Община стамболовожүктеу 2.5 Mb.
бет6/15
Дата04.05.2019
өлшемі2.5 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЮЛИЯН ИЛИЕВ КАЛИНОВ

ЮЛИЯН СЕВЕРИНОВ ШЕНКОВ

ЮМЕР ЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ

ЮНЗЮЛЕ ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА

ЮРИ ЮЛИЯНОВ ГОРАЛОВ

ЮРКЮШ МЕХМЕД БЕКИР

ЮСЕИН АЛИ ХАСАН

ЮСЕИН ЮСЕИН ХАЛИЛ

ЮСУФ ШЕНСОЙ

ЮСУФ АЛИОСМАН ШЕНСОЙ

ЯНКО АНАСТАСОВ ЯНКОВ

ЯСЕМИН БИЛЕН

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 011

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДАМ СЕВЕРИНОВ ЧИФЛИКЧИЕВ

АДЕМ АЛИ МЕХМЕД

АДЕМ ОСМАН МЕХМЕД

АДЕМ САЛИФ ХАЛИЛ

АДИЛЕ АДЕМ ОСМАН

АДРИАНА МАНОЛОВА ЮСЕИН

АЗИЗЕ МЕХМЕД ЮСУФ

АЗИМЕ ШУАИБ ХАЛИЛ

АЗИС ИСМАИЛ ЮСЕИН

АЙДЪН ЧАЛЪШКАН

АЙДЪН ЮСУФ ЮСЕИН

АЙЛИЙН ЮСУФ МЕХМЕД

АЙЛИН ВАТАНСЕВЕР

АЙЛИН НАЗЪМ АЛЕМДЕРЕЛИ

АЙСЕЛ МУСТАФА ХЮСЕИНОВА

АЙХАН ЧАЛЪШКАН

АЙША МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ

АЙШЕ АЛИОСМАН АЛИ

АЙШЕ АРИФ ИЗЕТ

АЙШЕ ИБРЯМ ШАКИР

АЙШЕ ИСМАИЛ БЕКИР

АЙШЕ ИСМЕТ АРЪН

АЙШЕ МОХАМЕД АЙДЪН

АЙШЕ САЛИФ ХЮСНЮ

АЙШЕ ФАХРИ ЮСЕИН

АЙШЕ ХАСАН МУСТАФА

АЙШЕ ХАСАН ХАСАН

АЙШЕ ЮСЕИНОВА СТЕФАНОВА

АЙШЕ ЮСУФОВА ЮСЕИН

АЛБЕРТ МИЛКОВ ХУБЕНОВ

АЛДИН АЛДИНОВ КАРАМАНОВ

АЛДИН АЛДИНОВ ХРИСТОВ

АЛДИН АНГЕЛОВ ЮЛИЯНОВ

АЛДИН ЕМИЛОВ АСЕНОВ

АЛДИН ЕМИЛОВ КАРАМАНОВ

АЛДИН ЙОРДАНОВ ЧОБАНОВ

АЛДИН МЛАДЕНОВ МИТКОВ

АЛДИН ХРИСТОВ ЙОСИФОВ

АЛЕН АЛБЕРТОВ МИЛКОВ

АЛИ ШЕНКАЯ

АЛИ БЕКИР СЕВЕР

АЛИ МУСТАФА МУСТАФА

АЛИ МЮМЮН ШАБАН

АЛИ САЛИ ЧАВУШ

АЛИ ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ

АЛИ ЮМЕР ХЮСНЮ

АЛИОСМАН АЛИ САЛИ

АЛИОСМАН АХМЕД БАЙРАМ

АЛИОСМАН ЮСЕИНОВ АЛИОСМАНОВ

АНА АНГЕЛОВА АЛЕМЛЕРЛИ

АНА АНГЕЛОВА ИСАЕВА

АНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

АНА МАРТИНОВА ОГНЯНОВА

АНА ТАШЕВА ГОРАНОВА

АНГЕЛ ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ

АНГЕЛ ЮЛИЯНОВ МИТЕВ

АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ШИБИЛОВА

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА МИТЕВА

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА

АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ХУБЕНОВА

АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА МИТКОВА

АНЕТА ХАРИТОНОВА ЧАЛЪШКАН

АНКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

АНТОАНЕТА АСПАРУХОВА АСЕНОВА

АНТОН ХРИСТОВ МИТЕВ

АНЧЕ МЛАДЕНОВА АЙДЪН

АНЧЕ ХАРИЗАНОВА КАРАМАНОВА

АНШЕ ИСМАИЛ ЧАВУШ

АНШЕ ЮСУФ ИЗЕТ

АПТИКАСИМ ИБРЯМ МУСТАФА

АПТИЛЯЗИС МЕХМЕД МЕХМЕД

АРЗА ЮСЕИН МУСТАФА

АРИФ САЛИФ ХАЙРУЛА

АСЕНКА АНТОВА ДИМИТРОВА

АСИЕ АДЕМ ЮМЕР

АСЯ АЛДИНОВА МИТЕВА

АСЯ АСЕНОВА МИТЕВА

АСЯ АСПАРУХОВА ИСМАИЛ

АСЯ ИСАЕВА МИТЕВА

АСЯ МИЛКОВА УСЛУ

АСЯ МЛАДЕНОВА ЯВАШ

АСЯ РУМЕНОВА ПЕХЛИВАНОВА

АСЯ ХРИСТОВА СТАЙКОВА

АСЯ ЮЛИЯНОВА ИСАЕВА

АХМЕД АРИФ САЛИФ

АХМЕД ИБРЯМ МУСТАФА

АХМЕД КАСИМ ФЕВЗИ

АХМЕД МЕХМЕД МУСТАФА

АХМЕД МУСТАФА ИСМАИЛ

АХМЕД ОСМАН ЯЗАР

АХМЕД СЕБАХТИН АЛИ

АХМЕД СЮЛЕЙМАН АХМЕД

АХМЕД ФЕДАТ БЕКИР

АХМЕД ХАЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН

АХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

АХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

АХМЕД ЮСЕИН КАРАМУСТАФА

АХМЕД ЮСЕИН ХАСАН

АХМЕТ ТУНА

БАЙРЯМ АХМЕД ХАСАН

БАЙСЕ МУСИН ТАЛИБ

БАСИЯ НАИМ ХАСАН

БАСРИ АЛИ ЮСУФ

БАСРИ КАСИМ ОСМАН

БАСРИ МЮМЮН ЮСЕИН

БАСРИ ШЮКРЮ АХМЕД

БАХАДЪР ОКАН

БАХАР СТОЯНОВА

БАХАР БЕЙСИН ХАСАН

БАХРИЕ АХМЕД УЗ

БЕЙСИН ХАСАН МЕХМЕД

БЕКИР ИБРЯМ МУСТАФА

БЕКИР МУСТАФА БЕКИР

БЕКИР СЕВЕР МУСТАФА

БЕКИР ШАБАН МЕХМЕД

БЕЛГИН ШЕН

БЕСТЕ ИМАМОГЛУ

БИСЕР АЛДИНОВ ИСАЕВ

БОГДАН ИВАНОВ КИРИЛОВ

БОГОМИЛ БОГОМИЛОВ КРАЛЕВ

БОРИС СТАЙКОВ РАДЕВ

БОЯН ФИЛИПОВ БОЯНОВ

БОЯН ХРИСТОЗОВ ИЛИЕВ

БЮЛЕНТ МЕХМЕД НАЗИМ

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ БУРГАЗЛИЕВ

ВАСВИ ШЮКРЮ АХМЕД

ВАСВИЕ ШЮКРЮ АЙДЪН

ВАСКО ЦВЕТКОВ СПАСОВ

ВЕНЕЛИН МАРИНОВ МИТЕВ

ВЕНЕТА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА

ВЕРДАНА ИЛИЕВА ЙОСИФОВА

ВЕСЕЛИН ЮЛИЯНОВ МИТКОВ

ВИЖДАН РЕДЖЕБ ЮСЕИН

ГАЛИНА ЕМИЛОВА СМИЛОВА

ГАЛИНА КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА

ГАЛЯ ХУБЕНОВА УСЛУ

ГАНИМЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

ГАНИМЕ ЯКЪБ ЕФЕ

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

ГЮЛБЕХАН ТУРАН МЕХМЕД

ГЮЛБЕЯЗ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

ГЮЛДЖАН ЙОЗТЮРК

ГЮЛЕР АЛТЪНЕР

ГЮЛМЕФЕР МЕХМЕД БЕКИР

ГЮЛНАЗ ИЛИАЗ СЮЛЕЙМАН

ГЮЛТЕН ЕРДИНЧ КЕРИМ

ГЮЛТЕН МЕХМЕД МУРАД

ГЮЛШЕН ХАМДИ ХАСАН

ГЮЛШЕН ЮСУФ НАЗИМ

ГЮЛЮЗАР АДЕМ ШАБАН

ГЮЛЮМСЕР АДЕМ ЮСЕИН

ГЮРСЕЛ ХАШИМ МУСТАФА

ДАМЯН ВАЛЕНТИНОВ БУРГАЗЛИЕВ

ДЖЕВДЖЕТ АЗИС ИСМАИЛ

ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ХАЛИЛ

ДЖЕМИЛЕ РАШИД ХАСАН

ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ КАДИР

ДЖУНЕТ АДЕМ МЕХМЕД

ДИМО ДИМОВ СТОЯНОВ

ДИЯНА МИХАЙЛОВА ЮЛИЯНОВА

ЕВЛОГИ ФИЛИПОВ ИВАНОВ

ЕВТИМ АЛДИНОВ ЯСЕНОВ

ЕВТИМ ФИЛИПОВ ИВАНОВ

ЕДИТ АЛДИНОВА ХАДЖИЕВА

ЕЛФИДЕ КЯМИЛ ИСМАИЛ

ЕМА КАРАМФИЛОВА ШЕНЙЪЛДЪЗ

ЕМБИЕ МЕХМЕД КУРТУЛДУ

ЕМБИЕ НАИМ ХЮСНЮ

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ИЛИЯНОВ

ЕМИЛ ИЛИЯНОВ ИВАНОВ

ЕМИЛ ИСАЕВ КИРЧЕВ

ЕМИЛ ЙОСИФОВ ИГНАТОВ

ЕМИЛ КОЛЕВ ГОРАНОВ

ЕМИЛ ПЛАМЕНОВ АНЕСТЕВ

ЕМИЛ ФИЛИПОВ ИВАНОВ

ЕМИЛИЯ АЛДИНОВА МУТЛУ

ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА МИЛАНОВА

ЕМИН МУСТАФА КАРАМАН

ЕМИНЕ ЕМИН БАЙРАМ

ЕМИНЕ ЮМЕР АЛИ

ЕРАЙ ШАМДАН

ЕРАЙ АХМЕД КАСИМ

ЕРАЙ РАМИ БЕКИР

ЕРАЙ ТУНДЖАЙ РАСИМОВ

ЕРДИНЧ ЮСЕИН ХАЛИЛ

ЕРЖАН АЛИОСМАН АЛИ

ЕРКАН ШАБАН МЮМЮН

ЕРОЛ МЕХМЕД АХМЕД

ЕРСИН АЙДЪН

ЕРХАН АЙДОГАН

ЕРХАН АХМЕД ИСМАИЛ

ЗВЕЗДА АНДРЕЕВА СТЕФАНОВА

ЗДРАВКА ИВАНОВА КИРИЛОВА

ЗДРАВКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЗЕЙНЕБ МУСТАФА ТАБАКОВА

ЗЕЙНЕБ МУСТАФОВА ЙОЛАШАН

ЗЕКЕРИЯ ХАЛИЛ ХАСАН

ЗЕКИНЕ ЯКЪБ ГЮРЕЛ

ЗЕЛИХА ЮСЕИН ХАЛИЛ

ЗИЙНЕБ АЛИ КЯМИЛ

ЗИНЕБ АЛИ СЮЛЕЙМАН

ЗИНЕБ КАСИМ ШАБАН

ЗИНЕБ МЮМЮН БАЙРАМ

ЗИНЕБ СЕБАХТИН ХАСАН

ЗИНЕБ ТАСИМ ИСУФОВА

ЗИНЕБ ХАЛИЛ МУСТАФА

ЗИНЕП РАИФ ЮСЕИН

ЗИНЕТИ РЕДЖЕБ АЛЕМЛЕРЛИ

ЗИНКА БОЯНОВА ИСАЕВА

ЗИНКА ОГНЯНОВА АСЕНОВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА АЛИБАШ

ЗЛАТКА РУМЕНОВА ЙОЗГЮР

ЗОРКО ИСАЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ЗЮРФИЕ ХАСАН МУСТАФА

ИБРЯМ АЛИ АРИФ

ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ

ИВАН ХРИСТОВ КИРИЛОВ

ИВАН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

ИДРИЗ МУСТАФА ХАЛИЛ

ИДРИС АХМЕД СЮЛЕЙМАН

ИКМЕТ ИСМАИЛ ХАДЖИСМАИЛ

ИЛИЯЗ АХМЕД СЮЛЕЙМАН

ИЛХАН МЕХМЕД АХМЕД

ИЛХАН НЕЖДЕТ ИЛЯЗ

ИЛЯЗ МУСТАФА АЛИ

ИМАН МУХАММЕР МЕХМЕД

ИСАЙ КИРЧЕВ КОЛЕВ

ИСАЙ МИТЕВ ИЛИЕВ

ИСМАИЛ ИБРАХИМ МУСТАФА

ИСМАИЛ МУСТАФА БЕКИР

ИСМАИЛ ХАСАН ЯКУБ

ИСМАИЛ ЮСЕИН МУСТАФА

ИСМАИЛ ЮСЕИН ХАСАН

ИСМЕГЮЛ ЮМЕР ЮСУФ

ИСМЕТ ИСМАИЛ ХАДЖЪ

ИСМЕТ МУСТАФА БЕКИР

ЙОРДАН МАРИНОВ ШИБИЛЕВ

ЙОСИФ АНДРЕЕВ МИТЕВ

ЙОСИФ ИГНАТОВ ИСАЕВ

ЙЪЛМАЗ ХАЛИЛ КАРАМУСТАФА

КАДИР ГЮЧЛЮ

КАДИР ОСМАН МЕХМЕД

КАСИМ МЕХМЕД ШАКИР

КАСИМ РАХМИ ЮМЕР

КАТЕРИНА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

КАТЯ РУЖИНОВА КУРТУЛУШ

КЕРИМ ИСМАИЛ ХАСАН

КЕРИМЕ АХМЕД ЮСУФ

КЕРИМЕ ШЕФКЕД САЛИМ

КЕРИМЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

КИРЧО ВЪЛЧЕВ КИРЕВ

КОСТАДИН ЕМИЛОВ ГОРАНОВ

КРАСИМИР ОГНЯНОВ МУТАФОВ

КРЕМЕН КОЛЕВ ГОРАНОВ

КЯЗИМ НАЗИМ МЕХМЕД

КЯЗИМ ХАСАН ШАБАН

ЛИДИЯ МАНОЛОВА ТОДОРОВА

ЛИЛЯНА АЛДИНОВА СТОЯНОВА

ЛИЛЯНА СЛАВЧЕВА ОКАН

ЛЮДМИЛА ЩИЛЯНОВА РАДЕВА

ЛЮТВИ АДЕМ МЕХМЕД

МАРИН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

МАРИН МАРИНОВ ХРИСТОВ

МАРИН МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯ МАРИНОВА МИТЕВА

МАРТИН МАРТИНОВ МАРТИНОВ

МАРТИН МАРТИНОВ ЯНЕВ

МАРТИН МИТЕВ ИЛИЕВ

МАХМУД КАСИМ ОСМАН

МЕЛИХ ВАТАНДАШ

МЕЛИХА САБАХТИН АЛИ

МЕЛИХА ЯКУБ МУСТАФА

МЕРАЙ АКСОЙ

МЕРВЕ ДЕНИЗЛИ

МЕРГЮЛ МЮМЮН МЮМЮН

МЕРДЖАН АНДРЕЕВ ИСАЕВ

МЕРДИЕ МИТАТ ЙОЗТЮРК

МЕРДИЕ ЯШАР ИБРАМ

МЕСРУН ШУАИБ МЮМЮН

МЕТИН МУСТАФА МЕХМЕД

МЕТОДИ ХРИСТОВ ПЕХЛИВАНОВ

МЕХМЕД АЛИ СЮЛЕЙМАН

МЕХМЕД АЛИ ЮСЕИН

МЕХМЕД АХМЕД БАЙРАМ

МЕХМЕД БЕЙСИН ХАСАН

МЕХМЕД ЕМИН МУСТАФА

МЕХМЕД КАДИР ОСМАН

МЕХМЕД МУСТАФА МУСА

МЕХМЕД МЮМЮНОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД НАЗИМ МЕХМЕД

МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ

МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН

МЕХМЕД ХАСАН МАХМУД

МЕХМЕД ЮМЕР МАХМУД

МЕХМЕД ЮСЕИН ШАКИР

МЕХМЕД ЮСУФ ЮСЕИН

МЕХМЕТ ОКАН

МИЙРЕМ КАДИР МЕХМЕД

МИЛЕН САБИНОВ АНГЕЛОВ

МИЛЕНА САБИНОВА АНГЕЛОВА

МИЛКО ХРИСТОВ МИТЕВ

МИНЕВИР МУСТАФА ЧЕЛЕБИ

МИНКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

МИРА КАЛЧЕВА МИРОНОВА

МИРЕМ НАИМ ЙЪЛДЪЗ

МИРЕМ ХАСАН МЕХМЕД

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ПЕХЛИВАНОВ

МИТАТ ИЛЯЗ АЗИЗ

МИТКО ИВАНОВ КИРИЛОВ

МИТКО ХРИСТОВ МИТЕВ

МИХАИЛ ЕМИЛОВ АСЕНОВ

МЛАДЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

МОХАМЕД МУСТАФОВ МУСОВ

МУАММЕР МЕХМЕД МУСТАФА

МУРАДИЕ МУСТАФА МИТЕВА

МУСТАФА АХМЕД БАЙРЯМ

МУСТАФА БЕКИР ЧЕЛЕБИ

МУСТАФА МЕРГЮЛ МЮМЮН

МУСТАФА МЕХМЕД МУСТАФА

МУСТАФА МУАММЕР МУСТАФА

МУСТАФА МУСТАФА МУСТАФА

МУСТАФА МУХАМЕД ОСМАН

МУСТАФА СЮЛЕЙМАН ХАСАН

МУСТАФА ХАСАН ЧОЛАК

МУСТАФА ХАСАН ЮСЕИН

МУСТАФА ХАСАН ЯКУБ

МУХАМЕД ОСМАН МЕХМЕД

МУХАММЕТ БАРЪШ

МУХАММЕТ ЙОЗТЮРК

МЮЖДАТ АЙДЪН ТАЛИБ

МЮМИН ГЕЗЕР

МЮМЮН МЕХМЕД МЕХМЕД

МЮМЮН МУСТАФА МУРАД

МЮМЮНЕ АХМЕД ХАЙРУЛА

МЮМЮНЕ МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ

МЮМЮНЕ МЕХМЕД МУСТАФА

НАДЕЖДА АЛДИНОВА МИЛАНОВА

НАДЕЖДА НИНОВА АДАНУР

НАДЕЖДА СИМЕОНОВА МИЛАНОВА

НАДЯ АСЕНОВА АЛЕМРЕЛИ

НАДЯ АСЕНОВА МЕТОДИЕВА

НАДЯ АСЕНОВА СЮЛЕЙМАН

НАДЯ АТАНАСОВА ИСАЕВА

НАДЯ ЙОСИФОВА АНДРЕЕВА

НАДЯ КАЛЧЕВА АХМЕД

НАДЯ НАСКОВА АКСОЙ

НАДЯ НЕНОВА ХАРИЗАНОВА

НАДЯ РАЙКОВА МИТЕВА

НАДЯ ХРИСТОВА ПЕХЛИВАНОВА

НАДЯ ХРИСТОВА ЮЛИЯНОВА

НАДЯ ЮЛИЯНОВА ИВАНОВА

НАЗИЛЕ ДУРХАН НАСУФ

НАЗИЛЯ БАСРИ АЛИ

НАЗИМ БЕКИР СЕВЕР

НАЗИМ МЕХМЕД ИЗЕТ

НАЗИМ МУСТАФА БЕКИР

НАЗИФ РАИМ МЕХМЕД

НАЗИФЕ ЕМИН МЕХМЕД

НАЗЛЪ ТУНА

НАЗМИ МЕХМЕД НАЗИМ

НАИМ ХАСАНАЛИ СЮЛЕЙМАН

НАЙДЕН НАСКОВ АНГЕЛОВ

НАЙЛЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

НАУМ АСЕНОВ АНГЕЛОВ

НЕБИЕ МУСТАФА БАЙРЯМ

НЕБИШ ЕЮБ ШАБАНОВА

НЕВЕНА СИМЕОНОВА ШАМДАН

НЕВЕНА ШИБИЛОВА ЯНЕВА

НЕВЗЕ ИСМЕТ ШЕН

НЕВЗЕ МЕХМЕД АЛИ

НЕВИН РАИФ ЮСЕИН

НЕВРИЕ ЮКСЕЛ ЯЗАР

НЕВРИЕ ЮСЕИН КАРАМАН

НЕДИХА АЛИ МЕРТ

НЕДЯЛКА БОРИСОВА ЧЕКЕН

НЕЖДА ЮСУФ ФЕЙЗИ

НЕЖДЕТ ИЛЯЗ ЧАЛЪШКАН

НЕЖДИ АПТИКАСИМ МУСТАФА

НЕЗИХА АПТИЛЯЗИС ХЮСНЮ

НЕЛИ АЛЕКОВА МИТЕВА

НЕЛИ МАРИНОВА ХРИСТОВА

НЕНО ХАРИЗАНОВ АСЕНОВ

НЕРМИЕ МЕХМЕД ЮСЕИН

НЕРМИН НЕЖДЕТОВА МЕХМЕД

НЕСИБЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН

НЕФИЗЕ АХМЕД ХАСАН

НЕФИЗЕ ФЕРАД САДУЛЛА

НЕФИЗЕ ХАЛИЛ БАЙРАМ

НЕФИЗЕ ХАЛИЛ ХАЛИЛ

НЕФИЗЕ ХАШИМ МУСТАФА

НИКОЛА ДИМОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ ИГНАТОВ

НИКОЛАЙ МАНОЛОВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ЯСЕНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИМОВ

НИКОЛАЙ ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ

НИЛАЙ ФАХРИ АХМЕД

НИЛГЮН ШЕНЙЪЛДЪЗ

НИНА ЕМИЛОВА ЧОБАНОВА

НИНА ХРИСТОВА МИТЕВА

НИНА ШИБИЛОВА ЮЛИЯНОВА

НИХАТ МУСТАФА АЛИ

НУРИ АЛИ МЕХМЕД

НУРИЕ МЮМЮН ЮСТЕ

НУРТЕН ХАЛИЛОВА МУСОВА

НУРХАН КЯЗИМ МЕХМЕД

НУРХАН ХАМДИ ЮМЕР

НУТИЕ МЕХМЕД АХМЕД

ОГНЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ОГНЯН САШОВ АЛДИНОВ

ОГНЯН ШИБИЛЕВ АНГЕЛОВ

ОРЛИН НИКОЛОВ ДИМОВ

ОРХАН АЛИОСМАН БАЙРАМ

ОСМАН МЕХМЕД МЕХМЕД

ПЕДРИЕ РЕДЖЕБ ЮЗГЮР

ПЕДРИЯ ЮСЕИН ХАЛИБРАМ

ПЕМПЕ БАЙРЯМ БЕЙСИМ

ПЕТЯ ОГНЯНОВА ПЕХЛИВАНОВА

ПЛАМЕН АНЕСТЕВ ЙОСИФОВ

РАДУЛ РОМАНОВ МИТЕВ

РАИМ ЧАКЪР

РАМЗИ ЮСЕИН ХАСАН

РАФЕТ ХАЛИЛ ХАСАН

РАФЕТ ХАСАН ЮСЕИН

РАХМИ КАСИМ ЮМЕР

РЕМЗИ МУСТАФА ХАЛИЛ

РЕМЗИ ХАСАН ХЮСНЮ

РЕМЗИЕ ХАСАН ЮСЕИН

РОЗА ТИХОМИРОВА АСЕНОВА

РОМАН ХРИСТОВ МИТЕВ

РОСЕН НЕНОВ ХАРИЗАНОВ

РУСЛАН РОМАНОВ МИТЕВ

САБАХТИН АПТИЛЯЗИС АЛИ

САБАХТИН ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ

САБИН АЛДИНОВ ЕМИЛОВ

САБИН МИШЕВ АНГЕЛОВ

САБИН ХУБЕНОВ ИСАЕВ

САБРИ МУСТАФА ЧОЛАК

САБРИЕ АХМЕД ЧОЛАК

САБРИЕ ЮСЕИН МУСА

САЛИ ИБРЯМ МЕХМЕД

САЛИ МУСТАФА МУСА

САЛИМ МАХМУД ЮСЕИН

САЛИФ АРИФ ХАЙРУЛА

САЛИФ ЮСЕИН ЧОЛАК

САМЕТ КУРТУЛУШ

САФИЕ МУСТАФА МУСТАФА

СВЕТЛАНА РАЙКОВА ПЕХЛИВАНОВА

СВЕТЛИН ЗОРКОВ ИСАЕВ

СВЕТОМИР ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ

СЕБАХТИН АХМЕД АЛИ

СЕБАХТИН МЕХМЕД МУСТАФА

СЕБАХТИН ХАСАН БАЙРЯМ

СЕБАХТИН ШАКИР ХАЛИЛ

СЕБАХТИН ЮСУФ ЮСЕИН

СЕБИЛЕ КАРАДЖА

СЕБИЛЕ ШАБАН МУСТАФА

СЕВГИН МЕХМЕД СМАИЛ

СЕВГИНАР МЕХМЕД САБРИ

СЕВГЮЛ НАИМ МЮМЮН

СЕВГЮЛ САБАХТИН САДЕТИН

СЕВДА АЛДИНОВА АНГЕЛОВА

СЕВДА АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА

СЕВДА ИСАЕВА КОЛЕВА

СЕВДА МАРИНОВА ХРИСТОВА

СЕВДА МАРТИНОВА АСЕНОВА

СЕВДА НАСКОВА ШАБАН

СЕВДА РОМАНОВА МИТЕВА

СЕВДА СЕВДАЛИНОВА ЮЛИЯНОВА

СЕВДА СЕВЕРИНОВА МИХОВА

СЕВДА СТОЯНОВА МУТАФОВА

СЕВДА СЪБОТИНОВА МИТЕВА

СЕВДА ЯСЕНОВА ТОДОРОВА

СЕВДАЛИН АНГЕЛОВ ИСАЕВ

СЕВДАЛИН АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ

СЕВДАЛИН ЮЛИЯНОВ ЮЛИЯНОВ

СЕВДАЛИНА ЕВТИМОВА ИГНАТОВА

СЕВДАЛИНА КАЛОЯНОВА АЛЕКОВА

СЕВДЖАН СОЛМАЗ

СЕВДЖАН СЕБАХТИН ХАСАН

СЕВДИЕ МЕХМЕД АЛИ

СЕВДИЕ МУСТАФА ЙЪЛДЪЗ

СЕВДИЕ ХАЛИЛ АЛИ

СЕВЕРИН АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ

СЕВЕРИН ИСАЕВ СТАЙКОВ

СЕВИНЧ ЮМЕР МЕХМЕД

СЕВТИН ЮСУФ ЮСЕИН

СЕЗГИН МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ

СЕЛВЕР РАШИДОВА САЛИЕВА

СЕЛВЕР ТАСИМ ИСМАИЛ

СЕЛВЕР ХАБИБ МЕХМЕД

СЕЛИМЕ КАРАДЖА

СЕЛИМЕ ЮМЕР ФЕВЗИ

СЕЛЯХТИН ЮСУФ ЮСЕИН

СЕМА АНДРЕЕВА СЮЛЕВА

СЕМИХА ШЕН

СЕМИХА АДЕМ ЧАЛЪШКАН

СЕНЕМ УЗ


СЕРКАН РЕМЗИ ХАСАН

СИБЕЛ АЛЕМРЕЛИ

СИБЕЛ СЕБАХТИН ШАКИР

СИБЕЛ ЮКСЕЛ НАСУФ

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ЕМИЛОВА

СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ЙОСИФОВА

СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА ЪРМАК

СИЛВИЯ ЙОСИФОВА ИСАЕВА

СИЛВИЯ МАРТИНОВА ЯНЕВА

СИЛВИЯ САБИНОВА ЯГДЖЪ

СИЛВИЯ СЕМОВА ГАЗИЕВА

СНЕЖАНА МАНОЛОВА ГОРАНОВА

СНЕЖАНА РАЙКОВА ПЕХЛИВАНОВА

СОНЯ ИВАНОВА ЯНЕВА

СТАЙКО ЕМИЛОВ РАДЕВ

СТЕФАН АНДРЕЕВ МИТЕВ

СТЕФАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

СТЕФКА ЩЕРЕВА ИЛИЕВА

СТОЙКА ХУБЕНОВА ВАТАНДАШ

СТОЙЧО АТАНАСОВ МИТЕВ

СТОЯН ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ

СУЛТАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

СЪБИ ИВАНОВ КИРИЛОВ

СЮЛЕЙБЕ ЕМИН МЕХМЕД

СЮЛЕЙБЕ МУХАМЕД ЕРДЖЕБ

СЮЛЕЙМАН ХАЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ МУСТАФА

СЮЛЕЙМАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕМАН МУСТАФА ХАЛИБРЯМ

ТАЛИБ АЙДЪН ТАЛИБ

ТАЛИТ АЛТЪНЕР

ТАЛИТ ТАСИМ МУСТАФА

ТАМАРА МАРИНОВА ХРИСТОВА

ТАХСИН МУСТАФА ТАХСИН

ТЕЗДЖАН ЧАЛЪШКАН

ТЕЗДЖАН АХМЕД ЯЗАР

ТУНДЖАЙ МЕХМЕДОВ ХАЛИЛОВ

ТУНДЖАЙ РАСИМОВ ШАБАНОВ

ТУНДЖЕР ЪШЪК

ТЮЛАЙ КРЕМЕНОВА ГОРАНОВА

ФАМИ АХМЕД ЮСЕИН

ФАНКА РАДЕВА КИРИЛОВА

ФАНКА РАЙЧЕВА ЯСЕНОВА

ФАНЯ МАРТИНОВА МАРИНОВА

ФАРЕТИН ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД

ФАТМЕ АРИФ РАИФ

ФАТМЕ БАСРИ АЛИ

ФАТМЕ ЗЕКЕРИЯ ГЮЛЕР ЕКИНДЖИ

ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ШАБАНОВА

ФАТМЕ КЯЗИМ МЕХМЕД

ФАТМЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

ФАТМЕ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ

ФАТМЕ МУСТАФА МЕХМЕД

ФАТМЕ МУСТАФА МУРАД

ФАТМЕ НАЗИМ ЕМИН

ФАТМЕ ОСМАН МЕХМЕД

ФАТМЕ РАМАДАН АЛИ

ФАТМЕ ФЕДАТ ФАХРИ

ФАТМЕ ЮСЕИН ОСМАН

ФАХРИ АХМЕД ЮСЕИН

ФАХРИЕ РАШИД АЛИ

ФЕДАТ ФАХРИ БЕКИР

ФЕЙЗИЕ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ

ФЕХИМЕ ГЮЧЛЮ

ФИДАН АЛДИНОВ АЛЕКОВ

ФИДАНКА АЛДИНОВА ГЮЧЛЮ

ФИДАНКА МАРИНОВА МИЛАНОВА

ФИКРИЕ МУТЛУ

ФИЛИП БОРИСОВ РАДЕВ

ФИЛИП БОЯНОВ ИЛИЕВ

ФИЛКА ЙОРДАНОВА МИЛКОВА

ХАБИБЕ АЛИ МУСТАФА

ХАБИБЕ АЛИ ШАХАНКАЯ

ХАБИБЕ ХАЛИБРЯМ АЛИ

ХАБИБЕ ХАЛИЛ ЮМЕР

ХАБИБЕ ХАСАН ИСМАИЛ

ХАБИБЕ ШЕРИФ ОСМАН

ХАБИБЕ ЮМЕР МЕХМЕД

ХАДЖЕР АЛИ АХМЕД

ХАДЖЕР АЛИ ЯЗАР

ХАДЖЕР МУСТАФА АЛИ

ХАДЖЕР ШАБАН ХАЛИЛ

ХАДЖЕР ЮМЕР ОСМАН

ХАЗЕЛ ОСМАН МЕХМЕД

ХАЗЕЛ ЮСЕИН МАХМУД

ХАЙРИ АХМЕД ЮСЕИН

ХАЙРИЕ МЕХМЕД ХАСАН

ХАЙРИЕ РАИФ ЕМИН

ХАЙРИЕ РЕДЖЕБ ШАБАН

ХАЙРИЕ САЛИБРАМ СЮЛЕЙМАН

ХАЙРИЕ ХАЛИМ ШАБАН

ХАЙРИЕ ХЮСНЮ ХАДЖЪ

ХАКИМЕ АРИФ ШАБАН

ХАКИМЕ ИСМАИЛ АКИФ

ХАЛИБРАХИМ АЛИОСМАН ГЮЛЕР

ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ АЛИ

ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ ХАСАН

ХАЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН ШЕРИФ

ХАЛИЛ ГЮЛЕР

ХАЛИЛ МУСТАФА ИСМАИЛ

ХАЛИЛ МУСТАФА СМАИЛ

ХАЛИЛ МУХАММЕР МУСТАФА

ХАЛИМЕ МУСТАФА ГЮЛЕР

ХАЛИМЕ ТАСИМ ВАТАНСЕВЕР

ХАМДЕ АРИФ САЛИФ

ХАМДЕ МУСТАФА ЯКУБ

ХАМДЕ МУХАМЕД ОСМАН

ХАМДЕ ХАСАН ХАСАН

ХАМДИ АДЕМ АРАБАДЖЪ

ХАМДИ СЮЛЕЙМАН ЧАКЪР

ХАМДИ ХАЛИЛ ЮМЕРОСМАН

ХАМДИ ХАСАН МУРАД

ХАМДИЕ КЕРИМ МУСТАФА

ХАМИДЕ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ

ХАНА ЙОРДАНОВА МЕРДЖАНОВА

ХАНКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

ХАППЕ НАЗИМ БАЙРАМ

ХАСАН АХМЕД БАЙРАМ

ХАСАН ИСМАИЛ ХАЛИЛ

ХАСАН МЕХМЕД ЯКУБ

ХАСАН ЮСЕИН АРИФ

ХАСИНЕ ЮНУЗ МЕХМЕД

ХАТИДЖЕ КАХРАМАН

ХАТИДЖЕ АДЕМ ХАДЖЪОГЛУ

ХАТИДЖЕ ИЛЯЗ КЕРИМ

ХАТИДЖЕ ИСМЕТ КАЧАК

ХАТИДЖЕ ШАБАН МЕХМЕД ХАДЖИЕВА

ХАТИЕ МЕХМЕД БЕКИР

ХАТЧЕ АЛИ МУСТАФА

ХАТЧЕ САЛИФ БАЙРЯМ

ХАТЧЕ ЮСУФ ЮСЕИН

ХАФИЗЕ ОСМАН МУСТАФА

ХРИСТИНА АСЕНОВА ЧАЛЪШКАН

ХРИСТИНА ЗАХАРИЕВА ЙЪЛМАЗ

ХРИСТИНА САБИНОВА ИСАЕВА

ХРИСТО АНЕРОНОВ МИТЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ КИРИЛОВ

ХРИСТО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ШИБИЛЕВ

ХУБАВЕНА ЗОРКОВА ИСАЕВА

ХУБЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ХЮРУ МЕХМЕДОВА МУСОВА

ХЮРЮ ЮСЕИН АЛИ

ХЮСЕИН ЗЕЙНУНОВ ХЮСЕИНОВ

ХЮСЕЙИН КУРТУЛДУ

ХЮСНИЕ ИСА ХАДЖЪ

ХЮСНЮ ХАСАН ХЮСНЮ

ШАБАН ЧЕЛИК

ШАБАН МЕХМЕД БЕКИР

ШАБАН МЮМЮНОВ ШЕРИФОВ

ШАБАН ХАСАНОВ ЯКУБОВ

ШАБАН ЮСЕИН ШАБАН

ШАДИЯ КАСИМ ЮСЕИН

ШАЗИЕ СЕФЕР ХАЛИЛ

ШАХЗИЕ МЪСТАН МУСА

ШЕНОЛ ЮСЕИН ШАБАН

ШЕРИФЕ НАИМ ЮСЕИН

ШЕФИКА АХМЕД МЕХМЕД

ШЕФИКА АХМЕД ОСМАН

ШИБИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

ШИБИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ

ШИНКА АЛДИНОВА ИМАМОГЛУ

ШУАИБ МЕСРУН ШУАИБ

ШУАИБ МЮМЮН ШАБАН

ШУКРИ АРИФ АКИФ

ШУКРИ ЮСЕИН ЧАКЪР

ШЮКРЮ АХМЕД МЕХМЕД

ЮЗАЙ БАЙРЯМ БЕЙСИМ

ЮЗДЖАН АХМЕД ЯЗАР

ЮКСЕЛ ОСМАН ЯЗАР

ЮЛИЯ АНГЕЛОВА ШИБИЛЕВА

ЮЛИЯН БЕЛЧИНОВ ИСАКОВ

ЮЛИЯН ЮЛИЯНОВ МИТКОВ

ЮЛИЯНА СЕРГЕЕВА ИЛИЕВА

ЮЛИЯНА ШИБИЛОВА АНГЕЛОВА

ЮМЕР АЛИ ХЮСНЮ

ЮМЕР МЕХМЕД БАЙРАМ

ЮМЕР МЕХМЕД ОСМАН

ЮМЕР МУСТАФА ХАЛИБРАМ

ЮМЕР МУСТАФОВ МУСОВ

ЮМЕР ХАМДИ ЮМЕР

ЮМЮГЮЛ АХМЕД ИБРЯМ

ЮНУЗ МУСТАФОВ ХАСАНОВ

ЮРИ ВАЛЕНТИНОВ БУРГАЗЛИЕВ

ЮРКЮШ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

ЮСЕИН БЕКИР МУСТАФА

ЮСЕИН МЕХМЕД ЮМЕР

ЮСЕИН МУСТАФА АЛИ

ЮСЕИН МУСТАФА МЕХМЕД

ЮСЕИН МУСТАФА ХАЛИБРЯМ

ЮСЕИН ОСМАН МЕХМЕД

ЮСЕИН ЮСЕИН АРИФ

ЮСЕИН ЮСЕИН ХАСАН

ЮСУФ КАХРАМАН

ЮСУФ ИСМАИЛ ЮСЕИН

ЮСУФ ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ

ЯКЪБ ОСМАН МЕХМЕД

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЖЪЛТИ БРЯГ КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 012

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АВЗЕ ИДРИЗ МЕХМЕД

АДЕМ ВАЙТИН АДЕМ

АДЕМ ИСМАИЛ САЛИОГЛУ

АЗИЗЕ ВЕЛИ ХАСАН

АЙГЮЛ ЛЮТВИ АХМЕД

АЙДЖАН СЕФТИН ШЕНКОВА

АЙЛИН ИБРЯМ МЕХМЕД

АЙЛИН РУМЕНОВА АСЕНОВА

АЙСЕЛ РАМАДАН ЧАУШ

АЙТЕН МАРЕМ АХМЕД

АЙТЕН РАИФ ФАРИЗ

АЙТЕН ХАСАН ДУРХАН

АЙХАН ХАСАН АЛИБАШ

АЙШЕ АРИФ САЛИОГЛУ

АЙШЕ САЛИФ ХАЛИЛ

АЙШЕ СЕЙДАХМЕД ХАСАН

АЙШЕ ЮСЕИН САЛИОГЛУ

АЙШЕГЮЛ НАСУФ МУСТАФА

АЛБЕН АВРАМОВ КАЙМАКЧИЕВ

АЛБЕН МИХАЙЛОВ МОЛЛОВ

АЛБЕНА МАРИНОВА КАЙМАКЧИЕВА

АЛБЕНА МИТКОВА АНТОНОВА

АЛБЕНА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА

АЛБЕНА ОГНЯНОВА СЕРБЕЗОВА

АЛБЕНА СВЕТОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

АЛДИН ИСАЕВ ТАБАКОВ

АЛДИН ИСАЕВ ЧАКЪРОВ

АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ МИТЕВ

АЛИ ШАБАН ИСМАИЛ

АЛЬОША ИВАНОВ МОЛЛОВ

АНА АСЕНОВА МОЛЛОВА

АНА ИСАЕВА СЕРБЕЗОВА

АНА ИСАЕВА СЕРБЕЗОВА

АНА МИТКОВА МИРОНОВА

АНА МИТКОВА ЧАКЪРОВА

АНГЕЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ

АНГЕЛ МИТЕВ МОЛЛОВ

АНГЕЛ ОГНЯНОВ ЧУКОВ

АНГЕЛ ПЕТКОВ КАРАИВАНОВ

АНГЕЛ РАДЕНОВ КАМЕНОВ

АНГЕЛИНА КОСТОВА АСЕНОВА

АНГЕЛИНА СТОЯНОВА МИТЕВА

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ ХАДЖИЕВ

АНЕЛИЯ МИТКОВА ЙОРДАНОВА

АНЕТА ГЕОРГИЕВА ГУДЖЕВА

АНЕТА ЛИЛОВА ЧАУШЕВА

АНИФЕ СЕЛЯХТИН АХМЕД

АНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

АНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

АНКА ЕМИЛОВА КАЙРЯКОВА

АНКА МИХАЙЛОВА КРАСЕВА

АНКА РАЙЧЕВА МАНОЛОВА

АНТОН АЛЬОШЕВ КАЙРЯКОВ

АНТОН ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ

АНУШКА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

АНШЕГЮЛ ИДРИЗ ХАСАН

АРИФ ТАХИР АЛИБАШ

АСЕН АЛЬОШЕВ КАЙРЯКОВ

АСЕН АСЕНОВ КЮЧУКОВ

АСЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ

АСЕН МИТЕВ БОРИСОВ

АСЕН МИТЕВ ЙОРДАНОВ

АСЕН МИТКОВ КАЙРЯКОВ

АСЕН МИХАИЛОВ ХАНДЕВ

АСЕН РАДЕВ ЧУКОВ

АСИЕ МУРАД АХМЕД

АСЯ АЛДИНОВА САРГЪН

АСЯ ИСАЕВА ЙОРДАНОВА

АСЯ ИСАЕВА КРАСЕНОВА

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ЙОВКОВ ДИМИТРОВ

АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД

АХМЕД ОСМАН ХАСАН

АХМЕТ ШЕНСОЙ

БАЙРАМ ИСМАИЛ САЛИОГЛУ

БАЙСЕ ИДРИЗ НАСУФ

БАХРИЕ КАСИМ ОСМАН

БАХРИЕ МЮМЮН МЕСТАН

БАХТИЯР ЯХЯ САДУЛА

БЕЙСИМ АХМЕД САЛИ

БЕЙСИМ ИБРЯМ МЕХМЕД

БЕКИР РАМАДАН ЧАУШ

БЕКИР ЮНУЗ ТАЛИБ

БЕЛГИН ХАСАН ШАИБОВ

БЕЛКЪС МУСТАФА БОЗАДЖЪ

БЕРКАНТ АХМЕД СЮЛЕЙМАН

БИРДЖАН БИРСЕН ХАСАН

БИРОЛ ЛЯТИФ БЕХЧЕТ

БИРОЛ ШЕРИФ ЧАУШ

БИРСЕН ХАСАН АЛИ

БИСЕР АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ

БОГОМИЛ СЪБЕВ ДАМЯНОВ

ВАЙТИН АДЕМ МЕСТАН

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИНА БОНЕВА БУРЧАК

ВАЛЕНТИНА ДИМОВА ЙОРДАНОВА

ВАЛЕРИ СОКОЛОВ АЛЕКОВ

ВАЛЕРИЯ МИТЕВА СТОЕВА

ВАНКА МИТЕВА КОЛЕВА

ВАНЧО ГЕОРГИЕВ ВАНЧЕВ

ВАСИЛ МИЛЧЕВ ОРМАНДЖИЕВ

ВАСИЛ МИТЕВ ОРМАНДЖИЕВ


Каталог: images -> File
File -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Міне көптен күткен 1 қыркүйек келді
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы
File -> Абсолютизм
File -> Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу Қашқынова Ж. Е. Қарағанды қаласы «Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған облыстық балалар үйі»
File -> Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет