Нови пътища на терапиябет1/16
Дата03.08.2018
өлшемі3.69 Mb.
#38885
түріСеминар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Олаф Кооб

Наркотична зависимост
Терапевтични и педагогични съвети
Предпазване в детската възраст
Съветване по време на кризата

Нови пътища на терапия


От Издателството

Авторът:

Професор д-р мед. Олаф Кооб, роден 1943, медицинско образование, практика като училищен лекар във Фрайбург, интернационална лекторска и семинарна дейност, дългогодишна практика в специализираната клиника за наркотично болни в Салем-Оберщенвайлер, изследователска работа върху социалните причини за употреба на наркотици и последвалите от това болести, съветник относно проблеми във връзка с наркотиците, понастоящем преподавател по медицина във Висшето специално училище за терапия и педагогика на основата на изкуствата в Отерсберг/Времен.


CIP - Titelaufnahme der Deutschen Bibliotek


Koob, Olaf: Drogensprechstunde: ein pädagogisch-therapeutischer Ratgeber;

Vorbeugung im Kinderalter; Beratung in der Krise;

neue Wege der Therapie / Olaf Koob - Stuttgart: Urachhaus 1990

ISBN 3 87838 651 6


2. Auflage 1992

Съдържание


Предговор..........................................................................................................13


От копнежа към пристрастеността

Описание на пътя


Копнеж, търсене, изкушение и пристрастеност........................................21

В началото беше копнежът................................................................................21

Основателни копнежи........................................................................................23

Проблемът на двете души..................................................................................26

Неосъществени основателни копнежи..............................................................28

За балсама на картините.....................................................................................30

Какво може да направи възпитателят?..............................................................32

„Познай се в търсенето“.....................................................................................34

„...и не ни въвеждай в изкушение“.....................................................................37

На края се намира зависимостта........................................................................40


Нивата се подготвя...

Пътища към зависимостта


Предпоставки за зависимостта......................................................................49

Основи за здравето на тялото и душата.............................................................49

Събитията преди раждането...............................................................................55

Развитието на човека и неговите закони............................................................60

Първото седемлетие.............................................................................................63

Педагогични изводи за наркотичната профилактика

през първото седемлетие......................................................................................68

1. Хранене..............................................................................................................68

2. Движение...........................................................................................................68

3. Семейна обвивка...............................................................................................69

4. Избор на картините.........................................................................................69

5. Болести..............................................................................................................70

6. Страхова профилактика.................................................................................71
Обобщение.............................................................................................................73
Второто седемлетие............................................................................................73

Събития около деветата година............................................................................77

Душевно осакатяване и саморазрушение................ ...........................................81

Времето около пубертета........................................ .............................................86

Педагогични изводи за наркотичната профилактика

през второто седемлетие.........................................................................................901. Любим авторитет / Избягване на интелектуализъм.....................................90

2. Интерес към света.............................................................................................90

3. Болести................................................................................................................90

4. Самостоятелност?............................................................................................90

5. Движение..............................................................................................................90
Третото седемлетие. Ужасът от живота...........................................................91

Бягство в сектата......................................................................................................94

Педагогиката като културна медицина...................................................................96

Проблемът на затрупването

„Приказките са ключа за скритите дълбочини на

нашето подсъзнание...“ 102Снежанка или „Душата в стъкления ковчег“ 104

Спящата принцеса или „Покажи ми раните си“...............................................107
Терапевтичните изводи за наркотичната профилактика през третото седемлетие

изведени от приказките Снежанка и Спящата принцеса......................................110


Семейство и поколения..................................................................................115

Взаимовръзка между единична и народна съдба....................................................115

„Тоз когото посещават лошите бащини дела...“......................................................116

„Микросредата“ семейство........................................................................................119

Излекуването на дъщерята на Яир или„душевен вампиризъм“.............................122

Проблемът за душевно-телесното „заразяване“.......................................................125

Проблемът за първородния грях...............................................................................133

Ситуацията на младежта днес..................................................................................139

Има ли една нова младеж?........................................................................................143

Младежта в движение...............................................................................................147

„Изграждане на психологични картини....“ - Задачата на учителя....79
Семето на Дракона покълва

За проблематиката на пристрастяването и наркотиците

Как започна всичко......................................................………………………….....159

Икономика и наркотици...........................................................................................159

Култура и противокултура......................................................................................162

Социални и културни предпоставки за пристрастяването и приемането

на наркотиците...........................................................................................................165

Какво означава пристрастяване към наркотици.....................................................167

За същността на отровите..........……........................................................................173

„Двойният“ мозък......................................................................................................183

За същността на халюциногените.............................................................................185
Дроги

Въздействие върху тялото и душата.........................................................................188

Кафе и чай..................................................................................................................188

Алкохол........................................................................................................................192

Тютюн..........................................................................................................................199

Халюциногени............................................................................................................203

Хашиш и Марихуана.................................................…..............................................304

LSD...............................................................................................................................212

Мескалин.....................................................................................................................217

Класическите наркотици. Опиатите........................................................................218

Морфин........................................................................................................................218

Хероин.........................................................................................................................222

Кокаин - „снегът на Андите“....................................................................................229 Заместители......................................................................................................234

Векамини (Амфетамин - „Спеед“)............................................................................234

Задържащи апетита....................................................................................................235

Разтворители...............................................................................................................235

Лекарства и сънотворни...........................................................................................236

Поламидон (Метадон)................................................................................................237

Дизайнердроги..................................................................................................239

Крак..............................................................................................................................239

ПЦП („Ангелски прах“)..............................................................................................241

Fentanyl .....................................................................................................................242

МПТП - „Предвестникът на смъртта лично“..........................................................243

Ице...............................................................................................................................243

Актуално относно ситуацията..........................................................................245

Забрана или либерализиране?...............................................................................245Икономическият проблем..........................................................................................247

Правният проблем....................................................................................................249
Приемен час - Наркотици
Конкретни въпроси и отговори към темата....................................................255

Обобщение..................................................................................................................292


Аспекти за една рационална терапия

Пътят към терапевтичните мерки......................................................................299

„Мъжката“и„женската“медицина..............................................................................302

Патологичната картина.............................................................................................307

„Заетият дом“............................................................................................................311

Тричленният аспект на терапията............................................................................313

Пътят през три терапевтични епохи......................................................................315
Първа терапевтична степен....................................................................................315

Лечение на тялото“ Селско стопанство(„Здравословно подражание“).............................................................................315

Ритмично организиране на денят............................................................................319

За смисъла на работата...........................................................................................320

Втора терапевтична степен....................................................................................322Душевно лечение чрез изкуството („обичан авторитет“)................................322

Трета терапевтична степен.....................................................................................326Учене от живота. Идеал и действителност

(„свободно създаване на преценки“) ..................................................................326
Два случая от практиката......................................................................................329

Проблемът на обкръжението.....................................................................................333


Притурка

Забележки...........................................................................................................343

Речник на наркотиците......................................................................................349
Литература..........................................................................................................353

Регистър...............................................................................................................359

Адреси на места за съвет Терапевтични заведения.........................................365

Докато не можеш да извиниш другияза неговата различна същност

още си далеч от пътя на мъдростта.“

(китайска поговорка)


Всичко, което освобождава нашия дух

без да ни даде властта над самите нас,

е разрушително.“

(Гьоте)


Предговор

Един от най-често поставяните въпроси към „Специалиста по наркотици“ е, от къде идва наркоманията. Човек ще бъде ли доволен , ако на въпроса: „Откъде се появява хремата?“ му се отговори: „От истинката.“? Макар че по принцип такъв отговор не е неправилен, той въпреки това не дава обяснение. Същото е и с отговора: „Проблемът на наркоманията идва от презадоволеното общество“ или „Мафията е виновна“ или „В нашето прозаично време младежта търси опиянението“, което наистина засяга дадена страна на проблема, но не помага за предпазването и лекуването на отделния индивид, понеже такива изказвания са общи фрази.

Не е ли по-правилно, да се потърсят душевно-социалните корени на отклоненията, заблужденията, илюзиите, неуспехите и страховете, както и значението на материалните вещества за душата и нейните проблеми, здравословното или нарушеното израстване на децата, техните биографични кризи и пречки в развитието, и особено тяхната зависимост от примера, които им дават възрастните? Защото само от задълбоченото разбиране на нормалното здравословно развитие с неговите закономерности може да се създаде една изчерпателна картина за отклоненията и болестните състояния.

Въпреки цялата неувереност, когато правилно се преценят симптомите при пристрастената към нещо или взимащата наркотици младеж, днес със сигурност може да се каже: Също както едно покълващо растение точно в началото се нуждае от правилни грижи, истински хранителни вещества и необходимата закрила, за да може правилно да се развие в бъдеще, така и подрастващото дете има нужда от едно подходящо за него възпитание примери за подражание, които да са съобразени с цялото негово същество, стремящо се към правилно здравословно развитие. Един от главните мотиви за „противоестествената страст“ наркоманията, лично аз днес виждам в чисто интелектуалното, бездушно възпитание (училище и семейна среда). Чрез наркотиците се компенсира липсата на правилни душевни изживявания. Това не означава, че има конституция, която води към пристрастяване или вродени душевни недостатъци. „В началото беше възпитанието“ се казва една книга от Алис Милър. Това заглавие не е празна фраза, а жизнено указание за следващите поколения. За кой свят ще възпитаме децата си? Да бъдат честни данъкоплатци, притежатели на собствени жилища или компютърни специалисти? Ще могат ли тези по-добре от другите да изживеят живота, с неговите кризи и подмолни опасности?

Така по необходимост1 стигаме до нашата картина за човека, до това от самите нас, което от дълго време вегетира- като в една „клиника за умиращи“, нещо, което отново трябва да бъде оживено - във всички области на живота.

В тази книга никой няма да бъде обвинен, защото ние всички сме засегнати и по целия свят трябва солидарно да решим проблемите, които очевидно имат общо с цялата наша цивилизация и не могат да бъдат разрешени само от политиците. За съжаление самата политика, както все по-често четем в последно време, чрез гешефти с оръжие, пране на пари, поддръжка на терористични групи и шпионаж също все по-дълбоко се замесва в интернационалната търговия с наркотици.

Понеже някои неща особено тежат на сърцето ми, може би на места съм се изразил по-остро. По стила и аргументирането ясно ще се види, че съм писал ангажирано “с кръвта на сърцето си”. Но при съветването на наркотизираните и при лекуването им човек трябва да се ангажира с цялото си същество и всичко да опита, за да може да постигне поне малко. Защото за съжаление няма патентни рецепти!

Понеже „наркоманията“ с мащаба на разпространението й и възрастта на консумиращите е едно ново явление и няма събирани от столетия опитности, както е например при детските болести, то тази книга не би могла да изпълни ролята на прост справочник, а по-скоро на един „пътеводител“, който при четене да може да оживи засипани и ръждясали кътчета на душата, та по един неортодоксален начин читателят да може да вникне и разбере разнородните проблеми на развитието при зависимите от наркотиците хора.

Дълбокият копнеж на автора би бил удовлетворен, ако след прочитането на книгата, в следствие на спечеленото познание, някой се пренесе в младостта си и донесе от там силата, сам да стане защитник на младежта. Така тази книга би могла да стане душевен „Weckamin“, едно средство за въодушевяване! Не бихме ли пожелали, в бъдеще да разширим въпросите си относно проблема, като не само питаме: „Какво всъщност става днес с младите хора?“, а също и : „Какво те не успяха да получат?“

Какво вътрешно отношение би трябвало да имаме към тези саморазрушаващи тенденции, които легално или нелегално, като например имаме предвид огромното консумиране на алкохол, вече почти принадлежат към „добрия тон“.

С отделния наркоман, или с една цяла група, е също както при изродените, произвеждащи токсини ракови клетки: Те са само израз на лежащото надълбоко общо заболяване на целия физически или в случая социален организъм. Както самият тумор, изолиран от общността на организма, изсмуква жизнената кръв на своята среда, така неорганизирано и паразитно трябва да живее днес един наркоман, за сметка на цялата своя социална среда. И отстрани ли се този човек от общността просто като неприятен симптом, както това се прави при един тумор, и погледа се насочи само към заболелите клетки, без да се има предвид общото състояние на целия организъм, то след известно време навсякъде се появяват дъщерните тумори, метастазите, които поради тяхното коварство и бързо разпространяване, не могат да се овладеят с обикновените средства. Дилърите и помощниците в отровната кухня, рафинираните откриватели на нови „дизайнер-дроги“, търговци на оръжие, мафиоти и отровители на атмосферата, са тези, които са могъщи и опасни. За съжаление години наред се спираше погледа изключително само на чисто външните явления, на единични наркомани и се изоставяха истинските проблеми. „Борбата е загубена“, гласеше преди известно време заглавието на една статия върху проблемите свързани с наркотиците в едно реномирано немско лекарско списание. Вярваше се, че чрез наказания и конфискуване на наркотиците ще може да се изкорени злото. Само че се наказваха фалшивите. Когато „успешно“ биваше отрязвана една глава на отровната хидра, израстваха хиляди нови на нейно място.

Затова при всеки наистина сериозен опит за лечение от наркомания, трябва да се въвлече и стабилизира цялата социална среда на човека и - както се прави с препаратите от бял имел при раковите клетки в цялостната медицина, - отделният болен трябва да се загърне с една топлинна обвивка „от социален бял имел“, за да се затвори портата за изсмукващите отровни въздействия, а хаотизираните душевни сили на „душевния тумор“ да могат да се поставят под благотворното управление на собствения Аз. Както при тумора в тялото, така и при вземане на наркотици имаме двоен феномен: Раздуване и разрастване и същевременно изтощаване и ограбване на жизнените сили.

Аз работих повече от пет години в специализирана клиника за наркомани. При това делях с пациентите ежедневието, ваканциите, работа и свободно време, радост и мъка, разговарях с много от засегнатите родители и с техни приятели, изучавах многобройни биографии. В процеса на лечението имаше кулминации, неочаквани излекувания, но също и напразни усилия и връщане назад, както и неизличими случаи с бавно линеене и смърт.

Днес в свободна лекарска практика продължавам да лекувам отделни зависими от наркотиците и имам контакт с техните близки. Освен това теоретически и практически продължавам да работя над проблема за наркотиците. С течение на времето ситуацията по целия свят се влоши. И въпреки това не бива да преставаме да се борим за всеки поотделно! Разбира се, че не е възможно от днес до утре да се премахне мизерията и мъката на засегнатите, като се има предвид нарастващото число на зависимите от наркотиците. Тук преди всичко би могло да се направи опит, да бъде излекуван отделният човек, като представител на останалите. Познанията, които ще бъдат придобити при това, за в бъдеще ще бъдат от полза за всички.

Събраните в течение на изминалите години опитности, спечелените при това дълбоки прозрения по отношение на наркотичния проблем и не на последно място доверието на многото зависими, на които успях да помогна, ми дадоха смелост за написване на тази книга.

При това, излагането на законите за развитието на детето, както и основните положения за телесно и душевно здраве са третирани с особени подробности. Защото в моите очи от най-централно значение е, че профилактиката срещу пристрастяването към наркотици трябва да започне още от раждането! Шансът, едно дете да бъде опазено да не поеме пътя на наркоманите, лежи в семейството. Нашата най-висша цел трябва да е: Създаване на едно общество, което не би се съблазнило да употребява наркотици, дори когато те свободно са на разположение.

На това място искам да изкажа моята дълбока благодарност на госпожа Кристине и господин Рихард Мюлер от Хамбург, които чрез великодушната финансова подкрепа направиха възможно написването на книгата.

Пролетта 1990 Олаф Кооб

Каталог: downloads
downloads -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
downloads -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
downloads -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
downloads -> Қазақстанның ежелгі тарихы
downloads -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
downloads -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
downloads -> Хабарландыру
downloads -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
downloads -> akp_den_kz.doc [VІІ қысқы Азия ойындары]


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет