Община дряновобет1/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
#19321
түріАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16СъдържаниеНаименование

Стр.
Съдържание

2

I.

Въведение

3

І.1.

Основание и процес на разработване на общинския план за развитие

4

ІІ.

Анализ на социално-икономическото развитие на общината

5

ІІ.1.

Оценка на географското положение и природните ресурси – фактор за развитие

5

ІІ.1.1.

Географско положение

5

ІІ.1.2.

Територия

5

ІІ.1.3.

Релеф

6

ІІ.1.4.

Климат

6

ІІ.1.5.

Почви

7

ІІ.1.6.

Води

7

ІІ.1.7.

Полезни изкопаеми

8

ІІ.1.8.

Растителност и животински свят

8

ІІ.2.

Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в развитието на местната икономика

9

ІІ.2.1.

Основни характеристики

9

ІІ.2.2.

Промишленост

16

ІІ.2.3.

Селско и горско стопанство

25

ІІ.2.4.

Туризъм

32

ІІ.2.5.

Търговия и услуги

39

ІІ.2.6.

Строителство

42

ІІ.2.7.

Транспорт

42

ІІ.2.8.

Общински бюджет

43SWOT анализ на местната икономика

44

ІІ.3.

Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в социалната сфера, културата и спорта

46

ІІ.3.1.

Население - основни демографски характеристики

46

ІІ.3.2.

Социални дейности.

48

ІІ.3.3.

Здравеопазване

52

ІІ.3.4.

Образование

54

ІІ.3.5.

Трудова заетост и безработица

59

ІІ.3.6.

Култура

65

ІІ.3.7.

Спорт

71

ІІ.3.8.

Младежки дейности

74
SWOT анализ на социалната сфера

76

ІІ.4.

Анализ на техническата инфраструктура и териториалното устройство

77

ІІ.4.1.

Транспортна инфраструктура

77

ІІ.4.2.

Енергийни мрежи и системи

81

ІІ.4.3.

Водостопанска система

82

ІІ.4.4.

Комуникационни мрежи и системи

84

ІІ.4.5.

Селищна мрежа и териториално устройство

85
SWOT анализ на техническата инфраструктура и териториалното устройство

87

ІІ.5.

Анализ на околната среда

88

ІІ.5.1.

Основни компоненти на околната среда

88

ІІ.5.2.

Система за управление на отпадъците

91

ІІ.5.3.

Защитени територии, биологично разнообразие

92

ІІ.5.4.

Зелена система

94
SWOT анализ на околната среда

95

ІII.

Част 3 – Стратегия за развитие

98

III.1.

Визия

98

III.2.

Стратегически цели /приоритети/

98

III.3.

Специфични цели и мерки за постигане на приоритетите

98

IV.

Част 4 – Реализация на ОПР.


100

IV.1.

Описание на съвместни дейности и проекти със съседни общини и други териториални и организационни структури.


100

IV.2.

Индикативна финансова таблица.

101

IV.3.

Организация на изпълнението на Общинския план за развитие /ОПР/

114

IV.4.

Система и процедури за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР /вкл. индикатори за наблюдение на изпълнението/. Актуализация на ОПР

114

IV.5.

Мерки за осигуряване на публичност и прозрачност при реализацията на ОПР.

118

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет