Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасыжүктеу 210.24 Kb.
Дата07.09.2018
өлшемі210.24 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-20.1.28/01-2014«Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені

№1 басылым

11.09.2014ж.ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

« Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы»

«5В030400»- Кеден ісі мамандығына арналғанОқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасы

Семей

2014

1 ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырушы:

«Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы А.Д. Толысбаева

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Құқықтану» кафедрасы мәжілісінде

№1 Хаттама 03.09.2014ж.

Кафедра меңгерушісінің м.а _________ А.Е. Төлепбергенова


2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу- әдістемелік бюро мәжілісінде №1 Хаттама 09.09.2014ж.

Төраға_____________С.Х.Тойкин
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу- әдістемелік кеңесі мәжілісінде мақұлданып, ұсынылды

№1 Хаттама 11.09.2014ж.

ОӘК төрайымы_________ Г.К.Искакова


АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


Мазмұны

1

Қолдану аумағы 4
2

Нормативті сілтемелер 4
3

Жалпы ережелер 4
4

Оқу пәнінің мазмұны (модулдер) 5
5

Студенттерге арналған өздік жұмыс тақырыптары 12
6

Пәннің оқу-әдістемелік картасы 16
7

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы 21
8

Әдебиеттер 21


 1. Қолданылу аумағы

«Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені «5В030400» -«Кеден ісі» мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.
 1. Нормативтік сілтемелер

«Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

«5В030400» -«Кеден ісі» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.0.ХХ-2006, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «____»______ 2006 жылғы, № ____ бұйрығы бойынша әрекетке еңгізілді және бекітілді.

- СТУ 042- РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеужің жалпы талабы» университет стандарты

- ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура
3. Жалпы ереже
3.1. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты.

Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы – ол мемлекеттік жалпы міндеттік «Кеден ісі» мамандығы бойынша білім беру стандартында белгіленген, заң жоғары оқу орындары мен факультеттерінде оқитын студенттерге арналған маңызды құқық саласының бірі.

Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы пәнін оқудың негізгі мақсаты ол кеден заңдылықтары арқылы кеден ісі, кеден саясатын оның ішінде кеден режимдерін, кедендік бақылауды, кеден салығын, кеден баждарын, кеден төлемдерін заңдылықтарын қолдана отырып Қазақстан Республикасынан әкетілетін және әкелінетін тауарлардан кеден заңдылығын кеден режимдерін қолдана отырып тауар айналысының құқықтық жағдайларын реттеу. Бұл пәннен алған білім қоғамға қатысты құқықтық барлық салаларын зерттеуде қажет.
3.2. Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы курсын зерделеудің негізгі мақсаты – қоғамда кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының маңызын, кеден құқығы теориясын, кеден саясатың, кеден заңдары мен кеден құқығы нормаларын қолдану тәжірибесін студенттердің игеруі үрдісі болып табылады.


  1. 3.3. Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы пәні курсын зерделеудің негізгі міндеттері:

Үйрету- ҚР-нің кеден ісінің негізгі мақсаттарың, кеден саясаты мен ісі, кеден органдары құрылымы, кеден режимдері.

Даму жолдары- құқықтық нормативті актілерімен жұмыс істеуды үйрету.

Тәрбиелік мақсат- Құқықтық мәдениетті қалыптастыру, тұған елге деген патриоттық сезімді тәрбиелеу.

3.4. Курс пререквизиттері:

- мемлекет және құқық теориясы;

- мемлекет және құқық жалпы тарихы;

- конституциялық құқық;

- салық


- кеден құқығы

3.5. Курс постреквизиттері:

- Сыртқы экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу

3.6 Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі:


№1 Кесте

Курс


Семестр

Кредиттер

ДС

СС

ЛС

СОБӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Қорытынды бақылау

3

6

2

15

15
15

45

90

Емтихан

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

№2 КестеТақырыптар және оның мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Дәріс сабақтары

Тақырып 1. Қазақстан республикасының кеден шекарасынан өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарының кедендік бақылауы мен кедендік рәсімдеуін жүргізуге арналған негізгі ұйымдастырушылық қағидалары
1Тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеудің мәні

2Кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеуді ұйымдастырудың негізгі бағыттары

3 Кеден органдарымен алдын ала операцияларды қолдануының маңызы және тәртібі

4 Шекарадан тыс шығару мен кіргізуге тиым салу және шектеу

5 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) қатысушы-мемлекеттері мен Кедендік Одақтың тауарлардың кедендік бақылауын ұйымдастыруының ерекшеліктері


2

Тақырып 2. Кедендік бақылаудың.
1.Кедендік бақылаудың нысандары.

2. Белгілі бір кедендік бақылау нысандарын қолданудан босату.1
Тақырып 3. Кедендік режимдерді қолданудың шарттары.1.Кедендік режимдердін түсінігі, мәні, түрлері және маңызы.

2.Кедендік режимдердің сипаттамасы.
3 . Кедендік режимді таңдау және өзгерту.
4. Таңдалып алынған кеден режимінің шарттарына сәйкес құжаттарды тапсыру.

2

Тақырып 4. Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік рәсімдеуінде қолданатын басты құжат – жүктің кедендік декларациясы (ЖКД)
1.ЖКД тауарлар мен көлік құралдарын кедендік рәсімдеуде қолданылатын басты құжат.

2. ЖКД-ның негізгі бөлімдерінің сипаттамасы.

3. ЖКД қолдану арқылы кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеуді жүргізу үшін қажетті құжаттар.

4. ЖКД қолдану арқылы кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеуді жүргізудің реті.1

Тақырып 5. Жеке тұлғалардың тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекарадан өткізу кезіндегі кедендік рәсімдеу мен кедендік бақылау
1. Жеке тұлғалардың тауарларды өткізу кезіндегі кедендік рәсімдеу мен кедендік бақылаудың тәртібі.

2. Жеке тұлғалармен өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік тексеріп қарау.1

Тақырып 6. Әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау кезіндегі кедендік бақылаудың ерекшеліктері
1.ҚазақстанРеспубликасыныңсыртқыэкономикалықкөлікқатынастары.

2.Су көлігіндегікедендікбақылау.

3. Темір жол тасымалдануын кедендік бақылауы.

4.Халықаралық әуе тасымалдауын кедендік бақылау .

5. Автокөліктасымалдауынкедендікбақылау.


1

Тақырып 7.Кедендік бақылаудың техникалық құралдары

1.Кедендік техниканың негізгі түрлері.

2.Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының классификациясы (КБТҚ).

1

Тақырып 8. Кедендік бақылау мақсаттарында кедендік сараптаманы жүргізу
1. Сараптамалардың түрлері мен класстары.
2. Кедендік сараптаманы жүргізгенде қолданатын техникалық құралдар мен әдістер.

1

Тақырып 9 Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясындағы сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық номенклатурасы (ТМД СЭҚ ТН)
1.Тауарлық номенклатураның түсінігі және оның тауарлардың сыныптпмасынмен байланысы.

2. Халықаралық саудада тәжірбиесінде қолданылатын негізгі сыныптамалық жүйелер мен тауарлық номенклатуралар.1

Тақырып 10. Сыртқы экономикалық қызметті (сэқ) кедендік-тарифтік реттеу
1. СЭҚ мемлекеттік реттеу жүйесіндегі тарифтік әдістер.

2. Кедендік алымдардың экономикалық табиғаты және олардың функциялары.

3. Кедендік баждарды қалыптастыру кезінде Тарифтар мен сауда бойынша бас келісімі мен өзге де халықаралық және аумақтық ұйымдар мен келісімдер шарттарын есепке алу мәселесі (ТСБК, ДСҰ, ХВҚ).

4. Кедендік алымдардың ұлттық экономикаға, ұлттық өндіріс жағдайына, мемлекет кірісіне және ішкі бағалар тиімділігіне әсері.2

Тақырып11.Тауарлардың кедендік құны және оларды айқындау әдістері
1. Таурлардың кедендік құнының ұғымы жіне қажеттілігі

2. Таурлардың кедендік құнын айқындаудағы әлемдік тәжірбие.

3. Қазақстан Республикасында таурлардың кедендік құнын анықтауға жәрдемдесетін нормативтік-құқықтық негіз.

4. Әкетілетін тауарлармен жасалатын мәміленің бағасы бойынша кедендік құнды анықтаудың әдісі (1 әдіс)2

Семинар сабақтары

Тақырып 1. Қазақстан республикасының кеден шекарасынан өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарының кедендік бақылауы мен кедендік рәсімдеуін жүргізуге арналған негізгі ұйымдастырушылық қағидалары
1Тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеудің мәні

2Кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеуді ұйымдастырудың негізгі бағыттары

3 Кеден органдарымен алдын ала операцияларды қолдануының маңызы және тәртібі

4 Шекарадан тыс шығару мен кіргізуге тиым салу және шектеу

5 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) қатысушы-мемлекеттері мен Кедендік Одақтың тауарлардың кедендік бақылауын ұйымдастыруының ерекшеліктері


2

Тақырып 2. Кедендік бақылаудың.
1.Кедендік бақылаудың нысандары.

2. Белгілі бір кедендік бақылау нысандарын қолданудан босату.1
Тақырып 3. Кедендік режимдерді қолданудың шарттары.1.Кедендік режимдердін түсінігі, мәні, түрлері және маңызы.

2.Кедендік режимдердің сипаттамасы.
3 . Кедендік режимді таңдау және өзгерту.
4. Таңдалып алынған кеден режимінің шарттарына сәйкес құжаттарды тапсыру.

2

Тақырып 4. Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік рәсімдеуінде қолданатын басты құжат – жүктің кедендік декларациясы (ЖКД)
1.ЖКД тауарлар мен көлік құралдарын кедендік рәсімдеуде қолданылатын басты құжат.

2. ЖКД-ның негізгі бөлімдерінің сипаттамасы.

3. ЖКД қолдану арқылы кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеуді жүргізу үшін қажетті құжаттар.

4. ЖКД қолдану арқылы кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеуді жүргізудің реті.1

Тақырып 5. Жеке тұлғалардың тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекарадан өткізу кезіндегі кедендік рәсімдеу мен кедендік бақылау
1. Жеке тұлғалардың тауарларды өткізу кезіндегі кедендік рәсімдеу мен кедендік бақылаудың тәртібі.

2. Жеке тұлғалармен өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік тексеріп қарау.1

Тақырып 6. Әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау кезіндегі кедендік бақылаудың ерекшеліктері
1.ҚазақстанРеспубликасыныңсыртқыэкономикалықкөлікқатынастары.

2.Су көлігіндегікедендікбақылау.

3. Темір жол тасымалдануын кедендік бақылауы.

4.Халықаралық әуе тасымалдауын кедендік бақылау .

5. Автокөліктасымалдауынкедендікбақылау.


1

Тақырып 7.Кедендік бақылаудың техникалық құралдары

1.Кедендік техниканың негізгі түрлері.

2.Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының классификациясы (КБТҚ).

1

Тақырып 8. Кедендік бақылау мақсаттарында кедендік сараптаманы жүргізу
1. Сараптамалардың түрлері мен класстары.
2. Кедендік сараптаманы жүргізгенде қолданатын техникалық құралдар мен әдістер.

1

Тақырып 9 Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясындағы сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық номенклатурасы (ТМД СЭҚ ТН)
1.Тауарлық номенклатураның түсінігі және оның тауарлардың сыныптпмасынмен байланысы.

2. Халықаралық саудада тәжірбиесінде қолданылатын негізгі сыныптамалық жүйелер мен тауарлық номенклатуралар.1

Тақырып 10. Сыртқы экономикалық қызметті (сэқ) кедендік-тарифтік реттеу
1. СЭҚ мемлекеттік реттеу жүйесіндегі тарифтік әдістер.

2. Кедендік алымдардың экономикалық табиғаты және олардың функциялары.

3. Кедендік баждарды қалыптастыру кезінде Тарифтар мен сауда бойынша бас келісімі мен өзге де халықаралық және аумақтық ұйымдар мен келісімдер шарттарын есепке алу мәселесі (ТСБК, ДСҰ, ХВҚ).

4. Кедендік алымдардың ұлттық экономикаға, ұлттық өндіріс жағдайына, мемлекет кірісіне және ішкі бағалар тиімділігіне әсері.2

Тақырып11.Тауарлардың кедендік құны және оларды айқындау әдістері
1. Таурлардың кедендік құнының ұғымы жіне қажеттілігі

2. Таурлардың кедендік құнын айқындаудағы әлемдік тәжірбие.

3. Қазақстан Республикасында таурлардың кедендік құнын анықтауға жәрдемдесетін нормативтік-құқықтық негіз.

4. Әкетілетін тауарлармен жасалатын мәміленің бағасы бойынша кедендік құнды анықтаудың әдісі (1 әдіс)2


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР

СӨЖ сипаттамасы


 1. Кеден іс жүргізу және кеден статистикасы туралы түсінік.

 2. Егеменді Қазақстандағы кеден саласын басқарудағы мәселелер.

 3. Егеменді Қазақстандағы жеке монополялық мемлекеттік және басқа салалардың өзара байланысы.

 4. Кеден саясаты ішкі және сыртқы саясаттың құрамдас бөлігі ретінде. Қазақстанның кеден ісінің жалпы мәселелері

 5. Кеден құқығының пайда болуы.

 6. Кеден құқығының даму кезеңдері.

 7. Кеден құқығының даму жолдары.

 8. Құқықтық реттеудің пәні мен әдістері.

 9. Кеден құқығының құрылымы мен жүйесі, институттары,Қазақстан құқығының басқа салаларымен арақатынасы, қағидалары мен қайнар көздері.

 10. Кешенді құқықтың түзілімдері әрекет етуші Қазақстан құқығының ерекшелігі ретінде

 11. Кеден заңдарындағы сәйкестену мәселелері.

 12. Кеден саласының саяси- құқықтық аспектілері.

 13. Мемлекеттік басқаруда кедендік қамтамасыз етудің мүмкіндіктері мен болашағы.

 14. Халықаралық кеден құқығының негіздері.

 15. Кедендік Одақтар мен басқа да халықаралық ұйымдар.

 16. Кедендік Одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістік жайлы келісім.

 17. Кеден органдары және оның қызметінің ұйымдық-құқықтық негіздері. Кедендік әкімшілік ету мемлекеттік басқарудың нысаны ретінде.

 18. Кедендік бақылау құқығының негізгі институттары және кеден ісінің құрылымы.

 19. Кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізу.Кедендік

 20. режимдердің ерекшеліктері.

 21. Кедендік рәсімдеудің жалпы мәселелері.

 22. Кеден бақылауы.Мемлекеттік бақылаудың валюталық және тағы басқа түрлері.

 23. Кеден төлемдері.

 24. Есептеу мен төлем алу тәртібі.

 25. Кеден жүйесіндегі салықтар.

26.Салық заңдарының жалпы мәселелері.

27.Кеден ісіндегі құқық бұзушылық және оларды болдырмаудың бірқатар мәселелері.

28.Кеден саласындағы мемлекеттік басқару мәселелері.
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

№3 Кесте
Тақырыптары

Әдістемелік материалдар, плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақтары

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Практикалық(семинар)

сабақтары

1

2

3

4

5

Қазақстан республикасының кеден шекарасынан өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарының кедендік бақылауы мен кедендік рәсімдеуін жүргізуге арналған негізгі ұйымдастырушылық қағидаларыҚазақстан республикасының кеден шекарасынан өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарының кедендік бақылауы мен кедендік рәсімдеуін жүргізуге арналған негізгі ұйымдастырушылық қағидалары

Тақта. бор, норматив.-құқ. акт. конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар1.3

Конспект

Кедендік бақылаудың нысандары.


Кедендік бақылаудың нысандары.


Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар2.4

Сұхбаттасу
Кедендік режимдерді қолданудың шарттары.Кедендік режимдерді қолданудың шарттары.
Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар3.5,3.6

Баяндама

Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік рәсімдеуінде қолданатын басты құжат – жүктің кедендік декларациясы (жкд)

Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік рәсімдеуінде қолданатын басты құжат – жүктің кедендік декларациясы (жкд)

Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар4.4

Баяндама

Жеке тұлғалардың тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекарадан өткізу кезіндегі кедендік рәсімдеу мен кедендік бақылау


Жеке тұлғалардың тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекарадан өткізу кезіндегі кедендік рәсімдеу мен кедендік бақыла

Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар

5.7,5.8,5.9

Сұхбаттасу

Әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау кезіндегі кедендік бақылаудың ерекшеліктері

Әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау кезіндегі кедендік бақылаудың ерекшеліктері

Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар
6.5

Баяндама

Кедендік бақылаудың техникалық құралдары


Кедендік бақылаудың техникалық құралдары


Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар7.4,7.5

Сұхбаттасу

Кедендік бақылау мақсаттарында кедендік сараптаманы жүргізу

Кедендік бақылау мақсаттарында кедендік сараптаманы жүргізу

Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар8.5,8.6

Сұхбаттасу

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясындағы сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық номенклатурасы (тмд сэқ тн)


Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясындағы сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық номенклатурасы (тмд сэқ тн)

Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар9.4,9.5

Конспект

Сыртқы экономикалық қызметті (сэқ) кедендік-тарифтік реттеу

Сыртқы экономикалық қызметті (сэқ) кедендік-тарифтік реттеу

Тақта. бор, норматив.-құқ. акт конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар

10.3

Конспект

Тауарлардың кедендік құны және оларды айқындау әдістеріТауарлардың кедендік құны және оларды айқындау әдістеріТақта. бор, норматив.-құқ. акт ситуациялық тапсырмалар конспект,оқулықтар
Сұхбаттасу


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте №4Оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана

(экземпляр)Студенттер

саны


Пайыздық қамтылуы

1

2

3

4

Таможенный Кодекс Республики Казахстан, 5 апреля 2003 г.

3

6

50

Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс).

5

6

858 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1. Негізгі

 1. Конституция РК.

 2. Таможенный Кодекс Республики Казахстан, 5 апреля 2003 г.

 3. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

 4. Уголовный Кодекс Республики Казахстан, .

 5. Кодекс о налогахи других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс).

8.2. Қосымша әдебиеттер:

 1. Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право (Общая и Особенная части). Алматы, 2003.

 2. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.

 3. БаймахановМ.Т.и др. Становление суверенитета Республики Казахстан (государственно-правовые проблемы). Алматы, 1994.

 4. Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств (1995-1999).

 5. Бизнес и право: законодательные акты Республики Казахстан. Алматы,1992.

 6. .Гребенщикова Л.В. и др. Таможенное законодательство Казахстана и международные таможенные конвенции. Алматы, 1996.

 7. Законодательство Республики Казахстан о внешнеэкономической деятельности/ Сост. Р. Баймурзаева, Л.Аносова. Алматы,1996.

 8. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». Алматы, 1998.

 9. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан в сфере таможенного законодательства: Сб. межд. актов/ Сост. Э.Б. Мухамеджанов и др. Алматы,1998.

 10. .Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента народу Казахстана. Алматы,1997.

 11. Сарсеков Б. Контрабанда наркотиков в РК: проблемы и пути их преодоления. Алматы, 1998.

 12. Сарсембаев М.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Алматы,1995.

 13. Сарсембаев М.А. Международно-правовые отношения государств Центральной Азии и Казахстана. Алматы, 1995 .

 14. Сборник нормативных актов по адмиистративному праву Республики Казахстан. Алматы, 1997.

 15. Тленчиева Г.Д. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане. Алматы,1996.

 16. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М.,1981.

 17. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Алматы, 1997.

 18. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. Алматы, 1998.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет