Обявление №1Дата04.03.2018
өлшемі15.75 Kb.
#19365

ОБЯВЛЕНИЕ


Изпълнително дело 493/2010 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.11.2014 г. до 19.12.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на ЕТ “Венцислав Петракиев” гр. Русе, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02448.500.340 по кадастралната карта на с. Балканец, общ. Троян с площ 1395 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начи на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с адрес: с. Балканец, обл. Ловешка, ул. “Пенчо Тодоров” № 14, заедно със застроената в имота двуетажна сграда – КЪЩА ЗА ГОСТИ с РЗП 364 кв.м. и сутерен с площ 20 кв.м. Обектът разполага с хотелски стаи – 6 бр., студиа – 2 бр. и механа с 24 места.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 104485,00 /сто и четири хиляди четиристотин осемдесет и пет/ лв.

В цената не е включен ДДС и същият ще бъде заплатен допълнително от купувача.

По делото има данни за вписана договорна ипотека върху имота № 61, т. ІІ от 2008 г. в полза на “Юробанк и еф джи България” АД за сумата 110 000 лв.

Интересуващите се от проданта могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в с. Балканец, общ. Троян.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 493/2010 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 22.12.2014 год. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:29.10.2014 год. /А. Йонкова/


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет