Объектiлердi қорғауға арналған өрт техникасының қауiпсiздiгiне қойылатын талаптаржүктеу 1.19 Mb.
бет6/7
Дата21.04.2019
өлшемі1.19 Mb.
түріРегламент
1   2   3   4   5   6   7

                           сынау хаттамасы

Пайдаланушы-ұйымның атауы ___________________________________________

Объектiнiң атауы ____________________________________________________
                            (ғимарат, өрт бөлiгi)

Қызмет көрсетушi ұйымның атауы ______________________________________

Сынақтар жүргiзiлген күн және уақыт _________________________________

_______________________________________ типтi өрт кранының клапандары


___________________________________________________ типтi өрт сорғысы

"Үстем" жабық өрт кранындағы қысым __________________ МПа.                 Өрт крандары клапандарын жұмысқа
                қабiлеттiлiгiне сынау нәтижелерi

Тiреу
нөмiрi-
кран
нөмiрi

Кран
диафра-
грамма-
сының
нөмiрi

Диафрагма диаметрi, мм

Клапанды
"Ашу-Жабу"
циклдерi-
нiң саны

Қымтақтық
(ағудың
болуы)

Сынақтар-
дың нә-
тижелерi

жол
берiлетiн

өлшенген
            Сынақтардың нәтижелерi бойынша қорытынды

      Өрт крандары клапандарын жұмысқа қабiлеттiлiгiне (клапанның бекiту органын қолмен қосымша техникалық құралдарсыз бiр шеткi қалыптан екiншiсiне ауыстыру мүмкiндiгi, клапанды ашудың және жабудың бiрнеше циклiнен кейiн клапанның бекiту органы арқылы немесе штокты тығыздау арқылы ағудың болмауы және диафрагмалар диаметрiнiң жобалық деректерге сәйкестiгi) сынау нәтижелерi Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етiлген құрылыс нормалары мен ережелерiнiң, мемлекеттiк, мемлекетаралық, халықаралық стандарттардың  және белгiленген тәртiппен бекiтiлген өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтiк құжаттардың талаптарына _________________________________


                                    (сәйкес келедi, сәйкес келмейдi)

      Сынақтар жүргiздi _____________________________________________


                           (ұйымның атауы, лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)
      _______________________________________________________________
                           (ұйымның атауы, лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)

"Объектiлердi қорғау үшiн өрт   


техникасы қауiпсiздiгiне қойылатын
талаптар" техникалық регламентiнiң
5-қосымшасы           

Зәулiм ғимараттардың өртке қарсы аймақтарын (панажайларды)
қамтамасыз етуге қажеттi құтқару құрылғыларының сандарын
анықтау бойынша есептеу тәртiбi

      1. Төтенше жағдайлар туындаған кезде ғимараттардан адамдарды құтқаруға қажеттi құтқару құрылғыларының типi мен саны мынадай факторлар арқылы анықталады:


      1) ғимараттағы адамдардың жасы мен денсаулық жағдайын ескерiп, олардың контингентi;
      2) есептелген эвакуациялау уақытында әр түрлi себептермен ғимараттан шығу мүмкiндiгi жоқ адамдардың саны;
      3) адамның алысырақ үй-жайдан құтқару құрылғысына дейiнгi қозғалу уақыты;
      4) құтқару құрылғысын жұмысқа дайындау уақыты;
      5) құтқару құрылғысындағы(мен) бiрiншi адамның түсу уақыты, мин;
      6) құтқару құрылғысының өткiзу қабiлетi;
      7) құтқаруды жүргiзудiң шектi жол берiлетiн уақыты.
      2. Есептеу кезiнде мынадай шарт орындалуға тиiс:

                           N < N есепт                             (1)

      мұнда, N - штаттық режiмде ғимараттан шығуға мүмкiндiгi жоқ адамдардың саны немесе ғимараттың ең үлкен ықтимал сыйымдылығының 10 %, адам;
      N есепт - биiктен құтқару құралдарымен эвакуациялануы мүмкiн, (2) формула бойынша анықталатын адамдардың есептiк саны.

  N есепт = n 1 Q 1 t 1 + n 2 Q 2 t 2 + n 3 Q 3 t 3 + ..... + n i Q i t (2)

      мұнда, n i - бiр типтi құтқару құрылғыларының саны;
       Q i - белгiлi бiр типтi құтқару құрылғысының өткiзу қабiлетi, адам/мин;
      t i - (3) формула бойынша анықталатын белгiлi бiр типтi, мин, құтқару құрылғысына арналған құтқару жүргiзудiң шектiк жол берiлетiн уақыты.

            t i = t құтқ - (t қозғ   + t дайын + t түсу )          (3)

      мұнда, t құтқ - өрттiң қауiптi факторлары құтқарылатын адамдар тұрған аймақтағы сыни мәндерге жеткiзiп үлгiрмейтiн құтқару уақыты (өрттiң қауiптi факторларының ең болмаса бiреуiнiң ақаулық мәнi болғанға дейiн есептiк жолмен анықталады);
      t қозғ - бастапқы қалыптан ең алыс құтқару құрылғысына дейiн адамның қозғалу уақыты, мин;
      t дайынд - құтқару құрылғысын жұмысқа дайындау уақыты, мин;
      t түсу - құтқару құрылғысындағы (мен) бiрiншi адамның түсу уақыты, мин.
      3. Мүмкiндiгiнше қауiптi аймақта тұрған адамдардың санын анықтау керек, N = 0,1 N қоғ қабылдауға және ғимараттың ең үлкен сыйымдылық мүмкiндiгiнен адамдардың 10 % құтқару мүмкiндiгiн қамтамасыз ететiн құтқару құрылғыларының санын белгiлеуге жол берiледi.
      4. Есептеу кезiнде көлденең жолмен және баспалдақпен адамның қозғалу жылдамдығы 60 м/мин тең болып, ал баспалдақпен жоғары 30 м/мин болып қабылданады.
      5. Нормативтiк және (немесе) техникалық құжаттамада берiлген құтқару құрылғыларының өткiзу қабiлетiнiң ең үлкен мәндерi, есептеу кезiнде 1,5 есе азайту ұсынылады.
      6. Құтқару құрылғысын алдын ала таңдау кезiнде (құрылғылар топтары) осы қосымшаның 1-суретiн пайдалану ұсынылады.

1-сурет. Әр түрлi типтi биiктiктен адамдарды құтқаруға арналған құрылғыларды қолданудың болжалды саласы (ұшу аппараттары мен дәстүрлi емес құтқару құрылғыларынан басқа)(1-суреттi қағаз мәтiнiнен қараңыз)

______________________________________


Ескертпе - Абцисс осi бойынша құрылғылардың орташа өндiрушiлiгi, ординат осi бойынша құрылғылардың әрбiр нақты типi үшiн жол берiлетiн орташа түсу биiктiгi көрсетiлген. Биiктiктен құтқару құрылғысының жұмыс саласы бөлiнген облыс iшiнде қорытындыланған.

                                  "Объектiлердi қорғау үшiн өрт


                                техникасы қауiпсiздiгiне қойылатын
                                талаптар" техникалық регламентiнiң
                                            6-қосымшасы

   Өрт сөндiргiштердiң техникалық қызмет көрсетiлуi нәтижелерi


            бойынша толтырылатын құжаттардың үлгiлерi

1. Өрт сөндiргiшке арналған пайдалану паспорты

1. Өрт сөндiргiшке берiлген нөмiр ___________________________________


2. Өрт сөндiргiштiң пайдалануға берiлген күнi _______________________
3. Өрт сөндiргiштiң орнатылған орны _________________________________
4. Өрт сөндiргiштiң типi мен маркасы ________________________________
5. Өрт сөндiргiштi дайындаушы-зауыт _________________________________
6. Зауыттық номерi _________________________________________________
7. Өрт сөндiргiштiң дайындалған күнi ________________________________
8. Зарядталған өрт сөндiретiн заттың маркасы (концентрациясы)________

Техникалық қызмет көрсету жүргiзiлген күн мен түрi

Өрт сөндiргiштiң техникалық қызмет көрсету нәтижелерi

Жауапты тұлғаның лауазымы, тегi, аты-жөнi және қолы

Өрт сөндiргiш тораптарының сыртқы түрi мен жай-күйi

Өрт сөндiргiштiң толық салмағы

Қысым (қысым индикаторы болған жағдайда 1) немесе газ баллонының салмағы 2)

Жылжымалы өрт сөндiргiштiң жүру бөлiгiнiң жай-күйi

Анықталған кемiстiктердi жою жөнiнде қабылданған шаралар

1) Толтырылатын өрт сөндiргiштiң корпусындағы немесе газ баллонындағы қысым (егер ол сыртынан орналастырылса және манометрмен немесе қысым индикаторымен жабдықталса).
2) Өрт сөндiргiштен өрт сөндiретiн затты айдап шығару үшiн сұйытылған газы бар баллонның салмасы. Егер баллон өрт сөндiргiш корпусының iшiне орналастырылса, онда оның салмағы жылына бiр рет анықталып (ұнтақты өрт сөндiргiштер үшiн - таңдап), өрт сөндiргiш паспортында көрсетiлген мәнмен салыстырылады.

    2. Өрт сөндiргiштердiң техникалық қызмет көрсету журналы

Өрт сөндiргiштiң N және маркасы

Техникалық қызмет көрсету (түрi мен күнi)

Техникалық жай-күйi туралы ескертулер

Қабылданған шаралар

Жауапты тұлғаның лауазымы, тегi, аты-жөнi мен қолы

Өрт сөндiргiш тораптарын тексеру

Өрт сөндiру затының сапасын тексеру

Қысым индикаторын тексеру

Өрт сөндiргiштi қайта зарядтау

Өрт сөндiру тораптарын сынау3. Өрт сөндiргiштерге сынақ жүргiзу және қайта зарядтау журнал

Өрт сөндiргiштiң N және маркасы

Сынақтар мен қайта зарядтау жүргiзiлген күн; техқызмет көрсетудi жүргiзген ұйым

Қарау  және берiктiгiне сынау нәтижелерi

Келесi жоспарлық сынау мерзiмi

Өрт сөндiргiштi қайта зарядтау жүргiзу күнi

Зарядталған өрт сөндiретiн заттың маркасы (концентрациясы)

Қайта зарядтағаннан кейiн қарау нәтижесi

Келесi жоспарланған қайта зарядтау күнi

Жауапты тұлғаның лауазымы, тегi, аты-жөнi мен қолы                              "Объектiлердi қорғау үшiн өрт техникасы
                                 қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар"
                               техникалық регламентiнiң 7-қосымшасы

                                                              1-кесте       Тыныс алу аппараттары баллондарын, оқшаулаушы типтi            өзiн-өзi құтқарғыштарды және өкпеге жасанды ауа беру


  аппараттарын толтыруға арналған қысылған ауаға қойылатын
                          талаптар

Көрсеткiштiң атауы

Мәнi

Көмiртек тотығының болуы, мг/дм 3 , артық емес

0,03

Азот тотығының болуы, мг/дм 3 , артық емес

0,0016

Көмiрсутектерiнiң болуы (жинақтық), мг/дм 3 , артық емес

0,1

Көмiртек қос тотығының болуы, %, артық емес

0,06

Оттегiнiң болуы, %, артық емес

21,0

Ылғалдың болуы, мг/м 3 , артық емес

35,0

                                                              2-кесте          Газ тәрiздi оттегiге және химиялық әктасты
            сiңiргiшке қойылатын талаптар

Заттың атауы

Көрсеткiштiң атауы

Мәнi

Газ тәрiздi медициналық оттегi

Оттегiнiң көлемдiк үлесi, %, кем емес

99,5

Химиялық әктасты сiңiргiш

Байланысқан СО 2 салмақ үлесi, %, артық емес

4,0

Ылғалдың салмақ үлесi, %

16-дан 21 дейiн

Иiс

жоқ

"Объектiлердi қорғау үшiн өрт техникасы
      қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар"  
      техникалық регламентiнiң 8-қосымшасы 

Каталог: npakz -> postanov -> doc
doc -> "Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндiру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезiнде адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерiмен жабдықтау жөнiндегi талаптар" техникалық регламентiн бекiту
doc -> Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттiк комиссия туралы
doc -> Лифтiлердiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар техникалық регламентiн бекiту туралы
doc -> Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде мүлкi реквизицияланбайтын ұйымдардың тiзбесiн бекiту туралы
doc -> Өндiрiстiк объектiлердегi сигналдық түстерге, белгiлеулерге және қауiпсiздiк белгiлерiне қойылатын талаптар
doc -> Төтенше жағдайлар кезiнде медициналық көмек ұсыну ережесiн, оның түрлерi мен көлемiн бекiту туралы
doc -> Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың мемлекеттiк жүйесiн дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы туралы
doc -> Өрт қауiпсiздiгiне қойылатын жалпы талаптар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет