Образец на прием 2009, 2010,2011 г


Күтілетін нәтиже: Ұдайы өзгеріп, дамып отыратын тіршілік жағдайыдна тіршілік ететін тірі ағзалардын қызметтерін жүзеге асыратын зандылықтарды білу тиісжүктеу 0.89 Mb.
бет2/6
Дата24.07.2018
өлшемі0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6

Күтілетін нәтиже: Ұдайы өзгеріп, дамып отыратын тіршілік жағдайыдна тіршілік ететін тірі ағзалардын қызметтерін жүзеге асыратын зандылықтарды білу тиіс;

- Тірі ағзалардың қызметтерінің тарихи, филогенездік және онтогенездік дамуын білу тиіс.


Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсаттағы білімді игереді

Пәндік құзырет: тұтас педагогикалық үрдістерді жобалау, жүзеге асыру дағдысы мен шеберлігін ирегу

Арнайы құзірет: жоғары маман педагогтардың тәжірибелерін қолдана білу шеберлігін игеру

ЭК

Пәннің шифры: Bioсh 3305

Пән атауы: Биохимия

Пререквизиттері: Органикалық химия, анорганикалық химия

Постреквизиттері: Адам және жануарлар физиологиясы

Мақсаты: Биологиялық химия тірі материяны түзуші, тіршілік процестеріндегі қосылыстардың сапалық құрамы, сандық мөлшері мен қайта құрылуы туралы ғылым. Ол тірі организмдердің химиялық құрамы мен тіршілік құбылыстары негізінде жатқан айналыстар мен өзгерістерді зерттейді. Осы айналыстардың жиынтығы биологиялық зат алмасуды құрады, мұның негізінде материяның қозғалу түрлері жатады, оны біз тіршілік ету немесе өмір сүру деп танимыз.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Белоктар. Ферменттер .Коферменттер. Витаминдер және басқа биоактивті қосылыстар. Нуклеин қышқылдары. Организмдегі энергия мен зат алмасуы туралы жалпы түсінік. Белоктар алмасуы. Көмірсулар және олардың алмасуы. Липидтер Гормондар Биохимияның квантомеханикалық аспектілері.Күтілетін нәтиже: Биохимияның ролі тіршілік процестерін тану және оны игеру. Бұл пәннің негіздерінде күрделі тараулар борлып саналатын көмірсулар, белоктар, липидтер, витаминдер, ферментер туралы теориялық мәліметтер мен лабораториялық тәжірибелер берілген.

Түйінді құзыреті: химия саласында білімді игеру

Пәндік құзырет: ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдысын білу

Арнайы құзірет: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру.
ЭК

Пәннің шифры: OZ 3217

Пән атауы: Омыртқалылар зоологиясы

Пререквизиттері: Латын тілі, Омыртқасыздар зоологиясы

Постреквизиттері: Әлем флорасы мен фаунасы

Мақсаты: омырткалылардың кәзіргі системаға сәйкестігің, көптүрлілігің, олардың шығу тегін, мүшелер жүйесінің құрылысын, тіршілігін, жеке даму зандылықтарын, систематикасын, таралуын, тіршілік ортасымен байланысын және адам үшін маңызын көрсету. Типті және оның кластарын кәзіргі системаға сәйкес, төменгі сатыларынан жоғарыларына дейін зерттеу әрбір топтардын ерекшеліктері тұралы түсінік беріп қана қоймай, сонымен қатар олардын пайда болуы мен туыстық ара-қатынастарын, құрылысы мен мүшелер жүйесінін эволюциясын және олардын функционалдық байланыстарын қадағалауға да мүмкіндік береді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Осы пәнде қарастыратын тип, тип тармағы, класқа жататын түрлер биосферада көп кездеседі. Жер бетінде кездесетін жануарлардың әр қайсысынның мекен ететін ортасына байланысты таралуы, көбеюі, балгілі бір биологиялық заңдылыққа сүйене отырып қарастырамыз. Омыртқалалардың жер бетінде таралуы, маңызы және эволюциясы.Күтілетін нәтиже: хордалы жануарлардын негізгі өкілдерінің систематикасы мен эволюциясын;омырткалы жануарлардын көптүрлілігін және олардын қалыптасуының негізгі зандылықтарын; омартқалылардын экологиялық жүйелердегі орны мен ролін; шаруашылықтық және кәсіптік маңызын білу тиіс;

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдысын білу

Арнайы құзірет: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру

ЭК

Пәннің шифры: OZhE 2304

Пән атауы: Өсімдіктер және жануарлар экологиясы

Пререквизиттері: Өсімдіктер

систематикасы, Омыртқалылар

зоологиясы.

Постреквизиттері: Қазақстан

биоресурстарыМақсаты: Өсімдіктердің тіршілік қызметіне әсер етуші факторлардың ерекшелігі мен заңдылықтарын; Сырт ортаның әртүрлі факторларының әсерінен болып жатқан тіршілік қызметі жайлы процесстерді, олардағы зат алмасу, энергия алмасу және осы фокторлар әсерлеріне беймделіп қалптасуды; Зоология ғылымының даму тарихымен таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Өсімдіктер экологиясының негізгі, мақсат-міндеттері организмдер мен олардың тіршілік орттасымен байланыстарын зерттейтін «Өсімдіктер және жануарлар экологиясы биосферадағы бір-бірімен тығыз байланысқан организмдер жиынтығынан өсімдіктерді жеке бөліп алып қарастырады және қоршаған орта жағдайларына байланысты өсімдік түрлеріне тән сипаттарын зерттейді.Күтілетін нәтиже: Қоршаған ортадағы әсер етуші факторлардың ерекшелігі мен заңдылықтарын зерттеу;

Өсімдіктердің және жануарлардың негізгі стратегиясы сыртқы орта жағдайларына бейімделіп қалыптасу, тіршілік қызметі процестерінің және құрлысының өзгеруі бейімділігі немесе морфофизиологиялық икемділігі.

Өсімдіктер мен жанаурлардың табиғаттағы орны және шаруашылық маңызы;

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: педагогикалық технологиялар пайдалану саласында іздену, бағалау, саралау білу

Арнайы құзірет: ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.

ЭК

Пәннің шифры: OF 2221

Пән атауы: Өсімдіктер физиологиясы

Пререквизиттері: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

Постреквизиттері: Биохимия

Мақсаты: Әртүрлі дәрежедегі өсімдіктер организмін және организм өсуінің физиологиялық ерекшелітерін, өсімдіктердің дамуындағы қозғаушы күштерді танып – білу. Қоршаған орта факторларының өсімдіктер тіршілігіне әсер етуі. Оқу пәні арқылы білімгерлер:


  • ұлпалардың классификациясы мен құрылымы, өсімдіктер мен қоршаған ортаның өзара әрекеттесуі жайлы;

  • онтогенездегі әртүрлі ұлпа жүйелерінің даму заңдылықтарын ашып көрсету;

  • ортаның қолайсыз жағдайларының әсер етуі кезінде ұлпадағы реактивті және бейімделген қайта құрылымдар заңдылықтарын ашып көрсету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Өсімдіктер физиологиясы өсімдік организмдегі тіршілік құбылысына байланысты процестерді зерттейтін ғылым. Өсімдік клеткасының физиологиясы. Өсімдіктегі қоректік заттардың қозғалысы. Өсімдіктердің су режимі, фотосинтез. Фотосинтез энергетикасы. I и II фотожүйе. Фотосинтездің қараңғылық жағы (Кальвин циклы). Минералды қоректену. Өсімдіктердің тыныс алуы. Кребс циклы. Өсімдіктер организміндегі зат өзгерісі. Өсімдіктердің өсуі мен дамуы. Фитогормондар. Тропизмдер. Өсімдіктер қозғалысы. Өсімдіктер тұрақтылығының физиологиялық негіздері.Күтілетін нәтиже: Өсімдіктер физиологиясы алған теориялық білімдерді тәжірибеде тиімді қолдана білу;

- Өсімдіктер физиологиясы зерттеу әдістерін пайдалана отырып, тұлғаның психикалық ерекшеліктерін анықтай білу;

- Оқушылар арасындағы қатынас жүйесін қалыптастыра білу;

- Өсімдіктер физиологиясы құбылыстарды /процестер, қасиеттер, кейіптер/ саралау;

Оқу-тәрбие процесінде бақылау жасай білу.

Түйінді құзыреті: Өсімдіктер физиологиясы саласында білімді игеру

Пәндік құзырет:ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдысын білу

Арнайы құзірет: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру


ЭК

Пәннің шифры: GEN 3308

Пән атауы: Генетика

Пререквизиттері: Цитология және гистология

Постреквизиттері: Молекулалық биология

Мақсаты: Цитологияда негізгі қолданылатын әдістерінің бірі, арнайы тәсілдермен дайындалған цитологиялық және гистологиялық препараттарды, яғни клеткалар мен ұлпаларды әртүрлі микроскоптар арқылы зерттей білу керек.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Дамудың негізгі этаптары. Генетикалық зерттеулер әдістері. Прокариоттардың көбею механизмдері. Клеткалы цикл. Генетика және селекцияға тікелей қатысы бар материялдардан басқа бағдарламаға пәнаралық байланыстар ескеріле отырып, генетиканың заңдылықтарын түсіну үшін қажетті білім беретін шектес пәндерден тақырыптар енгізілді. Соның ішінде, хромосоманың құрылысына, өсімдіктер мен жануарлардың көбеюінің цитологиялық негіздеріне, нуклеин қышқылының биохимиясына, онтогенездің заңдылықтарына т.б. қатысы цитологияның, биохимияның т.б. ғылымдардың кейбір бөлімдері берілген.Күтілетін нәтиже: қазіргі технологиялар мен әдістемелер жүйесінің құрылымымен қағидаттары туралы түсінік бере отырып, оқу үрдісін жоспарлаудың, ұйымдастырудың тиімді жолдарын көрсету;

  • оқытудың жаңа технологияларын сабақта пайдалану барысында студенттердің теориялық білімдерін тереңдетіп, кәсіби іскерлік-дағдыларын қалыптастыру, сөз қорын арттыру;

Түйінді құзыреті: Генетика саласында білімді игеру

Пәндік құзырет: педагогикалық технологиялар пайдалану саласында іздену, бағалау, саралау білу

Арнайы құзірет: кәзіргі заманның педагогикалық адам генетикасының педагогикалық меңгеру

ЭК

Пәннің шифры: MB 3224

Пән атауы: Молекулярлық биология

Пререквизиттері: Генетика

Постреквизиттері: Биотехнология

Мақсаты: «Молекулалық биология» курсын оқу барысында студенттерде логикалық ойлау, табиғат туындысына аналитикалық қадам және дүниеге материалистік көзқарас қалыптасады. Бағдарламада сұрақтарды оқытудың жүйелі қадамы қарастырылған: құрамы, құрылымы, нуклеин қышқылдарының биологиялық маңызы, генетикалық ақпаратты енгізу механизмдері, репликация жүйесі, транскрипция және трансляция. Генетикалық код бөлімінде молекулалық биологияның заманауи жетістіктері; кодтың биохимиялық және әмбебап расшифровкасы; код пен ДНҚ-ның ақпараттық ауданы қамтылған.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Нуклеин қышқылдарының жалпы сипаттамасы. Репликацияның молекулалық механизмдері. Транскрипцияның молекулалық механизмдері. РНК–ның матрицалық түзілуі. Белок биосинтезі. Генетикалық ақпарат трансляциясы. Рибосома және трансляция құрылымы. Геннің жіңішке құрылымы. Генетикалық код. Мутацияның молекулалық негіздері. Нуклеин қышқылдарының эволюциясы. Нуклеин қышқылдарының тасымалдау және алмасуының молекулалық механизмдары. Гендік инженерияның қазіргі заманғы міндеттері.Күтілетін нәтиже: Курсты оқу барысында студенттер:

Нуклеин қышқылдарының биологиялық маңызын, құрамын, құрылымын, репликация, транскрипция және трансляция механизмдерін білуі тиіс;

Молекулалық биологияның қазіргі заманауи жетістіктері. Белок биосинтезі. Генетикалық ақпарат трансляциясы. Рибосома құрылымы және трансляциясы. Геннің құрылымы. Генетикалық кодды білуі тиіс.

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдысын білу

Арнайы құзірет: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру

ЭК

Пәннің шифры: КВ 4311

Пән атауы: Колданбалы биология

Пререквизиттері: Өсімдіктер және жануарлар экологиясы

Постреквизиттері: Биотехнология

Мақсаты: Қолданбалы биология курсының мақсаты педогогикалық профильденгі биология, экология, химия мамандықтары бойынша студенттерді теориялық таныстыру, басқа ғылымдармен байланысын түсіндіру.

Қолданбалы биология оқыту олардың табиғаттану ғылымдарымен танысудың негізгі бір бөлігі. Педогогикалық профильдегі биологтар үшін қолданбалы биологияны оқып-үйрену, мектеп жанындағы тәжірбие участоктарында жұмыстарды ұйымдастыруға қажетті білімдерін қаруландырады, тәжірибелік мәні бар ғылыми жұмыстапды жүргізу әдісін үйретеді.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазіргі кезде ауылшаруашылығының өнімдері халықтың әл-ауқатын көтеретін, тамақ, жеңіл өнеркәсіптердің негізгі шикізат көзі болып отыр. Сол себептен ауылшаруашылық өндірісін оқып үйренудің маңызы өте зор.

Топырақтану, жертану, агрохимия, экономика, өсімдік шаруашылығы т.б. ғылымдардың байланысымен таныстырады. Ауыл шаруашылығының дамуында ғылымның маңызын оқытады.

Күтілетін нәтиже: Курсты оқу барысында студенттер:

басты құзыреттілігін қалыптастыру барысында әлемнің түрлі бейнесін: географиялық, физикалық, химиялық, экономикалық, саяси, әлеуметтік, экологиялық, антропологиялық және т.б. сипатта бере білуге;- бағдаралды дайындықты жобалау мен жүзеге асыруда оқушының кәсіпті таңдау алдындағы мақсатын нақтылауды білуі тиіс;

Түйінді құзыреті: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын игеру.

Пәндік құзырет: ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдысын білу

ТК

Пәннің шифры: ZhAT 1202

Пән атауы: Жана ақпараттық технологиялар

Пререквизиттері : Информатика

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Білімгерлерге жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана білуге үйрету. Компьютерлік технологияларды практикада кеңінен қолдана алу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қолданбалы бағдарламаларды қамтамасыздандыру туралы түсінік. ҚБҚ классификациясы; Мәтіндерді өңдеу жүйесі. Жалпы сипаттама; Page Maker баспа жүйесі; Жаңа публикацияны құру және оны сақтау; Электрондық кестелер; Кеңселік программалық құралдар; Компьютерлік вирустар; Ауқымды компьютерлік желілер; Электрондық пошта. World Wide Web жүйесі; HTML гипермәтіндік тілі. WEB-беттер элементтерін құрудың негізгі командалары; Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері

Күтілетін нәтиже: қолданбалы бағдарламалардың негізгі мәліметтерін меңгеруді; қарапайым және күрделі элементтерді қолдана білуді; қарапайым және күрделі элементтерін қолдана білуі әртүрлі қолданбалы бағдарламалардың элементтерін айыруды; қарапайым және күрделі элементтерін қолдана білуді; қолданбалы бағдарламаларды қызметтің әртүрлі салаларында қолдана білуді; HTML тілінде Web-құжаттар құрудың жолдарын меңгеруді; интерактивті тақтамен жұмыс жасай білуді меңгерулері керек

Құзыреті: қазіргі ақпараттандырылған қоғамның дамуы кезінде ақпараттың мәні мен маңызын түсініп, ақпараттық технологиялар туралы білімді меңгеріп, ақпараттық технологияларды кез келген салада қолдана алуға қабілетті
ТК

Пәннің шифры: KG 1202

Пән атауы: Компьютерлік графика

Пререквизиттері : информатика

Постреквизиттері:жоқ

Мақсаты: заман талабына сай дамыған графиктік жүйелерді, графиктік программаларды және анимацияларды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кіріспе. Компьютерлік графика ұғымы. Даму кезеңдері. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Түстер өлшемі және модельдері. Графиктік бейнелерді сақтау форматтары. Corel Draw векторлық редакторы. Сызықтар. Мәтінмен жұмыс. Объектілер тобы. Объектілермен жұмыс. Adobe Photoshop графиктік редакторы. Қабаттармен жұмыс. Арналар. Бейнелерді редактрлеу. 3ds max интерфейс негізі. Терезе проекцияларын қолдану. Объектілермен базалық амалдар жасау. Жай обектінің негізінде күрделі объектілер құру. 3ds max қисығымен жұмыс. Жарықтандыру типтері және базалық әдістері. 3ds max –та материалдармен және текстуралық картамен негізгі амалдар. Визуализация және анимация.

Күтілетін нәтиже: компьютерлік графиканың базалық ұғымдарын меңгеріп, Corel Draw, Adobe Photoshop және 3Ds Max программаларының қолданушы интерфейсін баптап және олармен жұмыс жасай алады.

Құзыреті: PhotoShop, Corel Draw, 3Ds Max программаларының мүмкіндіктерін пайдалана алуға қабілетті

ТК

Пәннің шифры: KPP 1202

Пән атауы: Қолданбалы программалық пакеттер

Пререквизиттері : информатика

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: студенттерге қолданбалы бағдарламалармен қамтамасыз етуді құраушы бағдарламалық құралдарды пайдалануды үйрету. Қолданбалы бағдарламаларды практикада кеңінен қолдана алу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қолданбалы бағдарламалар туралы түсінік. ҚБ классификациясы. ҚБ-да интерфейсті ұйымдастыру. Мәтінді өңдеу жүйесі. Мәтіндік бағдарламалар. Баспалық жүйелер. Құжаттың құрылымы. Кестелерді жасау және редактрлеу. PageMaker баспа жүйесі. Adobe Photoshop бағдарламасының эффектілерін қолдану. Электрондық кестелер. Кестелік процессордың

міндеттері және негізгі функциялары. MS Excel ЭК. Деректер қоры және ДҚБЖ. Компьютерлік графика жүйесі. Кеңселік программалық құралдар. Презентация құрудың жаңа тәсілдері. Power Point құралдарымен презентация ұйымдастыру. Компьютерлік вирустар. Вирустар жайлы түсінік және олардың классификациясы. Антивирустік бағдарламалық құрылғыларКүтілетін нәтиже: қолданбалы бағдарламалардың жұмыс істеу принциптерін, әдістерін; әртүрлі қолданбалы бағдарламалардың элементтерін айыруды; қолданбалы бағдарламалардың аспаптық ортасында жұмыс істей алуды; қолданбалы бағдарламаларды қызметтің әртүрлі салаларында қолдануды үйренеді.

Құзыреті: қазіргі ақапараттандырылған қоғамның дамуы кезінде қолданбалы программалардың мәні мен маңызын түсіну; қолданбалы программалық пакеттер туралы білімді меңгеру; қолданбалы бағдарламаларды кез келген салада пайдалана алу.
ТК

Пәннің шифры: Еmb2209

Пән атауы: Эмбриология

Пререквизиттері: Цитология және гистология

Постреквизиттері: Білімді ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану

Мақсаты Эмбриология ғылымы – ұрықтың дамуын зерттейді. Ұлпаның төрт тобы да жан-жақты тиянақты қаралған. Эмбриология курсының негізгі мазмұны осы бағдарламада толық қамтылады. Эмбриология негіздерін оқып игеруде студенттер ұрықтың дамуын ұлпалардың құрылымын барлық деңгейде зерттеп, практикалық және теориялық негіздерімен танысады..

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Жыныс клеткалары. Жыныс клеткаларының дамуы .Жыныс бездерінің құрылысы .Ұрықтану .Эмбриондық даму немесе эмбриогенез. Гаструляция .Мезодерманың пайда болуы .Нейруляция .Ұрықтық жапырақтардың туындысы .Ланцетниктің дамуы .Қосмекенділердің немесе амфибилердің дамуы .Құстың дамуы. Сүтқоректілердің дамуы .Адамның дамуы. Сомитті кезең. Плацентаның жалпы сиаттамасы. Морфогенез. Адамның әртүрлі мүшелерінің құрылысы.Күтілетін нәтиже:

  • осы пәнді оқығаннан кейін студент мектеп эволюциялық ілім курсы бойынша теориялық материалдарды, негізгі кезеңдер және оларды дәлелдеуді, қазіргі тұжырымдарды білуі керек;

  • эволюцияны зерттей білу әдістерін, оған қойылатын педагогикалық талаптарды меңгере білуге, теориялық материалдарды қазіргі көз қарастармен ұштастыра білуге үйренуі тиіс;

  • ұрықтың дамуы және пайда болуы, оны сабақ мазмұнына қарай қолдана білу керек.

Түйінді құзыреті: Пәнін оқыту барысында пайданылатын оқыту әдістемелерін жүйелей отырып, ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.

Пәндік құзырет: Тірі ағзалардың даму үрдістері, гаметогенез, ұрықтану, зиготаның түзілуі мен бөлінуі, ұлпаалардың жіктелу үрдістері, мүшелердің қалыптасуы мен дамуы жайлы түсінікке ие болады.

Арнайы құзірет: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру

ТК

Пәннің шифры: ZhDB2209

Пән атауы: Жеке даму биологиясы

Пререквизиттері: Цитология және гистология

Постреквизиттері: Білімді ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану

Мақсаты Эмбриология ғылымы – ұрықтың дамуын зерттейді. Ұлпаның төрт тобы да жан-жақты тиянақты қаралған. Эмбриология курсының негізгі мазмұны осы бағдарламада толық қамтылады. Эмбриология негіздерін оқып игеруде студенттер ұрықтың дамуын ұлпалардың құрылымын барлық деңгейде зерттеп, практикалық және теориялық негіздерімен танысады..

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Жыныс клеткалары. Жыныс клеткаларының дамуы .Жыныс бездерінің құрылысы .Ұрықтану .Эмбриондық даму немесе эмбриогенез. Гаструляция .Мезодерманың пайда болуы .Нейруляция .Ұрықтық жапырақтардың туындысы .Ланцетниктің дамуы .Қосмекенділердің немесе амфибилердің дамуы .Құстың дамуы. Сүтқоректілердің дамуы .Адамның дамуы. Сомитті кезең. Плацентаның жалпы сиаттамасы. Морфогенез. Адамның әртүрлі мүшелерінің құрылысы.Күтілетін нәтиже:

  • осы пәнді оқығаннан кейін студент мектеп эволюциялық ілім курсы бойынша теориялық материалдарды, негізгі кезеңдер және оларды дәлелдеуді, қазіргі тұжырымдарды білуі керек;

  • эволюцияны зерттей білу әдістерін, оған қойылатын педагогикалық талаптарды меңгере білуге, теориялық материалдарды қазіргі көз қарастармен ұштастыра білуге үйренуі тиіс;

  • ұрықтың дамуы және пайда болуы, оны сабақ мазмұнына қарай қолдана білу керек.

Түйінді құзыреті: Пәнін оқыту барысында пайданылатын оқыту әдістемелерін жүйелей отырып, ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеудің студенттердің білім қорын арттырудағы маңызын ашып көрсету.

Пәндік құзырет: білім беру теориялық дәрістерді оқудан лабораториялық жұмыстар жүргізуден және студенттердің өздері орындайтын жұмыстар түрінде орындалады және бұл аталынғандар бір-бірімен қатар жүргізуді білу

Арнайы құзірет: Түрлі тірі ағзалардың дамуының жеке ерекшеліктері жайлы түсінікке ие болады.

ТК

Пәннің шифры: OCh1303

Пән атауы: Органикалық химия

Пререквизиттері: Жалпы химия

Постреквизиттері: Биохимия

Мақсаты: Органикалық молекулалар мен атомдардың электрондық құрылысы негізінде органикалық қосылыстар қасиеттерін қарастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Изомерия құбылысы. Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Екі және үш атомды спирттер. Тиоспирттер. Алифатты қатардың нитроқосылыстары. Альдигидтер және кетондар. Монокарбонды қышқылдар. Алифатты қосылыстардың аминдері. Дикарбонды қышқылдар. Альдегитті қышқылдар және оптикалық изомерия. Альдегидті және кетоқышқылдар, таутомерия. Аминоқышқылдар. Белоктар. Көмірсулар. Алифатты органикалық қосылыстардың қасиеттерін А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы тұрғысынан қарастыру. Органикалық синтез өнеркәсібінің қазіргі жетістіктері.Күтілетін нәтиже: органикалық қосылыстардың сапалық және сандық анализін меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге оларды іс жүзінде қолдана білуі қажет.

- органикалық заттарды зерттеу әдістерін меңгеруге тиіс.Түйінді құзыреті: химия саласында білімді игеру

Пәндік құзырет: ғылыми әдебиеттерді іздестіру дағдысын білу

Арнайы құзірет: шығармашылық жұмыстың теориялық негіздерін меңгеру

ТК

Пәннің шифры: PhCCh1303

Пән атауы: Физколлоидты химия

Пререквизиттері : Сандық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Бүгінгі таңдағы химиктердің білімі ауыл шаруашылығының саласында, өндіріс орындарында, қоршаған ортаны қорғау саласында үлкен сұранысқа ие болуына қарай электрохимиялық зерттеу әдістерін меңгеру өте қажет

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Физикалық химия пәні және оның міндеттері. Пәннің басқа пәндермен байланысы және келешек мамандарды дайындауда алатын орны. Электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігі. Меншікті және эквивалентті электр өткізгіштік. Кондуктометрлік титрлеу. Потенциометрлік титрлеу. Тотығу-тотықсыздану титрлеу. Инверстік вольтамперметрия. Вольтамперметрия шарттары. Ультромикроэлектродтары бар инверстік вольтамперметрия. БАЗ – дың құрылысы мен шамаларының газ бен ерітінді арасындағы адсорбцияға әсерлері. Траубе-Дюкло ережесі. Беттік активті заттар.Күтілетін нәтиже: Химиялық және электрохимиялық процестердің еркшеліктерін жақсы білу;

Тотығу – тотықсыздану реакцияларын жақсы меңгеріп, реакцияларды сауатты жаза білу;

Қазіргі заманғы кондуктометрлік әдістер мен құрал – жабдықтарды меңгеру;

Қазіргі заманғы потенциометрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды меңгеру;

Қазіргі заманғы инверстік вольтамперметрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды меңгеру.

Құзыретілігі:

-Білім алушылардың физикалық химияны оқыту процесі кезінде алған білімін,білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы;

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;Органикалық қосылыстардың жіктелуі, сандық және сапалық қасиеттерін, химиялық реакция заңдылықтарын біледі.


ТК

Пәннің шифры: KBMZh3215

Пән атауы: Кәсіби бағытталған мәтінмен жұмыс

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе

Постреквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Мақсаты: психофизиологиялық зерттеулер бойынша білімгерлерге комплектсті әдістемелік дайындақ беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: биологиялық әдістердің ролі білімділік ретінде «білімгердің танымдылық табиғи қассиеттерін арттыру» болып есептеледі, сонымен қатар «коммуникативті тұрғыдан» зерттеудің субъектісі мен объектісінің үйлесімділігі болып саналады.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет