Министерство науки и высшего образования республики казахстанжүктеу 149.48 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі149.48 Kb.
түріПрограмма


Программа дисциплин для студентов

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне


Ақпараттық жүйелер негіздері бойынша

ПӘН бағдарламасы
ПавлодарЛист утверждения к программе дисциплины для студентов


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

______________ С.К. Тлеукенов

«__»_______________ 200__ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Оспанова Назира Нұрғазықызы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

“ Ақпараттық жүйелер негіздері ” бойынша


ПӘН бағдарламасы


Пән бағдарламасы «__»______ 200 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.Кафедра отырысында қарастырылды“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
Кафедра меңгерушісі _______ Нұрбекова Ж.К.
ФМжәнеАТ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
ӘК төрағасы _______________ Кишубаева А.Т.


1. Оқытушылар туралы мәліметтер

Оспанова Назира Нұрғазықызы «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы

Нұрғазина Балқаш Қадылбекқызы - «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының оқытушысы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.


2. Пән туралы мәліметтер

«Ақпараттық жүйелер негіздері»

Курс 1 семестрге есептелген. Семестрде 15 сағат дәрістік сабақтар, 30 сағат тәжірибелік, 90 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


Курстың мақсаты – әртүрлі класты және қызметті ақпараттық жүйелерді жасау әдістері мен модельдерін құрастыру аймағында арнайы білімдерін қалыптастыру
Курстың міндеттері:

 • ақпараттық үрдістердің негізгі модельдерімен таныстыру, физикалық және каналдық деңгейдегі ақпараттық үрдістерді ұйымдастыру.

 • ақпараттық жүйелердің әртүрлі түрлерін құрастырудың қазіргі әдістері мен модельдерін оқыту.


Курстың оқылу нәтижесінде студенттер білуі қажет:

 • ақпараттық үрдіс құрылымын,оны ұйымдастыру негіздерін;

 • ақпараттық үрдістерді және объектілерді формальдық сипаттау әдістерін;

 • ақпараттық жүйенің жүйелік талдау және синтездеу негіздерін.


Курстың оқылу нәтижесінде студенттер істей білуі қажет:

 • Ақпараттық жүйелердің есептерін қою және алгоритмдеуде жүйелік талдауды қолдана білуі қажет;

 • Ақпараттық жүйелердің модельдерінің тұжырымдарын анықтай білуі қажет.


Пререквизиттер:

 • Математикалық талдау;

 • Информатика;

 • Программалау технологиясы;

 • Ықтималдылықтар теориясы және математикалық статистика.


Постреквизиттер:

  • Ақпараттық жүйелерді жобалау;

  • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау.

Тематический план дисциплины
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3. Тақырыптық жоспар
Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе


СӨЖ

1

Кіріспе

1
6

2

Ақпараттық жүйе басқару жүйесінің негізгі бөлігі ретінде: негізгі түсініктер

2

4

12

3

Ақпараттық жүйелерді сипаттау әдістері

2

4

12

4

Ақпараттық жүйелердің анализі мен синтезі

2

4

12

5

Ақпараттық үрдістер – ақпараттық жүйелердің негіздері

2

4

12

6

Тасымалдау үрдісінің моделі

2

4

12

7

Физикалық деңгейдегі ақпараттық үрдіс

2

4

12

8

Арналық деңгейдегі ақпараттық үрдіс

2

6

12
Барлығы

15

30


90


4. Пән мазмұны
Дәрістік сабақтың мазмұны
Кіріспе

Ақпараттық жүйелерінің негізі курсының есептері мен мақсаттары. Қазіргі ақпараттық жүйелердің ерекшеліктері.

Ақпараттық жүйе басқару жүйесінің негізгі бөлігі ретінде Жүйелер теориясының есептері. Қысқаша тарихи анықтама. Жүйелер теориясының терминологиясы. Ақпараттану жүйелерінің ұғымдары. Жүйелік анализ. Ақпараттық жүйелердің құраушылары. Ақпараттың негізгі қасиеттері және жіктелуі.

3 Тақырып Ақпараттық жүйелерді сипаттау әдістері

Ақпараттық жүйелерді сипаттаудың сандық және сапалық әдістері. Кибернетикалық сипат. Ақпараттық жүйелерді динамикалық сипаттау. Ақпараттық жүйелерді канондық көрсету. Ақпараттық жүйелерді агрегаттық сипаттау. Кіріс және шығыс операторлары. Агрегаттардың ақпараттық байланыстарының минимальдық принциптері. Агрегат кездейсоқ үрдіс ретінде.4 Тақырып Ақпараттық жүйелердің анализі мен синтезі

Жүйелерді зерттеу нәтижелерін нысандандыру. Жүйелердің қызметін ерекшелеу. Есептерді макро және микро-деңгейлерде қою және алгоритмдеу методологиясы. Ақпараттық жүйелер құрылымын синтездеу әдістері. Ақпараттық жүйелерді интеллектуалдау. 1. Тақырып Ақпараттық үрдістер - ақпараттық жүйелерінің негіздері

Ақпараттық үрдістің құрылымы мен түсінігі

Сигналдардың математикалық моделі. Детерминалдық сигналдардың жиілік түрінде берілуі. Дискреттеу әдістерінің жіктелуі. Уақыт бойынша дискреттеу. Котельниковтың теоремасы бойынша есептеулер дәлдігін таңдау. Деңгейлер бойынша кванттау.6 Тақырып Тасымалдау үрдісінің моделі

Ақпаратты өлшеу. Байланыс сигналдарының үздіксіз және дискретті моделдері. Үздіксіз және дискретті байланыс каналдарының өткізу қабілеттілігі. Ақпараттың жоғалу бағасы. Ақпараттың артықшылық ұғымы.7 Тақырып Физикалық деңгейдегі ақпараттық үрдіс

Модуляция және демодуляция процедураларының мазмұны және міндеті. Модуляциялау түрлерінің сыртқы әсерге тұрақтылығы бойынша салыстырмалы мінездемелері. Модуляциялардың цифрлық әдістері. Сигнал мен каналдың физикалық мінездемелерінің келісімі. Байланыс каналы мен хабар көзінің статистикалық қасиеттерін келістіру.

Мәліметтерді жіберу желілері. Байланыс желісінің өткізгіштік қабілеттілігі. Статикалық маршруттаудың есептерін шешу әдістері.

8 Тақырып Каналдық деңгейде ақпараттық үрдістерді қарастыру.

Кодтау теориясының жалпы ұғымдары. Кодтау туралы Шеннонның негізгі теоремалары. Аналогты - кодты түрлендіргіштер. Ақпараттарды қысу әдістері. Криптографиялық кодтау. Бөгетке тұрақтылық кодтау. Сызықты топтық кодтар. Тривиалды жүйелік кодтар. Топтық кодтарға арналған кодтау және декодтаудың техникалық құралдары. Циклдік кодтар. Циклдік кодтарды техникалық жүзеге асыру.


Практикалық сабақтардың мазмұны
1. Ақпараттық үрдістер мен жүйелерді сипаттау әдістерімен танысу.

2. Ақпараттық үрдістер мен жүйелерді анализдеу мен синтездеу әдістерімен танысу.

3. Ақпараттық үрдістер мен жүйелерді интеллектуалдау әдістерімен танысу.

4. Ақпараттық үрдістерді зерттеудің сапалы және сандық әдістерімен танысу.

5. Ақпараттық үрдісті арналық деңгейде ұйымдастыруды зерттеу.

6. Ақпараттық үрдісті арналық деңгейде ұйымдастыруды игеру.Студенттердің өз бетімен оқуына ұсынылатын тақырыптардың тізімі


 1. Мәліметтерді жіберу желілері. Байланыс желісінің өткізгіштік қабілеттілігі. Статикалық маршруттаудың есептерін шешу әдістері.

Әдебиеттер: [1], [6]

 1. Ақпараттарды қысу әдістері.

Әдебиеттер: [7], [8]

 1. Криптографиялық кодтау. Бөгетке тұрақтылық кодтау.

Әдебиеттер: [9], [4], [8]

 1. Топтық кодтарға арналған кодтау және декодтаудың техникалық құралдары.

Әдебиеттер: [4], [5], [8]

5. Циклдік кодтар. Циклдік кодтарды техникалық жүзеге асыру.Әдебиеттер: [1], [3], [4]

5. Әдебиеттер

5.1 Негізгі

 1. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: М.: Финансы и статистика, 2005г.

 2. Мишенин А.И. Практикум: Теория экономических информационных систем: М.: Финансы и статистика, 2005г.

 3. Избачков Ю., Петров В. Информационные системы. СПб.: Питер, 2005г.

 4. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информатика. М.: 2003г.

5.2 Қосымша


 1. Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных информационных систем в экономике. М.: 2004г.

 2. Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике. М.: 2003г.

 3. Симонович С.В. Информатика для экономистов. СПб.: Питер, 2004г.

 4. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. М.: 2002г.

 5. Тұрым Ш., Мұстафина Б.М. Ақпарат қорғау және қауіпсіздендіру негіздері. Алматы, 2002ж.


6. Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерім ұпайларының

күнтізбелік кестесі

(Ақпараттық жүйелер негіздері , 4 семестр)


1 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

1

2

3

4

5


6


7
Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

7

11

13

11

13

11

34

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

7

Тәжірибелік жұмыс

6

6

6

6

6

6

6

42

СӨЖ орындау және қорғауСӨЖ 1

6
СӨЖ 2

6
СӨЖ 3

7

19

СОӨЖ орындау және қорғау
СОӨЖ 1

4
СОӨЖ 2

4
СОӨЖ 3

4
12

Межелік бақылау20

20
2 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

8

9

10

11

12


13


14

15
Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

7

11

13

11

7

11

13

27

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Тәжірибелік жұмыс

6

6

6

6

6

6

6

6

48

СӨЖ орындау және қорғауСӨЖ 4

6СӨЖ 5

6
12

СОӨЖ орындау және қорғау
СОӨЖ4

4
СОӨЖ5

4
СОӨЖ6

412

Межелік бақылау


20

20

Бақылау түрлері: СӨЖ – студенттің өздік жұмысы, СОӨЖ – студенттің оқытушымен өздік жұмысы, МБ –межелік бақылау


7. Курс саясаты

«Ақпараттық жүйелер негіздері» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

Семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:,

мұндағы: Р1 – рейтинг 1

Р2 – рейтинг2

Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар бойынша мына формула бойынша есептеледі:


Қ=СР*0,6+Е*0,4

мұндағы: СР – семестрлік рейтинг, Е – емтиханда алынған ұпайлар саныЕмтихан тест түрінде жүргізіледі.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет