Министерство на правосъдиетобет1/11
Дата11.07.2018
өлшемі1.75 Mb.
#35948
түріЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по
чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник към Апелативен съд - София, за 2009 г.

(Обн., ДВ, бр. 37 от 19.05.2009 г.)

За съдебен район на София-град


1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Д-р Сава Стоянов Стоянов, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна, ул. Одоровци 43, бл. 20, вх. А, ет. 9, ап. 45, д. тел. 8 295 437,  0897 924 612 ; специалност: химия.

Минчо Ангелов Ангелов, София, п.к. 1172, ж.к. Дианабад, бл. 19, вх. Б, ет. 6, ап. 40, д. тел. 8 620 434,  0888 410 850 ; специалност: химия.

Сашо Павлов Атанасов, София, п.к. 1359, ж.к. Люлин, бл. 503, вх. Б, ет. 6, ап. 9, моб. тел.  0885 241 170 ,  0896 677 664 ; специалност: експерт-криминалист.

Живко Атанасов Палазов, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, бл. 31, вх. В, ет. 2, ап. 83, д. тел. 9 299 784,  0887 267 438 ; специалност: право, организация на производството и управлението в промишлеността, експерт-криминалист, експерт по почеркови, балистически, трасологически експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.

Антон Борисов Бояджиев, служебен адрес София, п.к. 1000, бул. Витоша 1А, админ. сграда “Търговски дом”, ет. 3, стая 342А, тел.  0886 250 227 ,  0896 317 280 ; специалност: българска филология, удостов. № 995/24.09.2008 г. от Софийски адвокатски съвет - адвокат.

Илия Иванов Илиев, София, п.к. 1517, ж.к. Сухата река, ул. Константин Фотинов, бл. 25, вх. А, ет. 2, ап. 6, д. тел. 945 3177,  0888 371 166 ; специалност: физика, графически изследвания, техническо изследване на документи, трасология.

Валери Димитров Костадинов, София, ул. Александър Матросов 74, няма посочени телефони; специалност: право; квалификация: криминалистика.

1.2.Трасологични експертизи

Сашо Павлов Атанасов, София, п.к. 1359, ж.к. Люлин, бл. 503, вх. Б, ет. 6, ап. 9, моб. тел.  0885 241 170 ,  0896 677 664 ; специалност: експерт-криминалист.

Живко Атанасов Палазов, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, бл. 31, вх. В, ет. 2, ап. 83, д. тел. 9 299 784,  0887 267 438 ; специалност: право, организация на производството и управлението в промишлеността; експерт-криминалист; експерт по почеркови, балистически, трасологически експертизи; дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.

Илия Иванов Илиев, София, п.к. 1517, ж.к. Сухата река, ул. Константин Фотинов, бл. 25, вх. А, ет. 2, ап. 6, д. тел. 945 3177,  0888 371 166 ; специалност: физика, графически изследвания, техническо изследване на документи, трасология.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Сашо Павлов Атанасов, София, п.к. 1359, ж.к. Люлин, бл. 503, вх. Б, ет. 6, ап. 9, моб. тел.  0885 241 170 ,  0896 677 664 ; специалност: експерт-криминалист.

Живко Атанасов Палазов, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, бл. 31, вх. В, ет. 2, ап. 83, д. тел. 9 299 784,  0887 267 438 ; специалност: право, организация на производството и управлението в промишлеността; експерт-криминалист; експерт по почеркови, балистически, трасологически експертизи; дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.

1.4. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Емилия Павлова Кирова, София, п.к. 1000, ул. Цар Симеон 42, вх. Б, ет. 3, д. тел. 9 834 622, сл. тел. 9154 244, 0886 087 323 ; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Мария Младенова Грозева, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 1, бл. 137Б, вх. А, ет. 13, ап. 59, д. тел.8 295 275,  0888 414 173 , служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, София, п.к. 1632, ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. Д, ап. 131, служебен адрес: Център по съдебна медицина към УМБАЛ “Александровска”, тел.  0899 660 304 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Любомир Любенов Семов, София, п.к. 1000, ул. Преспа 2, ет. 5, ап. 11, д. тел. 9 809 575,  0898 784 499 ; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Славчев Ненков, София, п.к. 1303, ул. Св. св. Кирил и Методий 93, вх. Б, ап. 26, д. тел. 8 334 161,  0896 645 449 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Василка Христова Нанкова, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 430, вх. 5, ап. 159, д. тел. 9 753 450,  0888 602 615 ; служебен адрес: Клиника по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, сл. тел. 9290 635; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, гр. Банкя, п.к. 1320, кв. Градоман, ул. Мусала 14, тел.  0889 987 873 ; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - ЕАД; специалност: патологоанатомия.

Д-р Стоян Великов Стоев, София, п.к. 1619, ул. Княжевска, бл. 48, вх. Г, ет. 5, ап. 17, сл. тел. 8 050 266,  0886 727 085 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Александър Тодоров Минчев, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 56; служебен адрес: МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, съд. медицина; тел. 9154 244, 982 7433; специалност: съдебна медицина.

Д-р Цветелин Нешев Гатев, София, п.к. 1000, ул. П. Парчевич 34, тел. 922 5314,  0888 714 197 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх. 5, ет. 7, ап. 130, тел. 922 5549,  0888 470 883 ; специалност: съдебна медицина.

Александър Миладинов Апостолов, София, п.к. 1463, ул. Хан Аспарух 2, тел. 9 230763,  0888 465 213 ; специалност: съдебна медицина.

Александър Евлогиев Александров, София, п.к. 1574, ж.к. Христо Смирненски, бл. 18, вх. Б, ап. 28, сл. тел. 9230 764,  0888 000 690 ,  0898 537 046 ; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Станислав Иванов Христов, София, п.к. 1408, ул. Дедеагач , бл. 11А, вх. А, ап. 32, д. тел. 958 8018, сл. тел. 9230 666,  0889 622 650 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Димитър Крумов Сотиров, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, ул. Атанас Кирчев 1, бл. 340А, ет. 9, ап. 33, д. тел. 8 284 982,  0888 000 684 ; специалност: патологоанатомия; съдебна медицина.

Д-р Владимир Иванов Вангелов, София, п.к. 1618, ул. Българска легия 4А, д. тел. 855 5713,  0898 476 494 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Ангел Николаев Ангелов, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 435, вх. 4, ет. 8, ап. 122, д. тел. 876 6743, сл. тел. 942 0700, моб. тел.  0897 298 925 ; служебен адрес: бул. Дондуков Корсаков княз 79 - 81, “Медико-дентологичен център” към Дженерали - Закрила - София; специалност: съдебна медицина.

Пейчо Илийчев Кожухаров, София, п.к. 1642, ул. Виктор Григорович 16, вх. Б, ет. 5, моб. тел.  0888 000 685 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Веселин Пенчев Радев, София, п.к. 1113, кв. Изток, ул. Самоков 3, ет. 6, ап. 30, д. тел. 872 3315,  0885 995 004 ; служебен адрес: НМКЦ, бул. Георги Софийски 3, сл. тел. 805 0233, 805 0234; специалност: съдебна медицина, удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.I.2008 г. на ВСС.

Д-р Георги Петров Гергов, София, п.к. 1000, ул. Д-р Г. Вълкович 3, тел. 9230 412,  0888 000 691 ; специалност: съдебна медицина .

Д-р Атанас Николов Христов, София, п.к. 182, ж.к. Дружба 2, бл. 304, вх. В, ет. 13, ап. 46, сл. тел. 9230 749,  0888 000 679 ; специалност: съдебна медицина.

Елка Георгиева Иванова, София, п.к. 1000, ул. Д-р Г. Вълкович 3, д. тел. 928 1077, сл. тел. 9230 412,  0896 759 398 ; специалност: съдебна медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р Емилия Павлова Кирова, София, п.к. 1000, ул. Цар Симеон 2, вх. Б, ет. 3, д.тел. 9 834 622, сл. тел. 9154 244, 0886 087 323 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Стайко Иванов Сарафов, София, п.к. 13031, ул. Одрин 93, д. тел. 8 319 103,  0888 739 643 ,  0899 817 578 , сл. тел. 9230 484, 9230 811; специалност: нервни болести.

Доц. д-р Мария Младенова Грозева, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 1, бл. 137Б, вх. А, ет. 13, ап. 59, д. тел. 8 295 275,  0888 414 173 ; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”; специалност: съдебна медицина.

Д-р Цветко Руменов Веселинов, София, п.к. 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Бяла черква 2, бл. 18, ет. 7, ап. 35, д. тел. 9 525 712,  0898 785 499 ,  0889 734 158 ; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, София, п.к. 1632, ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. Д, ап. 131; служебен адрес: Център по съдебна медицина към УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, тел.  0899 660 304 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Любомир Любенов Семов, София, п.к. 1000, ул. Преспа 2, ет. 5, ап. 11, д. тел. 9 809 575,  0898 784 499 ; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Славчев Ненков, София, п.к. 1303, ул. Св. св. Кирил и Методий 93, вх. Б, ап. 26, д. тел. 8 334 161,  0896 645 449 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Василка Христова Нанкова, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 430, вх. 5, ап. 159, д. тел. 9 753 450,  0888 602 615 ; служебен адрес: Клиника по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, сл. тел. 9290 635; специалност: съдебна медицина.

Д-р Ели Димитрова Йорданова, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий№ 58, д. тел. 9 893 470,  0888 933 073 ; специалност: физикална терапия и рехабилитация.

Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 58, д. тел. 9 893 470,  0888 354 349 ; специалност: хирургия.

Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, гр. Банкя, п.к. 1320, кв. Градоман, ул. Мусала 14, тел.  0889 987 873 ; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - ЕАД; специалност: патологоанатомия.

Д-р Стоян Великов Стоев, София, п.к. 1619, ул. Княжевска, бл. 48, вх. Г, ет. 5, ап. 17, сл. тел. 8 050 266,  0886 727 085 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Александър Тодоров Минчев, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 56, служебен адрес: МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, съд. медицина, тел. 9154 244, 982 7433; специалност: съдебна медицина.

Д-р Кирил Ананиев Симеонов, София, п.к. 1618, ж.к. Красно село, бл. 7, вх. В, ет. 3, ап. 45, д. тел. 8 566 514,  0888 693 705 ; специалност: ортопедия и травматология.

Д-р Петър Станишев Петров, София, п.к. 1606, ул. Захари Круша 26, ап. 3, моб. тел.  0888 721 248 ; специалност: неврохирургия.

Доц. д-р Станислав Иванов Христов, София, п.к. 1408, ул. Дедеагач , бл. 11А, вх. А, ап. 32, д. тел. 958 8018, сл. тел. 9230 666,  0889 622 650 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Димитър Крумов Сотиров, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, ул. Атанас Кирчев1, бл. 340А, ет. 9, ап. 33, д. тел. 8 284 982,  0888 000 684 ; специалност: патологоанатомия; съдебна медицина.

Д-р Владимир Иванов Вангелов, София, п.к. 1618, ул. Българска легия 4А, д. тел. 855 5713,  0898 476 494 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Ангел Николаев Ангелов, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 435, вх. 4, ет. 8, ап. 122, д. тел. 876 6743, сл. тел. 942 0700, моб. тел.  0897 298 925 ; служебен адрес: бул. Дондуков Корсаков княз 79 - 81, “Медико-дентологичен център” към Дженерали - Закрила - София; специалност: съдебна медицина.

Д-р Николай Петров Сердев, София, п.к. 1606, ул. Лайош Кошут 8, тел. 952 4652, факс 951 5668, 0885 719 696; специалност: хирургия; квалификация: естетична и козметична хирургия.

Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, София, п.к. 1680, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 226, вх. Е, ап. 104, д. тел. 858 4650,  0887 495 639 ; специалност: неврохирургия.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Д-р Емилия Павлова Кирова, София, п.к. 1000, ул. Цар Симеон 42, вх. Б, ет. 3, д. тел. 9 834 622, сл. тел. 9154 244, 0886 087 323 ; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Мария Младенова Грозева, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 1, бл. 137Б, вх. А, ет. 13, ап. 59, д. тел. 8 295 275,  0888 414 173 ; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, София, п.к. 1632, ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. Д, ап. 131; служебен адрес: Център по съдебна медицина към УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, тел.  0899 660 304 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Любомир Любенов Семов, София, п.к. 1000, ул. Преспа 2, ет. 5, ап. 11, д. тел. 9 809 575,  0898 784 499 ; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Славчев Ненков, София, п.к. 1303, ул. Св. св. Кирил и Методий 93, вх. Б, ап. 26, д. тел. 8 334 161,  0896 645 449 ; специалност: съдебна медицина.

Д-р Василка Христова Нанкова, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 430, вх. 5, ап. 159, д. тел. 9 753 450,  0888 602 615 ; служебен адрес: Клиника по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, сл. тел. 9290 635; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, гр. Банкя, п.к. 1320, кв. Градоман, ул. Мусала 14, тел. 0889 987 873; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - ЕАД; специалност: патологоанатомия.

Д-р Стоян Великов Стоев, София, п.к. 1619, ул. Княжевска, бл. 48, вх. Г, ет. 5, ап. 17, сл. тел. 8 050 266, 0886 727 085; специалност: съдебна медицина.

Д-р Цветелин Нешев Гатев, София, п.к. 1000, ул. П. Парчевич 34, тел. 922 5314, 0888 714 197; специалност: съдебна медицина.

Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх. 5, ет. 7, ап. 130, тел. 922 5549, 0888 470 883; специалност: съдебна медицина.

Александър Миладинов Апостолов, София, п.к. 1463, ул. Хан Аспарух 2, тел. 9 230763, 0888 465 213; специалност: съдебна медицина.

Александър Евлогиев Александров, София, п.к. 1574, ж.к. Христо Смирненски, бл. 18, вх. Б, ап. 28, сл. тел. 9230 764, 0888 000 690, 0898 537 046; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Станислав Иванов Христов, София, п.к. 1408, ул. Дедеагач , бл. 11А, вх. А, ап. 32, д. тел. 958 8018, сл. тел. 9230 666, 0889 622 650; специалност: съдебна медицина.

Д-р Димитър Крумов Сотиров, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, ул. Атанас Кирчев 1, бл. 340А, ет. 9, ап. 33, д. тел. 8 284 982, 0888 000 684; специалност: патологоанатомия; съдебна медицина.

Д-р Ангел Николаев Ангелов, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 435, вх. 4, ет. 8, ап. 122, д. тел. 876 6743, сл. тел. 942 0700, моб. тел. 0897 298 925, служебен адрес: бул. Дондуков Корсаков княз 79 - 81, “Медико-дентологичен център” към Дженерали - Закрила - София; специалност: съдебна медицина.

Пейчо Илийчев Кожухаров, София, п.к. 1642, ул. Виктор Григорович 16, вх. Б, ет. 5, моб. тел. 0888 000 685; специалност: съдебна медицина.

Д-р Веселин Пенчев Радев, София, п.к. 1113, кв. Изток, ул. Самоков 3, ет. 6, ап. 30, д. тел. 872 3315, 0885 995 004, служебен адрес: НМКЦ, бул. Георги Софийски 3, сл. тел. 805 0233, 805 0234; специалност: съдебна медицина, удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.I.2008 г. на ВСС.

Д-р Георги Петров Гергов, София, п.к. 1000, ул. Д-р Г. Вълкович 3, тел. 9230 412, 0888 000 691; специалност: съдебна медицина.

Д-р Атанас Николов Христов, София, п.к. 182, ж.к. Дружба 2, бл. 304, вх. В, ет. 13, ап. 46, сл. тел. 9230 749, 0888 000 679; специалност: съдебна медицина.

Екатерина Василева Ангелова, София, п.к. 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл. 7, вх. А, ет. 4, ап. 13, моб. тел. 0887 798 048; специалност: биология.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Д-р Емилия Павлова Кирова, София, п.к. 1000, ул. Цар Симеон 42, вх. Б, ет. 3, д. тел. 9 834 622, сл. тел. 9154 244,0886 087 323; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Мария Младенова Грозева, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 1, бл. 137Б, вх. А, ет. 13, ап. 59, д. тел. 8 295 275, 0888 414 173; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - ЕАД; специалност: съдебна медицина.

Д-р Цветко Руменов Веселинов, София, п.к. 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Бяла черква 2, бл. 18, ет. 7, ап. 35, д. тел. 9 525 712, 0898 785 499, 0889 734 158; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, София, п.к. 1632, ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. Д, ап. 131; служебен адрес: Център по съдебна медицина към УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, тел. 0899 660 304; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Славчев Ненков, София, п.к. 1303, ул. Св. св. Кирил и Методий 93, вх. Б, ап. 26, д. тел. 8 334 161, 0896 645 449; специалност: съдебна медицина.

Д-р Василка Христова Нанкова, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 430, вх. 5, ап. 159, д. тел. 9 753 450, 0888 602 615; служебен адрес: Клиника по съдебна медицина и деонтология, при УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, сл. тел. 9290 635; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, гр. Банкя, п.к. 1320, кв. Градоман, ул. Мусала 14, тел. 0889 987 873; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - ЕАД; специалност: патологоанатомия.

Д-р Стоян Великов Стоев, София, п.к. 1619, ул. Княжевска, бл. 48, вх. Г, ет. 5, ап. 17, сл. тел. 8 050 266, 0886 727 085; специалност: съдебна медицина.

Д-р Александър Тодоров Минчев, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 56; служебен адрес: МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, съд. медицина, тел. 9154 244, 982 7433; специалност: съдебна медицина.

Д-р Милен Димитров Милев, София, п.к. 1220, ж.к. Надежда 1, бл. 117, ет. 5, ап. 32, д. тел. 8 985 606, 0899 238 566; специалност: вътрешни болести; клинична токсикология; клинична имунология.

Д-р Цветелин Нешев Гатев, София, п.к. 1000, ул. П. Парчевич 34, тел. 922 5314, 0888 714 197; специалност: съдебна медицина.

Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх. 5, ет. 7, ап. 130, тел. 922 5549, 0888 470 883; специалност: съдебна медицина.

Александър Миладинов Апостолов, София, п.к. 1463, ул. Хан Аспарух 2, тел. 9 230763, 0888 465 213; специалност: съдебна медицина.

Александър Евлогиев Александров, София, п.к. 1574, ж.к. Христо Смирненски, бл. 18, вх. Б, ап. 28, сл. тел. 9230 764, 0888 000 690, 0898 537 046; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Станислав Иванов Христов, София, п.к. 1408, ул. Дедеагач , бл. 11А, вх. А, ап. 32, д. тел. 958 8018, сл. тел. 9230 666, 0889 622 650; специалност: съдебна медицина.

Д-р Димитър Крумов Сотиров, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, ул. Атанас Кирчев 1, бл. 340А, ет. 9, ап. 33, д. тел. 8 284 982, 0888 000 684; специалност: патологоанатомия; съдебна медицина.

Д-р Ангел Николаев Ангелов, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 435, вх. 4, ет. 8, ап. 122, д. тел. 876 6743, сл. тел. 942 0700, моб. тел. 0897 298 925; служебен адрес: бул. Дондуков Корсаков княз 79 - 81, “Медико-дентологичен център” към Дженерали - Закрила - София; специалност: съдебна медицина.

Пейчо Илийчев Кожухаров, София, п.к. 1642, ул. Виктор Григорович 16, вх. Б, ет. 5, моб. тел. 0888 000 685; специалност: съдебна медицина.

Д-р Веселин Пенчев Радев, София, п.к. 1113, кв. Изток, ул. Самоков 3, ет. 6, ап. 30, д. тел. 872 3315, 0885 995 004; служебен адрес: НМКЦ, бул. Георги Софийски 3, сл. тел. 805 0233, 805 0234; специалност: съдебна медицина; удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.I.2008 г. на ВСС.

Д-р Георги Петров Гергов, София, п.к. 1000, ул. Д-р Г. Вълкович 3, тел. 9230 412, 0888 000 691; специалност: съдебна медицина.

Д-р Атанас Николов Христов, София, п.к. 182, ж.к. Дружба 2, бл. 304, вх. В, ет. 13, ап. 46, сл. тел. 9230 749, 0888 000 679; специалност: съдебна медицина.

Елка Георгиева Иванова, София, п.к. 1000, ул. Д-р Г. Вълкович 3, д. тел. 928 1077, сл. тел. 9230 412, 0896 759 398; специалност: съдебна медицина.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Д-р Димчо Василев Димов, София, п.к. 1330, ж.к. Разсадника, ул. Алеко Туранджа, бл. 30А, вх. В, д. тел. 9 290 244, 0897 401 729; специалност: вътрешни болести.

Д-р Стайко Иванов Сарафов, София, п.к. 13031, ул. Одрин 93, д. тел. 8 319 103, 0888 739 643, 0899 817 578, сл. тел. 9230 484, 9230 811; специалност: нервни болести.

Д-р Емилия Павлова Кирова, София, п.к. 1000, ул. Цар Симеон 42, вх. Б, ет. 3, д. тел. 9 834 622, сл. тел. 9154 244,0886 087 323; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Мария Младенова Грозева, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 1, бл. 137Б, вх. А, ет. 13, ап. 59, д. тел. 8 295 275, 0888 414 173; служебен адрес: УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - ЕАД; специалност: съдебна медицина.

Д-р Цветко Руменов Веселинов, София, п.к. 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Бяла черква 2, бл. 18, ет. 7, ап. 35, д. тел. 9 525 712, 0898 785 499, 0889 734 158; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Николай Славчев Ненков, София, п.к. 1303, ул. Св. св. Кирил и Методий 93, вх. Б, ап. 26, д. тел. 8 334 161, 0896 645 449; специалност: съдебна медицина.

Д-р Василка Христова Нанкова, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 430, вх. 5, ап. 159, д. тел. 9 753 450, 0888 602 615; служебен адрес: Клиника по съдебна медицина и деонтология, при УМБАЛ “Александровска” - ЕАД, сл. тел. 9290 635; специалност: съдебна медицина.

Д-р Ели Димитрова Йорданова, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 58, д. тел. 9 893 470, 0888 933 073; специалност: физикална терапия и рехабилитация.

Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 58, д. тел. 9 893 470, 0888 354 349; специалност: хирургия.

Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, София, п.к. 1618, ул. Боянски възход 68, д. тел. 9 550 996, 0889 139 986; специалност: професионални заболявания; хигиена на труда.

Д-р Александър Тодоров Минчев, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 56; служебен адрес: МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, съд. медицина, тел. 9154 244, 982 7433; специалност: съдебна медицина.

Доц. Вера Петкова Петкова, София, п.к. 1359, ж.к. Люлин, бл. 532, вх. Б, ет. 5, ап. 38, д. тел. 9 270 040, сл. тел. 8 524 822, 0887 081 391; специалност: клинична токсикология; професионални заболявания - хигиена на труда.

Д-р Милен Димитров Милев, София, п.к. 1220, ж.к. Надежда1, бл. 117, ет. 5, ап. 32, д. тел. 8 985 606, 0899 238 566; специалност: вътрешни болести; клинична токсикология; клинична имунология.

Д-р Цветелин Нешев Гатев, София, п.к. 1000, ул. П. Парчевич 34, тел. 922 5314, 0888 714 197; специалност: съдебна медицина.

Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх. 5, ет. 7, ап. 130, теб. 922 5549, 0888 470 883; специалност: съдебна медицина.

Александър Миладинов Апостолов, София, п.к. 1463, ул. Хан Аспарух 2, тел. 9 230763, 0888 465 213; специалност: съдебна медицина.

Александър Евлогиев Александров, София, п.к. 1574, ж.к. Христо Смирненски, бл. 18, вх. Б, ап. 28, сл. тел. 9230 764, 0888 000 690, 0898 537 046; специалност: съдебна медицина.

Доц. д-р Станислав Иванов Христов, София, п.к. 1408, ул. Дедеагач , бл. 11А, вх. А, ап. 32, д. тел. 958 8018, сл. тел. 9230 666, 0889 622 650; специалност: съдебна медицина.

Д-р Димитър Крумов Сотиров, София, п.к. 1330, ж.к. Красна поляна 3, ул. Атанас Кирчев 1, бл. 340А, ет. 9, ап. 33, д. тел. 8 284 982, 0888 000 684; специалност: патологоанатомия; съдебна медицина.

Д-р Владимир Иванов Вангелов, София, п.к. 1618, ул. Българска легия 4А, д. тел. 855 5713, 0898 476 494; специалност: съдебна медицина.

Д-р Ангел Николаев Ангелов, София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 435, вх. 4, ет. 8, ап. 122, д. тел. 876 6743, сл. тел. 942 0700, моб. тел. 0897 298 925; служебен адрес: бул. Дондуков Корсаков княз 79 - 81, “Медико-дентологичен център” към Дженерали - Закрила - София; специалност: съдебна медицина.

Пейчо Илийчев Кожухаров, София, п.к. 1642, ул. Виктор Григорович 16, вх. Б, ет. 5, моб. тел. 0888 000 685; специалност: съдебна медицина.

Д-р Веселин Пенчев Радев, София, п.к. 1113, кв. Изток, ул. Самоков 3, ет. 6, ап. 30, д. тел. 872 3315, 0885 995 004, служебен адрес: НМКЦ, бул. Георги Софийски 3 , сл.тел. 805 0233, 805 0234; специалност: съдебна медицина; удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.I.2008 г. на ВСС.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет