Мазмұны кіріспе автокөлікті сақтандырудың АҚпараттық ЖҮйесін тұРҒызуды негіздеубет8/8
Дата19.09.2017
өлшемі0.74 Mb.
#1267
1   2   3   4   5   6   7   8

ДК жұмысы уақытының жылдық қоры

ДК түрі


Бір ауысымдағы жұмыс сағатының саны

Ауысым саны

Бір жылдағы жұмыс ауысымының саны

ПК жұмысының жылдық қоры

Pentium


8

1

216

1728

12. Есепті шешу уақыты эмпирикалық жолмен есептеледі, онда өңделетін формалардың саны ескеріледі.

13. Ендірілетін ақпараттардың көлемі әр енгізу формасының ақпарат көлемінің қосындысындай есептеледі. Бір енгізу формасының ақпарат көлемі былай анықталады: бір жолдағы максималды белгілер саны бір құжаттағы жолдар санына көбейтіледі, ол бір жылдағы құжаттар санына көбейтіледі.

14. Белгілермен өңделетін ақпарат көлемі енгізілетін ақпарат көлемі мен есептер кешенін шешу үшін қолданылатын мәліметтер базасында сақталатын ақпараттардың қосындысын береді. Өндірілетін ақпараттар көлемін Кбайттарға аудару үшін алынған қосындыны 6-ға көбейтіп, 8-ге бөлу керек.

15. Шығарылатын ақпарат көлемі әр шығу формасының ақпарат көлемінің қосындысындай есептеледі. Бір шығу формасының ақпарат көлемі былай анықталады: бір жылдағы белгілердің максималды саны бір құжаттағы жолдар санына көбейтіледі /10/.

Кесте 21

Бір жұмысшының жұмыс уақытының жылдық қорының есебі


Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Саны

Календарлық уақыт

Күн


365

Демалыс күндер

Күн

104

Мереке күндер

Күн

8

Номиналдық уақыт

Күн

253

Жұмысқы шықпаған күндер

Күн

37

Кезекті демалыс

Күн

24

Ауырған күндер

Күн

11

Мемлекеттік міндеттемелер

Күн

2

Бір жылдағы жұмыс күнінің нақты саны

Күн

216

Мереке алдындағы күндердің саны

Күн

7

Уақыттың нақты жылдық қоры

Сағ

1721

Фвр = (бір жылдағы жұмыс күндер саны – мейрамдардың алдындағы күндер)*8+мейрамдардың алдындағы күндер*7

Осыдан: (216-7)*8+7+7=1721сағат

Жобаны ендіру алдындағы жұмысшылардың орындайтын жұмысын (Do) былай есептейді:

Do= ч*Фвр (1)

мұндағы


ч – жұмысшылар саны, адам;

Фвр – бір жұмысшының жұмыс уақытының жылдық қоры, сағат;

Do= 4*1721= 6884сағат

Жобаны ендіруге дейінгі жұмысшылардың орындайтын жұмыстарының құны

о) мына формула бойынша есептеледі:

Со= Dо*з*[(1+g)*(1+C)+H] (2)

мұндағы


Dо – жобаны ендіруге дейінгі жұмысшылардың еңбектерінің көлемі;

з – бір жұмысшының орташа сағаттық тарифтік еңбек ақысы;

g – қосымша еңбек ақыны ескеретін коэффициент;

С – зейнет ақы қорларына аударымдарды ескеретін коэффициент;

H – шығындарды ескеретін коэффициент.

Со= 6884*80*[(1+0,7)*(1+0,15)+0,33]=1258395,2тг=1258,395мың.тг

Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жағдайында (жобаны енгізгеннен кейін) еңбек көлемі қызметшілерден қалған жұмыстардан құралады, сонымен қатар ДЭЕМ-ді қолдану.

APM жобасын енгізгеннен кейін жұмысты ұйымдастырумен айналысатын қызметшілерде қалған жұмыстың жылдық көлемі мына формуламен анықталады:

Dост= Do*(1-p/100) (3)

мұндағы


Do – APM-ді енгізуге дейінгі қызметкерлер орындайтын жұмыстың жылдық көлемі, сағат;

p – алғашқы көлемнен ДЭЕМ-ға берілетін жұмыс пайызын ескеретін коэффициент.

Dост= 6884*(1-9/100)=6264,44сағат

Жобаны ендіру жағдайында қызметкерлерде қалған жұмыстар құны мына формуламен есептеледі:

Сост= Dост*3*[(1+g)*(1+C)+H] (4)

Cост=6264,44*80*[(1+0,7)*(1+0,15)+0,33]= 1145139,6тг=1145мың. тг

ДЭЕМ (ДК) қолданудың жылдық шығындары 22-кестеде көрсетілген /9/.

Кесте 22

ЭЕМ қолдануына кеткен жылдық шығындар
Шығын баптарының атауы

Бағасы (мың.тг)

1

Күнделікті және алдын-ала жөндеуге кеткен шығындар (ЭЕМ бағасынан 5%)

2,925

2

ЭЕМ амортизациясы (ЭЕМ бағасынан 12%)

7,02

3

Заттарға кеткен шығындар (ЭЕМ бағасынан 2%)

1,17

4

Басқа шығындар (ЭЕМ бағасынан 0,5%)

0,2925
Барлық қолдануға кеткен шығындар

11,4075

APM жобасының жұмысымен байланысты жылдық эксплуатациялық шығындардың бөлігі былай есептеледі:

Свц= (5)

мұндағы


Рреш – бір жыл бойы есепті шешудің периодтылығы;

Зэ – жылдық эксплуатациялық шығындар, мың. тг;

Тэвм – ДК-дің жұмыс уақытының жылдық қоры, сағат;

Треш – есепті шығару уақыты.

Егер жобада есепті шешу периодтылығы әр түрлі болса, онда ол екі қосындының қосындысы түрінде көрсетіледі:

Свцвц1+Свц2+Свц3

Свц1= (3240*2*11,4075)/1728=42,778

Свц2= (216*2*11,4075)/1728=2,851

Свц3= (12*2*11,4075)/1728=0,1584

Кешеннің барлық есептері үшін:

Свц= 42,778+2,851+0,1584=45,7874

Жобаны ендіру жағдайында ақпаратты өңдеудің жылдық шығындары мынаны құрайды (Савт):

Савт= Свцост (6)

мұндағы


Свц – жобаны ендіру жағдайында ақпаратты өңдеудің эксплуатациялық шығындары, мың. тг;

Сост – APM жобасын жүзеге асыру жағдайында қызметшілерде қалған жұмыс құны, мың. тг.

Савт= 45,7874+1145139,6тг= 114518563тг= 1145,1853мың. тг

APM (есептер кешенін) енгізуден жылдық экономия (Сapm) мынаған тең:

Сapm= Co-Cавт (7)

мұндағы


Со – APM-ді енгізгенге дейінгі ақпаратты өңдеуге кеткен шығындар мөлшері, мың. тг;

Савт – APM-ді енгізген жағдайда ақпаратты өңдеуге кеткен шығындар мөлшері, мың. тг.

Сapm= 1258395,2-1145185,3= 113209,9= 113,209мың. тг    1. Есеп кешенінде ақпараттық технологияларды жаңарту кепілдемесі

Тестілеу нәтижесінде жүйе дұрыс нәтижені көрсетті деп айтуға болады. ЭЕМ құжаттары негізінде ақпаратты енгізудің басты талаптары, онымен жұмыс істеуі, керекті мәліметтер базаларының құрылымын өңдеуі, құжаттарды экранда көру, ақпаратты ЭЕМ енгізу және оны редактрлеу анықталған. Функционалды немесе қамтамасыз етуші бөлімдерде жетіспеушіліктер анықталмаған.

Бірақ тап осы деңгейде тоқтауға болмайды, себебі жүйе толық жетілдірілуі тиіс. Жүйені жетілдіру үшін Қазақстан басқа мемлекеттермен қарым – қатынаста болу қажет, жүйе шетелдік валютада операциялар жасауы тиіс, сонымен қатар конвертация жасау қажет /12/.

ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмыста автокөлікті сақтандыру объектісін талдау, жұмыстың мінез – құлқы және басқару жүйесі көрсетілген. Олардың иерархиясы анықталған, басќару ж‰йелері элементтердіњ ж±мыс жасау моделі µњделген, мына элементтерге өнімділіктің, сенімділіктің, қайта құрудың, жұмысқа қабілеттіліктің және құнның ‰йлесімді талаптары негізделген.

Дипломдыќ жұмыс µњделген, автоматтандырылѓан аќпараттыќ ж‰йесін ±сынады, бұл банктік қызметтердің нарығында бәсеке қабілеттілігінің жоғарлауы негізгі қызмет болып табылады.

Экономикалыќ ж‰йеде есептер орны анықталған, ќамтамасыз етуші бµлімдердің барлық талаптары ќарастырылѓан, Есеп комплексінің шешіміне арналѓан лайыќты баѓдарламалыќ ќамтамасыз ету бµлінген.

Есептер комплексін коммерциялық жалға беру рекомендациялары берілген және оның әмбебаптылығы, үнемділігі, барынша көп сервисті, пайдаланушыға арналған түсініктіліктің және қол жетерліктің, сонымен қатар есеп комплексінің ақпараттық технологияларын әрі қарай жетілдіруі көрсетілген. Ақпараттық жүйені енгізуге және құруға кеткен шығындардың барлығы есептелген.

Есеп комплексін өңдеу нәтижесінде пайдаланушыға қажетті құжаттарды ешқандай қиыншылықсыз алу мүмкіншілігі берілген.

Есеп комплексін өңдеуде приоритет мынандай есептерге берілген, шешім нәтижесінде тұтынушылардың үлкен сандарына ақпарат пайда болуы мүмкін, сонымен қатар шешім нєтижесі басќа есептердіњ кењ шењбер шешімі ‰шін ќолданылѓанда.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997г

2. Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы, 2003

3. Карминский А.М., Нестеров П.В. “Информатизация бизнеса”.

4. “Автоматизированные информационные технологии в экономике”. Учебник под общей ред. И.Т. Трубилина.

5. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова, Н.Л.Гагарина “Экономикада-ғы ақпараттық жүйелері”. Оқу құралы. Алматы, 2001

6. Н.Б.Бралиева, Л.А.Байбөлекова, Қ.Т.Балашов “Ақпараттық менеджмент негіздері”. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2000

7. Е.Г.Неверова “Исследование проблем баз данных для информационных систем”. Сборник статей “Информационные системы в экономике”. Алматы: Экономика, 1997

8. Н.Б.Бралиева, В.Ф.Тимошенко, Н.Л.Гагарина “Информационные системы бизнеса”. Алматы, 1994

9. Қ.С.Байшоланова “Ақпараттық жүйелер теориясы”. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2002

10. Н.Л.Гагарина “Анализ данных на компьютере”. Алматы: Экономика, 2002

11. Е.Т.Тулегенов, Н.Б.Бралиева, Л.А.Стороженко, И.А.Матвеева “Бухгалтерские информационные системы”. Алматы: Экономика, 2000

12. А.Ө.Биярова “Экономикалық кибернетика”. Оқу құралы. Алматы, 2001

13. К.Ильясов, В.Саткалиева, А.Зейнельгабдин, Б.Сапарбаев, П.Исахова “Государственный бюджет”. Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1994

14. Н.Г.Семенова “Автомотизированные информационные технологий в экономике”. Москва, 2000

15. Г.А.Титоренко “Автомотизированные информационные технологий в экономике”. Москва, 2000

16. “Информационные системы в экономике”. Учебник под редакцией Дика В.В., Москва, 1999

17. Қазақстан Республикасының Президентінің №359 14 маусым-нан 2000 жыл. “2000-2003 жылға Қазақстан Республикасы мемлекетінің ақпараттық қауіпсіздігінің программалық жабдықтауы”.

19. К.Қ.Жүйріков “Қазақстандағы сақтандыру: күрделі мәселелер мен дамудың болашағы”. Алматы, 1994

20. Тимошенко В.Ф. “Информационные системы менеджмента”

21. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. “Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем”

22. “Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности”. Учеб. пособие для ВУЗ-ов. Под ред. Г.А.Титаренко, В.И. Суворова

23. “Банковское дело” Учебник для ВУЗ-ов. Под ред. В.И.Колесникова и Кроливецкой Л. П.

24. “Страхование: принципы и практика” Дэвид Б.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет