Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско-российскийжүктеу 269.83 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі269.83 Kb.

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙНУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ

МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТПриемная комиссия24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

1 БИЛЕТ
1. «Жиі ауыратын балалар» анықтамасы, олардың иммунды жүйесінің ерекшеліктері.

ЖАБ топтарының құралу себептері. Жіктелуі. Емдік-алдын алу шаралары. Диспансеризация.


2. Кіші қан айналым шеңберінің баюы мен кіші қан айналым шеңберінің азуымен жүретін туа біткен жүрек ақаулары, жіктелуі.
3. Баланың дене дамуын, гармониялылығын және соматотипін бағалаңыз: ұл бала 5 жас 6 ай. Бойы – 117 см ( 5 коридор), дене массасы – 19,2 кг ( 4 коридор), кеуде шеңбері – 57 см (4 коридор). 1. Определение «часто болеющие дети», особенности их иммунной системы. Причины формирования групп ЧБД. Классификация. Лечебно-профилактические мероприятия. Диспансеризация.
 1. Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга и с обеднением малого круга кровообращения, классификация

3. Оцените физическое развитие, гармоничность и соматотип ребенка: мальчику 5лет 6 мес. Рост – 117 см (5 коридор), масса тела – 19,2 кг ( 4 коридор), окружность грудной клетки – 57 см (4 коридор).

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

2 БИЛЕТ
1. Рахит. Патогенезі, жіктелуі, клиникалық көрінісі, рахит тәрізді аурулармен салыстырмалы диагностикасы, зертханалық диагностикасы, емі, антенатальды және постнатальды алдын алу.
2. Токсикалық көріністермен жүретін жедел пневмониялар, диагностика критерийлері,

3 дәрежелі пневмониялық токсикоз және 3 дәрежедегі тыныс жетіспеушілігі кезінде шұғыл жәрдем. Диагностика критерийлері. Салыстырмалы диагнозы. Емі.
 1. 14 жастағы жасөспірімде қол мен аяқ басы терісінің айқын құрғақтығы, екі алақанының тері суреттерінің күшеюі, тізе асты және шынтақтың ішкі аймақтарының лихенефикациясы, қабыршықтануы, қасу орындары. Ата-анасының айтуы бойынша жыл мезгіліне қарамастан ауруы жиі өршиді.

Дәрежесіне, ағымы мен ауырлығына сәйкес диагноз қойыңыз.


 1. Рахит. Патогенез, классификация, клиника, дифференциальный диагноз с рахитоподобными заболеваниями, лабораторная диагностика, лечение, антенатальная и постнатальная профилактика.
 1. Острые пневмонии с токсическими проявлениями, критерии диагностики, неотложная помощь при пневмоническом токсикозе 3 степени, и ДН 3 степени. Критерии диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение.
 1. У подростка 14 лет выраженная сухость кожи кистей, стоп, усилен кожный рисунок ладоней, участки лихенификации сгибов локтевой и подколенной области, корочки, расчесы. Со слов родителей обострение частое, независимо от времени года. Поставьте диагноз соответственно стадии, течения и тяжести.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

3 БИЛЕТ

1. Дені сау емшек жасындағы баланың тамақтануы. Ерте жастағы баланың тамақтануы. Табиғи тамақтандыру. Жасанды және аралас тамақтандыру. Қосымша тамақ..
2. Балалардағы теміртапшы анемия. Этиологиясы, патогенезі, клиникалық көріністері мен диагностиканың зертханалық критерийлері, емі және диспансеризациясы.
3. Ұл бала 9 жаста. Әлсіздікке, бас ауруы, іштегі ауыру сезіміне және мұрнынан қан кетуіне шағымданады. Жүрген кезде аяқтарындағы ауыру сезімі мазалайды. Дененің жоғарғы жағы және қолдары жақсы дамыған. Екі қолында АҚ 140/100 мм.с.б., аяқтарында анықталмайды. Диагноз қойыңыз. 1. Питание здорового ребенка грудного возраста. Естественное вскармливание. Искусственное и смешанное вскармливание. Прикорм. Техника введения прикорма.
 1. Железодефицитная анемия у детей. Этиология, патогенез, клинические проявления и лабораторные критерии диагностики, лечение и диспансеризация.
 1. Мальчик 9лет. Жалобы на слабость, головные боли, боли в животе, носовые кровотечения. Часто беспокоят боли в ногах при ходьбе. Верхняя половина туловища и верхние конечности хорошо развиты. АД на руках 140/100 мм.рт.ст., на ногах - не определяется. Поставьте диагноз.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

4 БИЛЕТ


1. Жүре пайда болған иммунды тапшылықтар, сипаттамасы, дамуының патогенетикалық механизмдері, диагностика, клиникалық көріністері. Емі.

2 Жедел постстрептококты гломерулонефрит. Классификация Этиопатогенез.

Клиника. Емдеу қағидалары.
3. Бала 2 жаста. Жүрек шекарасы солға және жоғары ығысқан. Сол жақ II қабырға аралығында жүрек ұшына және мойын тамырларына таралатын систола-диастолалық (машина) шуы естіледі. Осы симптоматика қандай туа біткен жүрек ақауына сәйкес келеді.


 1. Приобретенные иммунодефициты, характеристика, патогенетические механизмы развития, диагностика, клинические проявления. Лечение.

2. Острый постстрептококковый гломерулонефрит. Классификация Этиопатогенез. Клиника. Принципы лечения.
 1. Ребенку 2 года. Границы сердца расширены преимущественно влево и вверх. Во II межреберье слева от грудины выслушивается систолодиастолический (”машинный”) шум, проводящийся на верхушку сердца, шейные сосуды. Какому врожденному пороку сердца соответствует данная симптоматика.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

5 БИЛЕТ
 1. Безгек жағдайлар себептері. Безгек түрлері. Клиникасы, диагностикасы мен шұғыл жәрдем.
 1. Созылмалы гастродуоденит. Емдеу қағидалары (диета, эрадикациялық ем).
 1. Ұл бала 3 айлық. Туылғаннан нашар салмақ қосуда, емізгенде шаршайды, 1 айлық кезінен 4 рет тұмаумен ауырған. Қарап тексергенде: мұрын-ауыз үшбұрышы шамалы көгерген. Жүрек тондары кереңделген, ырғағы дұрыс, шу жоқ. Рентгенограммада шар тәрізді үлкен жүрек.

Болжама диагноз.


 1. Причины лихорадочных состояний. Типы лихорадок. Клиника, диагностика и неотложная помощь.
 1. Хронические гастродуодениты. Принципы терапии (диетическое лечение, эрадикационная терапия).

3. Мальчику 3 месяца. С рождения ребенок плохо прибавляет в весе, устает при кормлении грудью, с месячного возраста 4 раза перенес простудные заболевания. Объективно: умеренный цианоз носогубного треугольника. Тоны сердца глухие, ритмичные, шума нет. На рентгенограмме выявлено большое шаровидное сердце.

Предполагаемый диагноз.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6
6 БИЛЕТ
1. Кенеттен өлу синдромы. Айқындамасы. Өзектілігі. Патогенезінің ықтимал механизмдері және алдын алу жолдары.
2. ТБЖА (ЖАПА), гемодинамикасы, клиникасы, қанайналым жетіспеушілігінің емі.

3.


 1. Синдром внезапной смерти. Определение. Актуальность. Возможные механизмы патогенеза и пути профилактики

 2. Дефект МЖП, гемодинамика, клиника, терапия недостаточности кровообращения

3.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6


7 БИЛЕТ


1. Атопиялық дерматит. Түсінік беру. Негізгі патогенетикалық механизмдері. Жіктелуі. Клиникаллық көріністері. Диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы.
2. Деструктивті пневмония. Жедел пневмонияның асқынған түрлерінің себептері. Диагностика критерилері.
3. 1. Атопический дерматит. Понятие. Основные патогенетические механизмы.

Классификация. Клинические проявления. Диагностика, дифференциальная

диагностика.
 1. Деструктивные пневмонии. Причины осложненных форм острой пневмонии. Критерии диагностики.24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6


8 БИЛЕТ
1. Балалар денсаулық жағдайын кешенді бағалау. Денсаулық топтары, олардың сипаттамасы. Денсаулық топтарына сәйкес динамикалық бақылаудың ерекшеліктері.

2. Геморрагиялық васкулит, этиологиясы. Жіктелуі және геморрагиялық васкулиттің негізгі түрлеріне сипаттама.

3. 1. Комплексная оценка состояния здоровья детей. Группы здоровья, их характеристика. Особенности динамического наблюдения в соответствии с группами здоровья.
 1. Геморрагический васкулит, этиология. Классификация и характеристика основных форм геморрагического васкулита.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

9 БИЛЕТ
1. Сарғаюдың салыстырмалы диагностикасы. Этиология. Клиникалық көріністері. Диагностикасы. Емі.

2. Созылмалы гломерулонефрит. Этиология. Классификация. Диагностика. Емдеу қағидалары.


3. 1. Дифференциальная диагностика желтух. Этиология. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.

2. Хронический гломерулонефрит. Этиология. Классификация. Диагностика. Принципы лечения.


3.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

10 БИЛЕТ
1. Нейротоксикоз клиникасы. Инфузиялық емнің тәртіп ережелері (режим).

2. Асқазан мен 12-елі ішек ойық жара ауруы. Диагностика (хеликобактер пилориді

анықтау әдістері). Емдеу шарттары (диеталық ем, эрадикациялық ем).

3. Бала 13 жаста. Үш жыл бойы ішінің жоғарғы аймағындағы ауырсынуына шағымданады. Соңғы кездері ауыру сезімі күнде мазалайды, жиі тамақтан кейін 30-40 минуттан соң пайда болады, кейде таңертең ашқарынға және түнге жақын. Жүрек айнуы, жеңілдік беретін құсу. Әкесінде - созылмалы гастрит, анасында-12-елі ішектің ойық жара ауруы, холецистит. Бала бозғылт, тамақтану жағдайы төмен, тілін сұр өңез басқан, пальпация барысында іштің пилородуоденальды аймағында ауыру сезімі, кіндіктен оң жақ жоғары белсенді бұлшықет қорғанысы (қатаюы), үлкен дәреті 2-3 күнде бір рет, қалыпты. ФЭГДС: он екі елі ішек баданасының артқы қабырғасында жұлдызшадай нәзік тыртық. Асқазанның шырышты қабаты және дуоденум қабынған, ісінген.

Ықтимал диагноз, диагностика, емі.


 1. Клиника нейротоксикоза. Режим инфузионной терапии.

 2. Язвенная болезнь ДПК и желудка. Диагностика (методы выявления хеликобактер пилори). Принципы терапии (диетическое лечение, эрадикационная терапия).

 3. Ребенок 13 лет в течение трех лет жалуется на боли в верхней половине живота. В последнее время боли стали ежедневными, возникают чаще после еды через 30-40 минут, иногда утром натощак и поздно вечером. Тошнота, рвота, дающая облегчение. У отца – хронический гастрит, у матери – язвенная болезнь 12-перстной кишки, холецистит. Ребенок бледный, пониженного питания, язык обложен серым налетом, живот болезнен в пилородуоденальной зоне, активная мышечная защита сверху справа от пупка, стул через 2-3 дня, оформленный.

ФЭГДС: на задней стенке луковицы 12-перстной кишки нежный рубец звездчатой формы. Слизистая желудка и дуоденум гиперемирована, отечна.

Ваш диагноз, диагностика, лечение.


24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

11 БИЛЕТ


1. Денсаулық жағдайын бағалау критерилері.
2. Балалардағы жедел ревматикалық безгек. Аурудың айқындамасы. Этиологиясы мен патогенезі жайлы заманауи көзқарас. Жіктелуі.
3. 13 жасар ұл балада оқтын-оқтын қөз ағының сарғаюы байқалады, інісінде екі рет сондай тәрізді сарғаюы болды. Физикалды зерттеуде патология жоқ болып шықты. Бауыр сынамалары: жалпы билирубин – 38,8 мкмоль/л, тікелей – 3,5 мкмоль/л, АСТ, сілтілі фосфатаза – қалыпты, сканерлеу – норма. Ықтимал диагноз, диагностика, емдеу.


 1. Критерии оценки состояния здоровья.
 1. Острая ревматическая лихорадка у детей. Определение болезни. Современные представления об этиологии и патогенезе. Классификация.
 1. У 13-летнего мальчика отмечается периодически иктеричность склер, у младшего брата пациента была дважды желтуха подобного рода. Физикальное исследование патологии не обнаружило. Печеночные пробы: общий билирубин – 38,8 мкмоль/л, прямой – 3,5 мкмоль/л, АСТ, щелочная фосфатаза – норма, сканирование – норма. Наиболее вероятный диагноз, диагностика, лечение.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6
12 БИЛЕТ 1. Жиі ауыратын балалармен сауықтыру жұмыстарын жүргізу, реабилитация әдістері.
 1. Балалардағы бронхит, жіктелуі. Клиникасы, диагностикасы, емдеу.
 1. Бала 3 жаста. ЖРВИдан кейін денесінде көгерулер мен петехиялар пайда болған, мұрнынан және қызыл иектерінен қан кетіп, ішінде ауыру сезімі пайда болған, буындарының ісінуі мен ауырсыну және буын маңайында геморрагиялық бөртпе. ЖҚА: эритр-4,6х1012/л, Нв-130г/л, ТК-0,9, лейкоц-7,4х109/л, тромб-250мың., ЭТЖ-5мм/сағ. Болжама диагноз. Емдеу. 1. Организация оздоровительной работы с часто болеющими детьми, методы реабилитации.
 1. Бронхиты у детей. Классификация. Клиника, диагностика, лечение
 1. Ребенку 3 года. После ОРЗ на теле появились синяки, петехии, носовое и десневое кровотечение, боли в животе, отечность и болезненность суставов, здесь же геморрагическая сыпь. В ОАК: эрит-4,6х1012/л, Нв-130г/л, ЦПК-0,9, лейкоц-7,4х109/л, тромб-250тыс., СОЭ-5мм/ч. Какой диагноз предполагаете? Лечение.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6


13 БИЛЕТ

1. Реактивті артрит. Этиология. Клиника. Диагностика. Емдеу қағидалары.


2. Гемофилия. Клинико-лабораториялық критерийлері.
3. Бала 2 жаста, мұрнынан қан кетуіне, денесінде көгерулердің пайда болғанына, тәбетінің төмендеп, субфебрильді дене қызуына шағымданады. Қарап тексергенде: интоксикация белгілері, барлық шеткері лимфа түйіндері. Бауыры 3см, көкбауыры 5см. ұлғайған. ЖҚА: Нв-50г/л, тромбоциттер көру аймағында бірен-саран, лейкоциттер-85,0х109/л, лимфоциттер 72%, бласт.кл 5%, ЭТЖ 50мм/сағ.

Ықтимал диагноз. Емдеу жолы, ауру болжамы.


1. Реактивный артрит. Этиология. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.

2. Гемофилия. Клинико-лабораторные критерии.
3. Ребенок 2 лет, жалобы на носовое кровотечение, появление синяков на теле, снижение аппетита, субфебрильную температуру тела. Объективно: симптомы интоксикации, увеличение всех групп периферических лимфоузлов. Печень увеличена на 3см, селезенка- на 5см. ОАК- Нв 50г/л, тромбоциты единичные в поле зрения, лейкоциты 85,0х10/л, лимфоциты 72%, бласт.кл. 5%, СОЭ 50 мм/ч. Ваш предполагаемый диагноз, тактика лечения, прогноз.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6
14 БИЛЕТ


 1. Цитомегаловирусты инфекция. ЦМВ этиологиясы мен даму патогенезі. Диагностика әдістері.
 1. Пиелонефрит. Жедел және созылмалы пиелонефриттің критерийлері. Клиникалық көріністері. Емдеудің негізгі ережелері (емдәм, режим, антибактериальды ем ). Диспансеризация жоспары.
 1. 3 айлық бала ЖРВИмен ауырғанына екінші куні, тері мен көз ағы сарғайды, бозғылттық күшейген. Жүректің аускультациясында 5 нүктесінде шамалы систолалық шу анықталады. Пальпация кезінде бауыры тығыз (+3см), көкбауыры +2,5см. ЖҚА: эритроциттер 2,4 х 1012/л , Нв-79г/л, ретикулоциттер 36%, лейкоциттер-12х109/, ЭТЖ 10мм/сағ. Ықтимал диагноз, емдеу жолы, ауру болжамы. 1. Цитомегаловирусная инфекция. Этиология и патогенез ЦМВ. Методы диагностики.
 1. Пиелонефриты. Критерии острого и хронического пиелонефрита. Клинические проявления. Основные принципы лечения (диета, режим, антибактериальная терапия). План диспансеризации.

 2. У ребенка 3 месяцев на второй день заболевания ОРВИ появилось желтушное окрашивание кожных покровов и склер, усилилась бледность. При аускультации сердца в точке Боткина определяется умеренной силы систолической шум. При пальпации определяются плотная печень (+3 см), селезенка + 2,5 см. В анализе крови: эритроцитов 2,4 х 1012/л, гемоглобин 79 г/л, ретикулоцитов 36 %о, лейкоцитов 12 х 109/л, СОЭ 10 мм/час. Ваш предположительный диагноз, тактика лечения, прогноз.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6
БИЛЕТ №15


 1. Инфузиялық терапияны клиникалық және биохимиялық бақылау. Токсикоз және эксикоз кезінде инфузиялық емнің құрамы мен көлемін есептеу қағидалары.

 2. Созылмалы гастродуоденит. Емдеу қағидалары (диеталық ем, эрадикациялық ем).

 3. Бала 3 жаста, ауырғаны жедел, дене қызуы 38,5 0С көтерілген, әлсіз, тәбеті төмендеген, бір рет құсу болған, терісі бозғылт, көздерінің асты көгерген, ентігуі (36-38 минутына), ата-анасы өз-бетінше дене қызуын түсіретін дәріні берген, дене қызуы біршама түскен, алайда 2 сағаттан соң ден қызуы қайтадан 38,8 0С көтерілген, ауруының 2-ші күні жергілікті дәрігер аралас сипаттағы ентігу мен сол жақ өкпесінің төменгі бөліктерінде перкуторлық дыбыстың қысқырғанын, сол жерде тынысы қысқарған, майда көпіршікті сырылдар мен крепитацияны байқаған. Басқа ауытқулар анықталмаған. Диагнозды қою үшін бірінші орында қандай зерттеу жүргізу керек?


 1. Клинический и биохимический контроль инфузионной терапии. Принципы расчета объема и состава инфузионной терапии при токсикозе с эксикозом

 2. Хронические гастродуодениты. Принципы терапии (диетическое лечение, эрадикационная терапия).

 3. Ребенку 3 года, заболел остро, подъем температуры до 38,5 0С, вялость, снижение аппетита, однократная рвота, бледность кожных покровов, синева под глазами, одышка (36- 38 в минуту), самостоятельно родителями было дано жаропонижающее средство, температура незначительно снизилась, но через 2 часа вновь отмечен подъем температуры до 38,8 гр., на 2-ой день болезни участковым врачом отмечена одышка смешанного характера, укорочение перкуторного звука в нижнем отделе левого легкого, здесь же ослабленное дыхание, мелкопузырчатые и крепитирующие хрипы. Других отклонений не выявлено. Какие обследования в первую очередь необходимо сделать для постановки диагноза.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6


16 БИЛЕТ


 1. Безгек жағдайлардың себептері. Безгек түрлері. Клиникасы, диагностикасы мен шұғыл жәрдем.

 2. Фалло тетрадасы, гемодинамика, клиникасы.

 3. Бала 5 айлық, екі айлық жастан бастап жасанды тамақтануда, 3 апта бұрын қосымша тағам енгізілген –сиыр сүтіне пісірілген ботқа. 2 айлық жастан бастап терісінің құрғақтану, майда пластинкалы қабыршықтану, екі бет жағының қызаруы, тізе асты, екі саны терісінде инфильтрация ошақтары түрінде атопиялық дерматиттің көрінісі байқалған. Бала мазасыз, ұйқысы бұзылған, тамақтандырғаннан кейін 2 сағаттан соң «ұйыған сүтпен» құсады, дәреті күніне 4-5 рет жасыл түсті және шырышпен. Отбасылық аллергоанамнезі аурланған. Сіздің емдеу амал-жолдары. 1. Причины лихорадочных состояний. Типы лихорадок. Клиника, диагностика и неотложная помощь.

 2. Тетрада Фалло, гемодинамика, клиника

 3. Ребенку 5 месяцев, с двух месячного возраста на искусственном вскармливании адаптированной смесью, 3 недели назад введен прикорм – каша на коровьем молоке. С 2 месячного возраста на коже проявления атопического дерматита в виде сухости, мелкопластинчатого шелушения, гиперемия щек, участки инфильтрации на бедрах, в подколенной ямке. Ребенок беспокойный, нарушен сон, срыгивает спустя 2 часа после кормления «створоженным молоком», стул 4- 5 раз в день с зеленью и слизью. Семейный аллергоанамнез отягощен. Ваша тактика.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

17 БИЛЕТ
 1. Балалардағы жүрек- қантамыр жетіспеушілігі. Жіктелу. Клиникасы, диагностикасы.

 2. Жедел обструктивті бронхит, этиологиясы, бронхообструктивті синдромды емдеу.

 3. Бала 10 жаста, ауырғанына 2 жыл. Шағымдары: эпигастрий аймағындағы тамақтан соң пайда болатын тұйық, сыздап ауырсыну, кейде жүрегі айниды, жеңілдік әкелетін сирек құсу. Анамнезінде тамақтану тәртібі бұзылған. Объективті: тамақтану жағдайы төмен, эпигастральды және пилородуоденальды аймақта пальпация ауырулы, бауыр мен көкбауыр ұлғаймаған, үлкен дәреті қалыпты, күнделікті. ФЭГДС: өңеш өзгеріссіз, өткізгіштігі сақталған, кардия қабысады, асқазан пішіні қалыпты, сөлі бұлдыр. Шырышты қабаты кедір-бұдырлы, ісінген, қызарған. Кіреберісі жабық, өткізгіштігі сақталған. Баданасының пішіні кәдімгі,

12 елі ішек ісінген. Диагноз қойыңыз. 1. Сердечно-сосудистая недостаточность у детей. Классификация. Клиника, диагностика.

 2. Острый обструктивный бронхит, этиология, терапия бронхообструктивного синдрома.

 3. Ребенок 10 лет, давность заболевания 2 года. Жалобы на боли в эпигастральной области, тупые, ноющие, после еды, иногда тошнота, редко рвота пищей, с облегчением. В анамнезе нарушения режима питания. Об-но: пониженного питания, живот болезнен в эпигастральной области и пилородуоденальной зоне, печень и селезенка не увеличены, стул оформленный, регулярный. При ФЭГДС: Пищевод не изменен, проходим, кардия смыкается, желудок правильной формы, содержит мутный секрет. Слизистая, шероховатая, отечная, гиперемирована. Привратник сомкнут, проходим. Луковица обычной формы, 12-перстная кишка отечная, гиперемированная. Поставьте диагноз

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

18 БИЛЕТ

1. Мальабсорбция синдромы. Муковисцидоз, целиакия, лактазалық жетіспеушілік, экссудативті энтеропатия. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.
2. Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура. ИТП иммунды және иммунды емес түрлерінің ағымының ерекшеліктері. ИТП заманауи емдеу қағидалары. Тромбоцитопатия.

3. Ентігу-көгеру жағдайлардағы шұғыл жәрдем.

1. Синдром мальабсорбции. Муковисцидоз, целиакия, лактазная недостаточность, экссудативная энтеропатия. Диагностика. Дифференциалды диагноз. Емдеу қағидалары.
2. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей. Особенности течения иммунных и неиммунных форм ИТП. Современные принципы терапии ИТП. Тромбоцитопатии.
3. Неотложная помощь при одышечно-цианотических приступах

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6
19 БИЛЕТ


 1. Кенеттен өлім синдромы ұғым туралы айқындама. КӨС өзектілігі. Өмірге қауіп төндіретін жағдайлар, апноэ мен әлсін-әлсін тыныс алудың салыстырмалы диагнозы. Танатогенездің ықтимал механизмдері және алдын алу жолдары.
 1. Артериялық гипертензиямен, гематуриямен және нефротикалық синдроммен жедел гломерулонефрит. Клиникасы, емдеу қағидалары.
 1. Функционалды диспепсия мен созылмалы гастродуодениттің салыстырмалы диагнозы. Лабораториялық және аспапты зерттеу әдістері. Емдеу қағидалары. 1. Определение синдрома внезапной смерти. Актуальность. Очевидные жизнеугрожающие события, дифференциальный диагноз апноэ и периодического дыхания. Возможные механизмы танатогенеза и пути профилактики.
 1. Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом, гематурией и артериальной гипертензией, клиника, принципы терапии.
 1. Дифференциальный диагноз функциональной диспепсии, и хронического гастродуоденита. Лабораторные и инструментальные методы исследования. Принципы лечения

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

20 БИЛЕТ
 1. Жүре пайда болған иммунды тапшылықты жағдай синдромы (ЖИТС). Эпидемиологиясы. Балалардағы клиникалық симптомдары. Диагноз және ұсынылатын клиникалық зерттеулер. 1. Жүйелі қызыл жегі. Клиникасы, емдеу шарттары.
 1. 3 айлық бала ЖРВИ мен ауырғанына екінші куні, терісі көз ағы сарғайды, бозғылттық күшейген. Жүректің аускультациясында 5 нүктесінде шамалы систолалық шу анықталады. Пальпация кезінде бауыры тығыз (+3см), көкбауыры +2,5см. ЖҚА: эритроциттер 2,4 х 1012/л , Нв-79г/л, ретикулоциттер 36%ₒ, лейкоциттер-12х109/, ЭТЖ 10мм/сағ. Ықтимал диагноз, емдеу қағидалары, ауру болжамы.


 1. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Эпидемиология. Клинические симптомы у детей. Диагноз и рекомендуемые клинические исследования.
 1. Системная красная волчанка. Клиника. Принципы лечения.
 1. У ребенка 3 месяцев на второй день заболевания ОРВИ появилось желтушное окрашивание кожных покровов и склер, усилилась бледность. При аускультации сердца в точке Боткина определяется умеренной силы систолической шум. При пальпации определяются плотная печень (+3 см), селезенка + 2,5 см. В анализе крови: эритроцитов 2,4 х 1012/л, гемоглобин 79 г/л, ретикулоцитов 36 %о, лейкоцитов 12 х 109/л, СОЭ 10 мм/час. Ваш предположительный диагноз, тактика лечения, прогноз.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

21 БИЛЕТ
 1. Денсаулық топтары, сипаттамасы. Денсаулық тобына сәйкес балаларды динамикалық бақылау ерекшеліктері.
 1. Туа біткен жүрек ақауы (ЖАПА), гемодинамика, клиникалық симптоматика, диагностика
 1. Бала 10 жаста, ауырғанына 2 жыл. Шағымдары: эпигастрий аймағындағы тамақтан соң пайда болатын тұйық, сыздап ауырсыну, кейде жүрегі айниды, жеңілдік әкелетін сирек құсу. Анамнезінде тамақтану тәртібі бұзылған. Объективті: тамақтану жағдайы төмен, эпигастральды және пилородуоденальды аймақта пальпация ауырулы, бауыр мен көкбауыр ұлғаймаған, үлкен дәреті қалыпты, күнделікті. ФЭГДС: өңеш өзгеріссіз, өткізгіштігі сақталған, кардия қабысады, асқазан пішіні қалыпты, сөлі бұлдыр. Шырышты қабаты кедір-бұдырлы, ісінген, қызарған. Кіреберісі жабық, өткізгіштігі сақталған. Баданасының пішіні кәдімгі,

12 елі ішек ісінген. Диагноз қойыңыз


 1. Группы здоровья, их характеристика. Особенности динамического наблюдения в соответствии с группами здоровья.
 1. ВПС ДМПП, гемодинамика, клиническая симптоматика, диагностика.
 1. Ребенок 10 лет, давность заболевания 2 года. Жалобы на боли в эпигастральной области, тупые, ноющие, после еды, иногда тошнота, редко рвота пищей, с облегчением. В анамнезе нарушения режима питания. Об-но: пониженного питания, живот болезнен в эпигастральной области и пилородуоденальной зоне, печень и селезенка не увеличены, стул оформленный, регулярный. При ФЭГДС: Пищевод не изменен, проходим, кардия смыкается, желудок правильной формы, содержит мутный секрет. Слизистая, шероховатая, отечная, гиперемирована. Привратник сомкнут, проходим. Луковица обычной формы, 12-перстная кишка отечная, гиперемированная. Поставьте диагноз

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6
22 БИЛЕТ
1. Анатомо-физиологические особенности детского организма. Особенности роста и развития ребенка. Значение их в развитии патологии детского возраста.
2. Балалардағы бронхиалды астма. Ауырлық дәрежесінің көрсеткіштері. Профилактика. Сатылы терапияның қағидалары.
3. 12елі ішек ойық жара ауруымен диспансерлік есепте тұратын 15 жасар бала кофе түсті құсықпен, ішінің ауырсынуымен және қышқыл дәмді кекірікпен ауруханаға түсті. Негізгі аурудың қандай асқыну туралы ойлауға болады. Бірінші кезек күттірмейтін көмек.

1. Анатомо-физиологические особенности детского организма. Особенности роста и развития ребенка. Значение их в развитии патологии детского возраста.


2. Бронхиальная астма у детей. Критерии тяжести астмы. Профилактика. Принципы ступенчатой терапии БА.
3. Мальчик 15 лет, состоит на диспансерном учете по поводу язвенной болезни 12перстной кишки. Поступил в стационар с жалобам на рвоту «кофейной гущей», боли в животе, отрыжку кислым. Какое осложнение основного заболевания можно предполагать. Первая неотложная помощь.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6

23 БИЛЕТ
 1. Атопиялық дерматит. Патогенездің негізгі тетіктері. Классификация. Клиникалық көріністер. Диагностика, салыстырмалы диагностика. Емдеу қағидалары.
 1. Балалардағы теміртапшы анемия. Этиологиясы, патогенезі клиникалық көріністері және диагностикасының лабораториялық көрсеткіштері. Емдеу, диспансеризация.
 1. 5 күндік бала, перезентханада жатыр. Анамнезінен – бірінші жартысында токсикозбен өткен 1 жүктіліктен, уақытылы туыттан. Туғандағы дене массасы 3100 г, дене ұзындығы 51 см. Апгар шкаласы бойынша жағдайы 8 балл. Бірден айқайлады, емшекке 2 сағаттан соң салынды, жақсы емді. 3 күні терісі сарғая бастады. 5 күні тікелей емес билирубин деңгейі 195 мкмоль/л. Ықтимал диагноз.


 1. Атопический дерматит. Понятие. Основные патогенетические механизмы. Классификация. Клинические проявления. Диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы лечения.

 2. Железодефицитная анемия. Этиология, патогенез, клинические проявления и лабораторные критерии диагностики. Лечение, диспансерризация.
 1. Девочка 5 день жизни, находится в родильном доме. Из анамнеза: от 1 беременности, протекавшей с токсикозом в 1-й половине беременности. Роды срочные. Массатела при рождении 3100 г, длина тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 8 баллов. Закричала сразу, к груди приложена через 2 часа после рождения, сосала хорошо. На 3-е сутки появилась желтушность кожных покровов, на 5 сутки уровень непрямого билирубина 195мкмоль/л. Наиболее вероятный диагноз.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілген

Хаттама №6
24 БИЛЕТ


 1. Тамақтанудың созылмалы бұзылыстары. Белок-энергетикалық жетіспеушілік, клиника, диагностика. Емдеу қағидалары.
 1. Ювенилді дерматомиозит. Клиника. Емдеу қағидалары.
 1. Ер бала, 3 ай. Туылғаннан бері салмақ аз қосады, емгенде, шаршайды, 4 айынан бастап 4 рет суық тиіп ауырды. Объективті: шамалы периоралды цианоз. Жүрек үні керең, ырғақты, шу жоқ.. Ретгенограмма- шар тәрізді үлкен жүрек. Ықтимал диагноз. Науқасты емдеу амалдары, ауру болжамы. 1. Классификация хронических расстройств питания. Белково-энергетическая недостаточность, клиника, диагностика. Принципы лечения.
 1. Ювенильный дерматомиозит. Клиника. Принципы лечения.
 1. Мальчику 3 месяца. С рождения плохо прибавляет в весе, устает при кормлении грудью, с месячного возраста перенес 4 раза перенс простудные заболевания. Объективно: умеренный периоральный цианоз. Тоны сердца глухие, ритмичные, шума нет. На рентгенограмме – большое шаровидное сердце. Наиболее вероятный диагноз. Тактика ведения больного, прогноз.

24.06.2016ж.

Оқу-әдісдемелік кеңестің

мәжілісінде бекітілгенХаттама №6
25 БИЛЕТ


 1. Баланың дене даму заңдылықтары. Баланың өсу мен дамуына әсер ететін

факторлары. Дене дамуындағы ең жиі кездесетін ауытқулар.
2. Ювенильді склеродермия. Клиника. Емдеу қағидалары.
3. 5 күндік бала, перезентханада жатыр. Анамнезінен – бірінші жартысында токсикозбен өткен 1 жүктіліктен, уақытылы туыттан. Туғандағы дене массасы 3100 г, дене ұзындығы 51 см. Апгар шкаласы бойынша жағдайы 8 балл. Бірден айқайлады, емшекке 2 сағаттан соң салынды, жақсы емді. 3 күні терісі сарғая бастады. 5 күні тікелей емес билирубин деңгейі 195 мкмоль/л. Ықтимал диагноз. 1. Закономерности физического развития ребенка. Факторы, определяющие рост и

развитие детей. Наиболее частые отклонения физического развития.


 1. Ювенильная склеродермия. Клиника. Принципы лечения.
 1. Девочка 5 день жизни, находится в родильном доме. Из анамнеза: от 1 беременности, протекавшей с токсикозом в 1-й половине беременности. Роды срочные. Массатела при рождении 3100 г, длина тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 8 баллов. Закричала сразу, к груди приложена через 2 часа после рождения, сосала хорошо. На 3-е сутки появилась желтушность кожных покровов, на 5 сутки уровень непрямого билирубина 195мкмоль/л. Наиболее вероятный диагноз.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет