Министерство здравоохранения ркжүктеу 96.71 Kb.
Дата12.11.2017
өлшемі96.71 Kb.

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА


С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің

Ғылыми кеңес мәжілісіндегі оқу үрдісін және тәжірибені ұйымдастыру бөлімінің бастығы Абированың М.А. «2010 жылғы Мемлекеттік аттестациялық комиссияның төрағаларын және құрамын бекіту» туралы баяндамасы бойынша

ШЕШІМ

(№4 хаттама, 24.12.2009ж.)

І. 2009-2010 оқу жылындағы қорытынды аттестацияның МАК төрағалары төмендегі тізімге сәйкес бектілсін:

1. Рыспеков Мырзабек Мырзашевич - медицина ғылымдарының докторы, профессор, «Астана медицина университеті» акционерлік қоғам (040100 - «Емдеу ісі» мамандығы бойынша).

Рыспеков Мырзабек Мырзашевич – профессор кафедры хирургических болезней Акционерного общества «Медицинский университет Астана» (по специальности 040100 - «Лечебное дело»), доктор медицинских наук, профессор,

2. Омарова Кулян Омаровна - медицина ғылымдарының докторы, профессор, Педиатрия және Балалар хирургиясы Ұлттық Орталығының бас ғылыми қызметкері (040200 - «Педиатрия» мамандығы бойынша).

Омарова Кулян Омаровна - главный научный сотрудник Национального центра «Педиатрия и детская хирургия» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, доктор медицинских наук, профессор (по специальности 040200 - «Педиатрия»).

3. Дурумбетов Еркин Ермекович - медицина ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасының бастығы (040300 - «Медико-профилактикалық ісі» мамандығы бойынша).

Дурумбетов Еркин Ермекович - начальник Управления здравоохранения г.Алматы, кандидат медицинских наук (по специальности 040300 - «Медико-профилактическое дело»).

4. Мергембаева Хадиша Сатмаганбетовна - медицина ғылымдарының докторы, профессор, Алматы Мемлекеттік дәргерлер білім жетілдіру институты, терапиялық

стоматология курсының меңгерушісі (040400 - «Стоматология» мамандығы бойынша).

Мергембаева Хадиша Сатмаганбетовна - заведующая курсом терапевтической стоматологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей, доктор медицинских наук, профессор (по специальности 040400 - «Стоматология»).
ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
5. Каманова Мариям Куспановна - жауапкершілігі шектеулі серіктестік, «№56 дәрiхана» директоры (040500 - «Фармация» мамандығы бойынша).

Каманова Мариям Куспановна - директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Аптека № 56» (по специальности 040500 - «Фармация»).

6. Билялова Кальсим Искендировна - медицина ғылымдарынының докторы, «Педиатрия және балалар хирургиясы» Ұлттық орталығының клиникалық-диагностика бөлімшесінің бас ғылыми қызметкері (040800 - «Медико-биологиялық ісі» мамандығы бойынша).

Билялова Кальсим Искендировна - главный научный сотрудник клинико-диагностического отдела Национального центра «Педиатрия и детская хирургия» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, доктор медицинских наук (по специальности 040800 - «Медико-биологическое дело)».

7. Сапарбаев Абдижапар Джуманович - экономика ғылымдарының докторы, профессор, экономикалық зерттеу институтының директоры (050507 - «Менеджмент» мамандығы бойынша).

Сапарбаев Абдижапар Джуманович - директор института экономических исследований, доктор экономических наук, профессор (по специальности 050507 - «Менеджмент»).

8. Тажиев Есентай Бодесович - медицина ғылым дарының докторы, профессор, Алматы қаласының орталық қалалық клиникалық ауруқананың бас дәрiгерi (магистратура - 6N1101 «Медицина» мамандағы бойынша).

Тажиев Есентай Бодесович - главный врач Центральной городской клинической больницы г.Алматы, доктор медицинских наук, профессор (по специальности 6N1101 - «Медицина» - магистратура).

9. Курманкулов Жолдасбек Курманкулович - тарих ғылымдарының кандидаты, А.Маргулан атындағы археология институтының археология бөлімiнiң меңгерушiсi, бас маман. («Қазақстан тарихы»пәні бойынша).

Курманкулов Жолдасбек Курманкулович - заведующий археологическим отделом первобытного человека, главный специалист Института археологии им. А.Х.Маргулана, кандидат исторических наук (по дисциплине «История Казахстана»).

10. Байжанов Сабихан Шинарбекович - медицина ғылымдарының докторы, Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты, эндоскопия кафедрасының меңгерушісі (интернатура мамандықтары үшін).

Байжанов Сабихан Шинарбекович - заведующий кафедрой эндоскопии Алматинского государственного института усовершенствования врачей, доктор медицинских наук, профессор (по специальностям интернатуры).ІІ. МАК мүшелерінің мамандықтар бойынша құрамы төмендегі тізімге сәйкес бекітілсін:

«Емдеу ісі» мамандығы бойынша комиссия мүшелері:

 1. Даулетбакова М.И.- м.ғ.д., профессор,№3 ішкі аурулар кафедрасының менгерушісі

 2. Балмуханова А.В. – м.ғ.д., профессор, емдеу ісі факультетінің деканы


ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 1. Оспанов А.О.- м.ғ.д., профессор, №2 хирургиялық аурулар кафедрасының менгерушісі

 2. Ибадильдин А.С. – м.ғ.д., профессор, №3 хирургиялық аурулар кафедрасының менгерушісі

 3. Калиева Л.Г. – м.ғ.д., профессор, №2 акушерия және гинекология кафедрасының менгерушісі

 4. Айдаргалиева Н.Е. – м.ғ.д., профессор, №2 ішкі аурулар кафедрасының менгерушісі

МАК хатшысы:

 1. Таурбаева Г.М. – м.ғ.к., ассистент

 2. Испосунова Г.А. – Жедел жәрдем кафедрасының ассистенті

 3. Балканай Г.Б. – урология және оперативтік нефрология кафедрасының ассистенті

«Медико-биологиялық іс» мамандығы бойынша МАК мүшелері:

 1. Балмуханова А.В. – м.ғ.д., профессор, ҚазҰМУ емдеу факультетінің деканы;

 2. Бейсембаева Ш.А. - м.ғ.к., зертханалық диагностика және молекулярлық медицина кафедрасының доценті.

 3. Рамазанова Б.А. – м.ғ.д., профессор, микробиология, вирусология және иммунология кафедрасының меңгерушісі.

 4. Плешкова С.М. - м.ғ.д., профессор, биохимия кафедрасының меңгерушісі.

МАК жатшысы: Бегадилова Т.С., микробиология, вирусология және иммунология кафедрасының ассистенті..

«Педиатрия» мамандығы бойынша комиссия мүшелері:

 1. Ормантаев К.С. – м.ғ.д., профессор, ҚР ҒА академигі, балалар хирургиясы кафедрасының менгерушісі.

 2. Имамбаева Т.М. - м.ғ.д., профессор, педиатрия факультетінің деканы

 3. Сарсенбаева С.С. – м.ғ.д., профессор, №1 Балалар аурулары кафедрасының менгерушісі.

 4. Хабижанов Б.Х. – м.ғ.д., профессор, №2 Балалар аурулары кафедрасының менгерушісі.

 5. Тастанбеков Б.Ж.- м.ғ.д., профессор, емдеу ісі факультетінің балалар аурулары кафедрасының менгерушісі.

 6. Тыныбеков А.С. – м.ғ.д., балалар инфекциясы кафедрасының профессоры

 7. Надирова К.Е. – ҚКБЖА-ң бас дәрігері.

 8. Медеубаева К.К. - №1 ҚКБА-ң бас дәрігері.

 9. Абдибеков М.И. – «Аксай» РБКА-ң бас дәрігері.

МАК хатшысы – Мусабекова Р.К. - №1 Бала аурулары кафедрасының ассистенті.

«Стоматология» мамандығы бойынша комиссия мүшелері:

1. Ибрагимова Р.С. – м.ғ.д., хирургиялық стоматология кафедрасының профессоры

2. Нурмаганов С.Б. – м.ғ.д., балалар жасындағы стоматология, стоматологиялық

аурулардың алдын-алу және ортодонтия кафедрасының профессоры

3. Алтынбеков К.Д. – м.ғ.д., ортопедиялық стоматология кафедрасының профессоры

4. Жайсакова Д.Е – м.ғ.д., ЛОР-аурулары кафедрасының меңгерушісі.

5. Искакова М.К. – м.ғ.к., терапиялық стоматология кафедрасының доценті

6. Зыкеева С.К- м.ғ.к.,доцент., стоматология факультетінің деканыМак хатшысы: Курышжанова К.Р-хирургия кафедрасының ассистенті


ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА


«Медико-профилактикалық ісі» мамандығы бойынша комиссия мүшелері:

 1. Байсеркин Б.С. – м.ғ.к., Қазақстан Республикасының СЭС директоры.

 2. Есенжанова Г.М. – м.ғ.д., профессор, ҚазҰМУ ОӘж проректоры.

 3. Саттаров А.И. – м.ғ.д., медико-профилактика факультетінің деканы.

 4. Даниярова А.Б. – УӘБ әдіскері.

 5. Алдашев А.А. – м.ғ.д., тағамтану гигиенасының профессоры.

 6. Амиреев С.А. – м.ғ.д., профессор, эпидемиология кафедрасының менгерушісі.

 7. Неменко Б.А. – м.ғ.д.,профессор, коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасының кафедра менгерушісі.

 8. Кенесариев У.И.- м.ғ.д., профессор, жалпы гигиена және медициналық экология кафедра менгерушісі.

 9. Шортанбаев А.А. – м.ғ.д., профессор, иммунология және аллергология кафедрасының менгерушісі.

 10. Камалиев М.А. – м.ғ.д., профессор қоғамдық денсаулық сақтау кафедра менгерушісі.

МАК хатшысы: – Бекбатырова Г.Т. коммуналдық гигиена және балалар жасөспірімдер гигиенасының оқытушысы.
«Фармация» мамандығы бойынша комиссия мүшелері:

 1. Есенжанова Г.М.- м.ғ.д., профессор, ҚазҰМУ, ОӘЖ проректоры.

 2. Датхаев У.М. – ф.ғ.қ., ФЭН мен ДТТ кафедра доценті.

 3. Кусаинова Ж.Ж. – профессор, жалпы химия кафедра менгерушісі.

 4. Байзолданов Т.Б. – профессор, ФЭН мен ДТТ кафедра менгерушісі.

 5. Омарова Р.А. – х.ғ.қ., профессор фармацевтикалық химия кафедра менгерушісі.

МАК хатшысы: – Наурызалиева Ж.Т. ФЭНмен ДТТ кафедра оқытушысы.

«Менеджмент» (сырттай бөлім) мамандығы комиссия мүшелері:

 1. Токмурзиева Г.Ж. –м.ғ.к., «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» факультетінің деканы.

 2. Сыздыкова К.Ш. – «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг құқық негіздері» кафедра меңгерушісін уақытша орындаушы.

 3. Жаксыгулова Г.К. – «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг құқық негіздері» кафедра доценті.

 4. Шаяхметова К. -э.ғ.к., Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің «Есеп және аудит» кафедрасының доценті.

 5. Меирбекова Е.М. – «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг құқық негіздері» кафедрасының аға оқытушысы.

МАК хатшысы:- Рахимжанова Г.Б.- «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» аға оқытушысы.

«Медицина» (магистратура) мамандығы бойынша комиссия мүшелері:

 1. Ахметов В.И.- м.ғ.д., жобалау және дамыту мәселелері жөніндегі проректор.

 2. Токмурзиева Г.Ж. –м.ғ.к. «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» факультетінің деканы.

 3. Тулебаев К.А. – м.ғ.д., профессор «Денсаулық сақтауды басқару және саясаты» кафедрасының меңгерушісі.

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
 1. Турдалиева Б.С.- м.ғ.д., «Денсаулық сақтауды басқару және саясаты» кафедрасының профессоры.

 2. Хасенова З.Х. - м.ғ.д., «Денсаулық сақтауды басқару және саясаты» кафедрасының доценті.

МАК хатшысы:- Аимбетова Г.Е. - «Денсаулық сақтауды басқару және саясаты» кафедрасының доценті.

«Интернатура» бойынша комиссия мүшелері:
1. Бердонгарова А.К. – ана және баланы емдеу және профилактикалық жұмысын координациялау бөлімі мен Алматы қ. Денсаулық сақтау департаментін лицензиялау бөлімінің бастығы.

2. Имангалиева Л.Т. – Алматы қ. Денсаулық сақтау департаментінің бас педиатр маманы.

3. Мергенбаева Х.С. – ҚР ДМ Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институтының терапиялық стоматология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.

4. Кобзарь Н.Н. – м.ғ.к., Алматы қ. Денсаулық сақтау департаментінің бас акушер-гинеколог маманы.

5. Мухамадиева Р.М. – Алматы қ. Денсаулық сақтау департаментінің біріншілік медико-санитарлық көмегінің бас маманы.

6. Сыдыкова С.И. – м.ғ.к., доцент, ҚазҰМУ дипломнан кеінгі білім беру факультеті (интернатура) деканы С.И. Сыдыкова.МАК хатшысы: Омарова С.Т.- м.ғ.к., дипломнан кеінгі білім беру факультеті (интернатура) деканың орынбасары, клиникалық анатомия және оперативтік хирургиясы кафедраның ассистенті.

ІІІ. МАК құрамы бойынша бұйрық дайындалсын.

Орындалу мерзімі -30.12.09ж. Жауапты: ОҮжТЖ бөлімінің бастығы Абирова М.А.

Ғылым кеңестің төрағасы, профессор А.А.АқановҒылыми хатшы Қайнарбаева М.С.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет