Мобилна комуникационно-информационна системажүктеу 17.75 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі17.75 Kb.
түріЗаконМОБИЛНА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

п.к. 2131, Горна МалинаРег. №__________________

Екз. Единствен
ПОКАНА

за участие в обществена поръчка

Във връзка с организиране на обществена поръчка за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от „Закона за обществените поръчки”, Ви отправяме покана за предоставяне на ценово предложение /оферта/.


1. Условия за провеждане на обществената поръчка.

1.1. Предмет на поръчката: „1099/Р-Ремонт на сграда № 68 „Войнишка лафка във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина”, по приложен списък.

1.2. Място на изпълнение/доставка: с. Горна Малина п.к. 2131, военно формирование 28860 – Мобилна КИС.

1.3. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на представянето й.

1.4. Начин на плащане – плащането ще се извършва по банков път в срок до 30 /тридесет/ дни, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните редовно оформени документи за плащане:


  • фактура (оригинал);

1.5. Срок и място за получаване на офертите с печат и подпис – до 16.00 ч. на 27.11.2017 г. по един от следните начини:

- на адрес: с. Горна Малина п.к. 2131, военно формирование 28860 – Мобилна КИС.

- на имейл адрес: opp.mkis@gmail.com - сканирани, след подпис и печат;

2. Минимални изисквания към съдържанието на офертата:

2.1. Информация за лицето, което прави предложението – административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и фамилия), адрес - седалище/управление на участника.

2.2. Ценово предложение за „1099/Р-Ремонт на сграда № 68 „Войнишка лафка във ВР 1019 на военно формирование 28860 – Горна Малина до 11 200 (единадесет хиляди и двеста лева) с включен ДДС.

Кандидат-участникът следва да подаде своята оферта по упоменатите начини до датата и часа, посочени в т. 1.5. от настоящата покана.СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА

До 16.00 ч. на 27.11.2017 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт с телефони за връзка: Сергей Сирков - 02/9229804; 0889016776


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет