Община дряновожүктеу 3.1 Mb.
бет4/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
түріАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Промишленост

   1. Обща характеристика

Промишлеността в Община Дряново заема второ място с относителен дял през 2003 год. с 21,4 %, след отрасъл “Търговия и ремонт” с 47,5 %, като тази тенденция през годините след 1999 година се запазва.
Показатели

Производство на хранителни продукти

1999

2000

2001

2002

2003

1.Брой единици

22

20

24

24

25

2.Бруто продукция

1292

2086

2984

7072

8217

3.Нетни приходи

1321

2458

2739

8479

9113

4.Заети лица

108

119

122

189

216

5.ДМА хил.лв.

556

731

919

1496

2606Показатели

Произв. на текстил и облекло

1999

2000

2001

2002

2003

1.Брой единици

6

7

7

7

7

2.Бруто продукция

 

119

 

2055

2569

3.Нетни приходи

 

134

 

2052

2980

4.Заети лица

 

88

156

257

210

5.ДМА хил.лв.

 

 

1007

1172

 
Показатели

Машиностроене

1999

2000

2001

2002

2003

1.Брой единици

13

12

12

16

14

2.Бруто продукция

170

1755

2185

2159

1971

3.Нетни приходи

176

1840

2281

2383

2029

4.Заети лица

28

23

220

198

138

5.ДМА хил.лв.

 

1841

 

 

 
Показатели

Преработваща промишленост

1999

2000

2001

2002

2003

1.Брой единици

60

58

60

63

64

2.Бруто продукция

13920

11955

12491

20003

22528

3.Нетни приходи

14669

12628

12767

21657

24315

4.Заети лица

1514

1394

1275

1524

1476

5.ДМА хил.лв.

11852

12296

7947

8814

9816
Показатели

Търговия и услуги

1999

2000

2001

2002

2003

1.Брой единици

149

160

154

160

142

2.Бруто продукция

1246

1637

1710

2221

2640

3.Нетни приходи

7085

9037

10722

14817

12436

4.Заети лица

250

257

291

332

347

5.ДМА хил.лв.

490

599

740

930

2227
Показатели

Транспорт

1999

2000

2001

2002

2003

1.Брой единици

9

6

10

12

12

2.Бруто продукция

 

 

591

584

509

3.Нетни приходи

 

 

807

871

772

4.Заети лица

 

 

65

76

44

5.ДМА хил.лв.

 

 

 

 

 ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (НЕФИНАНСОВ СЕКТОР) ПО ОТРАСЛИ В ОБЩИНА ДРЯНОВО - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Подотрасли на промишлеността

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Брой единици

Преработваща промишленост

60

100.0

58

100.0

60

100.0

63

100.0

64

100.0

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

22

36.7

20

34.5

24

40.0

24

38.1

25

39.1

Производство на текстил и облекло

6

10.0

7

12.1

7

11.7

7

11.1

7

10.9

Производство на лицеви кожи и изделия от тях

1

1.7

1

1.7

-

-

-

-

-

-

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

5

8.3

3

5.2

2

3.3

2

3.2

3

4.7

Производство на дървесна маса, хартия и картон; издателска дейност

-

-

1

1.7

1

1.7

-

-

1

1.6

Производство на химични вещества, продукти и влакна

1

1.7

-

-

-

-

-

-

-

-

Производство на изделия от каучук и пластмаси

5

8.3

6

10.3

6

10.0

4

6.3

4

6.3

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

-

-

1

1.7

-

-

-

-

-

-

Металургия и производство на метални изделия, без машини

6

10.0

5

8.6

7

11.7

11

17.5

9

14.1

Производство на машини и оборудване, без електро-, оптично

7

11.7

8

13.8

5

8.3

5

7.9

5

7.8

Производство на електро-, оптично и друго оборудване

2

3.3

3

5.2

3

5.0

5

7.9

6

9.4

Производство на транспортни средства

1

1.7

2

3.4

2

3.3

2

3.2

1

1.6

Преработваща промишленост, н.д.

4

6.7

1

1.7

3

5.0

3

4.8

3

4.7
60

100.0

Бруто продукция - хил. левове

Преработваща промишленост

13920

100.0

11955

100.0

12491

100.0

20003

100.0

22528

100.0

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

1292

9.3

2086

17.4

2984

23.9

7072

35.4

8217

36.5

Производство на текстил и облекло

..1

..

119

1.0

..

..

2055

10.3

2569

11.4

Производство на лицеви кожи и изделия от тях

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

218

1.6

..

..

..

..

..

..

117

0.5

Производство на дървесна маса, хартия и картон; издателска дейност

-

-

..

..

..

..

-

-

..

..

Производство на химични вещества, продукти и влакна

..

..-

-

Производство на изделия от каучук и пластмаси

452

3.2

627

5.2

659

5.3

672

3.4

608

2.7

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

Металургия и производство на метални изделия, без машини

..

..

1564

13.1

2014

16.1

2159

10.8

1971

8.7

Производство на машини и оборудване, без електро-, оптично

170

1.2

191

1.6

171

1.4

..

..

..

..

Производство на електро-, оптично и друго оборудване

..

..

3143

26.3

1825

14.6

2225

11.1

2588

11.5

Подотрасли на промишлеността

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Производство на транспортни средства

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Преработваща промишленост, н.д.

..

..

..

..

..

..

57

0.3

..

..
2132

15.3


Нетни приходи от продажби - хил. левове

Преработваща промишленост

14669

100.0

12628

100.0

12767

100.0

21657

100.0

24315

100.0

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

1321

9.0

2458

19.5

2739

21.5

8479

39.2

9113

37.5

Производство на текстил и облекло

..

..

134

1.1

..

..

2052

9.5

2980

12.3

Производство на лицеви кожи и изделия от тях

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

221

1.5

..

..

..

..

..

..

..

..

Производство на дървесна маса, хартия и картон; издателска дейност

-

-

..

..

..

..

-

-

..

..

Производство на химични вещества, продукти и влакна

..

..-

-

Производство на изделия от каучук и пластмаси

553

3.8

630

5.0

682

5.3

673

3.1

626

2.6

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

Металургия и производство на метални изделия, без машини

..

..

1659

..

2118

16.6

2383

11.0

2029

8.3

Производство на машини и оборудване, без електро-, оптично

176

1.2

181

1.4

163

1.3

..

..

..

..

Производство на електро-, оптично и друго оборудване

..

..

3189

25.3

1805

14.1

2239

10.3

2652

10.9

Производство на транспортни средства

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Преработваща промишленост, н.д.

..

..

..

..

930

7.3

63

0.3

..

..
2271

15.5

Заети лица

Преработваща промишленост

1514

100.0

1394

100.0

1275

100.0

1524

100.0

1476

100.0

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

108

7.1

119

8.5

122

9.6

189

12.4

216

14.6

Производство на текстил и облекло

..

..

88

6.3

156

12.2

257

16.9

210

14.2

Производство на лицеви кожи и изделия от тях

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

26

1.7

..

..

..

..

..

..

21

1.4

Производство на дървесна маса, хартия и картон; издателска дейност

-

-

..

..

..

..

-

-

..

..

Производство на химични вещества, продукти и влакна

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

Производство на изделия от каучук и пластмаси

39

2.6

55

3.9

54

4.2

44

2.9

46

3.1

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

Металургия и производство на метални изделия, без машини

..

..

..

..

204

16.0

198

13.0

138

9.3

Подотрасли на промишлеността

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн.дял-%

Общо

Отн.дял-%

Общо

Отн.дял-%

Общо

Отн.дял-%

Производство на машини и оборудване, без електро-, оптично

28

1.8

23

1.6

16

1.3

..

..

..

..

Производство на електро-, оптично и друго оборудване

..

..

277

19.9

228

17.9

197

12.9

205

13.9

Производство на транспортни средства

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Преработваща промишленост, н.д.

..

..

..

..

..

..

8

0.5

..

..


Материални дълготрайни активи - хил. левове

Преработваща промишленост

11852

100.0

12296

100.0

7947

100.0

8814

100.0

9816

100.0

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

556

4.7

731

5.9

919

11.6

1496

17.0

2606

26.5

Производство на текстил и облекло

..

..

..

..

1007

12.7

1172

13.3

..

..

Производство на лицеви кожи и изделия от тях

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

53

0.4

..

..

..

..

..

..

..

..

Производство на дървесна маса, хартия и картон; издателска дейност

-

-

..

..

..

..

-

-

..

..

Производство на химични вещества, продукти и влакна

..

..-

-

Производство на изделия от каучук и пластмаси

60

0.5

103

0.8

121

1.5

97

1.1

96

1.0

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

Металургия и производство на метални изделия, без машини

..

..

1782

14.5

..

..

..

..

..

..

Производство на машини и оборудване, без електро-, оптично

..

..

59

0.5

83

1.0

90

1.0

70

0.7

Производство на електро-, оптично и друго оборудване

..

..

452

3.7

402

5.1

438

5.0

436

4.4

Производство на транспортни средства

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Преработваща промишленост, н.д.

..

..

..

..

534

6.7

..

..

..

..
669

5.6

..1 Данните са конфиденциалниПрез 2003 година най-голям относителен дял заемат предприятията за производство на хранителни продукти – 39.1%, следвани от металургия и производство на метални изделия, без машини – 14.1% и производство на текстил и облекло – 10.9%.

С най – малък относителен дял са подотраслите: “Производство на дървена маса, хартия и картон”, издателска дейност” и “Производство на транспортни средства” - с 1,6 %.

В сравнение с 2000 година са закрити предприятия и фирми в подотраслите: “Производство на химически вещества, продукти и влакна” и “Производство на продукти от други неметални минерални суровини”.


Увеличение на дела, спрямо 1999 година, има продукцията от дейностите: производство на текстил и облекло, производство на хранителни продукти, производство на електро-оптично и друго оборудване, което в момента е относително стабилно.

Заетите лица са предимно в сферата на производството на хранителни продукти – 14.6%, в производството на текстил и облекло – 14.2% и в производството на електро-оптично и друго оборудване -13.9%.

Забелязва се една закономерна тенденция – най-голям относителен дял заемат предприятията за производство на хранителни продукти. Те притежават най-голям относителен дял ДМА – 26.5%, реализират най-голям дял нетни приходи от продажби – 37.5% и в тях е най-големият относителен дял заети лица – 14.6%. На второ място се нарежда производството на текстил и облекло и на трето – производството на електро-оптично и друго оборудване.

Развитието на хранително-вкусовата и шивашка промишленост се обуславя от наличието на голям брой свободна работна ръка на територията на общината.

Основните проблеми в сферата на промишлеността са свързани с нелоялната конкуренция, ограничения пазар, ниска производителност на труда и други.

Основни предприятия на територията на Община Дряново са: ВСК “Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД; “Вагонен завод – Интерком” ООД; “Абкокомерс” ООД; “Нико 2003”; “Чех-Йосиф Новосад” ООД; ЕТ “Део” и други.

Изводите, които можем да направим са:


 • Предприятията в общината работят с ненатоварени мощности и с непълен капацитет;

 • Малко са предприятията с доказана пазарна тежест;

 • Голям процент нискоквалифицирана работна ръка;

 • Водеща роля за икономиката в общината има хранително-вкусовата и шивашка промишленост;

 • Слаба експортна дейност.

От проведена анонимна анкета за проучване на местния бизнес в отрасъл “Промишленост” и 100 % частна собственост се наблюдава следното: • Над 80 % от анкетираните извършват оборот за 2004 год. в размер под 1,5 мил.евро.

 • 20 % от тях споделят, че основни проблеми пред развитието на бизнеса им са: нелоялната конкуренция, ограниченият пазар, недостигът на финансови средства и ниската производителност на труда.

 • Незначителна част от тях имат внедрена система за качество от типа ISO, но 80 % от тях желаят и планират да внедрят такава.

 • Повечето от анкетираните смятат, че са информирани само за част от касаещата ги информация, свързана с европейското законодателство.

 • 40 % от анкетираните са оптимистично настроени за перспективите на фирмите им при бъдещо членство в Европейския съюз.

 • Анкетираните споделят, че при интеграцията на страната в ЕС ще има недостиг на квалифицирана работна ръка, поради засилена емиграция, по – добър достъп до европейските капиталови пазари и значително по – голяма прозрачност на вътрешния пазар.

 • Почти всички анкетирани смятат, че имат нужда от обучение, относно кандидатстването и управлението на проекти, финансирани по програми на ЕС.


   1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет