Мамандық 5В070400-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» Элективті пәндербет5/9
Дата13.09.2017
өлшемі1.44 Mb.
#827
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Бағдарламаның жетекшілері: Мұхаметжан Айсұлу


2 курс (жеделдетілген)Циклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

БП

2203

Автоматты басқару теориясы

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Иманова Жанар Умирбековна


4

4

Динамикалық жүйелердің орнықтылығы

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Бексейтова Айнұр БолатбекқызыАқпараттық жүйелерді жобалау

Мырзаев Раматилла Сүлейменович2

БП

2204

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

Айтимова Ұлзада Жолдасбекқызы

Иманова Жанар Өмірбекқызы4

4

Объектілі бағытталған бағдарламалау

Ибраева Анар Абдукаримовна

Өтеген Гүлзат Жұмабайқызы
Визуалды бағдарламалау

Жұматаева Жанат Есіркеповна3

БП

2206

Математикалық моделдеу

Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы3

4

Амалдарды зерттеу

Әбжанов Ералы

Баекеева Зағира

Абишева Шайзада Тұраровна


4

КП

2301

ЭЕМ-ді ұйымдастыру

Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна3

4

Дербес компьютерді жөндеу және модернизациялау

Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна5

КП

2302

Компьютерлік графика

Дәуренбеков Қуаныш Қойшығұлұлы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы4

3

Компьютерлік жүйелердің сәулеті

Даутбаева Айгүл Оспановна

Иманова Жанар Өмірбекқызы
1. Пәннің атауы: Автоматты басқару теориясы

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Физика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік модельдеу», «Математикалық программалау»

Пәнді оқыту нәтижежінде - динамикалық жүйелердің орнықтылығын зерттеу әдістері мен түрлерін зерттейді. Matlab, MathCad, Maple модельдеу пакеттері арқылы жүйенің орнықтылығын зерттеу. Орнықтылық туралы жалпы түсінік. Динамикалық жүйлер. І жуықтау бойынша орнықтылық. Жүйенің сызықты шешімдерінің орнықтылығы. Орнықтылық теориясының есебін шешу әдістері. Ляпунов жүйелері.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Орнықтылық туралы жалпы түсінік. Динамикалық жүйлер. І жуықтау бойынша орнықтылық. Жүйенің сызықты шешімдерінің орнықтылығы. Орнықтылық теориясының есебін шешу әдістері. Ляпунов жүйелері. Бір бос дәреже жағдайы үшін Ляпунов жүйесі. Жүйенің ауытқу қозғалысының теңдеулері. орнықтылық теориясының негізгі теоремалары. Көп параметрлі динамикалық жүйелердің кеңістіктегі шешімдерінің орнықтылығы. консервативті жүйедегі айнымалылардың орнықтылығы.

Математикалық модельдеу пакеттері: Matlab, MathCad, Maple. Бағдарлама интерфейсі. Математикалық модельдерін құру әдістері. MathCad- та «Жыртқыш - құрбан» экожүйесін модельдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Иманова Жанар Умирбековна
Пәннің атауы: Динамикалық жүйелердің орнықтылығы

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Физика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік модельдеу», «Математикалық программалау»

Пәнді оқыту нәтижежінде - динамикалық жүйелердің орнықтылығын зерттеу әдістері мен түрлерін зерттейді. Matlab, MathCad, Maple модельдеу пакеттері арқылы жүйенің орнықтылығын зерттеу. Орнықтылық туралы жалпы түсінік. Динамикалық жүйлер. І жуықтау бойынша орнықтылық. Жүйенің сызықты шешімдерінің орнықтылығы. Орнықтылық теориясының есебін шешу әдістері. Ляпунов жүйелері.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Орнықтылық туралы жалпы түсінік. Динамикалық жүйлер. І жуықтау бойынша орнықтылық. Жүйенің сызықты шешімдерінің орнықтылығы. Орнықтылық теориясының есебін шешу әдістері. Ляпунов жүйелері. Бір бос дәреже жағдайы үшін Ляпунов жүйесі. Жүйенің ауытқу қозғалысының теңдеулері. орнықтылық теориясының негізгі теоремалары. Көп параметрлі динамикалық жүйелердің кеңістіктегі шешімдерінің орнықтылығы. консервативті жүйедегі айнымалылардың орнықтылығы.

Математикалық модельдеу пакеттері: Matlab, MathCad, Maple. Бағдарлама интерфейсі. Математикалық модельдерін құру әдістері. MathCad- та «Жыртқыш - құрбан» экожүйесін модельдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы
Пәннің атауы: Ақпараттық жүйелерді жобалау

Пререквезиттер: «Жоғарғы математика», «Ақпараттану», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

Бұл пәннің мақсаты мен міндеттері қазіргі заманғы экономика – математикалық әдістері мен есептеу техникасын қолдануға негізделген БАӨКЖ жобалау принциптерін, күрделі жүйені талдау мен синтездеу концепциясын және әдістемесін меңгеру болып табылады.

«Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінің рөлі мен маңызы жаңа ақпараттық технологиялар ғасырында қарқынды түрде өсетін экономика мен өндірістің әртүрлі салаларынан құрылатын ақпараттық жүйелердің талаптарымен анықталады. Ақпараттық жүйелер тек күрделі ғана емес, сонымен бірге ақпаратты, мобильді, қорғану қабілеті пайдаланушының қолдануына қолайлы және жеңіл болуы керек.

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: • ақпараттық жүйелерді макро және микродеңгейде жобалау әдістемесін;

 • жүйелердің иерархиялық принциптерін ;

 • жүйелік талдау жасауды

білулері керек,

 • жобалаудың барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді тиімді жобалау мақсатымен жүйелерді тиімді декомпозициялау әдістерін қолдануды;

 • ақпараттық жүйлердің ұйымдастырушылық және функционалды құрылымдарын жобалаудың формальды әдістерін қолдануды;

 • күрделі жүйелердің эскизді жобалауын іске асыруды және жобаланған жүйенің сенімділігін мен сапасын бағалауды

игерулері керек,

 • жаңа ақпараттық технологияларды және жүйелерді жобалаудың инструментальды құралдарын қолдану арқылы ақпараттық жүйелерді жобалаудың барлық түрлерін қамтамасыз етуге

дағдыланулары керек

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ақпараттық жүйелерді жобалау технологиясының негізгі түсініктері. Ақпараттық жүйелерді құру этаптары. Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық жабдықтаудың өмірлік циклы. Өмірлік циклдың каскадтық, аралық бақылау, спиральдық модельдері. Ақпараттық жүйелерді құруды ұйымдастыру. Ақпараттық жүйелерді канондық жобалаудың этаптары. Ақпараттық жүйлерді пайдалану аймағы бойынша талдау және модельдеу. Берілгендердің құрылымдық модельдері. Ақпараттық жүйелер құру процессінің ағындық моделі. Референттік модельдер. Құрылымдық модель, ұйымдастырушылық құрылым түсініктері. Объектілік құрылым. Объектілі-бағыттау әдісі. Синтетикалық әдістеме. Модельдеудің Case-жабдықтары. BPwin ортасы. ІDEFO диаграммалары. Тұтынушылардың анықтаушылық қасиеттері (UDP). Берілгендер ағынының диаграммалары (Data Flow Diagramming). Имитациялық модельдеу. Ақпараттық жүйелердің ақпараттық жабдықтары. Ақпараттық мәліметтер қоры және оны ұйымдастыру әдістері.Ақпаратты кодтаудың негізгі талаптары. Ақпараттық жабдықталудың модельдері. Берілгендердің логикалық және физикалық модельдерін құру. Ақпараттық жабдықталудың негізгі байланыстары. UML (Unified Modeling Language) визуальдық модельдеу тілі. Ақпараттық жүйелерді UML қолдану арқылы жобалаудың этаптары.

Бағдарлама жетекшілері: Мырзаев Раматилла Сүлейменұлы
2. Пәннің атауы: Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

Пререквезиттер: «Информатика»

Постреквизиттер: «Операциялық жүйелер», «Бағдарлама әзірлеудің құрал-жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету» пәні – жүйелік бағдарламалардың қызмет ету принциптерін, негізгі сипаттамалары мен қолдану облыстарын зерттейтін пән.Курсты оқып білу нәтижесінде студент операциялық жүйелер жайлы толық мәлімет алып, оларды құру және қызмет ету принциптері мен құрылымдарын зерттеу нәтижесінде операциялық жүйе түрлерінің арасындағы артықшылықтары мен кемшіліктерін ажырата біліп, тәжірибелік мысалдармен көрсете білуі керек. Бұл пән бойынша 10 сабақ - лекция, 10 практикалық сабақ, 20 лабораториялық сабақ түрiнде өткiзiледi. Сонымен қатар пән бойынша 15 сағат оқытушы қатысуымен өзiндiк жұмысты орындау (ОСӨЖ) сабақтары ретiнде қарастырылған.

Лекциялық сабақтар пәннiң теориялық негiздерiн оқытуға, практикалық сабақтар лекциялық материалды бекiту және курс бойынша басқа мәселелердi қарастыруға арналады. Пән бойынша бақылау сұрақтары лекциялар жинағында әрбiр лекцияның соңында көрсетiледi. Компьютерлiк кластарда өткiзiлетiн лабораториялық сабақтарда студенттердің берiлген жеке тапсырмаларды өз бетінше орындап, операциялық жүйе түрлерінің қыр-сырын меңгеру үшін арналады. Лабораториялық сабақтарды орындауға қажеттi әдiстемелiк нұсқаулар және жеке тапсырмалар сабақ кезiнде берiледi.ОҚӨЖ сабақтары сабақтан тыс уақытта (жоғарыда көрсетілген кестеге сәйкес) өткізіліп, студенттердің өткен тақырыптар немесе курстың түрлі сұрақтары бойынша оқытушыдан қажетті кеңестер алуына арналады.Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Иманова Жанар Умирбековна


Пәннің атауы: Объектілі-бағытталған бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Жүйелік талдау», «Компьютерлік моделдеу»

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Объектілі-бағытталған модельдер. Жобалау концепциялары және бағдарламалау тілдері. Абстарктілі модельдер. Объектілі-бағытталған жүйелер принциптері. UML диаграммасының жалпы сипаттамасы, типтері. Абстарктілеу және инкапсуляциялау түсініктері. Класстар, жалпылау, ассоциациялар, тәуелділік және пайдалану қатынастары.Объектілі-бағытталған жүйелердің құрылымдық типі. Класс – абстракцияның негізгі механизмі. Конструкторлар ме деструкторлар. Case – жабдықтарының түрлері және тәуелсіз жүйелер. Класстардың мұрагерлігі мен иерархиялары. Мұрагерліктің пайдаланылуы. Концептуалды жобалау принциптері. Объектілі-бағытталған жобалаудың негізгі концепциялары. Қателерді жөндеу механизмі принциптері. Объектілер мен класстар. Көпшіл мұрагерлік және интерфейстер. Виртуалды негіздік класстар. Компонентті бағдарламалаудағы интерфейстер ролі. Модульділік пен иерархияны атаулар кеңістігінде байланыстыру. Пайдаланылу аймағы және бағдарламалық жоба. Өрістер, қасиеттері мен әдістері. Шаблондық функциялар мен класстар. Контейнерлер мен итераторлар. Инстанциялау. Ақпараттық жүйелер құруға объектілі-бағыттау тәсілі. Басқарылмалы ортада есептеу процессін ұйымдастыру. Объектілі-бағытталған жүйелердің статистикалық модельдері. Полиморфизмді пйдалану. Қасиеттері.Арнайы атрибуттары. Басқарушы құрылымдар, объектілі-бағытталған жүйелердің функциялары және массивтері, көрсеткіштері. Берілгендерді және объектілі-бағытталған жүйелердің класстарын абстракциялау. Виртуальды функциялар,

динамикалық байланыстыру. Компонентті архитектура. Интерфейстер үйлесімділігі. Объектілі-бағытталған жүйелердің өмірлік циклы.

Введение. Объектно-ориентированные модели. Концепции проектирования и языки программирования. Абстрактные модели. Сущность объектно-ориентированного подхода Принципы объектно-ориентированных систем. Общая характеристика, типы диаграмм UML. Смысл абстрагирования и инкапсуляции. Отношения классов, обобщения, ассоциации, зависимости и реализации. Структурный тип объектно-ориентированных систем. Класс – как основной механизм абстракции. Конструкторы и деструкторы. Классификация Case – средств и независимые системы. Наследование и иерархии классов. Реализация наследования. Основные понятия и отличительные черты объектно-ориентированных систем. Объекты классов и полиморфизм. Статическое им динамическое связывание. Принципы концептуального проектирования. Основные концепции объектно-ориентированного проектирования. Обработка ошибок на основе использования механизма исключений. Объекты и классы. Множественное наследование и интерфейсы. Виртуальные базовые классы. Роль интерфейсов в компонентном программировании. Пространства имен в связи с модульностью и иерархией. Область действия и программный проект. Поля, свойства и методы. Шаблонные функции и классы. Контейнеры и итераторы. Инстанцирование. Объектно-ориентированный подход к построению информационных систем. Организация вычислительного процесса в управляемых средах. Статистические модели объектно-ориентированных систем. Реализация полиморфизма. Свойства. Специализированные атрибуты. Управляющие структуры, функции и массивы, указатели и строки в объектно-ориентированных системах. Абстрагирование данных и классы при построении объектно-ориентированных систем. Виртуальные функции, динамическое связывание. Компонентная архитектура. Динамическая компоновка и совместимость интерфейсов. Жизненный цикл объектно-ориентированных системБағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Өтеген Гүлзат Жұмабайқызы


Пәннің атауы: Визуалды бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Структура программы на языке Object Pascal. Основы синтаксиса языка программирования Object Pascal. Блоки. Директивы компилятора. Выражения. Базовые типы данных языка программирования Object Pascal. Производные типы языка программирования Object Pascal. Записи. Файлы. Указатели. Структурированный тип. Определение типа и объявление переменных. Константы. Процедуры и функции. Структурированные операторы. Операторы цикла. Операторы исключений. Объекты и компоненты. Работа с объектами и компонентами. Реализация диалогов и сообщений. Программирование меню. Программное изменение свойств компонентов

Бағдарламаның жетекшілері: Жұматаева Жанат Есіркеповна
3 Пәннің атауы: Математикалық модельдеу

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Физика», «Информатика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік модельдеу»

Курстың мақсаты мен міндеттері - пәнiнiң мақсаты ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу. Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

Бұл курста негізінен объектілі – жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және UML тілі арқылы жобалау қаралып, оқылады. Концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптері талданады.

Бұл курстың негізгі мақсаты - студенттерге компьютерлік модельдеу технологиясы мен әдістерін, жабдықталған жүйелерді талдау, жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады. • ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу.

 • Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

 • Жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Компьютерлік модельдеу – пәнiнiң мақсаты ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу. Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

Бұл курста негізінен объектілі – жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және UML тілі арқылы жобалау қаралып, оқылады. Концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптері талданады.

Бұл курстың негізгі мақсаты - студенттерге математикалық модельдеу технологиясы мен әдістерін, жабдықталған жүйелерді талдау, жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады.

Модельдеудің, өндірістік және экономикалық процестердің дамуы. Математикалық моделдеу. Активті құралдар. Математикалық моделдеудің негізгі түсінігі. Операция. Стратегиялар. Бақылауға болмайтын факторлар. Есептің мағыналық интрепретациясы. Экономикалық немесе өндіріс ұйымының саласындағы кез келген тіпті қиын мәселелерінің шешімі. математикалық модельді құру және формалдік есепті қою. Қойылған есепті анализі және сұрыпты шешімнің табылуы. Табылған есептің мағыналық интерпретациясы және оны тәжірибеде іске асыру. Техниканы шығару және бағдарламалық қамтамасыз ету. Жүйенің математикалық тәуелділік құрылымы немесе зерттеудегі объектінің қасетін көрсету түріндегі жиынтығы.

Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


Пәннің атауы: Амалдарды зерттеу

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Алгебра және геометрия», «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика»

Постреквизиттер: «Оптимизациялау әдістері», «Автоматты басқару теориясы»

Өндірістің күрделі де шытырман ситуацияларында басқарушылар сүйенетін интуиция дұрыс келетін шешімді ұсына қоймақ түгіл, ұсынылған шешімдердің ішінен дұрысын таңдауға да кепіл бола алмайды. Өндірістің күрделі жағдайында неғұрлым дұрыс болатын, сандық жағынан негізделген шешімдерді таңдап алу керек болғандықтан «Амалдарды зерттеу» пәнінің қажеттілігі туындады. «Амалдарды зерттеу» пәнін оқытудың мақсаты: студенттерге өндірістің мағыналы түйнделген мәліметтерін экстремал жағдайға келтіру және оны формализациялау әдістерін оқып-үйрену және осы есептерді шығарудың математикалық әдістерін үйрету. Математикалық мәдениетін тәрбиелеу және кітаппен, компьютермен жұмыс істеу дағдысын жетілдіру.Студенттер операцияларды зерттеудің негізгі этаптары мен принциптерін білуге, көп критерийлі есептерін таңдап және шешім қабылдай білуі қажет; сызықтық бағдарламалаудың есептерін, графтар мен желілердегі экстремаль есептерді, кестелер теориясы есептерін, кезек күту және басқару теориясын, ойын теориясы есептерін, т.б. шығара білуі керек. Студент өндірістің мазмұнды есептерінің математикалық моделін жасау дағдылары қалыптасуы керек және тиімді шешімді іздей білу керек.Бағдарламаның қысқаша курсы: Операция. Операция жасаушы жақ. Операция өткізудің белсенді құралдары. Операция жасаушы жақтың стратегиясы. Операцияның әрекет етуші факторы: басқарылатын (анықталған) және басқарылмайтын (анықталмаған). Операцияның әсерлік критерийі. Белгілі уақыт кезеңіндегі операцияның жағдайы. Операцияның математикалық моделі. Математикалық модельдің шешімі. Операцияны зерттеушілер. Операцияны зерттеудің негізгі міндеті. Жүйе. Детерминделген, ықтималды және ойындық жүйе. Жүйенің құрылысы. Кездейсоқ құбылыстар. Кездейсоқ шамалар. Оқиға жиілігі. Жиіліктің таралуы. Оқиға ықтималдығы, дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. Таралу функциясы. Ықтималдықтың таралу тығыздығы. Кездейсоқ шамалардың таралуының интегралдық және дифференциалдық заңдылықтары. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамасы (математикалық күтілім, дисперсия, орташа квадраттық ауытқу). Көпшілікке қызмет көрсететін жүйелердің моделі. Қызмет көрсету каналы. Жүйенің өткізу қабілеті. Кездейсоқ процестер.Оқиға ағыны: (біртекті), жүйелі (бірқалыпты), тұрақты (стационар), ординарлы. Оқиға ағыны: (қарапайым, тұрақты пуассондық, Эрланг, Пальма ағыны). 1-каналды бас тарту жүйесі. Қызмет көрсетудің қарапайым моделі. Көп каналды бас тартуы бар жүйе, өткізу мүмкіндігі. Кезек күтетін бір каналды жүйе. Қызмет көрсету уақытын күту. Кезек күтетін көп каналды жүйе. Каналдардың өзара әсерлесу эффектісі. Литтл формуласы.

Бағдарламаның жетекшілері: Әбжанов Ералы

Баекеева Зағира

Абишева Шайзада Тұраровна
4. Пәннің атауы: ЭЕМ-ді ұйымдастыру

Пререквезиттер: «Информатика», «Есептеу жүйелері мен тораптарының ұйымдастырылуы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»


 • есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және функционалдық қағидаларын;

 • есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және сұлбатехникалық негіздерін,

 • сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру принциптері;

 • процессорларды ұйымдастыру принциптері;

 • мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру;

 • есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек.

'' ЭЕМ-ді ұйымдастыру '' пәнін оқыту үшін керек пәндер:

информатика, есептеу жүйелері мен тораптарының ұйымдасытырылуыБағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Электронды-есептеуіш техниканың даму тарихы. ЭЕМ-нің даму кезеңдері. Дербес компьютер, ЭЕМ-дердің классификациялау. Ақпараттар теориясының элементтері. Ақпараттар туралы түсінік және олардың өлшем бірліктері. Электрондық есептеуіш машиналарының негізгі блоктары. ЭЕМ архитектурасы және фон Нейман принципі. ЭЕМ-нің жұмысының негізгі этаптары. Командалар жүйесі, тұрақтылар мен айнымалылардың берілу тәсілдері. Микропроцессор өндірісінің тарихы. Микропроцессордың ішкі ұйымдастырылуы. Микропроцессордың жадымен жұмысы. Адрестеу әдістері. Процессордың жұмыс істеу режимдері. Орталық процессордың қосалқы құрылғыларымен жұмысы үйлестіру. Канал ұғымы. Берілгендер форматы. Үзілістерді ұйымдастыру. Есте сақтау құрылғылары. Иілгіш магниттік жинақтауыштар. Дискеталар.Винчестер типті сақтауыштар. Стримерлер. Оптикалық дискіде жинақтауыш. Дербес ЭЕМ видеожүйелері. Монитор экранда бейкелер шығару принциптері. Видеостандарттар. Видеоадаптерлер. Видеомониторлар, олардың типтері және жұмыс істеу принципі. Монитормен жұмыс істеу операторды сәулелерден қорғау. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. ЭЕМ функциолналдық түйіндерінің жіктелуі. Элементтердің интегралдық кешендеріне мысалдар. Триггерлер, регистрлер, санағыштар. Шифраторлар, Дешифраторлар. Логикалық құрылымы. Міндеті. Жіктелінуі. КҚЖС бойынша белгіленуі. Пайдаланушының интерфейстік жабдықтау құралдары. Ақпаратты енгізу құрылғылары – клавиатура, «Тышқан». Ақпаратты шығау құрылғылары. Принтерлер және текстік, графиктік ақпараттарды жинақтау құрылғылары. Принтерлердің түрлері және бейнелерді шығару тәсілдері. Матрицалық, тамашалық принтерлер. Лазерлік принтерлер және олардың жұмыс істеу принциптері. Графиктік сызушылар (плоттерлер) және оның жұмыс істеу принциптері. Графиктік сызушылар (плоттерлер) және оның жұмыс істеу принциптері. Графиктік бейлердің құрылу принциптері. Бейнелерді өңдей құрылғылары мен жүйелері. Сканерлер: құрылғылары мен жұмыс істеу принциптері. Белгілерді оптикалық үйрену жүйелері факсимильдік байланыс. Бейнелерді өңдеу принципі. Жұмыс станциялары және олардың жүйелері. Архитектурасының ерекшеліктері. Графиктік станциялар, берілгендердің жіберілуі (сигналдардың модуляциясы мен демодуляциясы). Модемдер (жұмыс істеу принципі). Стандарттар менкелісімдер. Локальды және есептеуіш желілері. ЛЕЖ-нің характеристикалары. Байланыс архитектурасы. Глобальды желілер. Жалпы ұйымдастыру принципі. Аппараттық жабдықтарымен ақпарат.алмасу протоколдары.Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна


Пәннің атауы: Дербес компьютерді жөндеу және модернизациялау

Пререквезиттер: «Информатика», «Есептеуіш жүйелерді және тораптарды ұйымдастыру».

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

 • есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және функционалдық қағидаларын;

 • есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және сұлбатехникалық негіздерін,

 • сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру принциптері;

 • процессорларды ұйымдастыру принциптері;

 • мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру;

 • есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дербес компьютердің негізгі бөліктері мен қосалқы құрылғыларын жөндеу мен модернизациялау ерекшеліктері. Дербес компьютерді модернизациялауға қажетті құрал-саймандар. Дербес компьютерді сақтауға қойылатын талаптар.. Дербес компьютерді сұйықтықтардан қорғау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура мен «мышты» жөндеу. Монитор Мониторға видеокарта таңдау. Мониторлар және оны жөндеу. Монитор экранындағы бейнелердің дұрыс шығарылуын қамтамасыз ету. Принтерлерді жөндеу. Қоректену блогы. Қоректену блогын ауыстыру. ISA, PCT карталары және олардың слоттары. Видео карталар. Жаңа картаны орнату және оның ақауларын жөндеу. Жадының типтері. Дербес компьютерге жадыны дұрыс таңдау білу. Қосымша жадыны орнату. Ақауларын жөндеу. Қатты дискіні модернизациялау. Қатты дискінің жөнделуі. Дыбыстық платаны жөндеу. Ноутбуктер мен лэптоптарды пайдалану. Дербес компьютерге профилактикалық жұмыстар жүргізу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна5. Пәннің атауы: Компьютерлік жүйелердің сәулеті

Пререквезиттер: «Информатика», «Есептеуіш жүйелерді және тораптарды ұйымдастыру».

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

 • есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және функционалдық қағидаларын;

 • есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және сұлбатехникалық негіздерін,

 • сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру принциптері;

 • процессорларды ұйымдастыру принциптері;

 • мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру;

 • есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дербес компьютердің негізгі бөліктері мен қосалқы құрылғыларын жөндеу мен модернизациялау ерекшеліктері. Дербес компьютерді модернизациялауға қажетті құрал-саймандар. Дербес компьютерді сақтауға қойылатын талаптар.. Дербес компьютерді сұйықтықтардан қорғау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура мен «мышты» жөндеу. Монитор Мониторға видеокарта таңдау. Мониторлар және оны жөндеу. Монитор экранындағы бейнелердің дұрыс шығарылуын қамтамасыз ету. Принтерлерді жөндеу. Қоректену блогы. Қоректену блогын ауыстыру. ISA, PCT карталары және олардың слоттары. Видео карталар. Жаңа картаны орнату және оның ақауларын жөндеу. Жадының типтері. Дербес компьютерге жадыны дұрыс таңдау білу. Қосымша жадыны орнату. Ақауларын жөндеу. Қатты дискіні модернизациялау. Қатты дискінің жөнделуі. Дыбыстық платаны жөндеу. Ноутбуктер мен лэптоптарды пайдалану. Дербес компьютерге профилактикалық жұмыстар жүргізу.

Бағдарламаның жетекшілері: Даутбаева Айгүл Оспановна

Иманова Жанар УмирбековнаПәннің атауы: Компьютерлік графика

Пререквезиттер: «Информатика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Ақпараттық жүйелер», «Ақпараттық жүйелердің графикалық құрал – жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік графика түрлері. Растрлы графика. Векторлық графика. Фракталды графика. Үш өлшемді графика түсінігінің негізі. Коммерциялы графика. Иллюстративті графика. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП – нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.

Бағдарламаның жетекшілері:

Дауренбеков Қуаныш Койшыгулович

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы

Элективті пәндер

( таңдау бойынша)


2 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

ЖБП

2101

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз

1

4

Іскерлік қарым-қатынас

Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз

2

БП

2201

Динамикалық жүйелерді зерттеу әдістері

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы2

4

Сызықты емес жүйелерді зерттеу әдістері мен модельдері

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


3
2208

Ақпараттық технологиялар

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Иманова Жанар Умирбековна2

3

Ақпараттық жүйелерді жобалау

Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Иманова Жанар Умирбековна4
2210

AUTOCAD негіздері 1

Құрбанов Дәурен Төлегенович

1

3

Функционалды-логикалық бағдарламалау

Баекова Серік Өменқызы

Иманова Жанар Өмірбекқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


5
2211

AUTOCAD негіздері 2

Құрбанов Дәурен Төлегенович

1

4

Мультимедиялық технологиялар

Махамбаева Индира Утепбергеновна

Иманова Жанар Өмірбекқызы6

КП

2302

Компьютерлік модельдеу

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна3

3

Компьютерлік графика

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Омарова Ұлбосын Шайхиевна

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна1. Пәннің атауы: Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

(Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз)

Пререквезиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Бағдарламаның жетекшілері:
Пәннің атауы: Іскерлік қарым-қатынас

(Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз)

Пререквезиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Бағдарламаның жетекшілері:
2. Пәннің атауы: Динамикалық жүйелерді зерттеу әдістері

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Алгебра және геометрия»

Постреквизиттер: барлық арнайы пәндер

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жүйелерге қатысты ғылыми және қолданбалы аспектілерін зерттеу заңдылықтары. Жүйенің және системотехникалық теориясы (мәселерері, мазмұны әдістері). Модельдердің түрлері, операциялық модельдері, зерттеу операциясының жабдықтары мен принциптері, негізгі түсініктері. Операцияның детерминделген модельдері. Математикалық программалау есебінің қойылуы және классификациясы. Сызықтық программалау есебінің практикалық маңызы. Динамикалық программалау есебі. Желіні есептеу әдістері мен сандық көрсеткіштері.Операцияның ойын моделдері. Басқарудағы ойын теориясын қлдану принцептері.

Бұл курс бойынша 10 лекциялық , 10 практикалық, 10 лабораториялық сабақтар және оқытушының қатысыуымен студенттердің өзіндік жұмысы үшін 30 сабақ. Лекциялық сабақтар пәннің теориялық негізін қалыптастырады. Практикалық сабақтарда өтілген тақырыптар бойынша есептер шығарады және өздеріне берілген жеке тапсырмаларды орындайды.Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш ЕртайқызыПәннің атауы: Сызықты емес жүйелерді зерттеу әдістері мен модельдері

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Алгебра және геометрия»

Постреквизиттер: «Автоматты басқару жүйелері»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кіріспе. Фазалық кеңістік әдісі.Сызықты жүйелер. Ляпунов – Пуанкаре әдісі. Басқару есептерін шешу әдістері. Периодтық шешімдердердің бар болу шарттары. Ван – дер Поль әдістері. Автономды емес жүйелерді шешудің Малкин әдісі. Орнықтылық және стационар нүктелерді зерттеу. Асимптотты интегралды алгоритм. Ляпунов жүйесі. Канондық түрге келтіру мысалдары. Жәй түбір жағдайы. Квазисызықты теория. Каменков әдісі. Екінші ретті біртекті жүйелер. Сызықты емес жүйелер. Кез – келген ретті сызықты теңдеулерді шешу.

Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы
3. Пәннің атауы: Ақпараттық технологиялар

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау»

Постреквизиттер: «Жобаларды басқаруды программалық қамсыздандыру», «АЖ-ді жобалау»

«Ақпараттық технологиялар» курсының мақсаты мамандық бойынша студенттердің мемлекеттік білім беру стангдартына сәйкес білім алуын қамтамасыз ету, олардың жүйелі ойлау қабілетін дамыту болып табылады. Мәліметтер базасын жобалаудың теориялық негіздерін, жобалау әдістерін, жалпы принциптерін игеруге үйретеді.

«Ақпараттық технологиялар» пәнінің негізгі міндеті:


 • Ақпараттың структуралық, статикалық, семантикалық өлшемдерін үйрену;

 • Энтропия мен ақпарат санын есептеу;

 • Шулы байланыс арасында ақпараттық жоғалтуларды анықтау;

 • Белгінің берілу жылдамдығын, ақпаратты беру жылдамдығын есептеу және арнаның өткізу қабілеттілігін анықтау;

 • Оңтайлы кодтар құру, мәлімет шығынын есептеу, шығын кодының жиынын құра білуі қажет.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпараттың мөлшерлік сипаттамалары және оларды бағалау тәсілдері. Өңдеу процесінің моделі. Жіберу процесінің моделі. Жинау процесінің моделі. Білімді көрсету моделі. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процессті. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процессті ұйымдастыру негізі ретінде ашық жүйелердің өзара әрекетінің эталонды моделі.Физикалық деңгей. Модуляция-демодуляция негізінде сигналдарды түрлендіру. Ақпаратты кодтау-декодтау. Желілік деңгей. Ақпараттық ағымды ұйымдастыру. Ақпараттық технологиялар дамуының инновациялық бағыттары.Бағдарламаның жетекшілері: Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Иманова Жанар Умирбековна


Пәннің атауы: Ақпараттық жүйелерді жобалау

Пререквезиттер: « Математикалық талдау», «Ақпараттану», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

Бұл пәннің мақсаты мен міндеттері қазіргі заманғы экономика – математикалық әдістері мен есептеу техникасын қолдануға негізделген БАӨКЖ жобалау принциптерін, күрделі жүйені талдау мен синтездеу концепциясын және әдістемесін меңгеру болып табылады.

«Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінің рөлі мен маңызы жаңа ақпараттық технологиялар ғасырында қарқынды түрде өсетін экономика мен өндірістің әртүрлі салаларынан құрылатын ақпараттық жүйелердің талаптарымен анықталады. Ақпараттық жүйелер тек күрделі ғана емес, сонымен бірге ақпаратты, мобильді, қорғану қабілеті пайдаланушының қолдануына қолайлы және жеңіл болуы керек.

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: • ақпараттық жүйелерді макро және микродеңгейде жобалау әдістемесін;

 • жүйелердің иерархиялық принциптерін ;

 • жүйелік талдау жасауды

білулері керек,

 • жобалаудың барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді тиімді жобалау мақсатымен жүйелерді тиімді декомпозициялау әдістерін қолдануды;

 • ақпараттық жүйлердің ұйымдастырушылық және функционалды құрылымдарын жобалаудың формальды әдістерін қолдануды;

 • күрделі жүйелердің эскизді жобалауын іске асыруды және жобаланған жүйенің сенімділігін мен сапасын бағалауды

игерулері керек,

 • жаңа ақпараттық технологияларды және жүйелерді жобалаудың инструментальды құралдарын қолдану арқылы ақпараттық жүйелерді жобалаудың барлық түрлерін қамтамасыз етуге

дағдыланулары керек

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ақпараттық жүйелерді жобалау технологиясының негізгі түсініктері. Ақпараттық жүйелерді құру этаптары. Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық жабдықтаудың өмірлік циклы. Өмірлік циклдың каскадтық, аралық бақылау, спиральдық модельдері. Ақпараттық жүйелерді құруды ұйымдастыру. Ақпараттық жүйелерді канондық жобалаудың этаптары. Ақпараттық жүйлерді пайдалану аймағы бойынша талдау және модельдеу. Берілгендердің құрылымдық модельдері. Ақпараттық жүйелер құру процессінің ағындық моделі. Референттік модельдер. Құрылымдық модель, ұйымдастырушылық құрылым түсініктері. Объектілік құрылым. Объектілі-бағыттау әдісі. Синтетикалық әдістеме. Модельдеудің Case-жабдықтары. BPwin ортасы. IDEFO диаграммалары. Тұтынушылардың анықтаушылық қасиеттері (UDP). Берілгендер ағынының диаграммалары (Data Flow Diagramming). Имитациялық модельдеу. Ақпараттық жүйелердің ақпараттық жабдықтары. Ақпараттық мәліметтер қоры және оны ұйымдастыру әдістері.Ақпаратты кодтаудың негізгі талаптары. Ақпараттық жабдықталудың модельдері. Берілгендердің логикалық және физикалық модельдерін құру. Ақпараттық жабдықталудың негізгі байланыстары. UML (Unified Modeling Language) визуальдық модельдеу тілі. Ақпараттық жүйелерді UML қолдану арқылы жобалаудың этаптары..

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзаев Раматилла Сүлейменович

Иманова Жанар Умирбековна


4. Пәннің атауы: AUTOCAD негіздері 1

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгебра және геометрия»

Постреквизиттер: «Компьютерлік модельдеу»

«AutoCAD негiздерiң пәнiнiң мақсаты - студенттерге жобалау – сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесiн қолданып, сызбалар құрастыру әдiстерiн және тәсiлдерiн үйрету. Сондай-ақ студенттердiң осы қуатты әрi жетiлген программалық графикалық жүйесi бойынша әрi қарай өз бетiнше бiлiмдерiн тереңдетiп, қыр-сырын меңгерулерiне тура бағыт сiлтеу.

Графикалық жүйе жазықтықтағы екi өлшемдi сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлi саласында қолданылатын күрделi, көлемдi конструкциялар моделiн салуға мүмкiндiк жасайды.

Болашақ инженерлердiң кәсiби қызметiнде кездесетiн мәселердi шешу барысында, өндiрiстi жобалауға AutoCAD бағдарламасын пайдаланудың маңызы орасан зор.

Заман талабына сай күрделi сұрақтарды инженерлер компьютер көмегiмен шешуге тиiстi. Пәндi оқыту мiндетi – оқу процесiнде компьютерлiк технологияны кеңiнен қолдану, студенттердiң басқа пәндерде алған базалық бiлiмдерiн курста оқып-үйренгендерiменен ұштастыра бiлуге үйрету. Теория жүзiнде алған бiлiмдерiн игерiп, практикалық машықтарын қалыптастыру. AutoCAD бағдарламасын үйрену барысында мамандар болашақта жедел жобалауды үйренедi және сызбалар, жобаларды электрондық почтамен интернет жүйесi арқылы алыстағы орындаушыларға жiберiп, нақты объектiлердi жобалаудың орындалу мерзiмiн тездетедi.

Бағдарламаның қысқаша курсы: AutoCAD – кез-келген техникалық-конструктивтi жобалармен немесе графикамен жұмыс iстейтiн маманға арналған әмбебап графикалық пакет. AutoCAD-тың көркем графикалық редакторлардан (Мысалы: Photoshop, Pointbrush). айырмашылығы - AutoCAD бейнемен емес, объектiнiң геометриялық сипатталуымен жұмыс iстейдi. Бұл жүйе тек шетелдерде ғана емес, бiздiң елiмiзде де компьютерлiк жобалауды болашақта дамытуға жасалған қадамдардың жаңа бағыттарымен таныстырады. AutoCAD екi өлшемдi координаттар жүйесiндегi сызбаларды жасауға ғана емес, сонымен қатар әртүрлi ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңiстiктегi модельдер мен масштабталған әртүрлi сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерiн құруға мүмкiндiк бередi. Қазiргi қолданыстағы курс бағдарламасында AutoCAD жүйесiнiң командаларын үйретудiң ең тиiмдi деген жолдары қарастырылған. Тапсырмаларды орындау барысында қолданушы өз тәжiрибесi арқылы AutoCAD-тың мүмкiндiктер көкжиегiнiң кеңдiгiне көз жеткiзедi.AutoCAD-тың кең көлемдi функционалдық мүмкiндiктерi бұл жүйенi автоматты жобалау жүйелерi iшiнде классикалық стандартқа айналдырды. Бұл жүйе техникалық жобалаудың әртүрлi саласында тиiмдi жұмыс iстеуге қабiлеттi. AutoCAD-тың латын алфавитiнен басқа да кез-келген “адами“ тiлдерге жеңiл бейiмделетiн уникальдi мүмкiндiгi программалық өнiмдердiң халықаралық рыногында бәсекеден тысқары еттi. Нәтижесiнде қазiргi уақытта AutoCAD-ты әлемнiң 125-тен астам мемлекетi қолдануда. Бүгiнгi күнi тiркелген пайдаланушылардың саны 2 млн-нан асып отыр. Олардың қатары жыл сайын арта түсуде. Autodesk фирмасының өзi программамен жабдықтаушы фирмалар арасында әлемдiк табельде төртiншi орында тұрады. Autodesk мамандарының жинаған мол тәжiрибесiнiң көмегiмен жүйенiң функционалдық мүмкiндiктерi үнемi кеңею үстiнде.

AutoCAD-ты қолдану арқылы төмендегiдей мүмкiндiктердi жүзеге асыруға болады: • графикалық модельдеу

 • сызбалардың ақпараттық мәлiметтер қорын құру

 • кеңiстiктегi конструкцияларды жобалау, модельдеу, визуализациялау

 • сыртқы мәлiметтер қорына қол жетiмдiлiгi

 • әртүрлi форматтағы файлдармен жұмыс iстей алу

 • интеллектуалды құралдар көмегiмен сызбаларға өлшемдер беру

 • автоматтандырылған жүйе арқылы ресурстарды басқару

 • демонстрацияланған мультифильмдермен қозғалыстарды құру және т.б.

Бағдарламаның жетекшілері: Құрбанов Дәурен Төлегенович
Пәннің атауы: Функционалды – логикалық бағдарламалау

Пререквезиттер: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері,

Программалау технологиясы, Ақпараттық технологияларПостреквизиттер: Жобаларды басқаруда бағдарламалық қамтамасыз ету, арнайы пәндер

“Функционалды-логикалық бағдарламалау” пәнін оқыту мақсаты мен міндеттері – студенттердің білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын, логикалық программалауда жұмыс дағдыларын үйренуін қамтамасыз ету және олардың жүйелі ойлау қабілетін дамыту болып табылады.

Жасанды интеллект, сараптаушы жүйелер мен логикалық программалау концепциясын оқыту;

Сараптаушы жүйелердің негізгі ұғымдары, атрибут, обьектілермен танысу;

Білім қорының өңдеу кезінде қолданылатын программалардың құрал-жабдығымен танысу;

Логикалық программалау негіздерін үйрету;

Пролог программалау жүйесімен жұмыс ұйымдастыру принциптерін үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: “Функционалды-логикалық бағдарламалау” курсы қазіргі қоғам талабына сай жаңа ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолданып сараптаушы жүйелерді әртүрлі салаларға арнап құру мен қолдану және жасанды интеллект жүйелерін программалау мәселелерін шешуде теориялық және практикалық білім жинақтап, машықтандыруды мақсат етеді.Пәнді игеру барысында логикалық программалау тілдері негіздері жалпы қарастырылып Д-Пролог, Turbo және Visual Пролог тілдерін әртүрлі салалардағы жобалау, жоспарлау, болжау, шешім қабылдауға қолдау көрсету есептерін шешуде қолдану қарастырылады.

“Функционалды-логикалық бағдарламалау” пәнін оқыту мақсаты – студенттердің білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын, логикалық программалауда жұмыс дағдыларын үйренуін қамтамасыз ету және олардың жүйелі ойлау қабілетін дамыту болып табылады.Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменқызы

Иманова Жанар Умирбековна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы
5. Пәннің атауы: AUTOCAD негіздері 2

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгебра және геометрия», AUTOCAD 1

Постреквизиттер: «Компьютерлік жүйелердің графикалық құрал-жабдықтары»
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет