Общинска избирателна комисияжүктеу 102.66 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі102.66 Kb.
түріПротокол


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА КАРЛОВО

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
П Р О Т О К О Л № 48
Днес 02.11.2015 г. 14:10 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Карлово при следния
Д н е в е н р е д:
1. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство БАНЯ на втори тур.

2. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ХРИСТО ДАНОВО на втори тур.


3. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство СТОЛЕТОВО на втори тур.

4. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО на втори тур.

5. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ВАСИЛ ЛЕВСКИ на втори тур.

6. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ИГАНОВО на втори тур.

7. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство РОЗИНО на втори тур.
8. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ДЪБЕНЕ на втори тур.
9. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ВЕДРАРЕ на втори тур.
10. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ВОЙНЯГОВО на втори тур.
11. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство БЕГУНЦИ на втори тур.
12. Вземане на решение за ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство СЛАТИНА на втори тур.
ПРИСЪСТВАТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров

Маргарита Георгиева Рогачева

Мариян Петров Кючуков

Дияна Атанасова Николова

Сехер Кязимова Бекташева

Невена Иванова Димитрова

Цветомира Стефанова Маринова

Владимир Тодоров Колев


На заседанието присъстват 11 души и има законния кворум, съгласно чл. 85, ал. 3 от ИК.
По точка 1 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство БАНЯ на втори тур СТАМЕН СИМЕОНОВ ГЕШЕВ с ЕГН: **********., издигнат от ПП ГЕРБ, получил 855 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 1 от дневния ред

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”


Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 2 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ХРИСТО ДАНОВО на втори тур АКИФ ХАКЪ КАРАТАБАН с ЕГН: **********., издигнат от Движение за права и свободи - ДПС, получил 438 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 2 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 3 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство СТОЛЕТОВО на втори тур ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН: **********., издигнат от ПП ГЕРБ, получил 254 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 3 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 4 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО на втори тур ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ с ЕГН: **********., издигнат от МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА” (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО-БНД), получил 12 157 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 4 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.
По точка 5 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ВАСИЛ ЛЕВСКИ на втори тур ДОНЬО СТОЯНОВ СТОЯНОВ с ЕГН: **********., издигнат от ПП ГЕРБ, получил 496 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 5 от дневния ред
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 6 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ИГАНОВО на втори тур ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ с ЕГН: **********., издигнат от ПП ГЕРБ, получил 182 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 6 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 7 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство РОЗИНО на втори тур АНГЕЛ ИВАНОВ ШАЛАМАНОВ с ЕГН: **********., издигнат от НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА КАРЛОВО, получил 934 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 7 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 8 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ДЪБЕНЕ на втори тур ВЪЛКО СТАНЕВ ШОЙЛЕКОВ с ЕГН: ********** - НЕЗАВИСИМ, получил 542 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 8 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 9 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ВЕДРАРЕ на втори тур КОЙЧО СТОЯНОВ МУТАВЧИЙСКИ с ЕГН: ********** - НЕЗАВИСИМ получил 347 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 9 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 10 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство ВОЙНЯГОВО на втори тур ТОДОР ИВАНОВ ТАНКОВСКИ с ЕГН: ********** - НЕЗАВИСИМ, получил 416 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 10 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 11 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство БЕГУНЦИ на втори тур ПЕТКО ТОДОРОВ КОМИТОВ с ЕГН: **********., издигнат от МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА” (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО-БНД), получил 199 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 11 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

По точка 12 от дневния ред ОИК реши:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на Кметство СЛАТИНА на втори тур НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН: **********, издигната от ПП ГЕРБ, получила 303 действителни гласове.

Председателят на комисията подложи на гласуване по точка 12 от дневния ред


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов - „ЗА”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас - „ЗА”

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева - „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ: Любен Иванов Маджаров - „ЗА”

Маргарита Георгиева Рогачева - „ЗА”

Мариян Петров Кючуков - „ЗА”

Дияна Атанасова Николова – „ЗА”

Сехер Кязимова Бекташева - „ЗА”

Невена Иванова Димитрова - „ЗА”

Цветомира Стефанова Маринова - „ЗА”

Владимир Тодоров Колев - „ЗА”
Гласували: „ЗА” – 11 (единадесет); „ПРОТИВ” - няма.

Председателят на ОИК обяви край на заседанието на комисията в 14:30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станко Митев Маринов ...........................................

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Онорио Росас ............................................

СЕКРЕТАР: Пепа Николова Шуплева ........................................

ЧЛЕНОВЕ: Владимир Тодоров Колев .......................................

Маргарита Георгиева Рогачева ..............................

Мариян Петров Кючуков ..........................................

Дияна Атанасова Николова ....................................

Сехер Кязимова Бекташева ....................................

Цветомира Стефанова Маринова ..........................

Невена Иванова Димитрова ...................................Любен Иванов Маджаров ........................................

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет