Мамандық 5В070400-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» Элективті пәндер


Пәннің атауы: Автоматты басқару теориясыбет7/9
Дата13.09.2017
өлшемі1.44 Mb.
#827
1   2   3   4   5   6   7   8   91. Пәннің атауы: Автоматты басқару теориясы

Пререквезиттер: «Ақпараттану», «Жоғарғы математика»

Постреквизиттер: «Ақпараттық технология негіздері.»

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Автоматты басқарудың негізгі түсініктері. Автоматты басқарудың жүйелерінің классификациясы. Сызықты АБЖ –дың математикалық сипаттамасы. Жүйелі динамикалық үзбелерге бөлшектеу. Жүйенің звеноларын басқару. АБЖ – дың динамикалық звеноларының мысалдары. Үзбелердің сипаттамаларына қарай жиілік және беріліс функцияларын алу. Сызықты АБЖ –ның орнықтылығы сызықты жүйелердің орнықтылығының мысалдары. Раус- Гурвиц орнықтылық критерий. Михайловтың орнықтылық критерийі. Найквистің орнықтылық критерийі. АБЖ – ның орнықтылық аймақтары. Сызықты АБЖ – ның өтпелі процесінің сапасы. Сызықтың АБЖ – ның өтпелі процесінің сапасы. Сызықтың АБЖ – ның өтпелі процесін тұрғызу. Сызықты емес АБЖ – ның орнықтылығын Ляпуновтың орнықтылығын зерттеу әдістері. Попопвтың абсолютті орнықтылығының критерийі. Сызықтық емес жүйелердегі өтпелі процестердің сапасын бағалаудың әдістері. Цифрлық АБЖ – лар.Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


Пәннің атауы: Динамикалық жүйелердің орнықтылығы

Пререквезиттер: «Ақпараттану», «Жоғарғы математика»

Постреквизиттер: «Ақпараттық технология негіздері»

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кiрiспе. Орнықтылық туралы тарихи мағлұматтар. Орнықтылықтың негiзгi түсiнiктемелерi мен анықтамалары. Орнықтылықтың Ляпунов анықтамасы.Қалыпты (ауытқымаған) және ауытқу қозғалысы. Ауытқу қозғалысының дифференциал теңдеулерi. Орнықтылық теориясы есептерін шешудің негізгі әдістері. Ляпуновтың ткелей әдісі Ляпуновтың екiншi (тiкелей) тәсiлiнiң негiзгi идеясы. Ляпунов функциялары және олардың түрлерi. Сильвестер критерийi (квадраттық форманың таңбасы анықталған оң функция болатындығының жеткiлiктi шарты). Ауытқу қозғалысының дифференциал теңдеулерiн ескере Ляпунов V функциясының V туындысын табу. Орнықтылық теориясының негізгі теоремалары. Асимптотты орнықтылық туралы Ляпунов теоремасы. Асимптотты орнықтылық туралы Красовский теоремасы. Қозғалыстың орнықсыздығы туралы теоремалар Бірініші жуықтау бойынша орнықтылықтың негізгі теоремалары. Ляпуновтың бірінші жуықтау бойынша орнықсыздығы туралы теоремасы


Процесс управления и требования к нему.

Понятие устойчивости. Устойчивость по А.М.Ляпунову. Теоремы А.М.Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий устойчивости Э. Рауса. Критерий устойчивости А. Гурвица. Частотные критерии устойчивости. Критерий устойчивости А.В.Михайлова. Критерий устойчивости Г. Найквиста. Критерий устойчивости по виду ЛАХ. Сравнение критериев устойчивости. Построение областей устойчивости в плоскости параметров системы. Метод D - разбиения в области одного параметра. Метод D - разбиения в области двух параметров. Коррекция динамических свойств САУ. Инвариантность. Комбинированное управление.Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


2. Пәннің атауы: Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдік тілде программалау», «Деректер қоры», «Компьютерлік модельдеу»

Постреквизиттер: «Объектілі-бағытталған жүйелер» және басқада арнайы курстар.

Курстың мақсаты мен міндеттері - ақпараттардың және басқару жүйелерінің теориялық негізін, ұйымдастырылған және интеграцияланған жүйелердің басқару принциптерін белгісіздік, көп критерилік шарттарын шешім қабылдау тәсілдерін меңгеру, сонымен қатар басқару мен ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерін жобалау метологиясын және қамтамасыз ететін ішкі жүйелерді өңдеуді меңгеру.

Интеграцияланған және ұйымдастырылған басқару принциптерін, жүйелік анализді, жүйенің тиімділік критерилерін құру принциптерін, басқару мен ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерін логикалық және концептуалды жобалау метологиясын білу қажет.

Басқару мен ақпататты өңдеудің компьютерлік жүйелерін үлкен және кіші жобалау этаптарында компьютерлік ақпаттық және басқару жүйелерінің теориясының талдау тәсілдерін қолдана білуі керек.

Басқару мен ақпататты өңдеудің компьютерлік жүйелерін математикалық, ақпараттық, лингвистикалық, программалық, техникалық, ұйымдық және заңмен қамтамасыз ету автономды ішкі жүйелерін жобалай білуі керек.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Жүйе және жүйелік талдау. Негізгі түсініктер мен аныктамалар. Жүйенің құрылымы мен оны талдау. Жүйелік талдау. Ұйымдасқан жүйелердегі басқару. Ұйымдасқан жүйе түсінігі. Екі деңгейлі ұйымдасқан жүйе құрылымы. Ұйымдасқан жүйелер іс-әрекетінің механизмдері. Компьютерлік жүйелердің жіктелінуі мен оларды жасау принциптері. Негізгі ұғымдары. Компьютерлік жүйенің өнімділігін және мүмкіншілігінің жалпы дамуы факторы. Компьютерлік жүйелердің құрастылылымы және жіктелуі. Компьютерлік жүйелердің жіктелуі. Компьютерлік жүйелерді жасау принциптері. Компьютерлік жүйелерді жабдықтау компоненттері. Компьютерлік жүйенің өмірлік циклі. Жоба түсінігі, жіктеу және негізгі этаптары. Компьютерлік жүйенің өмірлік циклының модельдері. Каскадты модель. Каскадты модель бойынша жасалудың негізгі этаптары, артықшылығы, кемшіліктері. Өмірлік циклдың спиральдік моделі, артықшылықтары және қолдану кезінде пайда болатын проблемалар. Компьютерлік жүйелерді жасаудың технологиясы мен әдістемесі. RAD әдістемелігі, шектелуі. Визуалдық программалау. Оқиғалық программалау.Мәліметтер қорын өңдеу әдістемесі. Мәліметтер қоры жайлы негізгі мәліметтер. Реляционды мәліметтер қорының негізгі түсініктері. Қатынастардың негізгі ерекшеліктері. Компьютерлік жүйелерде шешім қабылдау әдістері. Компьютерлік жүйедегі адамның ролі. Сценарийлер әдісі.Бағдарламаның жетекшілері: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Еңсебаева Гүлзат МұратбайқызыПәннің атауы: Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

Пререквезиттер: «Информатика», «Операциялық жүйелер», «Ақпараттық технологиялар»

Постреквизиттер: «АЖ программалық қамтамасыз ету»

Пәнді оқыту мақсаты-студенттерді ақпаратты автоматты түрде өңдеуді және басқаруды қамтамасыз ету мәселелерімен таныстыру, ақпараттық- технологиялар теориясы мен оны қолдану принциптері және тиімділігін бағалау әдістерін үйрету.

Пәнді оқу нәтижесінде студент мынадай білім және дағдыларды қалыптастыруы тиіс:


 • Ақпараттық-технологияларды басқару процестеріне қолдана білу;

 • Ақпараттың тиімділігі мен сапасын бағалайтын әдістерді білу;

 • әрбір компьютерлік жүйеге ақпарат қауіпсіздігінің автоматтандырылған ішкі жүйесінің кірістірілу мүмкіндігінің бар екендігін оқып-білу;

 • компьютерлік жүйелердің аппараттық және программалық құралдарына қойылатын талаптарды ақпаратты қорғау тұрғысынан сипаттай алу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе раттық жүйелердегі технологиялық процестерді басқару» пәні және оның мазмұны. Ақпараттық технологиялар туралы негізгі түсініктер, ұғымдар мен терминология.

Автоматтандырудың, ақпараттандырудың және басқарудың негізі. АЖ-ді модельдеу және сипаттау. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер және басқару технологиялары.Ақпараттық жүйелердің тиімділігі және сапалық бағалау әдістері, модельдері, критерилері мен көрсеткіштері.Жобаларды басқаратын автоматтандырылған ақпараттық технологиялар және бизнес процестерді модельдеу.Мамандардың автоматтандырылған жұмыс орны және электронды офистің ақпараттандырылған технологиясы. Ақпараттық технологиялардың тиімділігі және компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі.Есептеуіш желілер және жүйелер.Ақпараттық жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері. АЖ типтері, қасиетітері, құрастыру спецификалары.Компьтерлік жүйелердің және ақпараттық технологиялардың апараттық құралдары.Жобаларды басқару әдістері негізінде АЖ құрастыру. АЖ модельінің өмірлік циклі.АЖ құрастырудағы жаңаша әдіснамалар және технологиялар, стандарттар мен әдістемелер.Деректер қоры және деректер қоймасын басқару жүйесі. Берілгендердің реляциялық моделі құрылу принциптері. CASE технологиялар негізінде ДҚ құрылымын жобалау.Интернет: функциялары, принциптері, коммуникациялар. Интернеттегі сауда және финанстық жүйелер.

Бағдарламаның жетекшілері: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы
3. Пәннің атауы: Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

Пререквезиттер: «Информатика»

Постреквизиттер: «Операциялық жүйелер», «Бағдарлама әзірлеудің құрал-жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету» пәні – жүйелік бағдарламалардың қызмет ету принциптерін, негізгі сипаттамалары мен қолдану облыстарын зерттейтін пән.Курсты оқып білу нәтижесінде студент операциялық жүйелер жайлы толық мәлімет алып, оларды құру және қызмет ету принциптері мен құрылымдарын зерттеу нәтижесінде операциялық жүйе түрлерінің арасындағы артықшылықтары мен кемшіліктерін ажырата біліп, тәжірибелік мысалдармен көрсете білуі керек. Бұл пән бойынша 10 сабақ - лекция, 10 практикалық сабақ, 20 лабораториялық сабақ түрiнде өткiзiледi. Сонымен қатар пән бойынша 15 сағат оқытушы қатысуымен өзiндiк жұмысты орындау (ОСӨЖ) сабақтары ретiнде қарастырылған.

Лекциялық сабақтар пәннiң теориялық негiздерiн оқытуға, практикалық сабақтар лекциялық материалды бекiту және курс бойынша басқа мәселелердi қарастыруға арналады. Пән бойынша бақылау сұрақтары лекциялар жинағында әрбiр лекцияның соңында көрсетiледi. Компьютерлiк кластарда өткiзiлетiн лабораториялық сабақтарда студенттердің берiлген жеке тапсырмаларды өз бетінше орындап, операциялық жүйе түрлерінің қыр-сырын меңгеру үшін арналады. Лабораториялық сабақтарды орындауға қажеттi әдiстемелiк нұсқаулар және жеке тапсырмалар сабақ кезiнде берiледi.ОҚӨЖ сабақтары сабақтан тыс уақытта (жоғарыда көрсетілген кестеге сәйкес) өткізіліп, студенттердің өткен тақырыптар немесе курстың түрлі сұрақтары бойынша оқытушыдан қажетті кеңестер алуына арналады.Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


Пәннің атауы: Жүйелік бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика»

Постреквизиттер: «Операциялық жүйелер», «Бағдарлама әзірлеудің құрал-жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Жүйелік бағдарламалау» пәні студенттерді ыңғайлы, көрнекі алгоритмдік жабдықтауға үйрету, берілгендердің түрлі құрылымдарын модельдеу және бағдарламалауды кез келген есептеу класына пайдалануды үйрету болып табылады.

Бағдарламаның жетекшісі: Ким Светлана Трофимовна

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы
4. Пәннің атауы: Математикалық модельдеу

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Физика», «Информатика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік модельдеу»

Курстың мақсаты мен міндеттері - пәнiнiң мақсаты ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу. Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

Бұл курста негізінен объектілі – жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және UML тілі арқылы жобалау қаралып, оқылады. Концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптері талданады.

Бұл курстың негізгі мақсаты - студенттерге компьютерлік модельдеу технологиясы мен әдістерін, жабдықталған жүйелерді талдау, жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады. • ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу.

 • Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

 • Жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады.

Компьютерлік модельдеу – пәнiнiң мақсаты ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу. Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

Бұл курста негізінен объектілі – жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және UML тілі арқылы жобалау қаралып, оқылады. Концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптері талданады.

Бұл курстың негізгі мақсаты - студенттерге математикалық модельдеу технологиясы мен әдістерін, жабдықталған жүйелерді талдау, жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Модельдеудің, өндірістік және экономикалық процестердің дамуы. Математикалық моделдеу. Активті құралдар. Математикалық моделдеудің негізгі түсінігі. Операция. Стратегиялар. Бақылауға болмайтын факторлар. Есептің мағыналық интрепретациясы. Экономикалық немесе өндіріс ұйымының саласындағы кез келген тіпті қиын мәселелерінің шешімі. математикалық модельді құру және формалдік есепті қою. Қойылған есепті анализі және сұрыпты шешімнің табылуы. Табылған есептің мағыналық интерпретациясы және оны тәжірибеде іске асыру. Техниканы шығару және бағдарламалық қамтамасыз ету. Жүйенің математикалық тәуелділік құрылымы немесе зерттеудегі объектінің қасетін көрсету түріндегі жиынтығы.Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


Пәннің атауы: Амалдарды зерттеу

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Алгебра және геометрия», «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика»

Постреквизиттер: «Оптимизациялау әдістері», «Автоматты басқару теориясы»

Өндірістің күрделі де шытырман ситуацияларында басқарушылар сүйенетін интуиция дұрыс келетін шешімді ұсына қоймақ түгіл, ұсынылған шешімдердің ішінен дұрысын таңдауға да кепіл бола алмайды. Өндірістің күрделі жағдайында неғұрлым дұрыс болатын, сандық жағынан негізделген шешімдерді таңдап алу керек болғандықтан «Амалдарды зерттеу» пәнінің қажеттілігі туындады. «Амалдарды зерттеу» пәнін оқытудың мақсаты: студенттерге өндірістің мағыналы түйнделген мәліметтерін экстремал жағдайға келтіру және оны формализациялау әдістерін оқып-үйрену және осы есептерді шығарудың математикалық әдістерін үйрету. Математикалық мәдениетін тәрбиелеу және кітаппен, компьютермен жұмыс істеу дағдысын жетілдіру.Студенттер операцияларды зерттеудің негізгі этаптары мен принциптерін білуге, көп критерийлі есептерін таңдап және шешім қабылдай білуі қажет; сызықтық бағдарламалаудың есептерін, графтар мен желілердегі экстремаль есептерді, кестелер теориясы есептерін, кезек күту және басқару теориясын, ойын теориясы есептерін, т.б. шығара білуі керек. Студент өндірістің мазмұнды есептерінің математикалық моделін жасау дағдылары қалыптасуы керек және тиімді шешімді іздей білу керек.Бағдарламаның қысқаша курсы: Операция. Операция жасаушы жақ. Операция өткізудің белсенді құралдары. Операция жасаушы жақтың стратегиясы. Операцияның әрекет етуші факторы: басқарылатын (анықталған) және басқарылмайтын (анықталмаған). Операцияның әсерлік критерийі. Белгілі уақыт кезеңіндегі операцияның жағдайы. Операцияның математикалық моделі. Математикалық модельдің шешімі. Операцияны зерттеушілер. Операцияны зерттеудің негізгі міндеті. Жүйе. Детерминделген, ықтималды және ойындық жүйе. Жүйенің құрылысы. Кездейсоқ құбылыстар. Кездейсоқ шамалар. Оқиға жиілігі. Жиіліктің таралуы. Оқиға ықтималдығы, дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. Таралу функциясы. Ықтималдықтың таралу тығыздығы. Кездейсоқ шамалардың таралуының интегралдық және дифференциалдық заңдылықтары. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамасы (математикалық күтілім, дисперсия, орташа квадраттық ауытқу). Көпшілікке қызмет көрсететін жүйелердің моделі. Қызмет көрсету каналы. Жүйенің өткізу қабілеті. Кездейсоқ процестер.Оқиға ағыны: (біртекті), жүйелі (бірқалыпты), тұрақты (стационар), ординарлы. Оқиға ағыны: (қарапайым, тұрақты пуассондық, Эрланг, Пальма ағыны). 1-каналды бас тарту жүйесі. Қызмет көрсетудің қарапайым моделі. Көп каналды бас тартуы бар жүйе, өткізу мүмкіндігі. Кезек күтетін бір каналды жүйе. Қызмет көрсету уақытын күту. Кезек күтетін көп каналды жүйе. Каналдардың өзара әсерлесу эффектісі. Литтл формуласы.

Бағдарламаның жетекшілері: Әбжанов Ералы

Баекеева Зағира

Абишева Шайзада Тұраровна
5. Пәннің атауы: ЭЕМ-ді ұйымдастыру

Пререквезиттер: «Информатика», «Есептеу жүйелері мен тораптарының ұйымдастырылуы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

ϸííi» ìàºñàòû ïðîöåññîðäû», ºàòòû äèñêiíi», æàäûíû», ïëàòàëàðäû», CD-ROM, âèäåî æ¸íå äûáûñòûº êàðòàëàð æ¸íå áàñºàäà ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðäû îðíàòó ìåí îëàðäû æ¼íäåóäi ¾éðåíó. • ϸíäi îºó í¸òèæåñiíäå ñòóäåíò áiëó êåðåê:

 • ÄÝÅÌ-íi» æ¸íå îíû» ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðûíû» æ½ìûñ iñòåó ïðèíöèïòåði

 • ÄÝÅÌ-äi æ¼íäåé àëó

 • Äåðáåñ êîìïüþòåðäi ìîäåðíèçàöèÿëàó.

 • есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және функционалдық қағидаларын;

 • есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және сұлбатехникалық негіздерін,

 • сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру принциптері;

 • процессорларды ұйымдастыру принциптері;

 • мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру;

 • есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек.

'' ЭЕМ-ді ұйымдастыру '' пәнін оқыту үшін керек пәндер:

информатика, есептеу жүйелері мен тораптарының ұйымдасытырылуыБағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Электронды-есептеуіш техниканың даму тарихы. ЭЕМ-нің даму кезеңдері. Дербес компьютер, ЭЕМ-дердің классификациялау. Ақпараттар теориясының элементтері. Ақпараттар туралы түсінік және олардың өлшем бірліктері. Электрондық есептеуіш машиналарының негізгі блоктары. ЭЕМ архитектурасы және фон Нейман принципі. ЭЕМ-нің жұмысының негізгі этаптары. Командалар жүйесі, тұрақтылар мен айнымалылардың берілу тәсілдері. Микропроцессор өндірісінің тарихы. Микропроцессордың ішкі ұйымдастырылуы. Микропроцессордың жадымен жұмысы. Адрестеу әдістері. Процессордың жұмыс істеу режимдері. Орталық процессордың қосалқы құрылғыларымен жұмысы үйлестіру. Канал ұғымы. Берілгендер форматы. Үзілістерді ұйымдастыру. Есте сақтау құрылғылары. Иілгіш магниттік жинақтауыштар. Дискеталар.Винчестер типті сақтауыштар. Стримерлер. Оптикалық дискіде жинақтауыш. Дербес ЭЕМ видеожүйелері. Монитор экранда бейкелер шығару принциптері. Видеостандарттар. Видеоадаптерлер. Видеомониторлар, олардың типтері және жұмыс істеу принципі. Монитормен жұмыс істеу операторды сәулелерден қорғау. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. ЭЕМ функциолналдық түйіндерінің жіктелуі. Элементтердің интегралдық кешендеріне мысалдар. Триггерлер, регистрлер, санағыштар. Шифраторлар, Дешифраторлар. Логикалық құрылымы. Міндеті. Жіктелінуі. КҚЖС бойынша белгіленуі. Пайдаланушының интерфейстік жабдықтау құралдары. Ақпаратты енгізу құрылғылары – клавиатура, «Тышқан». Ақпаратты шығау құрылғылары. Принтерлер және текстік, графиктік ақпараттарды жинақтау құрылғылары. Принтерлердің түрлері және бейнелерді шығару тәсілдері. Матрицалық, тамашалық принтерлер. Лазерлік принтерлер және олардың жұмыс істеу принциптері. Графиктік сызушылар (плоттерлер) және оның жұмыс істеу принциптері. Графиктік сызушылар (плоттерлер) және оның жұмыс істеу принциптері. Графиктік бейлердің құрылу принциптері. Бейнелерді өңдей құрылғылары мен жүйелері. Сканерлер: құрылғылары мен жұмыс істеу принциптері. Белгілерді оптикалық үйрену жүйелері факсимильдік байланыс. Бейнелерді өңдеу принципі. Жұмыс станциялары және олардың жүйелері. Архитектурасының ерекшеліктері. Графиктік станциялар, берілгендердің жіберілуі (сигналдардың модуляциясы мен демодуляциясы). Модемдер (жұмыс істеу принципі). Стандарттар менкелісімдер. Локальды және есептеуіш желілері. ЛЕЖ-нің характеристикалары. Байланыс архитектурасы. Глобальды желілер. Жалпы ұйымдастыру принципі. Аппараттық жабдықтарымен ақпарат.алмасу протоколдары.Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна


Пәннің атауы: Дербес компьютерді жөндеу және модернизациялау

Пререквезиттер: «Информатика», «Есептеуіш жүйелерді және тораптарды ұйымдастыру».

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

ϸííi» ìàºñàòû ïðîöåññîðäû», ºàòòû äèñêiíi», æàäûíû», ïëàòàëàðäû», CD-ROM, âèäåî æ¸íå äûáûñòûº êàðòàëàð æ¸íå áàñºàäà ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðäû îðíàòó ìåí îëàðäû æ¼íäåóäi ¾éðåíó.

ϸíäi îºó í¸òèæåñiíäå ñòóäåíò áiëó êåðåê:


 • ÄÝÅÌ-íi» æ¸íå îíû» ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðûíû» æ½ìûñ iñòåó ïðèíöèïòåði

 • ÄÝÅÌ-äi æ¼íäåé àëó

 • Äåðáåñ êîìïüþòåðäi ìîäåðíèçàöèÿëàó.

 • есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және функционалдық қағидаларын;

 • есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және сұлбатехникалық негіздерін,

 • сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру принциптері;

 • процессорларды ұйымдастыру принциптері;

 • мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру;

 • есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дербес компьютердің негізгі бөліктері мен қосалқы құрылғыларын жөндеу мен модернизациялау ерекшеліктері. Дербес компьютерді модернизациялауға қажетті құрал-саймандар. Дербес компьютерді сақтауға қойылатын талаптар.. Дербес компьютерді сұйықтықтардан қорғау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура мен «мышты» жөндеу. Монитор Мониторға видеокарта таңдау. Мониторлар және оны жөндеу. Монитор экранындағы бейнелердің дұрыс шығарылуын қамтамасыз ету. Принтерлерді жөндеу. Қоректену блогы. Қоректену блогын ауыстыру. ISA, PCT карталары және олардың слоттары. Видео карталар. Жаңа картаны орнату және оның ақауларын жөндеу. Жадының типтері. Дербес компьютерге жадыны дұрыс таңдау білу. Қосымша жадыны орнату. Ақауларын жөндеу. Қатты дискіні модернизациялау. Қатты дискінің жөнделуі. Дыбыстық платаны жөндеу. Ноутбуктер мен лэптоптарды пайдалану. Дербес компьютерге профилактикалық жұмыстар жүргізу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна


6. Пәннің атауы: Компьютерлік модельдеу

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдік тілде программалау».

Постреквизиттер: «Білімдер қорлары және эксперттік жүйелер», «Жобаларды басқаруды программалық қамсыздандыру», «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері», «Жүйелерді жобалау»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кіріспе Модельдеудің негізгі түсінігі. Модель және модельдеуді анықтау. Модельдің жіктелуі. Модельдеуді жүйені зерттеу және жобалауда қолдану. Математикалық модельді өңдеудің тәртібі. Жүйені модельдеу әдісінің және дамуының бағыты. Компьютерлік модельдеудің тарихы және мәні. Жүйені модельдеу принциптері. Компьютерлік модельдеудің негізгі сипаттамалары. Жүйені модельдеу мәселелерінің жалпы мінездемесі. Компьютерлік модельдеудің негізгі мәселелері. Жүйені модельдеу түрлерінің классификациясы. Жүйелерді зерттеу және жобалау барысында модельдеуді қолдану. Жүйелерді модельдеудегі жүйелі ықпалдықтың принциптері. Модель мен объектінің ықпалдық мәселесі. Модельдеу процесінің жалпы сызбасы. Жүйелерді модельдеу түрлерінің жіктелуі. Компьютерлік модельдеудің кезеңдері. Жүйенің концептуальді моделін құру. Жүйе моделін алгоритмдеу кезені және оның машиналық іске асырылуы.Қабылдау кезеңі және жүйені модельдеудің нәтижелерінің интерпретациялары.
Основные понятия определения. Введение в компьютерное моделирование. Основные функции компьютера при моделировании. Преобразования случайных величин. Метод псевдослучайных чисел. Моделирование дискретных случайных величин. Моделирование непрерывных случайных величин. Метод исключения Неймана. Метод композиции. Моделирование многомерных случайных величин. Применение полярных координат. Простейшая модель системы массового обслуживания. Определение основных характеристик. Определение вероятностных характеристик для систем массового обслуживания более общего характера. Моделирование систем массового обслуживания с отказами. Имитационная модель системы с отказами. Понятие агрегата. Операторы переходов и выходов агрегата. Процесс функционирования агрегата. Представления систем в виде агрегатов ( на примере систем массового обслуживания). Моделирование процесса функционирования агрегата. Кусочно-линейные агрегаты (КЛА). Процесс функционирования КЛА. Примеры представления систем в виде КЛА. Асинхронный вероятностный автомат Мура и система массового обслуживания. Агрегативные системы. Взаимодействие элементов сложной системы. Схемы сопряжения элементов системы. Виды связей между агрегатами. Моделирование систем, состоящих из кусочно-линейных агрегатов(КЛА).

Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна


Пәннің атауы: Компьютерлік графика

Пререквезиттер: «Информатика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Ақпараттық жүйелер», «Ақпараттық жүйелердің графикалық құрал – жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік графика түрлері. Растрлы графика. Векторлық графика. Фракталды графика. Үш өлшемді графика түсінігінің негізі. Коммерциялы графика. Иллюстративті графика. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП – нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.

Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Омарова Ұлбосын Шайхиевна

Мырзахметова Сағыныш Ертаевна
7. Пәннің атауы: Автоматты жобалау жүйелері

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Физика»

Постреквизиттер: «Арнайы пәндер»

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Введение в автоматизированное проектирование. Системный подход к проектированию. Принципы системного подхода. Основные понятия системотехники. Структура процесса проектирования: стадии проектирования; содержание технических заданий на проектирование;

классификация моделей и параметров используемых при автоматизированном проектировании.

Системы автоматизированного проектирования и их место среди других автоматизированных

систем. Особенности проектирования автоматизированных систем. Техническое обеспечение

систем автоматизированного проектирования: структура тех.обеспечения, типы сетей.

Имитационное моделирование. Событийный метод моделирования. Сети Петри. Анализ сетей Петри. Математическое обеспечение анализа проектных решений. Компоненты математического обеспечения. Методы и алгоритмы анализа на микроуровне. Выбор методов анализа во временной области. Алгоритм численного интегрирования. Системы автоматизированного проектирования в машиностроении. Основные функции и проектные процедуры, реализуемые в ПО САПР. Автоматизированные системы управления. Автоматизация управления предприятиями. Логистические системы. Автоматизированные системы делопроизводства. Системны среды автоматизированных систем. Назначение. Система управления базам данных. Распределение базы данных.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын Наурызхановна

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы
3 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

БП

3202

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы3

5

Жүйелік бағдарламалау

Ким Светлана Трофимовна

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы


2
3203

Динамикалық жүйелерді зерттеу әдістері

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


3

6

Сызықты емес жүйелерді зерттеу әдістері мен модельдері

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


3
3204

Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы3

6

Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


4
3205

Динамикалық жүйелерді тәжірибелік модельдеу

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


3

6

Динамикалық жүйелердің орнықтылығы

Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


5
3206

Математикалық модельдеу

Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы3

6

Амалдарды зерттеу

Әбжанов Ералы

Баекеева Зағира

Абишева Шайзада Тұраровна


6
3207

Жаратылыстану есептерін модельдеу

Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы3

6

Имитациялық модельдеу

Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы7
3209

Объектілі-бағытталған бағдарламалау

Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын Наурызхановна


2

5

Визуалды бағдарламалау


Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын Наурызхановна


8

КП

3301

ЭЕМ-ді ұйымдастыру

Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна3

6

Дербес компьютерді жөндеу және модернизациялау

Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет