Нет заголовкажүктеу 235.91 Kb.
Дата21.02.2019
өлшемі235.91 Kb.
түріБағдарламасы


Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық Институтының

Компьютер және компьютерлік технологиялар кафедрасы

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА»

ПӘНIНIҢ ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНI
5В011100 - «Информатика» мамандықтары үшін

Қостанай, 2016

МАЗМҰНЫ

1

Қолдану аймағы ………………………………………………..........

3

2

Нормативті сілтемелер......................................................................

3

3

Жалпы жағдайлар..............................................................................

3

4

Оқу пәнінің мазмұны.............................................................................

5

5

Студенттің өздік жұмысын арналған тақырыптар тізімі ................

7

6

7


Пән бойынша оқу - әдістемелік картасы ............................................

Глоссарий..........................................................................................8

11


8

Бақылау тест......................................................................................

14

9

10

11Өздік бақылау үшін тест тапсырмалары.........................................

Оқу - әдістемелік әдебиет пен қамтамасыз ету картасы..................

Әдебиеттер........................................................................................


16

21

22


 1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ«Компьютерлік графика» пәнінің оқу - әдістемелік кешені. 5В011100 - Информатика мамандығынының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның жаңашылдығымен және керек мамандық екендігін, курс саясатымен, оқу процесінде студенттердің алатын білімі мен тәжірибесімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешені пәнді меңгерудегі негізгі жетекші құрал болып табылады.
 1. Нормативті сілтеме

«Компьютерлік графика» пәнiнiң осы оқу-әдiстемелiк кешенi келесi құжаттар мен талаптарға сәйкес жасалды:

5В011100-«Информатика»мамандығының эллективті пәндер каталогына.

 1. Жалпы ЖАғДАЙЛАР
3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы


AutoCAD 2014 кешені – конструкторлы-жоба автоматтандыруының жұмысына арналған белгілі программалық өнімнің түрі.

Ол өзінің мүмкіндіктері бойынша орта деңгейдегі САПР жүйесіне жазылуы мүмкін. Бұндай жүйелер, ереже бойынша бірнеше жуздеген компонентерден тұратын үш өлшемді нысандардың тұрақты параметрлік автоматтандырылған модельдеуінің мүмкіндіктерін көрсетеді және кәсіпорын бөлімінің конструкторлы жоба жұмысының басқа САПР берілгендерімен ауысуын, құжат айналымының автоматтандырылуын және конструкторлық құжаттардың шығарылуының ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді.3.2. Пәнді оқу мақсаты:


Берілген курсттың мақсаты алынған әдістер бойынша студенттермен теориалық және практикалық дайындықтарды өткізу және қазіргі автоматтандырылған жоба жүйесінің қолдану жолдарын студенттерге үйрету.

3.3. Пәндi оқытудағы негiзгi міндеттері:


Программаның командаларының жүйесімен жұмыс істеу принциптері және негізгі түсініктері, әр түрлі талаптардың стандарттарымен сәйкес конструкторлы құжаттардың негізін жасау білімімен құрылады, соның ішінде Бірлік Жүйесіндегі Конструкторлық Құжаттар (БЖКҚ) үш өлшемді нысандардың модельдеулері, абсолютті және салыстырмалы – полярлы координаттың жүйелерінде жұмыс дағдысына ие болу, сызбаларды алдын ала басылымға дайындау әдістерін меңгеру, сызбаларды принтерге және плоттерге шығару, визуалдау, нысандырға жұмыс жасау, қатты денелі кеңістікті модельдеу, қатты денелі нысандарды редакциялау әдістері – осының бәрі пәнді үйренудің негізгі міндеттері болып табылады.

3.4. Оқу нәтижелері:


Пәнді оқығаннан кейін студенттер:

 • Білу керек:

AutoCAD жүйесінің мүмкіндіктерін;

AutoCAD жүйесінің қолдану аумағын;

AutoCAD жүйесінің графикалық редакторымен жұмыс істеу тәсілдерін және қажеттіліктерін;


 • Меңгере білу:

AutoCAD жүйесінің негізгі жұмыс тәсілдерін;

Білу:


AutoCAD жүйесінің жұмыс істеу әдістерін;

 • Істей білу:

Жүйені негізгі бір пәндік саланың күйіне келтіру;

Екі өлшемді кеңістікте графикалық жұмысты орындау;

Құрылған сызбаларды редактірлеу;

Сызбаларды принтер мен плоттерге шығару. • Түсіну:

АЖЖ қолдануымен сызбаларды орындаған кезде AutoCAD жүйесінің негізгі мүмкіндіктерін;

 • Көре білу:

АЖЖ қолдануымен сызбаларды қазіргі әдістер бойынша дайындау;

 • Құзыреттілігі:

АЖЖ жұмысына байланысты ептелік пен білімділікке.

3.5. Курстың пререквизиттері :


 • Информатика;3.6. Курстың постреквизиттері :


 • автоматтандыру жүйесін жобалау;


3.7 Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер

Кесте 1


Курс

Семестр

Дәріс,

сағ.


СПС,

сағ.


СӨЖО

сағ.


СӨЖ

сағ.


Барлығы

сағ.


Қортынды бақылау формасы

3

6

10

30

22,5

67,5

135

Емтихан

(тест)

 1. ОҚУ пәннің (модульдің) мазмұны

Кесте 2

Тақырыптардың аталулары және мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістік сабақтар

Модуль 1.

AutoCAD жүйесінің негізгі түсініктерімен жұмыс істеу принципі

Жұмысқа дайындық. AutoCAD жүйесінің тоғайындау және оның мүмкіндіктері. Жүйені жүктеу. Координат жүйесі. Өлшем бірліктері. Қабат. Графикалық белгілеулер. Команданы енгізу.1

AutoCAD жүйесінің нысандарлы командалары

Экран мониторындағы басқару командасының көрінісі. Берілгендерді енгізу. Координат тапсырмасы. Нысандарлы байламаның параметрлі режимі.2

AutoCAD редакторының командалары. Нысандарды қарау командалары

Нысандарды таңдау әдістері. Нысандарды таңдаудағы негізгі команда тапсырыстың алдындағы команда. Нысандарды таңдаудағы негізгі команда тапсырыстан

кейінгі команда. Нысандарды қарауды жүйелік.


2

AutoCAD жүйесіндегі сызбаларды редактілеу жолы.

AutoCAD жүйесіндегі сызбалардың түр өзгеруінің негізгі командалары.2

Модуль 2

AutoCAD жүйесіндегі үш өлшемді моделдеу.

Жоғарғы жолдағы модельдеу, үш өлшемді кеңістіктегі қатты денелі модельдеу. Үш өлшемді кеңістікте нысандарды қарау.2

Координата жүйелері.

Қолданылатын координат жүйесімен жұмыс істеу. Қолданылатын жаңа координат жүйесін құру. Қолданылатын координат жүйесімен жұмыс істейтін негізгі командалар.2

Үш өлшемді кеңістікте сплайндармен полилиниялардың құрылуы.

Үш өлшемді полилиния командардың редактілеуі. Сплайн командаларының редактированиясы. Үш өлшемді кеңістіктегі нысандардың бейнелеу командалары.2

Нысандардың визуализациясы және қатты денелерді жобалау.

Үш өлшемді нысандардың түзелуі. Нысандардың визуализациясы. Қатты денелі нысандардың құрылуы негізгі командалар.2

Практикалық сабақтар

AutoCAD редакторының командалары.

Auto­CAD графикалық жүйесінің интерфейсімен және командалық редакторлармен танысу.4

AutoCAD-тағы графикалық сызбалар.

Графикалық сызбалардың сызу командаларын оқу немесе оларды салып үйрену.4

Сызуды безендіру командалары.

Сызуға өлшем қойып үйрену, штриховканы қолдану.4

Сызуды редактрлеу.

Сызуға әртүрлі өзгерістерді енгізіп үйрену.6

AutoCAD-тағы примитивтердің қасиеттері.

Сызуды қабаттарға бөлуді, сызықтық типін примитивтің түсін қоюды үйрену.6

Жұмыс кеңістігі мен сызба-прототипін жасау

ЕСКД ережелерінің талаптарына сәйкес жүйені күйге келтіру және сызбалық шаблон жасау.6


Өздігінен білім алу құзырлылығы жұмыс бағдарламасы мен силлабустағы СӨЖ тақырыптарына сәйкес СӨЖ қабылдағанда қойылады.

Әр семестрде студент 1 СӨЖ-ден тапсыруы керек. СӨЖ тақырыбын студент өзі таңдайды.
 1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Графикалық редактор және оның әр түрлі тізімі.

5.2 AutoCAD жүйесіндегі дәл қамсыздану жағдайлары.

5.3 AutoCAD жүйесіндегі нысандарды таңдалуы.

5.4 Редактілеу командалары.

5.5 Үш өлшемді модельдеу.

5.6 Координат жүйесімен жұмыс.

5.7 Тік бұрышты параллепипедтіқ қурылуы.

5.8 Сызбаларды алдын ала басылымға дайындау.

5.9 Принтер мен плоттерге сызбаларды шығару.

5.10 Осьтен өз белгімен бейнеленген.

5.11 Құбыр жетек өсінің құрылуы.

5.12 Жылу айналу түріндегі қатты денелі нысандардың қурылуы.

5.13 Кеністіктегі екі өлшемді нысандардың түрленуі.

5.14 Үш өлшемді кеңістікте массив нысандарының көбеюі.

5.15 Нұсқалар бойынша графикалық тапсырмалар. Сызбаның шығарылуы.

5.16 Негізгі панель қурылғылары және диалогтың терезе.

 1. пәннің оқу-әдістемелік картасы

Кесте 3


Тақырыбы

Көрнекті пособиялар, ТСО, плакаттар, зертханалық стендӨздік бақылаудың сұрақтары

Бақылау түрі

Дәрістік сабақтың

Практикалық сабақтың

1

2

3

4

5

AutoCAD жүйесінің негізгі ұғымдары мен және жұмыс принциптері

AutoCAD редакторының командалары


А. П. Федоренков., К. А. Басов, А. М. Кимаев AutoCAD 2000: практический курс: М. «ДЕСС КОМ», 2000 – 527.

 1. Координат жүйелерінің анықтамасын береңіз.

 2. Координат жүйелерінің түрлерін атаныз.

 3. AutoCAD жүйесінде қандай өлшем бірліктер бар.

 4. Қабаттардың анықтамасын береңіз.

 5. Графикалық примитивтің анықтамасын береңіз.

 6. Графикалық примитивтердің түрлері мен қасиеттерін атаңыз.

 7. Енгізу командасының форматын және іс-әрекеттерін суреттеп айтыңыз.

Есеп беру

AutoCAD жүйесінің нысанілік командалар

AutoCAD-тағы графикалық сызбалар.


А. П. Федоренков., К. А. Басов, А. М. Кимаев AutoCAD 2000: практический курс: М. «ДЕСС КОМ», 2000 – 527.

 1. AutoCAD жүйесіндегі мөлдір командалардың іс-әрекеттерінің негізгі айырмашылықтарын көрсетіңіз.

 2. Координат нүктелерінің енгізу тәсілдерін атаңыз.

 3. Әртүрлі координат нүктелерін берудің негізгі айырмашылықтарын суреттеңіз.

 4. OSNAP режимінің негізгі тағайындауы.

 5. Байланыс нысандық режимінің негізгі параметрлерін атаңыз.

Есеп беру

Нысандарды көру командалары. AutoCAD-ті редактірлеу командалары

Сызуды безендіру командалары


Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров Практическое руководство AutoCAD: Москва, “ДМК”, 1997 – 475

 1. Сызба нысандарын редакторлаудан бұрын орындалатын іс-әрекеттің жүйелілігін суреттеп береңіз.

 2. AutoCAD жүйесіндегі нысандарды таңдаудың қандай әдістерін білесіздер?

 3. Нысандарды таңдау командасының қандай негізгі параметрлерін білесіздер?

 4. Нысандарды таңдау кезіндегі іс-әрекетің кезегі.
Есеп беру

AutoCAD жүйесіндегі сызуды редактірлеу кұралдары

Сызуды редактрлеу.


Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров Практическое руководство AutoCAD: Москва, “ДМК”, 1997 – 475

 1. Сызбалардың түр өзгертуінің негізгі командаларын айтыңыз.

 2. Сызба түр өзгерту командасын қолдануының кейбір айырмашылақтырын атаңыз.
Есеп беру

AutoCAD жүйесіндегі үш өлшемді үлгілеу

AutoCAD-тағы примитивтердің қасиеттері.


Чуприн А. И. Чуприн В. А. AutoCAD 2006 Лекции и упражнения – М. «ДиаСофтЮП»; СПб: Питер, 2006. – 120 с.: ил.

 1. Үш өлшемді модельдеудің шартты түрлерін атаңыз.

 2. Үш өлшемді модельдеудің әрбір түріне қысқаша мінездеме береңіз.

 3. Үш өлшемді модельдің негізгі қарау командаларын атаңыз.

 4. Негізгі параметрлерді айтыңыз және үш өлшемді модельдерді қарау командаларының қолдануының нұсқалары.
Есеп беру

Координат жүйелері

Жұмыс кеңістігі мен сызба-прототипін жасау


Чуприн А. И. Чуприн В. А. AutoCAD 2006 Лекции и упражнения – М. «ДиаСофтЮП»; СПб: Питер, 2006. – 120 с.: ил.

 1. Пайдаланушылық координат жүйесінің негізгі тағайындауы.

 2. UCSMAN және UCS командалары не үшін қолданылады? Командалардың негізгі параметрлерін атаңыз.

 3. UCSICON командасы не үшін қолданылады? Команданың негізгі қасымшаларын атаңыз.
Есеп беру 1. ГЛОССАРИЙ

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Америкалық стандарттық сандық код, компьютерлердің арасында алмасу кезінде қолданылады.

DWF (Drawing Web format) – AutoCAD-та сызылған суреттен жасалған тығыздалған файл форматы. DWF форматындағы файл AutoCAD суреттерін Internet желісінде көрсету үшін керек.

DWG – AutoCAD суреттерінің векторлық графикасын сақтайтын файлдар үшін стандарттық формат.

Абсолют координаталар (absolute coordinates) – Ағымдық қолданбалы координаталар жүйесіндегі нүктенің орны.

Ассоциативтік сызықшалау (штриховка) (associative hatching) – Тұйық ауданды, сыртқы контуры өзгергенде бірге өзгеретін сызықшалау.

Базалық сызық (baseline) – Мәтін символдары орналасатын ойша жүргізілген сызық. Символдардың кейбір төменгі элементтері базалық сызықтан төмен орналасуы мүмкін.

Базовая точка (base point) – базалық нүкте.

Базовый размер (baseline dimension) – базалық өлшем

Блок (block) – блок, AutoCAD командалары бір объект ретінде қабылдайтын бір немесе бірнеше объектілердің тобы.

Вектор (vector) – Бағыты мен ұзындығы бар, бірақ кеңістікте орны белгісіз математикалық объект.

Вес линии (lineweight) – сызықтың салмағы, TrueType қаріптері мен растрлық кескіндерден басқа барлық графикалық объектілердің жуандық мәні.

Вид (view) – Көрініс, кеңістікте берілген бір нүктеден екіөлшемді суреттің немесе үшөлшемді модельдің көрінісі.

Видовой экран (viewport) – Сурет моделі кеңістігінің бір бөлігі кескінделетін экранның шектеулі облысы.

Границы рисунка (drawing extents) – сурет шекарасы, суреттің (сызбаның) барлық объектілерін қамтитын шартты ең кіші тік төртбұрыш. Барлық объектілер кіретін көріністердің экрандағы ең үлкені болып табылады.

Единицы измерения (dimension units) – өлшем бірліктері.

Зумирование (zoom) – экрандағы графикалық кескінді, объектілердің нақты өлшемдерін өзгертпей үлкейту немесе кішірейту.

Командная* строка (command line) – командалық жол.

Курсор (cursor) – монитор экранындағы нұсқауыш. Оны тышқанның көмегімен басқарады.

Лимиты рисунка (drawing limits) – сурет шекарасы, қолданушымен берілген сурет облысының өлшемдері. Тік бұрышты координаттармен беріледі. Егер СЕТКА (тор) режимін қосса, тек қана осы облыс торланады.

Линейные размеры (linear dimension) – сызықтық өлшемдер.

Маркеры (blip marks) – экрандағы уақытша белгілер, нүктелерді көрсеткенде немесе объектілерді таңдағанда пайда болады. Экранда zoom немесе pan командалары орындалғанда, сонымен қатар ОСВЕЖИТЬ немесе РЕГЕНЕРИРОВАТЬ командалары орындалғанда өздері жойылып кетеді.

Массив (array) – бірдей объектілердің жиыны.

Мировая система координат, MCK (world coordinate system, WCS) – әлемдік координаттар жүйесі, барлық объектілерді салудың және басқа қолданбалы координаттар жүйелері үшін негіз болып табылады.

Мировые координаты (world coordinates) – әлемдік координаттар жүйесінде берілген координаттар.

Мультилиния (multiline) – мультисызық, бірнеше параллель сызықтардан (1–16) тұратын AutoCAD объектісі. Бұл объектінің әрбір элементінің (сызығының) өзінің түсі мен түрі болуы мүмкін.

Область (region) – облыс, инерциялық қасиеттерін AutoCAD есептей алатын тұйық екі өлшемді объект.

Объект (object) – суреттің (сызбаның) бір немесе бірнеше элементі (мәтін, өлшем, кесінділер, шеңберлер, т.б.), олар жасалғанда, өзгертілгенде бір бүтін болып есептеледі.

Объектная привязка (object snap mode) объектілік байлау, белгілі бір нүктелерді дәл табу механизмі.

Относительные координаты (relative coordinates) – салыстырмалы координаттар, координаттар жүйесінің басына қатысты емес, алдында берілген координаттарға қатысты анықталатын координаттар.

Панель (toolbar) – командаларды шақыруды жеңілдететін AutoCAD интерфейсінің элементі. Онда AutoCAD командаларының керектісін шақыруға болатын сәйкес пиктограммалар орнатылған.

Панорамирование (pan) – панорамалау, суретті экранда үлкейтпей, кішіретпей орнын ауыстыру.

Пиктограмма (image button) – экран интерфейсінің графикалық элементі, командаларды шақыру үшін қолданылады.

Полилиния (polyline) – полисызық, AutoCAD-тың құрама объектісі болып табылады. Ұштарымен байланысқан тікбұрышты және доғалық сегменттердің жиыны, бүтін объект ретінде қабылданады.

Пользовательская система координат (user coordinate system) – қолданбалы координаттар жүйесі, X, Y и Z осьтерінің үш өлшемді кеңістікте орнын анықтайтын жүйе. ПСК саны сызуда шектелмейді.

Полярная привязка – салулардың дәлдігін қамтамасыз ететін құрал. Бастапқы нүктеден шығатын полярлық сәулелерді бойлай белгілі бір интервалмен орналасқан нүктелерге байлануға мүмкіндік береді.

Полярное отслеживание – салулардың дәлдігін қамтамасыз ететін құрал. Қолданушыға берілген бұрышпен өтетін уақытша сызықтарды көрсетеді.

ПОСЛОЮ (BYLAYER) – қабат бойынша. Объектінің арнайы қасиеті. Бұл қасиетке ие объектінің өзі орналасқан қабатқа тән түсі, сызықтың түрі және салмағы болады.

Размер шага (snap resolution) – адым өлшемі, адымдық байлау торы нүктелерінің арасындағы интервал.

Размерный стиль (dimension style) – өлшем стилі.

Размерный текст (dimension text) – өлшем мәтіні.

Растровый формат (bitmap) – растрлық формат, кескінді санмен өрнектеу, ондағы әрбір пикселге биттердің белгілі бір саны сәйкес болады.

Расчленение (explode) – бөліктеу, күрделі объектілерді (блоктарды, денелерді, полисызықтарды) қарапайым объектілерге бөлу.

Регенерация (regenerate) – монитор экранындағы кескінді жаңалату процесі. Ол автоматты түрде немесе РЕГЕН командасының көмегімен жасалады.

Режим (mode) – режим, бағдарламаның ағымдық жұмыс істеу күйі, жағдайы.

Ручки (grips) – тұтқалар, объектілірді редакциялау үшін таңдағанда пайда болатын түсті кішкентай квадраттар. Қодарды қолдану арқылы объектілерді жылжытып өзгертуге болады.

Сетка (grid) – тор. Экранның графикалық бөлігінде бірдей интервалдермен берілген нүктелерден тұратын қолданушыдың орнататын облысы. Баспаға тордың нүктелері шығарылмайды. Тордың көрінетіндігін басқаруға болады.

Слой (layer) – қабат.

Стиль печати (plot style) - баспа стилі.

Текстовый стиль (text style) – аталынған мәтін стилі. Мәтін символдарының сызылуын, созылу дәрежесін, көлбеулігін, бағытын анықтайды.

Текстовый экран (text area) – енгізілетін командалар мен жүйенің оларға реакциясын көрсететін экран. Экранның графикалық алаңының бетіне F2 пернесінің көмегімен шығарылады және одан алынады. 1. БАҚЫЛАУ ТЕСТ

1. Командаларды шақыру тәсілдерін атаңыз.

2. AutoCAD интерфейсінің базалық компоненттерін атаңыз.

3. Курсорды таңдау және оның маңызы туралы айтып беріңіз.

4. Контекстік меню командаларының құрамы қандай факторларға байланысты.

5. Командалық жолдың қызметі қандай?

6. Кесіндіні қандай команданың көмегімен орындайды?

7. Кесіндінің ұштарын қандай тәсілдермен көрсетуге болады?

8. Шеңберді қандай тәсілдермен сызуға болады?

9. Тік төртбұрышты қандай тәсілдермен сызуға болады?

10. Объектіні қандай команданың көмегімен керекті жерге дейін ұзартуға болады?

11. Объектінің бөлігін жою командасын атаңыз.

12. Сызбадағы объектінің масштабын қалай өзгертуге болады?

13. Түйіндесуді қандай команданың көмегімен орындауға болады?

14. Объектіні редакциялау үшін қалай таңдайды?

15. Объектінің көшірмесін қандай команданың көмегімен орындайды?

16. Қандай команда объектіні жояды?

17. AutoCAD жүйесінде қандай қатты денелі объектілерді салуға болады?

18. Сығу арқылы денелерді жасау жолдарын айтыңыз.

19. Айналу денелерін жасау жолдарын айтыңыз.

20. AutoCAD жүйесіндегі үшөлшемді беттерді атаңыз.

21. Айналу бетін қалай жасауға болады?

22. AutoCAD графикалық жүйесінің басты терезесінің негізгі элементтерін атаңыз.

23. Мәтіндік терезе мен командалық жолдың қызметін айтып беріңіз.

24. Курсорды таңдау және оның маңызы туралы айтып беріңіз.

25. Командаларды шақыру тәсілдерін атаңыз.

26. Бір жолдық мәтінді қандай команданың көмегімен орындайды?

27. Мәтіннің меншікті стилін қалай жасауға болады?

28. Модель кеңістігінен бет кеңістігіне қалай өтуге болады?

29. Объектіні керекті жерге қандай команданың көмегімен жылжытуға болады?

30. Объектіні қандай команданың көмегімен бұруға болады?

31. Массивтің қандай түрлерін салуға болады және ол қандай команданың көмегімен орындалады?

32. Көпбұрышты қандай команданың көмегімен сызуға болады?

33. Мәтінге қалай өзгеріс енгізуге болады?

34. Сызықшалауды орындау тәсілдерін атаңыз?

35. Блокты қалай жасауға болады?

36. Қандай команда блокты қоюға мүмкіндік береді?

37. Қандай команда блокты бөлуге мүмкіндік береді?

38. Айналу денесін қалай жасауға болады?

39. Сығу арқылы денені қалай жасауға болады?

40. Денелерді біріктіру қандай команданың көмегімен орындалады?

41. Қабықшаны қандай команданың көмегімен орындайды?

42. Қатты денелі объектінің қимасын қалай орындайды?

43. Бұйымдағы фаска мен түйіндесуді қалай жасауға болады?

44. Қатты денелі объектілерден тұратын дөңгелек массивті қалай жасауға болады?

45. Принтер немесе плоттерді қалай тағайындайды?

46. Баспа масштабы мен қағаз пішімін (форматын) қалай таңдайды?

47. Объектінің үшөлшемді моделі негізінде ортогональ көріністерін қандай команданың көмегімен жасауға болады?

48. Қандай команда денелердің жазық проекцияларын алуға мүмкіндік береді?

49. Көпбұрышты салудың негізгі параметрлерін атаңыз.

50. Полисызық дегеніміз не?

51. Редакциялау үшін объектіні қалай таңдайды?

52. Қандай команда объектіні жояды?

53. Массив түрлерін атаңыз.

54. Сыртқы түйіндесуді қандай команданың көмегімен

орындайды?

55. Объектінің бірнеше көшірмесін қалай жасауға болады?
 1. ӨЗДІК БАҚЫЛАУ ҮШІН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Меңзерді жақындатқанда экранда пайда болатын AutoCAD жүйесінің мәзірін атаңыз.

A) Кнопкалы

B) Жылжымалы

C) Құлама

D) Экрандық

E) Командалық2. AutoCAD графикалық жүйесінің программалау тілі қалай аталады?

A) AutoLISP

B) FORTRAN

C) BASIC


D) ПАСКАЛЬ

E) DELPHI3. Графикалық ақпаратты басып шығарудың қандай негізгі құрылғылары бар?

A) Процессор

B) Ксерокс

C) Монитор

D) Плоттер

E) Сканер4. Қандай примитивтің көмегімен бірөлшемді түзу сызуға болады?

A) Кесінді (Отрезок)

B) Полисызық (Полилиния)

C) Доға (Дуга)

D) Фаска

E) Көпбұрыш (Многоугольник)5. Қандай примитивтің көмегімен екі және үшөлшемді сызық сызуға болады?

A) Түзу (Прямая)

B) Жанама (Касательная)

C) Полисызық (Полилиния)

D) Кесінді (Отрезок)

E) Доға (Дуга)6. Ненің көмегімен фаска мен түйіндесу орындалады?

A) примитивтің

B) редакциялау командасының

C) сызу режимінің

D) байлаудың

E) доға командасымен7. Кескіннің айналы көшірмесін салуға болады ма?

A) иә, болады

B) болмайды

C) болады, тек плоттерде

D) болады, тек принтерде

E) болады, тек сканерде8. Қандай команданың көмегімен графикалық объектілердің бірнешеуін бөліп көрсетуге болады?

A) байла (привяжи)

B) масштаб

C) көшір (копируй)

D) рамка

E) жылжыт (перенеси).9. Қандай команда объектінің орнын ауыстырады?

A) жылжыт (перенеси)

B) қасиеттер (свойства)

C) түйіндестір (сопряги)

D) көшір (копируй)

E) рамка


10. Примитивтердің қасиетін (мысалы, түсін, сызықтың түрін және т.б.) өзгертуге болады ма?

A) Жоқ, болмайды

B) ЗАГРУЗИ командасының көмегімен

C) Редакциялау командасының көмегімен

D) Болады, сызу құралдарының көмегімен

E) Болады, егер бөлшек симметриялы болса11. Тізбекті өлшем қою үшін AutoCAD жүйесінде қандай опция қолданылады?

A) Базалық өлшем (Базовый размер)

B) Жалғасқан (Продолженный)

C) Тігінен (Вертикальный)

D) Көлденең (Горизонтальный)

E) Параллель (Параллельный)12. Өлшем және шығарма сызықтардың қасиетін өзгертуге болады ма?

A) Болады, редакциялау командаларының көмегімен

B) Болмайды

C) Болады, масштабты өзгерту опциясының көмегімен

D) Өлшемдер (РАЗМЕРЫ) мәзірінде сәйкес опцияны

қолдану арқылы

E) Болады, базалық өлшемдерді қойған кезде

13. Өлшем мәтінін редакциялауға болады ма?

A) Болады, Өлшемдер (РАЗМЕРЫ) опциясының көмегімен

B) Болмайды

C) Болады, ДТЕКСТ опциясының көмегімен

D) Болады, ТЕКСТ опциясының көмегімен

E) Болады, Редакциялау (РЕДАКТИРОВАНИЕ) опциясының

көмегімен

14. Сызбада мәтінді орындау үшін қандай қарып қолдану

керек?

A) Архитектуралық

B) Топографиялық

C) Стандарттық

D) Техникалық

E) Times New Roman

15. Объектілік байланысты іске асыру үшін қай панельді

пайдаланады?

A) РИСОВАНИЕ

B) ОБЪЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА

C) РЕДАКТИРОВАНИЕ

D) ТЕЛА


E) ВИДЫ

16. Қандай команда қажетсіз артық белгілерден тазартып, негізгі сызбаны қалдырады?

A) Сотри


B) Перенеси

C) Копируй

D) Регенерировать

E) Масштаб17. Стандарттық сызықшалау (штриховка) қандай бұрышпен орындалады?

A) 450


B) 750

C) 250


D) 150

E) 350


18. Қандай перне көмекші торды (Сетка) орнату қызметін атқарады?

A) ENTER


B) SHIFT

C) Print Screen

D) F8

E) F7


19. Қандай перне меңзер адымын орнатады?

A) ENTER


B) Print Screen

C) Backspace

D) Insert

E) F9


20. AutoCAD-тың әр түрлі нұсқаларының арасында қолдау бар ма?

A) Бар, АutoCAD-тың қандай нұсқасы болса да

B) Жоқ

C) Бар, кейінгі нұсқалары алдыңғы нұсқаларда жасалғансызбаларды оқи береді

D) Бар, алдыңғы нұсқалар кейінгі нұсқаларда жасалған

сызбаларды оқи береді

E) Жоқ, егер AutoCAD-тың кейінгі нұсқалары қолданылса?21. Қандай команда тікбұрышты және дөңгелек массивтерді жасау үшін қолданылады?

А) ARRAY (массив)

В) MERROR (зеркало)

С) OFFSET (подобие)

D) COPY (копируй)

E) ALIGN (выравнивай)22. Контекстік мәзірді қалай шақырады?

А) тышқанның оң батырмасын басу арқылы

В) тышқанның сол батырмасын басу арқылы

С) ESC пернесін басу арқылы

D) F 5 пернесін басу арқылы

E) ENTER пернесін басу арқылы23. SCALE (Масштаб) командасы қандау құлама мәзірде орналасқан

А) DRAW (рисование)

В) MODIFY (редактирование)

С) OFFSET (подобие)

D) PIMENSION (размеры)

E) OBJECT SNAP (объектная привязка)24. Жағдай жолындағы қандай батырма объектілік байланысты қосып, ажыратады?

А) ORTHO


В) POLAR

С) OSNAP


D) LWT

E) SNAP


25. Қалып-күй қатарындағы қандай батырманың көмегімен сызықтың салмағын (жуандығын) көрсетеді

А) ORTHO


В) POLAR

С) OSNAP


D) LWT

E) SNAP


26. Қалып-күй қатарындағы қандай кнопканың көмегімен көмекші торды (сетка) орнатуға болады?

А) ORTHO


В) GRID

С) OSNAP


D) LWT

E) SNAP


27. Көлбеу өлшемді қою үшін қандай опция қолданылады?

А) Линейные (сызықтық)

В) Угловые (бұрыштық)

С) Параллельный (параллель)

D) Диаметр

Е) Радиус28. Шеңбер центріне байлау үшін қандай опция қолданылады?

А) Объектінің ортасына байлау

В) Доғаның ортасына байлау

С) Шеңбердің центріне байлау

D) Ең жақын нүктеге байлау

Е) Объектіге жанама байлау29. Объектіге перпендикуляр болатындай нүктеге байлау үшін қандай опция қолданылады?

А) Объектінің ортасына байлау

В) Доғаның ортасына байлау

С) Объектіге перпендикулярдың бойындағы нүктеге байлау

D) Ең жақын нүктеге байлау

Е) Объектіге жанама байлау30. Қандай команданың көмегімен берілген сызыққа дейін объектіні кесуге болады?

A) Поворот (Бұру)

B) Растянуть (Созу)

C) Удлинить (Ұзарту)

D) Обрезать (Кесу)

E) Отрезок (Кесінді)
 1. оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4Оқулыктар, оқу-әдiстемелiк құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Джамп Д. AutoCAD Программирование. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1992 г. – 336 с. : ил

1

5
Чуприн А. И. Чуприн В. А. AutoCAD 2006 Лекции и упражнения – М. «ДиаСофтЮП»; СПб: Питер, 2006. – 120 с.: ил.

1

5
А. П. Федоренков., К. А. Басов, А. М. Кимаев AutoCAD 2000: практический курс: М. «ДЕСС КОМ», 2000 – 527.

1

5
Э. Т. Романычева, Т. М. Сидорова, С. Ю. Сидоров AutoCAD14 Русская и англоязычная версии: М, “ДМК”, 1997 – 446.

1

5
Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров Практическое руководство AutoCAD: Москва, “ДМК”, 1997 – 475.

1

5
Левицкий B.C. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 2000

20

5


 1. Әдебиеттер.


8.1 Негізгі

8.1.1 А. П. Федоренков., К. А. Басов, А. М. Кимаев AutoCAD 2000: практический курс: М. «ДЕСС КОМ», 2000 – 527.

8.1.2 Э. Т. Романычева, Т. М. Сидорова, С. Ю. Сидоров AutoCAD14 Русская и англоязычная версии: М, “ДМК”, 1997 – 446.

8.1.3 Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров Практическое руководство: Москва, “ДМК”, 1997 – 475.

8.1.4 Чуприн А. И. Чуприн В. А. AutoCAD 2006 Лекции и упражнения – М. «ДиаСофтЮП»; СПб: Питер, 2006. – 120 с.: ил.

8.1.5 Справочная система AutoCAD.8.2 Қосымша

8.2.1http://Info/AutoCAD2002/Menu.html

8.2.2http://Info/AutoCAD2004/Menu.html

8.2.3 Левицкий B.C. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 2000.8.2.4 Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии. М.: Высшая школа, 2001.


Каталог: uploads -> doc -> 0667
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет