Наказ МінінфраструктуриУкраїни "26"липня 2013року №523Дата04.03.2018
өлшемі106.67 Kb.
#19315
түріПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МінінфраструктуриУкраїни

“26”липня 2013року № 523П Р О Т О К О Л № 16
засідання Комісії по розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування
12.07.2013 м. Київ

Присутні члени комісії:Петухов Д.В.

-

директор Департаменту автомобільного транспорту (голова Комісії);

Кравченко П.В.

-

головний спеціаліст відділу організації контролю на державному кордоні Управління державного контролю на автомобільному транспорті Укртрансінспекції України;

Щербак А.Ю.

-

заступник директора – начальник відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту;

Балін В.А.

-

начальник відділу внутрішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту;

Ігнатенко В.М.

-

начальник відділу адмінпослуг та ведення реєстру Укртрансінспекції України;Залучені фахівці:

Іванов О.П.

-

начальник відділу транспортної експедиції та міжнародних перевезень пасажирів УДП «Укрінтеравтосервіс»;ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Вступне слово голови комісії Петухова Д.В.

  2. Доповідь заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспортуЩербак А.Ю. по матеріалах представлених маршрутів на розгляд комісії.

  3. Визначення подальшої дати проведення.

По пункту 1.СЛУХАЛИ: голову комісії Петухова Д.В., який представив усіх членів Комісії та зазначив, що проведення засідання проходить відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 09.02.2004 №75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 519), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за №759/9358.
ВИРІШИЛИ: прийняли до уваги вищезазначену інформацію.
По пункту 2.

Порядок проведення засідання:

1. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на правопродовження терміну дії дозволу та внесення змін(зміна форми власності українського перевізника) на регулярному міжнародному маршруті КИЇВ – БЕНДЕРИ: ПАТ „АІТ” з паритетним партнером ВАТ Бендерська автоколона № 2836.

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право продовження терміну дії дозволу та внесення змін на регулярному міжнародному маршрутіКИЇВ – БЕНДЕРИ (час відправлення з м. Київ – 18-20) – Бендери (16-00), терміном на терміном на 5 (п‘ять) років. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на правопродовження терміну дії дозволу на регулярному міжнародному маршрутіКУП’ЯНСЬК - ВАЛУЙКИ: ФОП „Бринцов С.В.”з паритетним партнером ПП «Аркатов С.М.».

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право продовження терміну дії дозволу на регулярному міжнародному маршрутіКУП’ЯНСЬК - ВАЛУЙКИ(час відправлення з м. Куп’янськ – 06-55) – Валуйки(13-30), терміном на 5 (п‘ять) років. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на правовнесення змін (обслуговування маршруту з російським паритетним партнером) до функціонуючого регулярного міжнародного маршруті СЕВЕРОДОНЕЦЬК – РОСТОВ –НА- ДОНУ: ПП „Сазонов І.О.” з паритетним партнером ТОВ «Алан – Транс».

ВИРІШИЛИ:надати згоду на правовнесення змін (обслуговування маршруту з російським паритетним партнером) до функціонуючого регулярного міжнародного маршруті СЕВЕРОДОНЕЦЬК – РОСТОВ –НА- ДОНУ(час відправлення з м. Северодонецьк – 06-37) – Ростов-на-Дону(07-30),терміном дії до 07.02.2018р.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право продовження терміну дії дозволу ЛУГАНСЬК - ВОРОНІЖ: ТОВ „УШ АТП 10943”з паритетним партнером ВАТ „ВПАТП №3”.

ВИРІШИЛИ:надати згодуна право продовження терміну дії дозволу ЛУГАНСЬК - ВОРОНІЖ(час відправлення з м. Луганськ – 18-00) – Вороніж (20-40), терміном на 5 (п‘ять) років. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право продовження терміну дії дозволу на регулярному міжнародному маршруті ХАРКІВ - БЕЛГОРОД: ТОВ фірма „Ікарус” з паритетним партнером «ТОВ БПП - Рейс».

ВИРІШИЛИ: надати згоду на право продовження терміну дії дозволу на регулярному міжнародному маршруті ХАРКІВ - БЕЛГОРОД для українського перевізника(час відправлення з м. Харків – 06-00, 10-40, 06-40, 13-40, 07-30, 14-45, 08-25, 16-30) – Белгород (13-50, 15-50, 10-40, 18-40, 12-00, 19-40, 13-00, 20-40), для російського перевізника (час відправлення з м. Харків – 15-50, 09-10, 17-15, 09-55, 19-05, 11-25, 19-50, 12-35) – Белгород (06-40, 14-00, 07-20, 15-05, 08-20, 16-50, 09-20, 17-45)терміном на 5 (п’ять) років.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яканазвала претендента на правовнесення змін (зміна часу відправлення українського перевізника з м. Луганськ) в діючий регулярний міжнародний маршрутЛУГАНСЬК – СТ. ВЕШЕНСЬКА: ПАТ "ІМПРЕСА - Л" з паритетним партнером ВАТ Вешенське АТП.

ВИРІШИЛИ:надати згоду направовнесення змін (зміна часу відправлення українського перевізника з м. Луганськ) в діючий регулярний міжнародний маршрутЛУГАНСЬК – СТ. ВЕШЕНСЬКА(час відправлення з м. Луганськ – 06-05) – Ст. Вешенська (14-40),терміном дії до 14.03.2018р.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на правопродовження терміну дії внесення змін (зміна часу відправлення з м. Кишинів, зміна українського паритетного перевізника) та дозволу на регулярному міжнародному маршруті ВИЛКОВЕ - КИШИНІВ: ПП „Біплан”з паритетним партнеромS.R.L. “ARIK – AFC ”.

ВИРІШИЛИ:надати згоду направовнесеннязмін та продовження терміну дії дозволу (зміна часу відправлення з м. Кишинів, зміна українського паритетного перевізника) на регулярному міжнародному маршруті ВИЛКОВЕ - КИШИНІВ(час відправлення з м. Вилкове – 06-20) – Кишинів (06-30),терміном на 5 (п‘ять) років.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
8. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право відкриття міжнародного маршрутуДОНЕЦЬК - НЕАПОЛЬ: ТОВ „Одрі” з паритетним партнером C.S.P. SVILUPPO INDUSTRIALE S.p.A..

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право відкриття міжнародного маршрутуДОНЕЦЬК - НЕАПОЛЬ(час відправлення з м. Донецька – 17-00) – Неаполь (08-00), терміном на 3 (три) роки.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
9. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право відкриття міжнародного маршрутуХЕРСОН - СОЛЕРНО: ТОВ „Одрі” з паритетним партнером C.S.P. SVILUPPO INDUSTRIALE S.p.A.

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право відкриття міжнародного маршрутуХЕРСОН – СОЛЕРНО (час відправлення з м. Херсона – 20-50) – Салерно (07-00),терміном на 3 (три) роки.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
10. СЛУХАЛИ:заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яканазвала претендента на право відкриття міжнародного маршрутуІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ГДАНСЬК : ТОВ ПП „Гал - Всесвіт” з паритетним партнером Firma ATE Transport Miedzynarodony Artur Wnukowski.

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право відкриття міжнародного маршрутуІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ГДАНСЬК(час відправлення з м. Івано - Франківськ – 19-40) – Гданськ (17-00),терміном на 3 (три) роки.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
11. СЛУХАЛИ:заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право відкриття міжнародного маршрутуБОРИСПІЛЬ - КИШИНІВ: ПКП „Денисівка - Плюс” з паритетним партнеромТОВ «RUTEAUTOINTERNATIONAL».

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право відкриття міжнародного маршрутуБОРИСПІЛЬ - КИШИНІВ(час відправлення з м. Бориспіль – 06-35) – Кишинів (06-15),терміном на 3 (три) роки.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
12. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право відкриття міжнародного маршрутуБОРИСПІЛЬ - КИШИНІВ: ПКП „Денисівка - Плюс” з паритетним партнеромТОВ «RUTEAUTOINTERNATIONAL».

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право відкриття міжнародного маршрутуБОРИСПІЛЬ - КИШИНІВ(час відправлення з м. Бориспіль – 22-35) – Кишинів (23-30),терміном на 3 (три) роки.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
13. СЛУХАЛИ:заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право відкриття міжнародного маршрутуОЛЕНІВКА - КИШИНІВ: ТОВ " Август V"з паритетним партнеромS.R.L. Iurtol-Trans.

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право відкриття міжнародного маршрутуОЛЕНІВКА - КИШИНІВ(час відправлення з м. Оленівка19-00)– Кишинів (20-30),терміном на 3 (три) роки.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
14. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право продовження терміну дії дозволу та внесення змін (зміна часу прибуття в м.Одеса) міжнародного маршрутуОДЕСА - БЄЛЬЦІ: ТОВ "Євро - Люкс"з паритетним партнеромAO Parcul de Autobuze din Balti.

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право продовження терміну дії дозволу та внесення змін (зміна часу прибуття в м.Одеса) міжнародного маршрутуОДЕСА - БЄЛЬЦІ(час відправлення з м. Одеса – 22-15) – Бєльці (06-10),терміном на 5 (п‘ять) років.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

15. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право продовження терміну дії дозволу та внесення змін (зміна часу прибуття в м.Одеса) міжнародного маршрутуТЕРНОПІЛЬ - ПРАГА: ПАТ "Тернопільсе АТП 16427"з паритетним партнером“Мусіл-Тур”.

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право продовження терміну дії дозволу та внесення змін (зміна часу відправлення з м. Тернопіль) міжнародного маршрутуТЕРНОПІЛЬ - ПРАГА (час відправлення з м. Тернопіль – 13-00) – Прага (16-30), терміном на 5 (п‘ять) років.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
16. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала претендента на право відкриття міжнародного маршрутуНОВОВОЛИНСЬК - ЛЮБЛІН: ТОВ „Престиж Авто” з паритетним партнеромТОВ «ПКС - Грубешів».

ВИРІШИЛИ:надати згоду на право відкриття міжнародного маршрутуНОВОВОЛИНСЬК - ЛЮБЛІН (час відправленняз м. Нововолинськ – 18-30) – Люблін (21-30) для польського перевізника(час відправлення з м. Нововолинськ – 21-30) – Люблін (06-40),терміном на 3 (три) роки.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
17. СЛУХАЛИ:заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова стосовно маршруту КИШИНІВ – СОРОКА – БОРИСПІЛЬ та КИШИНІВ – ДУБОССАРИ – БОРИСПІЛЬ(час відправлення з м. Кишинів (06-15, 23-30) – Бориспіль (06-35, 22-35 ) претендент SRLRuteAutoInternationale, стосовно видачі українських дозволів.

ВИРІШИЛИ: видати українські дозволи терміномна 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
18. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова стосовно маршруту КИШИНІВ – ОЛЕНІВКА (час відправлення з м. Кишинів (20-30) – Оленівка (19-00) претендент S.R.L. Iurtol-Trans, ТОВ Август V стосовно видачі українських дозволів.

ВИРІШИЛИ::видати українські дозволи терміном на 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
19. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдовастосовно продовження терміну дії дозволу на регулярному міжнародному маршрутіКИШИНІВ – ВІЛКОВЕ (час відправлення з м. Кишинів (09-25) – Вилкове (06-20)претендентS.R.L.Arik AFS, ПП Біплан.

ВИРІШИЛИ: видати українські дозволи терміном на 5 (п‘ять) років.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
20. СЛУХАЛИ:заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова стосовно маршруту БЕНДЕРИ – КИЇВ (час відправлення з м.Бендери 16-00) – Київ(18-20) претендент ОАО Бендерская АК-2836, ПАТ АІТ стосовно видачі українських дозволів.

ВИРІШИЛИ: видати українські дозволи терміном на 5 (п‘ять) років. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
21. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдовастосовно маршруту БЕНДЕРИ – СТАРОСЕЛ’Є(час відправлення з м. Бендери (14-00) – Старосел’є (05-30), та маршруту БЕНДЕРИ – АРЦИЗ (час відправлення з м. Бендери (07-25) – Арциз(13-10), претендент ОАО Бендерське АК-2836стосовно видачі українських дозволів.

ВИРІШИЛИ: видати українські транзитні дозволи терміномна 5 (п‘ять) років. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.
22. СЛУХАЛИ: заступника директора – начальника відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Щербак А.Ю., яка назвала звернення та Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдовастосовно маршруту МОСКВА - ЛЕОВА(час відправлення з м. Москва (10-00) – Леова (09-00) претендент ТОВ «ПолиТранс» та S.R.L. «Travel - Tur» стосовно видачі українських транзитних дозволів.

ВИРІШИЛИ: видати українські транзитні дозволи терміном до 01.03.2018 р.За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

По пункту 3.

Голова комісії Петухов Д.В. запропонував визначити дату проведення наступного засідання комісії.

Прийняли рішення щодо проведення наступного засідання комісії відбудеться 26липня 2013 року.ВИРІШИЛИ:пропозицію підтримали.

Голова комісії: Д.В. Петухов

Протокол вів: ____________В.А. Балін

__________В.М. Ігнатенко__________П.В. Кравченко


____________А.Ю. Щербак ____________О.П. ІвановДостарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет