Оқытушыға арналған пән бағдарламасы


Тақырып Сағат саны Әдебиет 1 2бет2/2
Дата13.01.2022
өлшемі138.5 Kb.
#61049
1   2

Тақырып


Сағат

саны


Әдебиет

1

2


3

4
Дәрістер

1

Кіріспе.Аналитикалық химияның пәні, мақсаты және әдістері

1

8.1.1.

2

Химиялық анализдің метрологиялық негіздері

2

8.1.3.,8.1.9.,8.2.3

3

Аналитикалық химиядағы гетерогенді процесстер

2

8.1.2.

4

Гравиметриялық анализ

2

8.1.2.,8.1.3.

5

Титриметриялық анализ әдістерінің негізгі сипаттамалары

2

8.1.1.-8.1.4

6

Қышқылдық-негіздік реакциялар. Қышқылдық-негіздік тепе-теңдік.

3

8.1.1.-8.1.4

7

Қышқылдық-негіздік титрлеу

2

8.1.1.-8.1.4

8

ТТР кезіндегі тепе-теңдік.

2

8.1.1.-8.1.4

9

Редоксиметриялық титрлеу.

1

8.1.1.-8.1.4

10

Комплекс түзу реакциялары. Комплекс түзу, тұндыру әдістері.

2

8.1.1.-8.1.4

11

Металдардың органикалық лигандтармен комплекстері

2

8.1.1.-8.1.4

12

Комплексометриялық титрлеу

1

8.1.1.-8.1.4

13

Тұндыра титрлеу

1

8.1.1.-8.1.4

14

Химиялық идентификациялаудың негіздері және әдістері

2

8.1.1.-8.1.4

15

Бүркемелеу әдістері

1

8.1.1.-8.1.4

16

Бөлу және концентрлеу әдістері

2

8.1.1.-8.1.4,.8.2.2

17

Экстракция әдісі

2

8.1.1.-8.1.4.,8.2.2
Лабораториялық сабақтар

1

Химиялық анализдегі жалпы операциялар техникасы

1

8.1.10

2

Барий хлориді кристаллогидратындағы кристалдық су мөлшерін анықтау.

1

8.1.10

3

Барий хлоридіндегі барий мөлшерін анықтау.

2

8.1.10

4

Хлорлы сутек қышқылын натрий тетрабораты бойынша стандарттау.

1

8.1.10

5

Ерітіндідегі сілті мөлшерін анықтау.

1

8.1.10

6

Натрий гидроксиді мен натрий карбонатын бір ерітіндіден анықтау.

2

8.1.10

7

Перманганатометрия: Калий перманганатын дайындау және титрін қымыздық қышқылы бойынша анықтау.

1

8.1.10

8

Иодометрия: Натрий тиосульфатының титрін калий перманганаты бойынша анықтау.

1

8.1.10

9

Мыс сульфаты ерітіндісінде мысты анықтау.

1

8.1.10

10

Дихроматометрия. Ерітіндіде темір мөлшерін анықтау.

1

8.1.10

11

Трилон Б ерітіндісін дайындау және титрін кальций хлориді бойынша анықтау.

1

8.1.10

12

Судың жалпы кермектігін анықтау.

1

8.1.10

13

Күміс нитраты ерітіндісін дайындау және титрін Мор әдісімен анықтау.

1

8.1.10


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1. Аналитикалық таразы құрылысы.

5.2. Сынама алу, сынама түрлері, сынаманы анализге дайындау.

5.3. Коллоидты жүйелер туралы түсініктер.

5.4. Шартты ерігіштік көбейтіндісі.

5.5. Титрлеу қисықтары, түрлері (теориялық және практикалық).

5.6. Негізгі рН- индикаторлар және олардың сипаттамалары, индикатор таңдау.

5.7. Сусыз ортада қышқылдық-негіздік титрлеу.

5.8. Редоксиметрия әдістері: броматометрия, ванадатометрия, цериметрия.

5.9. Комплексометрия әдістері: меркуриметрия, фторидометрия, цианидометрия.

5.10. Тұндыра титрлеу әдістері: меркурометрия, бариметрия.

5.11. Элементтерді органикалық еріткіш таңдау, рН өзгерту, бүркемелеу арқылы бөлу.
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3 кесте – Пәннің оқу-әдістемелік картасы


Тақырып

Көрнекті құралдар,

ТОҚ, лаборатория

лық стенд


Өздік меңгерілетін

сұрақтар


Бақылау формасы

Дәрістер

Лабораториялық сабақтар

Кіріспе.Аналитикалық химияның пәні, мақсаты және әдістері
Электрондық слайдтар

Аналитикалық таразы құрылысы.

Ауызша сұрау

Химиялық анализдің метрологиялық негіздері

Химиялық анализдегі жалпы операциялар техникасы

Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.

Сынама алу, сынама түрлері, сынаманы анализге дайындау.

Есеп қабылдау

Аналитикалық химиядағы гетерогенді процестер.


Барий хлориді кристаллогидратындағы кристалдық су мөлшерін анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс, аналитикалық таразы, құрғатқыш шкаф.

Коллоидты жүйелер туралы түсініктер.

Есеп қабылдау

Гравиметриялық анализ

Барий хлоридіндегі барий мөлшерін анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс, аналитикалық таразы, муфель пеші.

Шартты ерігіштік көбейтіндісі.

Есеп қабылдау

Титриметриялық анализ әдістерінің негізгі сипаттамалары

Хлорлы сутек қышқылын натрий тетрабораты бойынша стандарттау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.

Титрлеу қисықтары, түрлері (теориялық және практикалық).

Ауызша сұрау Есеп қабылдау

Қышқылдық-негіздік реакциялар. Қышқылдық-негіздік тепе-теңдік.

Ерітіндідегі сілті мөлшерін анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.

Негізгі рН- индикаторлар және олардың сипаттамалары, индикатор таңдау.

Есеп қабылдау

Қышқылдық-негіздік титрлеу

Натрий гидроксиді мен натрий карбонатын бір ерітіндіден анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.

Сусыз ортада қышқылдық-негіздік титрлеу.

Есеп қабылдау

ТТР кезіндегі тепе-теңдік.

Перманганатометрия: Калий перманганатын дайындау және титрін қымыздық қышқылы бойынша анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.
Есеп қабылдау

Иодометрия: Натрий тиосульфатының титрін калий перманганаты бойынша анықтау.

Редоксиметриялық титрлеу.

Мыс сульфаты ерітіндісінде мысты анықтау.

Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.

Редоксиметрия әдістері: броматометрия, ванадатометрия, цериметрия.


Ауызша сұрау Есеп қабылдау

Дихроматометрия. Ерітіндіде темір мөлшерін анықтау.

Комплекс түзу реакциялары.
Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.
Ауызша сұрау

Металдардың органикалық лигандтармен комплекстері

Трилон Б ерітіндісін дайындау және титрін кальций хлориді ьойынша анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.
Ауызша сұрау Есеп қабылдау

Комплексометриялық титрлеу

Судың жалпы кермектігін анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.

Комплексометрия әдістері: меркуриметрия, фторидометрия, цианидометрия.

Есеп қабылдау

Тұндыра титрлеу

Күміс нитраты ерітіндісін дайындау және титрін Мор әдісімен анықтау.


Химиялық реактивтер, химиялық ыдыс.

Тұндыра титрлеу әдістері: меркурометрия, бариметрия.


Ауызша сұрау Есеп қабылдау

Химиялық идентификациялаудың негіздері және әдістері

Бүркемелеу әдістері

Бөлу және концентрлеу әдістеріЭлементтерді органикалық еріткіш таңдау, рН өзгерту, бүркемелеу арқылы бөлу.
Экстракция әдісі

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫОқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтама

cыздандыру

пайызы


1

2

3

4

Основы аналитической химии (под редакцией Ю.А.Золотова) М.: «Высшая школа», 1996. 2 Кн.


2

2

100

Алексеев В.Н. Качественный анализ. М.: «Химия». 1972.


20

2

100

Васильев В.П. Аналитическая химия. М.: «Высшая школа», 1989. Ч.1. 320с.


250

2

100

Логинов Н.Я., и др. Аналитическая химия. М.: «Просвещение», 1975


5

2

100

Крешков А.П. Основы аналитической химии. М.: «Химия». 1970. 2 Кн.


20

2

100

Васильев В.П. Вопросы и задачи по аналитической химии. М., «Высшая школа», 1976, 230 с.

50

2

1008 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиет:

8.1.1 Основы аналитической химии (под редакцией Ю.А.Золотова) М.: «Высшая школа», 1996. 2 Кн.

8.1.2 Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика. В 2-х кн. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа- 3-е изд., испр.- М.: Высш. шк., 2005. 559 с.

8.1.3 Фритц Дж., Шенк Г. Количественный анализ. М.: «Мир», 1978.557с.

8.1.4 Васильев В.П. Аналитическая химия. М.: «Высшая школа», 1989. Ч.1. 320с.

8.1.5 Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии: М.: «Мир», 1979. Т. 1.

8.1.6 Алексеев В.Н. Количественный анализ. М.: «Химия». 1972.

8.1.7 Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. М.: «Химия», 1990. 2кн.

8.1.8 Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. Методы обнаружения и оценок ошибок. Л.: «Химия», 1984.

8.1.9 Васильев В.П. Вопросы и задачи по аналитической химии. М. «Высшая школа», 1976. 230 с.

8.1.10 Кабдулкаримова К.К., Мұсабаева Б.Х. Омарова Н.М., Аналитикалық химия.// Оқу құралы. Шәкәрім атындағы СМУ баспасы.-2011. 135 б.

8.1.11 Мұсабаева Б.Х. Сандық анализ бойынша сұрақтар мен есептер жинағы.//Оқу құралы. РОӘК грифімен баспаға ұсынылған. Шәкәрім атындағы СМУ баспасы.-2012. 100б.


8.2. Қосымша әдебиет:

8.2.1 Лайтинен Г.А., Харрис В.Е. Химический анализ. 2-е изд., перераб. М.: «Химия», 1979. 624с.

8.2.2 Доэрфель К. Статистика в аналитической химии. М.: «Мир», 1969. 268с.

8.2.3 Бархер Ф.Дж. Компьютеры в аналитической химии. М. «Мир». 1987.

8.2.4 Петерс Д., Хайес Дж. Хифтье Г. Химическое разделение и измерение: теория и практика аналитической химии: В 2-х кн. М.: «Химия». 1978.

8.2.5 Кельнер Р., Мерме Ж.-М, Отто М.,Видмер Г.М.. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. т.2. - М.. Мир, 2004. 726 с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет