Община стамболово



жүктеу 2.5 Mb.
бет15/15
Дата04.05.2019
өлшемі2.5 Mb.
түріКодекс
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

МАРИЙКА ДЕЛЧЕВА ЛАВКОВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА АНГОВА

МАРИЙКА ТЯНКОВА КОЛЕВА

МАРИЙКА ТЯНКОВА ХАДЖИЕВА

МАРИН ВАНЧЕВ ДЖУНОВ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

МАРКО ВАНЧЕВ МАРКОВ

МАРЧО КОЛЕВ ПЕТРОВ

МИКА ТЕНЕВА ЯКОФОВА

МИЛЕН ВАНЧЕВ ДЕЛЧЕВ

МИЛКА РАЙКОВА КОЛЕВА

МИЛЬО ГОЧЕВ МИТЕВ

МИТКО АТАНАСОВ ДЕЛЧЕВ

МИТКО ПЕТРОВ РАЙЧЕВ

МИТРА ГЕОРГИЕВА МИНЕВА

НАДЕЖДА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОЗОВА

НАЧО МАРАШЕВ СТАЙКОВ

НЕДЕЛЧО ТОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ

НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА БОЙДЕВА

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ГОРЯНОВА

НЕДЯЛКА ЛОЗКОВА ТОДОРОВА

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА

НИКОЛА ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ

НИКОЛИНА ДЕЛЧЕВА ЖЕЛЕЗАНОВА

ПЕЙЧО НЕСТОРОВ ПЕЙКОВ

ПЕНКА ТЕНЕВА ЛАТЕВА

ПЕНЬО ВАНЕВ МАРАШЕВ

ПЕТКА ВАНЧЕВА ЯНЕВА

ПЕТКА МАРКОВА ТАЛЕВА

ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ЛОЗЕВА

ПЕТРА МИТЕВА НИЗАМОВА

ПЕТРА ПЕТРОВА БАДАЛОВА

ПЕТРА РАЙКОВА ПЕТРОВА

ПЕТРАНКА ГАЧЕВА МАРАШЕВА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ТЯНКОВ

ПЕТЪР ЛЕНКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ТРИФОНОВ

ПЕТЬО ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

РАДА ГЕОРГИЕВА МУТОВА

РАДОСТИН ДИМЧЕВ ДИМЧЕВ

РАЙКА КАНЕВА ЙОРДАНОВА

РАЙКА ЛАВКОВА ЕНДЖЕЛИЕВА

РАЙНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА ФИЛИПОВА РУСЕВА

РАЙЧО ГОЧЕВ МАРАШЕВ

РАЙЧО ДЕЛЧЕВ РАЙКОВ

РУМЕН ВЕЛИНОВ ГОРЯНОВ

РУСИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

РУСИ КОЛЕВ ТОДЕВ

РУСИ ЛАТЕВ ДЖАМБАЗОВ

РУСКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

РУСКА КОЛЕВА ДИМЧЕВА

РУСКА ТОДЕВА ДИМИТРОВА

РУСЮ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

СЛАВА ЛАТЕВА МАРКОВА

СЛАВКА ВЪЛКОВА РАЙЧЕВА

СЛАВКА МИТКОВА ТЯНКОВА

СОФИЯ СТОИЛОВА СТАЙКОВА

СПАС ГОСПОДИНОВ ДИКОВ

СТАЙКА ЛАВКОВА ТАЛЕВА

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН РУСЕВ ВАНЕВ

СТОЯН НИКОЛАЕВ ДЕЛЧЕВ

СТОЯНКА ДИМОВА АРАКЧИЕВА

ТАЛУНКА ПЕТКОВА РАЙЧЕВА

ТАЛЮ АНГОВ ТАЛЕВ

ТАЛЮ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ТАНЧО БОЙДЕВ АНГОВ

ТАНЯ ПЕТКОВА НОЧЕВА

ТАТЯНА ДЕЛЧЕВА РАЙКОВА

ТАШИНА ГЕОРГИЕВА БУРГОВА

ТЕНЧО ВАНЧЕВ МАРКОВ

ТЕНЮ ИВАНОВ ТЕНЕВ

ТЕНЮ МАРКОВ ТИНКОВ

ТЕНЮ ТЯНКОВ ТЕНЕВ

ТИХОМИР СЪБЕВ БАТУРОВ

ТОДОР КОЛЕВ РАЙКОВ

ТОДОРКА ГАНЕВА ТЕНЕВА

ТОНКА ТОДОРОВА БОЙЧЕВА

ТЯНА ВАНЧЕВА МАРАЗОВА

ТЯНА ВЛАХИНОВА МАРАШЕВА

ТЯНА ИВАНОВА КОЛЕВА

ТЯНА ПЕЙКОВА ДИМИТРОВА

ТЯНКА ГОСПОДИНОВА ПЕНЕВА

ТЯНКА МАРИНОВА РАДЕВА

ТЯНКА ПЕТЕВА АНГОВА

ХРИСТИНА МАРКОВА ЛАТЕВА

ХРИСТОС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ХУБЕН ТАЛЕВ НОЧЕВ

ЦВЕТАНА РУСЕВА ДИМЧЕВА

ЯНА СЕВОВА НАСТЕВА

ЯНКА РАЙКОВА ЕШИЛЕВА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЦАРЕВА ПОЛЯНА КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 026

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДНАН ФАИК АХМЕД

АЙСУН МЮМЮН ЮСЕИН

АЙТЕН ХИКМЕТ ЕМИН

АЙХАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

АЙХАН ХАЛИЛ МЕХМЕД

АЙШЕ ИСА САЛИ

АЛИ МУСТАФА ЮСЕИН

АНАСТАС ТЕНЕВ АНАСТАСОВ

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ЛАЛЕВА

АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАШОВ

АНГЕЛ ДЕЛЕВ РУСИНОВ

АНГЕЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТОЕВ СТАНКОВ

АНГЕЛИНА ЯНКОВА ЯНКОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА РАМАДАН

АНТОН СПАСОВ СПАСОВ

АРИФ КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

АСЕН МИТКОВ МЛАДЕНОВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА СЕВОВА

АХМЕД АБДУРАХМАН СЮЛЕЙМАН

АХМЕД КАЛИНКОВ МИТКОВ

АХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

БАЙРЯМ САЛИ АЛИ

БАТУР МИТРЕВ СТАНКОВ

БАХАР ЯШАР ЯШАР

БЕЙХАН ЮСУФ САЛИ

БЕХЧЕТ ЕРДЖЕБ АЛИ

БИЛГИН БЕХЧЕТ РЕДЖЕБ

БОЙКА АНГЕЛОВА МИТЕВА

БОЙЧО ХРИСТОВ БОЙДЕВ

БОНЧО ТЕНЕВ ТЕНЕВ

БОРИС СЕВДАЛИНОВ АЛЕКОВ

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ СЕВОВ

ВАСИЛ РОСЕНОВ АПОСТОЛОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ СТОИЛОВ МИХОВ

ВАСИЛ ТОНЧЕВ ГУМАРОВ

ВАСИЛКА СТОЙКОВА МИХОВА

ВЕЛИЧКА МИТРЕВА БОТУРОВА

ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА АРНАУДОВА

ВЕСЕЛИНА ДЕНЕВА НЕДЕВА

ВЕСКА ПЕТРОВА СТАМОВА

ВИОЛЕТА ДОЧЕВА ДЕЛЧЕВА

ГАЛЯ РАФАИЛОВА ДИВАНОВА

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТАНКОВСКИ

ГЕОРГИ ДЕНЕВ СЛАВОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

ГЕРГАНА ДАНАИЛОВА КОЛЕВА

ГЕРГАНА ДЕЛЧЕВА СЛАВОВА

ГИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

ГИНКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

ГИНКА ТОДЕВА РУСИНОВА

ГРОЗДАНКА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА

ГЮЛЕЗАР ЮСЕИН МЕХМЕД

ГЮЛЮСТАН ЯШАР ЯШАР

ГЮНАЙ СЕИД АЛИ

ГЮНЕР БЕХЧЕТ РЕДЖЕБ

ДАНКА ВЪКОВА ДЕЛЧЕВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА РАДЕВА

ДЕЛКА ГОГОВА СЛАВОВА

ДЕЛКА ГОСПОДИНОВА ЦАНОВА

ДЕЛКА КОЛЕВА ИЛИЕВА

ДЕЛКА ЛАТЕВА СТЕФАНОВА

ДЕЛКА МАРИНОВА ПЕТРОВА

ДЕЛКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ДЕЛЧО ГИНЕВ БОЙДЕВ

ДЕЛЬО МЕТОДИЕВ РУСИНОВ

ДЕЛЯН МИТКОВ ДЕЛЧЕВ

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

ДЕЯНА ЛЕЧЕВА ИВАНОВА

ДЖАНСУ КАРАКУРТ

ДИЛЯНА МАНОЛОВА ДЕЛЧЕВА

ДИЛЯНА СЕВДАЛИНОВА АРНАУДОВА

ДИМИТРИЯ ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МИТРЕВ БЕЛЕВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ МАРИНОВ

ДИЯНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ДИЯНА ГОГОВА ЛАЛОВА

ДИЯНА РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА

ДОРКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА

ДОРКА ЛАТЕВА КАРАНЕЙЧЕВА

ДОРКА МАНОЛОВА ДОЙЧЕВА

ДОРКА ПЕТКОВА ОВЧАРОВА

ДУРГАДЪН РАМАДАН АХМЕД

ДЯЛКО МИТРЕВ ДЕРМЕЛИНГОВ

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ЕЛЕНА СПАСОВА СТАНКОВА

ЕЛЕНКА МИТЕВА КОЛЕВА

ЕЛЕНКА ТЕНЕВА ТЕНЕВА

ЕЛИН ВЕЛИНОВ ЧАВДАРОВ

ЕЛИС АЙХАН МЕХМЕД

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ТЕНЕВА

ЕЛКА МИЛЧЕВА СТАЙКОВА

ЕМБИЕ ДУРГУТ БАЙРАМ

ЕМБИЕ МУРАД АЛИ

ЕМИНЕ РАСИМ ЮСЕИН

ЕРДЖАН ХАЛИЛ АХМЕД

ЕРДИНЧ МЮМЮНАЛИ МЕХМЕД

ЖЕЛКА МИТРЕВА БЕЛЕВА

ЖЕЧКА МИНКОВА ЯНЧЕВА

ЗИЙНЕП ИСУФОВА ХАФЪЗОГЛУ

ИВА РАДКОВА ЛАТЕВА

ИВАН ГОГОВ ИВАНОВ

ИВАН МИТРЕВ БОТУРОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ГИНЕВА

ИВАНКА ТОНЕВА ЖЕЛЕВА

ИВЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА ЛАЛЕВА

ИДРИС МЕХМЕД ЮСЕИН

ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ

ИЛЯЗ ЮСЕИН АФУЗ

ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ

КАДРИЕ ДУРАН МЕХМЕД

КАЛИНА ПЕТРОВА ТЕНЕВА

КАЛИНА РОСЕНОВА АПОСТОЛОВА

КАЛИНКА АСЕНОВА МИТКОВА

КАМЕН МАРАШЕВ ЯНКОВ

КАНА АЛЕКСАНДРОВА МАНОВА

КАНА НЕСТОРОВА ЙОРДАНОВА

КАТЕРИНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

КАТЕРИНА ИВАНОВА ТЕНЧЕВА

КЕНАН НЕДЖАТИН ИБРЯМ

КЕРА МИТРЕВА КУРИЕВА

КЕРИМЕ ХАСАН МЕХМЕД

КОЛЬО ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

КОЛЯ ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА

КОСТА КОСТАДИНОВ ШЕХИНОВ

КРАСИМИР РУМЕНОВ КОСТАДИНОВ

КЯЗИМ ФЕИМ АЛИ

ЛЕВЕНА СПАСОВА ЯНЧЕВА

ЛЕМАН ЮСУФ САЛИ

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПАШОВА

ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ЛАЛЕВ

МАНОЛ ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

МАНОЛ КОЛЕВ ДОЙЧЕВ

МАРА ДЕЛЧЕВА ТЕНЕВА

МАРИЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА

МАРИН МИТКОВ ДЕЛЧЕВ

МАРИНА РАЙЧЕВА КИРЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ ГАЛАТЬОНОВА ТАНКОВСКА

МАРИЯ ГРОЗЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

МАРИЯ КИРИЛОВА ШЕХИНОВА

МАРИЯ МИТРЕВА ДЕРМЕЛИНГОВА

МАРИЯ РУСИНОВА АНГЕЛОВА

МАРИЯН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА СТОИЛОВА

МАРТИНА БОНЧЕВА ТЕНЕВА

МЕЛЕК ЙОЗКАН

МЕРИЕМ ТААКИ МУСТАФА

МЕСРУ ТАКИ МУСТАФА

МЕХМЕД РАШИД ДУРМУШ

МЕХМЕД ХАЛИЛ ЮСЕИН

МИЛЕНА СПАСОВА ЯНЧЕВА

МИТКО МАРИНОВ ДЕЛЧЕВ

МИТКО РУСЕВ АНГЕЛОВ

МИТРЮ ИВАНОВ МИТРЕВ

МИТЮ ИЛИЕВ МАТЕВ

МУРАДИЕ МЕХМЕД РАМАДАН

МЮМИН КАРАКУРТ

МЮМЮН МЕХМЕД МЕХМЕД

МЮМЮН ЮСЕИН АФУЗ

МЮМЮН ЮСЕИН ЕМИН

МЮМЮНЕ МЕХМЕД АЛИ

МЮМЮНЕ ХАЛИЛ КАРАГЬОЗОВА

НАДЕЖДА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЯ ФИДАНКОВА АНДРЕЕВА

НАЙЛЯН ФЕХИМ КАРАКУРТ

НАСКО ТЕНЕВ ЙОРДАНОВ

НАТАША КАМЕЛИЕВА РАНГЕЛОВА

НЕДЖАТИН ЮМЕР ИБРЯМ

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА

НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

НЕДЯЛКА ТАШЕВА ДИМИТРОВА

НЕЗИХА МЮМЮН ЕМИН

НИКОЛА ДИМИТРОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА

НИЦА МАРАШЕВА ТЕНЕВА

НУРАЙ БЕХЧЕТ РЕДЖЕБ

НУРАЙ СЕИД САЛИ

ОРХАН НАЙДЕНОВ МИТКОВ

ПАВЛИНА ИВАНОВА БОРИСОВА

ПЕНКА МИРЧЕВА МИТЕВА

ПЕНКА ТЯНКОВА СТОЯНОВА

ПЕРВИН ВЕЛИ РАМАДАН

ПЕТКО БЕЛЕВ РАДЕВ

ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ХАРМАНДЖИЕВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ТАКОВ МАРКОВ

ПЕТЪР ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

ПЛАМЕН БОЙЧЕВ ХРИСТОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ

РАДКО ПЕТКОВ ЛАТЕВ

РАЙНА ЖЕЛЯЗКОВА ТОНЧЕВА

РАЙНА КРАСИМИРОВА МУТЛУ

РАЙНА ТЕНЕВА КОЛЕВА

РАМАДАН РАСИМ МЕХМЕД

РАМАДАН ХАЛИЛ МУРАД

РЕМЗИЕ ИСА АЛИ

РОСЕН ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ

РУЖА АНГЕЛОВА БОЙДЕВА

РУЖДИ МЮМЮНАЛИ АЛИ

РУМЕН КОСТАДИНОВ КОЛЕВ

САБРИЕ АРИФ АХМЕД

САБРИЕ ХАБИБ ХАБИБ

САЛИ РАШИД МУСТАФА

СВЕТЛА МИРЧЕВА РАДЕВА

СВИЛЕН РУСЕВ МИХАЙЛОВ

СЕВГИН ВЕЛИ РАМАДАН

СЕВГИН ГЮНАЙ СЕИД

СЕВДА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

СЕВДА СЕДЕТИНОВА СЕДЕТИНОВА

СЕВДИЕ РАМАДАН МЕХМЕД

СЕВЕРИН СВИЛЕНОВ РУСЕВ

СЕВИЛ СЕЛЯХТИН МЕХМЕД

СЕВИЛАЙ НЕДЖАТИН ИБРЯМ

СЕВИМ ЯШАР ИБРЯМ

СЕЗГИН АЛИ МУСТАФА

СЕЗГИН ГЮЛЮСТАН ЯШАР

СЕМРА СЕЛЯХТИН СЬОНМЕЗ

СЕНИХА ДУРМУШАЛИ МЮМЮН

СЕФЕР ИБРЯМ МЕХМЕД

СИБЕЛ СТАЙКОВА МЛАДЕНОВА

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

СНЕЖАНА ДИМЧЕВА АРНАУДОВА

СПАС ЯНЧЕВ АРНАУДОВ

СПАСИМИРА СТЕФАНОВА АПОСТОЛОВА

СТАНКА АСЕНОВА МИТКОВА

СТЕФАН ДЕЛЧЕВ ЧОЛАКОВ

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЙКА ГИНЕВА ГОГОВА

СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

СУНАЙ БАЙРЯМ САЛИ

ТААКИ НИАЗИ МУСТАФА

ТАНКА ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА

ТАТЯНА ВЪЛЧЕВА МАРИНОВА

ТЕНЬО МАРЧЕВ ТЕНЕВ

ТИНКА ХРИСТОВА ЯНКОВА

ТОДОР АНДРЕВ ОВЧАРОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

ТОДОРКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА

ТОНКА ИВАНОВА ЯНКОВА

ТОНКА СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА

ТОНЮ ТЕНЕВ ТОНЕВ

ТУНДЖАЙ БАЙРЯМОВ САЛИЕВ

ТЮРКЯН ШУКРИ ЯШАР

ТЯНКА ПЕТКОВА МАРКОВА

ФАИК ОСМАН АХМЕД

ФАНКА АСЕНОВА РУСИНОВА

ФАТМА МЮМЮН АЛИ

ФАТМЕ АПТУРАХМАН АФУЗ

ФАТМЕ МЕХМЕД ЮСЕИН

ФЕИМ БАЙРАМ ХАБИБ

ФЕЙМЕ АЛИ ДУРМУШ

ФЕЙМЕ РАМАДАН МУРАД

ФЕРИДЕ БЕКИР ЯШАР

ФЕХИМЕ САДУЛА СЮЛЕЙМАН

ФИДАНКА ЛЮБЧЕВА АНДРЕЕВА

ФИДАНКА ШИБИЛОВА МИТКОВА

ФИРДЕС ГЮЛЮСТАН ЯШАР

ХАБИБЕ АЛИ ЮСЕИН

ХАЗЕЛ МЮМЮНАЛИ МУРАД

ХАЛИМ МЕХМЕД АПТУЛА

ХАСАН ГАЛОВ ДИВАНОВ

ХАТЧЕ ИЛЯЗ ОСМАН

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

ХРИСТИНА БОЙКОВА МИТЕВА

ХРИСТО РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ

ХЪЛМИ ЮЗЕИР МЮМЮН

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ШАБАН ЯШАР ЯШАР

ШЕНОЛ РАМАДАН ХАЛИЛ

ШИНКА МЛАДЕНОВА ТРАЯНОВА

ЩИЛЯН ИВАНОВ ПЕЕВ

ЮЗКАН ГЕРГИНОВ АСЕНОВ

ЮКСЕЛ ФИДАНОВ ЛЮБЧЕВ

ЮСЕИН ЕМИН АФУЗ

ЮСУФ ХАСАН МУСТАФА

ЯНКА ФИДАНКОВА ЛЮБЧЕВА

ЯНЧО СТОЯНОВ АРНАУДОВ

ЯШАР МЕХМЕД ЯШАР



Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........
Каталог: images -> File
File -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Міне көптен күткен 1 қыркүйек келді
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы
File -> Абсолютизм
File -> Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу Қашқынова Ж. Е. Қарағанды қаласы «Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған облыстық балалар үйі»
File -> Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет