На район "банкя" за включване в общинския план за развитие на столична община за периодаДата14.03.2018
өлшемі67.52 Kb.
#21155

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА РАЙОН ”БАНКЯ”

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

Насоките, гарантиращи развитието на района в частност и като съставна част на Столична община се базират на природните дадености - находище на минерална вода, доказано лечебно въздействие на въздушните течения, както и добрата комуникационна връзка и близост до центъра на Столицата.

Природните дадености са основа за стратегията за развитие на район „Банкя” като предпочитано място за живеене, отдих, спорт и атракции и възстановяване и развитие на рехабилитацията и балнеоложките услуги.

За гарантиране на развитието на града се работи върху създадената основа – общ устройствен план за район „Банкя” като съставна част от Общия устройствен план на гр.София в следните основни направления:

І. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Устройствено планиране на територията - планове за регулация и застрояване:Планове за приключване с открита процедура

- ИПРЗ и силуетен план за м. гр.Банкя – ЦГЧ

- Частично покритие на р.Банска, подземен паркинг-гараж, покрит пазар

- ПРЗ за местност „Клисура – Лаловец”

- ПРЗ за местност „Стърната – изток”

- ПРЗ за местност „Зона за отдих „Кукурданица”

- ПРЗ за местност „Михайлово – Равнище”

- ПРЗ за местност „Михайлово – Рибарника”

- ПРЗ за местност „Иваняне – Ровел”

- ПРЗ за местност „Стърната – юг”

- ПРЗ за местност „Михайлово – разширение запад”

- ПРЗ за местност „Радова махала”

- ПРЗ за местност „Бански рид – балнеоложка зона”

- ПРЗ за местност „Изгрев – изток”

- ПРЗ за местност „Бански рид”

- ПРЗ за м.”Градоман –в.з. Арбанас”

- ПРЗ за м.”Бели брег”, гр.Банкя

- ПРЗ за местност „Костино равнище”

- ИПРЗ за кв.81-а, гр.Банкя

Планове за възлагане по реда на чл.16 от ЗУТ

- ПРЗ за местност „Вердикал - Бобош”

- ПРЗ за местност „Банкя-Бобош”

- ПРЗ за местност Градоман – имоти извън регулация по направление и връзка с

ул.”Цар Симеон”

- Проект за парк и вторичен градски център за комплексно обществено обслужване за

местност "Вердикалска мера"

- Откриване на процедура за предпроектни проучвания, планирани и съгласувани на програма за устройство и управление на парк „Люлин”ІІ. КОМУНИКАЦИЯ И ТРАНСПОРТ

- Актуализиране на комуникационния план на район „Банкя” и връзките с район

„Люлин” и район „Овча купел”

- Планиране и етапна реализация на велоалея, свързваща гр.Банкя с район „Люлин”

- Анализ на състоянието и етапна реализация на пешеходни алеи и пространства с доказано лечебно въздействие

ІІІ. РЕНОВАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННИ ГРАДСКИ

ПРОСТРАНСТВА И ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

1. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари УПИ XIII, кв. 38 – втори и трети етап

2. Туристически информационен център, местонахождение: в УПИ ХХIVа, кв.80 - втори и трети етап

3. Гробищен парк , местонахождение: в м.Полето, кв.16, 17, 18, 19 в.з. Бели Брег втори етап

4. Частично обновяване и реконструкция на парк „Сабуров”, УПИ I, кв.41,кад. Лист А-3-9-В, район „Банкя”

5. Реконструкция на тротоари, застрояване на площадки, съхранение на вековни дървета и изграждане на алейна мрежа в УПИ I, кв.104, „Вазов дъб”, район „Банкя”

6. Разработване на проект за "Вердикалската мера" за градски парк - по предложение на Консултативен съвет

7. Реализация на проект за корекция на река Банкенска с подземен паркинг и пазарІV. МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕЙНА ЕФЕКТЕВНОСТ

1. Саниране на сградата на кметството на район „Банкя”, ул. „Цар Симеон” №1

2. Саниране на сградата на кметството на с. Клисура, район „Банкя”

3. Саниране на сградата на Кметство с. Иваняне, ул."Св. Св. Кирил и Методи" №58, район „Банкя”

4. Саниране на общинска сграда на ул.”Княз Борис I” №5, район „Банкя”

5. Саниране на сграда на Читалище "Отец Паисий", ул. "Стара планина" №4, район „Банкя”

6. Саниране на сграда на Читалище "Светлина", ул. "Варна" №202, район „Банкя”

V. ИНЖЕНЕРНА И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Инженерна инфраструктура на вътрешно-кварталната В и К мрежа на гр. Банкя и кварталите: Градоман, Михайлово, Вердикал и село Иваняне - район "Банкя" подмяна на съществуващите водопроводи попадащи в трасетата им - първи етап

2. Инженерна инфраструктура на В и К мрежа на гр. Банкя и кварталите: Градоман, Михайлово, Вердикал и село Иваняне - район "Банкя" подмяна на съществуващите водопроводи попадащи в трасетата им - втори етап

3. SOF 3003 /Банкя-Вердикал-Клисура/ Клисурски манастир „Света Петка” от км. 0+000 до км.3+300,41

4. Реконструкция на водопровод за минерална вода от каптаж, „Вазов дъб”, УПИ I, кв.104, район „Банкя”

5. Път IV 80206 гр.Банкя – кв.”Вердикал”- с.Клисура – Свлачище в края на кв.”Вердикал”

6. Укрепване на пътен участък по ул.”Балканска” №17-21, Местонахождение: с.Клисура

7. Изграждане на Улично осветление по ул.”Стефан Стамболов” от жп Прелеза до завода за минерална вода

8. Свлачище на ул.”Сочи”

9. Свлачище на ул.”Радост” №10

10. Свлачище на ул.”Ручей” №15, район „Банкя”

11. Свлачище на ул.”Републиканска” №3, район „Банкя”

12. Свлачище на ул.”Бор” , район „Банкя”

13. Свлачище на ул.”Иларион Макариополски” , район „Банкя”

14. Изграждане на пешеходен мост, свързващ алея „Шейново”с централен парк „Кестените”

15. Корекция на река ”Какач”,село Иваняне, район „Банкя”

16. Изготвяне на идеен проект за бетонова корекция на река ”Банска”,от ул. „Космонавт” до ул.”Васил Петлешков” и земно-насипни диги до края на район „Банкя” включително изграждане на велоалея по цялата дължина на корекцията и създаване на зони за отдих.

17. Изготвяне на проект за мост над р.Клисурска при ул. Липа кв. Вердикал

18. Изготвяне на проект за мост над р. Клисурска при ул. Свилен Миланов

19. Изготвяне на проект и реализация на „Реконструкция на фонтан и парково пространство на част от УПИ І-за парк,кв. 84 по плана на гр. Банкя „- пространство пред сградата на районната администрация

20. План за крайпътно залесяване

21. Уличен водопровод от о.т.72 до о.т.69А и по тупикова улица от о.т.69А до о.т.69Б захранващ УПИ VII 1780 и УПИ VIII 1780,кв.12,в.з. „Иваняне” район „Банкя”

22. Изграждане на улица от т.145-а до о.т.145-б, кв.27 кв.Изгрев. Местонахождение:кв.”Изгрев”

VI. БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

1. Детски площадки, Местонахождение:

1.1. Детска площадка на ул. Стефан Стамболов и ул. Пейо Яворов

2.2.Детска площадка на ул. Цар Симеон и ул. Иларион Макариополски

1.3. Детска площадка на ул. Москва и ул. Вършец

1.4. Детска площадка на ул.Ропотамо и ул. Явор, в.з. Банкя

1.5. Детска площадка на ул. Пирот и ул. Сочи

1.6. Детска площадка на ул. Майор К. Паница и ул. Княз Борис I

1.7. Детска площадка в двора на читалище „Светлина”, бул. Варна № 202, кв. Вердикал, гр. Банкя-СО

1.8. Детска площадка ул.Цар Симеон и ул. Арбанаси, в кв. Градоман, гр. Банкя-СО

1.9. Детска площадка на ул. Христо Ботев и ул. Владо Марков

1.10. Детска площадка ул. Св. Св. Кирил и Методий, с. Иваняне, район "Банкя"-СО

1.11. Детска площадка на ул. Княз Борис I и ул. Антим I

2. Минерални бани

2.1. Балнеолечебница голяма

2.2. Балнеолечебница малка

3.Незавършена поликлиника на ул. Стефан Стамболов" - по предложение на косултативен съвет

4. Изграждане и реконструкция на улична мрежа и тротоари , район „Банкя”

5. Отчуждаване на улици в кв. Тенев баир - по предложение на Консултативен съвет

6. Рехабилитация на парк "Кестените"- "Детски град" - по предложение на Консултативен съвет

7. Зона за делтапланеризъм - по предложение на Консултативен съвет

8. Разработване на проект за спортна площадка бул. Варна , кв. Вердикал на мястото на "бивша спортна площадка" - по предложение на Консултативен съвет

9. Възстановяване на градски стадион Банкя.

10. Проект за спортна площадка на ул. Варна в края на кв. „Вердикал" - по предложение на Консултативен съветVІІ. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Обединени детски заведения, комбинирани със спортни терени за комплексно ползване в новообразувани имоти - публична собственост по реда на чл.16 от ЗУТ за местност:

- местност "Изгрев - изток"

- местност “Бански рид - балнеоложка зона”

- местност "Иваняне - Ровел"

- местност “Банкя - Бобош”

2. Клуб на пенсионера и инвалида.

3. Социален дом за хора в неравностойно положение

4. Изработване на предложение и обществено обсъждане на необходимостта за изграждане на нов дом на културата или адаптиране на подходяща съществуваща сграда за такъв – по предложения постъпили при обществено обсъждане

5. Възлагане и процедиране на Подробен устройствен план /ПУП/ или схема за поставяне на паметници на личности положили основите и съдействали за развитието на гр. Банкя, след провеждане на обществено обсъждане по отношение на приноса им.6. Ретро железница - по предложение на Консултативен съвет
Каталог: downloads
downloads -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
downloads -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
downloads -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
downloads -> Қазақстанның ежелгі тарихы
downloads -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
downloads -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
downloads -> Хабарландыру
downloads -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
downloads -> akp_den_kz.doc [VІІ қысқы Азия ойындары]


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет