Міністерство аграрної політики України


ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАжүктеу 4.45 Mb.
бет5/21
Дата26.08.2018
өлшемі4.45 Mb.
түріРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАНегляд М.М., студент 3 курса технологічного факультету спеціальність "Мисливське господарство"

Авдєєв А.С., старший викладач, Коваленко Б.П., професор ХДЗВА,

наукові керівникиХарківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Актуальність проблеми. В цілому по Україні ведення мисливського господарства носить збитковий характер і не перевищує 50% окупності. Основними джерелами прибутків є надходження від реалізації на ринку права на полювання. В Івано-Франківській області окупність мисливських господарств за останні три роки коливалась від 36% до 43%. Трудність проводження економічного аналізу полягає в тому, що мисливське господарство виступає як побічна галузь, наприклад в державних лісогосподарських підприємств лісового господарства, що не дає можливість проведення більш точної балансової оцінки. При проведені економічного аналізу нами бралися показники, які містяться в річній статистичній звітності 2-тп (мисливство) затверджена наказом Держкомстату України від 22.06.2005 року. Потенційно збиткова та низька ефективність ведення мисливського господарства зумовлюється також низькою мотивацією до ефективності її ведення. Так, для прикладу, отримані 192тис. грн. в 2006 році від ведення мисливського господарства лісгоспами Івано - Франківського обласного управління лісового господарства становить лише 0,1% від отриманих загальних доходів, що становить в цьому році 119 504,5 тис. грн. Дана пропорція доходів між веденням лісового і мисливського господарства в державних лісогосподарських підприємств практично не змінювалась і в попередні роки.

Результати досліджень. З проведених нами досліджень видно, що користувачами мисливських угідь Івано-Франківської області вкладаються відповідні кошти на ведення мисливського господарства. Проаналізувавши статистичні звіти 2-тп мисливство за останні три роки, а саме 2004-2006 рр., приходимо до висновку, що найвищий показник по вкладенню коштів з розрахунку на 1 тис. га спостерігається за користувачами приватної форми власності, а також користувачами, які отримують кошти за рахунок державного бюджету. На 42% в 2004р, 35% в 2005р, 27% в 2006році було профінансовано ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь, які знаходяться у відомстві Держкомлісгоспу України. Що стосується інших користувачів, то в 2005 році тільки на 6% було профінансовано товариство мисливців та рибалок України. Така ситуація з нерівномірним фінансуванням з держбюджету не сприяє конкуренції між користувачами мисливських угідь. Простежується зв‘язок, що фінансування з держбюджету не забезпечує підвищення ефективності ведення мисливського господарства, а швидше навпаки пригнічує. Так, при фінансуванні з держбюджету мисливських господарств, які відносяться до системи Держкомлісгоспу України, в середньому за останні три роки на 30% вони залишаються найменш продуктивними. В 2004 році Осмолодський ДЛГ був профінансований за рахунок держбюджету на суму 24,7тис. грн., отримав надходжень 3,5 тис. грн.; в 2005 році за рахунок держбюджету отримав 48,0 тис. грн., а надходження становили8,8 тис. грн.; в 2006 році з держбюджету отримано 39,7 тис. грн., а надходження становили лише 9,8 тис. грн. У 2004 році надходження до витрат становили 27%, 2005 році – 32%, 2006 році – 39%, тоді як користувачами угідь товариства мисливців і рибалок в 2004 році – 50%, 2005 році – 48%, в 2006 році – 54%.

Яскравим прикладом неефективного ведення мисливського господарства та неефективного державного управління є фінансування з держбюджету ДОВК “Синьогора”, яка входить в систему державного бюджету, але по галузевій лінії, а саме, в 2004 році на 98%, в 2005 році на 99%, в 2006 році на 93%. З року в рік в цьому господарстві заробітна плата є одна з найвищих, на одного єгеря припадає найменше площі мисливських угідь, що дає можливість ефективно здійснювати охорону та біотехнічні заходи, але за 2004-2006 роки ДОВК “Синьогора” зовсім не отримав прибутків від ведення мисливського господарства. З усіх мисливських користувачів лише дане мисливське господарство з року в рік демонструє нульові показники в надходженнях.

На противагу неефективного ведення господарства користувачами мисливських угідь з державною формою власності треба відзначити Рогатинський ДЛГ, який єдиний з усіх лісгоспів рентабельно веде мисливське господарство в 2004 році – 7% рентабельності, в 2005 році – 15%, в 2006 році – 9% і при цьому треба відзначити, що за рахунок державного бюджету майже не отримав коштів.

Такий стан державного управління (менеджменту) у сфері з фінансуванням мисливства вказує на те, що немає координації між її суб‘єктами державного управління, а також засвідчує, що державне управління носить галузевий, а не функціональний напрямок. Такий стан справ не дає можливості впровадження та менеджменту єдиної державної політики у системі мисливського господарства.

Не в повній мірі згідно чинного законодавства може впливати на стан охорони тваринного світу спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань мисливського господарства на заповідних територіях. Заповідні території не віднесені до територій, на яких дозволено вести мисливське господарство, але на цих територіях в Івано-Франківській області налічується популяція близько 10% мисливських тварин. В області знаходиться Карпатський природний національний парк площею більш як 50 тис. га. Стан з охороною, розведенням на такій великій площі мисливських тварин також великим чином впливає на стан популяції мисливських тварин та ефективність ведення мисливського господарства. Відомчість, а не функціональність не дають формувати та реалізовувати єдину державну політику у веденні мисливського господарства.

Аналіз охорони мисливських угідь та виявлення випадків браконьєрства.

Користувачами мисливських угідь проводиться певна робота щодо охорони мисливських угідь. При виявленні порушень правил полювання на порушників складаються відповідні протоколи про порушення правил полювання, які передбачені статтею 85 КУАП. Так в 2003 році складено 132 протоколи, в тому числі держлісгоспами 109 протоколів, УТМР – 22 протоколи, іншими користувачами – один протокол. В 2004 році складено 133 протоколи, в тому числі держлісгоспами 91 протокол, УТМР – 34 протоколи, іншими користувачами – 8 протоколів. В 2005 році складено 176 протоколи, в тому числі держлісгоспами 120 протоколів, УТМР – 23 протоколи, іншими користувачами – 19 протоколів.Висновки. Узагальнюючи стан охорони мисливських угідь та стану боротьби з браконьєрством, порівнюючи з 2003 роком в 2005 році збільшились на третину виявлення порушень правил полювання. З притягнутих до відповідальності в 2005 році 158 порушників стягнуто 8137 грн. Середній штраф становить 46 грн., при мінімально можливому 34 грн., що опосередковано свідчить про виявлення малозначних порушень. Лише мають місце поодинокі випадки притягнення до відповідальності за грубі порушення правил полювання.
Література: 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – К.: ІЗМН, 1996. – 512с. 2. Калина Н.С., Спицына Т.Ю., Кожуховский К.Л., Цена и ценооброзование. Состояние, проблемы, преспективы. – К.: Вища школа, 1988. 3. Слав‘юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 460с.

УДК 636.7.АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОХОТЕ
Овсянников С. А., студент 2 курса, технологического факультета специальность "Охотничье хозяйство"

Коваленко Б.П., научный руководитель, канд. с.-х. наук, профессор ХГЗВА

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность работы. Четкие требования к внешнему виду собаки, приведенные в данной работе, необходимы для того, чтобы было возможным определить чистоту ее породы. В работе также приведено описание особенностей поведения собак породы английский сеттер и некоторые советы по применению их в охоте.

Материал и методы исследования. Материалы исследований были взяты из литературы по охотничьему собаководству, использованы общепринятые зоотехнические методы исследования.

Результаты исследования. Английский сеттер был выведен из первоначальной длинношерстой английской легавой, которая еще в начале 18 столетия разводилась без учета окраса только для рабочего использования. Только около 1830 года начали разводить сеттеров по окрасу, преобладающему в разных частях страны. Так в Ирландии преобладали красно-пегие собаки, в южной Англии белые с черными, коричневыми и оранжево-желтыми пятнами, а в Шотландии черные с рыжими подпалинами.

В разведении белых сеттеров, называемых английскими, наибольшие заслуги имел английский заводчик Лаверак, разводивший их в большом количестве и путем близкого родственного разведения закрепивший свой тип в породе, который примерно сохранился до наших дней. Поэтому английских сеттеров часто называют лавераками [1].Полное развитие отдельных пород сеттеров, в том числе и английского, было завершено лишь в начале второй половины прошлого столетия.

Характеристика. Спокойная, ласковая собака с сильно развитым охотничьим инстинктом.

Общий вид. Собака среднего роста, пропорционального сложения с элегантными движениями и красивой внешностью.

Голова и череп. Голова должна быть длинной, сухой, с отчетливо выраженным переходом от лба к морде. Череп между ушами овальный с хорошо выраженным затылочным бугром. Морда глубокая, прямоугольной формы; расстояние от затылочного бугра до глаз и от них до конца носа равны. Челюсти хорошо развитые, ноздри широко раскрытые, губы не слишком свисающие. Цвет мочки носа должен быть черным или темно-коричневым в зависимости от цвета шерсти.

Глаза. Кругловатой формы, прямо поставленные и чем темнее, тем лучше.

Уши. Средней длины, низко поставленные, висячие, спускаются сложенными в складку и плотно прилегают к скулам. Верхняя часть уха покрыта тонкой, шелковистой шерстью.

Зубы. Хорошо развитые, с правильным ножницеобразным прикусом.

Шея. Длинная, сухая, мускулистая, красивых линий. Верхняя часть от затылочного бугра слегка выпуклая, по направлению к холке шея постепенно расширяется. Складок кожи и подвеса не должно быть.

Туловище. Умеренной длины, спина короткая и прямая. Поясница короткая, широкая, крепкая и мускулистая. Грудная клетка состоит из сводистых, упругих ребер, направленных возможно больше назад. Грудь довольно глубокая.

Передние конечности. Лопатки косо поставленные, длинные. Предплечья длинные с хорошо развитыми мышцами. Локти расположены низко и направлены сторого назад. Пясти короткие, мускулистые, круглые и прямые.

Задние конечности. Бедра хорошо развитые, рельефные, длинные. Коленные суставы окрулые, крепкие. Голени длинные, скакательные суставы хорошо выражены.

Лапы. Овальной формы, сжаты в комок, с шелковистой шерстью между пальцами.

Хвост. Средней длины, посажен на одной линии со спиной, прямой или саблевидный. Держится на уровне спины или слегка опущенным. Украшающая шерсть на хвосте образует длинный подвес, начинающийся не от самого основания хвоста, а немного отступя, постепенно удлиняется к середнине и к концу хвоста сходит на нет.

Шерстный покров. Шерсть на голове и передней стороне ног короткая, на ушах и на всем туловище длинная лишь слегка волнистая и шелковистая, тонкая и блестящая. На задней стороне передних и задних ног шерсть образует очесы и "штаны".

Окрас. Окрас белый с черными, желтыми, оранжевыми или темнокоричневыми мазками, крапом или пятнами, а также может быть и трехцветным, т. е. по белому фону черные и рыжие отметины. Предпочтение отдается мелкому крапу и мазкам, а не крупным цветным пятнам.

Вес и высота. Вес кобеля от 27 до 30кг, суки от 25,4 до 28кг. Высота в холке для кобеля от 64,8 до 68,5см, для суки от 61 до 65см.

Пороки и недостатки. Грубые, массивные плечи. Короткая и заостренная морда, неразвитый затылочный бугор, слабый переход от лба к морде, светлые или косо поставленные глаза, высоко посаженные уши. Отстающие локти из-за неправильного положения лопаток, плоские ребра, слишком длинная поясница. Широкие, распущенные лапы, слабые пясти, прямой постав задних конечностей, узкий круп, высоко поднятый хвост, слабо развитый костяк, перекус или недокус. Связанные движения [2].

Английский сеттер - прирожденный охотник с ярко выраженной охотничьей статью. Используется при охоте на пернатую дичь, которую он находит, обследуя огромные пространства, а когда учует добычу, встает в стойку до подхода охотника и по команде вспугивает птицу. Хорошо подает птицу с воды. Также используется как спортивная собака, ведь не случайно он происходит от собак, постоянно участвовавших в состязаниях. Эта собака покладиста, понятлива и легко поддается обучению. Сеттер элегантен и сдержан, как английский лорд, долгие годы находящийся на верхних ступеньках дог-парадов, где он немного уступает только немецкой овчарке. Эта собака грациозна в движениях - быстрых, свободных и уверенных. Английский сеттер пользуется всеобщей любовью за свое чутье и ум, а главное - за прекрасный характер, делающий его ни с кем не сравнимым другом. Собака с хорошими манерами, обычно жизнерадостная, но не навязчивая, никогда не хнычет и тем более не «задирается», не любит беспокоить по пустякам. В семейном кругу чувствует себя так же великолепно, как и на охоте. Хорошо уживается в городской квартире, лишь бы его не лишали возможности бегать, резвиться на свободе, а это возможно или в большом парке, или за городом, где он может наслаждаться разнообразными запахами, недоступными обонянию человека. У кого нет времени для прогулок и пробежек со своим питомцем, пусть лучше сразу же откажется от идеи иметь эту собаку.

Сеттер - это подружейная собака, первоначально обученная замирать или припадать к земле при обнаружении дичи, теперь же неподвижно останавливающаяся и указывающая на нее. В кинологической литературе слово «сеттер» впервые зафиксировано в 1570 году. Но это вовсе не значит, что ранее в Англии не существовало собак со стойкой. Образование легавых, то есть собак со стойкой из «бесстоечных» собак, шло в течение нескольких веков. Они понадобились, когда появилась охота на птиц с сетью. Особого расцвета достигла эта охота к XIV веку. Именно в это время, то есть в период позднего Средневековья, и началось разведение собак, отвечающих этим требованиям. Используя врожденное свойство многих хищных животных, в том числе и собак, заканчивать подкрадывание к дичи затаиванием перед прыжком на дичь и отбирая среди таких затаивающихся собак тех, у кого это свойство выражено в наибольшей степени, охотники постепенно получили искомое - собак со стойкой, прародителей современных легавых. Развитие ружейной охоты выдвинуло новые требования к породам: теперь нужны были собаки, которые не только причуивают птиц и останавливаются перед ними, но и поднимают их на крыло по команде. Тогда-то и началась последняя стадия превращения старых легавых в современных сеттеров. Это превращение потребовало много времени и сил [4].

К концу XVIII - началу XIX века процесс улучшения старых сеттеров практически завершился и они стали весьма популярны в Англии среди любителей ружейной охоты на птиц. В это время сеттеры были еще одной породой, но постепенно в трех регионах Британских островов - Англии, Ирландии и Шотландии - стали складываться сеттеры, обладающие некоторыми отличиями друг от друга. Большую роль в этом играли различные условия охоты. В середине XIX века в Британии все чаще поднимается вопрос о разделении сеттеров на три самостоятельные породы. На первой английской выставке охотничьих собак, состоявшейся в 1859 году, все сеттеры шли в одном ринге, без деления по породам. Но уже с 1860 года для отдельной экспертизы были выделены собаки ирландского типа, ас 1861 года сеттеры оказались разделенными на три самостоятельные породы, и дальнейшее их разведение проводилось, как правило, в чистоте.

Английский сеттер - самый приземистый из островных легавых. Это впечатление значительно усиливается из-за хорошо выраженных углов сочленений конечностей и “кошачьих” движений. Такие особенности экстерьера животного во многом предопределили характерный стиль в работе.

Во время охоты у этой легавой превалирует бурная страсть и нервная напряженность, доходящая до самозабвения. Ход у нее стелющийся, галоп — плавный, быстрый или же характерно пульсирующий. Фигура собаки напряжена и изящно вытянута. Голова приподнята до уровня спины, которая держится ровно. Красивый пышный хвост находится также на линии спины или чуть опущен и колеблется лишь от толчков.

Стоит собаке уловить запах птицы, как она энергично тормозит и направляется в сторону источника запаха. Движется она крадучись, иногда с короткими нервными остановками. Голова и шея слегка приподняты, спина напряженно вытянута, хвост выпрямлен, ноги полусогнуты, что усиливает впечатление стелющихся движений [3].

Стойка у представителей данной породы может быть различной. У одних собак стоячая-высокая, у других — стоячая-низкая, как бы приседающая, у третьих — лежачая. Все они допустимы.

В первом случае собака опирается на четыре ноги. Во втором — приседает на всех лапах, отставляя задние конечности назад и выставляя предплечье вперед. При приседающей стойке собака почти ложится. Во всех случаях она подает корпус вперед, шея ее вытягивается, выпрямленный хвост неподвижен. При типично лежачем положении голова и шея напряженно приподняты. В позе собаки ощущается предельная страстность, зачастую вызывающая каталептическое состояние.

При приближении охотника к английскому сеттеру, тот порывисто устремляется к птице с места стойки. Быстрый стелющийся галоп, на котором легавая ищет птицу, не только очень красив, но, пожалуй, и наиболее экономичен с точки зрения затраты энергии. Ведь длинный низкий прыжок позволяет покрыть максимальное расстояние с наименьшей затратой сил.

Незаменима легавая для розыска дичи на больших пространствах. Любители могут охотиться от зари до зари, и все это время непревзойденная собака будет работать на галопе, не проявляя усталости [5].

Выводы. Английский сеттер - благородная, красивая собака, с исключительно сильным чутьем, быстрым и далеким поиском и твердой стойкой, которая у него характерна тем, что он перед дичью присаживается.
Литература: 1. Энциклопедия собаководства/ В.П.Семиноженко, П.М. Канило, В.Н. Остапчук, А.И. Ровенский; Общ. ред. П.М. Канило.-. М., 2003.- 462 c:. - ISBN: 966-7880-29-Х 2. Научная дрессировка промыслово-охотничьих собак/ В. Л. Дуров- Новосибирск, 2000.- 326 c.- ISBN:5-7782-0308-х. 3. Охотничьи собаки/ К. Слимак, Й. Духай.-К., 1999.-250,[1] с.- ISBN:966-637-096-4. 4. Советы охотнику-собаководу/ М. Я. Халеев.-К., 2003.-155 с:..- ISBN:966-8464-02-8. 5. Дрессировка и натаска охотничьих собак (поле, лес, водоем)/Г. Оберлендер.- М., 2000.-250 с:.- ISBN: 966-593-335-3.

УДК 639.1.06МЕТОДЫ УЧЕТА КОПЫТНЫХ ЗВЕРЕЙ
Приходько И.С., студент 3 курса технологического факультета специальность “Охотничье хозяйство”

Авдеев А.С.,научный руководитель, старший преподаватель

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность проблемы. Установить фактическую численность основных видов копытных — дикого кабана, косули, благородного оленя, лося и их половозрастную структуру популяций, а также определить абсолютное количество добываемой дичи по весу, возрасту и полу в конкретных условиях (в угодьях первичной-охоторганизации или охотничьего хозяйства).

Время учета: проводят по плану обязательно дважды в году — перед открытием охоты (сентябрь — октябрь) и после ее закрытия (январь — февраль). Кроме того, егерская служба и лесная охрана ведут круглогодичные визуальные наблюдения за численностью копытных, их половозрастным составом популяций с наблюдательных вышек, возле кормушек, солонцов, подкормочных площадок, в местах обитания животных во время ежедневных обходов своих участков, урочищ или кварталов.

Методика учета. Среди разных способов определения поголовья копытных (по следам, визуально и др.) наиболее точным является учет методом прогона на пробных площадях. Перед проведением учета на карто-схеме хозяйства намечают пробные площади (кварталы) с такой последовательностью, чтобы выгнанные звери в одном квартале не перешли в соседний учетный квартал. Для получения достоверных данных по численности копытных пробные площади закладывают равномер­но по всей лесной территории с промежутками через один квартал и более, что исключает двойной подсчет одних и тех же животных. Учетом охватывают до 20% лесных угодий с различной их емкостью, бонитетами. Например, в первичной охотоорганизации имеется 10тыс.га леса, где 1-ый бонитет для косули охватывает 5тыс.га, 2-ой — 2тыс.га и 3-ий — 3тыс.га. Следовательно, общие учетные площади в 1-ом бонитете составят 1 тыс. га, во втором — 400га и 3-ем — 600га, т. е. 20% от общей площади каждого бонитета. При этом способе учета от учетчиков требуется знание быстро определять животных по возрасту и полу. Для практических целей выде­ляют возрастные группы: сеголетки, молодые, взрослые и старые (табл.1).

Таблица 1 - Возрастные группы копытныхВиды животных

Возраст (лет)

Молодые

Взрослые

Старые

самцы

самки

самцы

самки

самцы

самки

Кабан

Косуля


Благородный

олень


Лось

До 2

До 2
До 4

До 3


До 1,5

До 1,5
До 3

До 2-3


3-5

2-10
4-12

До 12


1,5-5

1,5-10
3-10

До 12


Старше 5

Старше 10


Старше12

Старше 12Старше 5

Старше10
Старше10

Старше12


Отдельно выделяют сеголеток — особей рождения текущего года. Возраст самцов косули и благородного оленя определяют также по конфигурации развития рогов (рис. 1, А, Б), которые у разных возрастных групп имеют свои особенности. Кроме различий в строении рогов, указанные виды отличаются неодинаковым телосложением в зависимости от возраста самцов и самок.

Б

Рис. 1. Возрастные особенности развития рогов благородного оленя (А) и косули (Б).

а - 2-летнего; а - годовалой;

б - 3-летнего; б -2-летней;

в - 4-летнего; в – 3-4-летней;

г – 5-6-летнего; г -5-6-летней.

д - 8-летнего и более.

Учет зверей проводят бригадой из 30-50 человек и более под руководством специалиста, егеря или председателя первичной охотоорганизации. Учетчики бесшумно охватывают фронтально и частично с флангов (П-образно) учетную площадь (квартал, урочище), становясь к ней лицом, с интервалами видимости (до 50м) один одного. По указанию руководителя учета подсчет зверей учетчики ведут только с одной стороны — с правой или левой, стоя на одном, незаметном для животных месте и соблюдая абсолютную тишину до полного окончания прогона. Загонщики также бесшумно занимают места (на расстоянии 10—30м друг от друга) с противоположной учетчикам стороны учетной площади, выдвигая по два человека вперед на левый и правый фланги. Начало движения загонщиков оповещается сигналом рога или поднятием руки старшего группы. Загонщики идут за ветром или под небольшим углом в направлении ветра. Выгнанные ими звери регистрируются отдельными учетчиками в секторе обзора: при этом в карточку учета записывают вид животного, количество голов, в том числе по возрасту и полу (Таблица 2).

Таблица 2 - Карточка учета животных (заполняется учетчиком на номере)


№ квартала учетной площади

Вид животного

Общее количество голов

В том числе по возрасту и полу

15

15


Кабан

Косуля


1

2


1 самец старый (секач)

Взрослые самец, самкаВо время прогона на учетной площади могут встречаться, кроме копытных, и другие виды животных, их следует также учитывать. После окончания прогона учетчики сдают карточки руководителю учета, который суммирует все данные и заносит их в первичную карточку учета.

Зимой после пороши и при неглубоком снежном покрове применяют учет копытных по следам. Здесь очень важным моментом является уменье различать следы отдельных видов, животных, определяя по ним пол и возраст.

Следы дикого кабана на снегу хорошо заметны по задним копытцам, которые выходят вбок за пределы ширины всей ступни. Отпечаток копыта всегда прямой, а половинки копыта неодинаковой длины.

Следы косули характеризуются удлиненными заостренными отпечатками копыт, следовая дорожка шириной около 25см, отношение длины к ширине копыта достигает около 3.

Следы благородного оленя (в связи с сомкнутостью половинок копыт) впереди закругленные, при ходьбе направлены наружу. След самки мельче, чем у самца и он почти не отклоняется в сторону. Отношение длины ступни к ее ширине у самцов около 3, а у самок — 1,5.

Следы лося у самцов большие, круглые, а у самок узкие, продолговатые. Ступня старого лося до 17см в длину и 14см в ширину, а у годовалого соответственно 12 и 10см. Отноше­ние длины к ширине отдельного копыта около 3, ширина шага более 50см.

Одним из наиболее точных способов учета копытных по следам является метод двукратного картиро­вания следов. Методика его проведения заключается в том, что следы животных на просеках или линиях вокруг кварталов подсчитывают в течение двух дней подряд, и к тому же учетные следы в первый день учета затирают (затаптывают). Это дает возможность по входным и выходным следам проверять данные первого дня учета вторым днем, и наоборот. Например, в первый день учета в квартале № 20 отмечены 3 входных следа косули, а на второй день — один выходной след лося, входных и выходных следов других видов не обнаружено, Таким образом, в первый и второй день учета в дан­ном квартале были 3 косули, а в первый день — один лось, учтенный на второй день. Данные записывают в специальную ведомость.

Для уточнения данных двукратного картирования следов на части кварталов (до 20% от общей лесной площади) проводят учет методом прогона с целью определения поправочного коэффициента. Он определяется путем деления разницы от количества пропущенных животных во время картирования следов на количество кварталов, охваченных учетом зверей методом прогона. Например, в первичной охоторганизации име­ется 60 кварталов (6000га) леса, где методом картирования следов учтено 350 косуль. На площади 12 кварталов (20%) способом двукратного картирования следов зарегистрировано 30 косуль, а методом прогона — 36 косуль, следовательно, величина пропуска составляет 6 косуль, т.е. поправочный коэффициент равен (36-30 косуль: 12 кварталов) = 0,5. Общая численность обитаемых в лесных угодьях копытных определяется путем умножения поправочного коэффициента па общее количество кварталов плюс количество зверей, установленное методом двукратного картирования следов. Таким образом, в приведенном примере на площади 60 кварталов имеется не 150 косуль, а 180 {0,5X60+ 150= 180).Выводы. Точные учеты копытных по их количественному и качественному составу дают возможность управлять популяциями в нужном для охотничьего хозяйства направлений.
Литература: 1. Борисов Б.П. Методические указания по учету выдры и норки. М., 2. 1983. — 17с. Водопьянов Б.Г.,Свиридов Н.С. Учет охотничьих животных. Иркутск, 1976.— 38с. 3. Вопросы учета и рационализации использования запасов охотничьих животных. Воронеж, 1965. — 415с. 4. Вопросы учета и рационализации использования охотничьих животных. Тр. Окского госзаповедн., вып. 7, 1967—230с. 5. Вопросы количественного учета животных. Тр. гоезапоеедн. «Столбы», вып. 4. Красноярск, кн. изд-во, 1967. — 159с. 6. Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и учета животного мира. Тез. докл., ч.1, М., 1986. — 214с. 7. Жарков И.В. Современные способы учета бобра. В сб.: Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет. М., 1963. 8. Корнеев О.П. Розповш про звірів. К.: Радянська школа, 1985.— 144с. 9. Кузякин В.А. Методические указания но осеннему маршрутному учету численности боровой и полевой дичи. М., 1980.—20с. 10. Кулих М. Практическая охота. М: Лесн. пром-сть, 1980. — 246с. 11. Лавров Л. С. Количественный учет речных бобров методом выявления мощности их поселений. В кн.: Методы учета численности и географического распределения наземных позвоночных. М., АН СССР, 1953.— с. 148—155. 12. Ларин С.А. Учет численности охотничье-промысловых животных. -М., 1954. 13. Методы количественного учета охотничьих животных. - М., 1964. 14. Методы учета охотничьих животных в лесной зоне. Тр. Окского госзапов., вып. IX, 1973. — 284с.

УДК 636.756ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКИЙ ТЕРЬЕР В ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
Савченков Д.И., студент 2 курса технологического факультета специальность "Охотничье хозяйство"

Коваленко Б.П., научный руководитель, канд. с.-х. наук, профессор ХГЗВА

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность исследований. Для борьбы с лисицей, как основного вирусоносителя бешенства среди диких мясоедных, используются охотничьи собаки норных пород. Среди них наиболее эффективной породой собак является ягдтерьер. Использование на охоте собак породы ягдтерьер весьма эффективно в связи с их великолепной универсальностью. Поэтому существует необходимость в дальнейшем увеличении поголовья собак данной породы, ведение племенной работы, проведении испытаний, соревнований, выставок.

Объекты и материалы исследований. Собаки областного отделения ФОСУ в Харьковской области, документы племенного учета в собаководстве (племенные свидетельства, родоводы и т.д.).

Результаты исследований. Немецкий охотничий терьер, или как мы говорим в быту ягдтерьер, гордость немецких селекционеров, появился в мире охотничьих собак сравнительно недавно, а именно в 20-30-е годы ХХ века, и сразу же привлек к себе внимание охотников.

Выведя эту породу, немецкие селекционеры предоставили в распоряжение охотников универсального бойца с очень широким профилем использования. Он применяется в норной охоте на лисицу, енота и барсука, для подъема дичи, по кровяному следу, охотно идет в воду, прекрасно работает благодаря своему чуткому чутью, обыскивает камыши и поднимает утку, находит, приносит и подает подбитую водоплавающую дичь, бесстрашно работает по кабану. Быстрота, ловкость и сообразительность этой собаки позволяет использовать ее для больной и ослабленной дичи, она может гнать зайца по следу с голосом.

Конец ХІХ – начало ХХ века ознаменованы невероятным успехом фокстерьера. По своей популярности он опередил в Англии собак всех других пород. Этот «джентльмен среди собак» становился все более модной собакой не только в Британии, но и в других странах, в том числе и в Германии. Фокс был столь красив и элегантен, да и к тому же имел такой милый характер, что его охотно приобретали как домашнего любимца, вовсе не собираясь пускать в эту страшную, грязную нору, а, следовательно, совсем не заниматься охотой [11,12,13].

Ситуация подтолкнула кинологов к мысли о создании новой породы охотничьих терьеров с широким профилем использования, которая бы одинаково успешно работала как под землей, в норе, так и на поверхности земли, по подъему дичи, добору подранков, и на воде по водоплавающей дичи. Экстерьер будущей собаки должен был отвечать поставленным задачам и отличаться от экстерьера фокса. Ей следовало иметь практичный, не бросающийся в глаза окрас, что необходимо для работы в лесу и на воде, а также удлиненный формат, прямую длинную спину, наклонные пясти передних конечностей. Хорошие углы сочлененных задних конечностей, длинный круп и упругая поясница собаки обеспечивает плавный бег на значительные расстояния и большую выносливость.

В создании породы ягдтерьер вмешался и помог случай. В 1923 году Цангерберг получил из питомника Хекка четырех щенков – терьеров (двух кобелей и двух сук) черно – рыжего окраса, а уже в 1924 году был основан Клуб немецкого охотничьего терьера, который стал заниматься выведением терьеров черно – рыжего окраса путем тесного инбридинга. Основным критерием подбора собак в селекционной работе было наличие у них высоких рабочих качеств. [9-10]

Все поголовье охотничьих собак делится на племенное и пользовательское. Племенные собаки используются для разведения породистых собак для охоты, а пользовательские – только для охоты.

Отбор в племенном деле – исключение из общего поголовья породы ее племенной части путем целенаправленной сортировки собак. Племенная целостность чистопородной собаки обусловлена в первую очередь ее генотипом. Поскольку в настоящее время не существует прямых способов установления генотипа каждой определенной собаки, то производителей отбирают несколькими методами с использованием фенотипических признаков: экстерьера, рабочих данных, происхождения, потомство и заканчивают оценкой возможного генотипа собаки.

Отбор по рабочим данным проводится на полевых испытаниях охотничьих собак. Для ягдтерьера основными профилирующими дипломами являются: лиса в искусственной норе «восьмерка» и «П – образной», (рис.1).

Рис. 1. Работа ягдтерьера в искусственной «П-образной» норе.

Вся работа собаки разбивается на ряд элементов, каждому из которых присваивается определенный высокий балл. Сумма всех баллов для всех групп пород равняется 100. Также при оценке племенного использования учитывают баллы за универсальность, такими для ягдтерьера являются: кровяной след, утка, кабан вольерный (рис.2), барсук вольерный.

Рис. 2. Работа ягдтерьера по вольерному кабану.
Отбор по экстерьеру проводится на основании оценки и описании экстерьера, сделанных на выставках охотничьих собак. Преимущество для племенного использования имеют собаки, которые получили на полевых испытаниях дипломы 1-й, 2-й или 3-й степени. Однако полевая проверка, как и оценка экстерьера – только один из подходов к установлению генотипа собаки.

В собаководстве отбор за происхождением проводят по критериям: качество и племенного достоинства каждого предка, сочетание признаков первой степени родственных вязок (инбридинга).

Отбор по качеству потомства – наиболее объективная оценка племенной ценности охотничьих собак. Такая проверка длительная. Оценка по потомству учитывает потомков первой генерации, которые имеют оценку экстерьера и полевые дипломы. За каждого такого потомка кобелю или суке начисляют от 1 до 3 баллов, в зависимости от оценки экстерьера и от 1 до3 балла в зависимости от степени диплома потомка. На выставке конкретно для каждой собаки эти баллы суммируются и определяют среди кобелей и сук чемпионов выставки данной породы. На областных выставках им присваивается звание «чемпион области», а на Республиканских выставках - «чемпион страны». Исходя из оценок по всем показателям, собаку относят к таким классам: элита, І класс, ІІ класс, ІІІ класс, на выставках таким собакам присуждаются в зависимости от класса большую или малую золотую, большую или малую серебряную медали. В племенном охотничьем собаководстве допускается только чистопородное разведение. Чистопородными считают собак, у которых в продолжение пяти поколений не использовалась посторонняя кровь, то есть, которые несут не больше 1/6 крови собаки другой породы. Собаки с 1/32 частью посторонней крови относят к относительно чистым по крови. Вязки проводятся по плану и оформляются актами с подписями владельцев пса и суки.

О рождении щенков хозяин суки оповещает областного или районного кинолога ФОСУ, где она стоит на учете. Когда щенкам исполнилось 40 дней, всех их осматривает кинолог и составляет акт осмотра щенков. Проводят клеймение щенков, потом кинолог по двум актам (вязки и осмотра щенков) выдает владельцу суки на каждого породистого щенка «справку о рождении охотничьей собаки». [4-7]

На практике ягдтерьер столь же разносторонен, как, например, курцхар. За исключением, конечно, стойки. Поэтому количество дисциплин, предусмотренных пользовательными испытаниями для ягтерьеров, ничуть не меньше, чем для взрослых высоконогих пород, поэтому и разведение ягдтерьеров ведется с учетом разносторонних качеств. Практика показывает и особенность ягдтерьеров – в первую очередь это норная собака. Во время эпидемий бешенства среди норного зверя ягдов практически не используют на охоте, вследствие этого в задачу селекционеров входит всемерное поддерживание рабочих качеств собак путем притравок в искусственных норах, тренировок на поверхности и дрессировки, что и проверяется на испытаниях. [14,15]

Применение ягдтерьеров на охоте с каждым годом в Харьковской области только возрастает. Способы добычи барсука и лисицы отличаются друг от друга и требуют от собак разных вариантов проявления охотничьих качеств, необходимых для работы по одному или другому хищнику. Охота на лисиц проводится до тех пор, пока у животных не начнется гон, чаще всего до середины февраля. В другие периоды, по специальному разрешению возможен только отлов зверя для искусственных нор, предпочтение предоставляется лисятам и барсучатам.

Охоту с ягдтерьерами по лисице и барсуку в естественной норе проводят с тщательным изучением конкретно данной норы. Норы берут под наблюдение, устанавливают, в каких из них обитает лиса, в каких барсук. Большие разветвленные норы часто заселяют и те и другие звери. Охотники проверяют глубину норы и структуру грунта. Время на предварительное изучение объекта никогда не жалеют и не считают зря потраченным. Собаку пускают в нору только тогда, когда охотники полностью уверены, что смогут откопать ее, лучше не пускать собаку в неизвестную нору, необходимо проверить есть ли там зверь или нет. Норники считают, что лучше, когда работает менее злобная собака, которая только залегает перед зверем и работает по нему вязко и плотно. По окончании охоты нору обязательно восстанавливают, используя палки и хворост. Ходы в лисьи норы значительно уже, чем в барсучьи, и не каждая собака может работать в них. По лисице используется достаточно злобный ягдтерьер, и нору не вскрывают, при этом терьер должен быть не крупным.

Охота с ягдтерьерами по куропатке и фазану очень перспективная. Работа ягдов может проводиться как в одиночке, так и в паре с легавой. В его задачу входит обследовать участок, где кормится птица, поднять ее под выстрел и в случае подранка он должен найти ее и аппортировать охотнику. Здесь вплотную смыкаются требования пользовательных испытаний и практика охотничьего использования собак. Маленький ягд с хорошим чутьем расположен значительно ниже над землей, чем легавая, и поэтому находит подранков гораздо быстрее. [1-3]Выводы. Для эффективного увеличения поголовья охотничьих собак породы ягдтерьер нужно проводить тщательную селекционную работу, в связи с тем, что порода сравнительно молодая, но уже пользующаяся огромной популярностью среди охотников.
Литература. 1. Муромцева М.А. Ягдтерьер. – М.; «Аквариум», 2001.-100 с. 2. Екатерина Секашенко. Терьеры в России: издательство «Инас», 1997.-123 с. 3. Коновалов Ю.В. Охотничьи собаки: легавые, гончие, норные. – Х.: Прапор, 2006. – 336 с. 4. Мазовер А.П. Охотничьи собаки. 2-е изд. – М.: Агропромиздат, 1985. – 239 с., ил. 5. Бондаренко В.Д., Мазепа В.Г., Хоецкий П.Б. Охотничья кинология. Учебник. Львов: Афиша, 2002.- 160 с. 6. Муромцева М.А. Терьеры.-М.: ТОВ «Аквариум Принт»,2004 -382 с. 7. Гусев В.Г. Настольная книга охотника.-М. 1995-150 с. 8. Курчиков А. Знакомьтесь: Ягдтерьер. Газета «Лесная промышленность». №73. 1985. 9. Муромцева М.А. Отважный боец – ягдтерьер. Газета «Кот и пёс» №1.1995. 10. Палмер Д. Ваша собака.-М.:,1992.-20 с. 11. Козловский А., Иванов А. Происхождение терьеров. Клуб служебного собаководства. Сб. вып. 2.М.: 1991. 12. Рудницкая Н.В. Немецкие охотничьи терьеры. Каталог охотничьего общества.М.: 1991. 13. Оберлендер Г. Дрессировка и натаска охотничьих собак /Поле, лес, водоём. М.: ООО «Аквариум Принт», 2004.- 160 с. 14. Красула Р. Норные собаки.М.:- Лесная Промышленность, 1982.- 197 с. 15. Букатевич Ю.В. Охотничье собаководство.- Киев: Урожай, 1986.- 173 с.

УДК 636.29.084ПИТАНИЕ И ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛОСЕЙ (Alces alces) В УСЛОВИЯХ ПОЛУВОЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Савчук Д.В., Шевченко А.А., студенты 3 курса технологического факультета специальность "Охотничье хозяйство"

Авдеев А.С., научный руководитель, старший преподаватель

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность исследований. Содержание в неволе лосей (Alces alces), в отличие от ряда других видов оленьих, представляет определённые трудности. Немногие зоопарки мира успешно содержат этот вид, например – Ленинградский зоопарк, зоопарк Аляски в Анкоридже. Как правило, у попавших в неподготовленный зоопарк-зверинец лосей развивается диспепсия, и пик смертности приходится на возраст 6-8 лет (Clauss et al., 2002), тогда как на лосефермах они живут до 18-20 лет (Витакова, Минаев, 2000). Сейчас уже достаточно ясны две основные тесно взаимосвязанные причины гибели лосей в неволе: это самозаражение разнообразными паразитами и неправильное питание. Заслуга в преодолении первой трудности принадлежит специалистам Ленинградского зоопарка, где периодический перевод лосей в обеззараженные вольеры наряду с профилактическими прививками дает возможность содержать этих животных много лет на весьма ограниченной площади. Очевидно, что специалисты Ленинградского зоопарка успешно преодолели и вторую трудность, которая состоит в больших затратах на обеспечение лосей адекватными кормами в необходимом количестве и с необходимой периодичностью. Следует упомянуть и ещё два примера относительно успешного длительного содержания лосей в вольерах: в мини-зоопарке на ВДНХ и лосином питомнике «Зелёная стоянка» в Ленинградской области, где лосей кормили вволю веточным кормом и – по сезону – травой. Однако даже при, казалось бы, правильном рационе не всегда удаётся избежать диспепсических явлений и гибели животных.

Результаты наблюдений за пищевым поведением животных и опыт кормления, накопленный на лосефермах, где прирученные лоси нормально живут и размножаются, могут быть полезны при создании копытным животным зоопарков более адекватных условий содержания. За более чем шестидесятилетнюю историю лосеводства в России сотрудниками Печоро-Илычской и Костромской экспериментальных лосеферм разработаны эффективные режимы кормления лосей и их содержания в полувольных условиях (Кнорре, 1959, 1973, Кожухов, 1973, Михайлов, 1973, Джурович, Витакова и др., 1984, Кожурин, 2000). Сопоставление их методик с результатами собственных наблюдений автора дает основания для рекомендаций относительно содержания лосей в неволе.Материал и методика. Наблюдения поведения лосей в полувольных условиях содержания проводятся автором на Сумароковской лосеферме в Костромской области с 1978 года. Под полувольным здесь подразумевается такой способ содержания животных, при котором они значительную часть времени проводят на свободе и могут питаться самостоятельно, набирая вещества из тех видов растений, которые им недоступны в вольерах. В качестве подкормки (приманки, лакомства), для увеличения вероятности возврата лосей к людям, круглый год 1-2 раза в сутки выдаётся подкормка – запаренный молотый овёс. После подкормки дают тёплую подсолённую воду (1 г/л). Круглый год как у тех, кто содержится в загонах, так и у находящихся на воле имеется свободный доступ к солевым лизунцам с минеральными добавками. Количество хлеба и сладостей, получаемых взрослыми лосями, в том числе от посетителей, по возможности ограничивается 1-2 килограммами в день.

Зимой все лоси находятся вблизи лесной делянки – места заготовки древесины. Зимний рацион в основном состоит из веток срубленных деревьев: осины и берёзы и осиновой коры, причём толстую кору, для наиболее полного её использования, лосеводы счищают со стволов и кладут в кормушки. В сильные морозы выдаётся в небольшом количестве сено, предпочтительно клеверное, увеличивается количество берёзовых веток, а осиновую кору приходится отбивать от ствола топором. При желании лоси пасутся в лесу самостоятельно, делянка не огорожена. Весной к моменту схода снежного покрова лосей помещают в загоны, в которые доставляют спиленные осины, срубленную у болот иву, и в относительно небольшом количестве ветки других видов деревьев: черемуху, ольху, орешник, сосну, ель, рябину, березу. В небольшом количестве даётся молодая еловая кора. После родов дойных лосих выпускают на вольный выпас, и единственный корм, который они получают на ферме в качестве вознаграждения за дойку и приманки – запаренный молотый овёс. Взрослых самцов выпускают на волю летом. Молодых 1-2 летних животных держат в загонах до окончания периода весенней миграции, некоторых – для демонстрации посетителям – оставляют до осени, однако при появлении признаков диспепсии у отдельных особей они могут быть выпущены в любое время.

Новорожденных лосят в первые дни поят лосиным молоком из соски, но

уже через неделю приучают пить молоко из кастрюли. Постепенно молоко вытесняется заменителем. Лосят содержат в теневых укрытиях и вольере, в который привозят веточный корм и траву. По достижении первыми из родившихся лосят двухнедельного возраста количество привозимых веток и травы приходится резко увеличивать, так как именно после двухнедельного возраста лосята начинают поедать зелёный корм в существенном количестве. До этого возраста они только пробуют, буквально по 1-2 листика – вероятно, для того, чтобы впоследствии отличать съедобные растения от ядовитых. Когда большинству лосят исполнится месяц, всю группу переводят в летний лагерь, где они живут на свободе, пасутся в лесу самостоятельно и приходят несколько раз в день на пойку заменителем.

Летом в жаркие дни, в период массового лёта слепней – корма и лизунцы всем животным выкладываются не только на открытых площадках, но и в специально оборудованных сильно затенённых сараях. Возможность спрятаться в таких убежищах предоставляется и находящимся на свободе, и для них также выкладывается небольшое количество веток и травы. Теневые убежища абсолютно необходимы лосям, содержащимся в неволе, т.к. спасают их от слепней и снижают вероятность заражения носоглоточным оводом – одним из наиболее опасных для них паразитов.

Осенью почти никто из лосих не уходит далеко от фермы: предпочитаемых кормов в лесу так мало, что ходить в их поисках нецелесообразно, а второстепенные малина и рябина, ещё зелёные, везде в избытке, даже непосредственно у фермы. По мере ухудшения ситуации с доступным в лесу кормом начинается подвоз спиленных осин с делянки.

Для обеспечения возможности круглогодичного отслеживания перемещений и проведения научных наблюдений вне загонов все взрослые лоси фермы снабжены ошейниками с радиометками системы «Лось-2» (Минаев, 1987). В 1982-89г.г. с помощью радиомечения проведены длительные наблюдения за одной из лосих фермы, которая жила круглый год вблизи фермы и воспитывала лосят на свободе. В последние годы автором разработан, изготовлен и используется автоматический прибор спутникового радиоопределения на основе усовершенствованного модуля глобального позиционирования GPS, способного работать под пологом леса. Приборы – автоматические регистраторы – устанавливались на ошейники дойных лосих фермы, самца-производителя и лосят и записывали положение животного на местности с точностью порядка 10 метров с 1-й или 5-минутной периодичностью на протяжении до 5 суток без смены батарей и носителя. С помощью этих приборов определяются маршруты передвижения, участки обитания и ритм активности лосей в отсутствие беспокойства наблюдателем. Эмоциональную реакцию лосей оценивали по изменению частоты сердечных сокращений, для этого использовался комплект телеметрической аппаратуры «Лось-3» (Минаев, 1987).

Исследования поведения лосей и ритма активности проводились также на лосиной биостанции Лосиного острова близ Москвы, где лоси содержатся по схеме, аналогичной используемой на Сумароковской ферме.Результаты исследований. При наблюдениях за свободно перемещающимися лосями сразу обращает на себя внимание полицикличность их активности. У взрослых животных в сутки отмечено от 5 до 9 циклов активности, включающих переходы, пастьбу, жвачку и сон (у лосят, как правило, циклов активности больше). В вольерах количество циклов, как правило, ещё больше, что связано со значительным беспокойством.

Вероятнее всего, полицикличность связана с отсутствием у лося, как и у большинства оленьих, желчного пузыря: лось вынужден кормиться «непрерывно», иначе его желудочно-кишечный тракт начинает разрушаться. В связи с этим особо важно выяснить, каково минимальное количество периодов пастьбы в сутки, и какова максимальная продолжительность перерыва между приёмами пищи у лося, находящегося в естественных условиях. К сожалению, даже при наблюдениях прирученных животных, которые почти игнорировали наблюдателя, не удается избежать влияния фактора беспокойства на результат исследований. В момент смены наблюдателей лоси привыкли получать лакомство (чаще всего – чёрный хлеб). Зачастую пришедший на смену человек не успевал первым подойти к ним с лакомством, они вставали с лёжек и направлялись к людям, однако после «приветствий» могли и не вернуться на лёжку, а вместо этого начать пастись, что могло приводить к увеличению количества циклов активности в сутки.

Вместе с тем, прирученные животные фермы, находясь в естественных условиях, умело избегают встреч с человеком, пользуются укрытиями, и ничем себя не выдают, пока не убедятся, что обнаружены. В отличие от диких, даже находясь на открытом поле, они игнорируют автомобили и людей, пока не увидят, что те к ним целенаправленно приближаются. Поэтому в отношении вопроса о минимальном количестве циклов активности в сутки наблюдения за домашними лосями, дают заведомо более достоверную картину, чем наблюдения за дикими, более подверженными фактору беспокойства животными. Полностью же исключить беспокойство прирученных животных со стороны наблюдателя удалось путем установки автоматических регистраторов.

Согласно полученным данным, минимальное количество зарегистрированных периодов активности лосей в сутки равно 5. Максимальный промежуток времени днём, когда одна из лосих была неактивна и почти ничего не ела, оказался равен 8,5 часам. Следовательно, и в неволе лося надо кормить основным кормом не менее 5 раз в день, а лучше – постоянно держать веточный корм в кормушках с небольшим избытком. Максимальный вынужденный промежуток времени, на который можно оставить лося без корма, равен 8,5 часам.

На основании изучения ритма активности лосят, воспитываемых прирученной лосихой (Богомолова и др., 1999), рекомендовано поить молоком (и заменителем) лосят в возрасте до 50 дней 6 раз в сутки, далее до 120 дней – 5 раз. Если масса лосенка при рождении менее 6 кг, его надо до месячного возраста поить молоком 8-12 раз в сутки, пропорционально уменьшив разовую дозу. Летом при обилии зелёного корма, свободно пасущиеся в лесу лосята, начинают пропускать пойки, поэтому в июле-августе 5-разовое поение фактически становится 4-3-разовым. В сентябре-октябре можно переходить на выдачу овсяной каши с примесью заменителя дважды в сутки, а на делянке подкормка всем даётся 1 раз.

В неволе полицикличность питания лося может привести к уменьшению общего количества корма, выдаваемого животным, ниже нормы. После раздачи корма лоси съедают его не весь сразу и отходят от кормушек, а работники видят, что корма «остаётся много», и уменьшают рацион. Хорошим индикатором недостатка корма в неволе является эмоциональная реакция животных на звук трактора. Частота сердечных сокращений лося в загоне увеличивалась, так как приезд трактора предвещал скорую раздачу веточного корма. У лосихи, находящейся на воле, этот же звук не вызывал никакой реакции. Если лоси положительно реагируют на привоз основного корма, бегут к трактору или кормушкам - его доставку надо немедленно увеличивать. В питомнике «Зелёная стоянка» в Ленинградской области, где лосей снабжали веточным кормом с избытком, они практически не реагировали на приезд машины с ветками.

При содержании дикого животного в неволе его рацион необходимо по возможности приблизить к естественному. В рацион лося, как известно из многочисленных литературных источников, входят более 300 видов растений, многие из которых ядовитые (автору довелось наблюдать, как лосиха уверенно направилась к небольшой полянке в лесу, заросшей венериным башмачком, и съела несколько растений). На основе сведений, приводимых Саблиной (1973), Тимофеевой (1974) или Филоновым (1983), можно составить идеальный гипотетический рацион (в килограммах на день), при котором лось будет себя прекрасно чувствовать.
Таблица 1. - Условный рацион лося при содержании в неволе, в килограммах.


Корма

Маса, кг

Ива

12

Осина

10

Сосна

8

Можжевельник

4

Берёза

3

Прочие веточные корма

1

Травянистые корма (зимой – осиновая кора, в морозы добавляется сено, желательно клеверное)

20

Молотый овёс (из расчета по сухому веществу) – подкормка-приманка

1,5

Соль (мин. смесь-лизунец)

0,08

При этом для расчёта массы доставляемых веточных кормов необходимо пользоваться коэффициентами, связывающими съедаемую массу и полную массу в зависимости от диаметра веток у основания (Clauss et.al, 2003-1).

Однако заготовка и доставка веток и коры в город обходится дорого, особенно если учесть, что корм должен быть не подсохшим и чистым. Из загрязнений наиболее опасен песок, вызывающий ускоренный износ зубов. Попытки заменить веточный корм более удобными в доставке и приготовлении и даже более охотно поедаемыми лосями овсянкой, свёклой, картофелем, хлебом и т.д., а летом – травой - приводили только к поносу и истощению организма. Такие «слабительные» корма вполне могут быть частью рациона, но при этом надо тщательно следить за состоянием животных. По опыту содержания лосей на биостанции Лосиного острова, в зимний период веточный корм и кору частично могут заменить стандартные сушёные веники, аналогичные заготавливаемым во многих охотхозяйствах для подкормки оленей. Две взрослые лосихи, которые летом редко приходят на биостанцию, зимой добровольно остаются в загонах, где и питаются, выходя на волю лишь изредка и на короткое время.За рубежом промышленно производятся кормовые гранулы, предназначенные для питания лосей в зоопарках. Е. Шохет и соавторы (Shochat et al., 1997) сообщают, что такие гранулы позволяют длительно содержать лосей в неволе при условии отсутствия возможности поедать траву под ногами – то есть, как мы понимаем, заражаться гельминтами. Гранулы поставляются как в Америку, так и в Европу под одним и тем же названием (“Mazuri Moose Maintenance”), но их состав почему-то при этом совершенно различный (Clauss et.al., 2003-2). При выборе заменителя молока для лосят следует обратить внимание на его состав. «Человеческие» молочные смеси и смеси, предназначенные для промышленной выпойки телят, содержат, как правило, значительное количество углеводов (лактозы) – порядка 50% и более. Выпускаемые за рубежом заменители, предназначенные для копытных животных зоопарков, лактозы не содержат, и при возможности следует ими пользоваться для коррекции состава смеси, поскольку в лосином молоке содержание углеводов менее 27% (Витакова, 1990).

Выводы. У взрослых лосей в сутки бывает от 5 до 9 циклов активности, максимальный промежуток времени между кормёжками – 8,5 часов. Соответственно, кормить взрослого лося надо не менее 5 раз в сутки, перерыв между кормлениями не должен превышать 8,5 часов. Замена «веточной» составляющей рациона «слабительными» кормами не допускается. Если лоси спешат к месту раздачи веточного корма в момент его привоза – это признак того, что им не хватает данного вида корма, и его количество следует увеличить. Содержание лося в неволе – дело трудное и дорогое, требующее повышенного внимания и трудозатрат. Категорически не рекомендуется для мини-зоопарков и зверинцев. Желательно полувольное содержание, при котором лоси доступны для научных исследований и демонстрации посетителям, но могут питаться самостоятельно, набирая нужные им вещества из тех видов растений, которые недоступны в вольерах.
Литература: 1. Богомолова Е.М., Курочкин Ю.А., Минаев А.Н. 1999. Суточные ритмыактивности лосихи с лосятами. // VI съезд Териологического общества.Тезисы докладов, – М., с. 30. 2. Витакова А.Н. 1990. Содержание и молочная продуктивностьодомашниваемых лосих. // В кн. «3 Международный симпозиум по лосю», тез. докл., – Сыктывкар, с. 166. 3. Витакова А.Н., Минаев А.Н. 2000. Показатели размножения и продолжительность жизни лосих (Alces alces) Костромской лосефермы. // «Научные исследования в зоологических парках». Вып. 13, – М.: Московский зоопарк, с. 182-190. 4. Джурович В.М., Витакова А.Н., Михайлов А.П., Богомолова Е.М., Курочкин Ю.А. 1984. Методические рекомендации по выращиванию молодняка лосей, содержанию и доению лосих. – Кострома. 5. Кнорре Е.П. 1959. Экология лося. // В кн. Труды Печоро-Илычского государственного заповедника, – Сыктывкар, вып. 7, с. 5-122. 6. Кнорре Е.П. 1973. История и итоги проведенных опытов по одомашниванию лося. // В кн. Одомашнивание лося. - М.: Наука, с. 12-16. 7. Кожурин В.М. 2000. Технология и гигиена выращивания лосят. – Кострома: Изд. КГСХА. 8. Кожухов М.В. 1973. Итоги 20-летней экспериментальной работы по одомашниванию лося в Печоро-Илычском заповеднике. // В кн. Одомашнивание лося. – М.: Наука, с. 17-27. 9. Минаев А.Н. 1987. Радиотехнические средства, используемые при доместикации животных. // В кн. "Проблемы доместикации животных", - М.: Наука, с. 103-111. 10. Михайлов А.П. 1973. Основные задачи и первые итоги экспериментальных работ по одомашниванию лося на Костромской сельскохозяйственной опытной станции. // В кн. Одомашнивание лося. - М.: Наука, с. 28-35. 11. Саблина Т.Б. 1973. Основные корма лося в различных местах его обитания. // В кн. Одомашнивание лося. – М.: Наука, с. 40-53. 12. Тимофеева Е.К. 1974. Лось. – Л.: ЛГУ. 13. Филонов К.П. 1983. Лось. – М.: Лесная промышленность. 14. Clauss, M.; Kienzle, E.; Wiesner, H. (2003-1) The botanical, structural and chemical composition of different pelleted feeds used in a captive browsing ruminant, the moose (Alces alces). In: Fidgett, A. L.; Clauss, M.; Ganslosser, U.; Hatt, J.- M.; Nijboer, J. (Hrsg.) Zoo Animal Nutrition Vol. II. Furth, Filander Verlag, pp. 91-101. 15. Clauss, M.; Kienzle, E.; Wiesner, H. (2003-2) Feeding browse to large zoo herbivores: How much is «a lot», how much is sufficient? In: Fidgett, A. L.; Clauss, M.; Ganslosser, U.; Hatt, J.-M.; Nijboer, J. (Hrsg.) Zoo Animal Nutrition Vol. II. Furth, Filander Verlag, pp. 17-25. 16. Clauss, M.; Kienzle, E.; Wiesner, H. (2002) Importance of the Wasting Syndrome Complex in Captive Moose (Alces alces). Zoo Biology 21: pp. 499–506. 17. Shochat E., Robbins C.T., Parish S. M,. Young P. B, Stephenson T. R., and Tamayo 18. A. (1997) Nutritional Investigations and Management of Captive Moose. Zoo Biology 16, pp. 479–494. 19. Shochat E., Robbins C.T. (1997) Nutrition and behavioral management of bottleraised moose calves. Zoo Biology 16, pp. 495-503

УДК 639.1.06

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет