Oбласт Ямбол Общини: 5жүктеу 428.2 Kb.
бет4/5
Дата19.02.2019
өлшемі428.2 Kb.
1   2   3   4   5

ИВАН п.ЯНЧЕВКмет на Елхово

от януари 1940 г. до 21 август 1941 г.

Иван п. Янчев е роден в с. Раздел, Елховско на 17.03.1891г.

През 1914г. е студент по право в Брюкселския университет, но след обявяване на мобилизацията влиза във войската. В 1917г. завършва курс в Школата за запасни офицери.

След войните завършва юридически науки в Софийския университет и до януари 1921г. е на стаж в Ямболския окръжен съд

В 1926г. Иван п. Янчев е окръжен съветник в състава на Бургаския окръжен съвет и като такъв се застъпва за възстановяване на закритата през 1901г. Каваклийска административна околия, както и държавата да поеме издръжката на училищата, в които учат деца на бежанци.

През 1923, 1926/1927г. е избиран за народен представител с листата на БЗНС.

От 17.04.1935 до 30.09.1936г. Иван п.Янчев е на служба в Тополовград като помощник-кмет на Тополовградската градска община.

Назначен е за кмет на Елхово през м. януари 1940г. като изпълнява тази длъжност до 21.08.1941г.

По данни на Съюза на многодетните в Елхово през този период населението на града се състои от 7000 души, занимаващи се основно със земеделие и от 1 381 семейства, половината са многодетни.

Започнато е строителство на “бараж” на р.Тунджа, който лятно време ще напоява 50000 дка от Елховското поле.

Иван п. Янчев е изпълнявал длъжностите кмет на Дедеагач, кмет на Правище и помощник кмет на Кавала.

През май 1944г. Иван п. Янчев внезапно умира. Погребан е като запасни офицер с военни почести от Кърджалийския и Ямболския гарнизон.ПЕТЪР ВЛАДЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

временно изпълняващ длъжността Кмет на Елхово

от 21 август 1941 г. до февруари 1942 г.

Роден на 16.07.1900г. След преместването на Иван п. Янчев в Деде-агач няколко месеца гр.Елхово остава без кмет-титуляр и до февруари 1942 г. временно изпълняващ длъжността кмет е зам. кмета Петър Владев.

Секретар при кметуването на Георги п. Станчев, от 1941г. – заместник кмет.


ГЕОРГИ п. СТАНЧЕВКмет на Елхово

от февруари 1942 г. до 1 октомври 1944 г.

Георги п. Станчев е роден на 19.07.1902г. в с.Екзарх Антимово, Карнобатско. Завършва правни науки. Работи като учител в родното си село, по–късно е чиновник по мерки и теглилки, чертожник в пристанищно управление – Бургас, съдебен кандидат. Кмет на с. Екзарх Антимово в 1939г. и на Елхово от 15.09.1941г. Женен с две деца.

На 07.05.1942г. започва годишен тридневен елховски пролетен панаир за покупко-продажба на едър и дребен рогат добитък, колониални и манифактурни стоки, провеждан в местността “Горният герен” при Гарата.

На 11.10.1942г. е учреден околийски читалищен съюз.

В 1942г. царица Йоанна благодари за изпратената й народна носия от Елховско.

До 1942г. Елхово ползва частната електроснабдителна централа. Новата електроразпределителната мрежа е започната на 1 май 1942 и е завършена на 15 юли същата година. На 16.11.1942г. е сключен договор между мини Марица и Елховската община за електроснабдяването на града от мините. Строи се далекопровод, който да свърже Елхово с далекопровода на мината при гара Бояново.

По статистически данни към април 1943г. населението на Елхово брои 5110 души, занимаващо се основно със земеделие, по-малко със скотовъдство и занаяти.


ГЕОРГИ ДРАЖЕВПредседател на Временна общинска управа на Елхово

от 1 октомври 1944 г. до 14 февруари 1949 г.

Георги Белев Дражев е роден на 10.07.1893г., участник в Балканските войни и Първата световна война, Кавалер на Ордена “ЗА ХРАБРОСТ”.

След 19.05.1934г. е кмет на с.Маломирово.

Разработен е градоустройствен план на града.

Към общината е изградено Общинско стопанско предприятие с търговска и производителна дейност. От 1944 до 1949г. е кмет на Елхово. На 18.12.1948г. е учредено ТКЗС – Елхово.

През 1948 г. се създава и Елховската Машинно-тракторна станция / МТС /. През 1951 г. тя има вече 52 трактора, 50 тракторни плуга, 11 редосеялки, 41 вършачки и различен друг прикачен инвентарГЕОРГИ ВАСИЛЕВПредседател на Временна управа на Градски народен съвет-Елхово

от 14 февруари 1949 г. до 31 декември 1950 г.

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 1 март 1956 г. до 30 септември 1957 г.

Георги Станчев Василев е председател на Градски общински народен съвет 2 мандата . Роден е в с. Воден през 1907 г.

С Постановление на Министерския съвет, от 1 август всички предприятия към народните съвети се оформят като околийски промишлени комбинати, които съсредоточават в свои ръце местната промишленост.

В града е открит детски дом. Пусната е в действие нова конопено-чукачна фабрика с национално значение. Разширена е градската болница с ново детско отделение.

На 1 юли е открит Универсален магазин – непознато до тогава явление за елховчани по мащаба и обхвата на търговската дейност.


ГЕОРГИ КЪНЕВПредседател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 1 януари 1951 г. до 28 февруари 1953 г.

Георги Тодоров Кънев е роден на 12 януари 1915 г. в гр. Елхово, починал е на 11 декември 1985 г.  След мандата си е общински съветник, директор на “Промкомбинат”- Елхово, началник на “Градска търговия” Елхово, председател на ГТП “Наркооп”, управител на ОТП, директор на “Текстилни влакна” и ДПП “Тунджа”. Носител е на ордени и отличия .

По време на мандата на Георги Кънев, към Общинската болница се създава Противотуберкулозен диспансер и Санитарно-епидемиологична станция


ПЕЙО СТОЯНОВПредседател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 1 март 1953 г. до 28 февруари 1956 г.

Пейо Стоянов Пеев е роден през 1922 г. в гр. Елхово.

След мандата си е директор на Промкомбината и директор на Завод за хидравлични цилиндри – Елхово. По време на неговото управление , в началото на 1954 г. се обединяват кооперациите “Метал”, “Напредък” и “Единство”. Създава се специализираната ТПК “Метал”.

     Умира през 1997 г.ДИМИТЪР МИХОВПредседател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 1 октомври 1957 г. до 31 декември 1958 г.

Димитър Т. Михов е роден през 1916 г. в гр. Елхово.  Каменна кариера-Гранитово се обособява като самостоятелно предприятие под името ДП “Каменна кариера” – Елхово.

Умира през 1994 г.


РАДИ КОСТОВПредседател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 1 януари 1959 г. до 2 декември 1968 г.

Ради Костов Жечев е роден на 2 март 1920г в с.Бояново, Ямболско . По време на мандата му е извършено мащабно строителство, което постепенно придава на Елхово градски вид. През 1962 г. е първото “Тракийско надпяване” – събор – надпяване от национален мащаб.ГЕОРГИ АТАНАСОВПредседател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 2 декември 1968 г. до 5 юли 1971 г.

Георги Димитров Атанасов е роден на 22 юли 1940 г. в гр. Елхово. Завършва икономика в София. През 1968 г. се извършва концентрация и специализация на предприятията на местната промишленост. Създават се три производствени формирования – ДПП “Тунджа”, ДПП “Металик”, а специализираният промкомбинат е преустроен в ДПП “Дружба”, като е усвоено производството и на бетонови изделия

Пуснат е в експлоатация ЗЕАЧ “Елпром” .


НЕДКА РАКАДЖИЕВАПредседател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 5 юли 1971 г. до 17 януари 1978 г.

Недка Господинова Ракаджиева е родена на 10 октомври 1936 г. в с.Хлябово, Тополовградско. Завършила е руска филология в СУ „Климент Охридски”. Работи като учител по руски език, директор на Гимназията в Елхово, а след приключване на кметския мандат като директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий “- град Елхово. Починала на 15 май 2000 г.  По време на нейното управление е завършена сградата на базовото Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” в града.

Извършена е нова реконструкция на автоматичната телефонна централа и до началото на 80-те години се установява пряка телефонна връзка с всички градски центрове на страната.


ГЕОРГИ ЦАНКОВПредседател на Градски общински народен съвет-Елхово

от 17 януари 1978 г. до 12 декември 1983 г.

Георги Христов Цанков е роден на 16 октомври 1936 г. в с. Бояново, Елховско. Завършва АОНСУ, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”. Работи като Директор на Потребителска кооперация, Председател на Общински съвет Бояново. След мандата му като Председател на ИК на ГОНС е Зам. генерален директор на Балканбас – Сливен.  През мандата му започва изграждането на новия корпус на ОУ “Св. Паисий Хилендарски” с нови 10 класни стаи и столова с кухня. На 4 март 1981 г. е първата копка на разширението на ЦНСМ “Яница”, завършено през 1984 г.  Започва се работа по изпълнение на 22 Постановление на МС за развитие на района “Странджа-Сакар”. Започва изграждането на допълнителни водоснабдявания от с. Голямо Шарково и терасата на р. Поповска. Благоустрояване на централната градска част. Изграждат се подземните комуникации на инфраструктурата.КОЛЬО КОЖУХАРОВПредседател на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Елхово от 13 декември 1983 г. до 5 юли 1985 г.

Кольо Начев Кожухаров е роден на 9 август 1940 г. в гр.Елхово.  По време на неговия мандат са изградени пешеходните зони в гр. Елхово, реконструирана е главната улица. Завършено е разширението на ЦНСМ “Яница” .АТАНАС ЧУНЧЕВПредседател на Изпълнителен комитет на

Общински народен съвет-Елхово

от 5 юли 1985 г. до 28 септември 1990 г.

Кмет на община Елхово

от 27 октомври 1991 г. до 1 ноември 1999 г.

Атанас Пеев Чунчев е роден е през 1937 г. в с. Момина църква, Община Средец. От 50-те години работи в Елхово, отначало в МТС – Елхово, след това е Главен механик в ЗЕАЧ “Елпром”, първи Директор на Завода за биоконцентратни смески “Янчо Бакалов” / Фуражен завод /, Зам. Председател на Изпълнителен Комитет на Общински народен съвет от 1979 г., а от 5 юли 1985 г. е негов председател. От 10 юни 1990 г. е народен представител в VІІ Велико Народно Събрание. От 27 октомври 1991 г. е кмет на община Елхово.

По време на мандата му са реализирани:

·  Обходен път “Изток”

·  Завършва разширението на Месокомбинат “Родопа”.

·  Строителство на жилищни блокове в кв. “Изгрев”.

·  Водопровод Жребино – Борисово.

·  Реконструкция на водопровод Раздел.

·  Изграждане на 12 бункерни помпени станции по терасата на р. Поповска.

·  Изграждане на Втори напорен водопровод за с. Лесово.

·  Изграждане на трансформаторни постове за увеличаване гъстотата на мрежата във всяко населено място на общината.

·  Изграждане на водоснабдяване на селата Голям Дервент и Вълча Поляна със стоманени тръби.

През втория му мандат са реализирани следните мероприятия:

·  Павиране на ул. “Търговска”

·  До сегашните 2 броя водни резервоари от по 1 200 куб. м. са недостатъчни за захранването на града и се изгражда нов, допълнителен с капацитет 3 000 куб.м.

·  Реконструкция на Воденския водопровод – 37 км. със стоманени и пластмасови тръби.

·  Изграждане на нов водопровод от Шарково – 33 км.

·  Започва процедура за изграждане на ГКПП “Лесово-Хамзабейли” и Контактната зона към него.инж. ЗОЯ ДИМИТРОВАПредседател на Временен изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Елхово от 28 септември 1990 г. до 27октомври 1991 г.

инж. Зоя Стоева - Димитрова е родена през 1952 г. в гр. Елхово. Завършила е Висш инженерно строителен институт в София. Председател на Временен изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Елхово от 28 септември 1990 г. до 27 октомври 1991 г. Зам.председател на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Елхово от 1985 г. до 28 септември 1990 г.инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВКмет на община Елхово

от 1 ноември 1999 г.

Инж. Д. Димитров е роден на 2 юни 1955 г. в с. Голямо Крушево, област Ямбол.

Средно образование завършва през 1970 – 1974 год. в Техникум по електротехника Ст. Загора.

Служи в ракетни войски, офицер от резерва.

Висше образование завършва в периода 1976 – 1981г. по специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми” във ВМГИ – София, квалификация инженер – геолог.

Работи в Геопроучвания – Ямбол и фирма „Устрем” – Тополовград като специалист и началник отдел.

На работа в общината от 02.12.1991г. като секретар в общинска администрация, от 1995 – 1999 г. – зам. кмет, от октомври 1999 г. – кмет.

В периода 1994 – 2002 г. завършва последователно публична администрация и право – степен магистър и по двете специалности.

Женен, с две дъщери.

http://www.elhovobg.org/kmetove/kmetove.htm
Източник:

http://www.elhovobg.org/
Симеоново

Симеоново е село в Югоизточна България. То се намира в община Тунджа, Област Ямбол.


Петър Станчев

1882 – 1902Кольо Стоянов

1902 – 1911Христо Желев

1911 – до м. 06Стойко Тодоров

1911 – 1913

Липсват регистри и данни за този период

1913 - 1920
Теньо Христов Шейтанов

1920 – 1923
Добри Стайков

1923 – 1925

Липсват регистри и данни за този период

1925 - 1929
Иван Демирев

1929 - 1931
Стойко Тодоров

1931 – до м. 02
Добри Стaйков

1931 - 1935

Кметството е към село Челник

1935 - 1936
Ангел Тодоров Барутчиев

1937 - 1938
Иван Димитров Павлов

1938 - 1940
Александър Добрев Василев

1940 - 1942
Александър Добрев Василев

1942 – до м. 04
Димитър Киров Николов
Стоян Митев Михайлов
Григор Янков Мутафчиев

1942 - 1944
Атанас Стойков Динев

1944 - 1948
Герган Димов Чирпанлиев

1948 - 1948
Георги Петров Георгиев

1948 - 1952
Стоян Тенев Атанасов

1953 - 1958
Борис Недялков Стоянов

1959 - 1960
Илия Динев Атанасов

1960 - 1970
Минчо Косев Донев

1971 - 1993
Елена Костадинова Зурлева

1993 - 2003
Недялко Борисов Недялков

2003 - 2007
Румяна Славова Илчева

От 2007 г.

Материалът е от книгата на Добри Георгиев Петров „Историко-демографски, социално-икономически и политически бележки за с. Симеоново – Ямболско”Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет