Меббм қазақстан-ресейжүктеу 0.73 Mb.
бет5/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5


2.8 Оқу және оқыту әдістері: (кіші бөлімдер, сұхбаттасу, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, презентация, кейс-кезеңдер және т.б.)

1. Дәрістер: шолулық, мәселелелік, визуалдандырылған (мультимедиялық жүйе), пресс конференция.

2. тәжірибелік сабақтар: семинарлар, жағдайлық есептерді шешу, нақты экологиялық жағдайды талдау.

3. студенттердің өзіндік жұмысы: әдебиетпен, электрондық база мәліметтерімен жұмыс, жағдайлық есептерді шешу, қоршаған орта сапасының диагностика алгоритмдерін құрастыру, аналитикалық шолуларды құрастыру, жағдайлық есептер, тесттер, тестті

тапсырмаларды шешу, эссе, демонстрациялық материалдарды, ғылыми рефераттарды дайындау.


2.9 Оқушылардың білімдері мен дағдыларын бағалау әдістері: тесттілеу, ОСКЭ, жағдайлық есептер және т.б.

2.9.1 Оқу жетістігін тексеру жүйесі:

Ағымды бақылау:

Тәжірибелік сабақтар

 • ауызша сұрау (студент әдістемелік нұсқаулар сұрақтары бойынша сабақтарға дайын болуы керек)

 • Тесттілеу варианттар бойынша жазбаша үлгіде немесе тесттілік орталықта жүргізіледі.

 • жағдайлық есептерді шешуді тексеру жазбаша немесе ауызша үлгіде жүргізіледі.


СӨЖ

 • тақырып бойынша рецензия, баяндама, рефераттарды қорғау, презентация көрсету, тест тапсырмаларының орындалуын тексеру.

Бөлім бойынша соңғы сабақ түрінде бақылау: ауызша сұрау немесе электронды және жазбаша тестілеу түрінде коллоквиум.

Қорытынды бақылау: ағымдағы және бөлім бойынша соңғы сабақ түрінде бақылау нәтижелерін ескере отырып билеттер бойынша ауызша емтихан мен тесттілеу.
2.9.2 Әртүрлі білім деңгейін тексеру кезіндегі білімді бағалау

1. СӨЖ орындау барысында және дәрістерде, тәжірибелік сабақтарда ағымдағы тексеру (t1, t2) жүргізіледі.

t1 = ПРор. + СӨЖор. t2 = ПРор. + СӨЖор., ондағы:

2 2
t 1 – бірінші рубежді бақылауға дейінгі ағымдағы тексеру (1 кезең)

ПР ор. – ағымдағы тексерудің орташа баллы (дәріс + тәжірибелік сабақтар)

СРС ор. – СӨЖ орташа баллы

t 2 – біріншіден екінші рубежді бақылауға дейінгі ағымдағы тексеру (2 кезең)2. Бірінші және екінші кезеңдегі білімнің рейтингісі:

R1 = t1 + r1 R2 = t2 + r2 , ондағы:

2 2
R1 – 1 кезең рейтингісі, R2 – 2 кезең рейтингісі

r 1 – бірінші рубежді тексеру, r 2 – екінші рубежді тексеру

t 1 – бірінші рубежді тексеруге дейінгі ағымдағы тексеру (1кезең)

t 2 – біріншіден екінші рубежді тексеруге дейінгі ағымдағы тексеру (2 кезең)3. 3 кезеңде формула бойынша (R қос) емтиханға жіберу рейтингісі есептеледі:

R қос = R1 + R2

2

Жіберу рейтингісі 30 баллдан төмен болмауы керек (50%).


4. 4 кезеңде емтихан жүргізіледі (Е) – тесттілеу және ауызша.

Тесттілеуде және ауызша жауапта 50% бойынша ең жоғарғы болінеді.Е = (Тест . 0,5) + (ауызша . 0,5)

Қорытынды баға (5 кезең) J формула бойынша анықталады:

J = (Rқос. . 0,6) + (Е . 0,4)

R қос. ең жоғарғы деңгейі 60 баллды құрайды немесе 0,6 қорытынды бағадан, ал емтиханға максимальды баллдар саны – 40 балл немесе 0,4 қорытынды бағадан. Бәрін қосқанда максимальды баллдар саны J бойынша 100-ге тең.


5. Әртүрлі білім деңгейін тексеру кезіндегі білімді бағалау критерииі және шкаласы

Барлық тексеру түрлерін бағалау – ағымдағы, рубежді, жіберу рейтингісі, қорытынды тексеру рейтингісі – 100 баллды бойынша жүргізіледі – 100% жүйеде.1 Кесте

Ағымдағы бақылауды жүргізу барысында білімді бағалау шәкілі мен критерийлері

(практикалық сабақтар, лекциялар, ТӨЖ)*
Орындалу критерийлері


Өте жақсы

90-100

балл

Жақсы

75-89

балл

Қанағаттанар

лық

50-74 балл

Қанағаттан

ғысыз

10-49 балл

1

Сабаққа қатысу

Міндетті түрде

Міндетті түрде

Міндетті түрде

Міндетті түрде

2

Өз бетімен дайындалу бойынша дайындық деңгейі

Бағдарламалық материал толық меңгерілген, ешқандай қателіктер жіберілмеген, ойлау қабілеті біртума

Бағдарламалық материал 75%-дан жоғары меңгерілген, өрескел қателіктер жіберілмеген

Бағдарламалық материал 50%- дан жоғары меңгерілген, оқытушының көмегімен жөнделген принциптік емес дәлсіздіктер мен принциптік қателіктер жіберілген.

Бағдарламалық материалдың жартысынан көбі меңгерілмеген жауаптарында принциптік қателіктер жіберілген3

Тақырыпты талқылауға қатысу

Белсенді

Белсенді

Сирек қатысқан

Қатыспаған

4

ТӨЖ, тесттердегі сұрақтарға берілген дұрыс жауаптар мен дұрыс орындалған зерттеулер саны

86-100%

75-85%

60-74%

60%-дан кем

5

Тапсырманы өз бетімен орындау

Тапсырманы өз бетімен орындау 100%

Тапсырманы өз бетімен орындау 75-89%

Тапсырманы өз бетімен орындау 50-74%

Тапсырманы өз бетімен орындау 50% кем

6

Тапсырманы орындау барысында жіберілген қателіктер мен дәлсіздіктердің сипаты

Студент өзі жөндеген принциптік емес дәлсіздіктер

Студент өзі жөндеген принциптік емес дәлсіздіктер мен принциптік қателіктер

оқытушының көмегімен студент жөндеген принциптік емес дәлсіздіктер мен принциптік қателіктер

Өрескел қателіктер

7

ТӨЖ орындау және тақырып сұрақтарын өз бетімен дайындауда қолданылған әдебиеттер

Оқулықтар, нұсқаулар, монографиялар, Интернет

Эпидемиология, басқа эпидемиологиялық пәндер, периодика бойынша оқулықтар, Интернет

Оқытушы ұсынған эпидемиология, басқа эпидемиологиялық пәндер бойынша оқулықтар

Оқытушы ұсынған эпидемиология бойынша пәндер

8

Қорытынды және ұсыныстар жасау

Қорытынды өз бетімен жасалған, барлық мәліметтер толық талданып, дәлелденген

Қорытынды оқытушының көмегімен жасалған, мәліметтер толық талданған кейбір мәселелер дәлелдеуді талап етеді

Материалды жүйелеу қиынға соққан,оқытушының көмегі керек болды

Оқытушының көмегінсіз материалды жүйелей алмады9

ТӨЖ орындалу барысы мен нәтижесін жазбаша дайындау

Талаптарға сай

Талаптарға сай

Принциптік емес қателіктер жіберлген

Толық емес, қате дайындалған

10

Сабақта жоқ болу

0 балл


11

ТӨЖ жоқ болуы

0 балл


12

Лекцияның конспектісі және бақылау сұрақтарына жауаптардың болуы

Лекцияның конспектісі бар және бақылау сұрақтарының жауаптары толық

Лекцияның конспектісі бар және бақылау сұрақтарының жауаптары толық емес

Лекцияның конспектісі бар және бақылау сұрақтарының жауаптары жоқ

Лекцияның конспектісі жоқ және бақылау сұрақтарының жауаптары жоқ

* - Бағалауда басым критерийлер № 2, 4, 5, 6, 8

- ТӨЖ бағалауда келесі критерийлер қолданылсын 2, 4 – 9, 11

- Лекцияларды бағалауда келесі критерийлер қолданылсын 1, 10, 120

2 Кесте

Межелік ауызша бақылау және ауызша емтихан жүргізу барысында білімді бағалау шәкілі мен критерийлеріДәстүрлі баға

Ауызша сұрақ қоюда білімді бағалау критерийлеріПайыздық мөлшері (баллдар)

5

Бағдарламалық материал толық меңгерілген, ешқандай қателіктер жіберілмеген, ойлау қабілеті біртума

86-100

4

Бағдарламалық материал 75%-дан жоғары меңгерілген, жауапта студенттің өзі жөндеген принциптік емес дәлсіздіктер мен принциптік қателіктер жіберілген

75-85

3

Жауапта оқытушының көмегімен студент жөндеген принциптік емес дәлсіздіктер мен принциптік қателіктер жіберілген, сұрақтың мәнін түсінбей жауап берген

50-74

2

Бағдарламалық материалдың жартысынан көбі меңгерілмеген жауаптарында принциптік қателіктер жіберілген, сұрақтың мәнін түсінбей жауап берген

50%-ден төмен


3 Кесте

Пән бойынша әріптік-баллдық-рейтингтік қорытынды баға


Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың сандық баламасы

Пайыздық мөлшері %

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

өте жақсы


А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қанағаттанарлықС

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанғысыз

Студент қорытынды бақылау бойынша да, рұқсат беру рейтингі бойынша да дұрыс баға (50%-дан кем емес) алған жағдайда ғана қорытынды баға есептеледі.
  1. Ұсынылатын әдебиеттердің тізіміОрыс тілінде


 1. Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. Стандарты и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях. – I т., - Алматы, - 2007;

 2. Амиреев С.А., Муминов Т.А., Сергиев В.П., Оспанов К.С. Стандарты и алгоритмы мероприятий при инфекционных и паразитарных болезнях. – 2 т., - Алматы, - 2008;

 3. Амиреев С.А., Темирбеов Ж.Т. Эпидемиология. – 1-2 т., - Учебник, - Алматы, - 2008.

 4. Амиреев С.А. Эпидемиология. – 2 т., - Алматы, - 2002.

 5. Черкасский Б.Л. Руководство по общей эпидемиологии. – М., - 2001.

 6. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. – Учебник-СПб:000, - Иэд. «ФОЛИАНТ», - 2006.

 7. Беляков В.Д. Эпидемиология. – М., - 1989.

 8. Кипайкин В.А., Рубашкина Л.А. Эпидемиология. – Учебное пособие, - Ростов-на-Дону, - «Феникс», - 2002

 9. Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В. Эпидемиология. – Учебное пособие – 2-е изд., - перераб. и доп., - М., - «Медицина», - 2003.

 10. Власов В.В. Эпидемиология. – Учебное пособие – 2-е изд., - М., - 2006.

 11. Покровский В.И., Брико Н.И. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней. – «ГЭОТАР - Медиа», - М., - 2005.
 1. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. – Учебно-методическое пособие, - Алматы, - 2001.

 2. Набенов К.Н. Дератизация в населенных пунктах. – Учебное пособие, - Алматы, - 2006.

 3. Лекции по особоопасным инфекциям. – ЦАРО СДС (США), - Алматы, 2005.

 4. Закон РК от 5.10.94 г. «О профилактике заболевания СПИД».

 5. Программа по противодействию эпидемии СПИД – а в РК на 2001-2005 г.г., утв. постановлением Правительства РК № 1207 от 14.09.01 г.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет