Н. С. Кафтункина 20 жДата16.03.2018
өлшемі260.13 Kb.
#21169
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы-экономика факультеті
Қаржы кафедрасы

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне

арналған «Ақша, несие, банктер»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН
ҚЭФ Деканы

_________Т.Я.Эрназаров

200__ «____»___________

Құрастырушы: оқытушы Р.С. Ещанова ___________

Қаржы кафедрасы


5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының

күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

«Ақша, несие, банктер»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ Н. С. Кафтункина 20__ ж. «____» _______

(қолы) (А.Ж.Т.)


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған____________________ 20__ ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы _____________ А. Б. Темиргалиева 20__ ж. «_____»__________КЕЛІСІЛГЕН

ЕжА кафедрасының меңгерушісі ________ Р. И. Смагулова 20__ж.__________
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Ещанова Райхан Салахиденовна - «Қаржы» кафедрасының оқытушысы

Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі.

Кафедраның телефоны 67-36-43, ішкі 172, аудитория 511.

2 Пән туралы мәліметтер
Пән 1 семестрде зерттеледі, семестрдің ұзақтылығы 15 апта болады. Пәнннің жалпы еңбек сиымдылығы 135 сағат, оның 45 сағат аудиторлық жұмысқа, ал 90 сағаты – студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ) арналған. Сабақтардың түрлері бойынша аудиторлық сағат бойынша тарату күнтізбелік жоспарында келтірілген.

3 Пәннің мақсаты және тапсырмасы
«Ақша, несие, банктер» курсы - теориялық курс. Ол болашақ қаржыгерлер мен банкирлерді кең профильді маман ретінде дайындауға негіз береді. Бұл курс экономикалық теория, макро- және микродеңгейдегі экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, менеджмент және сол сияқты басқа оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастарының, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдастыру негіздерінің мәні туралы білімді қалыптастырып, олардың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

«Ақша, несие, банктер» оқу пәні келесі мақсаттарды көзделеді: • студенттерде ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесін, халықаралық несие - есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесін қалыптастыру;

 • ақшаның, ақша айналымының, банктік және биржалық қызметтің маңызын беретін түсіндірме - терминологиялық аппаратты ұсыну;

 • барлық түсініктердің өзара байланысын, олардың ішкі логикасын ашу.

«Ақша, несие, банктер» пәнінің міндеттері болып табылады:

 • ақша теориясы бойынша студенттерге қажетті теориялық білімнің минимумын ұсыну;

 • оларда, экономиканың ақша-несие саласындағы болашақ қызметі үшін тәжіріибелік дағды қалыптастыру.4 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:

- банктік операцияларын өткізу барысында заңдылықты;

- ақша, несиенің және бактердің теориялык негіздерін, практикалық қолданады;

- Қазақстанда ақша жүйесінің даму мәселесі мен болашағын;

- Қазақстанның экономикалық жағдайында шетелдің оң тәжірибелерін қолдану.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қолдана білу керек:

- ақша қарым-қатынастардың түрлері мен қалыптарын ажырату;

- несиелік механизмын қолдану;

- практикада несиелендіру, ақша жоспарлау, уйымдастыру саласында теориялық білімді колдану.

Тәжірибелік сабақтарға қатысып және СӨЖ тапсырмаларын орындап Сіз істей білесіз: • ақша айналым облысындағы даму тенденцияларын талдау, ақша айналыстағы нысана мәселелерін анықтау, мемлекеттің экономикасын тұрақтандыру, ақша айналымын күшейту тұралы есептерді талдау;

 • банктің актив және пассив операциялардың құрылымын анықтау, коммерциялық банктердің қызыметін реттейтін экономикалық нормативтарын санау;

 • несие алушының борыш төлеу қабілеттілігі бойынша жекеменшік қаржы көрсеткіштерін санау, Несиелік кілісімшартты құрастыру, коммерциялық банктердің қызыметін сенімділік, тұрақтылық, өтімділік, төлеу қабілеттілік, кіріс көрсеткіштер арқылы бағалау.5 Пререквизиттер
Курс бағдарламасында қарастырылатын сұрақтарды меңгеру үшін студенттердің толықтай «Экономикалык теория», «Микроэкономика», «Экономикалық ілімдер тарихы» жалпы курстарын толық білу қажет.
6 Постреквизиттер
Пәннің постреквизиттері   Қаржы; Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар; Бизнесті бағалау.

7 Пәннің тақырыптық жоспары

7.1 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы, орта кәсіби білім негізінде күндізгі оқыту нысаны, 2010 түскен жылы


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағаттың саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

5
1 Бөлім Ақша, несие, банктер туралы негізгі түсініктер

11

6

31

1

1.1 Ақшаның мәні мен қызыметтері

2

1

6

2

1.2 Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

2

2

6

3

1.3 Ақша реформалары

2

1

6

4

1.4 Қарыз капиталы, пайыз және несие

3

1

7

5

1.5 Несие және банк жүйесі

2

1

6
2 Бөлім Орталық банк – несие және банк жүйесінің негізгі буыны

4

2

13

6

2.1 Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

2

1

6

7

2.2 Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызыметтері мен опреациялары

2

1

7
3 Бөлім Коммерциялық банктер, олардың қызметтері мен іс-әрікетін ұйымдастыру

7

3

20

8

3.1 Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

2

1

6

9

3.2 Банктердің актив және пассив операциялары

3

1

7

10

3.3 Банк практикасындағы тәуекелдер

2

1

7
4 Бөлім Бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар нарығының құралдары, құрылымы және қатысушылары

4

2

13

11

4.1 Бағалы қағаздар нарығы

2

1

6

12

4.2 Қор биржасы

2

1

7
5 Бөлім Халықаралық валюталық – несиелік қатынастар

4

2

13

13

5.1 Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

2

1

6

14

5.2 Халықаралық валюталық – несиелік институттар

2

1

7

Барлығы

30

15

90

8 Пәннің қысқаша сипаттамасы
«Ақша, несие, банктер» курсы - теориялық курс. Ол болашақ қаржыгерлер мен банкирлерді кең профильді маман ретінде дайындауға негіз береді. Бұл курс экономикалық теория, макро- және микродеңгейдегі экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, менеджмент және сол сияқты басқа оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастарының, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдастыру негіздерінің мәні туралы білімді қалыптастырып, олардың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

9 Курстың компоненттері

9.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 Бөлім Ақша ,несие ,банктер туралы негізгі түсініктер
1 Тақырып Ақшаны мәні мен қызыметтері

Ақшаның пайда болуы және оның тауарлы табиғаты.Тауардың қарама- қайшылықтары және құнныңэквиваленттік формасының ерешелектері. Құн формасының дамуы.

Құнның салыстармалы және эквиваленттік формасы – құнның екі қарама қарсы жақтары. Ақша жалпы құн эквиваленті ретінде. Ақша тауарының спецификасы. Ақшаның тарихи, қоғамдық және экономикалық категория ретіндегі жаратылысы туралы.
2 Тақырып Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

Ақша айналымы және ақша айналысы туралы түсінік. Қызымет көрсетуші ақша формалары: толық құнды, толық құнсыз – қағаз жжжәне несие ақшалары. Қолма – қол және қолма – қол ақшасыз ақша айналысы. Ақшаның және төлем құралдарының турлері..


3 Тақырып Ақша реформалары

Ақша дағдарыстары. Ақша реформаларының тарихи мағыныға ие болуы. КСРО – дағы1922 – 1924 жылдардағы ақша реформасы және оның экономиканың дамуына тигізген әсері.


4 Тақырып Қарыз капиталы, өсімақы және несие

Несие қатыныстарының пайда болуы және дамуы. Тауар өндірісі және қоғамдық ұдайы өндіріс – несие қатыстарының дамуының негізі. Несиені қажет ететін негізгі және айналмалы қорлардың айналым заңдылықтары. Қарыз капиталын құру көздері. Біздің елімізде қарыз құру көздері. Біздің елімізде қарыз қорын құрудағы ерекшелекте. Экономикалық категория ретіндегі несиенің мәні мен оның сипаттамасы.

Қарыз капиталы және қарыз қорлары арасындағы айырмашылықтар мен ерекшелектер. Қарыз капиталы және несие ресурстары нарығы.
5 Тақырып Несие және банк жүйесі. Несие мекемелерінің түрлері

Несие жүйесі туралы ұғымдар, оның қызыметету жағдайы. Несие жүйесінің құрылымы және оның өзгеруі.

Несие мекемлерінің түрлері. Эмиссиялық және эмиссиялық емес банктер және олардың түрлері мен құқықтық формалары. Эмиссиялық емес банктер: әмбебап және операциялрдың кейбір түрлеріне маманданған банктер (сауда, есеп айырысу, инвестициялық, жинақ және т.б.)

Маманданған несие қаржы институттарв(квазинбанктер) және олардың типтері мен қызмет көрсету ерекшелектері. Факторингтік, лизингтік, брокерлік, қаржылық компаниялар, ломбардтар, клирингтік палаталар және т. б. Олардыұйымдастыру және қызымет ету ерекшелектері. Басқа елдердегі арнайы несие - қаржы мекемелерінің түрлері.2 Бөлім Орталық банк – несие және банк жүйесінің негізгі буыны
6 Тақырып Мемлекеттің Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

Орталық (эмиссиялық) банктердің пайда болуы. Оларды ұйымдастыру формалары, оның үрлері және қызметтері. Орталық банктің мемлекеттің экономикасындағы ролі. Ұлттық банк – Қазақстан Республикасының орталық банкі.7 Тақырып Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызметтері мен операциялары

Ұлттық банктің негізгі міндеттері. Ұлттық банктің қызметтері: елдің эмиссиялық орталығы, «банктердің банкісі», үкіметтің қаржылық агенті және елдің экономикасын ақша-несиелік әдістермен реттейтін органы.3 Бөлім Коммерциялық банктер, олардың қызыметтері мен ұйымдастыру

8 Тақырып Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

Коммерциялық банктердің құқықтық негіздері «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктердің қызыметі туралы» 1995 ж. 31 тамыздағы ҚР заңы.


9 Тақырып Банктердің актив және пассив опреациялары

Банктердің актив және пассив операцияларының сипаттамасы. Пассив операциялары. Банктердің өз қаражатын құру әдістері. Банктердің өз қаражатының және тартылған қаражатының құрылымы. Депозит деген ұғым және оның түрлері.


10 Тақырып Банк практикасындағы тәуекелдер

Банк практикасындағы тәуекелдер және олардың жіктелуі. Несиелік, валюталық, өсімақы тәуекелдері.4 Бөлім Бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар нарығының құралдары, құрылымы және қатысушылары
11 Тақырып Бағалы қағаздар нарығы

Бағалы қағаздар және олардың түрлері: акциялар, облигациялар, мемлекеттік қазыналық міндеттемелері, жинақ сертификаттары, вексель. Бағалы қағаздар эмиссиясының тәртібі. Бағалы қағаздарды шығару және айналысқа түсіру тәртібі.

Қазақстанда бағалы қағаздар нарығының қалыпиасуы. 2003 жылдың шілдесіндегі «ҚР-дағы Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы.
12 Тақырып Қор биржасы

Қор биржасының пайда болуы мен дамуы. Дамыған елдердегі қор биржаларын басқару мен ұйымдастыру ерекшеліктері.


5 Бөлім Халықаралық валюталық-несиелік қатынастар
13 Тақырып Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

Валюта жүйесін ұйымдастыру формалары: ұлттық, аймақтық, дүниежүзілік. Валюта жүйесінің элементтері.

Дүниежүзілік валюта жүйесінің кезеңдері: 1867ж. Париж конференциясы, 1922ж. Генуя, 1944ж. Бреттон-Вудс, 1976ж. Ямайка конференциялары.
14 Тақырып Халықаралық валюталық-несиелік институттар

Әлемдік банк тобы, оның құрылымдық бөліктері: халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК – МФК), халықаралық даму ассоциациясы (ХДА – МАР),

Инвестициялардың кепілдігі жөніндегі көп жақты агенттік (ИККА – МАГИ), халықаралық қайта құру және даму банкі (ХҚҚДБ – МБРРР).

Халықаралық есеп айырысу банкі (ХЕБ – БМР) және оның операциялары.9.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1 Тақырып Ақшаның мәні мен қызметтері

Ежелгі ақшаның түрлері. Алтанның демонетизация процесі. Ақшаның қызметтері және олардың ерешелектері. Ақша құн өлшемі құралы ретінде және баға масштабы. Құн заңы және оның орындалуы.


2 Тақырып Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

Ақша айналысының эволюциясы. Төлем құжаттарының турлері. Металл ақша айналысы. Монета және монета тарихы. Қағаз ақша айналысы. Электронды төлем құралдары


3 Тақырып Ақша реформалары

КСРО – дағы 1961 жылы баға масштабының өзгеруі. ҚР 1993 жылғы ақша реформасы және оның қажеттілігі мен жүргізілу тәртібі.


4 Тақырып Қарыз капиталы, пайыз және несие

Қарыз өсім ақасының экономикалық мәні. Тауарлы өндіріс және несие қатынастары – қарыз өсім ақысының дамуының негізі. Несие қарым қатынастарындағы субъектілер. Өсімақы нормасын анықтайтын факторлар. Өсісақы денгейі,ерекшелектері және дамуы. Өсімақы төлеу көздерінің қарыз алушылар мен қарыз берушілер арасындағы қарым қатнастаргға байланыстылығы.

Несие формалары. Банк несиесі – ең кең дамыған несие формасы. Банк несиенің түрлері, олардың біздің еліміздегі және шет елдердегі даму ерекшелектері. Коммерциялық несиенің мәні. Оның банк несие мен байланысы. Тұтыну несиесі, Оның түрлері және әр елдердегі даму ерекшелектері. Мемлекеттік несие.Халықаралық несие.
5 Тақырып Несие және банк жүйесі. Несие мекемелерінің түрлері.

Банк жүйесі экономиканың дербес сласы және оның құрамдас элементтері, қызыметтері, ролі. Банктің типтері. ҚР банк жүйесінің қалыптасуы. КСРО – дағы 1930 – 1932 жж. Несие реформасы. Оның мақсаты және мазмұны. КСРО – дағы 1998 жылғы түбегейлі реформа банк реформасы.


6 Тақырып Мемлекеттің Орталық банкісі, оның қалыптасуы және дамуы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Қазақстан Республикасы 1995 ж. 30 наурыздағы заңы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің құрылымы, заңды статусы және оның міндеті. Орталық банктің пассив және актив операциялары
7 Тақырып Қазақстан Республикасы Ұлттық банктің қызметтері мен операциялары

Ұлттық банктің актив және пассив операциясына операциясына сипаттама. Орталық банктің табыстарының құрылымы. Ұлттық және шетел валюталарындағы несиелік және басқа да банк операцияларын лицензиялау механизмі.

Банктік қызмет етумен айналысудағы, филиалдар мен бөлімшелерді ашудағы, еншілес құрылымдары құрудағы шектеулер

8 Тақырып Коммерциялық банктердің қызметін ұйымдастыру негіздері

Банктердің негізгі қызыметтері. Банктің қызымет етуін қалыптастыру. Қайта ұйымдастыру және оны тоқтату тәртібі


9 Тақырып Банктердің актив және пассив операциялары

Банктердің актив операциялары. Несиелік операциялары, вексельмен және басқа бағалы қағаздармен операцияларымен. Инвестициялық, факторингтік, лизингтік, консорциялдық операциялар. «Несиелік линия» түсінігі. Қозғалмайтын мүліктерді кепілдікке алумен берілетін ссудалар. Банктердің комиссиялық-делдалдық және сенім (траст) операциялары.


10 Тақырып Банк тәжірбиедегі тәуекелдер

Баланстанбаған өтімділік, нарық коньюнктурасының өзгеруі, экономикалық, саяси және табиғи апаттары тәуекелдері


11 Тақырып Бағалы қағаздар нарығы

Қазақстанда бағалы қағаздар нарығының қалыпиасуы. 2003 жылдың 2 шілдесіндегі «ҚР-дағы Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы.


12 Тақырып Қор биржасы

Қазақстан Республикасындағы қор биржаларының қызметі мен мақсаты. Қор биржасы мүшелерінің міндеттері мен құқықтары. Қор биржасының табысы. Пайданы құру мен бөлу процесінің ерекшеліктері. Биржалық мәмілелер


13 Тақырып Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

Төлем балансы және оның құрылымы. Есеп айырысу балансы және оның төлем балансынан айырмашылығы. Төлем балансына әсер етуші факторлар: инфляция, халықаралық саудадағы өзгерістер.

Валюта курсы туралы түсінік. Шетел валютасымен несиелеу мен есеп айырысу, оларды ұйымдасырудың ерекшеліктері. Валютамен халықаралық есеп айырысуды жүргізудің тәртібі
14 Тақырып Халықаралық валюталық-несиелік институттар

Әлемдік банктің (ХҚҚДБ) міндеті мен мақсаты және оның құрылымдық ұйымдастыралуы мен басқарылуы.

Халықаралық валюта қоры (ХВК – МФВ) және оның халықаралық қатынастарда алатын орны мен қызметі.

10.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
10.3.1 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы, орта кәсіби білім негізінде күндізгі оқу түрінде, 2010 түскен жылы


СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

Дәріс сабақтарына даярлау
Сабаққа қатысу

27

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)Оқұ дәптер

Сабаққа қатысу

18

Дәріс материалға кірмеген, бірәқ зерттеуге міндетті сұрақтарды дайындау

конспект

-

18

Бақылау шараларына дайындалу

-

1 МБ, 2 МБ , бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

27

Барлығы90


5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы, орта кәсіби білім негізінде сырттай оқу түрінде, 2010 түскен жылы

Апталар

Емтихандық сессия мерзім ішінде

1САМ

2САМ

3САМ

4САМ

5САМ

Емтихандық сессия мерзім ішінде

Ұпай жиыны

Максималды ұпай, оның ішінде бақылау түрі

7

7

7

12

12

12

12

12

6

6

7

100

Дәріс сабақтарына қатысу, 1 сағатқа макс. ұпай

3

3

3

9

Дәріс сабақтарына дайындалу макс. ұпай / бақылау түрі

4

4

4

12

к

к

к

Тәжірибе сабақтарына қатысу, 1 сағатқа макс. ұпай

2

2

2

6

Тәжірибе сабақтарына дайындалу макс. ұпай / бақылау түрі

4

4

5

13

жд

жд

жд

Өздік жұмысының тақырыптарын қорғау макс. ұпай / бақылау түрі


4*3

4*3

4*3

4*3

4*3


60


ас

ас

ас

Ас

ас


Аралық бақылау (АБ1)

100100


Шартты белгілер:

 1. к – конспект

 2. ас – ауызша сұрау

 3. жд - жұмыс дәптері

 4. бж - бақылау жұмысы


11 Курс саясаты

Сабақ кестесіне байланысты СРС - ны орындау мерзімі өзгеруі мүмкін.

Егер сіздер сабаққа кешікпей қатысатын болсаңыздар, барлық сабаққа белсенді дайындаласыздар, барлық тапсырмаларды мерзімінде, сапалы түрде орындаңыздар, сонда ғана ең жоғарғы ұпайды аласыздар.

Бақылау шараларының кестесін немесе сабақ ережесін бұзсаңыздар, сондай-ақ сабаққа кешігіп келсеңіздер жаза беріледі.

Оқу үрдісінде сабаққа қатысуларыңыз керек. Сабаққа белсенді, дайын болуларыңыз шарт, топпен бірге берілген жұмысты талдай білулеріңіз керек.

Сіздердің практикалық сабақтарыңыз сауалнама бойынша тексеріледі, топтық жұмысқа қатысуларыңыз шарт. Егер сіздер сабаққа дайындалмасаңыздар, онда тек қана сіздердің қатысуларыңыз ғана бағаланады.

Сабақты босатқанда және сабаққа дайындалмағанда ұпай 0-ге тең болады.

Егер сіздер сабаққа келмесеңіздер немесе себепті жағдай бойынша бақылау шараларына қатыса алмасаңыздар сіздерге жеке жұмыс жасау мүмкіндігі беріледі және белгіленген уақытта қосымша сабақ өткізіледі.

Семестрдің ағымдағы үлгерімі бойынша екі рет қорытынды жұмыстың ұпайы есептеледі (рейтинг). Ұпай 50-ден төмен болса, қанағатсыз болып табылады.

1-2 рейтинг қорытындысы емтиханға қатысу рұқсатын аласыздар.

Қорытынды емтихан тест арқылы өткізіледі.

Пән бойынша Ағымды үлгерім (АҮ) және Аралық бақылау (АБ) қорытынды бойынша рейтинг қойылады:


Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 +АБ1(2)*0,3
Р1 – бірінші рейтинг,

Р2 – екінші рейтинг,

АҮ1 – семестрдің бірінші бөлімінің Ағымды үлгерімі,

АҮ1 – семестрдің екінші бөлімінің Ағымды үлгерімі,

АБ 1 – бірінші Аралық бақылау,

АБ 2 - екінші Аралық бақылау

Егер Сіз АБ өтпесеніз және АБ бойынша 50 баллдан төмен алсаныз Рейтинг қойылмайды.

Осы жағдайда декан индивидуалды АБ тапсыратын уақыт мерзімін береді.

Семестр бойынша Жіберу рейтинг (ЖР) бағасы осылай табылады
ЖР = (Р1 + Р2)/2
Қорытынды баға емтихан баллдаң, Жіберу рейтинг бағасынаң және оған сәйкес салмақтық дейгейгейден қосылады, келесі формуламен анықталады.
Қ = ЖР *0,6 + ЕҚ*0,4
бұнда, Қ – қорытынды баға,

ЖР – Жіберу рейтингі,

ЕҚ – емтихан қорытындысы,

ЖРСД - Жіберу рейтингтің салмақтық дейгейгейі (0,6),

ҚБСД – қорытынды баллдардың салмақтық дейгейгейі (0,4)

Егер сіздер емтиханда қанағатсыз баға алсаңыздар (50 ұпайдан төмен), онда рейтинг қорытындысы бойынша мәлімет тізіміне «қанағатсыз» деген баға қойылады.12 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК»

 2. Сборник задач по банковскому делу / Под ред. Н.И. Валенцевой. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 3. Деньги и платежи: сб. норм. актов Республики Казахстан: офиц. тексты по сост. на 1 сентября 2006.

 4. Финансы, деньги, кредит: уч. / Под ред. Д.В. Соколовой. – М.: Юрист, 2001, 453 с.

 5. Деньги, кредит, банки: Учебник для ВУЗов / Е.Ф. Жуков и другие – М.: Юнити – Дана, 2004

 6. Деньги, кредит, банки: Учебник. /Под. Ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд. – М.: КНОРУС, 2005.

 7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник под ред. Красавиной Л.Н. - М.: Финансы и стат., 2000


Қосымша

 1. Новиков И.А., Чумаченко Б.П., Шалгимбаева Г.Н. Стратегия управления банковскими рисками.– Алматы, 1998..

 2. М.В. Гамаюнов, С.Е. Демент. Партнеры предприятия: сборник – Центр экон. и маркетинга, 2000.

 3. Осваиваем банковское дело. /Под ред. Уайтинг Д.П - М.,1996.

 4. Деньги/ авт. Д. Крибб – М.: Слово, 2000.

 5. Деньги, кредит, банки: учебник. / Титова И.Е., Кожаев Ю.П. – М.: ВЛАДОС, 2003.

 6. Деньги, кредит, банки. Ответы на экзаменационные вопросы: Учебное пособие. / Ч.Б. Ермасова. – М.: «Экзамен», 2004.

 7. Сверидов О.Ю. Деньги, кредит, банки. М.: Юнити, 2003.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет