Община стамболовожүктеу 2.5 Mb.
бет5/15
Дата04.05.2019
өлшемі2.5 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ФИДАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ФИДАНА МАРИНОВА ОВЧАРОВА

ФИДАНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ФИДАНКА САВКОВА ВАСИЛЕВА

ФИДАНКА САВКОВА ГРОЗЕВА

ФИКРИ САДЪК БЕКИР

ХАБИБЕ САЛИМ МУРАД

ХАБИЛ ХАЛИЛ АЛИ

ХАДЖЕР ХЪЛМИ АХМЕД

ХАЗЕЛ ХАБИЛ ХАЛИЛ

ХАЙРИЕ АПТИ МАХМУД

ХАЛИЛ АЛИ ОСМАН

ХАЛИЛ НУРИ ХАДЖИ

ХАЛИЛ ХАЛИБРАМОВ ХАЛИЛОВ

ХАЛИМЕ ДЕМИР СМАИЛ

ХАЛИМЕ ФИДАНКОВА РАМАДАНОВА

ХАМДЕ МУСТАФА МУРАД

ХАМДЕ НЕДЖАТИН ЧАЛЪКОГЛУ

ХАМДЕ ХАСАН МАХМУД

ХАМДЕ ШАКИР АХМЕД

ХАМДИЕ МЕХМЕД САДУЛАХ

ХАСАН АЛИ ИБРЯМ

ХАСАН ЕМИН ХАСАН

ХАСАН НЕДЖАТИН ЕМИН

ХАСИБЕ ИСМАИЛ ЙОЗЛЕМ БУРГАЗ

ХАТИДЖЕ ЕМИН ЮСЕИН

ХАТИДЖЕ МЕХМЕД ИБРАМ

ХАТИДЖЕ РАМАДАН МЕХМЕД

ХАТИДЖЕ ХАСАН МУСТАФА

ХЕДИЕ ШАБАН АХМЕД

ХИКМЕТ ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД

ХРИСТА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА СТАЙКОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

ХРИСТИНА КОЛЕВА ИВАНОВА

ХРИСТИНА РУМЕНОВА ЯНЧЕВА

ХРИСТИНА САВКОВА ГРОЗЕВА

ХРИСТИНА СТАЙКОВА АЛАДЖОВА

ХРИСТИНА СТАЙКОВА СТЕФАНОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

ХРИСТИНКА ХАРИЗАНОВА АЛЕКОВА

ХРИСТО БОЙКОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДЕМИРЕВ АСЕНОВ

ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО РАЙЧЕВ МАРЧЕВ

ХРЮСТЕМ АЛИ ХРЮСТЕМ

ХУБАВЕНА МИТКОВА МИХАЙЛОВА

ХЮСЕЙИН ЙОЗТЮРК

ЦВЯТКО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ЦВЯТКО ВЪЛЧЕВ ОВЧАРОВ

ШАБАН МУСТАФА ЮМЕР

ШАФАК ЧАЛЪКОГЛУ

ШЕЙРИ ХАЛИЛ ХАСАН

ШИРИН МУСТАФА ЮМЕР

ШЮКРИЕ БЕЙСИМ ЪШЪК

ШЮКРЮ БЕЙСИМ ОСМАН

ЮЗЕИР ИДИРИЗ ШЕРИФ

ЮКСЕЛ СЕИД ИДРИЗ

ЮЛИАН СТАНКОВ МИТЕВ

ЮЛИЯ ЮРИЕВА МИТЕВА

ЮЛИЯН ЮРИЕВ МИТЕВ

ЮММЮХАН ХОДЖАОГЛУ

ЮМЮХАН ХАЛИЛ НУРИ

ЮРИ ИСАЕВ МИТЕВ

ЮРКИШ АДЕМ МАХМУД

ЮСЕИН САЛИЕВ СЕИДАЛИЕВ

ЯНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ МЕТОДИЕВ

ЯНКО ПЕНЕВ КОЛЕВ

ЯНЧО ГЕРГАНОВ АНГЕЛОВ

ЯНЧО РАЙЧЕВ ДРАГАНОВ

ЯНЧО РУМЕНОВ ЯНЧЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНО БОТЕВО КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 009

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АБДУЛА АХМЕД ШЕРИФ

АБДУЛЛАХ ШЮКРЮ АБДУЛЛАХ

АЗИЗЕ ЮСУФОВА АЛИЕВА

АЙДЪН БЕЙСИМ АХМЕД

АЙДЪН КЯЗЪМ КЕСКИН

АЙЛИН КЕСКИН

АЙСЕЛ ХАЛИЛ ЮСУФ

АЙТЕН РЕДЖЕБ ЕМИЛОВА

АЙХАН КЯЗЪМ КЕСКИН

АЙШЕ АЛИ МЕХМЕД

АЙШЕ АХМЕД ШАБАН

АЙШЕ АХМЕД ШЕН

АЙШЕ МЕХМЕД МУСТАФА

АЙШЕ МЕХМЕД ХАСАН

АЙШЕ МЕХМЕД ХАТИБ

АЙШЕ МУСТАФА ЧАЛЪШКАН

АЙШЕ ШАБАН АХМЕД

АЙШЕ ЮСЕИН ИСА

АЙШЕ ЮСЕИНОВА ТЕРЗИЕВА

АЛБЕНА ЯСЕНОВА АСЕНОВА

АЛИ АЛИ ЗАИД

АЛИ САДУЛА ХЮСЕИН

АЛИ САЛИФ АЛИ

АЛИ СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ

АЛИ ХАМДИ СЮЛЕЙМАН

АЛИ ХАСАН АЛИМОЛЛА

АЛИ ЮСЕИН ХАСАН

АЛИОСМАН ГЕНАДИЕВ КАМЕНОВ

АЛИОСМАН КАДИР АЛИОСМАН

АНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕМИРЕВА

АНА ЕЛЕНОВА АНГЕЛОВА

АНА ЙОСИФОВА ЮЛИЯНОВА

АНГЕЛ ЙОСИФОВ ЧАПЪНОВ

АНГЕЛ ОРЛИНОВ МЛАДЕНОВ

АНДРЕЙ ГЕНАДИЕВ АНДРЕЕВ

АНЕТА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

АСИЕ АХМЕД САИД

АСИЕ ОСМАН МУСТАФА

АСЯ ИСАЕВА МЛАДЕНОВА

АТАНАС САШЕВ КАРАСТОЯНОВ

АХМЕД ВЕЛИ ВЕЛИ

АХМЕД МЕХМЕД АЛИ

АХМЕД МЕХМЕД ИСМАИЛ

АХМЕД МЕХМЕД ИСМАИЛ

АХМЕД МУСТАФА ХАЛИЛ

АХМЕД ЮСЕИН КУРУ

АХМЕД ЮСЕИНОВ КЕМИЛОВ

АХМЕТ СЬОНМЕЗ

БАСРИ БЕКИР БЕКИР

БАСРИ МУСТАФА ЧАЛЪШКАН

БАСРИЕ БЕКИР МУСТАФА

БАСРИЕ ИСМАИЛ ХАЛИЛ

БЕДРИЕ МЕХМЕД ЕФЕНДИ

БЕЙСИМ АЛИ КЕСКИН

БЕЙСИМ АХМЕД ВЕЛИ

БЕЙХАН АХМЕД МЕХМЕД

БЕЙХАН ИСМАИЛ ЮСУФ

БЕКИР АЛИ САЛИФ

БЕКИР МЮМЮН РЕДЖЕБ

БЕКИР ШАБАН РЕДЖЕБ

БЕКИР ЮМЕР БЕКИР

БЕКИР ЮСЕИН БЕКИР

БЕХТИЕ АХМЕД САЛИФ

БИЛЯЛ АЛИ СЮЛЕЙМАН

БИЛЯЛ ИСМАИЛ ЮСУФ

БИЛЯЛ МЕХМЕД ХЮСЕИН

БИРСЕН АЛИ КАДИР

БИСЕР ЕМИЛОВ АТАНАСОВ

БИСЕР ИСАЕВ ХАДЖИЕВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ОГНЯНОВ

БОЯНА МИХАЙЛОВА ФИЛИПОВА

БУРХАН ЮМЕР БЕКИР

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА-ПЕТРОВА

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ВАСФИЕ САБРИ КАХРАМАН

ВЕЛА КОСТОВА ЧАПЪНОВА

ВЕНЕТА МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

ВЕСЕЛИН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ДЖИКЕЛОВА

ВЕСКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

ВЪЛЧО РАДИНОВ ЙОРДАНОВ

ГАФУР ЮСЕИН АЛИ

ГЕНАДИ АНДРЕЕВ КАМЕНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИТКОВ КИРЕВ

ГЕОРГИ СТАВРЕВ АТАНАСОВ

ГОРАН ИСАЕВ ХАДЖИЕВ

ГРОЗЬО ВАНЧЕВ КОЛЕВ

ГЮЛБАХАР ИЛЯЗ АХМЕД

ГЮЛДЖАН ВАТАНСЕВЕР

ГЮЛДЖАН РЕДЖЕБ ЮСЕИН

ГЮЛНАР ФЕИМ ТАШКЪН

ГЮЛТЕН РАЗВАН МЕХМЕД

ГЮЛФЕР АПТИКАДИР АХМЕД

ГЮЛФИЕ ХАСАН ЧАВУШ

ГЮЛШЕН ДЖЕВДЖЕТ КАДИР

ГЮЛШЕН ХИКМЕТ САБРИ

ГЮЛЮСТАН ЮСЕИН КУРУ

ГЮНАЙ ХАСАН ЮСЕИН

ГЮНЕР АРИФ МУСТАФА

ГЮНЕР ИЛЯЗ АХМЕД

ГЮРСЕЛ АЛИОСМАН КАДИР

ГЮРСЕЛ ДЖЕВДЖЕТ ИСА

ГЮСЮМ МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ

ДЕНИС ЛЮТВИЕВ МЕХМЕДОВ

ДЖЕВДЖЕТ АХМЕД АЛИ

ДЖЕЙХАН АХМЕД ИСМАИЛ

ДЖЕМАЛ ШАБАН АПТУРАХМАН

ДЖЕМИЛ ЮСУФ ИБРЯМ

ДИАНА МИТКОВА ГОГОВА

ДИАНА СТОЯНОВА ФИЛИПОВА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА БЪЧВАРОВА

ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА СТАЙКОВА

ДИМЧО АТАНАСОВ КОЛЕВ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ

ДОБРИ ВАНЕВ ДЕЛЧЕВ

ЕБРУ ГЮНЕР МУСТАФА

ЕВГЕНИ САШЕВ АЛАНГЬОЗОВ

ЕЛЕНА ВАНЕВА КОЛЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТЕНЕВА

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛМАЗ МЕХМЕД ХЮСЕИН

ЕЛФИДЕ МЕХМЕД БЕКИР

ЕМБИЕ АЛИ ЮСУФ

ЕМБИЕ ШЮКРЮ АБДУЛЛАХ

ЕМБИЕ ЮСЕИН ИСМАИЛ

ЕМБИЕ ЮСЕИН ШЕРИФ

ЕМИЛ МИЛКОВ ЕМИЛОВ

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА АЛАНГЬОЗОВА

ЕМИЛИЯ ЯСЕНОВА АСЕНОВА

ЕМИНЕ МЕХМЕД АХМЕД

ЕМИНЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ

ЕМИНЕ МУСТАФА ХАЛИЛ

ЕМИНЕ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ

ЕМИНЕ САЛИМ ДЖЕЛИЛ

ЕМИНЕ ХАСАН ХАДЖИЕВА

ЕМИНЕ ХАСАН ЮМЕР

ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЮСЕИН

ЕРСИН ДОГАН

ЕРХАН МЮМЮН АХМЕД

ЕСИН ТАШКЪН

ЕФТИМ МИЛЧЕВ АТАНАСОВ

ЖУМАЗЕЛ АХМЕД МУСТАФА

ЗАФИРА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА

ЗЕЙНЕБ АХМЕД МУСТАФА

ЗЕЙНЕБ АХМЕД ХАТИБ

ЗЕКИЕ САДУЛЛА АЛИМОЛЛА

ЗЕКРИЕ МЕХМЕД ВЕЛИ

ЗЕЛИХА СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН

ЗЕХРА АХМЕД ХЮСЕИН

ЗЕХРА САЛИФ ЗАИД

ЗЕХРА ХАСАН АЛИ

ЗИНЕБ КАСИМ АРИФ

ЗИНЕБ МЕХМЕД ХАКИФ

ЗИНЕБ ЮМЕР БЕКИР

ЗИНКА БОРИСОВА КАДИР

ЗЛАТКА ИСАЕВА ЙОРДАНОВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА КАМЕНОВА

ЗЮЛБИЕ ХАЛИЛ КЮЧУК

ИБРЯМ ХАСАН ИБРЯМ

ИВАН ВЕЛЕВ ХАДЖИЕВ

ИВАНКА ЯНКОВА ТЕНЕВА

ИВО ХРИСТОВ ЙОСИФОВ

ИЛИЯЗ МЕСУТ МУСТАФА

ИЛКО ТАЛЕВ КИРЧЕВ

ИЛХАН ХАСАН МУСТАФА

ИЛЯЗ АХМЕД МУСТАФА

ИСАЙ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ИСМАИЛ ГЮЛЮСТАН ЕМИН

ИСМАИЛ МУСТАФА АХМЕД

ИСМАИЛ МУСТАФА ШАБАН

ИСМАИЛ ЮСУФ ХАСАН

КАДИР СЕБАХТИН КАДИР

КАДРИЕ АХМЕД ИБРЯМ

КАДРИЕ ХАСАН ХАДЖИСМАИЛ

КАЛИНА ВЪЛЧЕВА СТАЙКОВА

КАРАМФИЛ АНГЕЛОВ ЮНАКОВ

КАСИМ ХАСАН МУСТАФА

КАТЯ МЕТОДИЕВА МИЛКОВА

КЕМАЛ ЕРХАН МЮМЮН

КЕМАЛ КАБИЛ ХАМЗА

КЕРА АТАНАСОВА ГОГОВА

КЕРА КОЛЕВА ТАНЧЕВА

КИРЧО ТАЛЕВ ИВАНОВ

КОЛКА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА

КОЛКА РУСЕВА АНГЕЛОВА

КЯЗЪМ АЛИ КЕСКИН

КЯМУРАН ХАСАН АЛИМОЛЛА

ЛАТКА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

ЛЕНА КИРОНОВА ДИМИТРОВА

ЛИНА ЕМИЛОВА МИТЕВА

ЛЮТВИ АЛИОСМАН КАДИР

ЛЮТВИ МЕХМЕДОВ БЕКИРОВ

ЛЮТВИЕ ХАЛИЛ ЗАИД

МАРИЙКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

МАЯ ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА

МАЯ ЮРИЕВА АПОСТОЛОВА

МЕЛЕК ЛЮТВИЕВА МЕХМЕДОВА

МЕЛЕК МУСТАФА ХЮСЕИН

МЕЛИХА МЕХМЕД ХЮСЕИН

МЕРИЕМ АЛИ ЗАИД

МЕРИЕМ ХАСАН ЧАЛЪШКАН

МЕСУТ МУСТАФА МУСТАФА

МЕТИН МУСА НАСУФ

МЕТИН МУСТАФОВ КЪРТАЛОВ

МЕХМЕД БЕКИРОВ ТЕРЗИЕВ

МЕХМЕД ИСМАИЛ АХМЕД

МЕХМЕД ЛЮТВИЕВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД МУСТАФА МУСТАФА

МЕХМЕД ОСМАН АХМЕД

МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

МЕХМЕД ХАСАН ХАСАН

МЕХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД

МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАТИБ

МЕХМЕД ЮСЕИНОВ КЕМИЛОВ

МЕХРИЕ АЛИОСМАН ХАЛИЛ

МЕХРИЕ АХМЕД МУСТАФА

МИЛКО ЕМИЛОВ МИЛКОВ

МИЛЧО ЕМИЛОВ АТАНАСОВ

МИРАН КАРАМФИЛОВ ЮНАКОВ

МИХАИЛ АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ

МИХАИЛ ВЪЛКОВ БЪЧВАРОВ

МЛАДЕН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН ВАНЧЕВ ЧАВДАРОВ

МУСТАФА АЛИ АЛИ

МУСТАФА АЛИЕВ АЛИЕВ

МУСТАФА ИСМАИЛ ЧАЛЪШКАН

МУСТАФА МЕХМЕД МУСТАФА

МУСТАФА МЕХМЕД ХЮСЕИН

МУСТАФА МУСТАФА АХМЕД

МУСТАФА ХАСАН ХЮСЕИН

МУСТАФА ШАБАН ХАЛИЛ

МУСТАФА ЮСЕИН ЯРМАДЖЪ

МЮМЮН ЕМИН АХМЕД

МЮМЮН МЕХМЕД АХМЕД

МЮМЮН РАЗВАН МЕХМЕД

МЮМЮН САЛИМ РЕДЖЕБ

МЮМЮНЕ АХМЕД АЛИМОЛЛА

МЮМЮНЕ МЕХМЕД МУСТАФА

МЮМЮНЕ РЕДЖЕБАЛИ МУСТАФА

МЮМЮНЕ САЛИМ ХАЛИЛ

МЮМЮНЕ ХАСАН КАФЕДЖИ

МЮНЕВЕР НАДЖИ ЧАЛЪШКАН

НАДРИЕ БЕКИР ИБРЯМ

НАЗИЛЕ ШЕН

НАЗИЛЕ МУСТАФА ВЕЛИ

НАЗМИЕ БЕКИР АХМЕД

НАИМ РАИФ ДЖЕЛИЛ

НАЙДЕН АСЕНОВ ИЛИЕВ

НАЙДЕН СЛАВЧЕВ МЛАДЕНОВ

НАЙМЕ СЮЛЕЙМАНОВА БЕКИРОВА

НАЙМЕ ЮСЕИН ЧАЛЪШКАН

НЕБИБЕ АПТИ ОСМАН

НЕБИБЕ ЕМИН АХМЕД

НЕВЕН МИЛКОВ ЕМИЛОВ

НЕВЕНА СТОЯНОВА ЙОЗЛЕМ

НЕВЕНА ФИДАНОВА МЛАДЕНОВА

НЕВЕНА ХУБЕНОВА ЙОРДАНОВА

НЕВРИЕ АЛИ МЕХМЕД

НЕДИХА ЕШРЕФ ЮСМЕН

НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ЛАТУНОВА

НЕДЯЛКО МИТКОВ ГОГОВ

НЕЖДА ЮСЕИН МЕХМЕД

НЕЖДЕТ ХАЙРИ ЮСЕИН

НЕЖДИЕ БЕХЧЕД МУСТАФА

НЕЛА АСЕНОВА ЮРИЕВА

НЕРМАН ТАСИН СЮЛЕЙМАН

НЕФИЗЕ МУСТАФА ИБРЯМ

НЕФИЗЕ ХАСАН АЛИ

НЕФИЗЕ ЮСЕИН КАДИР

НИКОЛА ДИМОВ ВАСИЛЕВ

НУРДЖАН РАСИМ ЗАИД

НУРШЕН ХИКМЕТ САДУЛА

ОРХАН АЛИ САЛИФ

ОСМАН АХМЕД ХАЛИЛ

ПАВЕЛ КОЛЕВ ПАВЛОВ

ПАКИЗЕ АЛИ АЛИМОЛЛА

ПЕТКО ПЕТРОВ ШУМАКОВ

ПЕТЪР ПЕТКОВ ШУМАКОВ

РАДИН ИСАЕВ МИНЧЕВ

РАЗВАН ХАСАН МЕХМЕД

РАИФ ДЖЕЛИЛ АКИФ

РАЙМЕ ХАСАН АЛИ

РАМАДАН МЕХМЕД КАХРАМАН

РАМЗИЕ АХМЕД МУСТАФА

РАСИМ АЛИ ИБРЯМ

РАФЕТ ИБРЯМ ХАСАН

РАШКО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

РЕДЖЕБ ИБРЯМ ХАСАН

РЕДЖЕБ ЮСЕИН МАХМУД

РЕДЖЕБ ЮСЕИН ЮМЕР

РЕЙХАН ХАСАН МУСТАФА

РОСИЦА АЛДИНОВА КЕСКИН

РУМЕН ХАРАЛАМПИЕВ АСЕНОВ

РУМЕН ЮРИЕВ ИЛИЕВ

РУСИ СЛАВОВ МАРИНОВ

СААДЕТ АЛИ САДУЛА

САБАХАТТИН ХЮСЕИН ЙЪЛМАЗ

САБАХТИН МЕХМЕД ВЕЛИ

САБРИ АЛИ ШАБАН

САБРИ БЕКИР МЕХМЕД

САБРИ МУСТАФА САЛИ

САБРИЕ БЕКИР АЛИ

САЛИФ АЛИ САЛИФ

САЛИФ МЕХМЕД ЙЪЛДЪРЪМ

САЛИХ АРДА

САМЕТ ЕМИН БАЙРЯМ

САМЕТ ХАСАН РАМАДАН

САМИ ХАЛИЛ ХАСАН

САНИЕ РАИФ ХАСАН

САШО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

СВЕТЛА ИЛИНОВА ЧАНКОВА

СВЕТЛИН ФИДЕЛОВ МЛАДЕНОВ

СЕБАТИН МУСТАФА АРИФ

СЕВГИН НЕЖДЕТ ХАЙРИ

СЕВДА ФИДЕЛОВА ЙЪЛДЪРЪМ

СЕВДА ХРИСТОВА ВАТАНСЕВЕР

СЕВДАЛИНА ИЛИНОВА ЧАНКОВА

СЕВДЖАН РЕДЖЕБ МУСТАФА

СЕВЕРИН ЯСЕНОВ ХАДЖИЕВ

СЕВИНЧ ДЖЕВДЕТ ХАЛИЛ

СЕЗГИН СЕФТИН АХМЕД

СЕЙДЕ МЕХМЕД ХАСАН

СЕЙНУР МЕХМЕД ХАЛИЛ

СЕЙХАН АХМЕД МУСТАФА

СЕЛВЕР АХМЕД ХАЛИЛ

СЕЛВЕР КЯМИЛ БЕКИР

СЕЛДА МЮМЮНАЛИ КОРКМАЗ

СЕМРА МУСТАФА ЯРМАДЖЪ

СЕМРА МЮМЮН АХМЕД

СЕРКАН ХАЛИЛ

СЕФТИН АХМЕД ВЕЛИ

СЕЧИЛ ЮНАЛДЪ

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА КОРКМАЗ

СИЛВИЯ ОГНЯНОВА ЮНАЛДЪ

СИНАН ФАХРИ ХАЛИЛ

СЛАВИ МАРИНОВ БОТЕВ

СЛАВИ СТОЯНОВ ФИЛИПОВ

СЛАВЧО ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ

СНЕЖА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

СТАЙКО ХРИСТОВ ДЕЛЧЕВ

СТАМАТ СЛАВОВ МАРИНОВ

СТЕФАН АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ

СТЕФАН ЙОСИФОВ ЧАВДАРОВ

СТЕФАНКА ДИМОВА ЛАТУНОВА

СТЕФКА ИВАНОВА ЛАТУНОВА

СТЕФКА ИСАЕВА КИРИЛОВА

СТОЙЧО АНГЕЛОВ СЪКАЛИЕВ

СТОЯН АПОСТОЛОВ ФИЛИПОВ

СУНАЙ ДЖЕМИЛ ЮСУФ

СЪБИ НАЙДЕНОВ АСЕНОВ

СЪДИКА ИСМАИЛ АЛИОСМАН

СЪДЪКА АХМЕД ХЮСЕИН

СЪДЪКА САЛИФ КЕСКИН

ТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ТАНКА ЖЕЛЕВА ТЕНЕВА

ТАНЯ СЕВЕРОВА ГЮЛЕР

ТАНЯ ТАЛЕВА РАЙЧЕВА

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ДОДОВА

ТЕНЧО СТАЙКОВ ДИМИТРОВ

ТЕНЬО ДЕЛЧЕВ ТЕНЕВ

ТОНИ ЛЮБОМИРОВ СТОИЛОВ

ТОНКА АНГОВА МАНТИЕВА

ТОНКА ИВАНОВА СТАЙКОВА

ТОНЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

ТУНДЖАЙ МЕХМЕД ХАСАН

ТЮРКЯН НАЗЪМ УСЛУ

ФАНКА СТОИЛОВА ХАДЖИЕВА

ФАТМЕ АХМЕД ВЕЛИ

ФАТМЕ ШАБАН РЕДЖЕБ

ФАТМЕ ЮМЕР АХМЕД

ФАХРИ ХАСАН ХАЛИЛ

ФЕИМ ОСМАН ХАЛИЛ

ФЕИМЕ КАСИМ АЛИ

ФИДЕЛ РАДИНОВ МИНЧЕВ

ХАБИБ СЮЛЕЙМАН ХАБИБ

ХАБИБЕ АХМЕД МАХМУД

ХАБИБЕ БЕКИР ЮСЕИН

ХАБИБЕ МЕХМЕД АЛИ

ХАБИБЕ МУСТАФА ХАЛИЛ

ХАБИБЕ РЕДЖЕБ ИБРЯМ

ХАБИБЕ ХАСАН ХАБИЛ

ХАВА САЛИФ МЕХМЕД

ХАДЖЕР МУСТАФОВА КЪРТАЛОВА

ХАЗЕЛ ИСМАИЛ МЕХМЕД

ХАЙРИЕ АХМЕД МУСТАФА

ХАЙРИЕ МЕХМЕД ИСМАИЛ

ХАЙРИЕ ХАСАН АЛИ

ХАКИМЕ КАМБЕР АХМЕД

ХАЛИБРЯМ ЮСУФ ЮСУФ

ХАЛИЛ АЛИ СЮЛЕЙМАН

ХАМДЕ ЮСЕИН АПТУРАХМАН

ХАМИДЕ МЕХМЕД АКИФ

ХАМИДЕ МУСТАФА АБДУЛЛАХ

ХАМИДЕ ХАСАН МУСТАФА

ХАПЕ ИБРЯМ САБРИ

ХАППЕ ХАСАН АХМЕД

ХАРУН ЮСЕИН АЛИ

ХАСАН АЛИ ЗАИД

ХАСАН АЛИ СЮЛЕЙМАН

ХАСАН АЛИОСМАН КАДИР

ХАСАН АХМЕД АЛИМОЛЛА

ХАСАН АХМЕД МУСТАФА

ХАСАН АХМЕД ХАЛИЛ

ХАСАН КАДИР МУСТАФА

ХАСАН МЕХМЕД МАХМУД

ХАСАН МЕХМЕД ХАСАН

ХАСАН МУСТАФА АЛИ

ХАСАН ЮСЕИН КАФЕДЖИ

ХАСАН ЮСЕИН ЮСЕИН

ХАСАН ЯКУБ ЮСЕИН

ХАСИБЕ СЮЛЕЙМАН ХАСАН

ХАТИДЖЕ АЛИ СЮЛЕЙМАН

ХАТИДЖЕ ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД

ХАТИДЖЕ МЕХМЕД ХАСАН

ХАТИДЖЕ МУСТАФА АЛИ-КУШКУ

ХАТИДЖЕ МУСТАФА МЕХМЕД

ХАТИДЖЕ ЮМЕР ВЕЛИ

ХАТЧЕ ОСМАН КАДИР

ХАТЧЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ

ХАФИЗЕ МАХМУД КАФЕДЖИ

ХАФИЗЕ СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ

ХИКМЕД ЮСЕИН ХАСАН

ХИКМЕТ ХАСАНСАБРИ САБРИ

ХРИСТА СТАЙКОВА ЙОРДАНОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА

ХРИСТИНА МИТЕВА ИЛИЕВА

ХРИСТО РАЙКОВ ЮЛИЯНОВ

ХРИСТО ТОНЧЕВ МИНЕВ

ХУБЕН ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ

ХЪЛМИЕ АХМЕД НАСУФ

ХЮРЮ МЕХМЕД АЛИ

ХЮРЮ ХАСАН ЗАИД

ЦВЕТКА ПЕТРОВА СОТИРОВА

ШАБАН ХАСАН МЕХМЕД

ШАЗИЕ АХМЕД АБДУЛЛАХ

ШАХРИЕ АКИФ ХАСАН

ШЕВКЕТ ДЖЕВДЖЕТ ИСА

ШЕНАЙ ДЖЕМИЛ ЮСУФ

ШЕНГЮЛ ИСМЕТ АЛИОСМАН

ШЕНГЮЛ ХАСАН АХМЕД

ШЕНОЛ АХМЕД ФАИК

ШЕНОЛ ИСМАИЛ МУСТАФА

ШУКРИЕ КАСИМ ХАЛИЛ

ШУКРИЕ ФИКРИ ФАИК

ШЮКРЮ МУСТАФА ЗАЙД

ШЮКРЮ ЮСЕИН АБДУЛЛАХ

ЮЛИАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ЮЛИЯ МАРИНОВА ИЛИЕВА

ЮМЕР БЕКИР АЛИОСМАН

ЮНЗИЛЕ СЮЛЕЙМАН АЛИМОЛЛА

ЮРИ АПОСТОЛОВ ФИЛИПОВ

ЮРКИЕ ОСМАН МАХМУД

ЮСЕИН АЛИ ЗАИД

ЮСЕИН АЛИ ШАБАН

ЮСЕИН АЛИОСМАН КАДИР

ЮСЕИН АХМЕД ХАЛИЛ

ЮСЕИН КЯМИЛ ХАСАН

ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД

ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ ХАЛИЛ

ЮСЕИН ЮСЕИН ОСМАН

ЮСУФ ХЮСЕИН АЛИ

ЯНКО ИВАНОВ ТЕНЕВ

ЯШАР ХАСАН КАФЕДЖИ

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНО ПОЛЕ КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 010

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДЕМ АЛИ ИБРЯМ

АЗИЗЕ МЕХМЕД АХМЕД

АЗИЗЕ РЕДЖЕБ ЮСУФ

АЙТЕН АКИФ КАБАДАЙЪОГЛУ УСЛУ

АЙТЕН АХМЕД ЮСУФ

АЙТЕН ИБРЯМ АЛИ

АЙТЕН КАДИР ХАСАН

АЙШЕ АКИФ МЕХМЕД

АЙШЕ МЕХМЕД САЛИФ

АКИМЕ МЕХМЕДОВА БЕКИРОВА

АКИФ МЕХМЕД БЕКИР

АЛАТИН ШЕРИФ АРИФ

АЛДИН АЛДИНОВ ЧОЛАКОВ

АЛДИН СТОЯНОВ ЧОЛАКОВ

АЛЕКО СТАЛЕВ СТАЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР СЕВЕРИНОВ ИСАЕВ

АЛЕКСИ МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛИ АЛИОСМАН ЮСУФ

АЛИ АРИФ ТАХИР

АЛИ ЮСЕИН АЛИ

АНАНИ МЛАДЕНОВ КАБАКОВ

АНИ ФИЛИПОВА ХАЛИМ

АРИФ ЙОЗГЮР

АСЕН АСЕНОВ КЮЧЮКОВ

АСЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ

АСЯ БИЛЯНОВА ДЖОШКУН

АСЯ МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА

АСЯ ЮЛИЯНОВА ГОРАЛОВА

АСЯ ЮЛИЯНОВА РАДЕВА

БАЙРАМ РАИФ АЛИ

БАЙРИЕ РАИФ АЛИ

БАКИЕ НЕДЖИБ АРИФ

БАНКО ИЛИЕВ ИВАНОВ

БЕЛИН СИДЕРОВ МИТКОВ

БИЛГЕ КАРАГЬОЗ

БИЛЯН ИЛИЕВ ВЕЛЕВ

БИЛЯН МИЛКОВ АЛЕКОВ

БИЛЯНА ИВОВА ИЛИЯНОВА

БИСТРА АСЕНОВА ДОЙНОВА

БЮЛЕНТ НЕЖДЕТ ДЕНИЗЛИ

ВАДЕТ ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД

ВАЛЕНТИН ШИНКОВ ДОЙНОВ

ВИХЪР СОКОЛОВ АЛЕКОВ

ГЕНАДИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

ГЕРГИН ЕМИЛОВ ХАРАЛАНОВ

ГРИГОР ОГНЯНОВ ДОЙНОВ

ГЮЛДЖАН РАФЕТ РЕДЖЕБ

ГЮЛТЕН ЯНЪЛМАЗ

ГЮЛТЕН АЛИ АРИФ

ГЮЛФЕР ЗЕКИРИЕ ЮСЕИН

ГЮЛШЕН ЮСУФ ВАТАНСЕВЕР

ГЮНЕР ЮСЕИН ИСМАИЛ

ГЮНЕР ЮСЕИНОВ АЛИЕВ

ГЮСЮМ АЛИ МЕХМЕД

ГЮСЮМ ЕМИН ДЕНИЗЛИ

ДЖЕЙХАН ФАИМ РАХИМ

ДЖЕМАЛ ЕМИН ЮМЕР

ДЖЕМИЛ ШАБАН ХАСАН

ДЖЕМИЛЕ БЕКИР ШЕНСОЙ

ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ЛЕВЕНОВ

ДИЯН РАДОСЛАВОВ ДОЙНОВ

ЕЛЕНА РУМЕНОВА КЮЧЮКОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА САНДЖАК

ЕМИН МЕХМЕД ЕМИН

ЕМИН МЕХМЕД САЛИФ

ЕМИН ЮМЕР МУСТАФА

ЕМИНЕ АХМЕД ИСМАИЛ

ЕМИНЕ НЕЖДЕТ ДЕНИЗЛИ

ЕНВЕР ЮСЕИНОВ АЛИЕВ

ЕНЧО ИЛИЕВ ИВАНОВ

ЕРДЖАН ЮСЕИН АЛИ

ЕРСИН АЛПАЙ

ЕРХАН НИХАТ НАЗИФ

ЗАФИР ИВОВ ИЛИЯНОВ

ЗЕКИЯ ИБРЯМ МУСТАФА

ЗЕКРИЕ МЕХМЕД ЮСЕИН

ЗОРА АНГЕЛОВА СТАЛЕВА

ЗЮЛБИЕ МУСТАФА ИСМАИЛ

ЗЮМБЮЛА ЯСЕНОВА ХРИСТОВА

ИБРАХИМ АЛТЪНАЙ

ИКРЕМ ХАБИБ АЛИ

ИЛИЯ БИЛЯНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ЙОСКОВ ИВАНОВ

ИЛХАН РЕДЖЕБ ЮСУФ

ИСАЙ АЛЬОШЕВ ДИМИТРОВ

ИСМАИЛ ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД

ИСМЕТ ИСМАИЛ ШЕВКЕТ

ЙОСКО ИВАНОВ КАРАСТОЯНОВ

КАДРИЕ МУСТАФА АЛИЕВА

КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА КАРАСТОЯНОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

КЕРИМЕ БЕКИР АХМЕД

КЕРИМЕ КАМБЕР МЕХМЕДАЛИЕВА

КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ГЮЛЕР

КЯЗИМ ШЕВКЕТ ИСМАИЛ

ЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ДОЙНОВА

МАДЖИТ МУСТАФА ХАСАН

МАРИЯНА БИЛЯНОВА ХАЛИЛ

МЕРВЕ ЮЗГЮР

МЕРГЮЛ САЛИМ КАРАХАСАН

МЕРГЮЛ ЮСУФ ШЕНСОЙ

МЕСУТ АЛИ АЛИОСМАН

МЕСУТ ИСМЕТ АХМЕД

МЕТИН МУСТАФА ХАЛИМ

МЕХМЕД АЛИ АЛИ

МЕХМЕД ЕМИН ДЖЕСУР

МЕХМЕД ЕМИН МЕХМЕД

МЕХМЕД ХАЛИЛОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД ХАМДИ МЕХМЕД

МЕХМЕД ХАСАН АХМЕД

МИХАИЛ ХРИСТОВ ИЛИЕВ

МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН АЛЕКСАНДРОВ КАБАКОВ

МЛАДЕН МАРЧЕВ ГОЛЕМАНОВ

МУСИН ХАЛИМ ИБРЯМ

МУСТАФА ИБРЯМ КАРАХАСАН

МУСТАФА РАИФ РАФЕД

МУСТАФА ХАЛИМ АХМЕД

МУСТАФА ХАСАН КАЗ

МУСТАФА ШАКИР АЛИ

МУСТАФА ЮМЕР МЕХМЕД

МУСТАФА ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

МУХАМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН

МЮМЮНЕ МЕХМЕД САДУЛА

МЮМЮНЕ ОСМАН АЛИ

МЮМЮНЕ РАИФ АЛИ

МЮХРЮБАН ЮМЕРОВА ТУГЛАР

НАДЖИЕ МУСТАФА МЕХМЕД

НАДЯ АЛДИНОВА ХАСАКИЕВА

НАДЯ ИВАНОВА ХАСАКИЕВА

НАДЯ ЙОСИФОВА ЙОЗГЮР

НАДЯ МЕРДЖАНОВА ДОЙНОВА

НАЗИФ АЛИ ДЕНИЗЛИ

НАИМ МУСТАФА ХАСАН

НАЙДА ЛЕВЕНОВА ДОЙНОВА

НАЙДЕНКА РАЙКОВА СЕРБЕСТ

НЕБИБЕ ХАСАН ХАСАК

НЕВИЗЕ МЮСЛЮМ МЕХМЕД

НЕВРИЕ ИЛИЯЗ РАШИД

НЕДЖИБ АЛАТИН ШЕРИФ

НЕДИМ МУСТАФА ЮМЕР

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА РЪЗВАНОВА

НЕЖДЕТ НАЗИФ ДЕНИЗЛИ

НЕРИМАН АХМЕД АРИФ

НЕСРИН ИСМАИЛ РАХИМ

НЕФИЗЕ ХАСАН МУСТАФА

НЕХАД ИСМАИЛ МЕХМЕД

НЕШО МИТКОВ ШИБИЛОВ

НИГЯР САБРИЕВА ХАЛИЛОВА

НИКОЛАЙ АСЕНОВ КАЗОВ

НИКОЛАЙ ИСАЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ НАСКОВ ИЛИЕВ

НИХАТ НАЗИФ АЛИ

НУРИЕ ХАСАН ЮСЕИН

НУРТЕН ЮСЕИН ЙОЗГЮР

ОГНЯН ШИНКОВ ДОЙНОВ

ОГУЗХАН ЮЗГЮР

ОКАН САНДЖАК

ОРЛИН ИСАЕВ АЛЬОШЕВ

ОРХАН МЕХМЕД ЕМИН

ПЕДРИЕ АЛИ МУТЛУ

ПЕДРИЕ МЕХМЕД ТАХИР

ПЕДРИЕ ЮКСЕЛ МУТЛУ

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ ШИБИЛОВ АНГЕЛОВ

РАДОСЛАВ ШИНКОВ ДОЙНОВ

РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ШИБИЛОВ

РАИФ АЛИ ИБРЯМ

РАФЕТ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ

РЕДЖЕБ АЛИОСМАН ЮСУФ

РЕДЖЕБ АЛЯХТИН ХАСАН

РЕДЖЕБ ОСМАН ИСМАИЛ

РЕМЗИЕ ИБРЯМ ДЖЕСУР

РЕМЗИЕ ШЕВКЕТ ЕСАТ

РЕМЗИЕ ЮСЕИН ИБРЯМ

РЕНЕТА ЙОСКОВА СЕВЕР

РЕХАН ЮМЕР МЕХМЕД

РОЗА ЮРИЕВА ЕМИЛОВА

САБРИЕ ЮСУФОВА АХМЕДОВА

САМЕТ ЮКСЕЛ ЮСЕИН

САМЕТ ЮСЕИН ИСМАИЛ

САМИР ХАСАН ЮСЕИН

САФИЕ ХАСАН ХАСАН

СЕБАХТИН АРИФ РАШИД

СЕВГИН ШЕНСОЙ

СЕВДА АЛДИНОВА ИЛИЕВА

СЕВДА АНГЕЛОВА ВЕЛЕВА

СЕВДА АСЕНОВА СТОЯНОВА

СЕВДА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

СЕВДА ОГНЯНОВА ДОЙНОВА ЮСЕИН

СЕВДА СИМОВА ЧЕЛИК

СЕВДА СТЕФАНОВА ОДАБАШЪ

СЕВДА ЮРИЕВА ЧОЛАКОВА

СЕВДАЛИНА СИМОВА МИНЕВА

СЕВДАНИЕ СЕБАХТИН АРИФ

СЕВДЖАН МУХАМЕД ЙОЗТЮРК

СЕВЕРИН ИСАЕВ РЪЗВАНОВ

СЕВЕРИН МЛАДЕНОВ ГОЛЕМАНОВ

СЕВЕРИНА САШЕВА МАНОЛОВА

СЕВИНЧ ЕМИН САЛИФ

СЕВИНЧ ОРХАН ИСМАИЛ

СЕДАТ ИСМАИЛ МЕХМЕД

СЕИД ЮКСЕЛ МУТЛУ

СЕЛВЕР МУСТАФА РАИФ

СЕЛЕН СЕРБЕСТ

СЕЛЯХТИН ШЕРИФ АРИФ

СЕМА АСЕНОВА МУСТАФАОГЛУ

СЕМИХА МУСТАФА ОККАН

СЕМРА ЮМЕРОВА ЮСЕИНОВА

СЕРБЕЗ МИХАЙЛОВ ХАСАКИЕВ

СИДЕР МИТКОВ СТОЯНОВ

СИМО СОТИРОВ РАДЕВ

СОКОЛ АЛЕКОВ ХОДЖЕВ

СОНЯ ХРИСТОВА ХОДЖЕВА

СТЕФАН ИВАНОВ ТОПАЛОВ

СТЕФКА МАРИНОВА ГОЛЕМАНОВА

СТЕФКА ХУБЕНОВА ПЕХЛИВАНОВА

СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД АХМЕД

ТАМАРА СОКОЛОВА АХМЕД

ТЕНЗИЛЕ ЮСЕИН КАЛИНОВА

ТИХОМИР ФИЛИПОВ МЕРДЖАНОВ

ТУРГАЙ ФИКРЕТ РЕДЖЕБ

ТЮМАЙ ФИКРЕТ РЕДЖЕБ

ТЮРКЯН ХАСАН ЮСЕИН

ФАИМ РАХИМ РАХИМ

ФАТМЕ АРИФ ХАЛИЛ

ФАТМЕ АХМЕД ИСМАИЛ

ФАТМЕ ИЛЯЗ КАРАХАСАН

ФАТМЕ МЕХМЕД ЕМИН

ФАТМЕ МЕХМЕД ИСМАИЛ

ФЕРИДЕ МУСТАФА ИСМАИЛ

ФИКИРИ РЕДЖЕБ МЕХМЕД

ФИКРЕТ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ

ФИКРИ МУСТАФА КАРАХАСАН

ФИЛЧО МИТКОВ ШИБИЛОВ

ХАБИБЕ ХАСАН ХАСАН

ХАВА РАМАДАН АЛИОСМАН

ХАКИМЕ ИБРЯМ МЕХМЕД

ХАЛИБРЯМ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ХАЛИЛ ДЮЛГЕР

ХАЛИЛ МЕХМЕДОВ БЕКИРОВ

ХАЛИЛ ХАЛИЛОВ МЕХМЕДОВ

ХАЛИМ ИБРЯМ АХМЕД

ХАМДЕ АДЕМ ШИБИЛОВА

ХАМДЕ ФЕЙЗИЕВА КАРАЮМЕРОВА

ХАМИДЕ ЮСУФ ТАХИР

ХАНКО СОТИРОВ РАДЕВ

ХАСАН ВАТАНСЕВЕР

ХАСАН ВАТАНСЕВЕР

ХАСАН МЕХМЕД КАЗА

ХАСАН МУСТАФА КАРАХАСАН

ХАСАН ЮСЕИН ИСМАИЛ

ХАСИБЕ ЮМЕР ИСМАИЛ

ХАСИНЕ ДЖЕМАЛ ЮМЕР

ХАСИНЕ САЛИМ ХАСАН

ХАТИДЖЕ МЕХМЕД МУТЛУ

ХАТИДЖЕ МУРАДОВА ЮМЕРОВА

ХАТИДЖЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

ХАТЧЕ АКИФ КАБАДАЙЬОГЛУ

ХАТЧЕ МУСТАФА КАРАХАСАН

ХАТЧЕ ХАЛИМ ИБРЯМ

ХАФИЗЕ ЙОЗГЮР

ХЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ГОЛЕМАНОВА

ХРИСТИНА АСЕНОВА ИЛИЕВА

ХРИСТИНА БЕЛЕВА КАЛИНОВА

ХРИСТИНА ИЛИЕВА ДОЙНОВА

ХУБЕН БЕЛЕВ ЮЛИЕВ

ХЮРЮ МЕХМЕД ЮСУФ

ШАБАН ХАСАН ИСМАИЛ

ШАРИФ АРИФ ИБРАМ

ШЕРФЕ АКИФ ИСМАИЛ

ШЕФИКА ОСМАН ДЕНИЗЛИ

ШИНКО ЩЕРЕВ ДОЙНОВ

ШИРИН РЕХАН ИНАЛ

ЮЗКАН БАШАРАН

ЮКСЕЛ СЕИД МУТЛУ

ЮЛИЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА

ЮЛИЯ МЕРДЖАНОВА КАБАКОВА


Каталог: images -> File
File -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Міне көптен күткен 1 қыркүйек келді
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы
File -> Абсолютизм
File -> Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу Қашқынова Ж. Е. Қарағанды қаласы «Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған облыстық балалар үйі»
File -> Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет