Оқытушы туралы мәліметтержүктеу 166.02 Kb.
Дата18.12.2017
өлшемі166.02 Kb.

Оқытушы туралы мәліметтер:

Асанбаев Т.Ш. – Агротехнологиялық кафедрасының оқытушысы.

Қабылдау уақыты: дүйсенбі - 10.00-ден 12.00, 519 аудитория
Пән бойынша мәліметтер: Пәннің ұзақтылығы 14 апта ісі мамандығының студенттері үшін. Жалпы сағат саны -135, оның ішінде дәріс-28, тәжірибелік -28, СӨЖ-79. Бақылау түрі емтихан.
Пререквизиттер: жануарлар морфологиясы, физиологиясы мен биохимиясы, мал шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру, ауыл шаруашылығы малдарын азықтандыру, ауыл шаруашылығы малдарын өсіру және селекциялау, генетика мен биометрия, зоогигиена және мал шаруашылығы объектілерін жобалау негіздері, акушерлік және көбею биотехнологиясы.
«Оқу пәнінің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу процесіндегі орны».

Курстық мақсаты студенттерді өз мемлекетіміздегі, ТМД және шет елдердегі жылқы шаруашылығының кәзіргі жағдайымен, жылқылардың биологиялық және шаруашылыққа пайдалы қасиеттерімен таныстырып, одан арзан әрі жоғары сапалы өнім өніру үшін тиімді пайдалануды оқып үйрету.
Курстың міндеті студенттерді жылқылардың конститутциясы мен экстерьерін бағалау, олардың ақаулары мен кемшіліктерін танып білу, жылқының түр-түсі мен жасын анықтау мен өлшеу, қымыз өндіру технологиясы мен жылқының жайып-семірту және бордақылау технологиясы, жылқы шағылыстыру науқанын ұйымдастыру, асыл тұқымды жылқыларды комлексті көрсеткіштері бойынша бонитировкалау, зоотехникалық және асылдандыру есебін жүргізу жайлы толық құнды терең білім беру болып табылады.

Студент жылқы шаруашылығының негзігі бағыттары, жылқы тұқымдары мен аудандастырылуын, экстерьерлік пен конститутционалдық ерекшеліктері мен жылқы типтерін, өндірілетін өнімдерінің сапалық көрсеткіштерін, жылқы өсіру тәсілдері мен селекциялық-асылдандыру жұмыстарын, жылқы зауыттары мен тебінді және мәдени-тебінді жылқы шаруашылығындағы өсіру технологиясын, сонымн бірге спорт аттарының тренингісі мен ипподромдағы сынау технологиясын білуі тиіс.


Студент істей білу керек: Жылқы шаруашылығы кәсіпорындарында (асыл тұқымды және тауарлы фермаларында, шаруа қожалығы мен фермерлік шаруашылықтарда, жылқы зауыттарында) технологиялық параметрлерін есептеуді өз бетімен орындауды, асыл тұқымды жылқыларға бонитировка жүргізуді, маусымдық және тұрақты қымыз фермаларына сауын биелерін таңдауды игеруі тиіс.

Жылқы тренингісі мен оларды ипподромда сынауды, таңбалаудың суық және ыстық тәсілдерін, жылқы үйірлері мен табынды құруды, биелерді қолмен және машинамен сауу технологиясын, өнімдердің сапасын стандарттауды және асылдандыру істерін меңгеруі тиіс.


Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер

 1. Козлов С.А., Парфенов В. Коневодство-С.Петербург –Лань, 2004.


Қосымша әдебиеттер


 1. Барминцев Ю.И. и др. Продуктивное коневодство. – М.: Колос, 1980.

 2. Гладенко В.Н. Книга о лошади. М.1999.

 3. Гуревич Д.Я., Рогалев Г.Т. Словарь-справочник по коневодству и конному спорту. – М., 1988.

 4. Дүйсембаев К.И., Бегимбетова Г.С., Джунисов А.М. т.б. Жылқы шаруашылығы. Алматы, АЗМИ, 1995.

 5. Дүйсембаев К.И. и др. Кумыс и шубат. – Алматы: Кайнар, 1983.

 6. Красильников А.С. Практикум по коневодству – М. Колос, 1977.

 7. Камбегов Б. Коневодство и коннозаводство. России. – М., 1988.

 8. Красильников А.С., Хотов В.Х. Коневодство. М.,МСХА, 1995.

 9. Ю. Карлсен Г.Г. Тренинг и испытание рысаков. Л., «Колос», 1978.

 10. Кожевников Е.В., Гуревич Д.Я. Отечественное коневодство М.: ВО «Агропромиздат», 1990.

 11. Свечин К.Б. и др. Коневодство.- М.: Колос 1984.


ПӘН МАЗМҰНЫ

п/п

Пәннің тақырыптық жоспары


Пән тақырыбының атаулары

Сағат саны

Дәріс сабақ.

Тәжір. сабақ

Өздік жұмысы

1

2

3

4

5

1.

Кіріспе

2

2

2

2.

Жылқының ата-тегі, қолға үйрету және өзгерту

2

2

2

3.

Жылқылардың биологиялық ерекшеліктері

2

2

2

4.

Жылқы экстерьері, интерьері және конститутциясы

2

2

6

5.

Жылқы тұқымдары

2

2

2

6.

Жылқының көбею ерекшеліктері

2

2

6

7.

Жылқыны ұдайы өсіру және құлындарды күтіп-бағу технологиясы

2

2

6

8.

Жылқының жұмыс қабілеті және оларды пайдалану

2

2

6

9.

Жылқы өнімдерін өндіру технологиясы

2

2

2

10.

Тебінді жылқы шаруашылығының технологиясы

2

2

2

11.

Тренинг және жылқыларды ипподромда сынау технологиясы

2

2

2

12.

Ат спорты мен ат туризмі

2

2

6

13.

Жылқы шаруашылығындағы селекциялық асылдандыру жұмысы

2

2

6

14.

Жылқы шаруашылығындағы мемлекеттік шаралар

2

2

6
Курстық жұмыс23
Барлығы 8 семестр 135 сағ

28

28

28ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ
Тақырып

Тапсырмалар

1.

Кіріспе

Кіріспе сабақ. Курсты оқу және курстық жобаны (жұмысты) орындау әдістемелігі.

2.

Жылқының ата-тегі, қолға үйрету және өзгерту

Жылқының шығу-тегі

3.

Жылқының биологиялық ерекшеліктері

Биологиялық ерекшеліктері

4.

Жылқы экстерьері, интерьері және конститутциясы

Жылқы экстерьерінің жеке дене мүшелерін оқып үйрену. Жылқы экстерьерінің ақаулары мен кемшіліктерін оқып үйрену.

Жылқының дене өлшемдері мен өлшеу техникасын оқып үйрену.

Жылқының тірілей салмағын анықтау, дене құрылысының индекстерін есептеу және олардың жылқы селекциясындағы маңызы.

Жылқы жасын тісі арқылы анықтау.

Жылқының түр-түсін, белгілері мен таңбаларын оқып үйрену.


5.

Жылқы тұқымдары

Жергілікті жылқы тұқымдарының зоотехникалық сипаттамасы.

Салт мінетін жылқы тұқымдарының зоотехникалық сипаттамасы.

Салт мінетін әрі жегуге арналған жылқы тұқымдарының зоотехникалық сипаттамасы.

Желісті жылқы тұқымдарының зоотехникалық сипаттамасы.

Ауыр және жеңіл жүк тартатын жылқы тұқымдарының зоотехниалық сипаттамасы.


6.

Жылқының көбею ерекшеліктері

Жылқызауыттық және тебінді жылқы шаруашылығында шағылыс науқанының есебі мен оларды қолдану.

7.

Жылқыны ұдайы өсіру және құлындарды күтіп-бағу технологиясы

Құлынның өсіп-өнуі мен дамуы. Бақылау шкаласы.

8.

Жылқының жұмыс қабілеті және оларды пайдалану

Жылқының жұмыс қабілетінің көрсеткіштері, транспортқа және ауылшаруашылық жұмыстарына пайдалану.

Фермерлік, ұжымдық, шаруашылықтарының жұмыс аттарына сұранысын анықтау. Аттардың жұмыс күні мөлшерінің есебі.

Жылқының жегу құралдары, арба мен ер түрлері және оларды жегу мен ерттеу техникасы.

Жұмыс аттарын азықтандыру, суғару және азық өлшемін құру.

Жұмыс аттарын күту. Оларды тазалау және тағалау.


9.

Жылқы өнімдерін өндіру технологиясы

Биенің сүттілігн анықтау тәсілдері, желін түрлері және сүттің химиялық құрамы.

Қымыз дайындау технологиясы. Қымыз стандарты.

Жайып семірту және бордақылау нәтижесіндегі жылқы етінің шығымдылығы. Жылқы етінің химиялық құрамы.

Жылқы ұшасын бөлу схемасы. Жылқы етінен дайындалатын ұлттық тағамдар. Жылқы етінің стандарты.10.

Тебінді жылқы шаруашылығының технологиясы

Тебінді жылқы шаруашылығының технологиясы.

11.

Тренинг және жылқыларды ипподромда сынау технологиясы

Зауыттағы және ипподромдағы тренингі және спорт аттарын-ипподромдағы сынау ережесін оқып үйрену /слайд көрсетіледі/.

12.

Ат спорты мен ат туризмі

Ат спортының классикалық және ұлттық түрлерін оқып үйрену/слайд көрсетіледі/.

Жылқы таңбалау техникасын оқып үйрену.13.

Жылқы шаруашылығындағы селекциялық асылдандыру жұмысы

Мемлекеттік асыл тұқымды жылқыларды тіркеу кітабымен танысу және жұмыс істеу.

МАТК мәліметтер бойынша аталық із генеалогиясын құру және талдау.

Аналық ұя эволюциясын құру және талдау.


14.

Жылқы шаруашылығындағы мемлекеттік шаралар

Зауытта өсірілетін жылқыларды бонитировкалау нұсқауын оқып үйрену.

Асыл тұқымды жылқыларға камералық бонитировка жасау.

Жергілікті жылқыларды бонитировкалау нұсқауын оқып үйрену.СӨЖ ОРЫНДАУ МАЗМҰНЫ

8 семестр

СӨЖ-дің түрі

Есептік формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабаққа дайындау

Оқу жетістіктерін тіркеу журналы

Сабақтарға қатысу

14(0,5*28)

2

Тәжірибелік сабаққа дайындалу

Жұмыс дәптері

Тәжірибелік жұмыстарды істеу және қорғау

14(0,5*28)

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмейтін тақырыптарды оқу

реферат

Ауызша сұрау

20(5*4)

4

Курстық жұмыс

Курстық жұмыстың бөлімдері бойынша жазба жұмыс

Жазбаша

23

5

Бақылау шараларға дайындалу

Оқу жетістіктерін тіркеу журналы

РК 1, РК 2

8

Барлығы

79Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмейтін тақырыптарды оқу

Негізгі тұқымдастары және олардың әдістерін жетілдіру

Жылқы шаруашылығында асылдандыру – селекцинерлік жұмыстардың негізгі міндетін жетілдіру, жылқының генетикалық потенциалын әлемдік және отандық генофондын үйлестіру негізінде жоғарлату реферат түрінде асылдандыру-селекциялық жұмыстарының негізгі міндетін жылқы шаруашылығында, спорттың жылқы шаруашылығында, жылқы шаруашылығы обласында еселеп көбею және селекциялық жетістіктерін көрсету.


-Жылқыларды сырттай қарау әдістері, бағалау және суретке түсіру.

-Жылқаларды ерттеу, жегу әбзелдері, ер-тоқым жабдықтары және көлік түрлері.

-Жылқы шаруашылығының қосымша биологиялық өнімдері. Жылқыларды шағылыстыру және қолдан ұрықтандыру әдістері.

-Жылқыларды жаттықтыру және сынау.

-Тебінді жылқы шаруашылығындағы селекция жұмысы.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [10]БАҚЫЛАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

8 СЕМЕСТР (1 РЕЙТИНГ)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7Апта бойындағы ең жоғарғы балл

8

8

8

10

8

15

43
100

Дәріс сабаққа қатысу және дайындық

СӨЖ-түрі

YT1

YT2

YT3

YT4

YT5

YT6

YT7
28

Бақылау формасы

С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

С+С
Ең жоғарғы балл

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2
Тәжірибелік жұмысқа дайындалу және қорғау

СӨЖ-түрі

YT1

YT2

YT3

YT4

YT5

YT6

YT7
28

Бақылау формасы

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ
Ең жоғарғы балл

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2
Курстық жұмыстарды орындау

СӨЖ-түрі
КЖ15

Бақылау формасы
TЕң жоғарғы балл
5Қосымша деректерді пайдалану

СӨЖ-түрі


YT1
YT24

Бақылау формасы


KT
KTЕң жоғарғы балл


2
2Кезекті жыл бойғы үлгерімдер

Тақырыптың №1-7
35

Бақылау формасыШБ1
Ең жоғарғы балл35


Кесте 4- Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.
8 семестрҚорытынды бақылау түрлері

Бақылау түрі

Өлшем бірлікЕмтихан

0,4

Курстық жұмыс

0,3

Өтпелі үлгерім бақылауы

0,3


Курстың саясаты

Дәріс және тәжірибелік сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында қатысқандарын белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан айырыласыңдар.


Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:

 1. Сабаққа активті қатысу.

 2. Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

 3. Дәріс барысында басқа жұмыспен айналыспау, ұялы телефондарды өшіріп тастау.

 4. Белгісіз себептермен қатыспаған үшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз немесе басқа да себепкер жағдайларда, керекті құжатыңыз болса жоспарланған ұпайларыңыз сақталады.

 5. Тапсырмалар бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі.

 6. Емтиханға тек қана барлық тақырыптардан берілген тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады: 1. Дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

 2. Білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіне керекті балл жинау үшін лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. Семестрлік есеп жұмысын мезгілінде тапсыруға тиіс.

Студент міндетті түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдің соңында, емтиханға босатылмайды.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет