Мамандық 5В070400-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» Элективті пәндер


Пәннің атауы: Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етубет8/9
Дата13.09.2017
өлшемі1.44 Mb.
#827
1   2   3   4   5   6   7   8   9


1. Пәннің атауы: Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

Пререквезиттер: «Информатика»

Постреквизиттер: «Операциялық жүйелер», «Бағдарлама әзірлеудің құрал-жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету» пәні – жүйелік бағдарламалардың қызмет ету принциптерін, негізгі сипаттамалары мен қолдану облыстарын зерттейтін пән.Курсты оқып білу нәтижесінде студент операциялық жүйелер жайлы толық мәлімет алып, оларды құру және қызмет ету принциптері мен құрылымдарын зерттеу нәтижесінде операциялық жүйе түрлерінің арасындағы артықшылықтары мен кемшіліктерін ажырата біліп, тәжірибелік мысалдармен көрсете білуі керек. Бұл пән бойынша 10 сабақ - лекция, 10 практикалық сабақ, 20 лабораториялық сабақ түрiнде өткiзiледi. Сонымен қатар пән бойынша 15 сағат оқытушы қатысуымен өзiндiк жұмысты орындау (ОСӨЖ) сабақтары ретiнде қарастырылған.

Лекциялық сабақтар пәннiң теориялық негiздерiн оқытуға, практикалық сабақтар лекциялық материалды бекiту және курс бойынша басқа мәселелердi қарастыруға арналады. Пән бойынша бақылау сұрақтары лекциялар жинағында әрбiр лекцияның соңында көрсетiледi. Компьютерлiк кластарда өткiзiлетiн лабораториялық сабақтарда студенттердің берiлген жеке тапсырмаларды өз бетінше орындап, операциялық жүйе түрлерінің қыр-сырын меңгеру үшін арналады. Лабораториялық сабақтарды орындауға қажеттi әдiстемелiк нұсқаулар және жеке тапсырмалар сабақ кезiнде берiледi.ОҚӨЖ сабақтары сабақтан тыс уақытта (жоғарыда көрсетілген кестеге сәйкес) өткізіліп, студенттердің өткен тақырыптар немесе курстың түрлі сұрақтары бойынша оқытушыдан қажетті кеңестер алуына арналады.Бағдарламаның жетекшісі: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы


Пәннің атауы: Жүйелік бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика»

Постреквизиттер: «Операциялық жүйелер», «Бағдарлама әзірлеудің құрал-жабдықтары»

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Жүйелік бағдарламалау» пәні студенттерді ыңғайлы, көрнекі алгоритмдік жабдықтауға үйрету, берілгендердің түрлі құрылымдарын модельдеу және бағдарламалауды кез келген есептеу класына пайдалануды үйрету болып табылады.

Бағдарламаның жетекшісі: Ким Светлана Трофимовна

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Еңсебаева Гүлзат Мұратбекқызы
2. Пәннің атауы: Динамикалық жүйелерді зерттеу әдістері

Пререквезиттер: «Жоғары математика», «Компьютерлік модельдеу»

Постреквизиттер: барлық арнайы пәндер

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жүйелерге қатысты ғылыми және қолданбалы аспектілерін зерттеу заңдылықтары. Жүйенің және системотехникалық теориясы (мәселерері, мазмұны әдістері). Модельдердің түрлері, операциялық модельдері, зерттеу операциясының жабдықтары мен принциптері, негізгі түсініктері. Операцияның детерминделген модельдері. Математикалық программалау есебінің қойылуы және классификациясы. Сызықтық программалау есебінің практикалық маңызы. Динамикалық программалау есебі. Желіні есептеу әдістері мен сандық көрсеткіштері.Операцияның ойын моделдері. Басқарудағы ойын теориясын қлдану принцептері.

Бұл курс бойынша 10 лекциялық , 10 практикалық, 10 лабораториялық сабақтар және оқытушының қатысыуымен студенттердің өзіндік жұмысы үшін 30 сабақ. Лекциялық сабақтар пәннің теориялық негізін қалыптастырады. Практикалық сабақтарда өтілген тақырыптар бойынша есептер шығарады және өздеріне берілген жеке тапсырмаларды орындайды.Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Утепбергеновна

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Пәннің атауы: Сызықты емес жүйелерді зерттеу әдістері мен модельдері

Пререквезиттер: Математикалық талдау, Алгебра және геометрия

Постреквизиттер: Автоматты басқару жүйелері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кіріспе. Фазалық кеңістік әдісі.Сызықты жүйелер. Ляпунов – Пуанкаре әдісі. Басқару есептерін шешу әдістері. Периодтық шешімдердердің бар болу шарттары. Ван – дер Поль әдістері. Автономды емес жүйелерді шешудің Малкин әдісі. Орнықтылық және стационар нүктелерді зерттеу. Асимптотты интегралды алгоритм. Ляпунов жүйесі. Канондық түрге келтіру мысалдары. Жәй түбір жағдайы. Квазисызықты теория. Каменков әдісі. Екінші ретті біртекті жүйелер. Сызықты емес жүйелер. Кез – келген ретті сызықты теңдеулерді шешу.

Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

3. Пәннің атауы: Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдік тілде программалау», «Деректер қоры», «Компьютерлік модельдеу»

Постреквизиттер: «Объектілі-бағытталған жүйелер» және басқада арнайы курстар.

Курстың мақсаты мен міндеттері - ақпараттардың және басқару жүйелерінің теориялық негізін, ұйымдастырылған және интеграцияланған жүйелердің басқару принциптерін белгісіздік, көп критерилік шарттарын шешім қабылдау тәсілдерін меңгеру, сонымен қатар басқару мен ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерін жобалау метологиясын және қамтамасыз ететін ішкі жүйелерді өңдеуді меңгеру.

Интеграцияланған және ұйымдастырылған басқару принциптерін, жүйелік анализді, жүйенің тиімділік критерилерін құру принциптерін, басқару мен ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерін логикалық және концептуалды жобалау метологиясын білу қажет.

Басқару мен ақпататты өңдеудің компьютерлік жүйелерін үлкен және кіші жобалау этаптарында компьютерлік ақпаттық және басқару жүйелерінің теориясының талдау тәсілдерін қолдана білуі керек.

Басқару мен ақпататты өңдеудің компьютерлік жүйелерін математикалық, ақпараттық, лингвистикалық, программалық, техникалық, ұйымдық және заңмен қамтамасыз ету автономды ішкі жүйелерін жобалай білуі керек.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Жүйе және жүйелік талдау. Негізгі түсініктер мен аныктамалар. Жүйенің құрылымы мен оны талдау. Жүйелік талдау. Ұйымдасқан жүйелердегі басқару. Ұйымдасқан жүйе түсінігі. Екі деңгейлі ұйымдасқан жүйе құрылымы. Ұйымдасқан жүйелер іс-әрекетінің механизмдері. Компьютерлік жүйелердің жіктелінуі мен оларды жасау принциптері. Негізгі ұғымдары. Компьютерлік жүйенің өнімділігін және мүмкіншілігінің жалпы дамуы факторы. Компьютерлік жүйелердің құрастылылымы және жіктелуі. Компьютерлік жүйелердің жіктелуі. Компьютерлік жүйелерді жасау принциптері. Компьютерлік жүйелерді жабдықтау компоненттері. Компьютерлік жүйенің өмірлік циклі. Жоба түсінігі, жіктеу және негізгі этаптары. Компьютерлік жүйенің өмірлік циклының модельдері. Каскадты модель. Каскадты модель бойынша жасалудың негізгі этаптары, артықшылығы, кемшіліктері. Өмірлік циклдың спиральдік моделі, артықшылықтары және қолдану кезінде пайда болатын проблемалар. Компьютерлік жүйелерді жасаудың технологиясы мен әдістемесі. RAD әдістемелігі, шектелуі. Визуалдық программалау. Оқиғалық программалау.Мәліметтер қорын өңдеу әдістемесі. Мәліметтер қоры жайлы негізгі мәліметтер. Реляционды мәліметтер қорының негізгі түсініктері. Қатынастардың негізгі ерекшеліктері. Компьютерлік жүйелерде шешім қабылдау әдістері. Компьютерлік жүйедегі адамның ролі. Сценарийлер әдісі.Бағдарламаның жетекшілері: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Еңсебаева Гүлзат МұратбайқызыПәннің атауы: Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

Пререквезиттер: «Информатика», «Операциялық жүйелер», «Ақпараттық технологиялар»

Постреквизиттер: «АЖ программалық қамтамасыз ету»

Пәнді оқыту мақсаты-студенттерді ақпаратты автоматты түрде өңдеуді және басқаруды қамтамасыз ету мәселелерімен таныстыру, ақпараттық- технологиялар теориясы мен оны қолдану принциптері және тиімділігін бағалау әдістерін үйрету.

Пәнді оқу нәтижесінде студент мынадай білім және дағдыларды қалыптастыруы тиіс:


 • Ақпараттық-технологияларды басқару процестеріне қолдана білу;

 • Ақпараттың тиімділігі мен сапасын бағалайтын әдістерді білу;

 • әрбір компьютерлік жүйеге ақпарат қауіпсіздігінің автоматтандырылған ішкі жүйесінің кірістірілу мүмкіндігінің бар екендігін оқып-білу;

 • компьютерлік жүйелердің аппараттық және программалық құралдарына қойылатын талаптарды ақпаратты қорғау тұрғысынан сипаттай алу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе раттық жүйелердегі технологиялық процестерді басқару» пәні және оның мазмұны. Ақпараттық технологиялар туралы негізгі түсініктер, ұғымдар мен терминология.

Автоматтандырудың, ақпараттандырудың және басқарудың негізі. АЖ-ді модельдеу және сипаттау. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер және басқару технологиялары.Ақпараттық жүйелердің тиімділігі және сапалық бағалау әдістері, модельдері, критерилері мен көрсеткіштері.Жобаларды басқаратын автоматтандырылған ақпараттық технологиялар және бизнес процестерді модельдеу.Мамандардың автоматтандырылған жұмыс орны және электронды офистің ақпараттандырылған технологиясы. Ақпараттық технологиялардың тиімділігі және компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі.Есептеуіш желілер және жүйелер.Ақпараттық жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері. АЖ типтері, қасиетітері, құрастыру спецификалары.Компьтерлік жүйелердің және ақпараттық технологиялардың апараттық құралдары.Жобаларды басқару әдістері негізінде АЖ құрастыру. АЖ модельінің өмірлік циклі.АЖ құрастырудағы жаңаша әдіснамалар және технологиялар, стандарттар мен әдістемелер.Деректер қоры және деректер қоймасын басқару жүйесі. Берілгендердің реляциялық моделі құрылу принциптері. CASE технологиялар негізінде ДҚ құрылымын жобалау.Интернет: функциялары, принциптері, коммуникациялар. Интернеттегі сауда және финанстық жүйелер.

Бағдарламаның жетекшілері: Әйтімова Ұлзада Жолдасбекқызы

Мырзаев Раматилла Сулейменович

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы
4. Пәннің атауы: Динамикалық жүйелерді тәжірибелік модельдеу

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Программалау технологиясы», «Компьютерлік

модельдеу»Постреквизиттер: «Математикалық программалау»

Пәнді оқыту нәтижежінде - динамикалық жүйелерді тәжірибелік модельдеуді үйренеді. Matlab, MathCad, Maple модельдеу пакеттері арқылы модельдеу. «Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық модельдері. екі түрден тұратын «Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық моделі. көп түрлі экожүйенің математикалық моделі. есептің математикалық модельдерін сапалық зерттеу, үш түрден тұратын экожүйе есебінің стационар шешімдері.Бағдарламаның қысқаша курсы:

«Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық модельдері. екі түрден тұратын «Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық моделі. көп түрлі экожүйенің математикалық моделі. есептің математикалық модельдерін сапалық зерттеу, үш түрден тұратын экожүйе есебінің стационар шешімдері. екі түрден тұратын экожүйенің толықтырылған моделі және оның орнықтылығы. өп параметрлі жоғарғы ретті динамикалық жүйенің дербес шешімдері. жүйенің теңдеулері және олардың дербес шешімдері.

Математикалық модельдеу пакеттері: Matlab, MathCad, Maple. Бағдарлама интерфейсі. Математикалық модельдерін құру әдістері. MathCad- та «Жыртқыш - құрбан» экожүйесін модельдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Махамбаева Индира Өтепбергенқызы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы
Пәннің атауы: Динамикалық жүйелердің орнықтылығы

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Физика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік модельдеу», «Математикалық программалау»

Пәнді оқыту нәтижежінде - динамикалық жүйелердің орнықтылығын зерттеу әдістері мен түрлерін зерттейді. Matlab, MathCad, Maple модельдеу пакеттері арқылы жүйенің орнықтылығын зерттеу. Орнықтылық туралы жалпы түсінік. Динамикалық жүйлер. І жуықтау бойынша орнықтылық. Жүйенің сызықты шешімдерінің орнықтылығы. Орнықтылық теориясының есебін шешу әдістері. Ляпунов жүйелері.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Орнықтылық туралы жалпы түсінік. Динамикалық жүйлер. І жуықтау бойынша орнықтылық. Жүйенің сызықты шешімдерінің орнықтылығы. Орнықтылық теориясының есебін шешу әдістері. Ляпунов жүйелері. Бір бос дәреже жағдайы үшін Ляпунов жүйесі. Жүйенің ауытқу қозғалысының теңдеулері. орнықтылық теориясының негізгі теоремалары. Көп параметрлі динамикалық жүйелердің кеңістіктегі шешімдерінің орнықтылығы. консервативті жүйедегі айнымалылардың орнықтылығы.

Математикалық модельдеу пакеттері: Matlab, MathCad, Maple. Бағдарлама интерфейсі. Математикалық модельдерін құру әдістері. MathCad- та «Жыртқыш - құрбан» экожүйесін модельдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Төрешбаев Әбділда Төрешбайұлы

Мырзахметова Сағыныш Ертайқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы
5. Пәннің атауы: Математикалық модельдеу

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Физика», «Информатика», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік модельдеу»

Курстың мақсаты мен міндеттері - пәнiнiң мақсаты ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу. Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

Бұл курста негізінен объектілі – жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және UML тілі арқылы жобалау қаралып, оқылады. Концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптері талданады.

Бұл курстың негізгі мақсаты - студенттерге компьютерлік модельдеу технологиясы мен әдістерін, жабдықталған жүйелерді талдау, жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады. • ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу.

 • Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

 • Жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады.

Компьютерлік модельдеу – пәнiнiң мақсаты ЭЕМ-де әр – түрлі есептердің модельдеу технологиясы мен әдістерін зерттеу. Бұл пәндi оқу нәтижесiнде студент модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін бiлуi керек.

Бұл курста негізінен объектілі – жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және UML тілі арқылы жобалау қаралып, оқылады. Концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптері талданады.

Бұл курстың негізгі мақсаты - студенттерге математикалық модельдеу технологиясы мен әдістерін, жабдықталған жүйелерді талдау, жобалау туралы жалпы түсінік беру және компьютерлік модельдеуді практика жүзінде үйрену болып табылады.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Модельдеудің, өндірістік және экономикалық процестердің дамуы. Математикалық моделдеу. Активті құралдар. Математикалық моделдеудің негізгі түсінігі. Операция. Стратегиялар. Бақылауға болмайтын факторлар. Есептің мағыналық интрепретациясы. Экономикалық немесе өндіріс ұйымының саласындағы кез келген тіпті қиын мәселелерінің шешімі. математикалық модельді құру және формалдік есепті қою. Қойылған есепті анализі және сұрыпты шешімнің табылуы. Табылған есептің мағыналық интерпретациясы және оны тәжірибеде іске асыру. Техниканы шығару және бағдарламалық қамтамасыз ету. Жүйенің математикалық тәуелділік құрылымы немесе зерттеудегі объектінің қасетін көрсету түріндегі жиынтығы.Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменқызы

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


Пәннің атауы: Амалдарды зерттеу

Пререквезиттер: «Математикалық талдау», «Алгебра және геометрия», «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика»

Постреквизиттер: «Оптимизациялау әдістері», «Автоматты басқару теориясы»

Өндірістің күрделі де шытырман ситуацияларында басқарушылар сүйенетін интуиция дұрыс келетін шешімді ұсына қоймақ түгіл, ұсынылған шешімдердің ішінен дұрысын таңдауға да кепіл бола алмайды. Өндірістің күрделі жағдайында неғұрлым дұрыс болатын, сандық жағынан негізделген шешімдерді таңдап алу керек болғандықтан «Амалдарды зерттеу» пәнінің қажеттілігі туындады. «Амалдарды зерттеу» пәнін оқытудың мақсаты: студенттерге өндірістің мағыналы түйнделген мәліметтерін экстремал жағдайға келтіру және оны формализациялау әдістерін оқып-үйрену және осы есептерді шығарудың математикалық әдістерін үйрету. Математикалық мәдениетін тәрбиелеу және кітаппен, компьютермен жұмыс істеу дағдысын жетілдіру.Студенттер операцияларды зерттеудің негізгі этаптары мен принциптерін білуге, көп критерийлі есептерін таңдап және шешім қабылдай білуі қажет; сызықтық бағдарламалаудың есептерін, графтар мен желілердегі экстремаль есептерді, кестелер теориясы есептерін, кезек күту және басқару теориясын, ойын теориясы есептерін, т.б. шығара білуі керек. Студент өндірістің мазмұнды есептерінің математикалық моделін жасау дағдылары қалыптасуы керек және тиімді шешімді іздей білу керек.Бағдарламаның қысқаша курсы: Операция. Операция жасаушы жақ. Операция өткізудің белсенді құралдары. Операция жасаушы жақтың стратегиясы. Операцияның әрекет етуші факторы: басқарылатын (анықталған) және басқарылмайтын (анықталмаған). Операцияның әсерлік критерийі. Белгілі уақыт кезеңіндегі операцияның жағдайы. Операцияның математикалық моделі. Математикалық модельдің шешімі. Операцияны зерттеушілер. Операцияны зерттеудің негізгі міндеті. Жүйе. Детерминделген, ықтималды және ойындық жүйе. Жүйенің құрылысы. Кездейсоқ құбылыстар. Кездейсоқ шамалар. Оқиға жиілігі. Жиіліктің таралуы. Оқиға ықтималдығы, дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. Таралу функциясы. Ықтималдықтың таралу тығыздығы. Кездейсоқ шамалардың таралуының интегралдық және дифференциалдық заңдылықтары. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамасы (математикалық күтілім, дисперсия, орташа квадраттық ауытқу). Көпшілікке қызмет көрсететін жүйелердің моделі. Қызмет көрсету каналы. Жүйенің өткізу қабілеті. Кездейсоқ процестер.Оқиға ағыны: (біртекті), жүйелі (бірқалыпты), тұрақты (стационар), ординарлы. Оқиға ағыны: (қарапайым, тұрақты пуассондық, Эрланг, Пальма ағыны). 1-каналды бас тарту жүйесі. Қызмет көрсетудің қарапайым моделі. Көп каналды бас тартуы бар жүйе, өткізу мүмкіндігі. Кезек күтетін бір каналды жүйе. Қызмет көрсету уақытын күту. Кезек күтетін көп каналды жүйе. Каналдардың өзара әсерлесу эффектісі. Литтл формуласы.

Бағдарламаның жетекшілері: Әбжанов Ералы

Баекеева Зағира

Абишева Шайзада Тұраровна
6. Пәннің атауы: Жаратылыстану есептерін модельдеу

Пререквезиттер: «Информатика», «Программалау және алгоритмдік тілдер», «Программалу технологиясы», «Динамикалық жүйелер орнықтылығы»

Постреквизиттер: «Математикалық моделдеу»

Курстың мақсаты- пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер әртүрлі жаратылыстану есептерін шешіп, Matlap, Maple бағдарламаларында олардың модельдерін құруды үйрену.Бағдарламаның қысқаша курсы: Математикалық модельдеу пакеттері: Matlab, MathCad, Maple. Бағдарлама интерфейсі. Математикалық модельдерін құру әдістері. MathCad- та «Жыртқыш - құрбан» экожүйесін модельдеу. «Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық модельдері. екі түрден тұратын «Жыртқыш – құрбан» экожүйесінің математикалық моделі. көп түрлі экожүйенің математикалық моделі. есептің математикалық модельдерін сапалық зерттеу, үш түрден тұратын экожүйе есебінің стационар шешімдері. екі түрден тұратын экожүйенің толықтырылған моделі және оның орнықтылығы. өп параметрлі жоғарғы ретті динамикалық жүйенің дербес шешімдері. жүйенің теңдеулері және олардың дербес шешімдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменовна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


Пәннің атауы: Имитациялық моделдеу

Пререквезиттер: «Информатика», «Программалау және алгоритмдік тілдер», «Программалу технологиясы», «Динамикалық жүйелер орнықтылығы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік моделдеу»

Курстың мақсаты мен міндеттері - пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер әртүрлі жаратылыстану есептерін шешіп, Matlap, Maple бағдарламаларында олардың модельдерін құруды үйрену.Бағдарламаның қысқаша курсы: Параллелді және үлестірімді имитациялық модельдеу. Тізбекті модельдеу. Үлестірімді модельдеу. Модельдеу жүйесін орындау үшін алгоритм таңдау. HLA - High Level Architecture технологиясы. Үлестірімді имитациялық модельдеуді орындау барысында уақытты тиімділеу әдістері. Баланс есептерін тәжірибелік шешу әдістемесі. Валидация және верификация. Валидті және тиімді модельдерді орындау әдістері. Модельдердің және жүйелердің шешімдерін талдаудың статистикалық әдістері. XML тілін пайдалану. Имитациялық модельдеуде онтологияны пайдалану. Агентті модельдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Баекова Серік Өменовна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы


7. Пәннің атауы: Объектілі-бағытталған бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Жүйелік талдау», «Компьютерлік моделдеу»

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Объектілі-бағытталған модельдер. Жобалау концепциялары және бағдарламалау тілдері. Абстарктілі модельдер. Объектілі-бағытталған жүйелер принциптері. UML диаграммасының жалпы сипаттамасы, типтері. Абстарктілеу және инкапсуляциялау түсініктері. Класстар, жалпылау, ассоциациялар, тәуелділік және пайдалану қатынастары.Объектілі-бағытталған жүйелердің құрылымдық типі. Класс – абстракцияның негізгі механизмі. Конструкторлар ме деструкторлар. Case – жабдықтарының түрлері және тәуелсіз жүйелер. Класстардың мұрагерлігі мен иерархиялары. Мұрагерліктің пайдаланылуы. Концептуалды жобалау принциптері. Объектілі-бағытталған жобалаудың негізгі концепциялары. Қателерді жөндеу механизмі принциптері. Объектілер мен класстар. Көпшіл мұрагерлік және интерфейстер. Виртуалды негіздік класстар. Компонентті бағдарламалаудағы интерфейстер ролі. Модульділік пен иерархияны атаулар кеңістігінде байланыстыру. Пайдаланылу аймағы және бағдарламалық жоба. Өрістер, қасиеттері мен әдістері. Шаблондық функциялар мен класстар. Контейнерлер мен итераторлар. Инстанциялау. Ақпараттық жүйелер құруға объектілі-бағыттау тәсілі. Басқарылмалы ортада есептеу процессін ұйымдастыру. Объектілі-бағытталған жүйелердің статистикалық модельдері. Полиморфизмді пйдалану. Қасиеттері.Арнайы атрибуттары. Басқарушы құрылымдар, объектілі-бағытталған жүйелердің функциялары және массивтері, көрсеткіштері. Берілгендерді және объектілі-бағытталған жүйелердің класстарын абстракциялау. Виртуальды функциялар,

динамикалық байланыстыру. Компонентті архитектура. Интерфейстер үйлесімділігі. Объектілі-бағытталған жүйелердің өмірлік циклы.

Введение. Объектно-ориентированные модели. Концепции проектирования и языки программирования. Абстрактные модели. Сущность объектно-ориентированного подхода Принципы объектно-ориентированных систем. Общая характеристика, типы диаграмм UML. Смысл абстрагирования и инкапсуляции. Отношения классов, обобщения, ассоциации, зависимости и реализации. Структурный тип объектно-ориентированных систем. Класс – как основной механизм абстракции. Конструкторы и деструкторы. Классификация Case – средств и независимые системы. Наследование и иерархии классов. Реализация наследования. Основные понятия и отличительные черты объектно-ориентированных систем. Объекты классов и полиморфизм. Статическое им динамическое связывание. Принципы концептуального проектирования. Основные концепции объектно-ориентированного проектирования. Обработка ошибок на основе использования механизма исключений. Объекты и классы. Множественное наследование и интерфейсы. Виртуальные базовые классы. Роль интерфейсов в компонентном программировании. Пространства имен в связи с модульностью и иерархией. Область действия и программный проект. Поля, свойства и методы. Шаблонные функции и классы. Контейнеры и итераторы. Инстанцирование. Объектно-ориентированный подход к построению информационных систем. Организация вычислительного процесса в управляемых средах. Статистические модели объектно-ориентированных систем. Реализация полиморфизма. Свойства. Специализированные атрибуты. Управляющие структуры, функции и массивы, указатели и строки в объектно-ориентированных системах. Абстрагирование данных и классы при построении объектно-ориентированных систем. Виртуальные функции, динамическое связывание. Компонентная архитектура. Динамическая компоновка и совместимость инфтерфейсов. Жизненный цикл объектно-ориентированных системБағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын наурызхановна
Пәннің атауы: Визуалды бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Структура программы на языке Object Pascal. Основы синтаксиса языка программирования Object Pascal. Блоки. Директивы компилятора. Выражения. Базовые типы данных языка программирования Object Pascal. Производные типы языка программирования Object Pascal. Записи. Файлы. Указатели. Структурированный тип. Определение типа и объявление переменных. Константы. Процедуры и функции. Структурированные операторы. Операторы цикла.Операторы исключений. Объекты и компоненты. Работа с объектами и компонентами. Реализация диалогов и сообщений. Программирование меню. Программное изменение свойств компонентов

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын наурызхановна

8. Пәннің атауы: ЭЕМ-ді ұйымдастыру

Пререквезиттер: «Информатика», «Есептеу жүйелері мен тораптарының ұйымдастырылуы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

ϸííi» ìàºñàòû ïðîöåññîðäû», ºàòòû äèñêiíi», æàäûíû», ïëàòàëàðäû», CD-ROM, âèäåî æ¸íå äûáûñòûº êàðòàëàð æ¸íå áàñºàäà ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðäû îðíàòó ìåí îëàðäû æ¼íäåóäi ¾éðåíó. • ϸíäi îºó í¸òèæåñiíäå ñòóäåíò áiëó êåðåê:

 • ÄÝÅÌ-íi» æ¸íå îíû» ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðûíû» æ½ìûñ iñòåó ïðèíöèïòåði

 • ÄÝÅÌ-äi æ¼íäåé àëó

 • Äåðáåñ êîìïüþòåðäi ìîäåðíèçàöèÿëàó.

 • есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және функционалдық қағидаларын;

 • есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және сұлбатехникалық негіздерін,

 • сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру принциптері;

 • процессорларды ұйымдастыру принциптері;

 • мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру;

 • есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек.

'' ЭЕМ-ді ұйымдастыру '' пәнін оқыту үшін керек пәндер:

информатика, есептеу жүйелері мен тораптарының ұйымдасытырылуыБағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Электронды-есептеуіш техниканың даму тарихы. ЭЕМ-нің даму кезеңдері. Дербес компьютер, ЭЕМ-дердің классификациялау. Ақпараттар теориясының элементтері. Ақпараттар туралы түсінік және олардың өлшем бірліктері. Электрондық есептеуіш машиналарының негізгі блоктары. ЭЕМ архитектурасы және фон Нейман принципі. ЭЕМ-нің жұмысының негізгі этаптары. Командалар жүйесі, тұрақтылар мен айнымалылардың берілу тәсілдері. Микропроцессор өндірісінің тарихы. Микропроцессордың ішкі ұйымдастырылуы. Микропроцессордың жадымен жұмысы. Адрестеу әдістері. Процессордың жұмыс істеу режимдері. Орталық процессордың қосалқы құрылғыларымен жұмысы үйлестіру. Канал ұғымы. Берілгендер форматы. Үзілістерді ұйымдастыру. Есте сақтау құрылғылары. Иілгіш магниттік жинақтауыштар. Дискеталар.Винчестер типті сақтауыштар. Стримерлер. Оптикалық дискіде жинақтауыш. Дербес ЭЕМ видеожүйелері. Монитор экранда бейкелер шығару принциптері. Видеостандарттар. Видеоадаптерлер. Видеомониторлар, олардың типтері және жұмыс істеу принципі. Монитормен жұмыс істеу операторды сәулелерден қорғау. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. ЭЕМ функциолналдық түйіндерінің жіктелуі. Элементтердің интегралдық кешендеріне мысалдар. Триггерлер, регистрлер, санағыштар. Шифраторлар, Дешифраторлар. Логикалық құрылымы. Міндеті. Жіктелінуі. КҚЖС бойынша белгіленуі. Пайдаланушының интерфейстік жабдықтау құралдары. Ақпаратты енгізу құрылғылары – клавиатура, «Тышқан». Ақпаратты шығау құрылғылары. Принтерлер және текстік, графиктік ақпараттарды жинақтау құрылғылары. Принтерлердің түрлері және бейнелерді шығару тәсілдері. Матрицалық, тамашалық принтерлер. Лазерлік принтерлер және олардың жұмыс істеу принциптері. Графиктік сызушылар (плоттерлер) және оның жұмыс істеу принциптері. Графиктік сызушылар (плоттерлер) және оның жұмыс істеу принциптері. Графиктік бейлердің құрылу принциптері. Бейнелерді өңдей құрылғылары мен жүйелері. Сканерлер: құрылғылары мен жұмыс істеу принциптері. Белгілерді оптикалық үйрену жүйелері факсимильдік байланыс. Бейнелерді өңдеу принципі. Жұмыс станциялары және олардың жүйелері. Архитектурасының ерекшеліктері. Графиктік станциялар, берілгендердің жіберілуі (сигналдардың модуляциясы мен демодуляциясы). Модемдер (жұмыс істеу принципі). Стандарттар менкелісімдер. Локальды және есептеуіш желілері. ЛЕЖ-нің характеристикалары. Байланыс архитектурасы. Глобальды желілер. Жалпы ұйымдастыру принципі. Аппараттық жабдықтарымен ақпарат.алмасу протоколдары.Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна


Пәннің атауы: Дербес компьютерді жөндеу және модернизациялау

Пререквезиттер: «Информатика», «Есептеуіш жүйелерді және тораптарды ұйымдастыру».

Постреквизиттер: «Компьютерлік тораптар»

ϸííi» ìàºñàòû ïðîöåññîðäû», ºàòòû äèñêiíi», æàäûíû», ïëàòàëàðäû», CD-ROM, âèäåî æ¸íå äûáûñòûº êàðòàëàð æ¸íå áàñºàäà ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðäû îðíàòó ìåí îëàðäû æ¼íäåóäi ¾éðåíó.

ϸíäi îºó í¸òèæåñiíäå ñòóäåíò áiëó êåðåê:


 • ÄÝÅÌ-íi» æ¸íå îíû» ºîñàëºû º½ðûë¹ûëàðûíû» æ½ìûñ iñòåó ïðèíöèïòåði

 • ÄÝÅÌ-äi æ¼íäåé àëó

 • Äåðáåñ êîìïüþòåðäi ìîäåðíèçàöèÿëàó.

 • есептеу машиналарының, жүйелерінің және тораптарының құрылымдық және функционалдық қағидаларын;

 • есептеу машиналарының арифметикалық, логикалық және сұлбатехникалық негіздерін,

 • сырт және ішкі жады құрылғыларын ұйымдастыру принциптері;

 • процессорларды ұйымдастыру принциптері;

 • мәліметтерді енгізу және шығару құрылғыларын және олардың орталық құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастыру;

 • есептеу жүйелері мен тораптарын жобалау негіздерін білу керек.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дербес компьютердің негізгі бөліктері мен қосалқы құрылғыларын жөндеу мен модернизациялау ерекшеліктері. Дербес компьютерді модернизациялауға қажетті құрал-саймандар. Дербес компьютерді сақтауға қойылатын талаптар.. Дербес компьютерді сұйықтықтардан қорғау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура және оны модернизациялау. Клавиатура мен «мышты» жөндеу. Монитор Мониторға видеокарта таңдау. Мониторлар және оны жөндеу. Монитор экранындағы бейнелердің дұрыс шығарылуын қамтамасыз ету. Принтерлерді жөндеу. Қоректену блогы. Қоректену блогын ауыстыру. ISA, PCT карталары және олардың слоттары. Видео карталар. Жаңа картаны орнату және оның ақауларын жөндеу. Жадының типтері. Дербес компьютерге жадыны дұрыс таңдау білу. Қосымша жадыны орнату. Ақауларын жөндеу. Қатты дискіні модернизациялау. Қатты дискінің жөнделуі. Дыбыстық платаны жөндеу. Ноутбуктер мен лэптоптарды пайдалану. Дербес компьютерге профилактикалық жұмыстар жүргізу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Омарова Ұлбосын Шайхиевна
4 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

БП

2402

Объектілі-бағытталған бағдарламалау

Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын Наурызхановна


2

7Визуалды бағдарламалау

Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын Наурызхановна
2

КП

3701

Техникалық процестерді бақылау теориясы негіздері

Абдраимова нурила Ондирисовна

2

7Автоматты жобалау жүйелері

Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын Наурызхановна

Еңсебаева Гүлзат Мұратбайқызы

3
3702

Білімдер қорлары және эксперттік жүйелер

Баекова Серік Өменовна

Бексейтова Айнұр Болатбекқызы3

7Функционалды-логикалық бағдарламалау

Баекова Серік Өменовн

Иманова Жанар Өмірбекқызы
1. Пәннің атауы: Объектілі-бағытталған бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Жүйелік талдау», «Компьютерлік моделдеу»

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Объектілі-бағытталған модельдер. Жобалау концепциялары және бағдарламалау тілдері. Абстарктілі модельдер. Объектілі-бағытталған жүйелер принциптері. UML диаграммасының жалпы сипаттамасы, типтері. Абстарктілеу және инкапсуляциялау түсініктері. Класстар, жалпылау, ассоциациялар, тәуелділік және пайдалану қатынастары.Объектілі-бағытталған жүйелердің құрылымдық типі. Класс – абстракцияның негізгі механизмі. Конструкторлар ме деструкторлар. Case – жабдықтарының түрлері және тәуелсіз жүйелер. Класстардың мұрагерлігі мен иерархиялары. Мұрагерліктің пайдаланылуы. Концептуалды жобалау принциптері. Объектілі-бағытталған жобалаудың негізгі концепциялары. Қателерді жөндеу механизмі принциптері. Объектілер мен класстар. Көпшіл мұрагерлік және интерфейстер. Виртуалды негіздік класстар. Компонентті бағдарламалаудағы интерфейстер ролі. Модульділік пен иерархияны атаулар кеңістігінде байланыстыру. Пайдаланылу аймағы және бағдарламалық жоба. Өрістер, қасиеттері мен әдістері. Шаблондық функциялар мен класстар. Контейнерлер мен итераторлар. Инстанциялау. Ақпараттық жүйелер құруға объектілі-бағыттау тәсілі. Басқарылмалы ортада есептеу процессін ұйымдастыру. Объектілі-бағытталған жүйелердің статистикалық модельдері. Полиморфизмді пйдалану. Қасиеттері.Арнайы атрибуттары. Басқарушы құрылымдар, объектілі-бағытталған жүйелердің функциялары және массивтері, көрсеткіштері. Берілгендерді және объектілі-бағытталған жүйелердің класстарын абстракциялау. Виртуальды функциялар,

динамикалық байланыстыру. Компонентті архитектура. Интерфейстер үйлесімділігі. Объектілі-бағытталған жүйелердің өмірлік циклы.
Введение. Объектно-ориентированные модели. Концепции проектирования и языки программирования. Абстрактные модели. Сущность объектно-ориентированного подхода Принципы объектно-ориентированных систем. Общая характеристика, типы диаграмм UML. Смысл абстрагирования и инкапсуляции. Отношения классов, обобщения, ассоциации, зависимости и реализации. Структурный тип объектно-ориентированных систем. Класс – как основной механизм абстракции. Конструкторы и деструкторы. Классификация Case – средств и независимые системы. Наследование и иерархии классов. Реализация наследования. Основные понятия и отличительные черты объектно-ориентированных систем. Объекты классов и полиморфизм. Статическое им динамическое связывание. Принципы концептуального проектирования. Основные концепции объектно-ориентированного проектирования. Обработка ошибок на основе использования механизма исключений. Объекты и классы. Множественное наследование и интерфейсы. Виртуальные базовые классы. Роль интерфейсов в компонентном программировании. Пространства имен в связи с модульностью и иерархией. Область действия и программный проект. Поля, свойства и методы. Шаблонные функции и классы. Контейнеры и итераторы. Инстанцирование. Объектно-ориентированный подход к построению информационных систем. Организация вычислительного процесса в управляемых средах. Статистические модели объектно-ориентированных систем. Реализация полиморфизма. Свойства. Специализированные атрибуты. Управляющие структуры, функции и массивы, указатели и строки в объектно-ориентированных системах. Абстрагирование данных и классы при построении объектно-ориентированных систем. Виртуальные функции, динамическое связывание. Компонентная архитектура. Динамическая компоновка и совместимость инфтерфейсов. Жизненный цикл объектно-ориентированных систем

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын наурызхановна

Пәннің атауы: Визуалды бағдарламалау

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Программалау технологиясы»

Постреквизиттер: «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері»

Бағдарламаның қысқаша курсы: Структура программы на языке Object Pascal. Основы синтаксиса языка программирования Object Pascal. Блоки. Директивы компилятора. Выражения. Базовые типы данных языка программирования Object Pascal. Производные типы языка программирования Object Pascal. Записи. Файлы. Указатели. Структурированный тип. Определение типа и объявление переменных. Константы. Процедуры и функции. Структурированные операторы. Операторы цикла.Операторы исключений. Объекты и компоненты. Работа с объектами и компонентами. Реализация диалогов и сообщений. Программирование меню. Программное изменение свойств компонентов

Бағдарламаның жетекшілері: Ибраева Анар Абдукаримовна

Ким Светлана Трофимовна

Дюсенбаева Толкын наурызхановна

2. Пәннің атауы: Техникалық процестерді бақылау теориясының негіздері

Пререквезиттер: «Информатика», «Алгоритмдеу және программалау тілдері», «Физика»

Постреквизиттер: «Автоматты жүйелерді жобалау»
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет