Мамандық 5В070400-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» Элективті пәндер


Курсты өткеннен кейiнгi бiлiм мен машықтарыбет6/9
Дата13.09.2017
өлшемі1.44 Mb.
#827
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Курсты өткеннен кейiнгi бiлiм мен машықтары


 • AutoCAD бағдарламасымен кәсіби компьютерлік жобалауға мүмкіндік беретін негізгі командаларды пайдалануға үйрену

 • Автоматтандырылған стандарттық жүйелерiнiң бағдарламаларымен жұмыс iстеуге машықтану.

 • Дипломдық және курстық жобаларды орындау барысында AutoCAD бағдарламасын қолдана бiлу

Бағдарламаның қысқаша курсы: AutoCAD – кез-келген техникалық-конструктивтi жобалармен немесе графикамен жұмыс iстейтiн маманға арналған әмбебап графикалық пакет. AutoCAD-тың көркем графикалық редакторлардан (Мысалы: Photoshop, Pointbrush). айырмашылығы - AutoCAD бейнемен емес, объектiнiң геометриялық сипатталуымен жұмыс iстейдi. Бұл жүйе тек шетелдерде ғана емес, бiздiң елiмiзде де компьютерлiк жобалауды болашақта дамытуға жасалған қадамдардың жаңа бағыттарымен таныстырады. AutoCAD екi өлшемдi координаттар жүйесiндегi сызбаларды жасауға ғана емес, сонымен қатар әртүрлi ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңiстiктегi модельдер мен масштабталған әртүрлi сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерiн құруға мүмкiндiк бередi. Қазiргi қолданыстағы курс бағдарламасында AutoCAD жүйесiнiң командаларын үйретудiң ең тиiмдi деген жолдары қарастырылған. Тапсырмаларды орындау барысында қолданушы өз тәжiрибесi арқылы AutoCAD-тың мүмкiндiктер көкжиегiнiң кеңдiгiне көз жеткiзедi.AutoCAD-тың кең көлемдi функционалдық мүмкiндiктерi бұл жүйенi автоматты жобалау жүйелерi iшiнде классикалық стандартқа айналдырды. Бұл жүйе техникалық жобалаудың әртүрлi саласында тиiмдi жұмыс iстеуге қабiлеттi. AutoCAD-тың латын алфавитiнен басқа да кез-келген “адами“ тiлдерге жеңiл бейiмделетiн уникальдi мүмкiндiгi программалық өнiмдердiң халықаралық рыногында бәсекеден тысқары еттi. Нәтижесiнде қазiргi уақытта AutoCAD-ты әлемнiң 125-тен астам мемлекетi қолдануда. Бүгiнгi күнi тiркелген пайдаланушылардың саны 2 млн-нан асып отыр. Олардың қатары жыл сайын арта түсуде. Autodesk фирмасының өзi программамен жабдықтаушы фирмалар арасында әлемдiк табельде төртiншi орында тұрады. Autodesk мамандарының жинаған мол тәжiрибесiнiң көмегiмен жүйенiң функционалдық мүмкiндiктерi үнемi кеңею үстiнде.

AutoCAD-ты қолдану арқылы төмендегiдей мүмкiндiктердi жүзеге асыруға болады: • графикалық модельдеу

 • сызбалардың ақпараттық мәлiметтер қорын құру

 • кеңiстiктегi конструкцияларды жобалау, модельдеу, визуализациялау

 • сыртқы мәлiметтер қорына қол жетiмдiлiгi

 • әртүрлi форматтағы файлдармен жұмыс iстей алу

 • интеллектуалды құралдар көмегiмен сызбаларға өлшемдер беру

 • автоматтандырылған жүйе арқылы ресурстарды басқару

 • демонстрацияланған мультифильмдермен қозғалыстарды құру және т.б.

Бағдарламаның жетекшілері: Құрбанов Дәурен Төлегенович
Пәннің атауы: Мультимедиялық технологиялар

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу тілдерінде бағдарламалау», «Бағдарламаларды әзірлеудің құрал-жабдықтары»

Постреквизиттер: «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері» және арнайы пәндер

Пәнді оқыту мақсаты: қазіргі есептеу машиналарын, жүйелерін және есептеу тораптарын ұйымдастыру ерекшеліктерін оқып білу. Оларды құратын құрылғылардың мәліметтерді енгізу өңдеу және шығару өзара әрекеттесуін оқып білу.

Пәнді оқудағы міндеттер

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер • Интернетте қолданылатын ұйымдастыру принциптерін, қызмет ету мен ақпаратты өндеу технологияларын білуі

 • Қазіргі интернет технологиялары негізінде программалық қосымшаларды құруды білуі

 • Интернеттің қазіргі перспективалары мен дамуы беталыстары туралы түсінігі болуы қажет

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпаратты жіберу және өңдеудің интернет технологиялары туралы түсінік. Мультимедия технологиялары дамуының тарихи мәліметі. Мультимедия адам қызметінде. Мультимедия-технологияларын қолдану, интернетке арналған қосымшаларды жетілдіру ерекшеліктерімен байланысты сұрақтар жиынтығы. Интернет тораптар иерархиясы ретінде. Интернеттегі клиент-серверлік архитектура. Провайдер тораптары. Провайдер тораптарын бекіту. ISP, POP, NAP, «соңғы миля» түсініктері. Әртүрлі категориядағы қолданушыларға арналған интернетке кіру түрлері. Интернетке ақпарат жіберу. TCP/IP протоколының стэгі. IP бағдарының үрдісі. Интернетке ақпарат алмасу сенімділігі. Интеренеттегі мекендеу. OSI моделінің қолданбалы деңгейінің протоколдары. WWW-сервисі. Гипермәтін және Web-прақтар. Электронды пошта. SMPT және POP3 протоколдары, пошталы сервер және клиент. FTP протоколдарын, FTP ресурстары мекеменің пішімін, FTP-сервер және клиентерін белгілеу. Telnet және NNTP протоколдарын белгілеу. Чат, шұғыл поштаның қызметтері, IRC-желілері, IP- телефония, видео-конференциялары, WAP протоколы негізіндегі мобильді интернет. Статистикалық жіне динамикалық парақтар. HTML-де CSS-ті қолдану әдістері. DHTML, XHTML, XML- ерекшеліктері. Клиент және сервер жағында орындалатын технологиялар. Web-сервер жұмысының механизмі. Сервер қорғаушының айнымалылары. CGI технологиясы, CGI бойынша сұраулар мен жауаптардың атаулары. PHP, ASP, SSI-дің қазіргі сценарийлері. JAVA-Script, VB-Script технологиялары. Web-қосымшаларындағы графика. Flash технологиясы. VRML-технологиясы. Клиент- Web сервер. Мәлиметтер базасының сервері көп деңгейлі архитектурасы негізінде қосымшаларды құру технологиялары. Интернеттегі ақпараттарды қоғау. Интернет дамуының болашағы. Интернет технологияларын қолдану салалары мен перспективалары. Клиент жағында орындалатын қосымшаларды құру технологиясы. Сервер жағында орындалатын қосымшаларды құру технологиясы. Деректер базасы серверін қолданған қосымшаларды құру технологиясы. Интернет-технологияларын қолдану салалары. Интернеттегі WUI негізіндегі түрлі категориялы қолданушыларға арналған диалогтық қарым- қатынас түрлеріБағдарламаның жетекшілері: Махамбаева Индира Утепбергеновна

Иманова Жанар Умирбековна


6. Пәннің атауы: Компьютерлік модельдеу

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдік тілде программалау».

Постреквизиттер: «Білімдер қорлары және эксперттік жүйелер», «Жобаларды басқаруды программалық қамсыздандыру», «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері», «Жүйелерді жобалау»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кіріспе Модельдеудің негізгі түсінігі. Модель және модельдеуді анықтау. Модельдің жіктелуі. Модельдеуді жүйені зерттеу және жобалауда қолдану. Математикалық модельді өңдеудің тәртібі. Жүйені модельдеу әдісінің және дамуының бағыты. Компьютерлік модельдеудің тарихы және мәні. Жүйені модельдеу принциптері. Компьютерлік модельдеудің негізгі сипаттамалары. Жүйені модельдеу мәселелерінің жалпы мінездемесі. Компьютерлік модельдеудің негізгі мәселелері. Жүйені модельдеу түрлерінің классификациясы. Жүйелерді зерттеу және жобалау барысында модельдеуді қолдану. Жүйелерді модельдеудегі жүйелі ықпалдықтың принциптері. Модель мен объектінің ықпалдық мәселесі. Модельдеу процесінің жалпы сызбасы. Жүйелерді модельдеу түрлерінің жіктелуі. Компьютерлік модельдеудің кезеңдері. Жүйенің концептуальді моделін құру. Жүйе моделін алгоритмдеу кезені және оның машиналық іске асырылуы.Қабылдау кезеңі және жүйені модельдеудің нәтижелерінің интерпретациялары.
Основные понятия определения. Введение в компьютерное моделирование. Основные функции компьютера при моделировании. Преобразования случайных величин. Метод псевдослучайных чисел. Моделирование дискретных случайных величин. Моделирование непрерывных случайных величин. Метод исключения Неймана. Метод композиции. Моделирование многомерных случайных величин. Применение полярных координат. Простейшая модель системы массового обслуживания. Определение основных характеристик. Определение вероятностных характеристик для систем массового обслуживания более общего характера. Моделирование систем массового обслуживания с отказами. Имитационная модель системы с отказами. Понятие агрегата. Операторы переходов и выходов агрегата. Процесс функционирования агрегата. Представления систем в виде агрегатов ( на примере систем массового обслуживания). Моделирование процесса функционирования агрегата. Кусочно-линейные агрегаты (КЛА). Процесс функционирования КЛА. Примеры представления систем в виде КЛА. Асинхронный вероятностный автомат Мура и система массового обслуживания. Агрегативные системы. Взаимодействие элементов сложной системы. Схемы сопряжения элементов системы. Виды связей между агрегатами. Моделирование систем, состоящих из кусочно-линейных агрегатов(КЛА).

Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна


Пәннің атауы: Компьютерлік графика

Пререквезиттер: «Информатика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Ақпараттық жүйелер», «Ақпараттық жүйелердің графикалық құрал – жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік графика түрлері. Растрлы графика. Векторлық графика. Фракталды графика. Үш өлшемді графика түсінігінің негізі. Коммерциялы графика. Иллюстративті графика. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП – нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.

Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Омарова Ұлбосын Шайхиевна

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна


2 курс (жеделтетілген)Циклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

БП

2203

Автоматты басқару теориясы

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сагыныш2

4

Динамикалық жүйелердің орнықтылығы

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы Мырзахметова Сағыныш

2
2204

Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы2

4

Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


3
2205

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы2

4

Жүйелік бағдарламалау

Ким Светлана Трофимовна

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы


4
2206

Математикалық модельдеу

Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы3

4

Амалдарды зерттеу

Әбжанов Ералы

Баекеева Зағира

Абишева Шайзада Тұраровна


5

КП

2301

ЭЕМ-ді ұйымдастыру

Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна3

4

Дербес компьютерді жөндеу және модернизациялау

Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна6
1302

Компьютерлік модельдеу

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна3

3

Компьютерлік графика

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Омарова Ұлбосын Шайхиевна

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна


7
2303

Автоматты басқару жүйелері

Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын Наурызхановна

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы2

4

Жобаларды басқаруды бағдарламалық қамсыздандыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет