МәШҺҮртану ғылыми-практикалық орталығЫ


Т±рышев А. Ќ. Араб тілі және М-Ж. Көпеев: баяндама /бет3/4
Дата07.03.2018
өлшемі0.83 Mb.
#20375
1   2   3   4
20 Т±рышев А. Ќ. Араб тілі және М-Ж. Көпеев: баяндама /
А. Ќ. Т±рышев // Проблемы языка в современной научной парадигме III Седельниковские чтения. – Павлодар. – 2000.

21 Тұрышев А. Қ. Шағатай тілі және М-Ж. Көпеев / А. Ќ. Т±рышев // Ертіс дидары. – 2000. – 28 қаңтар. – № 3-4. – 5 б.; 2000.

– сәуір. – № 7-8. – 5 б.; 2000. – ќараша. – № 9-10. – Б. 5.

22 Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев – саясаткер / А. Ќ. Т±рышев // Ақиқат. – 2000. – Б. 60-63.

23 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Кµпеев жєне ѓасыр тоѓысындаѓы єдеби тіл / А.Ќ. Т±рышев // Сарыарќа самалы: Баянтау. – 2000. – № 68 (13165). – Б. 6.


2001
1 Асенова Н. С. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының педагогикалық идеяларының өзегі - адамның рухани дамуы / Асенова Н. С. // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары. – Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (317-323 б.)

2 Єзібаева Б. Шеризат – Г‰лшат / Єзібаева Б. – Алматы.

– 2001. – Б. 98, 88-275.

3 Бабашов А. М. Көпеев М-Ж. және Нарманбает поэзиясың тақырыптық-идеялық үндестігі / А. М. Бабашов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001.

– 408 б. (3-10 б.)

4 Бақраденова А. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы экспрессивтіліктің берілу тәсілдері / А. Баќраденова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (110-117 б.)

5 Баратова М. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы ұлттық өрнектіњ мәні / М. Баратова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (117-123 б.)

6 Баратова М. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы құбылту /

М. Баратова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар:

С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (246-275 б.)

7 Д‰йсембекова Ш. Қызды тәрбиелеуде ұлттық тәрбиеніњ көренкті өкілі – Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы / Ш. Д‰йсембекова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (367-371 б.)

8 Еңсебаев Т. Мәшһүр Жүсіптің шежірелік қызметі /

Т. Ењсебаев // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ

– 2001. – 176 б. (21-36 б.)

9 Жанайхан Б. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев – мысалшы /

Б. Жанайхан // Ертіс дидары. – 2001. – 16 ќараша. – № 15 (25). – Б. 4.

10 Жүсіпова Г. Қ. Бейнелеу құралдарындағы дәстүр сабақтастығы / Г. Ќ. Ж‰сіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (69-78 б.)

11 Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыс әдеби дәстүрі: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертацияның авторефераты / Е. Ж‰сіпов. – Астана. – 2001. – 30 б.

12 Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы хандар шежіресі / Е. Ж‰сіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (48-59 б.)

13 Жүсіпов Е. Шығыс дәстүр мен Мәшһүр Жүсіп шығармашылығында адам сипаттарын бейнелеу сабақтастығы /

Е. Ж‰сіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (48-60 б.)

14 Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп шығармалары текстологиясы туралы / Е. Ж‰сіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (148-154 б.)

15 Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы Шығармалар: жиырмасыншы бап – отыз бірінші бап / Е. Ж‰сіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1- ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (148-154 б.)

16 Жүсіп Қ. П. Суреткер ақын / Ќ. П. Ж‰сіп //Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (10-21 б.)

17 Жүсіпова Л. Қ. М-Ж. Көпейұлы қолжазбасындағы төрелер шежіресі және Абылай хан әулеті / Л. Ќ. Ж‰сіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (59-66 б.)

18 Жүсіпова Л. Қ. Қазақ түбіндегі 1781-1847 ж. ел тарихы

Л. Ќ. Ж‰сіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (209-221 б.)

19 Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр-Жүсіп жазбаларындағы фольклорлық мәтіндердің сақталу жағдайы / Н. Ќ. Ж‰сіпов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001.

– 408 б. (108-120 б.)

20 Жүсіпов Қ. П., Ксавье Халес, Мирошников В.М. Мәшһүр-Жүсіп шеберлігі / Ќ. П. Ж‰сіпов, Халес Ксавье, В.М. Мирошников // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (16-25 б.)

21 Жұматаева Е. Ө. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларын оқыту мәселесі / Е. ¤. Ж±матаева // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (130-137 б.)

22 Жұматаева Е. Ө. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы дидактиканың пәлсапалық негізгі / Е. ¤. Ж±матаева // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001.

– 408 б. (249-264 б.)

23 Зейнуллина А. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық сарын / А. Зейнуллина // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (39-48 б.)

24 Зейнуллина А. Ф., Мұқышев М. С. Қазақ баспасөз тарихы туралы бірер сөз / А. Ф. Зейнуллина, М. С. М±ќышева // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001.

– 408 б. (331-337 б.)

25 Кєрібаев Ќ. Ата аруаѓына таѓзым / Ќ. Кєрібаев // Сарыарќа самалы. – 2001. – 15 мамыр. – Б. 6.

26 Кєрібаева Ќ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп атындаѓы ж‰лде сарапќа салынды / Ќ. Кєрібаев // Сарыарќа самалы. – 2001. – 15 мамыр. – Б. 6.

27 Көшімбеков. Б. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы тарихи тұлғалар / Б. Кµшімбеков // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (36-48 б.)

28 Қазақстан тарихы: Көне заманнан бүгінгіге дейін / – Т. 5. 3 т. – Алматы: Атамұра. – 2000. – Б. 11, 63-69, 71-74, 82, 138, 146, 247, 541, 699-701, 704, 714.

29 Қуанышбаев М., Жұмаділова Ш. Т. Абай мен Мәшһүр-Жүсіп / М. Ќуанышбаев, Ш. Т. Ж±маділова // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (10 16 б.)

30 Мәшһүр Жүсіп пен Мәдидің кездесуі // Баянтау, – 2001, 23 қазан, – № 85 (13322), – Б. 6.

31 Мұқыш Қ. С. Балалардың ой өрнегі және М-Ж. Көпеев дүниетанымындағы макро және микро әлем / Ќ. С. М±ќыш // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001.

– 408 б. (242-249 б.)

32 Негимов С. Мәшһүр Жүсіп шығармаларының бейнелілігі /

С. Негимов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б.(5-10 б)

33 Сағындықұлы Б. Мәшһүр Жүсіп өлеңіндегі сөйлемдік қолданыстар / Б.Саѓындыќ±лы // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (90-99 б.)

34 Сағындықұлы Б. Мәшһүр өлеңіндегі орын тәртібі амалының көрінісі / Б. Саѓындыќ±лы // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (275-289 б.)

35 Сапаров К.Т. Мәшһүр Жүсіп Көпеев және топонимдер /

К. Т. Сапаров // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов, школьников «1-е Сатбаевские чтения»: часть 1 / Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова. – 2001. – 332 б. (104-110 б.)

36 Сәрсеке Г. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы шығармаларындағы сөз құбылтулар / Г. Сєрсеке // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (99-110 б.)

37 Сейітова Б. Атаќты жерлес туралы білгіњіз келсе... /

Б. Сейітова // Сарыарќа самалы. – 2001. – 25 ќазан. – № 86, 87 (13324). – 25 б.

38 Солтанбайұлы З. Мәшһүр: толғау / З. Солтанбай. – Павлодар: ҒӨФ «ЭКО». – 2001. – 178 б.

39 Сүтжанов С. Мәшһүр-Жүсіп баспасөз бетінде / С. С‰тжанов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001.

– 176 б. (123-130 б.)

40 С‰тжанов С. Мєшћ‰р м±расы / С. С‰тжанов. – Павлодар.

– 2001. – 9 б.

41 Сүтжанов С. Н. Мәшһүр шығармашылығындағы әдеби байланыс мәселесі / С. Н. С‰тжанов // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (337-349 б.)

42 Т±рышев А. Ќ. Сµз арнасын тапќан би-шешендер / А. Ќ. Т±рышев // Сарыарќа самалы. – 2001. – 27 шілде. – № 58 (13295).

– 20 б.

43 Т±рышев А. Ќ. Дала зањынан – дана зањдарѓа / А. Ќ. Т±рышев // Сарыарќа самалы. – 2001. – 28 ќырк‰йек. – № 77, 78 (13315). – 24 б.44 Тұрышев А. Қ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің қазақ әдеби тіліндегі алатын орны / А. Ќ. Т±рышев // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б.

(376-393 б.)

45 Тұрышев А. Қ. Көпеев М-Ж. және қазақ әдеби тілі / А. Ќ. Т±рышев // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (393-403 б.)

46 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы ауыз әдебиеті үлгілерінің құқық заңдылығының сақталу негіздерін жоғарғы оқу орындарында оқыту мәселелері : баяндама / А. Ќ. Т±рышев // Проблемы языка в современной научной парадигме IV Седельниковские чтения / Павлодар. – 2001.

47 Т±рышев А. Ќ. Қыз Жібек жырының тілі мен стилі: монография / А. Ќ. Т±рышев. – Павлодар: ЖШС. «ЭКО» ҒӨФ. – 2001.

– 194 б.

48 Тұрышев А. Шағатай тілі және Мәшһүр-Жүсіп / А. Ќ. Т±рышев // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ.

– 2001. – 176 б. (66-90 б.)

49 Түсіпова Қ. Ақын мысалдарының жанрлық сипаты /

Ќ. Т‰сіпова // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (143-148 б.)

50 Шапауов Ә. Ақын поэзиясындағы драма жанры әсері /

Є. Шапауов // Мәшһүр Жүсіп оқулары: 1-ші жинақ / Павлодар: ПМУ. – 2001. – 176 б. (137-143 б.)

51 Ысқақ Б. Ә. Мәшһүр-Жүсіп дүниетанымы және қазіргі қысқа әңгімілер Б. Є. Ысќаќ // Мәшһүр Жүсіп оқулары халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары / Павлодар:

С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 2001. – 408 б. (25-34 б.)
2002
1 Асылдың сынығы тұлпардың тұяғы: Мәшһүр – Жүсіп Көпеевтің туғанына 145 жыл толуына орай // Сарыарқа самалы.

– 2002. – 29 тамыз.- № 69 (13410). – Б. 7.

2 Асенова Н. С. Мєшћ‰р – Ж‰сіп шыѓармашылыѓындаѓы діни – адамгершілік тєрбие / Н. С. Асенова // Павлодар облысында жоѓары білімді м±ѓалім кадрларын даярлаудыњ 40-жылдыѓына арналѓан «Ќазаќстан республикасында педагогикалыќ білімді дамытудыњ µзекті мєселелері» атты республикалыќ ЃТК материалдары.

– Павлодар. – 2002. – Б. 179-182.

3 Адырбекұлы К. Бұдан 100 жыл бұрын да үш жүздің өкілдері Түркістанда бас қосып, келелі мәселелер шешкенін білеміз бе? /

К. Адырбек // Түркістан. – 2002. – 7 қараша. – № 45. – Б.7.

4 Арын Е., Нух±лы А. Киелі жердіњ дарынды перзенттері /

Е. Арын, А. Нух±лы // Сарыарќа самалы. – 2002. – 1 наурыз. – № 17 (13358). – Б. 16.

5 Байм±рат±лы Б. Ќ±дай ‰йі ќарызбен салынѓан ба? /

Б. Байм±рат±лы // Сарыарќа самалы. – 2002. – 6 аќпан. – № 16 (13357). – Б. 2.

6 Д‰кенбай Досжан. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев мектебі / Досжан Д‰кенбай // Сарыарќа самалы. – 2002. – 1 ќазан. – № 81 (13422).

– Б. 13.


7 Ергөбек Қ. Бейсекең / Ќ. Ергµбек // Егеменді Қазақстан.

– 2002. – 20 қараша. – № 270. – Б. 1.

8 Жолдасбеков М., Ќасќабасов С. Ќозы Кµрпеш-Баян с±лу: Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпей±лы н±сќасы / М. Жолдасбеков, С. Ќасќабсов.

– Астана: Фолиант. – 2002. – 169 б.

9 Ж‰сіпова Г. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпей±лыныњ «Єдћєм диуана мен Ибраћим дастаны» / Г. Ж‰сіпова // ¦лаѓат. – 2002. – № 2.

– Б. 38-42.

10 Ж‰сіпова Г. Яћуда, Патрос єњгімесі / Г. Ж‰сіпова // Ж±лдыз. – 2002. – № 3. – Б. 82-83.

11 Ж‰сіпова Л. «Ќазаќ т‰біндегі» дерек кµздері / Л. Ж‰сіпова // ¦лт таѓылымы. – 2002. – № 2. – Б. 61-68.

12 Ж‰сіпов Е. Єулие атамыздыњ асыл ќазынасынан / Е.Ж‰сіпов // Руханият. – 1423 хижра. – 1 рамазан. – 2002. – ќараша, желтоќсан. – № 3-4. – Б. 11.

13 Ж‰сіпов Е. Мєшћ‰р-Ж‰сіп жєне шыѓыс ањыздары /

Е. Ж‰сіпов // Тіл таным – языкознание. – 2002. – № 1. – 130 б.

14 Ж‰сіпов Н. Ќ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп жазбаларындаѓы «С‰йіндік, Олжабай батыр» ертегісі / Н. Ќ. Ж‰сіпов // ¤лкетану. – 2002.

– № 2. – Б. 120-121.

15 «Мәшһүр ата лепесі қабыл болып...». // Сарыарқа самалы.

– 2002. – 12 шілде. – № 55 (13396). – Б. 9.

16 Мәшһүр Жүсіп туралы бір үзік сыр. // Сарыарқа самалы.

– 2002. – 18 қаңтар. – № 5 (13346). – Б. 18.

17 Мәшһүр Жүсіп Көпеев және қазақ әдеби тілі // Ертіс дидары. – 2002. – 28 тамыз.

18 Мәшһүр Жүсіп Көпеев және қазақ әдеби тілі // Ертіс дидары. – 2002. – 13 желтоқсан.

19 Молдайып С. Дархан даланыњ данышпан ±лы /

С. Молдайып // Сарыарќа самалы. – 2002. – 26 шілде. – № 59 (13400). – Б. 11.

20 Молдайып С. «Дархан даланың данышпан ұлы», «Тас қияға өрлеген Мәшһүр – Жүсіп» / С. Молдайып // Сарыарқа самалы.

– 2002. – 23 тамыз. – № 67 (13408). – Б. 5.

21 Молдайып С. «Дархан даланың данышпан ұлы», «Атадан қалған асыл мұра». / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. – 2002. – 6 қыркүйек. – № 71 (13412). – Б. 10.

22 Пазылов Є. Асылдыњ сыныѓы / Є. Пазылов // Сарыарќа самалы. – 2002. – 9 сєуір. – № 28 (13369). – Б. 6.

23 Пазылов Є. Ж±мбаќ жан: М-Ж. Кµпеевтіњ µмір жолына байланысты хронологиялыќ кесте / Є. Пазылов // Сарыарќа самалы,

– 2002. – № 5 (13346).

24 Сарбалаев Ж. Мєшћ‰р-Ж‰сіп сµз сазгері, тіл ±стасы /

Ж. Сарбалаев // Сарыарќа самалы. – 2002. – 19 сєуір. – № 31 (13372).

– Б. 10.


25 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы Абай бейнесі: баяндама / А. Ќ. Т±рышев // «II Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың ғылыми конференциясының материалдары. – 5т. – Павлодар. – 2002.

26 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы би-шешендердің тілі: баяндама / А. Ќ. Т±рышев // Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы қазақ білім академиясыны «КАТЕV»- халықаралық қоғамдық қоры ХХI ғасырда орта білім беру жайы және даму болашағы / Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Астана. – 2002. – 388-390 б. (1,7 б.).

27 Т±рышев А. Ќ. Мєшћ‰р – Ж‰сіптіњ металингвистикалыќ аспектісін педагогикалыќ баѓытта оќыту: баяндама / А. Ќ. Т±рышев // Павлодар облысында жоѓарѓы білімді м±ѓалім кадрларын даярлаудыњ 40 – жылдыѓына арналѓан «Ќазаќстан Республикасында педагогикалыќ білімді дамытудыњ µзекті мєселелері» атты Республикалыќ ѓылыми – тєжірибешілік конференцияныњ материалдары / Павлодар. – 2002. – Б. 261 – 269.

28 Т±рышев А. Ќ. М - Ж. Көпеев және этнолингвистика: баяндама / А. Ќ. Т±рышев // ХХI ѓасырдаѓы жоѓары білім мен ѓылымныњ µзекті мєселелері. Қарағанды мемлекеттік Е. А. Бµкетов атындағы универсиетініњ 30 жылдыѓына арналѓан халыќаралыќ ѓылыми – практикалыќ конференцияныњ материалдары / Ќараѓанды. – 2002. – 19-20 ќырк‰йек. – 2 – бµлім. – Б. 367 – 369.

29 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев және орыс тілі: мақала / А. Ќ. Т±рышев // Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 50 - жылдығына арналған «Университеттік білімді басқарудың өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми - практикалық конференция / ¤скемен: Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті. – 2002. – 29 қыркүйек – 1 қазан. – Б. 27 – 35.

30 Т±рышев А. Ќ. Мєшћ‰р Ж‰сіп шыѓармаларын кезењге бµлу методологиясы: мақала / А. Ќ. Т±рышев // Ќазаќ тілі мен єдебиеті.

– 2002. – № 10. – Б. 124 – 127.

31 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы кірме сөздердің алатын орны: мақала / А. Ќ. Т±рышев // Өлкетану. – 2002.

– № 2. – Б. 43-49.

32 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармалары тілінің кейбір мәселелері: оқу - әдістемелі құрал / А. Ќ. Т±рышев // Павлодар: ПМУ. – 2002. – 240 б. (11, 9 б)


2003
1 «Алаштың » тартуы – Мәшһүр Жүсіп // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 24-30 қазан. – № 42 (2828). – 2 б.

2 Артықбаев Ж. О. Қазақстан тарихы: Оқулық – хрестоматия / Ж. О. Артықбаев. – Астана: Фолиант, 2003. – Б. 14-15.

2 Асенова Н. С. Мєшћ‰р –Ж‰сіп Кµпеев єйелдіњ отбасындаѓы ролі туралы / Н. С. Асенова // «Ќазаќ ќызы: µткені, б‰гіні, ертењі» атты халыќаралыќ ЃПК материалдары. – Алматы. – 2003. – 1 т.

– 291-294.

3 Асенова Н. С. Мєшћ‰р – Ж‰сіп Кµпеевтіњ педагогикалыќ м±расындаѓы отбасы тєрбиесі мєселелері / Н. С. Асенова // «III Мєшћ‰р Ж‰сіп оќулары» атты республикалыќ ЃПК материалдары. – Павлодар. – 2003. – 331-334. «Алаштыњ» тартуы – Мєшћ‰р-Ж‰сіп! // Ќазаќ єдебиеті, 24-30 ќазан, № 42 (2828), 2003. 2 б.

4 «Мәшһүр Жүсіп үміт артқан», «Ысқақ хазірет – ол кім?» // Руханият. – 2003. – 30 қаңтар. – № 2-3. – Б. 4.

5 Мәшһүр Жүсіп» қалай шықты? // Сарыарқа самалы. – 2003.

– 6 қараша. – № 127 (13573). – Б. 4.

6 Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы публицистика // Сарыарқа самалы. – 2003. – 4 қараша. – № 126(13571). – Б. 4-5.

7 Мәшһүр Жүсіптің әулеті. // Егемен Қазақстан. – 2003. – 30 сәуір.

8 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 1 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П (жауапты редактор)., Қасқабасов С.А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2003.

9 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 2 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2003.

10 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 3. Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С.А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2003.

11 Орта жүзден Мәшһүрдей молда шықты // Сарыарқа самалы.

– 2003. – 2 желтоқсан. – № 138 (1358).

12 Солтанбаев З. Жомарт жүрек / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы. – 2003. – 25 қаңтар. – Б. 9.

13 Солтанбаев З. Көпеев: Мәшһүр туралы III кітап. Самғау: дастаннан үзінді / З. Солтанбаев // Отарқа. – 2003. – 21 тамыз.

– Б. 6-7.

14 Солтанбайұлы З. Жүсіп / З. Солтанбаев. – Павлодар: ҒӨФ «ЭКО», – 2003. – 172 б.

15 Т±рышев А. Ќ. М–Ж. Кµпеев жєне ономастика: маќала / А. Ќ. Т±рышев // Ізденіс (Поиск): ЌР. БЃМ- ніњ, ѓылыми журнал.

–2003. – № 1 (2). – Б. 112 – 116.

16 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы кірме сөздердің алатын орны: мақала / А. Ќ. Т±рышев // ¤лкетану: С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 2 1. – Б. 43-49.

17 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы көне сөздің (көкпар) құпиясы: мақала / А. Ќ. Т±рышев // Қазақ тілі және әдебиеті. – 2003. – № 9. – Б. 43-47.

18 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы этнолингвистикалық ерекшеліктер: мақала / А. Ќ. Т±рышев // Өлкетану: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 3 1 .

– Б. 56-80.

19 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы номинациалану үрдісі: мақала / А. Ќ. Т±рышев // ПМУ Хабаршысы: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы. – 2003. – № 4. – Б. 236-243.

20 Тұрышев А. Қ. Мәшһүр Жүсіп поэзиясын лингвистикалық көзқарастан бағалады / А. Ќ. Т±рышев // Ақпарат айдыны. – 2003.

– 10 б.


21 Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы кітап (бітік) көне сөздің құпиясы. / А. Ќ. Т±рышев // Материалы республиканской научно-теоритической конференции «Чтения Машхур Жусипа». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003.

– 370 б. (135-142 б.)

22 Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «мөр – мөһір» көне сөздің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев // Материалы республиканской научно-теоритической конференции «Чтения Машхур Жусипа». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003.

– 370 б. (142-155 б.)

23 Т±рышев А. Ќ. М – Ж. Кµпеев шыѓармаларындаѓы метематикалыќ терминдер: мақала. / А. Ќ. Т±рышев // ЌР. БЃМ-ніњ, ѓылыми журналы Ізденіс (Поиск). – 2003. – № 1. – Б. 156 – 161.

24 Т±рышев А. Ќ. Зәки Ахметов методикасы бойынша Мәшһүр Жүсіп өлеңдерін талдау: баяндама / А. Ќ. Т±рышев // «Академик З. Ахметовтың ғылыми мұрасы және қазақ әдебиеттану мәселелері» республикалық ғылыми – теориялық конференция / Алматы: ҚР. БҒМ. ҚР. ҰҒА. М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. 75 жыл. Бағдарлама. – 2003. – 6 мамыр. – Б. 3.

25 Т±рышев А. Ќ. М–Ж. Кµпеев жєне ономастика: мақала / А. Ќ. Т±рышев // Ізденіс (поиск): ЌР. БЃМ- ніњ, ѓылыми журналы. – 2003. – № 1 (2). – Б. 112 – 116.

26 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы кірме сөздердің алатын орны: мақала / А. Ќ. Т±рышев // ¤лкетану:

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 2 1 . – Б. 43-49.

27 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы көне сөздің (көкпар) құпиясы: мақала / А. Ќ. Т±рышев // Қазақ тілі және әдебиеті. – 2003. – № 9. – Б. 43-47.

28 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы этнолингвистикалық ерекшеліктер: мақала / А. Ќ. Т±рышев // ¤лкетану: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми – көпшілік журналы. – 2003. – 3 1 . – Б. 56-80.

29 Т±рышев А. Ќ. М -Ж. Көпеев шығармаларындағы «кітап» көне сөздің құпиясы: мақала / А. Ќ. Т±рышев // «М-Ж. Көпеев оқулары» III-ші республикалық ғылыми – тәжірибешілік конференция материалдары М-Ж. Көпеевтің – 145 жылдығына. – 2003. – 7-8 қараша. – Б. 135-141.

30 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «Орда» көне сөздің құпиясы: мақала / А. Ќ. Т±рышев // ЌР. БЃМ-ніњ, «Ұлт тағылымы» ғылыми-педагогикалық басылым. – 2003. – № 4.

– Б. 137-143.

31 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармасындағы «Ғайып ерен, қырық шілтен» көне сөздер құпиясы: мақала / А. Ќ. Т±рышев // ЌР. БЃМ . ¦ЃА. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. Тіл таным. Языкознание. – 2003. – қазан-қараша-желтоқсан. – № 4 (12) . – Б. 116-121.

32 Т±рышев А. Ќ. Этнолингвистикадағы ономастика аспектілері: мақала / А. Ќ. Т±рышев // С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетің ғылыми журналы. – 2003.

– № 1. – Б. 156-159.

33 Т±рышев А. Ќ. М-Ж‰сіп шыѓармаларыныњ этнолингвистикалыќ сипаты: монография / А. Ќ. Т±рышев //

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми баспа орталығы. – Павлодар, 2003. – 144 б.

34 Шаймарданова С. К., Асенова Н. С. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің педагогикалық мұрасында отбасы тәрбиесі мәселелері. /

С. К. Шаймарданова, Н. С. Асенова // Материалы республиканской научно-теоритической конференции «Чтения Машхур Жусипа». - Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. – 370 б. (331-334 б.)

35 Шарапиев С. Орта ж‰зден Мєшћ‰рдей молда шыќты /

С. Шарапиев // Сарыарќа самалы, 2003. – 2 желтоќсан. – № 138 (1358).
2004
1 Асенова Н. С. Мєшћ‰р –Ж‰сіп Кµпеевтіњ педагогикалыќ м±расындаѓы рухани ќ±ндылыќќа баѓдар / Н. С. Асенова // Абай атындаѓы Алматы Университеті. – Хабаршы. – Алматы. – 2004.

– № 1 (5). – Б. 47-78.

2 Єміржан±лы К. Кµрнекті т±лѓа бабамыз / К. Єміржан±лы // Руханият. – 2004. – мамыр. – № 6-7 (34-35). – Б. 9.

3 Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының Кенесары туралы жазбалары / Е. Ж‰сіпов // Қазақ тарихы. – 2004. – № 1. – Б. 69-70.

4 Ж‰сіпов Ќ. П. Мєшћ‰р-Ж‰сіптен базарлыќ / Ќ.П. Ж‰сіпов // Сарыарќа самалы. – 2004. – 21 ќазан. – № 124 (13717). – 6 б.

5 Ж‰сіп Ќ. П. Мєшћ‰р-Ж‰сіптен базарлыќ / Ќ. П. Ж‰сіп // ¦стаздар газеті. – 2004. – 15 ќараша. – № 22 (33). – 7 б.

6 Ж±матов Ѓ. Мєшћ‰р таѓылымыныњ терењ тамыры /

Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2004. – 20 ќараша. – Б. 5.

7 Ж±матов Ѓ. Баѓасы бµлек м±ра / Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2004. – 21 аќпан. – № 22 (13615). – Б. 6.

8 Ергенбайќызы Г. ¦лты ‰шін ѓ±мыр кешкен Кемењгерім-ай! /

Г. Ергенбайќызы // Руханият. – 2004. – 12 ќараша. – № 18 (46).

– Б. 1 – 2.

9 Майра –Ханум. Дєст‰рлік халыќ емі / Майра – Ханум.

–Ќараѓанды. – 2004. – Б. 37-39.

10 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 4 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е.М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С.А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар : ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2004.

11 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 5Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2004.

12 Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ж. А. З. Ахметов методологиясы бойынша М-Жүсіп өлеңдеріне стилистикалық талдау / А. Ќ. Т±рышев, Ж. А. Т±рышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения».

– Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (236-242 б.)

13 Тұрышев А. Қ., Жұмаділова Ш. Т. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «ереу» және «ереуіл» көне сөздердің құпиясы /

А. Ќ. Т±рышев, Ш. Т. Ж±маділова // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004.

– Б. 393. (345-351 б.)

14 Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ә. А. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «тәңір» көне сөздің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев,

Є. А. Т±рышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения».

– Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (351-359 б.)

15 Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «һумаюн» көне сөздің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004.

– 393 б. (359-375 б.)

16 Тұрышев А. Қ., Жұмаділова Ш. Т. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «ереу» және «ереуіл» көне сөздердің құпиясы. // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им.

С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (345-351 б.)

17 Тұрышев А. Қ., Тұрышев Ә. А. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «тәңір» көне сөздің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев,

Є. А. Т±рышев // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения». – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (351-359 б.)

18 Тұрышев А. Қ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «һумаюн» көне сөздің құпиясы. // Материалы научной конференции молодых ученных, студентов и школников «4-е Сатпаевские чтения».

– Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2004. – 393 б. (359-375 б.)

19 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы мөлшерлік өлшемі / А. Ќ. Т±рышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 том. – Б. 173-192.

20 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы меже- көлем - сипат өлшемі / А. Ќ. Т±рышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т. – Б. 193-205.

21 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы уақыт - мезгіл өлшемі / А. Ќ. Т±рышев // Ќазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1

–2 т. 206-217 б.

22 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы мезгіл - маусым өлшемі / А. Ќ. Т±рышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т. 217 - 226 б.

23 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы тұс, бағыт - бағдар өлшемі / А. Ќ. Т±рышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т. 226 – 240 б.

24 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев және халық календары / А. Ќ. Т±рышев // Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. «IV Мәшһүр Жүсіп оқулары» републикалық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары / Павлодар. – 2004. – 1- 2 т.

– 240 - 253 б.

25 Т±рышев А. Ќ. «М-Ж. Көпеев шығармаларындағы «тәңір» көне сөздің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев // «IV Сәтбаев Оқулары» атты ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары / 3 Т. «Жас ғалымдар». – Павлодар. – 2004. – 351-358 б.

26 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев және Ә. Марғұлан / А. Ќ. Т±рышев // Академик А. Х. Марғұланның 100 жылдығына арналған «Көшпенділер өркениеті мен рухани мәдениетінің тарихы» атты халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның пленарлық мәжілісі материалдары / Павлодар. – 2004. – 176-183 б.

27 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы «кереге» сөзінің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев // Академик А. Х. Марғұланның 100 жылдығына арналған «Көшпенділер өркениеті мен рухани мәдениетінің тарихы» атты халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның пленарлық мәжілісі материалдары / Павлодар. – 2004. – 423-428 б.

28 Т±рышев А. Ќ. «Қозы көрпеш - Баян сұлу» жырының М-Ж. Көпеев нұсқасы және Ә. Х. Марғұлан / А. Ќ. Т±рышев // Академик

А. Х. Марғұланның 100 жылдығына арналған «Көшпенділер өркениеті мен рухани мәдениетінің тарихы» атты халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның пленарлық мәжілісі материалдары / Павлодар. – 2004. – 433-440 б.

29 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпев шығармаларындағы «киіз үй» көне сөздің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев // ПМУ хабаршысы:

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. – Филология серия. – 2004. – № 1. – 28 -39 б.

30 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпев шығармаларындағы «сақ ер» көне сөздің құпиясы / А. Ќ. Т±рышев // ПМУ хабаршысы:

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. - Филология серия. – 2004. – № 1. – Б. 49-54.

31 Т±рышев А. Ќ. М-Ж.Көпеев және металингвистика / А. Ќ. Т±рышев // ҚР. БЖҒМ. С. Сейфуллин атындағы Қазақ Аграрлық университеті. Тыңның 50-жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттердің республикалық ғылыми-теориялық конференциясы Баяндамаларының тезистері / Астана. – 2004. – 404-405 б.

32 Т±рышев А. Ќ. Мєшһүр-Жүсіп Көпеев – саясаткер / А. Ќ. Т±рышев // Ақиқат. – 2004. – қаңтар. – № 1. – Б. 60-63.

33 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларының этномәдени негіздері / А. Ќ. Т±рышев // Өлкетану: ПМУ. – 2004.

– 4 1 . – Б. 148-170.

34 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларының лексикасы: монография / А. Ќ. Т±рышев. – Павлодар: ПМУ-дің баспа орталығы, 2004. – 2 т. – 214 б.

35 Шодыр Н. Мєшћ‰р Ж‰сіп м±расына таѓзым / Н. Шодыр // Сарыарќа самалы. – 2004. – 9 ќараша. – № 131 (13724). – Б. 1.


Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> С. Т. Иксатова қылмыстық ҚҰҚЫҚ ерекше бөлім
transactions -> Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
transactions -> География және туризм кафедрасы геология 5В060900 «География» мамандығы студенттеріне арналған зертханалық практикум Павлодар Кереку 2012
transactions -> Ұн тағамдық атауларының анықтағыш сөздігі
transactions -> Павлодар облысыныѕ ірі ґндіріс ќалаларындаєы аєаш-бўта ґсімдіктерініѕ ауру ќоздырєыш саѕырауќўлаќтары
transactions -> Буынаяќтылар типініѕ негізгі кластары
transactions -> Д. З. Айгужинова- э.ғ. к., С. Торайгыров атындағы пму доценті
transactions -> МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет