Начальник відділу містобудуванніжүктеу 55.91 Kb.
Дата07.09.2018
өлшемі55.91 Kb.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

БЕРЕГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1. Відділ містобудування та архітектури Берегівської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Берегівської міської ради, підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові . Відділ містобудування та архітектури створений у складі виконавчого комітету Берегівської міської ради.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням та іншими нормативними актами.

3. Основні завдання відділу є:

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури.

3.2. Аналіз стану містобудування на території міста та в його межах, організація розроблення містобудівної документації.

3.3. Координація діяльності суб’єктів щодо комплексного розвитку територій зонування, планування, забудови міста та поліпшення його архітектурного вигляду.

3.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури , державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

3.5. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування.


4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури , подає на розгляд міської ради та виконкому пропозиції з цих питань.

4.2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає на розгляд міської ради.

4.3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

4.4. Вносить пропозиції до міської ради щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає на розгляд до міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них містобудівної діяльності.

4.5. Розглядає, у випадках встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій , вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає на розгляд до міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них містобудівної діяльності.

4.6. Розробляє і подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів та надає висновки щодо їх затвердження.

4.7. Координує на території міста та в його межах виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

4.8. Організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів, ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натурі осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва.

4.9. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва зовнішньої реклами.

4.10. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

4.11. Надає забудовникам необхідні містобудівні умови, документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель.

4.12. Вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд.

4.13. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

4.14. Організовує ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

4.15. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує громадські обговорення.

4.16. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян з питань в сфері містобудування та вживає відповідних заходів.

4.17. Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб.

4.18. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.

4.20. Бере участь у погоджені проектів землеустрою.

4.21. Бере участь в організації виконання робіт з інвентаризації земель, розробленню та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста.

4.22. Готує проекти рішень, що відносяться до його компетенції.

5. Відділ має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документацію та інші матеріали, і від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Приймати у необхідних випадках стадійність проектування, доцільність розробки ескізних проектів, застосування індивідуальних, типових проектів будівель і споруд, їх поверховість та внесення до цих проектів змін.

5.4. Передавати відповідним державним органам питання про притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушення законодавства в сфері містобудування.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, підприємствами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює начальник – головний архітектор міста, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації..

8. Начальник відділу:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

8.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

8.3. Розподіляє функціональні обов’язки між працівниками відділу.

8.4. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу.

8.5. Має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

9. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в меж виділених асигнувань визначає міський голова. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Начальник відділу

містобудування та архітектури К.З.Борбель


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет