Общие вопросы науки и культуры. Информатикажүктеу 1.34 Mb.
бет7/10
Дата21.04.2019
өлшемі1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

791.43

Ш 34

Шәкен Айманов [Мәтін]: Фотоальбом.- Алматы: Өнер, 2004.- 160б.
791/792(574)

Г 94

Гульфайрус Исмаилова [Текст] / Сост.Л.А.Матвеева.- Алматы: Өнер, 2004.- 128с.- (Наши современники).
791/792(574)

Ж 24

Жаманқұлов Тұңғышбай [Мәтін]: Альбом.- Алматы: Өнер, 2007.- 176б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
791/792(574)

Ф 23

Фарида Шәріпова [Мәтін].- Алматы: Өнер, 2006.- 152б.+48б жапсырма.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
791/792(574)

А 88

Асқар Тоқпанов [Мәтін] / Құраст. Қ.Уәли, Е.Ералы, А.Құлбаев, Г.Ауғанбаева.- Алматы: Өнер, 2005.- 240б +32б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Мемлекеттік бағдарламасы бойынша шығарылды).
ТЕАТР.
792

А 45

Алматы театрлары [Мәтін] = Театральный Алматы = Theatres of Almaty.- Алматы: Алматыжарнама, 2010.- 272б.
792.2

Қ 19

Қазақтың мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры [Мәтін]: Фотоальбом.- Алматы: Өнер, 2002.- 160б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
792.03

Қ 76 Құндақбайұлы, Б.

Заман және театр өнері [Мәтін] / Б. Құндақбайұлы.- Алматы: Өнер, 2001.- 520б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
796

Б 45 Бердіқұл, С.

Тұйғын [Мәтін]: Хикаят / С. Бердіқұл.- Астана: Ер-Дәулет, 2006.- 224б.+16б.жапсырма.
796

Ж 36 Жәкітайұлы, Т.

Жақсылық [Мәтін]: Сұхбат-хикаят / Т. Жәкітайұлы.- Астана: Ер-Дәулет, 2006.- 176б.+32б.жапсырма.- (Спорт саңлақтары).
796(574)

Қ 17

Қазақ балуандары [Мәтін]. Т.1. Қазақ күресі: Тарихи - деректі басылым.- Алматы: Ер-Дәулет, 2006.- 408б.+16б.жапсырма.- (Спорт саңлақтары).
796(574)

Қ 17

Қазақ балуандары [Мәтін]. Т.2. Грек-рим күресі: Тарихи деректі басылым. 6 томдық / Құраст. Қ.Рысбекұлы.- Алматы: Ер-Дәулет, 2006.- 472б.+16б.жапсырма.- (Спорт саңлақтары).
796

Р 94 Рысбекұлы, Қ.

Дәулет [Мәтін]: Деректі хикаят / Қ. Рысбекұлы.- Астана: Ер-Дәулет, 2005.- 432б.+32б.жапсырма.- (Спорт саңлақтары).
796(075.8)

С 31 Сейсенбеков, Е.К.

Дене шынықтыру және спорт тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Е.К. Сейсенбеков.- Шымкент: М. Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты, 2009.- 148б.- (М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ-ның оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен Қазақ Спорт және Туризм академиясындағы оқу-әдістемелік бірлестігінің алқа мәжілісінде бекітіп, баспаға ұсынылды).
796/799(075.8)

С 31 Сейсенбеков, Е.К.

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі [Мәтін]: Педагогикалық мамандықтарға арналған оқулық / Е.К. Сейсенбеков.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011.- 433б.
796/799(075)

С 52 Смаил, Н.Н.

Жалпы және спорттық гигиена [Мәтін]: оқулық / Н.Н. Смаил.- Алматы, 2012.- 320б.
796.06

Қ 18

Қазақстанның спорттық және Олимпиадалық даңқы [Мәтін]: Фотоальбом = Спортивная и Олимпийская слава Казахстана.- Алматы: Өнер, 2004.- 160б.- (Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлігінің Мемлекеттік бағдарламасы бойынша шығарылды).
796.1

С 19 Сапарбаев, М.Б.

АДЮФРК и СМИ [Текст] / М.Б. Сапарбаев.- Алматы: ТОО РПИК "Дәуір", 2006.- 384с.
796.1

С 19 Сапарбаев, М.Б.

Мир детского футбола [Текст] / М.Б. Сапарбаев; Ред. Даутбеков.- Алматы: Кітап, 2002.- 192с.
796.1

С 19 Сапарбаев, М.Б.

Путь к мастерству: методические рекомендации для руководителей и тренеров-преподавателей футбольных школ [Текст] / М.Б. Сапарбаев.- Алматы: Кітап, 2002.- 78с.
796.4(075)

Қ 78 Құсмиденов, М.Е.

Гимнастика. саптық жаттығуларды өткізу әдістемесі [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / М.Е. Құсмиденов; Е.Г.Бондаренко, Е.А.Кущ.- Павлодар: ПМПИ, 2012.- 47б.+11б.сурет.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ.
80(075.8)

С 42 Скворцов, Л.И.

Культура русской речи [Мәтін]: Словарь-справочник: учебное пособие для вузов / Л.И. Скворцов.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2010.- 224 б.- (Высшее профессиональное образование).
80(075)

А 13

Абай тілі сөздігі [Мәтін]: сөздік.- Алматы: Өнер, 2011.- 616б.- (Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызы түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды).
80(075.8)

М 69 Михайлов, Н.Н.

Лингвострановедение Англии [Мәтін]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Михайлов = English Cultural Studies.- 3-е изд., стер.- М: Академия, 2010.- 208 б.- (Высшее профессиональное образование).
80(075.8)

М69 Михайлов, Н.Н.

Лингвострановедение США: учебное пособие для вузов / Н.Н. Михайлов, М.Н. Михайлов = American Cultural Studies.- М.: Академия, 2008.- 288 с.- (Высшее профессиональное образование).
80/81(07)

Ш 77 Шоқым, Г.

Гендерлік лингвистика негіздері [Мәтін]: оқулық / Г. Шоқым.- Алматы: Экономика, 2012.- 190б.
80/81(038)

Қ 17

Қазақ әдеби тілінің сөздігі [Мәтін]. Т.1. А-А: 15 томдық / Құраст.Т. Жанұзақ, С. Омарбеков, Ә. Жүнісбек және т.б.- Алматы, 2011.- 752б.
80/81(075.8)

Қ 41 Қарағұлова, Б.С.

Ұлттық терминология: қалыптасуы мен даму жолдары [Мәтін]: оқу құралы / Б.С. Қарағұлова, А.С. Көшкімбаева.- Алматы: Экономика, 2012.- 184б.
80/81(075.32)

Ө 75 Өтебаева, А.Х.

Практикалық грамматика [Мәтін]: оқу құралы / А.Х. Өтебаева, Р.К. Өтешова.- 2-ші бас.- Астана: Фолиант, 2012.- 172 б.- (Кәсіптік білім).
800(075.8)

П 36 Пищальникова, В.А.

Общее языкознание: учебник для вузов / В.А. Пищальникова, А.Г. Сонин.- М.: Академия, 2009.- 448 с.- (Высшее профессиональное образование).
800.83(075.8)

К 76 Кошевая, И.Г.

Стилистика современного английского языка: учебное пособие для вузов / И.Г. Кошевая.- М.: Академия, 2011.- 352 с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
802(075.8)

Г 85 Гришаева, Л.И.

Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова.- 5-е изд., испр. и перераб.- М.: Академия, 2008.- 352 с.- (Высшее профессиональное образование).
803.0(075.8)

О-56 Ольшанский, И.Г.

Лексикология. Современный немецкий язык [Текст]: учебное пособие для вузов / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева = Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprahe.- 3-е изд., испр.- М.: Академия, 2008.- 176 с.- (Высшее профессиональное образование).
808(075.8)

С 79 Стернин, И.А.

Практическая риторика [Текст]: учебное пособие для вузов / И.А. Стернин.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2007.- 272 с.- (Высшее профессиональное образование).
808(075.8)

С 79 Стернин, И.А.

Практическая риторика: учебное пособие для вузов / И.А. Стернин.- 7-е изд. стер.- М.: Академия, 2012.- 272 с.- (Высшее профессиональное образование).
808.2(075.8)

О-74 Осипова, Л.И.

Морфология современного русского языка [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.И. Осипова.- М.: Академия, 2010.- 192 с.- (Высшее профессиональное образование).
ЛИНГВИСТИКА.
81(038)

Б 20 Байтоқаева, А.Ш.

Ғылыми конференцияларға қатысушыларға арналған қазақша-орысша-ағылшынша тілашар [Мәтін]: разговорник / А.Ш. Байтоқаева, Ұ.Т. Алжанбаева = Казахско-русско-английский разговорник для участников научных конференций.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 104 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
81(091)

Г 28 Гез, Н.И.

История зарубежной методики преподавания иностранных языков [Текст]: учебное пособие для вузов / Н.И. Гез, Г.М. Фролова.- М.: Академия, 2008.- 256 с.- (Высшее профессиональное образование).
81(075.8)

Қ 23 Қайырбекова, Ұ.Ж.

Тіл біліміне кіріспе [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Ұ.Ж. Қайырбекова.- Шымкент, 2010.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

К 28 Касевич, В.Б.

Введение в языкознание [Текст]: учебник для вузов: 3-е изд. стер. / В.Б. Касевич.- М.: Академия, 2012.- 240 с.- (Высшее профессиональное образование).
81(075.8)

Х 23 Хасенов, Ә.

Тіл білімі [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Хасенов.- 3-басылуы.- Алматы: Санат, 2003.- 416б.- (Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі).
81(075.8)

О-65 Оразбаева, Э.Б.

Қазақ тілінің стилистикасы пәнінің лекция жинағы [Электрондық ресурс]: лекция жинағы / Э.Б. Оразбаева.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(038)

А 59 Анипина, А.К.

Қазақша-орысша-қытайша-ағылшынша тілдескіш [Мәтін] / А.К. Анипина.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 44 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
81

Ү48 Үкібасова, Қ.А.

Жалпы тіл білімі [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Қ.А. Үкібасова.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

Ү48 Үкібасова, Қ.А.

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы [Электрондық ресурс]: электрондық оқу құралы / Қ.А. Үкібасова.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

Ү48 Үкібасова, Қ.А.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Қ.А. Үкібасова.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

Ү48 Үкібасова, Қ.А.

Тіл біліміне кіріспе [Электрондық ресурс]: пән кешені / Қ.А. Үкібасова.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

Ү48 Үкібасова, Қ.А.

Тіл дамыту әдістемесі [Электрондық ресурс]: пән кешені / Қ.А. Үкібасова.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

Д 40 Джарасова, Т.Т.

Псевдонимы как фрагмент языковой действительности [Мәтін]: учебное пособие / Т.Т. Джарасова.- Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 114 б.- (Казахский национальный университет им. Аль - Фараби).
81(042)

Қ23 Қайырбекова, Ұ.Ж.

Лингвомәдениеттану [Электрондық ресурс]: электрондық оқу құралы / Ұ.Ж. Қайырбекова.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

Қ 23 Қайырбекова, Ұ.Ж.

Когнитивтік лингвистика [Электронный ресурс]: Электрондық оқу құралы / Ұ.Ж. Қайырбекова.- Шымкент, 2010.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81(075.8)

Т90 Тусеева, С.Т.

Синтаксис научной речи [Мәтін]: учебное пособие для вузов / С.Т. Тусеева, А.Ж. Сарсембаева.- Алматы, 2008.- 174 б.
82-1(574)

А 94 Ахметов, З.

Поэзия шыңы-даналық [Мәтін]: зерттеу / З. Ахметов.- 2-ші бас.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 368 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
81*255.2

А 91

Аударма тәжірибесі [Мәтін]: хрестоматия / құраст Г.Қ.Қазыбек.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 254 б.- (ӘЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ).
81.42(075)

Н 86 Нұрдәулетова, Б.И.

Когнитивтік лингвистика [Мәтін]: оқулық / Б.И. Нұрдәулетова.- Алматы, 2011.- 312б.- (Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).
81`25(075.8)

А 18 Авдонина, Л.П.

Теория и практика перевода [Текст]: учебное пособие / Л.П. Авдонина, Л.В. Савостьянова.- Астана: Фолиант, 2010.- 120 с.- (Профессиональное образование).
81`25(075.8)

А 19 Авербух, К.Я.

Лексические и фразеологические аспекты перевода [Мәтін]: учебное пособие для вузов / К.Я. Авербух, О.М. Карпова.- М.: Академия, 2009.- 176 с.- (Высшее профессиональное образование).
81`35(042)

Қ 23 Қайырбекова, Ұ.Ж.

Орфография және пунктуация [Электрондық ресурс]: лекция мәтіндерінің жинағы / Ұ.Ж. Қайырбекова.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
81'35(035)

Р 89

Русско-казахский словарь [Текст]. Т.1. А-О.- Алматы: Арыс, 2007.- 640с.
81'35(035)

Р 89

Русско-казахский словарь [Текст]. Т.2. О-Я.- Алматы: Арыс, 2007.- 640с.
81'35(038)

Д 40

Диалектологиялық сөздік [Мәтін].- Алматы: Арыс, 2007.- 800б.
81`36(075.8)

Л43 Лекант, П.А.

Современный русский язык.Синтаксис [Мәтін]: учебное пособие для вузов / П.А. Лекант.- М.: Академия, 2010.- 256 б.- (Высшее профессиональное образование).
81`36(075.8)

С 56

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых едениц. Ч.1. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование [Текст]: учебник для вузов, в 2 частях / под. ред Е. И. Дибровой.- 4-е изд., перераб.- М.: Академия, 2011.- 480 с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
81`36(075.8)

С 56

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. Ч.2. Морфология. Синтаксис [Текст]: учебник для вузов, в 2 ч. / под ред. Е. И. Дибровой.- 4-е изд. перереб.- М.: Академия, 2011.- 624 с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
81`36/374(075.8)

К 85 Крысин, Л.П.

Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.П. Крысин.- 2-е изд., стер.- М: Академия, 2009.- 240 с.- (Высшее профессиональное образование).
81'374

Б 40

Бекітілген терминдер сөздігі [Мәтін]: Қазақша-орысша, орысша-қазақша (15 мыңға жуық термин).- Алматы: Дайк-Пресс, 2009.- 328б.
81*374(038)

Б 40 Бектаев, Қ.

Сөздік [Мәтін]: Үлкен қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік / Қ. Бектаев.- Алматы: Алтын қазына, 2007.- 712б.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
811.11*37

А 82 Аркусова, И.В.

Современные педагогические технологии при обучении иностранному языку (Структурно-логические таблицы и практика применения) [Текст]: учебно-наглядное пособие / И.В. Аркусова.- М., 2009.- 146 с.
811.111(075.8)

С 79 Степанова, Т.А.

Английский язык для направления "Химия": практический курс: учебник для вузов / Т.А. Степанова, И.Ю. Ступина = English for Chemits: A Practical Course.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 288 с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
811.111(075.8)

А 64

Английский язык для физкультурных специальностей [Текст]: учебное пособие для вузов / Е. А. Баженова [ и др.] = English for Students of Physical Education.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 352 с.- (Высшее профессиональное образование).
811.111(075.8)

И 21 Иванова, Е.В.

Лексикология и фразеология современного английского языка [Текст]: учебное пособие для вузов / Е.В. Иванова = Lexicology and Phraseology of Modern English.- СПб.: Академия, 2011.- 352 с.- (Высшее профессиональное образование).
811.111(075.8)

Х 98 Худяков, А.А.

Теоретическая грамматика английского языка: учебное пособие для вузов / А.А. Худяков.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2010.- 256 с.- (Высшее профессиональное образование).
811.111(075.8)

С 50 Смирницкий, А.И.

Хрестоматия по истории английского языка с VII по ХVII в. с грамматическими таблицами и историко-этимологическим словарем [Текст]: учебное пособие для вузов / А.И. Смирницкий.- 5-е изд., испр. и доп.- М.: Издательский центр "Академия", 2008.- 304 с.- (Классическая учебная книга).
811.111(075.8)

К 58 Кожарская, Е.Э.

Английский язык для студентов естественно-научных факультетов [Текст]: учебник для вузов / Е.Э. Кожарская, Ю.А. Даурова = English for Sciences.- 2-е изд., испр.- М.: Академия, 2012.- 176 с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
811.112.2(075.8)

И 13 Ибашова, Ж.

Неміс тілі [Электрондық ресурс]: Оқу- әдістемелік құрал / Ж. Ибашова.- Шымкент, 2013.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
РУССКИЙ ЯЗЫК.
811.161.1(075.8)

Д 37 Десяева, Н.Д.

Стилистика современного русского языка: учебное пособие для вузов / Н.Д. Десяева, С.А. Арефьева.- М.: Академия, 2008.- 272 с.- (Высшее профессиональное образование).
811.161.1(075.8)

М75 Молдагалиева, Ж.Т.

Читаем по-русски [Мәтін]: учебное пособие для вузов / Ж.Т. Молдагалиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 53 б.
811.161.1(075.8)

Д 84 Дускаева, Л.Р.

Стилистика официально-деловой речи [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.Р. Дускаева, О.В. Протопопова.- 2-е изд., испр.- М.: Академия, 2012.- 272 с.- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
811.161.1=111(038) =7.0

А35 Азаров, А.А.

Англо-русский энциклопедический словарь искусств и художественных ремесел. [Мәтін]. Т.1: В 2 томах / А.А. Азаров = The English-Russian Encyclopedic Dictionary of the Arts and Artistic Crafts.- М.: Флинта: Наука, 2007.- 648с.
811.161.1(075.8)

Ч-49 Черняк, В.Д.

Синонимия в русском языке [Мәтін]: учебное пособие для вузов / В.Д. Черняк.- М.: Академия, 2010.- 128 б.- (Высшее профессиональное образование).
811.161.1(075.8)

С 60 Солганик, Г.Я.

Стилистика современного русского языка и культура речи: учебное пособие для вузов / Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняева.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2008.- 256 с.- (Высшее профессиональное образование).
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК.
811.512:811.161.1

Т 33

Теоретические основы преподавания РКИ и КАЗКИ [Мәтін] / под ред. Ж. А. Нуршаихова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 214 с.- (Казахский национальный университет им. Аль - Фараби).
811.512.122(075.8)

Т 31 Тектіғұл, Ж.О.

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы [Мәтін]: оқулық / Ж.О. Тектіғұл.- Алматы: MV-Print, 2012.- 500б.
811.512.122

О-65 Оразбаева, Ф.

Тілдік қатынас [Мәтін]: оқулық / Ф. Оразбаева.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2005.- 272б.
811.512.122(042)

О-65 Оразбаева, Э.Б.

Көркем мәтінді лингвистикалық талдау [Электрондық ресурс]: пәнінің лекция жинағы / Э.Б. Оразбаева.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

811.512.122(075.8)

О-65 Оразбаева, Э.Б.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу сабақтары [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Э.Б. Оразбаева.- Шымкент, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
811.512.122(075.8)

Ж 21 Жақыбаева, Қ.А.

Қазақ тілі. Жоғары деңгей [Мәтін]: оқу құралы / Қ.А. Жақыбаева, Г.Ш. Акимбекова.- Алматы: Экономика, 2012.- 248б.
811.512.122

Қ 77 Құрманбайұлы, Ш.

Терминқор қалыптастыру көздері мен терминжасам тәсілдері [Мәтін]: Барлық сала мамандарына арналған әдістемелік құрал / Ш. Құрманбайұлы.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2005.- 240б.
811.512.122'336(075)

С 94 Сыздықова, Г.

Қазіргі қазақ тілі морфологиясы [Мәтін]: оқулық / Г. Сыздықова.- Алматы, 2012.- 160б.
811.512.122

Ы 88 Ысқақ, Б.

Қазақ тілі сабақтарында пайдаланатын дидактикалық ойындар [Мәтін] / Б. Ысқақ.- Шымкент, 2012.- 48б.
811.512.122

Ы 88 Ысқақ, Б.

Мазмұндама жаздыру әдістемесі [Мәтін] / Б. Ысқақ.- Шымкент: R-DIAR, 2012.- 128б.
811.512.122

Ы 88 Ысқақ, Б.

Мазмұндама мәтіндерінің жинағы [Мәтін] / Б. Ысқақ.- Шымкент: R-DIAR, 2010.- 160б.
811.512.122(075.8)

Б 13 Бағиева, Ш.М.

Іскери қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Бағиева.- Алматы: Дәуір, 2012.- 144б.
811.512.122:78(075.8)

Ә 55 Әлімбек, Г.

Қазақ тілі [Мәтін]: Музыкалық жоғарғы оқу орындарының орыс бөлімдері студенттеріне арналған оқу құралы / Г. Әлімбек.- Алматы: Өнер, 2005.- 124б.
811.512.122:378

Ж 30 Жапбаров, А.

Қазақ тілі стилистикасын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: 5-кітап / А. Жапбаров.- Алматы: Арыс, 2009.- 272б.
811.512.122:378

Ж 30 Жапбаров, А.

Қазақ тілін пәнаралық байланыста оқыту арқылы оқушылардың тілін дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: 8-кітап / А. Жапбаров.- Астана: ИП Валиев, 2011.- 275б.
811.512.122:378

Ж 30 Жапбаров, А.

Мәтін туралы білім, білік және дағдысын қалыптастыру арқылы оқушылардың тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: 7-кітап / А. Жапбаров.- Астана: ИП Валиев, 2011.- 275б.
811.512.122:378

Ж 30 Жапбаров, А.

Мектеп оқушыларының тіл мәдениетін қалыптастыра оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: 6-кітап / А. Жапбаров.- Астана: ИП Валиев, 2011.- 276б.
811.512.122:378

Ж 30 Жапбаров, А.

Оқушылардың орфографиялық икемділіктері мен дағдысын қалыптастыра оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: 9-кітап / А. Жапбаров.- Астана: ИП Валиев, 2011.- 260б.
811.512.122: 378

Ж 30 Жапбаров, А.

Оқушылардың тыныс белгілері дұрыс қою икемділігі мен дағдыларын қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері [Мәтін]: 10-кітап / А. Жапбаров.- Астана: ИП Валиев, 2011.- 249б.
811.512.122:378

Ж 30 Жапбаров, А.

Оқушылардың тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері (5-10 сыныптар) [Мәтін]: 1-кітап / А. Жапбаров.- Алматы: Арыс, 2007.- 264б.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет