Общие вопросы науки и культуры. Информатикажүктеу 1.34 Mb.
бет10/10
Дата21.04.2019
өлшемі1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

821.512.122

Ы 88 Ысқақ, Қ.

Таңдамалы [Мәтін]. Т.5. Роман және пьесалар / Қ. Ысқақ.- Алматы: Ана тілі, 2011.- 376б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызы түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды).
821.512.122.0

Ы 88 Ысқақұлы, Д.

Әдеби сын тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Д. Ысқақұлы.- Алматы: Таңбалы, 2012.- 580б.- (ҚР Білім және ғылым министрлігі С. Демирел атындағы университеттің Оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған).
821.512.122

Ы 88 Ысқақұлы, Д.

Сын талқы [Мәтін] / Д. Ысқақұлы.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2005.- 416б.
821.512.122.

А 32 Айтхожа, М.

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 1 / М. Айтхожа.- Алматы: Қазығұрт, 2008.- 336б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
821.512.122

А 31 Айбергенов, Т.

Өлеңдер [Мәтін] / Т. Айбергенов.- Алматы: Ан Арыс, 2010.- 280б.
821.512.122(574)

І-95 Ісімақова, А.С.

Асыл сөздің теориясы [Мәтін] / А.С. Ісімақова.- Алматы: Таңбалы, 2009.- 376б.- (ҚР Білім және Ғылым министрлігі М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты).
821.512.122

А 32 Айтхожа, М.

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 2 / М. Айтхожа.- Алматы: Қазығұрт, 2009.- 400б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
821.512.122

А 32 Айтхожа, М.

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 3 / М. Айтхожа.- Алматы: Қазығұрт, 2009.- 408б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
821.512.122

А 32 Айтхожа, М.

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 4 / М. Айтхожа.- Алматы: Қазығұрт, 2012.- 408б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызы түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды).
821.512.122

Ш 34

Шәкәрім мен Қайым. Тағдырлас [Мәтін] / ред. Г.Қабышұлы = Шакарим и Каюм. Сплетение судеб.- Астана: Фолиант, 2009.- 336 б.
АРХЕОЛОГИЯ.
902/904(574)

Б 18 Байпаков, К.М.

Резная глина Жетысу [Текст] / К.М. Байпаков; Терновая Г.А.- Алматы: ИД Credo, 2004.- 164с.
902/904

Б 20 Байпақов, К.М.

Ақ-Қайнар петроглифтері [Мәтін]: Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде / К.М. Байпақов, А.Н. Марьяшев = Петроглифы Ак-Кайнар. Ak-Kainar site.- Алматы: Credos, 2009.- 104б. 48 қосарбет.
902/904

Б 20 Байпақов, К.М.

Алматы қаласының археологиялық мәдени мұрасы [Мәтін] / К.М. Байпақов = Археологическое культурное наследие г. Алматы = Archaeological Cultural Heritage of Almaty.- Алматы, 2010.- 164б.
902/904

Б 91 Бурнашева, Р.З.

Клады и монеты Туркестана [Текст] / Р.З. Бурнашева; Е.А.Смагулов, М.К.Туякбаев.- Алматы: Баур, 2006.- 204с. илл 43.
902/904(574)

И 60

Индустриальные комплексы северо-восточной части хребта Каратау. Каменный век Казахстана ( Южный Казахстан) [Текст]: А. П. Деревянко [ и др.].- Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 342 с.
902/904(574)

С 50 Смагулов, Е.

Очерки по истории и археологии Средневекового Туркестана [Текст] / Е. Смагулов; Ф.Григорьев, А. Итенов.- Алматы: Ғылым, 1998.- 232с.
908(075.8)

Ә 20 Әбілмәжінова, С.Ә.

Жалпы жертану [Мәтін]: оқулық / С.Ә. Әбілмәжінова.- Алматы: Дәуір, 2012.- 408б.
ГЕОГРАФИЯ.
91(075.8)

Е 60 Емельянов, А.Г.

Основы природопользования: Учебник для вузов / А.Г. Емельянов.- 7-е изд. стер.- М.: Академия, 2012.- 256 с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
91(075.8)

П 69

Практикум по методике обучения географии: учебное пособие для вузов / В. Д. Сухоруков [и др.].- М.: Академия, 2010.- 144 с.- (Высшее профессиональное образование).
91:3(075.8)

Л 68 Лобжанидзе, А.А.

Этногеография и география религий [Текст]: учебное пособие для вузов / А.А. Лобжанидзе; С.А.Горохов, Д.В. Заяц,.- М.: Академия, 2005.- 176 с.- (Высшее профессиональное образование).
910(075.8)

Ә 20 Әбілжәмінова, С.Ә.

Палеография [Мәтін]: оқулық / С.Ә. Әбілжәмінова; Д.І.Жангелдина, А.Н.Бейкитова.- Алматы: Экономика, 2011.- 360б.
910(075)

К 14 Каймулдинова, К.Д.

Топонимика [Мәтін]: оқулық / К.Д. Каймулдинова.- Алматы: Дәуір, 2011.- 336б.
911(075)

К 14 Каймулдинова, К.Д.

Қазіргі дүние географиясы [Мәтін]: оқулық / К.Д. Каймулдинова.- Алматы, 2011.- 312б.
ИСТОРИЯ.
930(574)

Ш 18 Шалекенов, У.Х.

История и этнология народов Амударьи и Сырдарьи в ХYIII - ХХ вв. [Текст] / У.Х. Шалекенов, М.У. Шалекенов.- Алматы: Қазақ университеті, 2003.- 315 с.- (Казахский национальный университет им. Аль - Фараби).
930.25(574)

И 90

История Алматы в документах [Текст]. Т.1 / Гл.ред. Б.Г.Аяган.- Алматы: ТОО Қазақ энциклопедиясы, 2008.- 320с.
930.25(574)

Қ 18

Қазақстан Республикасы мемелекеттік орталық музейінің археологиялық коллекциясы: сақтар мен үйсіндер мәдениеті [Мәтін]: (иллюстрацияланған ғылыми каталог), қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінің археологиялық коллекциясы (серия) = Музейные коллекции Казахстана.- Алматы: Өнер, 2011.- 320б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызы түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды).
930.26

Б20 Байпақов, К.М.

Баян-Жүрек петроглифтері [Мәтін] / К.М. Байпақов, А.Н. Марьяшев = Петроглифы Баян-Журека = Petroglyphs of Bayan Zhurek.- Алматы: ИД Credo, 2008.- 200б.+64.
930.26(574)

Б 18 Байпаков, К.М.

Средневековые города и поселения Северо-Восточного Жетысу [Текст] / К.М. Байпаков; Т.В.Савельева, Чанг, К.- Издание второе, дополненное.- Алматы, 2005.- 188с., вклейка.
930.26(574)

Б 18 Байпаков, К.М.

Петроглифы в горах Кульжабасы [Текст] / К.М. Байпаков, А.Н. Марьяшев.- Алматы, 2004.- 22с.+86 илл.
930.26(574)

Б 20 Байпақов, К.М.

Құйрықтөбе-ежелгі Кедер шаһары [Мәтін]: Фотоальбом / К.М. Байпақов = Городище Куйрыктобе-город Кедер = The site Kuiryktobe-Town Keder.- Алматы, 2005.- 183б.
930.26

Б20 Байпақов, К.М.

Тамғалы петроглифтері [Мәтін] / К.М. Байпақов; А.Н.Марьяшев, С.А.Патапов.- Алматы, 2006.- 86б.
930.26(574)

С 17 Самашев, З.

Петроглифы Казахстана [Текст] / З. Самашев.- Алматы: Өнер, 2006.- 200с.- ("Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды).
930.85(075.8)

Г 68 Горелов, А.А.

История мировой культуры [Текст]: учебное пособие для вузов / А.А. Горелов.- 2-е изд.- М.: Флинта:НОУ ВПО МПСИ, 2011.- 512 с.
930.85(574)

А 45

Алматының тарихы және мәдени ескерткіштері [Мәтін]: Құжаттар тізбесі / Құрастырған Л.А.Матвеева = Памятники истории и культуры Алматы.- Алматы: Өнер, 2003.- 208б.- ("Алматының тарихы және мәдени ескерткіштері" құжаттар каталогін Алматы қаласы Мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы мен Алматы қаласының орталық мемлекеттік мұрағаты әзірлеген).
930.85(574)

А 87

Археология Казахстана [Текст].- Алматы: Өнер, 2006.- 256с.- ("Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды).
94(092)

Д 18

Дара тұлға [Мәтін]: Естеліктер / Құраст. Айтаханов Қ.- Астана: Фолиант, 2012.- 352б.
94+572(574)

С 52 Смағұлұлы, О.

Алтай қазақтары: тарихи-антропологиялық зерттеу [Мәтін] / О. Смағұлұлы; К.Бектайқызы, А.Оразаққызы.- Астана: Фолиант, 2003.- 352б.
94(092)

С21 Сапарбаев, М.

Арпалыс [Мәтін]: Еске түсіру / М. Сапарбаев; Әдеби ред. Ә.Дәуітбеков = Схватка.- Алматы, 2002.- 232б.
94(574)

Р 94 Рысқұлов, Т.Р.

Шығармаларының толық жинағы. Т. 1 [Мәтін] / Т.Р. Рысқұлов = Полное собрание сочинений. Т. 1.- Алматы: Қазығұрт, 2007.- 392б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
94(574)

Р 94 Рысқұлов, Т.Р.

Шығармаларының толық жинағы Т. 2 [Мәтін] / Т.Р. Рысқұлов = Полное собрание сочинений. Т. 2.- Алматы: Қазығұрт, 2007.- 368б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
94(574)

Р 94 Рысқұлов, Т.Р.

Шығармаларының толық жинағы Т. 3 [Мәтін] / Т.Р. Рысқұлов = Полное собрание сочинений. Т. 3.- Алматы: Қазығұрт, 2007.- 360б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
94(574)

Р 94 Рысқұлов, Т.Р.

Шығармаларының толық жинағы Т. 4 [Мәтін] / Т.Р. Рысқұлов = Полное собрание сочинений. Т. 4.- Алматы: Қазығұрт, 2007.- 368б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
94(574)

Р 94 Рысқұлов, Т.Р.

Шығармаларының толық жинағы Т. 5 [Мәтін] / Т.Р. Рысқұлов = Полное собрание сочинений. Т. 5.- Алматы: Қазығұрт, 2007.- 360б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
94(574)(075.8)

М37 Мәшімбаев, С.М.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы [Электрондық ресурс]: оқулық / С.М. Мәшімбаев.- Алматы: NURPRESS, 2007.- 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).
94(092)

А 89 Асылбеков, М.Х.

Академик Төлеген Тәжібаевтың қоғамдық-саяси және ұстаздық қызметі мен тарихи мұрасы [Мәтін] / М.Х. Асылбеков, С.Н. Апашева.- Алматы: Өркениет, 2007.- 176б.
94(092)

А 94 Ахметов, Р.А.

Әке мен қыз [Мәтін]: Естелік / Р.А. Ахметов, Р.Р. Ахметова = Отец и дочь.- Алматы, 2004.- 496б.

94(574)(075.8)

М 86 Мұхамедов, М.Б.

Қазақстан тарихы [Мәтін]: оқу құралы / М.Б. Мұхамедов, Б. Сырымбетұлы.- Алматы: Карасай, 2012.- 344 б.
94(574)

Н 44

Независимый Казахстан: день за днем. Хроника событий [Текст]. Т.1. (1990-1995г.г.): Сборник документов / Сост. Б.Г.Аяган, А.М.Ауанасова, Н.С.Лапин. Под.ред. Б.Г.Аягана.- Алматы: Раритет, 2011.- 320с.
94(574)

Н 44

Независимый Қазахстан: день за днем. Хроника событий. (1996-2000) [текст]. Т.2: Сборник документов / Сост. Б.Г.Аяган, А.М.Ауанасова, И.А.Мухтарова. Под.ред. Б.Г.Аягана.- Алматы: Раритет, 2011.- 320с.
94(574)

Н 44

Независимый Қазахстан: день за днем. Хроника событий. (2001-2005г.г.) [Текст]. Т.3: Сборник документов.- Алматы: Раритет, 2011.- 324с.
94(574)

Н 44

Независимый Қазахстан: день за днем. Хроника событий. (2006-2011г.г.) [Текст]. Т.4: Сборник документов.- Алматы: Раритет, 2011.- 320с.
94(5+4)(075.8)

Н72

Новая история стран Азии и Африки ХҮІ - ХІХ века. Ч. 1 [Мәтін]: учебник для вузов. в 3 частях / под ред. А. М. Родригеса.- М: Владос, 2010.- 400 б.- (Учебник для вузов).
94(5+4)(075.8)

Н72

Новая история стран Азии и Африки ХҮІ - ХІХ века. Ч. 2 [Мәтін]: в 3 частях / Е. Ю. Ванина [и др.]; под ред. А. М. Родригеса.- М.: Владос, 2010.- 463 б.- (Учебник для вузов).
94(574)

О-58 Омарбеков, Т.

Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас [Мәтін] / Т. Омарбеков, С. Омарбеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 388 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
94(547)(075.8)

Қ18

Қазақстан тарихы [Электрондық ресурс]: лекциялар курсы.- Алматы: NURPRESS, 2009.- 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).
94(574)

Қ18

Қазақстан тарихы [Мәтін]: лекциялар курсы / ред. Қ.С. Қаражан.- Алматы: NURPRESS баспасы, 2011.- 376 б.
94(574+075)

Қ 22

Қазіргі Қазақстан тарихы (2010-2011ж.ж) [Мәтін]. Т.2. Хрестоматия: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналады / Құраст. Б.Ғ.Аяған, А.Н.Қашқымбаев, А.Т.Серубаева.Б.Ғ.Аяғанның ред.- Алматы: Раритет, 2011.- 480б.- (Тәуелсіздік шежіресі).
94(574):314

Қ 74 Құдайбергенова, А.

Қазақстандағы көші-қон үдерісінің тарихи демографиялық қыры (1917-1991ж.ж.) [Мәтін] / А. Құдайбергенова.- Алматы: Елтаным, 2011.- 416б.- (Баспаға Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Ғылыми кеңесі ұсынған).
94(574)

Қ 79 Қыдыралиев, Д.

Мұстафа Шокай [Мәтін] / Д. Қыдыралиев.- Астана: Фолиант, 2007.- 320 б.- (Нартұлға).
94(075.8)

К 15 Калиева, К.С.

Тарихнама [Мәтін]: оқулық / К.С. Калиева.- Алматы, 2013.- 280б.
94(574)(092)

К 28 Касымбеков, М.Б.

Первый. Очерки о Президенте Республики Казахстан [Текст] / М.Б. Касымбеков.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2009.- 304 с.
94(574)

К 52

Ключ к успеху: Казахстан и мир в преодолении кризиса (2007-2010годы) [Текст]: 20-летию Независимости Республики Казахстан посвящается / Сост. Б.Г. Аяган, А.М.Ауанасова, А.М.Сулейменов. Под.ред.Б.Г.Аягана.- Алматы: Раритет, 2011.- 240с.
94(574)

Қ 17

Қазақ тарихындағы ұлы тұлғалар [Мәтін]: Күлтегін (VI-VIIIғғ).- Алматы: Өнер, 2009.
94(574)

Қ 17

Қазақ халқының тарихи тұлғалары [Мәтін]: Қысқаша анықтамалық. 1-кітап.- Алматы: Өнер, 2011.- 304б.
94(574)(075.8)

И90

История Казахстана [Электронный ресурс]: Курс лекции.- Алматы: NURPRESS, 2009.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
94(574)(075.8)

И 90

История Казахстана в произведениях античных авторов. Т.1. Древнегреческие авторы о Великой Степи [Текст]: в 2 томах / под ред Горковца А. Н.- Астана: Фолиант, 2005.- 364 с.- (Культурное наследие).
94(574)(075.8)

И 90

История Казахстана в произведениях античных авторов.Т.2. Латинские авторы о Великой Степи [Текст]: в 2 томах / под ред. Горковца А. Н.- Астана: Фолиант, 2006.- 380 с.- (Культурное наследие).
94(574)

И 90

История Казахстана: Курс лекций [Текст]: Учебник / под ред. К.С. Каражана.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 432 с.
94(574)

Д 79 Дулати, М.Х.

Тарих-и Рашиди [Мәтін] / М.Х. Дулати.- Алматы: М.Х. Дулати қоғамдық қоры "Тұран", 2003.- 616б
94(574)

Ж 44 Жеменей, И.

"Тарих-и Рашиди" еңбектерінің тарихи әлемі [Мәтін]: оқу құралы / И. Жеменей, А. Абдуалы = Мұхаммед Хайдар Дулаттың 510 жылдық мерейтойына арналды.- Алматы, 2009.- 200б.- (Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі).
94(100)

Б 76 Боранбаев, Б.С.

Орта ғасырлар тарихы (Vғ. екінші жартысы- XVIIғ.ортасы [Мәтін]: оқу құралы / Б.С. Боранбаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 256б.- (Жоғары білім).
94(574)

Б 20 Байпақов, К.М.

Ежелгі және орта ғасырлардағы Отырар [Мәтін] / К.М. Байпақов.- Алматы: Қазығұрт, 2007.- 248б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
94(092)

Ә 17 Әбжанов, Х.

Академик Рамазан Сүлейменов [Мәтін] / Х. Әбжанов, Б. Исабек.- Алматы: Дайк-Пресс, 2007.- 252б.+24б.жапсырма.
94(3)(574)(075.8)

Ә58 Әмірханов, М.Б.

Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы [Электрондық ресурс]: оқу құралы / М.Б. Әмірханов; Ө.Д. Сандықбаева.- Алматы: NURPRESS, 2007.- 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).
94(574)

Т 14 Таймағамбетов, Ж.Қ.

Қазақстанның тас дәуірі (зерттеу тарихы мен негізгі мәселелері) [М?тін] / Ж.Қ. Таймағамбетов, Д.С. Байгунаков.- Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 266 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
94(1-11)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.1. Ежелгі Шығыс: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 472 б.- (Мәдени мұра).
94(574)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.10. Түркі халықтарының тарихи ойы: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 392 б.- (Мәдени мұра).
94(410)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.11. Ұлыбритания тарихи ойы: Жиырма томдық.- Астана: Фолиант, 2008.- 488 б.- (Мәдени мұра).
94(44)

Т21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.12. Франция тарихи ойы: Жиырма томдық.- Астана: Фолиант, 2009.- 504 б.- (Мәдени мұра).
94(430)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.13. Германия тарихи ойы: Жиырма томдық.- Астана: Фолиант, 2009.- 1980 б.- (Мәдени мұра).
94(73)

Т21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.14. Америка құрама штаттары тарихи ойы: Жиырма томдық.- Астана: Фолиант, 2009.- 512 б.- (Мәдени мұра).
94(37/38)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.2. Антикалық грекия және Рим тарихи ой: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 416 б.- (Мәдени мұра).
94(35)

Т21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.3. Ортағасырлық тарихи ой: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 512 б.- (Мәдени мұра).
94(574)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.4. Жаңа замандағы тарихи ой: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 432 б.- (Мәдени мұра).
94(470)

Т21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.5. Ресей тарихи ойы: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2005.- 576 б.- (Мәдени мұра).
94(100)

Т21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.6. Әлемдік тарихи ой: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 448 б.- (Мәдени мұра).
94(100)

Т21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.7. Әлемдік тарихи ой: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 504 б.- (Мәдени мұра).
94(100)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.8. Әлемдік тарихи ой: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 544 б.- (Мәдени мұра).
94(100)

Т 21

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы [Мәтін]. Т.9. Әлемдік тарихи ой: Он томдық.- Астана: Фолиант, 2006.- 608 б.- (Мәдени мұра).
94(574)

Т 21

Тарих өткеліндегі Төле би [Мәтін]: Тарихи деректер, құжаттар, өсиеттер, аңыз-әңгімелер, өлеңдер мен дастандар / Құраст. Кембаев Ә. А.- Алматы: Өнер, 2010.- 272б.
94(574)

Т 29

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы (1990-1995ж.ж) [Мәтін]. Т.1. Құжаттар жинағының сериясы: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналады / Құраст.:Б.Ғ.Аяған, Х.М. Әбжанов, Б.Б Еңсепов. Б.Ғ. Аяғанның ред.- Алматы: Раритет, 2011.- 320б.
94(574)

Т 29

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы (1996-2000ж.ж) [Мәтін]. Т.2. Құжаттар жинағының сериясы: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналады / Құраст.:Б.Ғ.Аяған, Х.М. Әбжанов, Е. Табыс, Ж.С. Абдраманов. Б.Ғ. Аяғанның ред.- Алматы: Раритет, 2011.- 324б.
94(574)

Т 29

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы (2001-2005ж.ж) [Мәтін]. Т.3. Құжаттар жинағының сериясы: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналады / Құраст.:Б.Ғ.Аяған, Х.М. Әбжанов, М.С. Томанова. Б.Ғ. Аяғанның ред.- Алматы: Раритет, 2011.- 336б.
94(574+075)

Т 29

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы (2006-2011ж.ж) [Мәтін]. Т.4. Құжаттар жинағының сериясы: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналады / Құраст.:Б.Ғ.Аяған, Х.М. Әбжанов, Д.Б. Аманжолов. Б.Ғ. Аяғанның ред.- Алматы: Раритет, 2011.- 336б.
94(574)(075.8)

Т61 Тортаев, С.Ә.

Орта ғасырлардағы Азия және Африка тарихы [Электрондық ресурс]: оқулық / С.Ә. Тортаев.- Алматы: NURPRESS, 2009.- 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).
94(574)

Т 86 Тұрсынқұлов, Қ.

Қазығұрт [Мәтін] / Қ. Тұрсынқұлов.- Астана: Фолиант, 2009.- 284 б.- (Менің отаным - Қазақстан).
94(574)

Х 23 Хасанова, Л.М.

Қазақстанда ұлттық мемлекеттік идеясын жүзеге асыру шаралары (ХХ ғасырдың алғашқы ширегі) [М?тін]: оқу құралы / Л.М. Хасанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 122 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
94(574)

Ш 34 Шәлекенов, У.Х.

Қазақ өркениеті [Мәтін] / У.Х. Шәлекенов.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 316 б.- (Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі).
94(574)

T44

The History of Sovereign Kazakhstan: 20 Years of Independence [Текст]: Historical and Documentary Survey / Editorial Board: Dr7 Burkitbai Ayagan6 Madina Anafinova (Ph.D.), Rafis Abazov (Ph.D.). Edited by B.Ayagan.- Almaty: Rarity, 2011.- 400p.
94(574)

А 16 Абсеметова, Ж.

Большевистский режим в Казахстане: становление и укрепление (1920-1933 гг.) [Мәтін] / Ж. Абсеметова.- Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 204 б.- (Казахский национальный университет им. Аль-Фараби).


94(574)

А 39

Алғадай. Батыр қолбасшы, Батыр генерал [Мәтін] / Құраст. Д.Қожамұрат.- Алматы: Өлке, 2010.- 160б.
94(075.8)

А 40 Алдабек, Н.Ә.

Қытай тарихы [Мәтін]: оқулық / Н.Ә. Алдабек.- Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 310б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
94/99(574)

С 75

Средневековые города Казахстана [Текст]: Книга-альбом.- Алматы: Өнер, 2006.- 200с.- ("Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды).


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет