Министерство юстиции республики казахстан


-параграф. Өнеркәсiптiк үлгi өтініміне формалды сараптама жүргізу тәртiбiжүктеу 2.59 Mb.
бет5/9
Дата21.04.2019
өлшемі2.59 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4-параграф. Өнеркәсiптiк үлгi өтініміне формалды
сараптама жүргізу тәртiбi

112. Егер Президент Жарлығына сәйкес мәліметтерді мемлекеттік құпияға жатқызуға уәкілетті болып белгіленген мемлекеттік органмен өтінім мемлекеттік құпия деп табылса, өтінім түскен күннен бастап үш айдың ішінде өтінім берушіге Заңның 5-бабының 6-тармағына сәйкес өнеркәсіп үлгісіне құқықтық қорғауды беру мүмкін еместігі туралы хат жолданады.

Қағаз жүзінде келіп түскен құжаттарды тіркеу тиісті нөмірі мен түскен күнін көрсете отырып, мемлекеттік немесе орыс тілдерінде және өтінілетін өнеркәсіптік үлгінің кескіндемесі бар болған жағдайда жүргізіледі.

Құжаттар немесе өтінілетін үлгінің кескіндемесі мазмұндалмайтын болса тіркелмейді және құжаттарды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оларды тапсырған адамға қайтарылады.

Құжаттарды қарауға қабылданғаны туралы өтініш беруші өтінішті тіркеу күнін және құжаттарды алған күнді көрсететін өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.

Қорғау құжатын беру туралы өтінім қазақ немесе орыс тілдерінде беріледі.

Қосымша құжаттар қазақ, орыс немесе шет тілдерінде ұсынылады.

Егер қосымша құжаттар шет тілінде тапсырылса, өтінімге олардың қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған нұсқасы ұсынылады.

Өтінім сараптама жасау ұйымына басқа тілдегі құжаттары бар өтінім түскен күннен бастап екі ай ішінде беріледі.

Тиісті төлемді ескере отырып, бұл мерзім ұзартылады, бірақ екі айдан аспайды.

Өтінішті мерзімінде тапсырмаған жағдайда, өтініш берілмеген болып есептеледі.

Заңның 16-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, қорғау туралы құжатты беру туралы ақпарат жарияланғанға дейін өтінішке және оны үшінші тұлғаларға қараудың барысы туралы ақпаратқа жол берілмейді.

Өтініш бойынша шығыс хат-хабарды өтінімде көрсетілген өтінішхат берушінің мекенжайына сараптама жасау ұйымы жібереді.

Сараптама жасау ұйымына ұсынылған өтінімнің расталған көшірмесі өтініш берушінің тиісті төлемді растайтын құжат болған жағдайда шетелдік патенттеу мақсатында өтініші бойынша беріледі.

113. Өтініш беруші немесе уәкілетті өкіл әрбір өтінім бойынша хаталмасуды дербес жүзеге асырады.Өтінім бергеннен кейін жіберілген материалдарда оның нөмірі және өтініш берушінің немесе оның өкілінің қолы болуы тиіс.

Сараптама ұйымында өнеркәсіптік үлгі бойынша іс жүргізу қазақ немесе орыс тілдерінде беріледі.

Өтініш берушінің шет тілінде ұсынған материалдарына олардың қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы қоса беріледі.

Аударма сараптама жасау ұйымына өтiнiм келіп түскеннен кейiн екi ай ішінде берiледi.

Аударма ұсынылғанға дейін шет тілінде ұсынылған материалдар қарастырылмайды, ол туралы өтініш берушіге жазбаша түрде материалдардың аудармастан алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.

Егер өтінімнің түпнұсқасын сараптама жасау ұйымы қабылдамаса, электрондық пошта арқылы жіберілген өтініш қайтарып алынды деп есептеледі және іс жүргізу тоқтатылады, ол туралы өтініш берушіге жазбаша хабардарлама жіберіледі.Егер материалдардың түпнұсқалары мерзім өткеннен кейін келіп түссе немесе электрондық пошта арқылы келіп түскен материалдар ұсынылған материалдарға сәйкес болмаса, материалдар түпнұсқаның келіп түсу күніне түскен болып саналады, электрондық пошта арқылы келіп түскен материалдардың мазмұны ары қарай қарастырылмайды.

Егер өтінімнің электрондық пошта арқылы келіп түскен қандайда бір материалдары немесе олардың бөлігі оқылмайтын немесе келіп түспеген болса, тиісті материалдар түпнұсқалардың келу күніне келіп түскен болып саналады.

114. Формалды сараптама сараптама ұйымына өтiнiм берiлгеннен кейiн және өтiнiш берген күннен бастап екi ай мерзiмде формалды сараптама жүргiзу және алу үшiн төленген төлемдi растайтын құжат болған жағдайда жүргiзiледi.Формалды сараптама жүргізілген кезде төмендегілер тексеріледі:

өтінімде қамтылатын немесе Заңның 19-бабы 2-тармағының 1) 2) және 4) тармақшаларында көзделген қоса берілетін құжаттардың бар болуы;

жүргізілген төлемдердің белгіленген мөлшерге сәйкестігі;

патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттілігін куәландыратын сенімхаттың ресімделуінің дұрыстығына тексерістің бар болуын қоса алғанда, өтінімді беру тәртібін сақтау;

бірыңғай шығармашылық ойды (өнеркәсіптік үлгі бірлігі талаптарын) сақтау;

ұсынылған қосымша материалдар, егер олар ұсынылса, өтінілетін өнеркәсіптік үлгінің мәнін өзгертпеуі;

ӨҮХС бойынша өтінім берушінің өнеркәсіптік үлгіні дұрыс сыныптауы;

өтінім түскен күннен неғұрлым ерте сұралатын басымдықтың негізділігі.

Формалды сараптама сатысында өтінім берілген күн және басымдық күні белгіленеді.

115. Құжаттарына қойылған талаптар бұзылып рәсімделген өтінім бойынша, өтінім берушіге ұсыныс жіберілген күннен бастап үш ай ішінде түзетілген және жетіспейтін құжаттарды беру ұсынысы жіберіледі.Өтініш беруші сұратылған құжаттарды белгіленген мерзімде ұсынбаса, өтініш қайтарып алынды деп есептеледі, ол туралы өтiнiш берушi тиiстi хабарламаны мерзiм аяқталған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде жiбередi.

Осы мерзім тиісті төлемге байланысты ұзартылады, бірақ үш айдан аспайды.

116. Сауал негіздері мыналар болып табылады:өтінімде тиісті құжаттардың болмауы;

өтінімде қажетті мәліметтердің, сондай-ақ қолдардың және мөр (бар болса) оттискісінің болмауы, сондай-ақ өтініште келтірілген мәліметтерді нақтылау қажеттілігі;

оларды тікелей репродукциялауға кедергі келтіретін құжаттарды ресімдеуде кемшіліктердің анықталуы (өтінім материалдарын көруді қиындататын баспа сапасы, жолдар мөлшеріне, парақтар форматына қойылатын талаптар бұзылғанда);

Қазақстан Республикасында қорғалатын тауар таңбаларына үшінші тұлғалар құқықтарының бұзылу мүмкіндігімен байланысты мәселелерді анықтау қажеттілігі;

патент туралы мәліметтерді жариялау кезінде аталғысы келмейтін авторлар туралы мәліметтерден басқа, өтінімде жалпыға қол жетімді болып табылмайтын көздерге сілтемелердің не онда қамтылатын басқа да мәліметтерді жариялау мүмкін еместігін көрсетудің болуы;

өтінімде сұралатын неғұрлым бұрыңғы басымдықты белгілеумен байланысты мәселелерді анықтау қажеттігі;

осы Қағидалардың өтінім материалдарына қойылатын талаптарын өтінілетін өнеркәсіптік үлгінің мәнін талдаусыз айқындалатын басқа да бұзушылықтардың бар болуы.

117. Өнеркәсіптік үлгі бірлігінің талаптары бұзыла отырып берілген өтінім бойынша өтінім берушіге қай өнеркәсіптік үлгісі қаралуға жататынын хабарлау және қажеттігіне қарай, өтінім құжаттарына нақтылауды енгізу туралы тиісті хабарлама жіберілген күннен бастап үш айлық мерзім ішінде сұрау салу жіберіледі. Өтінішке жауап беру сұрау салынған күннен бастап үш ай ішінде жіберілуі тиіс.

Алғашқы өтінім материалдарына кірген басқа өнеркәсіптік үлгілер бөлінген өтінімдермен ресімделуі мүмкін.

Егер өтiнiм берушi бiрлiктiң талаптарын бұзу жөнiнде хабарламаны жiберген күннен бастап үш ай мерзiмде хабарламаса, өнеркәсiптiк үлгiлердiң қайсысы қарауға тиiс және көрсетiлген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, сипаттамасында көрсетiлген объектiлер бiрiншi болып саналады, сондай-ақ оларға қатысты өзге де өнеркәсiптiк үлгiлер біріншіден, олар өнеркәсіптік бірліктің бірлігін талап етеді.

118. Сараптама жүргізу кезеңінде өтінім беруші өз бастамасымен немесе сараптаманың сұрау салуы бойынша өтінілген нысанның мәнін өзгертпей өнеркәсіптік үлгіге өтінім материалдарын толықтыруы, нақтылауы немесе өзгертуі мүмкін.

Өтінілген өнеркәсіптік үлгінің мәнін өзгертпейтін қосымша материалдар өтінімнің материалдарына қосылады.

Өтінімді қарау кезінде қосымша материалдардағы өнеркәсіптік үлгінің мәнін өзгертетін бөлікте назар аударылмайды және өтінім беруші дербес өтінім ретінде рәсімдейді, ол туралы осы факт анықталған күннен өтінім беруші бес жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.

Бұл ретте, дербес өтінім сараптама жасау ұйымы өтінім берушіге хабарлама жіберген күннен бастап үш ай ішінде берілсе, Заңның 20-бабының 3-тармағына сәйкес оның басымдығы қосымша материалдардың келіп түсу күнімен белгіленеді.

Егер қосымша материалдар осы Қағидалардың талаптарын сақтамастан ұсынылса, өтінім беруші олардың сараптама кезінде жалпы түрде немесе тиісті бөлікте назарға алынбайтыны туралы хабардар етіледі.

119. Өтінім беруші сұрау салынған құжаттарды ұсыну мерзімі өтінім берушіге сұрау салу жіберілген күннен бастап үш ай ішінде тиісті қолдаухатты берген жағдайда ұзартылады. Өтініш беруші ұзартылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.

Қолдаухатқа тиісті төлемді растайтын құжат қоса беріледі.Сұрау салынған құжаттар немесе қолдаухат үш ай мерзімде ұсынылмаса, өтінім қайтарып алынған болып саналады, бұл туралы өтінім берушіге бес жұмыс күні ішінде хабарланады.

Бұл мерзім тиісті төлем жасалған жағдайда үш айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.

120. Өтінім берушінің өткізіп алған мерзімдерін сараптама жасау ұйымы мерзімді қалпына келтіру туралы қолдаухат (бұдан әрі – қолдаухат) бойынша қалпына келтіруі мүмкін.

Өтінім беруші қолдаухатты өткізіп алған мерзім аяқталған күннен бастап алты айдан кешіктірмей береді. Мұндай қолдаухат сараптама жасау ұйымына сараптама сұрау салған материалдармен немесе апелляциялық кеңеске қарсылықпен бір уақытта ұсынылады.

Қолдаухатқа тиісті төлемді растайтын құжат қоса беріледі.

Осы құжатты көрсетілген мерзімде ұсынбаған жағдайда қолдаухат берілмеген болып табылады, бұл туралы өтінім беруші бес жұмыс күні ішінде хабардар болады.

121. Формалды сараптама сатысында өтінім берілген күн және басымдық күні белгіленеді.

Өнеркәсіп үлгісіне қорғау құжатын беру туралы өтінім Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) немесе өтінім берушінің толық атауын, сипаттамасын, өнімнің бейнесін (макетін) көрсетіле отырып, өтінімді сараптама ұйымына келіп түскен күніне қарай ұсыну күні белгіленеді, егер көрсетілген құжаттар бір уақытта ұсынылмаса , онда осы құжаттардың ең соңғы келіп түскен күніне қарай белгілейді.

Егер ұсынылған өтінімде көрсетілген мәліметтерді анықтауға мүмкіндік бермейтін сапа ретінде өтініш берілген жағдайда өтінім беру күні сараптама ұйымына тиісті сапа өтінімін алған күннен бастап анықталады.

Егер осы Заңның 20-бабының 2-тармағына сәйкес конвенциялық басымдық талап етілсе, өтініш беру күніне басымдылық белгіленуі мүмкін емес.

Басымдық бірінші өтінім (конвенциялық басымдылық) берілген күннен бастап сараптама жасау ұйымына өтініш беру күні белгіленеді.Өтiнiш берiлген жағдайда, бөлiнген өтiнiмдердiң басымдығы сараптама жасау ұйымына сол өтiнiш берушiнiң бастапқы өтiнiшiнiң мәнi берiлген күнi және егер басымдығы күнiнен бастап бастапқы өтiнiшке неғұрлым ертерек басымдықты белгiлеуге құқылы болса, сондай-ақ егер өтінім сараптама жасау ұйымының бастапқы өтініші бойынша теріс пікірін шығарғанға дейін берілсе, шағымдану мүмкіндігі таусылған болса және егер сараптамалық ұйымның оң қорытындысы аталған өтінім бойынша жасалса, Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік үлгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркелгенге дейін жүргізіледі.

Заңның 4-1-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес өтініш берушінің немесе оның өкілінің қолдаухаты бойынша сараптама жасау ұйымы өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына қатысушы мемлекеттерге ұсынылатын өтінімнің (басымдық құжатын) куәландырылған көшірмесін ұсынады. Қолдаухатқа көшірмесі куәландырылған (басым құжат) төлемді растайтын төлем құжатының көшірмесі қоса беріледі.

122. Формалды сараптама нәтижелері бойынша өтініш беруші формалды сараптама нәтижесі немесе қызметтік жұмыстың аяқталуы туралы сараптама аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.

Сараптама жасау ұйымы сұратылған құжаттарды уақтылы тапсырған және/немесе ресми сараптаманың талаптарын қанағаттандыратын ақпарат болған жағдайда, өтініш берушіге формалды сараптаманың оң нәтижесі туралы хабарлама беріледі.

123. Формалды сараптаманың оң нәтижесі шыққаннан кейін және өтініштің мәні бойынша сараптама жүргізілгені үшін төленгенін растайтын құжатты ұсынған кезде заңның 20-бабының ережелерін ескере отырып, өтінім сараптама ұйымына келіп түскеннен күннен бастап жеті ай ішінде өтінімге мәні бойынша сараптама жүргізіледі.

5 Параграф. Өтінім бойынша өнеркәсіптік үлгіге мәні бойынша сараптама жүргізу тәртібі
124. Мәні бойынша сараптама жүргізу кезеңінде:

мәлімделген ұсынысты өнеркәсіптік үлгі ретінде қорғалатын объектілерге жатқызу мүмкіндігі белгіленеді;

мәлімделген өнеркәсіптік үлгіге қатысты көркем-құрастыру шешімі деңгейін анықтау үшін ақпараттық іздестіру жүргізіледі;

мәлімделген шешімнің ақпараттық іздестіру нәтижесі негізінде патент қабілеттілігі шарттарына сәйкестігін тексері жүзеге асырылады.125. Мәні бойынша сараптаманы жүргізу кезінде өнеркәсіптік үлгінің патент қабілеттілігін жаңалық және бірегейлік шарттарына сәйкестігіне тексеру жүзеге асырылады.

Егер өнеркәсіптік үлгілер тобы мәлімделген болса, патент қабілеттілігі оған кіретін әрбір өнеркәсіптік үлгіге қатысты тексеріледі. Өнеркәсіптік үлгілердің патент қабілеттілігі барлық өнеркәсіптік үлгілер тобы патент қабілетті болғанда ғана танылады.126. Өнеркәсіптік үлгілер тобында мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің патент қабілеттілігі шарттарына сәйкес келмеген жағдайда сараптама ұйымы өнеркәсіптік үлгіге патент беруге ішінара бас тарту туралы сараптама қорытындысын шығарады.

127. Өнеркәсіптік үлгіге құқықтық қорғау беріледі, егер ол Заңның 8-бабы 1-тармағына сәйкес жаңа және бірегей болса.

Өнеркәсіптік үлгі жаңа болып танылады, егер оның бұйымдар бейнесінде көрініс тапқан елеулі белгілерінің жиынтығы өнеркәсіптік үлгінің басымдық датасына дейін әлемде жалпыға қолжетімді болған мәліметтерден белгісіз және жақын аналогтың елеулі белгілерінің жиынтығынан ерекшеленетін болса.

Жаңалықты тексеру формальды сараптама нәтижесі бойынша қарауға қабылданған бұйымдар бейнесінде көрініс тапқан өнеркәсіптік үлгі белгілерінің жиынтығына қатысты жүргізіледі.

128. Ақпарат көзінде қамтылған, кез келген тұлға таныса алатын мәліметтер жалпы қолжетімді болып саналады.

Жоғарыда көрсетілген мәліметтерді жалпы қоолжетімдіге жатқызу мүмкіндігін анықтау күні болып табылады:

өнеркәсіптік үлгілер туралы мәліметтерді жариялау күні – оларды жариялау күні;

басылымға қол қойылған күнін көрсетумен баспа басылымдары үшін – көрсетілген күн;

өзге баспа басылымдары үшін – жарыққа шыққан күні немесе, оны белгілеу мүмкін болмаған кезде, оны белгілеу, басылымда көрсетілген айдың соңғы күні;

мақалалардың, шолулардың, монографиялардың және басқа материалдардың қолжазбаларын сақтауға беру үшін - оларды сақтауға беру күні;

ғылыми-техникалық ақпарат органдарындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары, тәжірибелік-құрастыру жұмыстарына түсіндірме жазбалар және басқа құрастыру, технологиялық және жобалау құжаттамасы туралы есептер үшін - олардың осы органдарға келіп түскен күні;

нормативтік-техникалық құжаттама үшін - оны уәкілетті органда тіркеу күні;

қолжазба құқығында шығарылған диссертациялар және диссертациялар авторефераттарының материалдары үшін - олардың кітапханаға келіп түскен күні;

көрмеге қойылған экспонаттар үшін - құжатпен расталған оларды көрсету күні;

теледидар бойынша хабарламалар үшін – осындай хабарлама берілген күн, егер ол тиісті ақпарат тасымалдаушыда тіркелген болса.

129. Өнеркәсіптік үлгі жаңалық шартына сәйкес болып танылмайды, егер ақпарат көздерінде қаралатын өтінімдегі бейнелерде берілген ұқсас барлық белгілерге көркем-құрастыру шешімі туралы мәліметтер анықталған болса.

130. Өнеркәсіптік үлгінің жаңалығы белгіленген кезде сонымен қатар өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдердің (кері қайтарып алынғандардан басқа) Қазақстан Республикасында басқа адамдар берген бұрынғы басымдығы және Қазақстан Республикасында патенттелген өнеркәсіптік үлгілер ескеріледі.

Қаралатын өнеркәсіптік үлгі туралы мәліметтер қамтылған ақпарат көзі басымдығы ерте өтінім болып табылған жағдайда, өтінімнің кері қайтарылып алынбағаны немесе кері қайтарылып алынбаған болып саналмайтыны белгіленеді.

Егер өтінім кері қайтарылып алынбаған және кері қайтарып алу мерзімі өтпеген болса, қаралатын өнеркәсіп үлгісін мәлімдеушіге осындай өтінімнің бар екендігін өтінім берушіні көрсетпестен және оның мазмұнын ашпастан және басымдығы ерте өтінім айқын болғанша өтінімді қарауды кейінге қалдыру мүмкіндігі туралы хабарланады.

Өтінім беруші өтінімді қарауды кейінге қалдырумен келіспеген кезде мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің жаңалық шартына сәйкес келмейтіндігі белгіленеді.

131. Ақпараттық іздестіру барысында ақпараттық іздестіру саласын нақтылау қажеттігі туындауы мүмкін, атап айтқанда, ақпараттық іздестіру саласының сипаттамасына МКПО жаңа классификациялық индексін енгізу немесе осындай индексті өзгерту есебінен, бұл ретте ақпараттық іздестіру МКПО барлық белгіленген индекстерін есепке алумен жүзеге асырылады.

132. Ақпараттық іздестіру мерзімді басылымдар сайттары, өндірушілер сайттары, ұқсас мақсаттағы бұйымдар туралы ақпарат қамтылған басқа сайттар бойынша «Интернет» (бұдан әрі – Интернет желісі) ақпараттық-телекоммуникация желісін пайдаланумен патенттік ведомстволардың деректер базасы бойынша жүргізіледі.

133. Интернет желісінде ақпараттық іздестіруді жүргізу нәтижесі бойынша мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің басымдығы күнінен ерте жарияланған ақпарат назарға алынады.

134. Егер Интернет желісінде табылған мәліметтерде жариялау күні қамтылмаған және оны электрондық ортаға орналастыру күнін белгілеу мүмкін болмаса, мұндай мәліметтер патент қабілеттілігін белгілеу кезінде ескерілмейді.

135. Ақпараттық іздестіру нәтижесі бойынша мәні бойынша өтінім сараптамасының нәтижесі бойынша шешім қабылданғанға дейін ақпараттық іздестіру туралы есеп жасалады, оған мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің басымдығы күніне дейін жалпы қолжетімді болған мәліметтерден белгілі сыртқы түрі мен мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің мақсатына ұқсас бұйымдардың жиынтығы бойынша елеулі белгілеріне қатысты жалпы қолжетімді мәліметтер қамтылған ақпарат көздері кіреді (бұдан әрі – ақпарат көздері).

136. Ақпараттық іздестіру туралы есепте көрсетіледі:

ақпараттық іздестіру жүргізілген өтінім нөмірі;

өтінімнің сараптама ұйымына берілген күні;

өнеркәсіптік үлгінің басымдығы күні;

мәлімделген өнеркәсіптік үлгіні классификациялау кезінде белгіленген МКПО айдарларының индекстері;

мемлекеттік тілге аударумен ақпараттық іздестіру жүргізілген өнеркәсіптік үлгінің атауы;

ақпараттық іздестіру саласын сипаттайтын МКПО айдарларының индекстері, іздестіру саласына қосу үшін қажетті елдердің патенттік құжаттама тізбесі, тиісті тақырып бойынша өзге әдебиет;

құжаттарға, олардың ақпараттық іздестіру мәніне жататын нақты бөліктеріне сілтемелердің библиографиялық деректері. Бұл ретте өтінімнің сараптама ұйымына берілген күнінен бұрын, бірақ басымдығы күнінен кейінірек жарияланған құжаттар белгіленеді, егер өтінім бойынша неғұрлым ерте басымдығы сұралатын болса.

137. Жаңалық шартына сәйкес келмеушілік белгіленген өнеркәсіптік үлгіге қатысты бірегейлігін тексеру жүргізілмейді.

138. Өнеркәсіптік үлгі бірегей болып танылады, егер оның елеулі белгілері бұйымның ерекшеліктерінің шығармашылық сипатын анықтайтын болса.

Мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің бірегейлігін тексеру жүргізіледі және оған кіреді:

ең жақын аналогын анықтау;

мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің ең жақын аналогтан ерекшеленетін елеулі белгілерін анықтау (ерекше белгілерін);

қаралатын өнеркәсіптік үлгінің ерекше белгілеріне сәйкес келетін белгілерге ие болатын көркем-конструкторлық басымдығы күніне дейін әлемде жалпы қолжетімді болған мәліметтерді анықтау.

Өнеркәсіптік үлгі бірегейлік шартына сәйкес болып танылады, егер оның елеулі белгілерінің біріне осы белгі тән болатын көркем-конструкторлық шешімдері анықталмаған болса.

Өнеркәсіптік үлгі бірегейлік шартына сәйкес болып танылады, оның барлық елеулі ерекше белгілеріне осындай белгілерге ие болатын көркем-конструкторлық шешімдер анықталған жағдайда, алайда бұл белгілер қаралатын өнеркәсіптік үлгіде анықталған көркем-конструкторлық шешімдерге тән емес эстетикалық және (немесе) эргономикалық ерекшеліктердің болуын қамтамасыз етеді.

Бұйымда нақты көрсетілген өнеркәсіптік үлгінің бірегейлік шартына сәйкестігі танылмайды:

жақын аналогтан бұйымның бейнелерінде көрініс тапқан белгімен (белгілермен) ғана ерекшеленетін, олар үшін осы бұйымның эстетикалық және (немесе) эргономикалық ерекшеліктеріне ықпал етуі расталмаған;

бұйымның белгілі бұйыммен салыстырғанда мөлшері ғана өзгертілген, элементтерінің саны ұлғайтылған немесе түсі өзгертілген (бірақ колористикалық шешімі емес);

жеке алынған қарапайым геометриялық көлем немесе жеке алынған қарапайым геометриялық фигура түрінде;

белгілі бір мақсаттағы бұйымдарға тән нысанды қайталайтын, бірақ басқа техникалық негізде орындалған;

ұқсас сыртқы түрі бар, әртүрлі мақсаттағы екі объектінің танымалдығында белгілі объекттерден алынған сыртқы түрі;

олардың сыртқы түрін өзгертпестен белгілі бөлек бұйымдардан жасалған жиынтықта.139. Өтінімнің мәні бойынша сараптамасын жүргізу кезеңінде сараптама ұйымы өтінім берушіден оларсыз сараптама жүргізу мүмкін болмайтын қосымша материалдарды сұратуға құқылы.

Бейнеде көрініс тапқан елеулі белгіні сәйкестендіру мүмкін болмағанда сараптама ұйымы өтінім берушіден өнеркәсіптік үлгінің бейнелері мен сипаттамасы негізінде осындай белгінің түсініктемесін сұратады.

140. Сараптама ұйымының сұрау салуы бойынша қосымша материалдар сұрау салу жолданған күннен бастап үш ай мерзімінде өнеркәсіптік үлгінің маңызын өзгертпестен ұсынылады.

Мерзімі тиісті ақы төлеу шартында ұзартылады, бірақ үш айдан аспайды.

Өтіп кеткен мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхатты өтінім беруші бір уақытта қосымша материалдармен немесе оларды ұсыну мерзімін ұзарту туралы өтінішхатпен бірге береді.141. Қосымша материалдар, өнеркәсіптік үлгінің мәнін өзгертетін бөлікте, өтінімді қарау кезінде назарға алынбайды және өтінім берудің өзіндік өтінім ретінде ресімделеді, бұл туралы өтінім берушіге осы факті белгіленген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тиісті хабарлама жолданады.

142. Сарапшының сұрақтары, ескертулері және дәлелді ұсыныстары сілтемелер бар сұрау салуда қалыптастырылады, қажет болғанда, көркем құрастыру мәселелері бойынша әдебиетке, ғылыми-техникалық әдебиетке, заңнама қағидаларына.143. Егер өтінім беруші белгіленген мерзімде сұратылған материалдарды немесе мерзімді ұзарту туралы өтінішхатты ұсынбаған болса, өтінім кері қайтарылып алынған болып саналады және ол бойынша іс жүргізу Заңның 24-бабы 8-тармағына сәйкес жалғастырылатын болады, бұл туралы өтінім берушіге белгіленген мерзімдер аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тиісті хабарлама жолданады.

144. Өтінімнің мәні бойынша сараптама нәтижесінде сараптама ұйымы мәлімделген ұсыныс өтінім берушінің бұйымның сыртқы түрінде көрініс тапқан өнеркәсіптік үлгінің елеулі белгілерінің жиынтығымен анықталатын, сұратылған құқықтық қорғау көлемі өнеркәсіптік үлгінің (егер өнеркәсіптік үлгілепр тобы мәлімделген болса, онда әрбір өнеркәсіптік үлгі тобы) патент қабілеттілігі шарттарына, нақтырақ айтқанда жаңалыққа және бірегейлікке, сәйкес келетінін белгілейтін болса, онда сараптама ұйымының белгіленген басымдығын көрсетумен патентке оң қорытындысы беріледі.

145. Заңның 24-бабы 5-тармағына сәйкес өнеркәсіптік үлгіге патент беру туралы шешім негізінде сараптама ұйымы шешім шығарылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтінім берушіге сараптама ұйымының қорытындысын және қорғау құжатын бергені үшін баж салығын төлеу қажеттігі туралы хабарлама жолдайды.

Өтінім берушіге патент беру туралы шешімді жолдаған күннен бастап үш ай ішінде өтінім беруші сараптама ұйымына патентті беруге және жариялауға дайындау үшін тиісті ақыны төлеуді растайтын құжатты ұсынады.

Көрсетілген құжатты ұсынбаған кезде ақы төлеу мерзімі Заңның 24-бабы 5-тармағына сәйкес өтіп кеткен мерзімді қалпына келтіруге ақы төлеу туралы құжатты ұсынған кезде үш ай ішінде қалпына келтіріледі.

146. Ондай болмаған жағдайда өтінім кері қайтарылып алынған болып есептеледі, өтінім бойынша іс жүргізу тоқтатылады, бұл туралы өтінім берушіге қалпына келтіру мерзімі өткен күннен бастап бір ай ішінде хабарланады.

147. Мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің өтінім беруші сұратқан құқықтық қорғау көлемінде өнеркәсіптік үлгінің патент қабілеттілігі шарттарына сәйкес келмейтіндігі белгіленген кезде өнеркәсіптік үлгіге патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылады.

148. Патент беруден бас тарту туралы шешім сонымен қатар өтінім өнеркәсіптік үлгі ретінде қорғалмайтын объектке жатқызылатын немесе оларға қатысты қарау Заңның 24-бабы 6-тармағына сәйкес өнеркәсіптік үлгінің бірлігі талаптарын бұзумен байланысты жүргізілмеген болса шығарылады.

149. Өнеркәсіптік үлгіге патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылғаннан кейін өтінім берушіге анықталған жақын аналогтың көшірмесін қоса берумен өнеркәсіптік үлгіге патент беруден бас тарту туралы сараптама қорытындысы жолданады.

150. Сараптама қорытындысының нысандарын сараптама ұйымы анықтайды.

4-тарау. Өнеркәсіптік меншік объектілерінің өтінімдерін
қарастыру бойынша басқа да сұрақтар

151. Сараптама ұйымымен хат алмасы.

Өтініш беруші немесе уәкілетті өкіл әрбір өтінім бойынша хаталмасуды дербес жүзеге асырады.

Өтініш бергеннен кейін жіберілген материалдар оның нөмірін және өтініш берушінің қолын (егер өтініш берушілер бірнеше болса, онда олардың әрқайсысының қолы) немесе оның (олардың) өкілін қамтуға тиіс.

Егер өтініш беруші заңды тұлға болса, өтінішке ұйым басшысына немесе заңды тұлғаның құрылтай құжаттарымен уәкілеттік берілген басқа тұлғаға оның лауазымын көрсете отырып қол қоюға, қол қою осы заңды тұлғаның мөрімен (ол болған жағдайда) расталады.

Өтінімнің нөмірі көрсетілмеген материалдар қараусыз қайтарылады.

Өтініште өндіріс процесінде жіберілген материалдар Заңда белгіленген мерзімде беріледі.

Сараптамалық ұйымның барлық шығыс хат-хабарлары тек бір мекенжайға жіберіледі, бұл ретте: егер өтінімнің «хат-хабар үшін» мекенжайы өтінім берушінің немесе өтініш берушілердің біреуінен басқа хат алмасу мекенжайын көрсетсе, егер олар бірнеше болса немесе өтініш берушінің (өтініш берушілердің) өкілінің мекенжайы, хат-хабар өтінім берушінің атына осы мекенжайға жіберіледі немесе өтініш берушінің атына бірінші рет өтініш берушінің атына бірнеше үміткер болса, ал егер де барлық өтініш берушілер Қазақстан Республикасының аумағында тұрса немесе орналасқан болса, содан кейін - бірінші болып көрсетілген Қазақстан Республикасының аумағында тұратын немесе тұрып жатқан өтініш берушінің атына жолданады.

Өтініштің «хат алмасу үшін» мекенжайы толтырылмаса, егер барлық өтінім берушілер немесе Қазақстан Республикасының аумағында тұрмаған жағдайда өтініш берушінің мекенжайына немесе егер өтініш берушілер бірнеше болған жағдайда бірінші үміткерге немесе Қазақстан Республикасының аумағында тұратын немесе аумағында болып табылатын бірінші өтініш берушіге жіберіледі.

Сараптама ұйымы өтінімдерді қазақ немесе орыс тілдерінде жүргізіледі. Өтінім берушінің басқа тілде ұсынған материалдарына олардың қазақ немесе орыс тіліне аудармасы қоса беріледі.

Басқа тілде ұсынылған материалдар аударуды белгіленген мерзімде ұсынғанға дейін өтінім берушіге құжаттарды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабарланатын болады.

Сараптама ұйымына оқылуы қиын, дұрыс рәсімделмей ұсынылған материалдар қарастырылмайды. Осындай материалдарды алған тұлғаға мұндай материалдарды алған күннен бастап бір ай ішінде тиісті хабарлама етіледі.

Факсимильді байланыспен жіберілген өтініштің материалдарының түпнұсқалары олар алған күннен бастап бір ай ішінде, бұрын алынған материалдарды анықтайтын жабық хатпен ұсынылады. Егер бұл шарт орындалса, материалдарды қабылдау күні - бұл факс арқылы алынған күн болып есептеледі.

Егер материалдардың түпнұсқалары белгіленген мерзімнен кейін немесе факспен алынған материалдармен сәйкес келмеген болса, материалдар түпнұсқаларының келіп түскен күнң алынған болып саналады, ал факспен жіберілген материалдардың мазмұны алдағы уақытта ескерілмейді.

Түпнұсқаларды ұсынғанға дейін факс арқылы жіберілген өтінімге қатысты материалдар алынбаған болып саналады. Егер факспен немесе оның бір бөлігімен түскен өтінімнің кез-келген материалы оқылмайтын немесе алынбаған болса, тиісті материалдар түпнұсқалардың келіп түскен күнімен саналады. Материалдардан өтінім беруші оқылмайтын бөлікті алып тастаған жағдайда, факспен алынған күн болып есептьеледі.

152. Өтініш берушінің бастамасы бойынша құжаттарды түзету.

Заңның 21-бабына сәйкес өтініш беруші өтінімге қатысты тиісті шешім қабылданғанға дейін өтінім құжаттарына түзетулер мен нақтылаулар енгізуге құқылы.

Өтінім құжаттарын түзету және нақтылау, ауыстыру парақтарын беру арқылы жүзеге асырылады. Ауыстыру парағы тиісті құжаттың әрбір көшірмесіне қазақ немесе орыс тілдерінде немесе құжаттың қазақ немесе орыс тіліне аударылуы үшін беріледі. Өзгерістер енгізілгеннен кейін, ауыстыру парағындағы мәтін толық емес бетті немесе бір бетті өз шегінен асатын мәтінді алады, сонымен қатар келесі парақтарды ауыстыруды қамтамасыз ету қажет.

Ауыстыру парақтарын ұсынған кезде ауыстыру парақтарына ұсынылған өзгерістер туралы қысқаша түсініктеме беріледі. Өтініш берушінің бастамасы бойынша өзгертулер енгізілсе, түсініктемелер өтініш берушінің хатында беріледі.

Заңның 21-бабының 1-тармағына сәйкес өтініш берушінің бастамасы бойынша өтінім келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде өзгертулер енгізілгені үшін комиссия алынбайды.

Егер түзетулер қателіктерге байланысты болса, библиографиялық деректерді көрсетудегі қателіктер және құжат түзету тікелей түзетуге қатысты айқындыққа қатысты теріс салдарларға әкеп соқтырмайды, түзету қажеттілігі өтініш берушінің хатында алмастыратын парақтар бермей көрсетіледі.

Өтініш берушінің өкілі, өтініш берушінің аты-жөні заңды тұлғаның және (немесе) өтініш берушінің мекенжайын қайта ұйымдастыру нәтижесінде туындаған адамның аты-жөніне қатысты өзгертулер, сондай-ақ патент беруге арналған өтiнiмде көрсетiлген хат-хабарлар жөнiндегi өтiнiш берушiнiң жазбаша өтiнiшi бойынша өтiнiш берушiнiң тiркеу нөмiрiн көрсете отырып, өтiнiш берушiнiң және (немесе) оның мекенжайының атын немесе атауын өзгерткенiн растайтын құжат және Заңның 21-бабының 2-тармағына сәйкес төлем туралы құжат қоса берiледi

Өтініш берушінің атауын алу құқығын немесе өтініш берушінің атауын өзгерту нәтижесінде, сондай-ақ өтініш құжаттарында техникалық қателерді түзету кезінде өтінім берушінің нұсқауына қатысты өзгерістер Заңның


21-бабының 2-тармағына сәйкес тиісті мемлекеттік тізілімде өнеркәсіптік меншік объектісін тіркеу күніне дейін жүргізіледі.

Түзетулер анық болып табылады, егер жалпыға мәлім білімнен маман үшін, яғни ұсынылған түзетулерден өзге ештеңе жасалмауы керек.

153. Авторлар құрамын өзгерту арқылы патент беру туралы өтінімде көрсетілген автордың құрамына кіру немесе құрамынан шығарылу түсінігі кіреді.

Авторлардың құрамындағы өзгерістер осы Қағиданың талаптарына сәйкес берілген патент беру туралы жаңа өтінім беру жолымен қабылданады.

Патент беру туралы жаңа өтініммен бір мезетте өтінімдерді берудің санын және күнін көрсете отырып, авторлардың құрамына ерікті нысанда тиісті өзгерістер енгізу туралы қолдаухат беріледі.

Қолдаухатқа өтiнiш берушi қол қояды, ал авторлар мен алып тасталған автордан (үкiметаралық келiсiмдерге сәйкес ұсынылған өтiнiштер бойынша ұлттық авторлар және өтінім бойынша авторлар үшiн ғана) нотариат куәландырылған қолы болуы керек.

Шығарылған автордың келісімі өтінімді тіркеудің нөмірі мен күнін көрсете отырып, жеке хат түрінде рәсімделеді.

Егер авторлар патент беру туралы жаңа өтінім беру күніне авторлардың тізіміне енгізілген болса, бұрын берілген өтінімде көрсетілген автордың қолтаңбасын алуға болмайды, онда келесі қолдаухатпен қоса, жазбаша рәсімделген келісім қоса тіркеледі:

автор қайтыс болған немесе оны өлді деп таныған жағдайда, оның атынан өзгерістер енгізу туралы келісімге мұрагерлік құқығы туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну арқылы мұрагерлік құқығын заңды түрде растауға тиіс мұрагер қол қояды;

автордың шетелге шығуы жағдайында оның атына өзгерістер енгізу туралы келісімге мұндай құқықты куәландыратын патенттік сенiм білдірілген өкілдің атына сенімхаты бар сенім білдірілген тұлға қол қояды.

автордың тұрғылықты жері туралы ақпарат болмаған және оларды алу мүмкін еместігі туралы соттың оны 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – Азаматтық кодекс)
28-бабына сәйкес жоғалған деп тануы мүмкін, ал мүдделі тұлға авторды жоғалған деп тану туралы соттың шешімінің көшірмесін ұсынады;

егер автордың қабілеттігі шектеулі немесе қабілетсіз деп танылса, оның атынан өзгерістер енгізу туралы келісімге қамқоршы немесе қорғаншы қамқоршылық немесе қамқоршылық белгілеу туралы сот шешімінің көшірмесімен қол қояды.

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тұратын азаматтар және шетелдік заңды тұлғалар патенттік сенім білдірілген өкілдер арқылы авторлардың құрамына өзгерістер енгізу туралы құжаттарды, ал патенттік сенім білдірілген өкілдің атына берілген сенімхат осы шараларды орындауды қамтиды.

Авторлардың құрамындағы өзгерістер -тінішті алған күннен бастап екі ай өткеннен кейін өзгерістер енгізу үшін төлемді растайтын құжат болған жағдайда жүргізіледі.

Егер құжаттар болмаса және (немесе) ұсынылған құжаттар осы тармақтың талаптарын орындамаған жағдайда, өтініш берушіге хабарламаны жіберген күннен бастап үш ай ішінде жоғалған немесе түзетілген құжаттарды тапсыру ұсынылады.

Егер талап етiлетiн құжаттар ұсынылмаған болса, жаңа өтiнiм берiлмеген болып есептеледi және өзгерістер енгізілмейді, бұл туралы өтініш берушіге қажетті материалдарды беру мерзімі аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабарланады.

154. Өтініш берушілердің құрамын өзгерту арқылы өтінім берушілердің құрамындағы қосымша тұлғаны енгізген жағдайда, өтініш берушілердің құрамынан шығарылғаны, сондай-ақ патент алуға құқықты беру кезінде өтініш берушілерді көрсетумен байланысты өзгеріс түсініледі.

Заңның 21-бабының 1-тармағының негізінде өтініш берушілердің құрамына өзгертулер енгізу туралы қолдаухатты өтінім бойынша тиісті шешім қабылданғанға дейін, патент беру туралы жаңа өтініш беру арқылы, сондай-ақ өзгерістер енгізу үшін төлемді растайтын құжат табыс етіледі.

Патент беру туралы жаңа өтініммен бір мезгілде өтініш берушілердің құрамына өтінімді тіркеудің санын және күнін, сондай-ақ сұратылатын өзгерістердің себептерін және қолдаушы құжаттарды көрсете отырып, ерікті нысанда тиісті өзгерістер енгізу туралы қолдаухат беріледі.

Қолдаухатқа патент беруге бастапқы өтінімде көрсетілген (көрсетілген) өтініш беруші (лер) қол қояды. Заңды тұлғаның атынан қолдаухатқа ұйымның басшысы немесе заңды тұлғаның құрылтай құжаттары уәкiлеттiк берген өзге де тұлға те отырып қол қояды; қолы осы заңды тұлғаның мөрімен куәландырылады.

Өтініште патент алу құқығын тапсырған және алған үміткерлердің қолдары бар. Заңды тұлғаның атынан өтінішке заңды тұлғаның резиденті болып табылатын елінің заңнамасына сәйкес міндетті болған жағдайда ұйымның бірінші басшысымен немесе заңды тұлғаның құрылтай құжаттарымен уәкілеттік берілген басқа тұлғаның оның лауазымын көрсете отырып, қолы мөрмен (егер бар болса) қол қойылады.

Алынып тасталған өтініш берушінің - жеке тұлғаның қолтаңбасы нотариалды расталуға тиіс.

Қайтыс болған өтiнiш берушiге патент беру туралы өтiнiште көрсетiлген өтiнiштi ауыстырған кезде, қолдаухат бойынша мұрагердiң мұрагерлiкке құқығының куәлiгiнiң нотариат куәландырған көшiрмесiн табыс ету арқылы мұрагерлiк құқығын заңды түрде растауға тиiс аталған мұрагердiң қол қоюы талап етiледi.

Егер патент беруге арналған жаңа өтінім болмаған жағдайда, бұрын берілген өтінімде көрсетілген өтініш берушінің қолын алу мүмкін болмаса, қолдаухатқа жазбаша келісім қоса беріледі.

Өтiнiш берушi қайтыс болса немесе оны өлді деп жариялаған жағдайда мұрагер оның мұрагерлiк құқығына арналған куәлiктiң нотариат куәландырған көшiрмесiн ұсыну арқылы өз атынан өзгерiстер енгiзуге келiсiм бередi.

Өтініш берушінің шетелге кетуі жағдайында оның атынан өзгерістер енгізу туралы келісімге уәкілетті өкіл қол қояды, ол тиісті құқықты куәландыратын құжатты табыс етеді.

Мұндай құжат уәкілетті органда тіркелген патенттік сенім білдірілген өкілдің атына немесе Қазақстан Республикасының консулдық мекемесінде заңдастырылған өзге тұлғаға берілген сенімхат бойынша, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында немесе өзара қарым-қатынас жағдайында талап етілмесе, дәлелді көрсете отырып, сенімхат болып табылады.

Автордың тұрғылықты жерi туралы ақпарат болмаған және оларды алу мүмкiн емес, әрі Азаматтық кодексiнiң 28-бабына сәйкес сот арқылы хабар-ошарсыз жоқ деп танылса, және мүдделі тарап өтініш берушіні жоқ деп тану туралы сот шешімі көшірмесін ұсынады.

Егер өтініш беруші әрекетке қабілетсіз немесе әрекетсіз деп танылса, оның атынан өзгерістер енгізу туралы келісімге қамқоршы немесе қорғаншы қамқоршылық немесе қамқоршылық белгілеу туралы сот шешімінің көшірмесімен қол қояды.

Заңды тұлғаны қайта құру (біріктіру, бөлу, бөліну, қайта құру) нәтижесінде өтініш берушілердің құрамына өзгертулер енгізген кезде қолдаухат пен жаңа өтінішке оның құқық мирасқоры құқықтардың осы түрінің (бөліну балансынан немесе аударым актісінен үзінді) сәйкестігін растайтын құжатты ұсынумен қол қояды.

Заңды тұлғаны жоюға байланысты өзгерістер енгізілген жағдайда, өтiнiшке және жаңа өтiнiшке құқықтарды берудi растайтын құжатты берген кезде тиiстi құқықтар берiлген тұлға қол қояды.

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тұратын азаматтар және шетелдік заңды тұлғалар уәкілетті органда тіркелген патенттік сенім білдірілген өкілдер арқылы өзгерістер енгізу туралы құжаттарды, ал патенттік сенім білдірілген өкілдің атына берілген сенімхат осы іс-шараларды орындау жөніндегі нұсқаулықты қамтуы тиіс.

Егер өтiнiм берушiлер құрамының өзгергенi өтiнiмдi алған күннен бастап екi ай өткен соң жасалса, патент беруге өтiнiмге төлем туралы құжат қоса берiледi.

Егер құжаттар және/немесе ұсынылған құжаттар осы тармақтың талаптарын қанағаттандырмаса, өтініш беруші хабарламаны жіберген күннен бастап үш ай ішінде жоғалған немесе түзетілген құжаттарды тапсыру ұсынылады.

Егер талап етiлетiн құжаттар ұсынылмаған болса, жаңа өтiнiм берiлмеген болып есептеледi және өзгерістер енгізілмейді, ол туралы өтiнiм берушiге белгiленген мерзiм аяқталған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде хабарлама жолданады.

155. Өтiнiш берушi (оның өкiлi) өзi ұсынған өтiніммен және оған байланысты материалдармен тiкелей сараптама ұйымыда сараптама жүргiзудiң күнi мен уақыты туралы, сондай-ақ қолдаухат арқылы жолданған өтiнiмнiң көшiрмесi, оған байланысты материалдар немесе олардың бөлiктерi туралы өтiнiммен танысуға құқылы.

156. Заңның 22-бабының 12-тармағына және 24-бабының 7-тармағына сәйкес өтініш беруші сараптама ұйымынан қолдаухатта көрсетілген материалдардың көшірмелерін, сараптамалық ұйымның қорытындысын немесе ақпаратты іздеу туралы есепті сұрауға құқылы. Патенттiк материалдардың көшiрмелерi өтiнiш берушiнiң қолдаухатын алған күннен бастап бiр ай мерзiмде жiберiледi.

157. Сұратылған құжаттарды және қосымша материалдарды тапсыру мерзімін ұзарту:

1) Заңның 22-бабының 13-тармағына сәйкес өтініш берушінің сұратылған құжаттарды және қосымша материалдарды тапсырудың соңғы мерзімі тиісті қолдаухат пен ұзарту үшін төлемдер берілгеннен кейін ұзартылады;

2) бұл мерзім сараптама ұйымымен оның қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап алты айдан аспайтын мерзімге ұзартылады;

3) мерзімін ұзарту туралы қолдаухат өтiнiм берушiге өтiнiш берген күннен бастап үш ай iшiнде немесе өтiнiшке қарама-қарсы келiп түскен материалдардың көшiрмелерiн жiберген күннен бастап еркін нысанда Заңның 22-бабының 8-тармағына сәйкес өтініш беруші сараптама ұйымының өтінішін жіберген күннен бастап екі ай ішінде жолданады.

4) өтініш берушіге сұратылған құжаттарды және қосымша материалдарды беру мерзімі ұзартылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұзартуға тиісті хабарлама жіберіледі;

5) егер қолдаухат беру мерзiмi сақталмаса және ұзарту үшiн төлемдi растайтын құжат табыс етiлмеген жағдайда қолдаухат қанағаттандырылмайды, және ол туралы өтiнiш берушiге белгiленген мерзiм өткен күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде хабардар етiледi.

158. Заңның 27-бабына сәйкес өтініш беруші Өнеркәсіптік меншік объектісін тіркеуге дейін ұсынылған өтінімді Қазақстан Республикасының тиісті Мемлекеттік тізілімінен алып тастайды.

Өтiнiмдi еркiн нысанда қайтарып алуға өтiнiм өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн Қазақстан Республикасының тиiстi мемлекеттiк тiзiлiмiне тiркелген күннен кешiктiрiлмей табыс етiледi.

Егер мұндай өтiнiм белгiленген мерзiмде берiлсе, өтiнiм берiлген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде өтiнiш берушiге қайтарып алу туралы хабарлама жолданады.

Өтінішті қайтарып алу туралы хабарлама өтініш берушіге жіберілгеннен кейін, осы өтініш бойынша іс жүргізу тоқтатылады.

Алынған арызда ешқандай құқықтық салдар болмайды, әрі оған заңдық жағынан маңызы жоқ іс-шаралар қабылданбайды және болашақта өтініш берушінің құқықтары осы өтінімге негізделмейді. Қайтарып алынған өтiнiм өнеркәсiптiк үлгiнiң патентке қабiлеттiлiгiнiң шарттарын сақтауға қатыспайды.

Өтініш берушінің өтінімін қайтарып алу туралы хабарлама түскеннен кейін өтінішті қайтарып алу туралы өтініштің күшін жою туралы өтініші қанағаттандырылмайды.

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне арналған

өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларына

1- қосымша


Нысан

Келіп түскен күні


(85) Халықаралық өтінімді ұлттық фазаға ауыстыру күні

(21) Тіркеу №

(22) Берілген күні


(86) алушы ведомство белгілеген халықаралық өтінімді тіркеу нөмірі және халықаралық өтінімді берген күні

(87) халықаралық өтінімнің нөмірі және халықаралық жарияланған күні

(96) алушы ведомство белгілеген еуразиялық өтінімнің нөмірі және өтінімді берген күні

(97) еуразиялық өтінімнің нөмірі және жарияланған күні
Өнертабысқа Қазақстан Республикасының

патентін беру туралы

ӨТІНІШ


Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК-на

Корғалжын тас жолы, 3Б ғимараты, Астана қ., 010000«Ұлттық зияткерлік меншік институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына («ҰЗМИ» РМК) төменде көрсетілген құжаттарды ұсына отырып, өтінім иесінің (иелерінің) атына өнертабысқа Қазақстан Республикасының патентін беруді сұраймын (сұраймыз)

  1. Өтінім иесі (иелері):

(Толық аты немесе атауы және тұратын немесе болатын жері көрсетіледі.

Өтінім иелері-авторлардың тұрғылықты жері туралы деректер (72) коды бар бағанның тұсындағы бағанда келтіріледі)
ДЗМҰ ST.3

стандарты бойынша


елдің коды

(егер белгілі болса)


Өтінімді «ҰЗМИ» РМК берген күннен неғұрлым ертерек күн бойынша басымдық сұралған кезде ғана толтырылады

Өнертабыстың басымдығын күні бойынша белгілеуіңізді сұраймын (сұраймыз):

бірінші өтінімді (өтінімдерді) Париж конвенциясына қатысушы мемлекетке беру (Қазақстан Республикасы Патент Заңының (бұдан әрі - Заң) 20-бабы 2-тармағы.)

Заңның 20-бабы 4-тармағына сәйкес неғұрлым ерте берілген өтінімді «ҰЗМИ» РМК беру

Заңның 20-бабы 5-тармағына сәйкес бастапқы өтінімді «ҰЗМИ» РМК беру

бастапқы өтінімнің басымдығы (Заңның 20-баьы 5-тармағы)

(өтінімнің нөмірі __________, өтінімді берген күні _____________)

неғұрлым ерте берілген өтінімге қосымша материалдардың түсуі (Заңның 20-бабы 3-тармағы)(31) Бірінші неғұрлым ерте берілген, бастапқы өтінімнің №


(32) Басымдық сұралған күн

(33) ST.3 бойынша берген елдің коды (конвенциялық басымдық сұралған кезде)


(54) Өнертабыстың атауы

Заңның 9-бабы 4-тармағының талаптары сақталғанХат-хабар алмасуға арналған мекенжай ( толық пошталық мекенжайы және адресаттың аты)

Телефон: Ұялы телефон: Факс: электрондық пошта:(74) Патенттік сенім білдірілген өкіл (толық аты, тіркеу нөмірі) немесе өтінім иесінің (иелерінің) өкілі (толық аты немесе атауы)

Қоса берілетін құжаттардың тізбесі

1 данадағы парақ саны

Дана саны

Өтінім беруге және өнертабысқа патентті алуға құқықтың туындау негізі (құжат ұсынусыз):

өтінім иесі жұмыс беруші болып табылады

және Заңның 10-бабы 2-тармағы талаптары сақталған

жұмыс берушінің немесе оның құқықтық

мирасқорының құқықтарды беруі


өтінімге қосымшаөнертабыстың сипаттамасы


өнертабыстың формуласысызбалар және өзге материалдаррефератөтінім беруге төлем туралы құжат
автордың немесе құқықтық мирасқордың

құқықты қайта беруі

мирасқорлық құқық


төлем мөлшерін азайтуға негіздің бар-жоғын растайтын құжатбірінші өтінімнің

(өтінімдердің) көшірмелері

(конвенциялық басымдық

сұралған кезде)
(«ҰЗМИ» РМК мөртаңбасы орны)өтінімнің шет тіліндегі құжаттарыпатенттік сенім білдірілген өкілдің немесе өкілдің өкілеттігін куәландыратын сенімхатбасқа құжат (көрсетілсін)
Формуламен (рефератпен) жариялау үшін ұсынылатын сызбалар фигурасының №

  1. Автор(лар)(толық аты көрсетіледі)

Елдің атауы және егер ол белгіленсе, ДЗМҰ ST.3 стандарты бойынша оның кодын қоса алғанда, тұратын жерінің толық пошталық мекенжайы

Өнертабысқа патент алуға құқығын берген автор (лардың)-өтініш иесінің (лерінің) және/немесе авторлардың қолы(дары)


Мен (біз) ______________________________________________________________________________________

(Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)

Өнертабысқа патент беру туралы мәліметтерді жариялау кезінде мені (бізді) автор (лар) ретінде көрсетпеуді сұраймын (сұраймыз)

Автордың (авторлардың) қолы (қолдары):


Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Қолы


Автор (лар) болып табылмайтын өтінім иесінің (иелерінің) қолы (қолдары) (заңды тұлғаның атынан қол қойған кезде басшының қолы мөрмен бекітіледі).Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет