Министерство юстиции республики казахстан


Глава 6. Тауар шығарылған жерлердің атауларына өтінімдерге сараптама жүргізу бойынша жеке мәселелержүктеу 2.59 Mb.
бет8/9
Дата21.04.2019
өлшемі2.59 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Глава 6. Тауар шығарылған жерлердің атауларына өтінімдерге сараптама жүргізу бойынша жеке мәселелер
88. Тауар шығарылған жер атауын тiркеу туралы өтiнiштi қарау және (немесе) тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын беру бойынша сараптама жүгізу кезiнде өтiнiм берушi өтiнiм материалдарын мәнi бойынша өзгертпей толықтыруға, нақтылауға немесе түзетуге құқылы.

89. Өтінім материалдарына өзгертулер, толықтырулар, түсіндірмелер және түзетулер енгізу (өзгерту) туралы қолдаухат жазбаша нысанда жасалып, түпнұсқа түрінде беріледі. Қолдаухат өтініш берушінің немесе оның өкілінің атынан беріледі және өтініштің нөмірін, өтініш берушінің атын, өтініште өзгертілетін мәліметтерді қамтиды.

90. Өтінімге өзгеріс енгізу туралы қолдаухат өтiнiш берушiнiң атауы мен мекен-жайын, оның iшiнде хат-хабардың мекенжайы мен өтiнiш берушiнiң өкiлi туралы мәлiметтердi өзгерту бөлiгiнде сараптама жасау ұйымына тауар шығарылған жердiң атауын тiркегенге дейiн және (немесе) тауар шығарылған жерлердiң атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiнде пайдалану құқығын бергенге дейiн берiледi.

Қолдаухатқа келесі:жеке тұлғаның және (немесе) оның тұрғылықты жерінің атын, тегі мен / немесе әкесінің атын (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның және / немесе оның орналасқан жерінің өзгергенін растайтын құжат;

өзгерістер енгізу туралы сараптама ұйымының қызметтері үшін ақы төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

өкілдік арқылы өтінім бойынша жұмыс істеген жағдайда сенімхаттың көшірмесі ұсынылады.

91. Тауардың түрін көрсете отырып, өтінімге түзетулер мен толықтырулар енгізу, тауарлардың ерекше қасиеттерін, сапасын, беделін немесе өзге де сипаттамаларын, тауарлардың шыққан жерін (шығарылған жерін) (географиялық объектінің шекараларын) түзету туралы қателерді (қателерді) түзету туралы өтініштер сараптама аяқталғанға дейін ұсынылады.

Қолдаухатқа келесі:Жаңа енгізілген нақтылаулармен өтініш;

өзгерістер енгізу туралы сараптама ұйымының қызметтері үшін ақы төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

өкілдік арқылы өтінім бойынша жұмыс істеген жағдайда сенімхаттың көшірмесі ұсынылады.

92. Егер қолдаухат осы талаптарға сәйкес келмесе, өзгерістер енгізу туралы өтініш қабылданбайды, ол өтініш берушіге бес жұмыс күні ішінде жазбаша түрде хабарланады.

Төлемді растайтын құжат болмаған жағдайда, өзгерістер енгізу туралы өтініш қабылданбайды, ол өтініш берушіге бес жұмыс күні ішінде жазбаша түрде хабарланады.

93. Өзгерістер енгізу туралы қолдаухатты сараптама жасау ұйымы өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде қарайды. Барлық талаптарды қанағаттандыратын өтінімді қарастырудың нәтижелері бойынша өтініш беруші өтініштің материалдарында өзгерістер болғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде хабарлама жолданады.

Тауар таңбаларына және тауар шығарылған жерлердің

атауларына өтінімдерге сараптама жасау қағидаларына

1-қосымша
Нысан


Келіп түскен күні

Берілген күні

Өтінім №

Тауар таңбасын тіркеуге

ӨТІНІМ


Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК-на

Корғалжын тас жолы, 3Б ғимараты, Астана қ., 010000


Осымен ұсынылған белгіні Қазақстан Республикасында тауар таңбасы (қызмет көрсету белгісі)
ретінде тіркеу талап етіледіҰжымдық тауар таңбасы


Өтініш берушінің ұйымдық-құқықтық нысанын (өтініш берушінің жеке тұлға болған жағдайда, тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса) көрсетіледі) толық атауы.

ДЗМҰST.3стандарты бойынша ел коды
(егер белгіленген болса)Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер, БСН нөмірі (салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі) немесе жеке кәсіпкер, ЖСН нөмірі (салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі) (Қазақстан Республикасының өтініш берушілер үшін)
Жеке басын куәландыратын құжат, ЖСН нөмірі (салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі) туралы ақпарат - жеке тұлғалар үшін (Қазақстан Республикасының өтініш берушілері үшін)
Өтініш берушінің мекенжайы, телефон‚ ұялы телефоны, телефакс, E-mail

Патенттік сенім білдірілген өкіл немесе басқа өкіл:

 Өтініш берушінің өкілі немесе патенттік сенім білдірілген өкілі болмаса

 Өтініш берушінің өкілі немесе патенттік сенім білдірілген өкілі бар болса

Өкілеттілікті анықтау

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай (пошта индексі мен елдің атын қосқанда):Хат алмасу үшін (адресаттың толық пошталық мекенжайы), телефон, ұялы телефон, телефакс,E-mail Бұрын берілген өтінімде конвенциялық басымдылық сұралады, (өтінім)

Бірінші өтінімнің нөмірі

Сұралған басымдықтың күні

СТ.3 бойынша берілген елдің коды


Көрменің басымдығы сұраладыАшық көрсетудің басталу күні

Өтініш берілген белгі:


орын үшін

сурет орналастыру

тауар белгісі

(8x8 сантиметр;

Жапсырмалар үшін 20x20 сантиметр) Стандартты түрдегітауар белгісі

Транслитерациясы

Қорғалмайтын элементтер

Аудармасы

Көлемді тауар белгісі

Голографиялық тауар белгісі

 Иісті тауар таңбасы

Дыбысты тауар белгісі

Товарный знак в цветовом исполнении

Ұжымдық тауар белгісі


Түстерді көрсету* Қазақстан Республикасының өтініш берушілері үшін Атаулары қазақ тілінде және/немесе орыс тілінде

толтырылады

** Шет елдік өтініш берушілер үшін орыс тілінде толтырылады

Керегін белгілеу
Товары и услуги, для которых испрашивается охрана товарного знака, сгруппированные по классам

МКТУ:


Тауар таңбасын қорғауды сұрайтын тауарлар мен қызметтер ТКҚХС сыныбы бойынша топтастырылған:
Өтiнiш берiлген белгi Қазақстан Республикасында бұрын №___тiркелген.Қосылған құжаттар тізімі:

 Қағиданың 4-тармағына сәйкес, үш данада өтінім берілген белгілердің суреттері

 Тауарлар / қызметтер тізімі (өтінімде жоқ тауарлардың / қызметтердің үлкен тізімі болған жағдайда)

 Төлем құжатының көшірмесі: түбіртек / төлем тапсырмасы

 Сенімхаттың көшірмесі

 бұрын берiлген өтiнiмнiң куәландырылған көшiрмесi;

 бұрын берілген өтінім аудармасының көшірмесі

 ұжымдық тауар таңбасының жарғысы

 Қағиданың 4-тармағында көрсетілгендерді қоса, басқа құжаттар (көрсетіңіз)

 Парақтардың барлығы _____ __________________________________________

Қосымша ұсынылған құжаттар тізбесін белгілеуОсымен, өтінім берілген өтінімді тіркеуге өтінім беру басқа тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын бұзбағанын растаймынАқпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін Қолы

Уәкілетті тұлғаның лауазымы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Күні
Тауар таңбаларына және тауар шығарылған жерлердің

атауларына өтінімдерге сараптама жасау қағидаларына

1-қосымша


Нысан
Ұқсас әріптер және олардың сәйкестігі


Қазақ транслитерациясы

Орыс транслитерациясы

Латын транслитерациясы

h-Ғ- Х

Ш=Ж

SH=SCH=J=G

Т-Д

Т=Д

T=D=GHT=TH

С-З-Ц                          

С=З=Ц

S=C=Z=SS

К-Г-Қ-Ғ                      

К=Г=Х                            

K= Q= G=H

В-Ф                             

В=Ф                                

V=F=PH=FF=W

П-Б

П=Б                                 

P=B

Ш-Ч                            

Ч-Ш                                 

CH=TCH=SH

У-Ү-Ұ                         

У=Ю

U=OO=YOU=OU

И-І                               

Е=И                                 

E=Y=EE=EA=I

А-Ә                             

А=Я

 

О-Ө                             

О=У

 

М-Н-Ң                         

М=Н

 

Тауар таңбаларына және тауар шығарылған жерлердің

атауларына өтінімдерге сараптама жасау қағидаларына

3-қосымша


Нысан


Келіп түскен күні

Берілген күні

Өтінім №

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК-на

Корғалжын тас жолы, 3Б ғимараты, Астана қ., 010000Тауар шығарылған жердің атауын және (немесе)
тауар шығарылған жердің атауын ұсыну құқығын тіркеуге

ӨТІНІШ


 Тауар шығарылған жер атауын және оны пайдалану құқығын тіркеу үшін
Төменде көрсетілген құжаттарды тапсыру арқылы өтінімде көрсетілген белгілерді тауар шығарылған жердің атауы ретінде тіркеуді және оны пайдалану құқығын беруді сұраймын

 бұрын тіркелген тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беру
Төменде көрсетілген құжаттарды тапсыру арқылы мен бұрын тіркелген тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруді сұраймын

Өтініш берушінің ұйымдық-құқықтық нысанын (өтініш берушінің жеке тұлға болған жағдайда, тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса) көрсетіледі) толық атауы.

ДЗМҰ ST.3 стандарты бойынша ел коды
(егер белгіленген болса)

Заңды тұлғаны немесе жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат (Қазақстан Республикасының өтініш берушілері үшін)
Өтініш берушінің мекенжайы, телефон‚ ұялы телефоны, телефакс, E-mail


Патенттік сенім білдірілген өкіл немесе басқа өкіл:

 Өтініш берушінің өкілі немесе патенттік сенім білдірілген өкілі болмаса

 Өтініш берушінің өкілі немесе патенттік сенім білдірілген өкілі бар болса

Өкілеттілікті анықтау

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай (пошта индексі мен елдің атын қосқанда):Хат алмасу үшін (адресаттың толық пошталық мекенжайы), телефон, ұялы телефон, телефакс, E-mail


Ұсынылған белгі (бас әріптермен басып шығару)


Тауар түрі

Өнімнің ерекше қасиеттерінің сипаттамасы немесе оның сапасы, беделі, басқа да сипаттамалары туралы ақпарат

Тауарлардың шыққан жері (өнімі) (географиялық объектінің шекарасы)Қосымша ұсынылған құжаттар тізімі

Парақтар саны
  • жергілікті атқарушы органның қорытындысы
  • арнайы қасиеттердің, сапаның, беделдің және басқа да сипаттамалардың бар екендігін растайтын құжат  • өкілдің өкілеттігін куәландыратын сенімхат
  • басқа құжаттар (көрсетіңіз)
Қосымша ұсынылған құжаттар тізімін белгілеу _____
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін

Қолы
Уәкілетті тұлғаның лауазымы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


КүніДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет