«¤нмді сынау, баќылау жєне ќауіпсіздігі»



Дата04.03.2018
өлшемі162.62 Kb.
#20027
түріБағдарламасы

6М073500 – «ТАМАҚ ҚАУІПСІЗДІГІ» мамандығы

бойынша магистратураға түсуге арналған емтиханның
бағдарламасы

Пәндер

«САЛАНЫҢ ЖАЛПЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ»

Дән және одан өңделетін өнім


Дәндердің және дәнді дақылдардың, нан астық дақылдардың, бұршақ дақылдардың мінездемесі. Дәннің сапасын бағалау, дәннің пісіп-жетілу кезіндегі процестер, дән массасын сақтау, дәнді жармаға өңдеу, жарма түрлері. Жарма өндірісінің технологиялық процесі. Макарон және макарон өнімдері. Нан және нан өнімдері

Шырынды өсімдік шикізаттары


Шырынды өсімдік шикізаттарының консервілеуіндегі жалпы принциптері, биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз, сақтау және өңдеу объектісі түрінде шырынды өсімдік шикізаттарының мінездемесі, Сорты мен өсіру жағдайы, шикізаттың химиялық құрамы, физикалық қасиеті, шикізаттың физиологиялық маңызы. Шырынды өсімдік шикізатын консервілеу әдісі, сақталуы

Уыт, уытты ферментті препараттар


Уыт өндірісі, дәнді суға салып жібітуді дайындау. Дәнді жібіту, дәнді өндіру, өсіру, уытты ферменттеу, уытты кептіру, кепкен уытты өңдеу, және оны сақтау, уыт сапасына қойылатын талаптар, уытты препараттар, уытты экстрактілер, квасты суслоның концентраты

Өсімдік және жануар майлары

Өсімдік және мал майларының құрамы мен қасиеті, май шикізаттарының сипаттама, өсімдік майларын алу технологиясы, ерітілген мал майларының шикізатына мінездеме, ерітілген мал майларын алу технологиясы, жоғары активті заттар


Ет және ет өнімдері


ҚТК түсетін еттің түрі және құрлысы, мал ұшаларының бұлшық етінің морфологиялық құрлысы және дәнекер тканінің және жеке ткань элементтерінің химиялық құрамы. Шикізаттардың технологиялық құндылығы. Құс, жабайы құс, қоян еттері. ҚТК түсетін құстың, жабайы құстың және қоянның жағдайымен түрі және сипаттама

Балық және балық емес өнімдері


ҚТК түсетін балық түрі және жағдайы. Олардың мінездемесі. Балықтың және балық емес теңіз өнімдерінің негізі морфологиялық құрлысы және химиялық құрамы. Шикізаттың технологиялық құндылығы

Сүт және сүт өнімдері


Сиыр сүті, сүттің химиялық құрамы, сүттің қасиеті, сүттің технологиялық өңделуі және оның ассортименті, сүтке, кілегейге, сүтті консервілерге, қоюландырылған тәтті сүтке, құрғақ сүтке, сүтті қышқылды өнімдерге, қаймаққа, сүзбеге, екіншілік сүтті өнімдерге, сары суға, сүтті белокты концентраттарға, сиыр майына, май дайындаушыларға қойылатын талаптар

Қамыр қопсытқыштары


Нан пісіргенде қолданылатын ашытқылар, құрлысы, ашытқы жасушасының құрамы және тіршілік әрекеті, престелген ашытқылар, ашытқы сүті, кептірілген ашытқы, спиртті-меласса ашымалдан бөлініп алынған ашытқылар, химиялық қопсытқыштар

Қант (сахароза) тағам өндірісінің шикізаты

Қант қызылшасының өндірісі, қант қызылшасының мінездемесі, қант қызылшасын қабылдау және сақтау, қызылшаны заводқа жеткізу және қоспалардан бөлу, қызылшаны жуу, қызылшаны жоңқалап майдалау, диффузионды шырынды алу, диффузионды шырынды тазалау, шырынды фильтрлеу, шырынды сиропқа дейін қоюландыру, шырынды қайнату және утфельге дейін ақпа, кристалды қантты алу, утфельді центрифугалау, қант ұнтағын кептіру, қант ұнтағының сапасына және сақталуына қойылатын талаптар, мелассаны пайдалану


Крахмал және крахмалды өнімдер


Шикі крахмалдың өндірісі, картопты крахмал, жүгері крахмалы, құрғақ крахмал өндірісі, модифицирленген крахмал өндірісі, крахмалдың ыдырауы, алмастырылған крахмал, декстриннің өндірісі, крахмал патокасының өндірісі, патока өндірісінің технологиялық өндірісі, жоғары қантталған патока, мальтозалы патока, патоканың сорты және олардың сапасы, глюкоза өндірісі, және глюкозалы өнімдер, глюкозаның мінездемесі

Кептірілген картоп және көкөністер

Кептіруге қолданылатын шикізатқа талап, кептірілген өнімдердің мінездемесі

Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері


Тауық жұмыртқасының құрамы мен қасиеті, тауық жұмыртқасына және сақталуына қойылатын талаптар., мұздатылған жұмыртқа өнімдерін өндіру, жұмыртқа ұнтағын өндіру

Жеміс-жидектерден шикізат


Стерилденген жеміс-жидекті пюре, жеміс-жидекті повидло, жеміс-жидекті джем, варенье, мейіз, концентрленген жеміс-жидекті шырындар, жеміс-жидекті ұнтақтар

Тағамдық органикалық қышқылдардың өндірісі


Сүтті қышқыл, лимон қышқылы, шарап қышқылы, дәмдеуіштер, тағамдық бояғыштар, табиғи, нағыз бояғыштар, синтетикалық бояғыштар

Желімтекті заттар

Пектин, агар, агароид, желатин



Тағамдық өнеркәсіпте қолданылатын дәстүрлі емес шикізат түрлері

Сыра ашытқысының қалдықтары, көкөніс ұнтағы, ет, балық өнімдерінің өндірісі, адам организіміне әсер ететін, тағам өнімдеріне кіретін, зиянды заттар, табиғи улы тағам өнімдерінің қоспалары


Ұсынылатын әлебиеттер

 1. Ковальская Л.П. Общая технология пищевых производств. – М.: Колос, 1993.

 2. Стабников В.П., Остапчук Н.В. Общая технология пищевых продуктов. – Киев: Высшая школа, 1980. – 303 с.

 3. Гореньков Э.X., Горенькова А.Н., Усачева Г.Г. Технология консервирования. – М.: Агропромиздат, 1987. – 351 с.

 4. Егоров Г.А., Мельников Е.М., Максимчук Б.М. Технология муки, крупы и комбикормов. – М.: Колос, 1984. – 375 с.

 5. Казаков Е.Д. Зерноведение с основами растениеводства. – М.: Колос, 1983. – 352 с.

 6. Казаков Е.Д., Кретович В.Л. Биохимия зерна и продуктов его переработки. – М.: Агропромиздат, 1989. – 367 с.

 7. Крахмал и крахмалопродукты // Под ред. Н.Г. Гулюка. – М.: Агропромиздат, 1985. – 240 с.

 8. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 559 с.

 9. Мельник Б.Е., Лебедев В.Б., Винников Г.А. Технология приемки, хранения и переработки зерна. – М.: Агропромиздат, 1990. – 367 с.

 10. Назаров А.И., Фан-Юнг А.Ф. Технология плодоовощных консервов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 240 с.

 11. Никитин Г.А. Биохимические основы биологических производств. – Киев: Высшая школа, 1981. – 307 с.

 12. Производство молочных продуктов // Под ред. А.А. Соколова. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 276 с.

 13. Ройтер И.М., Макаренкова А.А. Сырье хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств // Справочник. – Киев: Урожай, 1988. – 201 с.

 14. Сапронов А.Р., Жушман А.И., Лосева В.А. Общая технология сахара и сахаристых веществ. – М.: Агропромиздат, 1990. – 397 с.

 15. Технология переработки жиров // Под ред. Н.С. Арутюняна. – М.: Агропромиздат, 1985. –368 с.

 16. Флауменбаум Б.Л., Танчев С.С., Гришин М.А. Основы консервирования пищевых продуктов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 494 с.



«сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі технохимиялық бақылау»
Кіріспе

Нан өнімдері жүйесіндегі кәсіпорындардың жұмысындағы технохимиялық бақылаудың рөлі мен орны. Технохимиялық бақылаудың даму тарихы. Нан өнімдері саласының қазіргі даму кезеңіндегі технохимиялық мәселелерді ғылыми зерттеудің бағыты мен негізгі проблемалары.



Астық кабылдау кәсіпорындарындағы сапа менеджменті негізіндегі технохимиялық бақылау.

Нан өнімдері жүйесі кәсіпорындарындағы өндірістік-технологиялық лаборатория. Элеватордағы және астық қабылдау кәсіпорындарындағы технохимиялық бақылау. Тұқым еңдеу зауыттарындагы технохимиялық бақылау. Диірмен зауыттарындагы технохимиялық бақылау. Жарма зауытындагы технохимиялық бақылау. Қүрама жем зауытындағы технохимиялық бақылау. Мемлекеттік нан инспекциясы (МНИ). Нан зауыты, кондитер және макарон фабрикаларында сапа менджменті негізіндегі технохимиялық бақылауды ұйымдастыру. Өндірістік лабораторияның негізгі міндеттері. Лабораторияны: өндірістік (орталық) жане бөлімшелік ұйьшдастырудың негізгі мэселелері. Лаборатория жұмысы туралы жалпы мәліметтер.



Наубайхана өндірісіндегі технохимиялық бақылау.

Негізгі және қосымша шикізаттың сапасын бақылау. Үлгі мен сынаманы талдауға алу ережесі. Нан өнімдері, сдобалық кепкен нан, білезік нан өндірісінің технологиялық жоспары. Ұн қоспасын құрастыру реті, өндірістік рецептураны (қамыр илеуге керек су температурасын белгілеу) құрастыру реті. Технологиялық режімді белгілеу мен бақылау. Нанның шығымын бақылау. Шалаөнімдердің сапалық бағасының әдістері мен реті. Дайын өнімнің сапасын технохимиялық бақылау.



Макарон өндірісіндегі технохимиялық бақылау.

Шикізат сапасын бақылау әдістері. Шалаөнімнің (қамыр және шикі өнімнің) сапасын бақылау. Шикізаттың шығыны. Ұн шыгынын есептеу. (бақылау). Дайын өнімді ТХБ. Макарон өнімдерінің сапасына қойылатын талап. Дайын өнімді талдау әдістері мен сынама алу ережелері. Ыдыс: ыдысқа қойылатын талап; ыдыстың физика-химиялык көрсеткіштері мен органолептикалық бағасы.



Кондитер ендірісіндегі технохимиялық бақылау

Шикізат, шалаенімдер және өнім мен қосымша материалдарды талдаудың жалпы ережесі. Өндірістегі ТХБ орындаудың негізгі ережесі. Өндіріске, бөлімшеге келіп түскен шикізаттан орташа сынаманы алу. Кондитер кәсіпорындары цехтарындағы технохимиялық бақылаудың әдістері мен нысандары.


¥сынылатын әдебиеттер тізімі

Астық өнімдерінің өндірісі

 1. Торжинская Л.Р. Яковенко В.А. Технико-химический контроль хлебопродуктов.-М.: Агропромиздат, 1986.

 2. Егоров Г.А., Гончарова З.Д. и др. Практикум по технохимическому контролю производства хлебопродуктов.- М.: Колос, 1980.

 3. Маликов Б.М., Хазина З.И. Справочник по качеству зерна и продуктов его переработки.-М.: Колос, 1980.

 4. Подкопаева В.Н., Машарова Т.М., Авдуев П.Б. Государственное инспектирование качества хлебопродуктов.- М.: Колос, 1981.

 5. Правила организации и ведения технологического процесса на элеваторах, мельницах, крупозаводах, комбикормовых заводах.

 6. Б.Отыншиев, Н.Онгарбаева. Астық сапасын анықтау тәсілдері, Алматы, 1992.-776

7. Ә.Ізтаев, М.Қизатова. Астық өнімдерін технохимиялык бақылау, Алматы. 1994.-1786.

Нан өнімдері өндірісі

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. 8 изд., пере. и доп. М.: Легкая и пищевая промышленность,1984.-416с.



 1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства.Учебник. 9-е изд.прераб. и доп./ Под общей ред. Л.И. Пучковой.-СПб.Профессия, 2003. -41с,пл.

 2. Хлебобулочные изделия. Методы анализа.-М.: ИПК Издательство стандартов, 1996.-107с.

 3. Хлебобулочные изделия. Технические условия. -М.: ИПК Издательство стандартов, 1998.-295с.

 4. Мука. Отруби. Методы анализа.-М.: ИПК Издательство стандартов, 1998.-83с.

 5. Правила организации м ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях.-М.: 199.-216с.

 6. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник для вузов.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-479с.

 7. Пучкова Л.И. Лабораторный практикум по технологии хлебапекарного апризводства. 3-е изд.-М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.-232с.

 8. Чижова К.Н., Шкваркина Т.И., Запенина Н.В. и др. Технохимический контроль хлебапекарного производства. -Изд. 5-е. -М.: Пищевая промышленность, 1975.

 9. Зверева Л.Ф., Немцова З.С., Волкова Н.П. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства. 3 изд.-М.; Легкая и пищевая промышленность, 1983 .-416с.

 10. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания.-М.: Пищевая промышленность,1999.-352с.

 11. Инструкция по нормированию расхода муки в хлебопекарной промышленности.-М.: 1984.-1 Оіс.

 12. Цыганова Т.Б., Матвеева И.В., Чекмезов И.М. Справочное пособие по контролю за качеством хлебобулочных и макаронных изделий.-М.: Росгосхлебинспекция, 1999.-111с.

 13. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Хлебобулочные изделия.-М.: Дели принт,2000.-100с.

 14. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств. Под ред. Л.П. Ковальской.-М.: Агропромиздат,1991 .-335с.

Макарон өнімдері ендірісі

1.Медведев Г.М. Технология макаронного производства.-М.: Колос, 1996.-195с.



 1. Медведев Г.М. Лабораторный практикум по технологии макаронного производства.-М.: Пищевая промышленность,1976.-134с.

 2. Чернов М.Е., Медведев Г.М. Справочник по макаронному производству.-М.: Легкая и пищевая промышленность,1984.-304с.

 3. Назаров Н.И. Технология макаронных изделий. -М.: Пищевая промышленность. 1978.-288с.

 4. Медведев Г.М., Крылова В.В. Технология и технохимконтроль макаронного производства.-М.: Пищевая промышленность, 1979.-144с.

 5. Руководство по технологическому контролю макаронного производства.-М.: Пищевая промышленность, 1972.-188с.

Кондитер өнімдері өндірісі

І.Карушева Н.В., Лурье Н.С. Технохимический контроль кондитерского производства.-М.: Агропромиздат, 1990Л58с.

2.Кузнецова Л.С. Лабораторный практикум по технологии кондитерского производства.-М.: Пищевая промышленность,1980.-184с.

З.Лурье Н.С., Шаров А.И. Технохимический контроль сырья в кондитерском производстве.-М.:Колос,2001.-352с.

4.Лурье Н.С. Технология и технологический контроль сырья в кондитерском производстве-М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981 .-326с.

5.Лурье Н.С. Технология кондитерского производства.-М.: Агропромиздат, 1992.-399с.

б.Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Мучнистые кондитерские изделия.-М.: Дели принт,2001.-141с.

«ӨНМДІ СЫНАУ, БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІ»

Кіріспе.

Пәннің мақсаттары мен міндеттері; пәннің кұрылымдык-логикалык сұлбасы, оның жогары математика, физика, химия, өлшеудің жалпы теориясы, метрология, сертификаттау, конструкциялық материалдар технологиясы сияқты пәндермен байланысы. Сынау мен бақылаудың міндеттері мен түрлері; сынау технологялық процесс ретінде; сынауды дайындау және жүргізу; сынау бірлігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптардың жалпы ережелері; сынауды сертификаттау; сынау сапасының жүйелері. Механикалык әсер етуге сынау; климаттык әсер етугс сынау; сенімділікке сынау; сынау нәтижелерін жоспарлау, жүргізу және талдауға өңдеу; сынауды техникалық қамтамасыз ету; сынау зертханаларына қойылатыи талаптар.



Сынау мен бақылау міндеттері мен түрлері

Сынау міндеті. Бақылау міндеті. Бақылау түрлерінің жіктелуі Сынаудың жіктелуі. Бұйымга және материалдарға сыртқы әсер ету түрлері.


Сынау түрлері.

Зерттеп, бақылап, жеткізіп, алдын ала, қабылдап, біліктілік, қабылдап-тапсырып, кезеңдік, типтік, инспекциялық, сертификаттық сынаулар. Бақылауға алып пайдалану. Сынау жүргізу денгейі.



Сынау технологиялық процесс ретінде.

Сынауды анықтау. Сынау объектісі. Сынау деңгейі. Сынау кұралдары. Сынауды орындаушылар. Сынаудың нормативтік-әдістемелік негізі.



Сынауды дайындау және жүргізу.

Сынаудың негізгі кезеңдері: жоспарлау, сынау бағдарламалары, сынау жабдығын аттестаттау, сынау әдістемесін (әдістемелерін) зертеу және оларды аттестаттау, сынау үшін үлгілерді іріктеу, сынауды жүргізу, зерттеу, сынау деректерін өңдеу, сынау нәтижелері бойынша шешімдер қабылдаү.

Өлшеу кұралдарын тексеру. Тексеру түрлері.

Сынау бірлігін қамтамасыз етудің жалпы ережелері және оларға қойылатын талаптар.

Сынау нәтижелерінің дәлдігі, нақтылығы және қайталануы. Дәлдік керсеткіштері. Сынау нәтижелерінің қайталану көрсеткіштері.

Сынау бірлігін қамтамасыз етудің техникалық негізі. Сынау бірлігін қамтамасыз етудің нормативтік-әдістемелік негізі. Сынау бірлігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.

Сынауды сертификаттау.

Сертификаттық сынаудын мәні, мақсаттары мен міндеттері. Сынауды сертнфикаттандырулы жүргізу тәртібі. Сынауды өзара мойындау шарттары.



Сынау сапасылық жүйелері.

Сынау сапасы жүйелерінің негізгі элементтері. ИСО/ХЭК 130 және ЕN 45001 стандарттарының жалпы ережелері, Әр турлі сынау жүргізу кезіндегі нормативтік-техникалық құжаттар.



Механикалық әсерлерге сынау.

Механикалық сынаудың негізгі міндеттері. Тозу мен үйкелуге сынау құралдары.

Материалдарын қаттылығын өлшеу құралдары. Дірілдің әсер етуіне сынау. Соққылардың әсер етуіне сынау. Сызықтық үдеулердің әсер етуіне сынау. Акустикалық шулардың эсер етуіне сынау.

Климаттық әсерлерге сынау

Климаттық әсер ету түрлері, климаттар топтары және олардын сипаттамалары. Пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде жылуға төзімділікке сынау.

Төмендеген атмосфералық қысымның әсер етуіне сынау. Климаттық факторлардың әсер етуіне сынау жүргізуге арналған жабдықтар. Коррозияның (К) әсер етуіне сынау.

Сенімділікке сынау.

Қалпына келмейтін және қалпына келетін бұйымдардың сенімділігі көрсеткіштері. Сенімділікке анықтап және бақылап сынау нәтижелерін жоспарлау, жүргізу және өңдеу.



Сынауды автоматтандыру.

Сынауды автоматтандыру қажеттілігі. Сынаудың автоматтандырылған жүйесін (САЖ) құру принциптері. САЖ қамтамасыз ету түрлері, олардың арналуы. САЖ құру мысалдары.



Сынау нәтнжелерін өңдеу және талдау.

Сынаудың нақты, шынайы және дәл нәтижелерін өңдеуді және алуды қамтамасыз ету. Сыналган бұйымдардың сапасын арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу ережелері.


Сынау мен бақылауды техникалық қамтамасыз ету.

Сынау жабдықтарының түрлері, кұрамы және орналасуы. Сынаулар кезінде қолданылатын технологиялык. жарақтар және есептеу техникасы. Сынау жабдықтарын таңдау, таңдау критерийі, сынау жабдықтарын аттестаттау.


Ұсынылатын әлебиеттер


 1. Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под ред. В.В. Клюева. -М: Машиностроение. 1982. - Кн. 1. 1982. - 528 с.

 2. Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1982. - Кн. 2. 1982. - 560 с.

 3. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10-ти т. Т,2. Математические методы в теории надежноста и эффективности / Под ред. Б.В. Гнеленко. - 1987. - 280 с.

 4. 4 Надежность н эффективность в технике; Справочник в 10-ти т. Т.6. Экспериментальная отработка и испытания / Под ред. Р.С. Судакова и О.И. Тескина. - 1989. - 375 с.

 5. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испытания продукции. М.: Издательство стандартов, 1989. 248 с.

 6. Исследование продовольственных товаров. Учебное пособие/ В.И. Базарова, Л.А. Боровикова и др. 1986. - 256 с.

 7. Мироновская Е.А., Синотов А.Г. ІІроведение испытаний и приемка продукции машиносгроения. М.: Изд-во стандартов. 1998.-283с.

 8. Костин П.П. физико-механические испытания металлов, сплавов и неметаллических материалов.- М.: Машиностроение, 1990.-255с.

 9. Степанов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справ.- Машиностроение, 1985.-232с.

 10. Малиновский В.Д., Бегларян В.Х., Дубицкий Л.Г. Испытание аппаратуры и средств измерений на воздействие внешних факторов: Справочник. - М: Машиностроение, 1993. - 576 с.

 11. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС: Учебник для вузов. - М: Высшая школа, 1991. - 336 с.

 12. Глудкин О.П., Бягалычев А.П., Коробов А.Й., Трегубов Ю.В. Испытание радиоэлектронной, электронно-вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование: Учебное пособие.- М.: Радио и связь, 1987,- 272 с.

 13. Борисов М.В., Павлов И.А., Постников В,И. Ускоренные испытания машин на износостойкость как основа повышения их качества. М.: Стандарт, 1976. -352 с.

 14. Кирносов В.И. Измерение механических характеристик материалов. - М.: Стандарт, 1976. - 239 с.

«квалиметрия»


Кіріспе

Квалиметрия принциптері. Квалиметрия әдістері. Индексті квалиметрия. Бағалаудың таксономиялық әдістері. Жобалық квалиметрия. Өнеркәсіптік өнімді жіктеу. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Тұтыну қасиеттерін және сапа көрсеткіштерін таңдау тәртібі. Өнім сапасының деңгейін бағалау: жіктеуші, шектеуші және бағалаушы көрсеткіштер. Өнім сапасын сараптық бағалау. Керсеткіштердің салмактылығы коэффициеңттерін аныктау. Сапа деңгейін бағалау үшін базалық үлгілерді таңдау. Квалиметриялық шкалалар. Өнім сапасының деңгейін бағалаудың дифференциалдык әдісі. Бағалаудың кешенді әдісі: басты керсеткіш бойынша бағалау, интегралды көрсеткіштің кемегімен бағалау, орташа салмақталған көрсеткіштін көмегімен сапа деңгейін бағалау. Бағалаудың аралас әдісі. Әр текті өнім сапасының деңгейін бағалау.



Квалиметрия

Квалиметрия туралы жалпы мәліметтер. Елдегі және шетелдердегі квалиметрияның тарихы және қазіргі жағдайы.



Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы.

Өнеркәсіптік енімді жіктеу және сапа керсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім сапасының көрсеткіштерін жіктеу. Өнім сапасының көрсеткіштерін оның біртектілігі бойынша жіктеу. Өнеркәсіптік өнімді жіктеу. Өнеркәсіптік өнім сапасы көрсеткіштерінің номенклатурасы. Тутыну қасиетгері мен сапа корсеткіштерінің номекклатурасын таңдау тәртібі.



Өнім сапасының деңгейін бағалау.

Квалиметрияның негізгі әдістері. Жіктеуші, шектеуші және бағалаушы көрсеткіштер. Бағалау жагдайы. Өнім сапасын сараптық бағалау. Органолептикалық көрсеткіштерді бағалау. Сапа көрсеткіштерінің коменклатурасын анықтау. Көрсеткіштер салмағының коэффициенттерін анықтау. Сапа деңгейін бағалау үшін базалық үлгілерді тандау.



Квалиметриялық шкалалар. Реттік шкала. Аралықтар шкаласы. Қатынастар шкаласы.

Сапа деңгейін бағалау әдістемесін жасаудың негізгі ережелері.



Өнім сапасының деңгейін бағалаудың дифференциалдық әдісі. Өнім сапасының деңгейін бағалаудың кешенді әдісі. Кешенді керсеткішке қойылатын талаптар, Басты көрсеткіш бойынша сапа деңгейін бағалау. Интегралды көрсеткіштің көмегімен өнім сапасуның деңгейін бағалау. Орташа салмақталған көрсеткіштің көмегімен өнім сапасының деңгейін бағалау. Өнім сапасының деңгейін бағалаудын аралас әдісі.

Өнімді қолданудың әр түрлі жағдайларын есепке алу. Құндык регрессиялык тәуелділіктер әдісі. Шекті және номинал мәндер әдісі. Эквивалентті арақатынастар әдісі.

Әр текті өнім сапасының деңгейін бағалау. Өнім сапасының индекстерін аныктау. Өнімнің ақаулық индекстерін анықтау. Өнеркәсіпті басқарудың әр түрлі тармақтары үшін сапа индекстерін анықтау. Кәсіпорын жұмысының кешенді сапа көрсеткіштерін және сапа индекстерін аныктау.
Ұсынылатын әлебиеттер


 1. Азгальдов Г.Г. Теория и практака оценки качества товаров. - М.: Экономика, 1989.-256 с.

 2. Гличев А.В. и др. Прикладные вопросы квалиметрии. - М: Изд-во стандартов, 1985.- 190 с.

 3. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов/ Под. ред. В.А. Швандера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 487 с.

 4. Фомин В.М. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. Курс лекций. - М: ЭКМОС, 2000 - 320 с.

 5. Федюкин З.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной продукции: Учебник. - М.: Филинъ, 2000. - 328 с.

 6. Никифоров А.Д. и др. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учебное пособие. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 384 с.

 7. Осипов Б.В., Мировская Е.А. Математические методы и ЭВМ в стандартизации и управлении качеством. - М: Изд-во стандартов, 1990. - 168 с.

 8. Солод Г.И. Основы квалиметрии: Учебное пособие. - М: Изд-во МГИ, 1991-84 с.

 9. Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управление качеством: Учебное пособие. - М.: Изд-во ВЗПИ, 1992.-255 с.

 1. Аристов О.В. Управление качеством. Учебное пособие.-М. ИНФРА 2003.-237 с.

 2. Решение задач квалиметрии машиностроения. Учебное пособие. Под ред. В.Я. Кершенбаум, Р.М. Хвастунова - М. АНО «Технокефтегаз», 2001-158 с.



Каталог: attachments
attachments -> ҚазақТҰтынуодағЫ
attachments -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
attachments -> Музей в открытом информационном пространстве
attachments -> Музей в открытом информационном пространстве
attachments -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
attachments -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
attachments -> Бағдарламасы «Көлік құралдары»
attachments -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
attachments -> Қазтұтынуодағы


Достарыңызбен бөлісу:




©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет