[Microsoft Excel 50] Электрондық кесте олДата08.05.2018
өлшемі134.66 Kb.
#27785
түріПрограмма

[Microsoft Excel - 50]

1. Электрондық кесте - ол....

А) қандай-да болмасын пәндік облыста нақты дүниенің айқын объекттері немесе пәндік облыстың бөлімі туралы деректер жиынтығы

Б) кестеде жазылған деректер мен жұмыс істейтін программа

В) нақты дүние объекттері және құбылыстары туралы дерек тер массивтері

Г) құрылым жасаудың арнайы үлгісі, мәтіндік құжаттардың және деректер базасымен тығыз байланысқан кез келген деректің бейнеленуі және өңделуі


2. Microsoft ( Exel MS) Exel - бұл.....

А) мәтіндік құжаттарды жасауға, қарауға, түрлендіруге және басуға арналған Windos қосымшасы

Б) мәліметті Windos операциялық жүйесінің бақылауымен басқару жүйесі

В) Windos- тің басқаруымен электрондық кестелерді өңдеуіне арналған программа

Г) суреттерді экранда жасау және түзетуге арналған программа
3. Бағананың белгісі және жолдың нөмірлерінен құрастырылған кестенің жеке ұяшығына нұсқайтын MS Excel- дегі нұсқауды былай деп атаймыз....

А) есептеудің нәтижесі

Б) ұяшыққа енгізілген формула

В) ұяшықтың адресі

Г) операндтар
4. MS Excel- де ұяшық орнын көрсетіңіз:

А) BD666


Б) 67BC

В) AB.45


Г) AB;32
5. MS Excel ( яғни, өңдеу объектісі) құжаты....болып табылады.

А) кез келген кеңейтуі және xis аты бар файл

Б) кез келген аты және boc. кеңейтуі бар файл

В) кез келген аты және mdb. кеңейтуі бар файл

Г) кез келген аты және xls. кеңкйтуі бар файл
6. Қандай жұмыс парақтарының саны MS Excel- ге жұмыс кітабы бола алады?

А) 1 мен 6536 аралығында-ғы

Б) 1 мен 255 аралығында-ғы

В) 1


Г) 1 мен 65536 аралығында-ғы
7. MS Excel- дің электрондық кестесі... тұрады

А) 24 жолдан және 16384 бағанадан

Б) 256 жолдан және 65536 бағанадан

В) 65536 жолдан және 256 бағанадан

Г) 16384 жолдан және 24 бағанадан
8. MS Excel- де бағананың және жолдың қиылысуында кестенің негізгі құрылыс элементі орналасады:

А) жол


Б) ұяшық орны

В) формула

Г) ұяшық
9. MS Excel- де бағананың және жолдың нөмірінен құрастырылған ұяшық... деп аталады.

А) абсолютті адрес

Б) салыстырмалы адрес

В) кез келген атпен

Г) ұяшықтар блогы
10. MS Excel- де A,B,C,D,E, ұяшықтар диапозонын 7 жолда былай таңбалауға болады:

А) А7 Е7


Б) А7:Е7

В) АЕ7


Г) 7:7Е
11. MS Excel- де көшіру, орнату, алып тастау операциялары кезінде ұяшық адресінің автоматты өзгеруіне тыйым салу... деп аталады:

А) салыстырмалы адрес

Б) абсолютті адрес

В) кез келген атпен

Г) ұяшықтар блогі
12. MS Excel- де 3,4,5,6,7 - ші ұяшықтардың диапазонын С бағанасында былай таңбалауға болады:

А) 3 С7


Б) С3 С7

В) С3 : С7

Г) 3:7
13. MS Excel- ду абсолютті адресті ұяшық тағайындау үшін бағана ( немесе) және жолдың нөмірінің алдына мына таңбаны қою қажет:

А) &


Б) $

В) %


Г) @
14. MS Excel- де $ A6 адресінде... өзгермейді.

А) жолдың нөмірі

Б) бағананың нөмірі

В) бағананың және жолдың нөмірі

Г) барлығы өзгереді
15. MS Excel- де $ B $ 16 адресінде...өзгермейді

А) барлығы өзгереді

Б) бағананың нөмірі

В) бағананың және жолдың нөмірі

Г) жолдың нөмірі
16. MS Excel- де C$5 адресінде ....өзгермейді.

А) бағананың және жолдың нөмірі

Б) бағананың нөмірі

В) жолдың нөмірі

Г) барлығы өзгереді
17. MS Excel- де ұяшыққа ат беру үшін...қажет.

А) оны ерекшелеп, кез келген атты енгізіп және { Enter} пернесін басу

Б) оны ерекшелеп және формулалардың жолында шертіп, кез келген атты енгізіп және {Enter} пернесін басу

В) оны ерекшелеп және аттардың өрісіне шертіп, кез келген атты енгізіп және {Enter} пернесін басу

Г) оны ерекшелеп, кез келген атты енгізіп және +F {Shift}+{Ctrl} комбинациясын басу
18.Қате бекітуді көрсетіңіз:

А) белгілі бір ұяшықтағы мәліметтерді жазып қою үшін, басқа ұяшыққа шерту керек

Б) ұяшыққа қажет мәндерді енгізу үшін, осы ұяшықты ерекшелеу қажет, сонан соң формулалар жолында мауспен шертіп пішім, мәліметті теру қажет

В) ұяшықтағы мәтінмен мегзегіштің орнын ауыстыру үшін { Left}, {Up}, {Right}, {Down} пернелері қолданылады

Г) егер кресі бар батырмаға шертсе, енгізу тоқтайды және негізудің ағымдағы сеанысындағы ұяшыққа түсетін мәліметтер алынып тасталады
19. MS Excel- де ұяшыққа абсолютті адрес беру үшін... қажет.

А) бағана және (немесе) жол белгісінің алдына $ таңбасын қою

Б) ұяшық адресінің алдына мегзегіш орнатып және F4 пернесін басу

В) бағана және (немесе) жол белгісінің алдына % таңбасын қою

Г) бағана және (немесе) жол белгісінен кейін $ таңбасынқою
20. MS Excel- де ұсынылатын сан мысалын таңдаңыз:

А) v147.2

Б) -147.2

В) =-147.2

Г) -147.2
21.Қате бекітуді көрсетіңіз: Электрондық кестенің кез келген ұяшығына ....енгізуге болады.

А) формуланы

Б) санды

В) графикалық суретті

Г) ( алфавиттық - цифрлық) мәтіндік мәліметті
22. MS Excel- де..... символдардың тізбегі сан болып есептеледі.

А) ұяшықтың оң бөлігінде орналасқан

Б) <=> ( тең) таңбасынан басталатын

В) құрамына кез келген таңбалар және "+","-" таңбалары ( тізбектің басында) бар, және де бөлшекті бүтін бөліктен "." таңбасы бөліп тұратын тізбек

Г) құрамына кез келген цифрлар және "+","-" таңбалары ( тізбектің басында) бар, және де бөлшекті бүтін бөліктен "." таңбасы бөліп тұратын тізбек
23. MS Excel- де формула дегеніміз- бұл мынадай .... арифметикалық айтылу.

А) басында "=" таңбасы қойылатын және құрамында арифметикалық таңбаларымен біріктірілген сандар, функциялар, ұяшықтардың адрестері ғана жазылатын

Б) "=" ( тең) таңбасынан басталатын

В) құрамына кез келген таңбалар және "+","-" таңбалары (тізбектің басында) бар, және де бөлшекті бүтін бөліктен "." таңбасы бөліп тұратын тізбек

Г) құрамында арифметикалық таңбаларымен біріктірілген сандар, функциялар, ұяшықтардың адрестері ғана жазылатын
24. MS Excel- де қолданылатын формуланың мысалын таңдаңыз:

А) Знач!


Б) А2+С3 /F7

В) A2+C3/F7=

Г) =2A+C3/F7
25. Қате бекітуді көрсетіңіз: MS Excel- де қаріпті өзгерту және ұяшықта мәтіннің астын сызу үшін....қажет.

А) ұяшықты ерекшелеп және [ Формат- Ячейки- Шрифт....] командасын орындау

Б) ұяшықты ерекшелеп және ( Формат-Автоформат-Список....) командасын орындау

В) ұяшықты ерекшелеп және "Форматировать" жақтауын пайдалану

Г) мауыстың оң батырмасымен шертіп және (Формат- ячеек..- Шрифт...) командасын орындау
26. MS Excel - де сомалар функциясын тағайындау:

А) егер берілген шарт орындалса бір мәнді, орындалмаса екінші мәнді береді

Б) берілген критерийлерге ( аргументтер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады) байланысты ұяшықтарды жинақтайды

В) өз аргументтерінің ( аргументтер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады) орташа мәнін қайтарады

Г) өз мәндері сомасының ( аргументтер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады) мәнін қайтарады
27. MS Excel- де Суммесли функциясын тағайындау:

А) өз мәндері сомасының ( Аргументтер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады) мәнін қайтарады

Б) берілген критерийлерге (аргументтер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады) байланысты ұяшықтарды жинақтайды

В) өз аргументтерінің (аргументтер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады) орташа мәнін қайтарады

Г) егер берілген шарт орындалса бір мәнді, орындалмаса екінші мәнді береді
28. MS Excel- де енгізіп қойған деректерді өзгерту үшін... болады.

А) {Ctrl} пернесін басып тұрып, ұяшықта мауыстың оң батырмасын шертуге

Б) ұяшыққа бір шерту немесе формулалар жолына екі шертуге

В) формулалар жолына бір шерту немесе ұяшыққа екі шертуге

Г) {Ctrl}+{Shift}+R ернетақта комбинациясын басып тұрып, мауыстың оң батырмасын ұяшықта шертуге
29. MS Excel- де ұяшықтардың адрестерін және функция аттарын .....теруге болады.

А) тек қана жоғарғы регистерде

Б) кез келген жоғарғы немесе төменгі регистрде

В) тек қана төмегі регистерде

Г) бірінші символ жоғарғы регистерде, қалғаны төменгі регистерде
30. MS Excel- де жолдың биіктігі.....өлшенеді.

А) миллиметрлермен

Б) символдармен

В) твиптермен

Г) тармақтармен
31. MS Excel- де бағана өлшемін өзгерту үшін .....қажет.

А) жолдың басындағы төменгі шекараға мауыстың нұсқағышын орнатып, "Drag-and-Drop" әдісімен шекараны жоғары немесе төмен ауыстыру;

Б) бағананың басындағы оң шекараға мауыстың нұсқағышы орнатып, "Drag-and-Drop" әдісімен шекараны солға немесе оңға ауыстыру;

В) бағанадағы бір ұяшықты ерекшеленсін, содан соң ( Пішім- Ұяшықтар- Тегістеу) командасын орындау;

Г) бағанадағы бір ұяшықты ерекшеленсін, содан соң (Сервис- Параметрлерді таңдау) командасын орындау және сәйкес мәндерді тағайындау;
32. MS Excel- де жолдың өлшемін өзгерту үшін.......қажет.

А) жолдағы бір ұяшықты ерекшелеу, содан соң (Пішім- Ұяшықтар-Тегістеу) командасын орындау;

Б) бағананың басындағы оң шекараға маустың нұсқағышы орнатып, " Drag-and-Drop" әдісімен шекараны солға немесе оңға ауыстыру керек

В) жолдың басындағытөменгі шекараға маустың нұсқағышын орнатып, " Drag- and-Drop" әдісімен шекараны жоғары немесе төмен ауыстыру;

Г) ерекшеленсін, содан соң (Сервис- Параметрлерді таңдау) командасын орындау және сәйкес мәндерді тағайындау;
33. MS Excel- де ЕГЕР функциясын тағайындау:

А) өз дәлелдері мәндерінің сома мәнін қайтарады

Б) (дәлелдер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады) орташа өз дәлелдерін қайтарады

В) егер көрсетілген шарт шын болса, және ол жалған болса, бір мәнді қайтарады

Г) берілген критерийлерге арнайылаған ұяшықтарды (дәлелдер ретінде жеке ұяшықтардың адресін жазуға болады)
34. MS Excel- ұяшықтың адресін...формулаға қосуға болады.

А) пернетақтада {Shift}+{Alt} комбинациясын қолданып

Б) кресі бар батырманы мауспен бір шертіп

В) сәйкес ұяшықта маустың оң батырмасына бір шертіп

Г) сәйкес ұяшықта мауспен бір шертіп
35. MS Excel- де ерекшеленген ұяшықтар блогін тазарту үшін... пайдалануға болады;

А) {BackSpace} пернесін

Б) (түзету- тазалау- қалыптар) командасын

В) (түзету- тазалау- құрамы) командасын

Г) 9-шы нөмірлі батырманы
36. MS Excel- де ерекшеленген бағаналар мен жолдарды алып тастау үшін...керек.

А) {BackSpace} пернесін басу

Б) {Delete} пернесін басу

В) (түзету- тазалау-құрамы) командасын орындау

Г) (түзету- орындау) командасын орындау
37. Қате бекітуді көрсетіңіз : MS Excel - де ұяшықты көшіру үшін... керек.

А) ұяшықты ерекшелеп және (түзету- көшіру ) командасын орындап, жаңа ұяшықты ерекшелеп және (түзету- салу) командасын орындау

Б) төмендегі оң жақ бұрыштағы қара кішкене шаршыға нұсқағыш орнатып, сол батырманы басып және нұсқағышты көлденең немесе тік ауыстыру

В) ұяшықты ерекшелеп және {Ctrl}+C пернетақта комбинациясын пайдалану. Жаңа ұяшықты ерекшелеп {Shift} +{Insert} командасын орындау

Г) жақтаудың шекарасына нұсқағыш орнатып, маустың сол батырмасын басып және нұсқағышты жаңа тұрған жеріне ауыстыру
38. MS Excel- де ұяшықтың орын ауыстыруы үшін...керек.

А) ұяшықты ерекшелеп және { Ctrl}+ C пернетақта комбинациясын пайдалану. Жаңа ұяшықты ерекшелеп {Shift}+{Insert} командасын орындау

Б) төмендегі оң жақ бұрыштағы қара кішкене шаршыға нұсқағыш орнатып, сол батырманы басып және нұсқағышты көлденең немесе тік ауыстыру

В) жақтаудың шекарасына нұсқағыш орнатып, маустың сол батырмасын басып және нұсқағышты жаңа тұрған жеріне ауыстыру

Г) ұяшықты ерекшелеп және (түзету- көшіру) командасын орындап, жаңа ұяшықты ерекшелеп және (түзету- салу) командасын орындау
39. MS Excel- де бүтін бір бағананы ерекшелеу үшін...қажет.

А) жолдың басындағы сәйкес нөмірге мауспен шерту

Б) бағананың басындағы сол жақ бос батырмаға шерту

В) бағананың басындағы сәйкес нөмірге мауспен шерту

Г) бағананың бірінші ұяшығына мегзегіш орнатып және (түзету- ерекшелеу- бағана) командасын орындау
40. MS Excel- де бүтін бір жолды ерекшелеу үшін...қажет.

А) жолдың басындағы сәйкес нөмірге мауспен шерту

Б) бағананың сол жақ бос батырмаға шерту

В) бағананың бірінші ұяшығына мегзегіш орнатып және (түзету- ерекшелеу- бағана) командасын орындау

Г) бағананың басындағы сәйкес нөмірге мауспен шерту
41. MS Excel- де бүтін бір кестені ерекшелеу үшін .....қажет.

А) бағананың басындағы сәйкес нөмірге мауспен шерту

Б) бағананың бірінші ұяшығына мегзегіш орнатып және (түзету- ерекшелеу- бағана) командасын орындау

В) бағананың басындағы сол жақ бос батырмаға шерту

Г) жолдың басындағы сәйкес нөмірге мауспен шерту
42. MS Excel- де кез келген, көршілес емес ұяшықтарды ерекшелеу үшін қажет....

А) блоктің ішінде сол жақ жоғарғы ұяшығына нұсқағышты орналастырып, сол батырманы басып , оң жақтағы төменгі бұрышқа диагональ бойынша нұсқағышын жылжыту

Б) {Alt} пернесін басылған күйде мауспен ерекшелеуге тиісті ұяшықтарды белгілеу

В) {Ctrl} пернесі басылған күйде маус ерекшелеуге тиісті ұяшықтарды белгілеу

Г) ұяшықты ерекшелеп, {Shift} пернесімен және мегзегіштің бағыттауышын пайдалану
43. MS Excel- де ерекшеленген ұяшықтың үстіне жол орнату үшін....қажет.

А) (орнату- жол) командасын орындау

Б) (орнату- бағаналар) командасын орындау

В) {Ctrl}+{Shift}+S пернетақта комбинациясын пайдалану

Г) (орнату- обьект-жол) командасын орындау
44. MS Excel- де ұяшықтың ішіндегісін көшірмесін алу үшін... қажет.

А) ұяшықтың төменгі оң бөлігіне маустың нұсқағышын орнатып және {Ctrl} пернесін басып тұрып, сүйреу

Б) ұяшықтың жақтауына маустың нұсқағышын орнатып және оны қажет орынға сүйреу

В) ұяшықтың жақтауына маустың нұсқағышын орнатып және {Shift} пернесін басып тұрып, сүйреу

Г) ұяшықтың жақтауына мауыстың нұсқағышын орнатып және {Ctrl} пернесін басып тұрып, оны қажет орынға сүйреу
45. MS Excel- де ұяшыққа функцияларды енгізуді жеңілдету үшін...қолданылады.

А) диаграммалар ұстасын

Б) функциялар ұстасын

В) "полужирный шрифт" пиктограмасын

Г) програманың жабылу пиктограммасын
46. MS Excel- де нөлге бөлу кезінде программа қате туралы хабар береді:

А) # Сан!

Б) # Ат па?

В) # ДЕЛ/О!

Г) # Знач!
47. Егер атауды айырып тануға болмаса, онда MS Excel программасы қатесі туралы мынадай хабар береді:

А) # ЗНАЧ!

Б) # ССЫЛКА!

В) # ИМЯ?

Г) #...###
48. Функциядағы дәлелдің мүмкін емес мәнінде MS Excel программасы қате туралы хабар береді:

А) # Знач!

Б) # Сан!

В) #...###

Г) # Сілтеме!
49. Ұяшыққа мүмкін емес сілтеме берілген кезде MS Excel программасы қате туралы хабар береді:

А) #...###

Б) # Знач!

В) # Сілтеме!

Г) # Сан!
50. MS Excel- де диаграммалар ұстасы...қолданылады.

А) әр түрлі графиктер және диаграммалар жасау кезінде

Б) функциялар жасауды жеңілдетуге

В) ұяшықтағы мәтінді қалыптауды жеңілдетугеГ) рұқсат етілмеген қатынастан жұмыс кітабын қорғау кезінде


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Г

В

В

А

А

Б

В

Г

Б

А

Б

Б

Б

Б

В

В

А

В

А

Г

В

В

А

Г

Б

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Г

Б

Б

Б

Г

Б

В

В

Г

В

В

Г

В

В

А

В

В

А

Г

Б

В

В

Б

В

А

Каталог: bilim
bilim -> Қызылорда қаласы №140 қазақ орта мектебі Нұрманова Мереке Серікбайқызы Мектеп директорының ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары
bilim -> Сабақтың тақырыбы: Автоматтың арналу мақсаты
bilim -> Программа менжады арасында орналасқан және қызметтік функцияларды орындайтын жүйелік прогармма
bilim -> Әйтеке би кенті 30 мамыр 2014 жыл 11 сағат 57 минут
bilim -> Сабақ тақырыбы: «Ана тілі жүрек үні»
bilim -> Қазақстан республикасының ТӘуелсіздігіне 20 жыл қазақстан
bilim -> Ілияс Қабылов атындағы №32 мектеп-лицей АӘД пәнінің мұғалімі Б. Нысанбаев
bilim -> Сабақта аймақТЫҚ компоненттерді пайдалану құдайбергенова Мадина Айтқазықызы Биология пәні мұғалімі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет