Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралыжүктеу 3.04 Mb.
бет13/19
Дата07.05.2019
өлшемі3.04 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Банктік кепілдік

 

Банктің атауы:____________________________________________________

(банктің атауы мен деректемелері)

Кімге:____________________________________________________________

(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

 

_________кепілдік міндеттеме

______________________________

(орналасқан жері)

____ж. «___»______________

 

Біз бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын,_______________________,

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

________________________________ұйымдастырған_____________________

(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)

сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатындығынан және жалпы сомасы

_________теңгеге__________________________________________________

(жазумен) (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі)

беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.

________ж. «___»______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

Осыған байланысты біз_______________________осымен өзімізге

(банктің атауы)

Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:

конкурстық өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурстық өтінімді кері қайтарып алғандығын немесе өзгерткендігін;

белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қоймағандығын;

конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбегендігін жазбаша растауды алғаннан кейін

____________________________________________________________________________________________________________________(сомасы цифрмен және жазумен)

тең соманы төлеуге қайтарымсыз міндеттемені өзімізге аламыз.

Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.

Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

 

Кепілгердің қолы мен мөрі

Күні мен мекен-жайы

 

(Банктің (банк филиалының) бірінші басшысы немесе оның орынбасарының және бас бухгалтер тұлғасында)

 

Үлгі конкурстық құжаттамаға

10-қосымша

 

Берешектің жоқтығы туралы анықтама

 

Банк (атауы)_______ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 30 шілдедегі № 275 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетілетін банк алдында анықтама берілген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).

 

Күні

 

Қолы

 

M.О.

 

Үлгі конкурстық құжаттамаға

11-қосымша

 

Қызметкерлердің бар екендігі және саны туралы құжат

(Әлеуетті өнім беруші осы конкурс бойынша міндеттемелерді орындау

үшін қажет деп есептейтін қызметкерлер көрсетіледі)

 

Р/сТегі, аты, әкесінің

аты, жеке куәлігінің

нөмірі, берілген уақыты

Лауазымы

Осы конкурста сатып

алынатын тауарларды өнді-

ру/жеткізу (жұмыстарды

орындау, қызметтерді

көрсету) саласындағы

жұмыс стажы

Түпнұсқасын не

растайтын құжаттың

нотариалды расталған

көшірмесін қоса бере

отырып, білімі туралы

диплом, куәлік және

басқа да құжаттары

бойынша біліктілігі

(мамандығы)

Санаты, разряды, мамандығы

бойынша сыныбы

  1

 

2

3

 4

 5

 

Басшының қолы

 

М.О.

 

Үлгі конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

 

Конкурста сатып алу мәні болып табылатын, жұмыстарды

орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету

кезіндегі қоса орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ

бас мердігер қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға)

беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері

(конкурстың толық атауын көрсету қажет)

 

Р/сҚосалқы мердігердің

(қоса орындаушы) -

заңды тұлғаның

атауы не жеке

тұлға болып

табылатын

қосалқы мердігердің

(қоса орындаушының)

- Т.А.Ә.

Қосалқы мердігер

(қоса орындаушы)

салық төлеушісінің

тіркеу нөмірі, оның

толық заңды және

почталық мекенжайы,

байланыс телефоны

Техникалық ерекшелікке

сәйкес орындалатын

жұмыстардың

(көрсетілетін

қызметтердің)

атауы

Техникалық ерекшелікке

сәйкес орындалатын

жұмыстардың (көрсетіле-

тін қызметтердің) ақшалай

мәндегі көлемі

Техникалық ерекшелікке

сәйкес орындалатын

жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) ақшалай

мәндегі көлемі

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осы қосалқы мердігер (қосаорындаушы) бойынша барлығы

  

теңге

  

көлемінің %

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осы қосалқы мердігер (қосаорындаушы) бойынша барлығы

  

теңге

  

көлемінің %

Барлық қосалқы мердігерлер (қосаорындаушылар) бойынша жиыны

  

теңге

  

көлемінің %

 

Осымен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтінім беретін әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігері(лері) (қоса орындаушысы(лары)) конкурс (конкурстың толық атауын көрсету) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіреді және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне (қоса орындаушыларына) қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды.

 


Қосалқы мердігер (қоса орындаушы) -

заңды тұлғаның атауыне жеке тұлға

болып табылатын қосалқы мердігер (қоса орындаушы) Т.А.Ә.

Қосалқы мердігердің (қоса

орындаушының) уәкілетті өкілінің Т.А.Ә.

Қолы

 

 

 

М.О.

 

 

 

М.О.

Бас мердігердің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері үштен екісінен аспайтын мөлшерде:

жоспарлау, алаңды әзірлеу;

жер, жарылыс жұмыстар;

ішкі жүргізулерді қоса алғанда инженерлік коммуникациялар: электр жүйелерін, өткізгіш құбырлар, өрт-күзет дабылнамаларын, компьютерлік желілер, ауа айдайтын желдеткіш жүйелерін жүргізу;

монтаж, демонтаж, жабдықты жөндеу және іске қосу;

әрлеу және дизайнерлік жұмыстар (ішкі және сыртқы);

алынбайтын құрылмаларды пісіретін және бекітетін жұмыстар;

еденді төсеу, шатырды жабу;

есік, терезелер орнату;

қаңылтыр жұмыстары;

шебер және ұста жұмыстары;

тасымалдау бойынша қызметтері;

абаттандыру бойынша қызметтер;

жапсарлас және қосалқы үй-жайлар салу жөніндегі жұмыстар;

зертханалық жұмыстар;

сынама бұрғылау, өндіру.

 

Үлгі конкурстық

құжаттамаға

13-қосымша

 

Әлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі (әлеуетті өнім берушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)

 
Мазмұны

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер

атауы

1.

Қысқаша сипаты

 

2.

Шығарылған елі (жұмыстарды сатып алу кезінде алынып тасталады)

 

3.

Жасаушы зауыт (жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде

алынып тасталады)

 

4.

Өлшем бірлігі

 

5.

Баға_______бірлікке___________

ИНКОТЕРМС 2000 шарттары

бойынша _________

(белгіленген пункті)

 

6.

Саны (көлемі)

 

7.

Барлық бағасы =__________

б. 5 х б. 6,

 

8.

Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС

2000 шарттары бойынша __________

белгіленген пункті, әлеуетті

өнім берушінің тасымалдауға

арналған, кеден бажын, ҚҚС және

басқа төлемдер мен алымдарды,

жинақтаушы бөлшектер мен

міндетті қосалқы бөлшектер

бағасын, бір өлшем бірлігіне

пайдаланудың бастапқы мерзімі

ішінде қызмет көрсетуге арналған

барлық шығыстарды қоса алғанда,

басқа да шығыстар

  

 

Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде:

жеңілдіктер берілетін жағдайда, оның көлемі

 

Біз Сіздердің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз__________________________________________________________________

(егер олар болса)

__________________________________________________________________

(төлемнің балама шарттары көрсетіледі)

немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)

бұл ретте________________мөлшерде жеңілдіктер ұсынамыз

__________________________________________________________________

(ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)

________________________      _______________________

(Қолы)                      (лауазымы, тегі)

 

М.О.

 

Ескертпе: әлеуетті өнім беруші жалпы бағаның құрауыш бөліктерін көрсетпеуі де мүмкін, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны әлеуетті өнім берушінің барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.

 

Ережеге4-қосымша

 
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет