Наказ №1 представяне на участник в обществена поръчка с предмет: „жүктеу 458.43 Kb.
бет2/3
Дата03.04.2019
өлшемі458.43 Kb.
түріНаказ
1   2   3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие при възлагане на обществена поръчка с предмет:

Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/.АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:

 • Страна, код, град, община

 • Квартал, ул., №,

 • Телефон, факс,

 • E-mail:
Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки

Обслужваща банка • Град, клон, офис

 • Титуляр на сметката

 • Банкова сметка (IBAN)

 • Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/ пълномощника:

 • Трите имена

 • Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

 • Длъжност

 • Телефон / факс / e-mail:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществената поръчка както следва:

Общата цена за изпълнение на всички СМР/СРР от предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и ………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС. Формирана е въз основа на следните количества и единични цени, закръглени до втория знак след десетичната запетая:


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид работа / СМР /

Ед. мярка

Коли чество

Предлагана единична цена без ДДС

Обща цена без ДДС (количество по ед.цена)

 

Част: Архитектура

 

 1

Събаряне на преградни зидове, включително почистване

м3

2,002

Демонтаж на старо дюшеме

м2

45,093

Демонтаж на стара ламперия по стени, включително почистване

м2

110,004

Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни на единична конструкция

м2

25,005

Демонтаж на подови настилки, включително почистване

м2

175,916

Демонтаж на стари интериорни врати

бр

10,007

Направа на нова изравнителна замазка по под

м2

45,098

Доставка и монтаж на нови интериорни врати от МДФ

бр.

11,009

Доставка и монтаж на входни алуминиеви врати с прекъснат термомост 100/230

м2

5,6010

Доставка и монтаж на антипаник брави

бр

5,0011

Доставка и монтаж на плътна бяла алуминиева врата 90/200см.

бр

1,0012

Доставка и монтаж на врата EI90/200 с брантмауер за стълбищна клетка

бр

1,0013

Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм

м2

120,0014

Доставка и монтаж на подови первази от PVC

м

105,0015

Доставка и монтаж на гранитогрес

м2

52,2016

Доставка и монтаж на стъпало с чело от гранитогрес за стълби и площадки (без сутерен)

бр

78,0017

Доставка и монтаж на винилова настилка

м2

45,0918

Изстъргване на подкожушена посна боя и латекс по стени и тавани

м2

250,0019

Гипсова шпакловка на стари стени и тавани с готова смес до получаване на гладка основа

м2

670,6920

Грундиране на стени и тавани с латексов грунд

м2

670,6921

Боядисване по стени и тавани с цветен латекс двукратно

м2

670,6922

Къртене на фаянс в тоалетна и преддверие, включително почистване

м2

131,1123

Облицовка по стени от гладки фаянсови плочи - І-во качество

м2

51,0024

Демонтаж на стара дограма

м2

45,0025

Доставка и монтаж на нова петкамерна дограма с коеф. на топлопроводимост U≤1.40W/m2K

м2

45,0026

Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази

м

21,0027

Обръщане на прозорци

м

108,0028

Доставка и монтаж на комарници за врати и прозорци

м2

14,0029

Натоварване и извозване на строителни отпадъци

м3

40,0030

ВиК инсталации, включително доставка и монтаж на санитария за тоалетни

Бр.

1,0031

Изработка на бетонова рампа за инвалиди за достъпна среда

Бр.

1,00 

 

 

  

Част: Електро

 

 1

Демонтаж на осветителни тела

бр.

20,002

Доставка и монтаж на панелно светодиодно осветително тяло комплект с осветител тип LED-35W; с електронен баласт; с размери-600/600/50мм, степен на защита - IP-44;

бр.

9,003

Доставка и монтаж на панелно светодиодно осветително тяло комплект с осветител тип LED-35W; с електронен баласт; с размери-600/600/50ммстепен на защита - IP-44; с блок за аварийно осветление

бр.

7,004

Доставка и монтаж на панелно светодиодно осветително тяло комплект с осветител тип LED-23W; с електронен баласт; с размери-600/300/50мм, степен на защита - IP-44;

бр.

1,005

Доставка и монтаж на панелно светодиодно осветително тяло комплект с осветител тип LED-23W; с електронен баласт; с размери-600/300/50мм, степен на защита - IP-44;с блок за аварийно осветление

бр.

1,006

Доставка и монтаж на противовлажна плафониера с невидима метална част с осветител - LED-12W, 4000К, IP-44

бр.

2,007

Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуация с електронно акумулаторно захранване тип 3xNiCd 1.2V/1,5Ah, мощност 8W

бр.

2,008

Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуация с електронно акумулаторно захранване тип 3xNiCd 1.2V/1,5Ah, мощност 8W, със стрелка

бр.

3,009

Доставка и монтаж на контакт шуко, с детска защита, за скрита инсталация, ІР-20

бр.

12,0010

Доставка и монтаж на контакт шуко, с детска защита, двоен за скрита инсталация, ІР-20

бр.

2,0011

Доставка и монтаж на контакт шуко, с детска защита, троен за скрита инсталация, ІР-20

бр.

2,0012

Доставка и монтаж на контакт шуко, с детска защита, четворен за скрита инсталация, ІР-20

бр.

1,0013

Доставка и полагане под мазилката на проводник СВТ 3х2.5мм2

м.

100,0014

Доставка и полагане под мазилката на проводник ПВВМБ1 3х4мм2

м.

65,0015

Доставка и изтегляне в тръба на проводник СВТ 5х10мм2

м.

10,0016

Доставка и монтаж на РVС тръба 30мм

м.

10,0017

Свързване на пров. към съоръжение с или без ухо със сечение до 10мм2

бр.

136,0018

Направа на суха разделка на кабел НН със сечение до 2.5мм2

бр.

26,0019

Направа на суха разделка на кабел НН със сечение до 4мм2

бр.

16,0020

Направа на суха разделка на кабел НН със сечение до 10мм2

бр.

2,0021

Изпитване изолацията на кабели и ел. съоръжения с повишено напрежение

чч

10,0022

Измерване съпротивлението на заземителите

чч

10,0023

Проверка на съпротивлението на контур “фаза-нула”

чч

10,0024

Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие 30μs, 34.81m, II ниво.

бр

1,0025

Монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие върху носеща мачта.

бр

1,0026

Доставка на носеща мачта с Н=2м от тристепенна тръба с ф35, 50 и 65mm.

бр

1,0027

Монтаж на горната носеща мачта върху покрив.

бр

1,0028

Доставка на проводник –Al Mn Si (алуминиев, екструдиран, полутвърд, изолиран ) с ф8мм (0,20 кg/м) за изграждане на хоризонтален и вeвертикален токоотвод (40м).

м

40,0029

Монтаж на проводник –Al Mn Si (алуминиев, екструдиран, полутвърд, изолиран ) с ф8мм (0,20 кg/м) за изграждане на хоризонтален и вeвертикален токоотвод.

м

40,0030

Доставка на мултиклеми.

бр

12,0031

Монтаж на мултиклеми.

бр

12,0032

Доставка на комбиниран носач РК през 1 до 1,2м.

бр

6,0033

Монтаж на комбиниран носач.

бр

6,0034

Доставка на разделителна болтова клема към заземител.

бр

2,0035

Монтаж на разделителна болтова клема към заземител.

бр

2,0036

Доставка на контролна клема (контролно ревизионна кутия) алуминиева с прав съединител, в PVC- кутия, вградена в стена.

бр

2,0037

Монтаж на контролна клема (контролно ревизионна кутия) алуминиева с прав съединител, в PVC- кутия, вградена в стена.

бр

2,0038

Доставка и монтаж на заземителен електрод-2бр., ф20мм, L=2500мм, окомплектован с горещо-поцинкована стоманена шина с L=6м.

к-т

2,0039

Рязане на бетон и асфалт с фугорезна машина за L=5м - за 1 бр. кол

бр

4,0040

Доставка и монтаж на планка - шина към заземителен кол.

бр

4,0041

Доставка на скоба, притискаща монтажа.

бр

12,0042

Доставка на външно анкерно съединение.

бр

1,0043

Доставка и забиване на заземителен ст. поцинкован винкел 50/50/5 мм.с L=1,5м.

бр

5,0044

Доставка на стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм.

м

20,0045

Полагане в готов изкоп на стоманена горещо поцинкована шина 40/4 мм.

м

13,0046

Полагане по стена (под мазилката) на стоманена поцинкована шина 40/4 мм.

м

10,0047

Направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва ІІІ категория, със зариване и трамбоване.

м

9,0048

Направа на лабораторни измервания.

бр

2,00

 

 

 

  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет