Национална агенция за приходитежүктеу 44.03 Kb.
Дата30.03.2019
өлшемі44.03 Kb.
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ
1000 София, ул. “Аксаков” № 21, Телефон: (02) 9859 3801, Факс: (02) 9864810, е-mail: td_sofia_grad@ro22.nra.bg

Изх.№ С180022-111-0002238/27.09.2018СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Подписаният Магдалена Малинова, главен публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, дирекция ''Събиране'', отдел ''Публични вземания'', съобщавам, че по изпълнително дело № 5699/2002 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, дирекция ''Събиране'', ул. „Триадица“ № 2, ет. 6, ст. 4, търгова зала, на 01.11.2018 г., от 10:00 ч. на следните недвижими имоти:


  1. Битова сграда, представляваща едноетажна, сглобяема, скелетна и рамова стоманобетонна конструкция, РЗП 420 кв.м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.


При първоначална цена: 13 000 лв. /тринадесет хиляди лева/

  1. Сграда, представляваща КПП с едноетажна, монолитна, стоманобетонна конструкция и с площ 25 кв. м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.


При първоначална цена: 1 000 лв. /хиляда лева/


  1. Административна сграда, състояща се от три корпуса. Първия корпус се състои от един салон, представляващ заседателна зала, втория корпус е едноетажен и се състои от барче с тоалетна и фоайе, трети корпус е с три етажа с изградени общо 23 стаи и 6 тоалетни. Цялата сграда е с монолитна стоманобетонна конструкция и с РЗП 1164 кв. м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.


При първоначална цена: 33 000 лв. /тридесет и три хиляди лева/


  1. Сграда, представляваща паркокотелна централа, състояща се от две нива. Сградата е със сглобяема скелетна, рамова стоманобетонна конструкция и РЗП 288 кв. м. Разположена е върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, при граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.


При първоначална цена: 9 000 лв. /девет хиляди лева/


  1. Сграда, представляваща професионално-учебен център с лаборатория, състоящ се от два корпуса: едноетажен и двуетажен. Сградата е със сглобяема, скелетна и рамова стоманобетонна конструкция, РЗП 1432 кв. м. Разположена е върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, с граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.


При първоначална цена: 29 000 лв. /двадесет и девет хиляди лева/


  1. Сграда, представляваща подобект пречиствателна станция, към обект "База за възстановяване на резервни части" в едно с изграденото към сградата съоръжение, представляващо бетонов филтър. Сградата се състои от един надземен и един подземен етаж и е със стоманобетонна конструкция, РЗП 30 кв. м. Разположена е върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, с граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.


При първоначална цена: 2 000 лв. /две хиляди лева/


  1. Столова с кухня, представляваща едноетажна, сглобяема стоманобетонна конструкция с РЗП 468 кв. м. Сградата е разположена върху терен извън регулация, находящ се в област Велико Търново, община Павликени, гр. Бяла Черква, ул. Росица № 1, с граници: юг-птичарник и стара кариера, запад-мелнична вода, север-мера и изток-р. Росица и мера. Сградата не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ.


При първоначална цена: 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/
Огледът ще се извършва всеки присъствен ден от 15.10.2018 г. до 24.10.2018 г. /включително/ по местонахождение на недвижимите имоти.
Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, дирекция ''Събиране'', ул. „Триадица“ № 2, ет. 6, ст. 9, всеки присъствен ден от 15.10.2018 г. до 24.10.2018 г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:30 ч., както и по пощата с пощенско клеймо до 24.10.2018 г. включително.
Освен, посочените в чл. 251 от ДОПК изисквания, към предложението задължително се добавя и декларация за произхода на средствата за участие в търга по Закона за мерките срещу изпирането на пари – в случаите, в които първоначалната тръжна цена на вещта /групата от вещи/ е над 30 000 лева - в оригинал. Направени предложения неотговарящи на посочените условия ще се считат за невалидни и няма да бъдат разгледани.
Разглеждането на предложенията ще се извърши на 01.11.2018 г. от 10:00 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, гр. София, ул. „Триадица“ № 2, ет. 6, ст. 4, търгова зала.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 25.10.2018 г., в банкова сметка: IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД.

Доплащането на окончателната цена на вещта от обявеният/те за купувач/и участници в търга се извършва по безкасов начин по банкова сметка IBAN: BG09UBBS88883322943300, BIC: BUIB BGSF ТБ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“.


Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, на НАП София, дирекция „Събиране“, ул. „Триадица“ № 2 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg
За контакти: телефон 02/8106652

старши Публичен изпълнител

............................................

/Магдалена Малинова/

Дата 27.09.2018

Гр. София

страница
Обр.№ Сд- 111


Каталог: upload
upload -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
upload -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
upload -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
upload -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
upload -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет