Началник на рио на мон град пловдив училищенучебенпла н


І. График на учебното време през учебната 2015/2016 г., съгласножүктеу 0.5 Mb.
бет4/4
Дата03.04.2019
өлшемі0.5 Mb.
түріЗаседание
1   2   3   4

І. График на учебното време през учебната 2015/2016 г., съгласно график, утвърден от Министъра на образованието и науката със Заповед РД 09-1221 / 28.08.2015 г.
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна

02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна
2. Неучебни дни

22.09.2015 г. - Ден на независимостта.

03.03.2016 г. - Национален празник

18.05.2016 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016 г. - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Учебни дни за други дейности:

11.05.2016 г. - Патронен празник на училището

01.06.2016 г. - Ден на детето


3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

4. Край на втория учебен срок15.06.2016 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
ІІ. График за организация на обучението на една смяна


 1. Продължителността на учебните часове е:

 • ІІІ – VIII клас е 40 мин
 1. Почивките между учебните часовете - 10 минути
 1. Голямото междучасие е с продължителност 30 минути мужду 2 – рия и 3 – тия час.Час

Сутрин

Клас

ПИГ
І – II клас

ІІІ – VIII клас1

810 – 845
800 - 840

I - IV

1220 – 1650

2

855 – 930
850 - 930

II-IV

1220 – 1650

3

1000 – 1035
1000 – 1040

III-IV

1220 – 1650

4

1045 – 1120
1050 – 1130

V - VI

1310 - 1730

5

1130 – 1205
1140 – 1220

VI - VII

1310 - 1730

61230 – 131071320 - 1400


Обучението се осъществява по училищен учебен план, разработен в съответствие с Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование.

Паралелката в шести клас е една – режимът по който се организира образователно – възпитателния процес в нея е целодневен. За пътуващите ученици е осигурен транспорт.

За ЗИП в шести клас ученици и родители са избрали БЕЛ, Математика и Английски език.

В ПИГ – шести клас заниманията са организирани както следва:


 • Самоподготовка – 10 часа

 • Дейност по интереси – 10 часа

 • Организиран отдих и спорт – 10 часа

ПИГ – групата е сборна и обхваща VI - VІІ клас.

Денят, в който се провежда Часа на класа за паралелката се определя със заповед на Директора, съгласно утвърден график.

Обучението по безопасност на движението по пътищата се осъществява по Учебни програми за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за ученици V - VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката през 2003 г.

Обучението по БДП за прогимназиален етап – VІ клас се провежда в часа на класа по утвърден от директора график от учител, преминал курса по методика на обучението по БД по пътищата съгласно Заповед № РД 09 – 773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката.

Учебният час по физическо възпитание и спорт, извън учебния план, регламентиран в Чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП, се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището. Избраните модули са: подвижни и щафетни игри. Модулното обучение по предмета се провежда извън седмичното разписание на часовете в училището.

Часът по ФВС извън учебния план в прогимназиален етап – шести клас е възложен на старши учител, прогимназиален етап.

Учителите избират методиката за провеждане на модулното обучение, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база и времетраенето на модула.

ГРОЗДЕНКА ПОПОВА
Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив

Описание на организацията на обучението в училище – прогимназиален етап – VІІ клас
І. График на учебното време през учебната 2015/2016 г., съгласно график, утвърден от Министъра на образованието и науката със Заповед РД 09-1221 / 28.08.2015 г.
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна

02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна
2. Неучебни дни

22.09.2015 г. - Ден на независимостта.

03.03.2016 г. - Национален празник

18.05.2016 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016 г. - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Учебни дни за други дейности:

11.05.2016 г. - Патронен празник на училището

01.06.2016 г. - Ден на детето


3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

4. Край на втория учебен срок15.06.2016 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
ІІ. График за организация на обучението на една смяна


 1. Продължителността на учебните часове е:

 • ІІІ – VIII клас е 40 мин
 1. Почивките между учебните часовете - 10 минути
 1. Голямото междучасие е с продължителност 30 минути мужду 2 – рия и 3 – тия час.Час

Сутрин

Клас

ПИГ
І – II клас

ІІІ – VIII клас1

810 – 845
800 - 840

I - IV

1220 – 1650

2

855 – 930
850 - 930

II-IV

1220 – 1650

3

1000 – 1035
1000 – 1040

III-IV

1220 – 1650

4

1045 – 1120
1050 – 1130

V - VI

1310 - 1730

5

1130 – 1205
1140 – 1220

VI - VII

1310 - 1730

61230 – 131071320 - 1400


Обучението се осъществява по училищен учебен план, разработен в съответствие с Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование.

Паралелката в седми клас е една – режимът по който се организира образователно – възпитателния процес в нея е целодневен и се осъществява по първи вариант. За пътуващите ученици е осигурен транспорт.

За ЗИП в седми клас ученици и родители са избрали БЕЛ, Математика и Английски език.

В ПИГ учениците от седми клас са разпределени пропорционално в групите от V и VI клас и заниманията са организирани както следва:


 • Самоподготовка – 10 часа

 • Дейност по интереси – 10 часа

 • Организиран отдих и спорт – 10 часа

Денят, в който се провежда Часа на класа за паралелката се определя със заповед на Директора, съгласно утвърден график.

Обучението по безопасност на движението по пътищата се осъществява по Учебни програми за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за ученици V - VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката през 2003 г.

Обучението по БДП за прогимназиален етап – VІІ клас се провежда в часа на класа по утвърден от директора график от учител, преминал курса по методика на обучението по БД по пътищата съгласно Заповед № РД 09 – 773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката.

Учебният час по физическо възпитание и спорт, извън учебния план, регламентиран в Чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП, се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището. Избраните модули са: подвижни и щафетни игри. Модулното обучение по предмета се провежда извън седмичното разписание на часовете в училището.

Часът по ФВС извън учебния план в прогимназиален етап – седми клас е възложен на старши учител, прогимназиален етап.Учителите избират методиката за провеждане на модулното обучение, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база и времетраенето на модула.

ГРОЗДЕНКА ПОПОВА
Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив

Описание на организацията на обучението в училище – прогимназиален етап – VІІІ клас
І. График на учебното време през учебната 2015/2016 г., съгласно график, утвърден от Министъра на образованието и науката със Заповед РД 09-1221 / 28.08.2015 г.
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна

02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна
2. Неучебни дни

22.09.2015 г. - Ден на независимостта.

03.03.2016 г. - Национален празник

18.05.2016 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016 г. - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Учебни дни за други дейности:

11.05.2016 г. - Патронен празник на училището

01.06.2016 г. - Ден на детето


3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

4. Край на втория учебен срок15.06.2016 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
ІІ. График за организация на обучението на една смяна


 1. Продължителността на учебните часове е:

 • ІІІ – VIII клас е 40 мин
 1. Почивките между учебните часовете - 10 минути
 1. Голямото междучасие е с продължителност 30 минути мужду 2 – рия и 3 – тия час.Час

Сутрин

Клас

ПИГ
І – II клас

ІІІ – VIII клас1

810 – 845
800 - 840

I - IV

1220 – 1650

2

855 – 930
850 - 930

II-IV

1220 – 1650

3

1000 – 1035
1000 – 1040

III-IV

1220 – 1650

4

1045 – 1120
1050 – 1130

V - VI

1310 - 1730

5

1130 – 1205
1140 – 1220

VI - VII

1310 - 1730

61230 – 131071320 - 1400Обучението се осъществява по училищен учебен план, разработен в съответствие с Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование.

Паралелката в осми клас е една – режимът по който се организира образователно – възпитателния процес в нея е полудневен. За пътуващите ученици е осигурен транспорт.

За ЗИП в осми клас ученици и родители са избрали БЕЛ, Математика и Химия и опазване на околната среда.

Денят, в който се провежда Часа на класа за паралелката се определя със заповед на Директора, съгласно утвърден график.

Обучението по безопасност на движението по пътищата се осъществява по Учебни програми за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за ученици V - VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката през 2003 г.

Обучението по БДП за прогимназиален етап – VІІІ клас се провежда в часа на класа по утвърден от директора график от учител, преминал курса по методика на обучението по БД по пътищата съгласно Заповед № РД 09 – 773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката.

Учебният час по физическо възпитание и спорт, извън учебния план, регламентиран в Чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП, се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището. Избраните модули са: подвижни и щафетни игри. Модулното обучение по предмета се провежда извън седмичното разписание на часовете в училището.

Часът по ФВС извън учебния план в прогимназиален етап – осми клас е възложен на старши учител, прогимназиален етап.Учителите избират методиката за провеждане на модулното обучение, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база и времетраенето на модула.
ГРОЗДЕНКА ПОПОВА
Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет