Мектеп басшыларынаДата02.12.2017
өлшемі85.74 Kb.
#9762


Мектеп басшыларына!

13.01.2010ж.

«Дінтану негіздері» факультативінің 2-ші жартыжылдыққа арналған тақырыптық-күнтізбелік жоспарын ұсынамыз.
Жалпы білім беретін мектептердің 9-сыныбына арналған «Дінтану негіздері» факультативінің

тақырыптық- күнтізбелік жоспары.Тақырып атауы

Сағат саны
Алғысөз
1

«Дінтану негіздері» курсының мәні. Дін теориясы.

«Дінтану негіздері» факультативтік курсының мәні. Дінтану негіздері – ғылыми пән ретінде. Дін туралы түсінік. Монотеизм және политеизм. Дін – адамзат тарихы мен мәдениетінің ажырамас бөлігі. Діннің құрылымы мен функциялары. Діни бірлестіктердің түрлері.1

2

Дін бастаулары мен тарихи түрлері.

Мифологиялық сананың өзіндік ерекшеліктері. Көне (алғашқы қауымдық) культтар. Алғашқы қауымдық сенімдердің формалары (фетишизм, тотемизм, анимизм, магия) шаманизм. Ежелгі Египет, Греция, Рим елдерінің діни түсініктері.

Индуизм. Конфуциандық. Даосизм.синтоизм.


1

3

Тәңірлік. Түрік дүниетанымының ерекшеліктері. Діни ілім ерекшеліктері мен культтік тәжірибе. Қазақтардың әдет-ғұрыптары мен дәстүрлеріне әсері.

Иудаизм. Иудаизм діни ілімі және дамуының негізгі кезеңдері.1

4

Әлемдік діндер.

Буддизм. Буддизм ілімі, пайда болуы және таралуы. Буддизмнің негізгі тармақтары.1

5

Христиан діні. Христиан дінінің пайда болуы. Інжіл. Христиан ілімінің негіздері.

1

6

Христиан дінінің ағымдары (провославие, католицизм, протестантизм). Қазіргі замандағы христиан діні.

1

7

Ислам. Ислам діні пайда болғанға дейінгі Арабия түбегі халықтарының әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері. Құран және ислам ілімі. Мұхаммед пайғамбар.

1

8

Сунниттер мен шииттер. Мұсылман салт-жоралары мен ұйғарымдары. Шариғат. Мұсылман құқығының негізгі мектептері (мазхабтар). Сопылық.

1

9

Ислам, ғылым және мәдениет. Ислам дініндегі әйел адамдар.

1

10

Қазақстан тарихы мен мәдениетіндегі орын алған діндер.

Исламның Қазақстанда таралуы. Исламның білім, ғылым және мәдениеттің дамуына әсері. Қазақстандағы ислам мәдениетінің ескерткіштері. Әл-Фараби, Қожа Ахмет Иассауи, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари, Асан-қайғы, және т.б. Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы исламның рөлі (ХVғ.)1

11

Атеизм, кеңес дәуіріндегі дінді қудалау саясаты. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қызметі.

1

12

Қазақстандағы христиан діні. Қазақстандағы православие тарихы. Тәуелсіз қазақстандағы православие шіркеуі.қазақстандағы католицизм және протестантизм.

1

13

Дәстүрлі емес діни культтар.

Жаңа (дәстүрлі емес) діни культтардың мәні.1

14

Деструктивті культтардың белгілері.

1

15

Экстремистік және лаңкестік ұйымдар.

1

16

Қазақстан – конфессияаралық келісім аумағы.

Қазақстан Республикасының дін туралы заңнамасы. Діни сенім бостандығы туралы түсінік.

.


1

17

Қазіргі Қазақстандағы конфессианалдық жағдай. Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан Республикасында және Халықаралық қауымдастықта бейбітшілік пен конфессияаралық келісім орнату саласындағы саясаты.

1
Барлығы:

17


Календарный — тематический план по «Основы религиоведения» для 9-класса .Название темы

Количество часов
Предисловие
1.

Предмет курса « Основы религиоведения». Теория религии.

Значение факультативного курса « Основы религиоведения». Религиоведение как научная дисциплина. Понятие о религии. Монотеизм и политеизм. Религия как неотъемлемая часть истории и культуры человечества. Структура и функции религии. Виды религиозных объединений.1

2.

Истоки и исторические формы религии.

Особенности мифологического сознания. Архаические (первобытные) культы. Формы древнейших верований (фетишизм, тотемизм, анимизм, магия). Шаманизм. Религиозные представления Древнего Египта, Греции, Рима.

Индуизм. Конфуцианство. Даосизм. Синтоизм.


1

3.

Тенгрианство. Специфика тюркского мировоззрения. Особенности вероучения и культовой практики. Влияние культа Тенгри на обычаи и традиции казахов.

Иудаизм. Вероучение, основные этапы развития иудаизма.1

4.

Мировые религии.

Буддизм. Учение буддизма, возникновение, распространение. Основные ветви буддизма.1

5.

Христианство. Возникновение христианства. Библия. Основы христианского вероучения.

1

6.

Направления христианства (православие, католицизм, протестантизм). Христианство в современном мире.

1

7.

Ислам. Обычаи и традиции народов Аравийского полуострова до возникновения ислама. Коран и вероучение ислама. Мухаммед – пророк.

1

8.

Сунниты и шииты. Мусульманские обряды и предписания. Шариат. Основные школы мусульманского права (мазхабы). Суфизм.

1

9.

Ислам, наука и культура. Женщины в исламе.

1

10.

Религии в истории и культуре Казахстана.

Распространение ислама в Казахстане. Влияние ислама на развитие образования, науки и культуры. Памятники исламской культуры в Казахстане. Аль-Фараби, Ходжа Ахмед Яссави, Жусуп Баласагуни, Махмуд Кашгари, Асан Кайгы и др. Роль ислама в становлении казахской государственности (XV в.). .дарственности (овлении казахской н Кайгы и др. аби, Ходжа Ахмед Яссави, Ж науки и культ1

11.

Атеизм. Политика преследования религии в советский период. Деятельность Духовного управления мусульман Казахстана.

1

12.

Хрситианство в Казахстане. История православия в Казвхстане. Православная уерковь в независимом Казахстане. Католиуизм и протестантизм в Казахстане.

1

13.

Нетрадиционные религиозные культы.

Особенности новых (нетрадиционных) религиозных культов.1

14.

Признаки деструктивных культов и их деятельность.

1

15.

Экстремистские и террористические организации.

1

16.

Казахстан – территория межконфессионального согласия.

Законодательство Республики Казахстан о религии. Понятие о свободе вероисповедания.1

17.

Конфессиональная ситуация в современном Казахстане. Политика Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в области установления мира и межконфессионального согласия в Республике и международном обществе.

1
Итого:

17А. Куржикова


Директорам школ !

13.01. 10г.

19. 01. 2010 года на базе средней школы № 12 состоится городской семинар для учителей истории с русским обучением школ.Директорам школ направить на семинар по одному учителю истории.

Регистрация семинара в 9 - 00 часов.

Начало семинара 9 - 15 часов.
А. Куржикова

Библиотекарем школ !
13.01.10г.


В феврале месяце 2010 года будет проверка по теме

«Ознакомления с деятельностью библиотек системы образования» сотрудниками Республиканской научно- педагогической библиотеки Министерства образования и науки РК .

Срочно в кабинете № 34 забрать номенклатуру дел работы для школьных библиотек.

А. Куржикова

13.01.10 Мектеп директорларына!


№ 6655 әскери бөлімінің 10.01.10 № 4/2 қатынас хатына сәйкес Ақтөбе қаласының жалпыға бірдей білім беретін мектептерінің жоғарғы класс оқушылары ер балаларымен қаңтар-наурыз айлары аралығында ҚР ҚМ Петропавл ішкі әскер жоғарғы институтына түсу ережелері туралы кездесулер өткізеді. Мектеп әкімшіліктеріне осы жұмыстарды жүргізу кезінде қолдау көрсету сұралады.

ҚББ АӘД пәнінің әдіскері капитан С.Сраж


Мектеп басшыларына !

13.01.10


Мектептерге қондырылған интерактивті тақталарының үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету мақсатында 2010 жылдан бастап «Ақпараттандыру және білім сапасын бағалау жөніндегі Ақтөбе өңірлік ғылыми-тәжірибелік орталығы» интерактивті тақталарға және мультимедиялық кабинеттерге техникалық қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізуін хабарлайды.

Бір интерактивті кабинет үшін 1 жылға-60 000 тенге.

Мультимедиялық кабинет үшін 1 жылға-100 000.

Директор қол қойылған Серикбаев К.А.Орын: Куанышев С.Б. Тел.55-62-54

Әдіскер:Ескалиева Г.Т.
Каталог: objwl -> 2010
2010 -> Қазақстан республикасы ақТӨбе облысы ақТӨбе қаласының Әкімдігі ақТӨбе қаласының
2010 -> Г. Директорам школ!
2010 -> Қазақстан республикасы ақТӨбе қаласының Әкімшілігі ақТӨбе қаласының
2010 -> Заочный тур IІI – ой Астрономической олимпиады в 2011 году, в честь 50-летия пилотируемой космонавтики, Астрономическая олимпиада посвящена памяти
2010 -> Отчет по следующим формам №10,20-29,36-46,66-71 всего 8 форм.(формы прилагаются) Сдать отчет по следующей форме, только учащихся класса (4 «А»,


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет