Министерство здравоохранения Кыргызской Республики


Рентгеностоматологиялык изилдөөлөр үчүн жайлардын курамы жана аянтыжүктеу 1.11 Mb.
бет4/7
Дата08.05.2019
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Рентгеностоматологиялык изилдөөлөр үчүн жайлардын курамы жана аянтыЖайлардын аталышы

Аянты (кем эмес м 2)

1. Күчөтүүчү экрансыз кадимки пленка менен иштөөчү денталдык аппарат менен рентгенографиялык методдо тиш ооруларын рентгенодиагностикалоо кабинети

- процедура бөлмөсү


- фотолаборатория

8
6

2. Жогорку сезгичтүү пленка менен иштөөчү жана/же сүрөттөлүштү цифралуу кабыл алуучу, анын ичинде визиографтуу денталдык аппарат менен рентгенографиялык методдо тиш ооруларын рентгенодиагностикалоо кабинети (фотолабораториясыз)
• процедура бөлмөсү

6


3. Панорамалуу рентгенографии же панорамалуу томография методу менен рентгенодиагностикалоо кабинети
• процедура бөлмөсү
• башкаруу бөлмөсү *
• фотолаборатория**

8

68

* Кызматкердин жумуш ордун коргоо каражаттары менен комплектелген (коргоочу кабиналар, коргоочу тосмолор ж.б.) аппараттарды пайдаланууда жок болушу мүмкүн.

** Сүрөттөлүштү цифралуу иштетүүчү аппараттарды пайдаланууда жок болушу мүмкүн.


147. Процедура бөлмөсүнө бирден ашык рентген денталдык аппаратты орнотууда жайдын аянты аппараттын тибине жараша чоңойтулууга тийиш, бирок ар бир кошумча аппаратка 4 м2 дан көп эмес.

148. Рентгеностоматологиялык изилдөөлөр үчүн жайларды желдетүүгө талаптар: рентгеностоматологиялык кабинеттерде саатына аба алмашуунун эселүүлүгү соруу боюнча 3 жана үйлөө боюнча 2ден кем эмести түзүүгө тийиш. Абанын температурасы жана жарыктандыруу 6-тиркемеде берилген маанилерге шайкеш келиши керек.

149. Рентгеностоматологиялык жабдууларды (ата мекендик же импорттук) каттоо күбөлүгү жана санитариялык-эпидемиологиялык корутундусу болгон учурда коюуга жана пайдаланууга уруксат берилет.

150. Стоматологиялык мекеме медициналык иштин тиешелүү түрүнө лицензиясы болгон учурда гана рентгенологиялык изилдөө жүргүзөт.

151. Рентгеностоматологиялык жабдууларды пайдалануучу мекеме 60-пунктка жана 7-тиркемеге ылайык документтери болушу керек.

152. Стоматологиялык мекеменин администрациясы денталдык рентген аппараттарында иштөөчү адамдардын тизмесин аныктайт, зарыл болгон окутууну жана нускама берүүнү камсыздайт; радиациялык коопсуздукка, рентген аппаратын эсепке алууга жана сактоого, радиациялык контролдоого жооптуу адамды дайындайт.

153. Рентгеностоматологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүүчү кабинетте 9-таблицага ылайык кызматкерди жана персоналдарды коргоонун көчмө жана жекече каражаттарынын топтому болушу керек.

9-таблица


Стоматологиялык изилдөөлөр үчүн рентгенодиагностикалык кабинетте кызматкерди жана пациенттерди коргоонун көчмө жана жекече каражаттарынын топтому


АталышыСаны, даана

1. Күчөтүүчү экрансыз кадимки пленка менен иштөөчү аппараттар, панорамалуу аппараттар, пантомографтар үчүн кароочу терезелүү чоң коргоочу тосмо (башкаруу пультун жана процедура бөлмөсүн бир жайга жайгаштырууда) *

1

2. Бир тараптуу жеңил коргоочу фартук (кызматкер үчүн)

- коргоочу жака (кызматкер үчүн)1
1

3. Коргоочу стоматологиялык (пациент үчүн) фартук же коргоочу жамынма (пелерина) жана гонадды сактоо үчүн алжапкыч (пациент үчүн)

2

* Жогорку сезгичтүү сүрөттөлүштү кабыл алгычы бар рентгеностоматологиялык аппарат менен иштөөдө тосмонун ордуна рентгенден коргоочу парданы пайдаланууга жол берилет.

154. Рентген аппаратында иш аткаруучу кызматкер ушул аппаратта иштөө эрежесине окутулууга, кызматкердин жана пациенттердин радиациялык коопсуздугун камсыздоо маселелери боюнча даярдалууга тийиш, бул тиешелүү документтер менен ырасталышы керек.

155. Рентгеностоматологиялык аппаратта иштөөгө медициналык каршы көрсөткүчтөр жок 18ден улуу курактагы адамдар мекемеде колдонулуучу нускамалардан, окутуудан, инструктаждан ишти жүргүзүү коопсуздугунун эрежелерин билүүлөрүн текшерүүдөн кийин жана А тобунун кызматкерлеринин категориясына мекеменин администрациясынын буйругу менен киргизилген адамдарга жол берилет.

156. Стоматологиялык мекеменин администрациясы денталдуу рентген аппараттарында иш жүргүзүүчү кызматкерлерди туруктуу жекече дозиметриялык контролдоону камсыз кылат.

157. Рентген процедураларынын учурунда пациенттин терисин коргоо максатында аппараттын тубусунун узундугу аноддук чыңалуунун кыйла жогорку мааниси болгондо 20 см жана 70 кВ номиналдуу чыңалуусу бар аппарат үчүн 10 см дан кем эмес тери-фокустук аралыкты камсыздоого тийиш.
11. Радиациялык эмес факторлордон коргоого талаптар
158. Рентгенологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн коопсуз шарттарын камсыздоо үчүн электрдин, коргошундун жана башка радиациялык эмес факторлордун таасиринен коргоо чаралары көрүлүүгө, ошондой эле өрткө каршы жана эпидемиологияга каршы иш-чаралар жүргүзүлүүгө тийиш.

159. Кызматкердин жумушчу станцияларынын жеке компьютерлерин кошкондо техникалык жабдуунун электр коопсуздугу жердештирүүчү байланышы бар электр розеткаларын пайдалануу менен камсыздалат.

160. Рентген кабинетинин процедура бөлмөсүн жабдуу кызматкердин жана пациенттердин пайдалануу шарттарындагы электр чынжырларынын ачык ток жүрүүчү бөлүктөрү менен тийишүү мүмкүндүгүн толук болтурбоого тийиш. Тийишүү үчүн жеткиликтүү жердештирилген коммуникациялык түзүлүштөр, мисалы, жылытуу батареялары изоляциялык щит менен жабылышы керек.

161. Башкаруу бөлмөсүнөн процедура бөлмөсүнө чейинки электр кабелдерин жана зымдарын төшөө полдун астындагы каналдарда, пол үстүндөгү же дубал бетиндеги кутуларда жүргүзүлүп, пациенттин, кызматкердин, аппаратуралардын жана арабачанын жылышы үчүн бош орун калтырылат. Рентген операциялык бөлмөдө пол астындагы каналдардан чыгуучу люктар жылчыксыз болууга тийиш.

162. Процедура бөлмөсүндө, башкаруу бөлмөсүндө жана фотолабораторияда имараттын жердештирүүчү түзүлүшү менен бириктирилген, кесилиши 4 х 25 мм дан кем эмес болот тилкеден жасалган жердештирүүнүн жалпы шинасы (кайталап жердештирүү контуру) колдонулушу керек. Жердештирүү түзүлүшүнүн агымына каршылык, эгерде аппаратуранын баяндамасында кичине мааниси айтылбаса, 10 Ом дон ашыкча болбошу керек. Чыңалууда болушу мүмкүн болгон стационардык рентген аппараттарынын жана жабдууларынын бардык металл бөлүктөрү (жогорку вольттуу генератордун, төмөнкү вольттуу шкафдын жана штативдердин метал тулкусу, фотоиштетүү үчүн түзүлүш, кургатуучу шкафтар ж.б.) кесилиши 4 мм2тан кем эмес жез зым менен жердештирүү шинасына кошулушу керек. Шинанын өзү (кайталап жердештирүү контуру) коммутациялык аппараттын тармактык азыктануусунун бейтарап зымы менен бириктирилиши керек. Калган электр приборлорун жана аппараттарды (денталдык, палаталык ж.б.) жердештирүүчү кошумча контактысы бар штепсел розеткасы (евростандарт) аркылуу жердештирүүгө кошууга жол берилет. Суу түтүк жана жылытуу тармагынын арматурасы жердештиргич катары пайдаланылбайт. Рентген компьютер томографын кайталап жердештирүү системасы башка аппараттардан өзүнчө болууга тийиш. Эгерде аппараттын конструкциясында жердештирүүчү зым каралса, жердештирүүчү тилкенин болушу талап кылынбайт.

163. Рентгенооперациялык бөлмөдө потенциалдарды теңдештирүү пластинасына кайталап коргоочу жердештирүү контурун алмаштырууга жол берилет, ага пайдаланылуучу аппаратуранын бардык жердештирүүчү жана нөлдөштүрүлүүчү зымдары туташтырылат.

164. Процедура кабинети колдонулуучу аппаратка жараша тармактын нөлдүк зымын кайталап жердештирүү менен 380/220 В, 50 Гц электр үч фазалык тармак же 220 В, 50 Гц бир фазалуу тармак менен жабдылышы керек. Иштебей турган аппараттагы номиналдуу мааниден тармактык чыңалуунун четтеши 10 %тен, ал эми жыштыктын четтеши +1 Гц тен ашпашы керек.

165. Тармактын каршылыгы түзөтүүнүн үч фазалуу схемасы бар рентген азыктандыруучу түзүлүштүн номиналдуу кубаттуулугуна туура келиши керек ( 10-таблица).

10-таблица


Аппаратуранын номиналдуу кубаттуулугуна жараша тармактын болушунча жол берилген каршылыгы*Номиналдуу кубаттуулук
(0,1 с үчүн), кВт

Тармактын каршылыгы, Ом
380В тармак үчүн

220В тармак үчүн

16

1,0

0,33

20

0,8

0,25

32

0,5

0,16

40

0,4

0,12

50

0,3

0,10

75

0,2100

0,151500

0,1* Талап түзөтүүсү орточо жыштыктуу схемалуу жана сыйымдуулуктуу топтогучу бар аппаратка жайылтылбайт .
166. Рентген компьютердик томография кабинетин РКТга кошуу колдонулуучу аппаратка жараша өзүнчө фидер боюнча 380/220 В, 50 Гц чыңалууда аткарылат.

167. Рентген аппаратурасы коммутациялык аппарат тармагына кошулууга тийиш, аны иштетүүдө аппаратуранын бардык бөлүгү иштеши керек. Коммутациялык аппараттын иштеген абалы даана көрүнүп турушу керек. Коммутациялык аппарат (рубильник) менен рентген аппаратынын башкаруу пультунун ортосундагы аралык 1,5 метрден ашык болбошу керек. Коммутациялык аппаратты процедура бөлмөсүнө жайгаштырууга жол берилет, анда айланма стол штативдин жанындагы врачтын жумуш ордунан 2 метрден ашык эмес аралыкта рентгеноскопия жүргүзүлөт.

168. Фотолабораторияларда жана рентгенооперациялык бөлмөдө коммутациялык түзүлүш жана башка тармактык иштеткичтер полдун деңгээлинен 1,6 м дан кем эмес бийиктикте, жердештирүүчү контактысы бар тармактык розетка — 1,2 м бийиктикте жайгашууга тийиш.

169. Жаңыдан курулуп жаткан рентген кабинеттеринде (бөлүмдөрүндө) жердештирүүчү контакт жана коргоочу өчүрүү түзүлүшү бар (УЗО) электр розетка колдонулат. Фотолабораториядагы штепселдик розетка коргоочу абалда колдонулат.

170. Рентген кабинетинин жайларында ачык коргошундуу же коргошун кармаган беттердин болушуна жол берилбейт.

171. Процедура бөлмөсүн техникалык жабдуудан ызы-чуунун деңгээли иштебей турган аппаратурада 50 дБА, иштеген аппаратурада - 60 дБАдан ашпашы керек.

172. Техникалык жабдуу элементтеринин жол берилген температурасы 11-таблицада келтирилген.

11-таблицаТехникалык жабдуу элементтеринин жол берилген температурасы


Элементтер

Температура, °С

Дене көңдөйүнө киргизилүүчү

50

Тийишүү үчүн жол берилген

60

Рентген нурлаткычынын тулкусу

70

173. Техникалык жабдуу элементтерин шыпка бекитүү тиешелүү бекиткичтердин толук саны менен аткарылат жана жүктөм боюнча он эселик запастан кем болбоого тийиш. Көчмө аппараттар пол 15°ка чейин жантык болгондо туруктуулугун сакташы керек. Аппараттын кыймылдуу бөлүгү 300 Нга чейин кысуу күчүн чектөөгө ээ болушу керек. Токтотулган элементтерди которуу күчү 40 Нтан ашпоого тийиш. Рентген аппараттарын которуу оордуктарды которуудагы жүктөмдүн нормаларына ылайык ишке ашырылат.

174. Жарыктандыруу үчүн штативдер врачты пациенттин дем алуу жолдорунан бөлүнүп чыккан тамчылардан сактоо үчүн жабдууга ээ болушу керек. Пациент денеси менен тийишкен аппаратуранын бөлүгү 0,1 %түү хлорамин жана этанол эритмеси менен көп жолу нымдуу санитардык иштетилгендей болушу керек.

175. Ар бир рентген кабинети ОУ-2 тибиндеги көмүр кычкыл өрт өчүргүч менен камсыздалат, өрт өчүрүү каражаттарына эркин жеткидей болушу керек. (Трансформатор майы менен толтурулган генератордук бак өрт коркунучу бар түзүлүшкө кирбейт.) Өрт өчүргүчтөрдүн саны жана жайгашкан жери өрт коопсуздугун көзөмөлдөөчү орган менен макулдашылат.

176. Рентген кабинетинде ачык от булагын пайдаланууга, бракталган сүрөттөрдү жана пленкалардын кесиндилерин ачык түрдө сактоого, пленканы терезеге, электр лампаларына жана жылытуу приборлоруна жакын коюуга жол берилбейт.

177. Рентген кабинетинде 2 кг дан ашык эмес рентген пленкасын сактоого жол берилет.

178. Техникалык паспортту, рентген кабинетинде радиациялык факторлордун параметрлеринин маанилеринин санитардык-эпидемиологиялык корутундусун (электр коопсуздукту, аба алмашуу эселүүлүгүн, жарыктанууну ж.б.) тариздөө үчүн зарылдыгына жараша ушул тармакта ченөөлөр аккредиттелген жана лицензияланган уюмдар тарабынан аныкталат, бирок эки жылда бир жолудан кем эмес.

1-тиркеме

Ушул “Түзүлүштөргө жана рентген кабинеттерин,

аппараттарды эксплуатациялоого жана

рентгенологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө

гигиеналык талаптар”

санитардык эрежелерине жана ченемдерине
Контролдоо-техникалык журналдын формасы


Датасы,

убактысыКызматкердин эскертүүсү жана андан ары пайдалануу боюнча чечим

Бузуктугунун түрү, оңдоо ыкмасы

Пайдалануу мүмкүндүгү жана шарттары

Техниктин колу, датасы

Эскертүү.

Журналдын биринчи эки мамычасы рентген кабинетинин кызматкери, калгандары кабинетке орнотулган аппаратураны сервистик тейлөөчү адис тарабынан толтурулат.

2-тиркеме

Ушул “Түзүлүштөргө жана рентген кабинеттерин,

аппараттарды эксплуатациялоого жана

рентгенологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө

гигиеналык талаптар”

санитардык эрежелерине жана ченемдерине
Жумуш ордунда нускама берүүнү каттоо журналынын формасы


Дата

Нускама берүүчүнүн аты-жөнү

Нускама берүүчүнүн кесиби, кызматы

Нускама берүү: биринчи жолу жумуш ордунда; кайталанма; пландан тышкаркы; учурдагы


Нускаманын номери же анын аталышы

Нускама берүүчүнүн аты- жөнү, кызматы

Колу

Ишке уруксат берди

Нускама берүүчү

Нускама берүүчү


Аты-жөнү, кызматы

Колу


3-тиркеме

Ушул “Түзүлүштөргө жана рентген кабинеттерин,

аппараттарды эксплуатациялоого жана

рентгенологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө

гигиеналык талаптар”

санитардык эрежелерине жана ченемдерине


Кызматкердин нурлануусунун жекече дозасын эсепке алуу карточкасы

____________________________________ _______________

(мекеменин аталышы, бөлүм, дареги, телефону) (толтурулган күнү)
Жекече дозаларды эсепке алуу карточкасы №_____
1. ________________________ 2. ____________ 3. ____________

Аты-жөнү туулган жылы жынысы


4.________________________ 5.___________________________

кызматы, үй дареги, телефону ишинин мүнөзү


Радиациялык кооптуу шарттардагы иш стажы___________________

Картаны толтуруу учуруна карата нурлануунун суммалык дозасы ___________Жылы


Ишинин мүнөзүНурлануунун кварталдык дозасы,

мЗв


Суммалык жылдык доза,

мЗв


Эскертүү


Колдору
4-тиркеме
Ушул “Түзүлүштөргө жана рентген кабинеттерин,

аппараттарды эксплуатациялоого жана

рентгенологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө

гигиеналык талаптар”

санитардык эрежелерине жана ченемдерине
Рентгенологиялык изилдөөлөрдө пациенттин дозалык жүктөмүн эсепке алуу баракчасы
Аты-жөнү_________________________________________________________

Датасы

Изилдөөнүн түрү, саны жана процедуранын түрү

Изилдөө үчүн эффективдүү доза,

мЗв


ЭскертүүЭскертүү. Баракча амбулаториялык оорулуунун медициналык картасына же баланын өнүгүп-өсүү тарыхына чапталат.

5-тиркеме


Ушул “Түзүлүштөргө жана рентген кабинеттерин,

аппараттарды эксплуатациялоого жана

рентгенологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө

гигиеналык талаптар”

санитардык эрежелерине жана ченемдерине
Рентген кабинеттеринин жайларынын курамы жана аянттары
1-таблица

Түрдүү рентген аппараттары бар процедура бөлмөсүнүн аянты


Рентген аппараты

Аянты, м2 (кем эмес)
Арабачаны пайдалануу каралат

Арабачаны пайдалануу каралбайт

Штативдердин толук топтому бар рентгенодиагностикалык комплекс (РДК) (ПСШ, сүрөт алуу столу, сүрөт мамычасы, сүрөт штативи)

45

40

ПСШсы, сүрөт мамычасы, сүрөт штативи бар РДК

34

26

ПСШсы жана универсалдуу мамыча-штативи, сүрөттөлүштү цифралуу иштетүүчү рентгенодиагностикалык аппараты бар РДК

34

26

Аралыктан башкаруучусу бар ПСШлуу РДК

24

16

Рентгенография методу менен ренгенодиагностика үчүн аппарат (сүрөт алуу столу, сүрөт үчүн мамыча, сүрөттөр штативи)

16

16

Универсалдуу мамыча-штативдүү ренгенодиагностика үчүн аппарат

24

14

Жакын аралыктагы рентгенотерапия үчүн аппарат

24

16

Алыс аралыктагы рентгенотерапия үчүн аппарат

24

20

Маммография үчүн аппарат
6

Остеоденситометрия үчүн аппарат
8

2-таблица


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> География пәнінен облыстық олимпиада
2015 -> Сыздыкова Гульжанар Каримовна карабаева Самал Сериковна Исетова Венера Мухаметжановна Список граждан, допущенных к собеседованию на объявленный конкурс
2015 -> Ибраев Жомарт Омашұлы; Результат конкурса по осуществлению отбора кандидатов на занятие
2015 -> Географиядан теориялық тур сұрақтары ( 9 сынып) Аудандық олимпиада 2014 – 2015 оқу жылы
2015 -> Биографическая справка
2015 -> Bala Turkvizyon 2015» Түрік әлемі әндерінің Ұлттық іріктеу турының ережесі Байқауды ұйымдастырушылар: «Bala Turkvizyon 2015» Ұлттық Түрік әлемі әндері байқауының (ары қарай Байқау) ұйымдастырушылары «rimas televiziyon Radyo Produksyon A


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет