Министерство на околната среда и водите


ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОТГОВОРНОСТИ, ИНДИКАТОРИжүктеу 1.48 Mb.
бет9/9
Дата18.02.2019
өлшемі1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   98. ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОТГОВОРНОСТИ, ИНДИКАТОРИ
Дейност

Срок за изпълнение

Участници

Отговорник

Законодателни мерки

5.2.1.

Допълване и подобряване на съществуващите наказателно-процесуални разпоредби, касаещи незаконното използване на отрови.
МОСВ, НПО, заинтересувани лица

МОСВ

5.2.2.

Включване като спешни и приоритетни мерките за опазване на черния лешояд в плановете за управление на защитените територии и местата от НАТУРА 2000, в които се среща вида
МОСВ, НПО, заинтересувани лица

МОСВ

5.2.3.

Интегриране опазването на черния лешояд в национални, регионални общински стратегии за развитие в общини и региони важни за опазването на вида
МОСВ, МРРБ, областни и общински власти

МОСВ

5.2.4.

Разработване на стратегия за действие при спешни ситуации - отравяния, горски пожари и т.н.
МОСВ, МЗХ, ДАГ, НПО, областни и общински власти

МОСВ

5.2.5.

Разработване на стратегия за действие при избухване на заразни заболявания по домашните и дивите животни
МОСВ, МЗХ, БАБХ, ДАГ, НПО, областни и общински власти

БАБХ

Преки консервационни мерки

5.3.1.

Изготвяне на предпроектно проучване и оценка на потенциални райони за започване на реинтродукция на черния лешояд
БАН, ИБЕИ, НПО

НПО

5.3.2.

Осигуряване на донорни популации на черни лешояди
НПО, EAZA, международни организации

НПО

5.3.3.

Започване на програма за реинтродукция
НПО

НПО

5.3.4.

Насърчаване изграждането на площадки за подхранване на хищни птици
МОСВ, НПО, БАБХ

НПО

5.3.5.

Насърчаване на допълнителна охрана на двойките и гнездовите територии
НПО

НПО

Мерки за опазване на хабитатите

5.4.1.1

Подобряване на условията за гнездене чрез поставяне на изкуствени гнезда
НПО

НПО

5.4.1.2.

Съобразяване на ЛУП с изискванията за гнездене на черен лешояд
НПО, ДАГ

ДАГ

5.4.2.5.

Насърчаване на традиционните екстензивни животновъдни практики
НПО, местни стейкхолдери

НПО

5.4.2.6.

Насърчаване възстановяването на едър копитен дивеч и контрол на бракониерския отстрел
НПО, МЗХ, ЛРД

НПО

Мерки за ограничаване на заплахите и премахване на литиращите фактори

5.4.3.1.

Осигуряване на своевременна и адекватна законова защита на бъдещите гнездовища на вида
МОСВ, НПО, заинтересувани лица

МОСВ

5.4.3.2.

Предотвратяване на безпокойството по време на гнездовия период
МОСВ, НПО, заинтересувани лица

МОСВ

5.4.3.3.

Кампания срещу незаконното използване на отрови
МОСВ, НПО, заинтересувани лица

НПО

5.4.3.4.

Кампания по изолиране на опасни електропреносни стълбове
МОСВ, НПО, електроразпределителни дружества

електроразпределителни дружества

Мониторинг

5.5.1.

Изготвяне на схема за маркиране на индивидите
НПО, международни експерти, МОСВ

НПО

5.5.2.

Извършване на редовен мониторинг на популацията, включително гнездови успех
НПО, МОСВ

НПО

5.5.3.

Използване на предаватели за установяване смъртност и дисперсия на възстановената популация
НПО, МОСВ

НПО

5.5.4.

Ежегодно проверяване за заемане на нови територии и сформиране на нови двойки
НПО, МОСВ, ИБЕИ

НПО

5.5.5.

Ежемесечен мониторинг на използването и ефективността на площадките за изкуствено подхранване
НПО, МОСВ, БАБХ

НПО

5.5.6.

Разработване на специализиран модул за събиране на данни за маркираните индивиди
ИАОС, МОСВ, НПО

ИАОС

Мерки за публичност

6.1.

Насърчаване на международното сътрудничество и обмяна на опит
МОСВ, НПО

МОСВ

6.2.

Подготовка на серия от специализирани информационни материали
МОСВ, НПО, заинтересувани лица

НПО

6.3.

Разработване на специални информационни табла и материали за съществуващите информационни центрове и паркови администрации
МОСВ, НПО, паркови администрации

паркови администрации

6.4.

Провеждане на семинари с уредниците на ловно-рибарските дружества в гнездовите райони, за разясняване нуждата от опазване на вида и прилагането на добри ловностопански практики целящи опазването на лешоядите
НПО, МОСВ, БЛРС, ЛРД

НПО

6.5.

Организиране на семинари със специалистите по селско стопанство и екология в областните управи и в общините
МОСВ, НПО, местни администрации

НПО

6.6.

Организиране на презентации и срещи с местни хора живеещи в населените места в близост до гнезда на черния лешояд
МОСВ, НПО, заинтересувани лица

НПО

6.7.

Провеждане на работни срещи на групата по превенция на използването на отрови минимум веднъж годишно
МОСВ, БАБХ, МЗХ, БЛРС, НПО, заинтересувани лица

МОСВ

9. ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ


  • Снимков материал на вида;

  • Снимков материал, представящ типовете местообитания на вида, описани в точка 5;

  • Карта на ареала на разпространение на вида и планираното му разпространение при разселване;

  • Други приложения, необходимост от които е възникнала в процеса на разработване на Плана и стратегията.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет