Община стамболовожүктеу 2.5 Mb.
бет4/15
Дата04.05.2019
өлшемі2.5 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

СЕЛИМЕ САДУЛА ЕМИН

СЕЛЯХТИН НАЗИФ САЛИФ

СЕМИХА АПТИКАДИР РАМАДАН

СЕМО СЕМОВ ХАДЖИЕВ

СЕМРА ХАККЪ НАСУФ

СЕНИХА НЕДЖАТИНОВА ИБРЯМ

СЕРГЕЙ СЛАВЧЕВ КРАСИМИРОВ

СЕРКАН КЬОПРЮЛЮ

СИБЕЛ ЮКСЕЛ АЛИ

СИМО СТОЯНОВ МАРЧЕВ

СИНАН ЙОЗДЖАН

СЛАВЧО МИЛЕНОВ ХРИСТОВ

СТЕФКА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

СТОЯН ЙОСИФОВ МАРЧЕВ

СУНАЙ САДУЛА РАИМ

СЪДЪКА БЕКИР ХАСАН

СЪДЪКА ШАБАН ШАБАН

СЮЛЕЙБЕ АХМЕД МУСТАФА

СЮЛЕЙМАН КАСИМ РАСИМ

ТАСИМ АДЕМ ХАСАН

ТАХСИН ЙОЗТЮРК

ТЕВФИК ЙОЗТЮРК

ТЕФИК МУСТАФА ТЕФИК

ТУНДЖАЙ СЕИДАХМЕД ИБРЯМ

ТЮЛАЙ МУСТАФА ХАДЖЪОГЛУ

ТЮРКЯН ХАЙРИ ДЕНИЗ

ФАИК ШЕРИФ ВЕЛИ

ФАТИХ ЧАВУШ

ФАТМЕ КАСИМ МЕХМЕД

ФАТМЕ САБРИ БЕКИР

ФАТМЕ ХАСАН ТАХИР

ФАТМЕ ШАБАН ЮСЕИН

ФАТМЕ ЮСЕИН РАСИМ

ФАТМЕГЮЛ САЛИФ ЮСЕИН

ФАХРИ БЕКИР АХМЕД

ФЕЙМЕ САДУЛА АКИФ

ФЕРАД ФЕРАД МУРАД

ФЕРДАНИЕ АВНИ МЕХМЕД

ФЕРИДЕ ГАЛИБ ЯКУБ

ФИДАН ИСАЕВ АСЕНОВ

ФИДАН ФИДАНОВ ИСАЕВ

ФИДАНКА СЪБЕВА ОГНЯНОВА

ФИКРИЕ ГАЛИБ МЕХМЕД

ФИЛИП РАДЕВ СИМЕОНОВ

ФИЛИП ХРИСТОВ ЛАТИНОВ

ХАБИБЕ МЕХМЕД ШАБАН

ХАБИБЕ НАИМ ИЗЕТ

ХАБИБЕ ЮСУФОВА МУСТАФОВА

ХАЗЕЛ АЛИОСМАН ТЕРЗИЕВА

ХАЗЕЛ БЕКИР ОСМАН

ХАЗЕЛ ИЛМАЗ САБРИ

ХАЙРИ ХАЛИБРАМ ДЕНИЗ

ХАЙРИЕ АЛИ МУСТАФА

ХАКИМЕ АЛИ ВЕЛИ

ХАЛИБРЯМ АНИФЕ ХАЛИБРЯМ

ХАЛИД ХАМИД ЗАИД

ХАЛИЛ АЛИ СЮЛЕЙМАН

ХАЛИЛ ЛАТИНОВ ХРИСТОВ

ХАЛИЛ СЕИДАХМЕД ИБРЯМ

ХАЛИЛ ХАСАН ЯКУБ

ХАМДЕ МУСТАФА САДУЛА

ХАМДИ МЕХМЕДОВ ТЕРЗИЕВ

ХАМДИ ХАСАН МУРАД

ХАМИШ ХАЛИЛ САЛИФ

ХАСАН МЕХМЕД МЮМЮН

ХАСАН МУСТАФА ЮСЕИН

ХАСАН МЮМЮН СЮЛЮМАН

ХАСАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН

ХАСАН ШАИБОВ ШАИБОВ

ХАСИНЕ ЯКУБОВА МУСТАФОВА

ХАТИДЖЕ МОХАМЕД КЪРВЕЛИ

ХАТИДЖЕ МЮМЮН ХАСАН

ХАТИДЖЕ РАХИМЕ МИХАЙЛОВА

ХАТКЕ МЕХМЕД ШЕРИФ

ХАТЧЕ ЕМИН КАЗИ

ХАТЧЕ ИДАЕТ ИСМАИЛ

ХАТЧЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ХАФИЗЕ ГЮНЕШ

ХРИСТИНА МИТЕВА ЛАТИНОВА

ХЮМЮД ХАЛИД ХАМИД

ХЮРЮ РАМАДАН ВЕЛИ

ШАБАН АЛИ ЕЮБ

ШАЗИЕ АПТУЛА КЪРМАДЖИ

ШЕКИФЕ ЮСЕИН КАДИР

ШЕНАЙ ЮСЕИН АЛИ

ШЕНГЮЛ СЕЙДУЛАХ ИБРЯМ

ШЕРИ ЮСЕИН ИБРЯМ

ШЕФИЕ МЕХМЕД НАСУФ

ШУАИБ НЕДЖАТИН САБРИ

ШУКРИ БЕКИР БЕКИР

ШУКРИЯ ЮСЕИН ИБРАМ

ШЮКРИ АЙНУР МЮМЮН

ЮЗКАН ХАЛИЛ АЛИ

ЮЗЛЕМ ДЕМИР

ЮЗЛЕМ ХАЛИЛ АЛИ

ЮКСЕЛ АЛИ ОСМАН

ЮКСЕЛ АЛИ ХАЛИЛ

ЮКСЕЛ СЕФЕР НУРИ

ЮЛИЙ ИЛИЕВ ОГНЯНОВ

ЮЛИЯН ИЛИЯНОВ СЕРАФИМОВ

ЮЛИЯН МИТЕВ ОГНЯНОВ

ЮЛИЯН СЕРАФИМОВ МИТЕВ

ЮЛИЯНА ЕМИЛОВА ГЕРАСИМОВА

ЮМЕР РЕДЖЕБ ШЕРИМЕХМЕД

ЮММЮ АХМЕД ХАСАН

ЮМЮГЮЛ АПТИ САДУЛА

ЮМЮГЮЛ СЕЙДАХМЕД МЕХМЕД

ЮРКЮШ МУТЛУ

ЮРКЮШ АЛИОСМАН ХАСАН

ЮРКЮШ ЮМЕРОСМАН ХАСАН

ЮСЕИН МУСТАФА МЮМЮН

ЮСЕИН ХАЛИЛ НУРИ

ЯКУБ БЕХЧЕТ ЯКУБ

ЯКУБ НАСЪФ МУСА

ЯСЕН РУСАЛИНОВ ДЕМИРЕВ

ЯФЕР АЛИ АРАБАДЖЪ

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛОБРАДОВО КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 007

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДЕМ САЛИМ АДЕМ

АДЕМ СЮЛЕЙМАН АДЕМ

АДНАН ЙОЗТЮРК

АЗИЗЕ ЮСЕИН АХМЕД

АЗИМЕ ЮСЕИН МЮМЮН

АЙГЮЛ ЕМИН СОЛМАЗ

АЙДЪН АПТИ ВЕЛИ

АЙХАН АХМЕД НУРИ

АЙШЕ МЕМИШ

АЙШЕ МУСТАФА СЕЛИМ

АЙШЕ МУСТАФА ХАЛИБРАМ

АЙШЕГЮЛ РАМАДАН МЕМИШ

АЛЕКО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

АНА АЛДИНОВА СВЕТЛИНОВА

АНА ИВАНОВА МИТЕВА

АНА МИТЕВА ТЕРЗИЕВА

АНА МЛАДЕНОВА АЛДИНОВА

АНЕЛИЯ ЮЛИАНОВА ШАКИР

АНЕТА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА

АНТОН ХУБЕНОВ МИТЕВ

АНЧЕ МИТКОВА МАРИНОВА

АНШЕ МЕХМЕД АХМЕТ

АПТИ ДЖАФЕР АПТИ

АПТИКАДИР СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН

АПТИЛЯЗИМ ХАЛИЛ МУСТАФА

АПТУЛА ЮСЕИН ХАЛИЛ

АСЕН БИСЕРОВ АНГЕЛОВ

АСЕН ДАНАИЛОВ ОГНЯНОВ

АСИЕ МУСТАФА ЮСЕИНОВА

АСЯ ТИХОМИРОВА МОЛЛОВА

АТИЕ ИЛЯЗ СМАИЛ

АХМЕД АЗИС СЕЛИМ

АХМЕД АЗИС ЮМЕР

АХМЕД МАХМУД АХМЕД

АХМЕД МУСТАФА ЮМЕР

АХМЕД ЯКУБ НУРИ

БАСРИ МУСТАФА МЮМЮН

БЕЙСИМ МАХМУД ЕМИН

БЕЙСИМ ЮСНИЕВ БЕКИРОВ

БЕЛЧИН СЕВДАЛИНОВ МАРИНОВ

БИЛЯН СВЕТЛИНОВ АНТОНОВ

БЛАГОВЕСТ МИЛЕНОВ ГОРАНОВ

БЮЛЕНТ БЕКИР МЕМИШ

ВЕЛИ ШЕРАФЕТ САЛИ

ВЕСА ЕМИЛОВА АРГИРОВА

ВЕСЕЛИН МИТКОВ ИСАЕВ

ВИОЛЕТА АЛДИНОВА ПАТЕВА

ГАЛИНА ИЛИЯНОВА ИСАЕВА

ГАЛЯ АЛБЕНОВА ДОЙМИХЕН

ГАЛЯ ИСАЕВА МИТЕВА

ГАЛЯ МЛАДЕНОВА ГЮВЕН

ГАЛЯ СЕВДАЛИНОВА ТЕРЗИЕВА

ГЕРГАНА СВЕТОСЛАВОВА АНГЕЛОВА

ГЮЛДЖАН КОДЖАМОЛЛА

ГЮНАЙ БЕКИР МЕМИШ

ДЕНИС БИСЕРОВ ИСАЕВ

ДЕНИС МЛАДЕНОВ АЛДИНОВ

ДЕНИСЛАВ ЙОСИФОВ СВЕТЛИНОВ

ДЕСИСЛАВ СТИЛЯНОВ ИСАЕВ

ДЕЯН МИЛЕНОВ ИСАЕВ

ДЖЕМАРТИН МЕХМЕД АХМЕД

ДЖЕНГИЗ АЙДЪН ВЕЛИ

ДЖЮНЕЙТ ЙОЗТЮРК

ДУЙГУ ГЮВЕН

ЕВГЕНИ АСЕНОВ ДАНАИЛОВ

ЕВГЕНИЙ АСЕНОВ ДАНАИЛОВ

ЕВГЕНИЯ ИЛИЯНОВА МЕРДЖАНОВА

ЕЛИН АНТОНОВ ИСАЕВ

ЕМА ИСАЕВА ЧАУШЕВА

ЕМЕЛ ДЖЕМАРТИН МЕХМЕД СЕМОВА

ЕМИЛ БОГДАНОВ МИХАЙЛОВ

ЕМИЛИЯ АНТОНОВА МЕРДЖАНОВА

ЕМИЛИЯ МИТЕВА МИТЕВА

ЕМИНЕ ВЕЛИ ХАСАН

ЕНВЕР ДЖАФЕР АПТИ

ЕНВЕР ЮМЕР ЮМЕР

ЕНИС АРДАЛЪ

ЕРГЮЛ ХАЛИЛ ОСМАН

ЕРДАЛ ЕНВЕР ЮМЕР

ЕРДЕТ АПТИКАДИР СЮЛЕЙМАН

ЕРДЖАН НАСИМ СМАИЛ

ЕРТАН НАСИМ СМАИЛ

ЕРХАН ШАИБ ХАЛИЛ

ЖУЛИЕТА ИСАЕВА ЧАКЪРОВА

ЗАЙДЕ РАШИД МЕХМЕД

ЗАФЕР ГЮЛЕР

ЗАФИР ИСАЕВ АРАБАДЖИЕВ

ЗЕЙНЕБ ХАККЪ ХЮСНЮ

ЗЕКИЕ МЕХМЕД ЙОЗСОЙ

ЗИДИКА ДЖАЛИЛ ВЕЛИ

ЗИЛЯ ЗАИД АЗИС

ЗИНЕБ МУСИН ХАСАН

ЗИНЕБ ЮМЕР СМАИЛ

ИЛИАНА МИЛКОВА ИСАЕВА

ИЛИЯН АЛЕКСИЕВ РУСИНОВ

ИЛМИЕ МЮМЮН АДЕМ

ИМАН АХМЕД ЮМЕР

ИМАН АХМЕД ЮМЕР

ИМАН МЮМЮН ИСМАИЛ

ИМАН СЮЛЕЙМАН ЕМИН

ИММАН МЕХМЕД ЮЗЕИР

ИРИНА АСЕНОВА КАХРАМАН

ИСАЙ АСЕНОВ ЙОСИФОВ

ИСАЙ ЩИЛЯНОВ МИХАЙЛОВ

ИСМАН ИСМЕТ ИСМАИЛ

ИСМАН ЮСЕИН ДЖЕЛИЛ

ИСМЕГЮЛ ИСМАИЛ ХАЛИЛ

ИСМЕТ ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИ

ИФЕТ МЕХМЕД НУРИ

ЙОЗЛЕМ ЙОЗГЮР

ЙОСИФ НАСКОВ СВЕТЛИНОВ

КАДИР СЮЛЕЙМАН АДЕМ

КАМЕЛИЯ БЕЛЧИНОВА ДЖИВАН

КИРИЛ СИМЕОНОВ ЧАУШЕВ

КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ НАСКОВ

КРАСИМИРА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

КЯНИЕ МУСТАФА ХАСАН

ЛЕЙЛА ИЛЯЗ МУСТАФА

ЛИЛЯНА АНДОНОВА ЙОЗГЕЧ

МАРИЯНА НАСКОВА КАЛИНОВА

МАЯ БИСЕРОВА МИЛЕНОВА

МЕДИХА ЮМЕР АХМЕД

МЕДИХА ЮСУФ АХМЕД

МЕЛИКЕ ДИНЧЕР

МЕЛИХА АДЕМ АЛИОСМАН

МЕЛИХА МУСТАФА ОСМАН

МЕРИЕМ КЪЛЪЧ

МЕРТ ДЖИВАНОГЛУ

МЕРТ ЕРГЮЧ

МЕТИН ВЕЛИ АЛИ

МЕХМЕД АЗИС МЕХМЕД

МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД

МИЛАН НАСКОВ МИТЕВ

МИЛЕН ИСАЕВ ИСАЕВ

МИЛЕНА НАСКОВА КАЛИНОВА

МИЛЕНА ФИДАНОВА ОГНЯНОВА

МИЛЕНА ХУБЕНОВА АНТОНОВА

МИЛЕНА ЩЕРЕВА ЕМИЛОВА

МИЛЧО ЮЛИЯНОВ АРГИРОВ

МИНА МЛАДЕНОВА АТА

МИРЕНА МИТЕВА ОГНЯНОВА

МИТКО АНТОНОВ АЛДИНОВ

МИХАИЛ АЛДИНОВ КЮЧЮКОВ

МЛАДЕН АЛДИНОВ ХАДЖИЕВ

МЛАДЕН ИСАЕВ ХАДЖИЕВ

МЛАДЕН МИТЕВ АНТОНОВ

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ

МЛАДЕН ХУБЕНОВ МИТЕВ

МУСИН МАХМУД ЕМИН

МУСТАФА КОДЖАБЪЙЪК

МУСТАФА АПТИЛЯЗИМ ХАЛИЛ

МУСТАФА МУСТАФА ЮЗЕИР

МУСТАФА МУСТАФА ЮМЕР

МУСТАФА ТАЛИБ МУСТАФА

НАДЕЖДА ИСАЕВА АРАБАДЖИЕВА

НАДЕЖДА ХУБЕНОВА ДЕНИЗ

НАДЖИЕ КАДИР ЮМЕР

НАДЯ АЛЬОШЕВА ХАДЖИЕВА

НАДЯ ЗАФИРОВА ЧАУШЕВА

НАЗИФЕ РАШИДОВА БЕКИРОВА

НАЛАН НЕЖДЕТ МАХМУД

НАРИН АХМЕД ТРИФОНОВА

НАСИМ СМАИЛ АХМЕД

НАСКА КРАСИМИРОВА НАЛБАНТОВА

НАСКО КАЛИНОВ ЯСЕНОВ

НАСКО МИТЕВ ЕМИЛОВ

НАТАЛИЯ РАЙЧЕВА ЕМИЛОВА

НЕВЕНА ИСАЕВА АСЕНОВА

НЕВЕНА МИТКОВА АЛДИНОВА

НЕВЕНА ЮЛИЯНОВА БЕКЯРОВА

НЕВРИЕ МУСТАФА АЛИ

НЕДРЕТ АХМЕД МАХМУД

НЕЖДЕТ АХМЕД МАХМУД

НЕНКА КИНОВА СТРАХИЛОВА

НЕСИБЕ АХМЕД НУРИ

НЕФИДЕ КАДИР СЮЛЕЙМАН

НЕФИДЕ ЮСНЮ ХАСАН

НЕФИЗЕ ЮСУФ ХАЛИЛ

НЕХИМЕ ЮНУЗ ЮМЕР

НЕША СТИЛИЯНОВА ИСАЕВА

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ

НИНА НАСКОВА ЕМИЛОВА

НИХАЛ ЯЗАР

НОРА ВАСИЛЕВА СЕРАФИМОВА

НУРАЙ ЕРГЮЛ ХАЛИЛ

НУРИТИН МЕХМЕД АХМЕД

НУРСЕЛ ЯФЕР КАЯ

НУРТЕН НУРИТИН АКЧА

НУТИЕ АРИФ АХМЕД

НУТИЕ РАИФ СМАИЛ

ОСМАН АДЕМ СЮЛЕЙМАН

ОСМАН ХАЛИЛ ОСМАН

ПЕРИХАН ОРХАН ХАЛИЛ

РАДИН БОГДАНОВ МИХАЙЛОВ

РАИФ СМАИЛ АХМЕД

РАЙНА ИСАЕВА ЕМИЛОВА

РАФЕТ ИБРЯМ АХМЕД

РОЗА ВАЛЕНТИНОВА ХАДЖИЕВА

САДИКА ДЖЕЛИЛ СЮЛЕЙМАН

САМУИЛ АНДРЕЕВ СЮЛЕВ

САНИЕ МУСТАФА ЕМИН

САФИЕ МУСТАФА ОСМАН

САШО ЮЛИЯНОВ ЮЛИЯНОВ

СВЕТЛА МИТЕВА ДЕМИР

СВЕТЛА СВЕТЛИНОВА ХАДЖИЕВА

СВЕТЛАНА АНТОНОВА АЛДИНОВА

СВЕТЛАНА ЮРИЕВА ЮЛИЯНОВА

СВЕТЛИН АНТОНОВ АЛДИНОВ

СЕВАЕТИН РАШИД ЮЗЕИР

СЕВГИ ГЮЛЕР

СЕВГЮЛ НУРИТИН КЮЧЮК

СЕВДА МАРТИНОВА ПАТЕВА

СЕВДА РАДОСЛАВОВА ОГНЯНОВА

СЕВДА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА

СЕВДА ТРАЯНОВА БАЛАБАН

СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ОДАБАШЪ

СЕВДЖАН ВАТАНСЕВЕР

СЕВЕРИН АСЕНОВ ПАШОВ

СЕВЕРИН БИСЕРОВ ИСАЕВ

СЕВЕРИН ИСАЕВ ДЕНИСОВ

СЕВЕРИН СЕРАФИМОВ РАДАНОВ

СЕВЕРИН ТАЛЕВ МИТЕВ

СЕВИНЧ РАШИД ГЬОНЮЛ

СЕДИХА НАСЪФ МЕХМЕДАЛИ

СЕЛАХАТТИН ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИ

СЕЛВЕР ЮСЕИН МУСТАФА

СЕЛИМ АЗИС СЕЛИМ

СЕЛМА МУСИН МАХМУД

СЕМРА ЮСЕИН КЪЛЪЧ

СЕНАЙ САБИТ ИСМАИЛ

СЕНИХА КАДИР СЮЛЕЙМАН

СЕРАП ДЕНИЗ

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ИСАЕВ

СЕРТАН ЙОЗПЪНАР

СЕРТАЧ ГЬОНЮЛ

СЕРЬОЖА ЙОСИФОВ НАСКОВ

СЕФЕР ЯФЕР АПТИ

СИБЕЛ КАДИР СЮЛЕЙМАН

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИСАЕВА

СИЛВИЯ ИЦОВА АЛДИНОВА

СЛАВЧО АНГЕЛОВ КЮЧУКОВ

СЛАДУН ХАРИЗАНОВ ХАРИЗАНОВ

СМАИЛ УРШИД КАДИР

СОФИЯ МИХАЙЛОВА АЛДИНОВА

СТАНИМИР СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

СТАНИСЛАВ СЕВЕРИНОВ ХАДЖИЕВ

СТЕФАН КРАСИМИРОВ АНДРЕЕВ

СТЕФАН МИХАЙЛОВ ОГНЯНОВ

СТИЛЯН ИСАЕВ ТЕРЗИЕВ

СТОЯН САШЕВ ЮЛИЯНОВ

СУЗАНА АНДОНОВА МИТЕВА

СУЗАНА САШЕВА ЮЛИЯНОВА

СЮЛЕЙБЕ ХАЛИЛ АЗИС

СЮЛЕЙБЕ ЯХА МЕХМЕД

ТАЙФУН ГЮЛЕР

ТАЛЮ МИТЕВ МИТЕВ

ТАНЮ МАРТИНОВ ПАТЕВ

ТАНЯ СВЕТЛИНОВА ЕРДИНЧ

ТАСИМ КЯЗИМ ЯКЪБ

ТЕНЗИЛЕ МЕХМЕД ЮМЕР

ТУНДЖАЙ ЙОЗТЮРК

ТУНДЖАЙ РАИФ СМАИЛ

ТУРГАЙ НЕВРИЕ АЛИ

ТЮРКИЯН НАЗИМ МЕМИШ

ТЯНКО МАРТИНОВ ПАТЕВ

УГУР АКАР

УЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА НАСКОВА

УРШИД КАДИР СМАИЛ

ФАТМА АДАЛЪ

ФАТМЕ АЛИРИЗА АХМЕД

ФАТМЕ ТАЛИБ БЕКИР

ФАТМЕ ХАСАН ЯКУБ

ФАТМЕ ЮСЕИН ИЗЕТ

ФАХРЕТИН МЕХМЕД АХМЕД

ФЕЙМЕ АПТУЛА ХАСАН

ФЕЙМЕ РАМИС ШЕН

ФЕРДАНИЕ АЗИС ЮМЕР

ФЕРДИ ЕРГЮЛ ХАЛИЛ

ФЕРДО МИТКОВ МИНЧЕВ

ФИДАНА ВЕЛИНОВА АЛДИНОВА

ФИДАНА НАСКОВА НАЛБАНТОВА

ХАБИБЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

ХАКИМЕ МУСТАФА ЕМИН

ХАЛИБРЯМ АЗИС ЮМЕР

ХАЛИЛ МУСИН МАХМУД

ХАЛИЛ ОСМАН ХАЛИЛ

ХАППЕ ШЕВКЕТ ЕМИН

ХАСАН СЕРБЕСТ

ХАСИНЕ АПТИЛЯЗИМ ЧАВУШОГЛУ

ХАТИДЖЕ ИСА ЕРСОЙ

ХАТЧЕ ДЖЕМАРТИН ХАРИЗАНОВА

ХАТЧЕ ЯФЕР АКПЪНАР

ХРИСТО ХРИСТОВ СЕРАФИМОВ

ХРИСТО ШЕНКОВ ОГНЯНОВ

ХУБАВЕНА АЛДИНОВА ЕМИЛОВА

ХУБАНА МАРИНОВА ЯСЕНОВА

ХУБЕН АНТОНОВ ЧАУШЕВ

ХУБЕН МИТЕВ ЕМИЛОВ

ХЮЛИЯ ЗАИД ЙЪЛМАЗ

ЧАГЛА ДЕМИР

ШАЗИЕ БЕКИР ОСМАН

ШАЗИЕ ХАЛИБЕШЕР ЕМИН

ШЕКИФЕ АДЕМ АЛИОСМАН

ШЕРИФЕ САЛИФ ХАЛИБРЯМ

ЩИЛЯН МИХАЙЛОВ ОГНЯНОВ

ЮЛИЯН МИТЕВ АНТОНОВ

ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ АЛДИНОВ

ЮМЕР НУРИТИН МЕХМЕД

ЮММЮ БЕЙСИМ АПТУЛА

ЮМЮГЮЛСЮМ АДЕМОВА ИСАЕВА

ЮНУЗ ЮМЕР ХЮСНЮ

ЮРКЮШ АХМЕД ЮСЕИН

ЮСЕИН АПТИЛЯЗИМ ХАЛИЛ

ЮСЕИН БЕКИР МЕМИШ

ЮСЕИН ИСУХ ХАСАН

ЮСЕИН ХАЛИЛ ХАСАН

ЮСЕИН ЮСЕИН ЕМИН

ЮСЕИН ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ

ЮСНИ БЕЙСИМ ЮСНИ

ЯКУБ НУРИ ЯКУБ

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЯМ ИЗВОР КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 008

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДЕМ АХМЕД ЮСУФ

АДРИАНА МАРИНОВА АРНАУДОВА

АЗИМЕ САЛИФ ИБРАМ

АЙТЕН ЙОЗГЮР

АЙТЕН МУСАФЕТ АРСЛАН

АЙХАН МЕХМЕД МУСТАФА

АЙШЕ АЛИ ЕМИН

АЙШЕ МЕХМЕД ШЕРИФ

АЛБЕНА СТОЯНОВА СТАЙКОВА

АЛЕКСИ АНТОНОВ АНДРЕЕВ

АЛИ БЕКИР ИБРАМ

АЛИ МЕХМЕД АЛИ

АЛИ САБРИЕВ КОЧАКОВ

АЛПЕР СЕРБЕСТ

АНА ДЕМИРЕВА СТОЙЧЕВА

АНА ДОЙЧЕВА ОГНЯНОВА

АНА СТАЙКОВА ОГНЯНОВА

АНА СТАЙКОВА СТАЙКОВА

АНА СТАМЕНОВА АТАНАСОВА

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛ ДЕМИРЕВ СТАЙКОВ

АНГЕЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТАЙКОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

АНДРЕЙ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

АНЕТА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА

АНКА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

АНКА АСЕНОВА АРНАУДОВА

АНКА ГОЧЕВА ИЛИЕВА

АНКА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА

АНКА МАРИНОВА СТИЛЯНОВА

АНКА СЛАВЧЕВА ОГНЯНОВА

АНКА СТЕФАНОВА МАРКОВА

АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА АСЕНОВА

АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА СТАНКОВА

АНТОН КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

АНТОН РУМЕНОВ СТАЙКОВ

АСЕН ИВАНОВ ОГНЯНОВ

АСЕН ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

АСЕН СТАНИМИРОВ СТОЙЧЕВ

АСЕН СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ

АСЕН СТОЙЧЕВ МИТЕВ

АСЕН ЯНКОВ КОСТОВ

АСЕНКА КОЛЕВА ХРИСТОВА

АСЕНКА МИТЕВА ЧАКАЛОВА

АСЯ СТАНИСЛАВОВА МЕТОДИЕВА

АТАНАСКА АНТОНОВА СЛАВЧЕВА

АХМЕД МЕХМЕД МУСТАФА

АХМЕД МУСАФЕТ ШАКИР

БАСТРИ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

БЕЙСИМ ОСМАН МУРАД

БЕКИР ИБРЯМ ИБРЯМ

БЕРКАН ЧАЛЪКОГЛУ

БИЛЯЛ ОСМАН АХМЕД

БОЖИДАР ЖЕЛЕЗАНОВ АНГЕЛОВ

БОЖИДАР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ

БОЙКО ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

БОЙКО СТЕФАНОВ МАРИНОВ

БОНКА ДЕЛЧЕВА КАРПАЧЕВА

БОЯНКА МАРИНОВА БОЙКОВА

ВАЛЕНТИН ДЕМИРЕВ РУМЕНОВ

ВАЛЯ КРАСИМИРОВА ЕРГИН

ВАНЧО КИРЧЕВ КОЛЕВ

ВАНЯ КРАСИМИРОВА ТАНЪШ

ВАСА САВКОВА ЙОРДАНОВА

ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕЛИЧКО СЛАВЧЕВ ВЪЧЕВ

ВЕЛКО СЛАВЧЕВ СТАНКОВ

ВЕНЕТА ФИЛИПОВА ТОПЧИЕВА

ВЕСА АНГЕЛОВА АРНАУДОВА

ВЪЛКО ЦВЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

ВЪЛЧО СТАМЕНОВ ВЪЧЕВ

ГАЛЯ АЛЕКСИЕВА СТЕФАНОВА

ГАЛЯ МАРИНОВА ЧАКАЛОВА

ГАЛЯ САВКОВА ВАСИЛЕВА

ГАНА МИТКОВА ЮЛИЯНОВА

ГЕЛА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ГЕЛА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА

ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЖЕКОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ОГНЯНОВ

ГЕОРГИ МИТКОВ ЛАЗАРОВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА

ГЕРГАНА ДЕМИРЕВА ХРИСТОВА

ГЕРГАНА РУСЕВА МИХАЙЛОВА

ГИНКА БОЙКОВА СТЕФАНОВА

ГИНКА СТАЙКОВА АСЕНОВА

ГОСПОДИНКА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА

ГРИГОР ШИБИЛОВ АТАНАСОВ

ГРОЗДАНКА РАДКОВА ОГНЯНОВА

ГРОЗДАНКА САВКОВА ГРОЗЕВА

ГЮЛАЙ МАХМУД МАХМУД

ГЮЛБИЕ АЛИОСМАН КАДИР

ГЮЛНАЗ АЛИ РАМАДАН

ГЮЛТЕН МУСТАФА ХРЮСТЕМ

ДАНКА РАДОМИРОВА ВЪЛЧЕВА

ДАНКА СТЕФАНОВА БОЙКОВА

ДАНЧО РУМЕНОВ ЖЕЛЕВ

ДЕЛЧО ГРОЗЕВ ДЕЛЧЕВ

ДЕМИР АНГЕЛОВ СТАЙКОВ

ДЕМИР РАДЕВ СТАЙКОВ

ДЕМИР СТАНКОВ СТАНКОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ВЕЛЕВ

ДИЯНА ХРИСТОВА ДЕМИРЕВА

ДОБРОМИР ДЕЛЧЕВ ТЕНЕВ

ДУРГАДЪН АХМЕД ХАЛИЛ

ЕБРУ ХРЮСТЕМ АЛИ

ЕЛЕНА ГИНКОВА СТАЙКОВА

ЕЛЕНА ГРОЗЕВА ШИШКОВА

ЕЛЕНА РАДИНОВА ГРОЗЕВА

ЕЛЕНА ТИНЧЕВА МАНЧЕВА

ЕЛИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ЕМЗАДЕ МЮСЛЮМ АХМЕД

ЕМИН КАХРАМАН

ЕМИН НЕДЖАТИН ЕМИН

ЕМИН ХАБИЛ ХАЛИЛ

ЕМИНЕ МЕХМЕД МУСТАФА

ЕНВЕР ХАЛИЛ МЕХМЕД

ЕРДИНЧ МУСТАФА ЕМИН

ЖЕКО ИЛИЕВ ЖЕКОВ

ЖЕЛЕЗАН АНГЕЛОВ СТАЙКОВ

ЖИВКА ВЕНЕЛИНОВА ГРОЗЕВА

ЖИВКО РУМЕНОВ ЖЕЛЕВ

ЗАНКА СТЕФАНОВА АЛАДЖОВА

ЗАНКА СТЕФАНОВА РУМЕНОВА

ЗАПРЯНКА СЛАВЧЕВА АСЕНОВА

ЗАПРЯНКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

ЗДРАВКА ЩИЛЯНОВА СЕРБЕСТ

ЗЕЙНЕБ МЕХМЕД БУРГАЗ

ЗЕЙНЕП ЕРЕН

ЗИЙНЕПКА АЛИЕВА СТАМЕНОВА

ЗИНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

ЗИНА РАДЕВА СТОЯНОВА

ЗИНЕБ МЕМИШ ХАСАН

ЗИНЕБ ХАСАН МАХМУД

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА СТАЙКОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ЗЛАТКА АРСЕНИЕВА ВЕЛЕВА

ЗЛАТКА АТАНАСОВА РУМЕНОВА

ЗЛАТКА ВАНЧЕВА СТОЯНОВА

ЗЛАТКА ДЕЛЧЕВА ТЕНЧЕВА

ЗЛАТКА ЗАРКОВА МИТЕВА

ЗЛАТКА РУМЕНОВА ЖЕЛЕВА

ЗЛАТКА СТАЙКОВА МИТЕВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА ДЕМИРОВА

ЗЛАТКО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ

ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

ЗЛАТКО СТЕФАНОВ МИТЕВ

ЗОРКА ВЕЛЯНОВА ЩЕРЕВА

ИБРАХИМ ИЛМИ РАИМ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

ИВАН АСЕНОВ ОГНЯНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН МИЛКОВ ДРАГАНОВ

ИВАНКА КАМЕНОВА СПАСОВА

ИГНАТ ГРИГОРОВ ШИБИЛОВ

ИДРИЗ СЕИД ИДРИЗ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ИЛМИ РАИМ КАДИР

ИЛХАН СЕИД ИДРИЗ

ИМАН ЕМИН МАХМУД

ИРИНА ТОСКОВА ТОПЧИЕВА

ИСА СМАИЛОВ АХМЕДОВ

ИСАЙ БОЯНОВ ХРИСТОВ

ИСУС СТОЯНОВ АТАНАСОВ

ЙОРДАН БОЙКОВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАН ВЪЧЕВ СТАМЕНОВ

ЙОРДАН МИТЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ФИЛИПОВ МАРИНОВ

КАДРИЕ МЕХМЕД САЛИМ

КАЛБИЕ НУРИ КАЯ

КАТЯ ВЕЛКОВА МИТЕВА

КАТЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

КАТЯ СИМЕОНОВА ХРИСТОВА

КЕРИМЕ МЕХМЕД БЕКИРОВА

КОЛЮ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

КОНСТАНТИН АНТОНОВ ВАСИЛЕВ

КОСТАДИН ЛАВЧЕВ МАНАХИЛОВ

КОСТАДИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ЛАТКА КОЛЕВА МАРИНОВА

ЛАТКА СТАЙКОВА СТОЙЧЕВА

ЛЕВЕН ДЕНИСЛАВОВ ФИДАНОВ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ

МАРИАНА МИТКОВА СЛАВЧЕВА

МАРИН БОЙКОВ МАРИНОВ

МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ПАЛАЗОВА

МАРИЯ ЖЕКОВА ОВЧАРОВА

МАРИЯ РАДЕВА ПЕНЧЕВА

МАРИЯ СЪБЕВА АНГЕЛОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

МАРКО МАРИНОВ ПАСЕВ

МАРТИН РАЙЧЕВ МАРЧЕВ

МАРЧО ДЕЛЧЕВ ЯНКОВ

МАХМУД АХМЕД МАХМУД

МЕТИН АЛИ ХРЮСТЕМ

МЕХМЕД МУСТАФА ХАЛИЛ

МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД ОСМАН

МИГЛЕНА ХРАНИМИРОВА ЯМБОЛИЕВА

МИЛКА АСЕНОВА НИКОЛОВА

МИТКО АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

МИТКО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ

МИТКО АСЕНОВ МИТЕВ

МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТКОВ

МИТКО СЛАВЧЕВ АРНАУДОВ

МИТКО СТАНИМИРОВ СТЕФАНОВ

МИТЮ АТАНАСОВ МИТЕВ

МИТЮ ХРИСТОВ МАРИНОВ

МЛАДЕН АНТОНОВ АНДРЕЕВ

МОМКА СТАМЕНОВА ВЪЧЕВА

МОМЧИЛ ПЕТКОВ РУСЕВ

МУСАФЕТ ШАКИР АХМЕД

НАДЯ МЕРДЖАНОВА АЛИ

НАДЯ ФИДАНОВА ЙОЗТЮРК

НАЗИЛЕ АЛИ АХМЕД

НАЙМЕ ЕМИН АЛИ

НАСКО БОЯНОВ ХРИСТОВ

НЕВРИЕ ОСМАН ЮСУФ

НЕДЖАТИ ЕМИН ХАСАН

НЕДЖАТИН АЛИ ХРЮСТЕМ

НЕДРИЕ ШУКРИ ХАДЖИ

НЕДЯЛКА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА

НЕДЯЛКА СТАЙКОВА ЧАКАЛОВА

НЕЖДИЕ ХАСАН ХАЛИЛ

НЕПЕ АХМЕД АХМЕД

НИКОЛИНА ДИМЧЕВА МАРАШЕВА

НУРИ ШАКИР АХМЕД

НУРТЕН НУРИ АХМЕД

НУРХАН САБАХТИН НУРИ

НУРШЕН СЕИД МЕХМЕД

ОКТАЙ СЕВЕР

ОРХАН АЛИЕВ КОЧАКОВ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ КАРПАЧЕВ

ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ПАКИЗЕ ЕМИН ДЖИВАН

ПАНЧО ХРИСТОВ БОЙКОВ

ПЕТКО РУСЕВ ВЪКОВ

ПЕТЯ ДРАГАНОВА СТАЙКОВА

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ЧАКАЛОВ

РАДА ГОГОВА МИТЕВА

РАДА ДЕМИРЕВА МИТЕВА

РАДКА ВЕЛКОВА СТАНКОВА

РАДКА СЛАВОВА ХРИСТОВА

РАИМ КАДИР ЮСЕИН

РАЙЧО ЙОРДАНОВ ВЪЧЕВ

РАЙЧО МАРЧЕВ СЛАВЧЕВ

РАМАДАН АЛИЕВ РАМАДАНОВ

РАМАДАН ВЕЛИ СМАИЛ

РАМАДАН СЕЛИМ СЮЛЕЙМАН

РАСИМ АЛИОСМАН РАСИМ

РЕМЗИЕ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД

РОСАЛИНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА

РОСИЦА АСЕНОВА МИТЕВА

РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

РУМЕН ЖЕКОВ ОГНЯНОВ

РУМЕН ПЕТКОВ РУСЕВ

РУМЕН СТАЙКОВ АЛАДЖОВ

РУМЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

РУМЯНА АРСЕНИЕВА РАЙЧЕВА

РУСИ ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ

РУСКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

РУСКА КИРЧЕВА ХРИСТОВА

РУСКА РАЙЧЕВА СТАМЕНОВА

РУСКА СТАМЕНОВА ВЪЧЕВА

РУСКА СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА

САБАХТИН АХМЕД ЮСУФ

САБАХТИН НУРИ ХАЛИЛ

САБАХТИН ХАЛИЛ МЕХМЕД

САБРИ АЛИЕВ ИБИШЕВ

САБРИ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

САБРИЕ ИДРИЗ МАХМУД

САВКА ЙОРДАНОВА БОЙКОВА

САВКО ВАСИЛЕВ ЧАКАЛОВ

САВКО ГРОЗЕВ АНГЕЛОВ

САДЕТ АХМЕД ВАТАНСЕВЕР

САДЪК БЕКИР ИБРАМ

САЛИМ МЕХМЕДОВ БЕКИРОВ

САЛИМ САБАХТИН ХАЛИЛ

САМЕТ САБРИ СЮЛЕЙМАН

САФИЕ ХАСАН ИБРАМ

СВЕТОСЛАВ МИТКОВ СЛАВЧЕВ

СЕВДА АСЕНОВА ДУРМУШ

СЕВДАЛИН МЕРДЖАНОВ АСЕНОВ

СЕВДАН МЕРДЖАНОВ АСЕНОВ

СЕИД ИДИРИЗ ШЕРИФ

СЕЛЯТТИН АЛИЕВ КОЧАКОВ

СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

СИБЕЛ САБАХТИН НУРИ

СИМЕОН КОЛЕВ ХРИСТОВ

СИМЕОН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

СИМЕОН ЦВЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

СЛАВЕЯ ТОНЧЕВА АТАНАСОВА

СЛАВИ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

СЛАВКА МАРЧЕВА СЛАВЧЕВА

СЛАВКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

СЛАВЧО ВЪЧЕВ СТАМЕНОВ

СЛАВЧО СТАНКОВ СТАНКОВ

СЛАВЧО ЯНКОВ КОСТОВ

СНЕЖА АТАНАСОВА СЛАВЧЕВА

СНЕЖА ВАНЧЕВА ИВАНОВА

СОНЯ АСЕНОВА ОГНЯНОВА

СТАЙКО МИТКОВ АНГЕЛОВ

СТАЙКО РУМЕНОВ СТАЙКОВ

СТАЙКО СЛАВЧЕВ АРНАУДОВ

СТАЙКО СТАЙКОВ ОГНЯНОВ

СТАМЕН ВЪЧЕВ СТАМЕНОВ

СТАМЕН СЛАВЧЕВ АТАНАСОВ

СТАМЕН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

СТАНИМИР АСЕНОВ СТОЙЧЕВ

СТАНИМИР КРАСИМИРОВ РАДЕВ

СТАНИМИР СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ

СТАНКА АНГЕЛОВА СМИЛЕНОВА

СТАНКА ГЕРГИНОВА МИТЕВА

СТАНКА ДЕМИРЕВА СТАНКОВА

СТАНКА СТЕФАНОВА ДРАГАНОВА

СТАНКА СТОЯНОВА КОСТОВА

СТАНКО ЮЛИЯНОВ СТАНКОВ

СТЕФАН ЗЛАТКОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН РУМЕНОВ СТАЙКОВ

СТЕФАН СЛАВЧЕВ СТАНКОВ

СТЕФАН СТАНИМИРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН СТАНКОВ МИТЕВ

СТЕФАН СТОЙЧЕВ АНТОНОВ

СТЕФАН СТОЙЧЕВ МИТЕВ

СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ЯНЧЕВ РАЙЧЕВ

СТЕФКА ДЕМИРЕВА АНГЕЛОВА

СТЕФКА СТАЙКОВА СТАЙКОВА

СТЕФКА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

СТОЙКО СТАЙКОВ ОГНЯНОВ

СТОЙЧО ВЪЛЧЕВ СТОЙЧЕВ

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

СТОЯН АТАНАСОВ МИТЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИТКОВ

СТОЯН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

СТОЯНКА ДЕМИРЕВА СТАЙКОВА

СУЛТАНА АЛИ ЮСЕИН

СУНАЙ БЕЙСИМ ОСМАН

СЮЛЕЙБЕ ЮМЕР ХАДЖЪ

СЮЛЕЙМАН СЕЙДАЛИЕВ МУСОВ

ТАШИНА ДЕМИРЕВА МУСОВА

ТАШИНА ЙОРДАНОВА СЛАВЧЕВА

ТАШИНА СТАМЕНОВА АТАНАСОВА

ТЕНЧО ДЕЛЧЕВ МАРАШЕВ

ТЕНЮ МИТЕВ МАРИНОВ

ТОНЧО СЛАВЧЕВ АТАНАСОВ

ТОНЧО СТАМЕНОВ АТАНАСОВ

ТУНДЖАЙ МАХМУД АХМЕД

ТЯНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ФАРЕТИН ЮЗЕИР ШЕРИФ

ФАТМЕ ХАБИЛ ХАЛИЛ

ФАХРЕТТИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

ФЕРИДЕ САДЪК МИТЕВА

ФИДАНА АХМЕДОВА ВАСИЛЕВА


Каталог: images -> File
File -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Міне көптен күткен 1 қыркүйек келді
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы
File -> Абсолютизм
File -> Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу Қашқынова Ж. Е. Қарағанды қаласы «Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған облыстық балалар үйі»
File -> Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет