Общински съвет кърджалижүктеу 53.06 Kb.
Дата30.01.2019
өлшемі53.06 Kb.
түріПротоколОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

Препис-извлечение!


П Р О Т О К О Л

39от заседание, проведено на

28.09.2007 г.
Р Е Ш Е Н И Е

684


І. На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1 от Закона за местните избори и във връзка с обстоятелството, че кметът на общината е регистриран за кандидат - кмет на Община Кърджали на местните избори на 28.10.2007 г., ИЗБИРА НУРДЖАН МЮМЮН ЮСЕИН за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Кърджали до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община Кърджали.

ІІ. УПЪЛНОМОЩАВА временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Кърджали за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, с правомощията по чл.19, чл.27 и чл.34 от Закона за общинските бюджети, както и да подписва други документи свързани с трансфери от Републиканския бюджет към бюджета на общината, във връзка с предварително финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз, да открива, организира и провежда всички процедури за обществени поръчки и да сключва договори за възлагане на обществени поръчки, без право да сключва разпоредителни сделки, трудово – правни договори, да издава заповеди за назначаване на държавни служители, освен допълнителните споразумения или трудови договори с временно изпълняващите длъжността Кмет на кметство избрани по т.ІІІ от настоящето решение.

ІІІ. На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1 от Закона за местните избори и във връзка с обстоятелството, че кметове на кметства са регистрирани за кандидат – кметове на съответните кметства в Община Кърджали на местните избори на 28.10.2007 г., ИЗБИРА временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбрания кмет на съответното кметство, както следва:
1. ВЕЛЯТИН БИЛЯЛ МУСТАФА -КМ. БАЩИНО

2. НЕСИБЕ МЮМЮН МУРАД -КМ. ВЕЛЕШАНИ

3. ЕМЕЛ ЕМИН МЕХМЕДАЛИ - -КМ. ВИСОКА ПОЛЯНА

4. СЕВИМ ЗЮЛКЯРОВА ЗЮЛКЯРОВА -КМ. ВОЛОВАРЦИ

5. ОРХАН ХАЛИЛ САЛИ -КМ. ГОЛЯМА БАРА

6. АЙФЕР ХАЛИЛ МЕХМЕД -КМ. ГОРНА КРЕПОСТ

7. СЕВИНЧ НУРИ МЕХМЕД -КМ. ДЪЖДОВНИЦА

8. ДУРМУШ РЕДЖЕБ ДУРАЛИ -КМ. ЕНЧЕЦ

9. ЕМБИЕ КАСИМ МУСТАФА -КМ. ЖИНЗИФОВО

10. РЕНГИНАР АПТИКАДИР АХМЕД -КМ. ЗВЕЗДЕЛИНА

11. РЕНГИНАР КЕРИМ МЮМЮН -КМ. КОБИЛЯНЕ

12. МУСТАФА ЮСЕИН МУСА -КМ. КОНЕВО

13. ГЮЛБАХАР ДУРМУШ БЕКИР -КМ. КОСТИНО

14. СЕВДИЕ ХАСАН КАСИМ -КМ. КРАЙНО СЕЛО

15. НУРХАН НУРИ ЮМЕР -КМ. КЬОСЕВО

16. АЙНУР ЗЮЛКЕР ХАСАН -КМ. МАКЕДОНЦИ

17. СЕВИМ ОСМАН ДУРАН -КМ. МИЛАДИНОВО

18. РАДКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА -КМ. МОСТ

19. СЕЙХАН СЕБАХТИН НАЗИФ -КМ. МУРГОВО

20. ФИКРЕТ АКИФ МЕСТАН -КМ. НЕНКОВО

21. ЮКСЕЛ АРИФ САЛИФ -КМ. ОСТРОВИЦА

22. НЕЗАЕТ ЕМИН МЕХМЕДАЛИ -КМ. ПЕРПЕРЕК

23. СЕВГИНАР ОСМАН МЕХМЕД -КМ. ПРИЛЕПЦИ

24. ФАХРИЕ ХИКМЕТ МУСТАФА -КМ. РЕЗБАРЦИ

25. НЕРИМАН СЮЛЕЙМАН ЮМЕР -КМ. СИПЕЙ

26. САМИ МЕХМЕДАЛИ РАМАДАН -КМ. СКАЛИЩЕ

27. СЕБАХАТ СЕЛЯМИ РЮСТЕМ -КМ. СОЛИЩЕ

28. ИСМЕТ ИСМАИЛ КЯМИЛ -КМ. СТРЕМЦИ

29. МЕДИХА НИЯЗИ АКИФ -КМ. ТРИ МОГИЛИ

30. ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД -КМ. ЧЕРЕШИЦА

31. МЕХМЕДЕМИН МЕХМЕД НАЗЪМ -КМ. ШИРОКО ПОЛЕ

32. ХАСМЕ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА -КМ. ЯСТРЕБПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

К Ъ Р Д Ж А Л И: ……………………

/С. НЕДЖИБ/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

К Ъ Р Д Ж А Л И


П Р Е Д ЛО Ж Е Н И Е

От СЕЙФИ НЕДЖИБ – Председател на Общински съвет – Кърджали

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на

Община Кърджали и кметове на кметства.


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с обстоятелството, че кметът на общината и кметове на кметства са регистрирани за кандидат - кметове на съответните кметства в Община Кърджали на местните избори на 28.10.2007 г., предлагам на Общински съвет – Кърджали да приеме следното
Проект!
Р Е Ш Е Н И Е:
1. ИЗБИРА на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за местните избори Нурджан Мюмюн Юсеин за временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община Кърджали.

2. УПЪЛНОМОЩАВА временно изпълняващия длъжността кмет, да подписва документи, свързвани с чл.34, т.8 от Закона за общинския бюджет, във връзка с чл.43, ал.4 от Закона за държавния бюджет, както и други документи свързани с трансфери от Републиканския бюджет към бюджета на общината, във връзка с предварително финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.

3. ИЗБИРА на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за местните избори за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбраните кметове, както следва:
1. ВЕЛЯТИН БИЛЯЛ МУСТАФА - КМ. БАЩИНО

2. СЕВГИНАР МЕХМЕД МУРАД - КМ. БЕЛИ ПЛАСТ

3. НЕСИБЕ МЮМЮН МУРАД - КМ. ВЕЛЕШАНИ

4. ЕМЕЛ ЕМИН МЕХМЕДАЛИ - - КМ. ВИСОКА ПОЛЯНА

5. СЕВИМ ЗЮЛКЯРОВА ЗЮЛКЯРОВА - КМ. ВОЛОВАРЦИ

6. ОРХАН ХАЛИЛ САЛИ - КМ. ГОЛЯМА БАРА

7. АЙФЕР ХАЛИЛ МЕХМЕД - КМ. ГОРНА КРЕПОСТ

8. СЕВИНЧ НУРИ МЕХМЕД - КМ. ДЪЖДОВНИЦА

9. ДУРМУШ РЕДЖЕБ ДУРАЛИ - КМ. ЕНЧЕЦ

10. ЕМБИЕ КАСИМ МУСТАФА - КМ. ЖИНЗИФОВО

11. РЕНГИНАР АПТИКАДИР АХМЕД - КМ. ЗВЕЗДЕЛИНА

12. РЕНГИНАР КЕРИМ МЮМЮН - КМ. КОБИЛЯНЕ

13. МУСТАФА ЮСЕИН МУСА - КМ. КОНЕВО

14. ГЮЛБАХАР ДУРМУШ БЕКИР - КМ. КОСТИНО

15. СЕВДИЕ ХАСАН КАСИМ - КМ. КРАЙНО СЕЛО

16. НУРХАН НУРИ ЮМЕР - КМ. КЬОСЕВО

17. АЙНУР ЗЮЛКЕР ХАСАН - КМ. МАКЕДАНЦИ

18. СЕВИМ ОСМАН ДУРАН - КМ. МИЛАДИНОВО

19. РАДКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА - КМ. МОСТ

20. СЕЙХАН СЕБАХТИН НАЗИФ - КМ. МУРГОВО

21. ФИКРЕТ АКИФ МЕСТАН - КМ. НЕНКОВО

22. ЮКСЕЛ АРИФ САЛИФ - КМ. ОСТРОВИЦА

23. НЕЗАЕТ ЕМИН МЕХМЕДАЛИ - КМ. ПЕРПЕРЕК

24. СЕВГИНАР ОСМАН МЕХМЕД - КМ. ПРИЛЕПЦИ

25. ФАХРИЕ ХИКМЕТ МУСТАФА - КМ. РЕЗБАРЦИ

26. НЕРИМАН СЮЛЕЙМАН ЮМЕР - КМ. СИПЕЙ

27. САМИ МЕХМЕДАЛИ РАМАДАН - КМ. СКАЛИЩЕ

28. СЕБАХАТ СЕЛЯМИ РЮСТЕМ - КМ. СОЛИЩЕ

29. ИСМЕТ ИСМАИЛ КЯМИЛ - КМ. СТРЕМЦИ

30. МЕДИХА НИЯЗИ АКИФ - КМ. ТРИ МОГИЛИ

31. ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД - КМ. ЧЕРЕШИЦА

32. МЕХМЕДЕМИН МЕХМЕД НАЗЪМ - КМ. ШИРОКО ПОЛЕ

33. ХАСМЕ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА - КМ. ЯСТРЕБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

К Ъ Р Д Ж А Л И: ……………………

/С. НЕДЖИБ/


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет