Началник на рио на мон град пловдив училищенучебенпла нжүктеу 0.5 Mb.
бет3/4
Дата03.04.2019
өлшемі0.5 Mb.
түріЗаседание
1   2   3   4

Обучението се осъществява по училищен учебен план, разработен в съответствие с Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование.

Паралелката в четвърти клас е една – режимът по който се организира образователно – възпитателния процес в нея е целодневен и се осъществява по първи вариант. За пътуващите ученици е осигурен транспорт.

За ЗИП в четвърти клас ученици и родители са избрали БЕЛ и Математика. Часовете по ЗИП са възложени на класната ръководителка.

Ще продължи работа и група за автентичен фолклор с преподавател - специалист.

В ПИГ учениците от IV клас са разпределени пропорционално в групите от I, II и III клас и заниманията са организирани както следва:


 • Самоподготовка – 10 часа

 • Дейност по интереси – 10 часа

 • Организиран отдих и спорт – 10 часа

Денят, в който се провежда Часа на класа за паралелката се определя със заповед на Директора, съгласно утвърден график.

Обучението по безопасност на движението по пътищата се осъществява по Учебни програми за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за ученици І – ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката през 2003 г.

Обучението по БДП за начален етап – ІV клас се провежда в часа на класа по утвърден от директора график от учител, преминал курса по методика на обучението по БД по пътищата съгласно Заповед № РД 09 – 773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката.

Учебният час по физическо възпитание и спорт, извън учебния план, регламентиран в Чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП, се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището. Избраните модули са: подвижни и щафетни игри. Модулното обучение по предмета се провежда извън седмичното разписание на часовете в училището.

Часът по ФВС извън учебния план в начален етап – четвърти клас ще се води от директора, притежаващ квалификация „учител в начален етап“.

Учителите избират методиката за провеждане на модулното обучение, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база и времетраенето на модула.ГРОЗДЕНКА ПОПОВА
Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив

canvas 13


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с. Войводиново 4135 , ул. „Христо Ботев” № 51 тел. (03101) 22 31, e-mail: ouvoivodinovo@abv.bg
Одобрил: ..............................
НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН

ГРАД ПЛОВДИВ

Разпределение на учебните предмети прогимназиален етап за учебната 2015/2016 година
Културно – образователни области


Образователна степан

Прогимназиален курс

КЛАСОВЕ

V

VI

VII

VIII

Общо
Учебни седмици

34

34

34

34

136

А.

Задължитрелна подготовка(ЗП)
1.

Български език и литература- Български език и литература

170

5

170

5

170

5

170

5

680

2.

Чужди езици- Английски език

119

3.5

119

3.5

102

3

102

3

442

3.

Математика,Информатика,Инф.

технологии- Математика

136

4

136

4

136

4

136

4

544
- Информационни технологии

34

1

34

1

34

1

34

1

136

4.

Природни науки и екология- Човекът и природата

85

2.5

85

2.5

-

-

170
- Биология и здравно образование

-

-

68

2

68

2

136
- Физика и астрономия

-

-

51

1.5

51

1.5

102
- Химия и опазване на околната среда

-

-

51

1.5

51

1.5

102

5.

Обществени науки и гражданско образование- История и цивилизация

68

2

68

2

51

1.5

51

1.5

238
- География и икономика

51

1.5

51

1.5

51

1.5

51

1.5

204

6.

Изкуства- Музика

51

1.5

68

2

51

1.5

51

1.5

221
- Изобразително изкуство

68

2

51

1.5

51

1.5

51

1.5

221

7.

Бит и технологии- Домашна техника и икономика

51

1.5

51

1.5

-

-

102
- Технологии

-

-

34

1

34

1

68

8.

Физ. Култура и спорт- Физ. Възпитание и спорт

85

2.5

85

2.5

68

2

68

2

306
ОБЩО ЗА ЗП

918

27

918

27

918

27

918

27

3672

Б.

Задължително избираема подготовка (ЗИП)

3

3

3

3- Български език и литература

34

1

34

1

34

1

34

1

136
- Математика

34

1

34

1

34

1

-

102
- Английски език

34

1

34

1

34

1

34

1

136
 • - Химия и опазване на околната среда

-

-

-

34

1

34
ОБЩО ЗА ЗИП

102

3

102

3

102

3

102

3

408
ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020

30

1020

30

1020

30

1020

30

4080

В.

Свободно избираема подготовка (СИП)

-

-

-

-ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП

-

-

-

-

Описание на организацията на обучението в училище – прогимназиален етап – V клас

І. График на учебното време през учебната 2015/2016 г., съгласно график, утвърден от Министъра на образованието и науката със Заповед РД 09-1221 / 28.08.2015 г.
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна

02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна
2. Неучебни дни

22.09.2015 г. - Ден на независимостта.

03.03.2016 г. - Национален празник

18.05.2016 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016 г. - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Учебни дни за други дейности:

11.05.2016 г. - Патронен празник на училището

01.06.2016 г. - Ден на детето


3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

4. Край на втория учебен срок15.06.2016 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
ІІ. График за организация на обучението на една смяна


 1. Продължителността на учебните часове е:

 • ІІІ – VIII клас е 40 мин
 1. Почивките между учебните часовете - 10 минути
 1. Голямото междучасие е с продължителност 30 минути мужду 2 – рия и 3 – тия час.Час

Сутрин

Клас

ПИГ
І – II клас

ІІІ – VIII клас1

810 – 845
800 - 840

I - IV

1220 – 1650

2

855 – 930
850 - 930

II-IV

1220 – 1650

3

1000 – 1035
1000 – 1040

III-IV

1220 – 1650

4

1045 – 1120
1050 – 1130

V - VI

1310 - 1730

5

1130 – 1205
1140 – 1220

VI - VII

1310 - 1730

61230 – 131071320 - 1400Обучението се осъществява по училищен учебен план, разработен в съответствие с Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование.

Паралелката в пети клас е една – режимът по който се организира образователно – възпитателния процес в нея е целодневен и се осъществява по първи вариант. За пътуващите ученици е осигурен транспорт.

За ЗИП в пети клас ученици и родители са избрали БЕЛ, Математика и Английски език.

В ПИГ – пети клас заниманията са организирани както следва: • Самоподготовка – 10 часа

 • Дейност по интереси – 10 часа

 • Организиран отдих и спорт – 10 часа

ПИГ – групата е сборна и обхваща V - VІ клас.

Денят, в който се провежда Часа на класа за паралелката се определя със заповед на Директора, съгласно утвърден график.

Обучението по безопасност на движението по пътищата се осъществява по Учебни програми за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за ученици V - VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката през 2003 г.

Обучението по БДП за прогимназиален етап – V клас се провежда в часа на класа по утвърден от директора график от учител, преминал курса по методика на обучението по БД по пътищата съгласно Заповед № РД 09 – 773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката.

Учебният час по физическо възпитание и спорт, извън учебния план, регламентиран в Чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП, се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището. Избраните модули са: подвижни и щафетни игри. Модулното обучение по предмета се провежда извън седмичното разписание на часовете в училището.

Часът по ФВС извън учебния план в прогимназиален етап – пети клас е възложен на старши учител, прогимназиален етап.

Учителите избират методиката за провеждане на модулното обучение, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база и времетраенето на модула.

ГРОЗДЕНКА ПОПОВА
Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив


Описание на организацията на обучението в училище – прогимназиален етап – VІ клас
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет