Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5


Жараққа және құралға қажеттілікті жоспарлау және есептеубет2/3
Дата22.09.2017
өлшемі402.52 Kb.
#1567
1   2   3

4.3 Жараққа және құралға қажеттілікті жоспарлау және есептеу

Технологиялық жараққа қажеттілікті жоспарлау үрдісінде келесі мәселелер шешіледі:


- қолданылатын жабдықтау тізімдемесін орнату;
- әрбір атау бойынша жарақтың шығынын есептеу;
- кәсіпорынның қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін жарақтың қорларын есептеу.
Есептеу негізі жылдық өндірістік бағдарлама, құралдың шығын және қор мөлшері болып табылады.
Жоспарлы кезең мезгіліндегі жылдық бағдарлама үшін құралға қажеттілік құралдың шығыны(Ринстр) бойынша және қажетті айналым қоры(Зоб. необх) мен жоспарлы кезеңнің басталуы(Зоб. факт) кезіндегі нақты шама айырмашылығына байланысты анықталады:


Пинстр = Ринстр + (Зоб. необх. - Зоб. факт ) (9)

Құралдың шығыны шығын мөлшері негізінде орнатылады – бір тетікті немесе бір бұйымды өңдегенде шығындалатын берілген типтік өлшемнің құралдар саны.Құралдың шығын мөлшерін есептеу тиімділігі үшін 100 немесе 1000 бұйымға анықтайды. Есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

Нр = 1000 ×tм / Тизн. × 60 × (1- α / 100) (10)


мұнда Нр - 1000 бұйым операциясы үшін құралдың шығын мөлшері;
tм – бір бұйым операциясы үшін машиналық уақыт, мин;
Тизн. – толық тозу үшін берілген құралдың машиналық жұмыс уақыты, сағ.;
α – кездейсоқ шығын коэффициенті, %
Онда құралдың шығыны мына формуламен анықталады:

Р = N Hр / nр , (11)


мұнда N – жылдық жоспар бойынша берілген құралдармен өңделетін бұйымдар саны, шт.;

Hр – есеп айырысу бірлігі үшін құралдың шығын мөлшері;

nр - есеп айырысу бірлігі үшін бұйымдар (біздің мысалда nр=1000 шт).

Сонымен қатар технологиялық жарақ шығынын табу үшін берілген құрал түрін пайдалану және өндіру түрі де әсер етеді.


Жаппай және сериялық өндіруде бұйымдар бойынша, ал бірлік және ұсақ сериялы өндіруде – іріленген шығын мөлшері қолданылады.
Ірі сериялы және жаппай өндірген кезде кескіш және түрпілі белгілі бір типтік өлшемдегі құралдың шығыны мына формула бойынша анықталады:

Рреж = N ×tм× nи / Тизн. × 60 × (1- α / 100) , (12)


мұнда N - жылдық жоспар бойынша берілген құралдармен өңделетін бұйымдар саны, шт.;tм - бір бұйым операциясы үшін машиналық уақыт, мин;nи – білдекте бір уақытты жұмыс істейтін құралдардың саны, шт.; Тизн. - толық тозу үшін құралдың машиналық жұмыс уақыты, сағ; a - кездейсоқ шығын коэффициенті, %.

Толық тозу үшін құралдың жұмыс уақыты келесі формула бойынша анықталады:
Т изн = (l / Dl + 1) / tст , (13)

мұнда l – құралды қайрау ұйғарынды көлемі;

Dl –1 қайта қайрау үшін құралды қайрау көлемі;

tст. - қайта қайрау аралығындағы құралдың шыдамдылығы.


Бірлік және ұсақ сериялы өндіру үшін құралдың жұмыс уақыты келесі формула бойынша анықталады:
= Q ×Км ×Кду / Тизн. × 60 × (1- α / 100 ) , (14)

мұнда Q – кезең үшін құрылғы тобы бойынша жұмы көлемі, норма-сағат;


Км – машиналық уақыт коэффициенті немесе машиналық уақыттың даналыққа қатынасын сипатайтын коэффициент;
Кду – тетікті жөндеу кезіндегі құралдың үлескерлік қатысу коэффициенті
Өлшеу құралына қажеттілік мына формула бойынша анықталады:

, (15)
мұнда N – өлшенетін тетіктердің жылдық бағдарламасы; Дк – бақылауға ұшыраған тетік үлесі; n – бір тетік үшін өлшеу саны; nизн – құралдың толық тозуына дейінгі өлшеу саны.
Мөртаңбаның керекті матрицасының саны мына формула бойынша анықталады:

, (16)


мұнда N – дайындаудың жылдық бағдарламасы;

Куд – пішін жасауға қажетті соққылар саны;

Шст – мөртаңбаның беріктілігі.
Құрылғыларға қажеттілік
, (17)

мұнда m – жұмыс орындарынңы саны (құрылғы тобындағы білдектер);


Косн – жабдықталу коэффициенті;
Тслқұрылғының жұмыс істеу мерзімі, жыл.

Жалпызауыттық айналым қоры ОАҚ-дағы (орталық аспаптық қойма) құралдар қорынан және цехтық айналым қорынан құралады.Zзав. = ZЦИС + Zцех. , (18)


Цехты айналмалы қор жұмыс орнында және құрылғы қоймасында орналасатын құрылғылардан тұрады.

Zц = Zр. м. + Zк + Zз, , (19)
Мұндағы Zр. м. - Жұмыс орнында орналасатын құрылғы саны анықталады:
Zк - Цехтың құрылғылы - жиналмалы қоймасында орналасатын құрылғы саны анықталады:
Zз - Білекшеде орналасатын құрылғының бірлік саны.

Жұмыс орнында орналасатын құрылғы саны анықталады:. =

Zр. м = Тм / Т × Спр. × nи × (1+ Кр), (20)

Мұндағы Тм - жұмыс орнына құрылғының берілу жиілігінің арасы, сағат (құрылғының берілу жиілігі);


Тэ - Келесі айналымға дейінгі құрылғыны дайындау уақыты;
Спр. - берілген құрылғы қолданылатын құралдың бірліктерінің саны;
nи - бір жұмыс орнында бірмезгілде қабылданатын құралдар саны;
Кз - әр жұмыс орнындағы құралдың резервтік қосымша коэффиценті(Кз = 1, көпрезервтік білдектерде Кз = 2-4).

Цехтың құрылғылы - жиналмалы қоймасында орналасатын құрылғы саны анықталады:


Zк = Qp× tн× (1+ Kз), (20)

мұндағы Qp - орталық құрылғылы қоймадан кезекті түсірілім жиілігі арасындағы ортақ тәуліктік құралғы шығыны;


tн - орталық құрылғылы қоймадан құрылғылы – жиналмалы қоймаға кезекті түсірілім жиілігі арасы, тәулік ( ереже бойынша, түсірілім айына 2 рет болады, яғни tн = 15 тәулік);
Кз - құрылғылы – жиналмалы қоймадағы құрылғылы – жиналмалы қосымша (қорғаныс) коэффициенті (Кз = 0,1).
Қайрақта орналасатын құрылғының бірлік саны келесі формула бойынша есептелінеді:

Zз = Тз / Тм × Спр. × nи (21)


мұндағы – құралғыны қайрау уақыты (жай құрылғы үшін- 8 сағат, ал құрылғы үшін - 16 сағат);
Тм - орталық құрылғылы қоймасына берілетін жиілік .
Спр. - берілген құрылғы қолданылатын құрылғының бірлік саны

nи - бір жұмыс орнында бірмезгілде қабылданатын құралдар саны
Орталық құрылғы қоймасында құралдардың қоры "минимум-максимум" жүйесіне сәйкес тағайындалады.
Бұл жүйе бойынша қордың үш түрі пайда болады:
қордың аз мөлшерлі түрі құрылғыны дайындау үшін тапсырыстың орындалуы кешіккен жағдайында құралдың шығынының көлеміне байланысты дәлелдік мәліметтер бойынша пайда болады немесе цехтар бойынша шығын көп кезде - Zmin = Zстр.;
құралдың кезекті түсірілімінде ие болу немесе тапсырыс берілетін жағдайға жеткенде қор сәйкес нүктеге ие болады.

Zт. з. = Zmin + То * Qр, , (22)


мұндағы То - орталық құрылғылы қоймасына түсу және тапсырыстың берілу уақытының арасындағы мезгіл, кун;


Qр - тапсырыстың орындалу мезгіліндегі ортақ күндік құрал шығыны.

Қоймадағы максимальді қор түрі минимальді және қазіргі кезде бар қор мөлшерінен пайда болады. Қазіргі кезде бар қор толтырылып отырады, яғни осы цехтан жұмыс орнына осы қор құрылғылары барады, сондықтан ОҚҚ құрылғы тапсырысы түскен кезден бастап максимальді қорға қол жеткізіледі және ол формула бойынша есептеледі:Zmах = Zmin+ Zтек. = Zmin + ТцQp, (23)

Қазіргі кезде бар қор белгілі бір уақытта шығындалады (құралдың кезекті толықтырылуы арасында), содықтан қазіргі кезде бар қор формуласын ойша есептеуге болады.
мұндағы Тц – құралдардың текі түсірілімі арасындағы уақыт (айналым ұзақтығы), күн.

4.4 Құрылғыны шығаруды ұйымдастыру
Арнайы машинақұрылыс кәсіпорынды цехтартар мен мамандандырылған құрылғылы зауыттарда технологиялық жабдықталу өндірісі белсенді болып табылады. Машинақұрылыс зауыттарының өз құрылғы цехтары жөндеу, қалпына келтіру және технологиялқ жабдықтарды дайындайды. Олар мамандандырылуы мүмкін:
технологиялық белгісі бойынша (механикалық, термиялық, дәнекерлеу бөлу), заттық қасиетке иелік ететін кіші цехтар бойынша ( фрезді бөлу, пресс-форм, жабдықталу). Осы цехтарда. Құрылғыны шығаруды ұйымдастыру кәсіпорында қолданылатын құралдың классификациясына байланысты. Мұнда аса маңызды мағынаға құралдың қайталану классификациясына және кәсіпорнындағы ерекшелігіне көңіл бөлінеді.
Гр.1).

4.5 Қайрауды ұйымдастыру, жабдықтарды қалпына келтіру және жөндеу.
Құралдың қайралуын ұйымдастыру екі нұсқада жүргізіледі: не негізі жұмыспен бірге немесе орталықтандырылған ретте жұмыста қайрау арқылы.
орталықтандырылған ретте жұмыста қайрау кезінде қайрауға шығын әрі уақыт үнемделеді және оның сапасы артады ( қайрау аймағындағы жұмыс орының күшті мамандандырылуына байланысты, жқмыста қайрау біліктілігіне ие болады, арнайы құралдарды, технологияларды және қайрау ережелерін пайдалану) негізгі өндірістік жұмыс орындарды еңбек шығарылымы көбейеді (айналым құралдарында жөндеуде уақыты үнемдеу есебінен және жоғары сапалы қайраушы құралды қолдану)
Алайда орталықтандырылған қайрауышты кірістіру кезінде жұмысшы –қайраушылардың жалақыларын беру кезінде тұрмыстық жағдайына жөндеу және құралды қосуда және орталықтандырырылған қайрауыштардың ғимаратына, сонымен қатар айналымда болатын құралдар саны арттады (жұмыс орынына, ОҚҚ және қайрауышта), және оны жабдықтауға, сақтауға қосымша шығындар көбейе түседі. Осыған байланысты орталықтандырылу деңгейі экономикалық жағынан негізелуі тиіс, яғни нұсқалар бойынша шығындар келтіріліп есептелген. Келтірілген шығындар формулалар бойынша есептеледі: кәсіпорындық жұмысшылар қайраушылары кезінде:


З1=SКр.iNзiт.i+Sпр.i)tз.i+РСЭО.нК1 (24)
орталықтандырылған қайрауыш кезінде:


З2 = S Кр. i Nз. i Ст. i tз. i + РСЭО. пл + Ен К2 (25)

мұндағы n – тасымалдаушы құрылғылардың атаулы саны (/=1,2,..., л);


Крi - i құралының жылдық шығыны;
Nзi - i құралының толық шығарылуына дейінгі қайралу саны;
Стi, және С’тi - жұмысшы және жұмысшы – қайраушының сағаттық жалақысы;
Snpi, - i құралының түрі кезіндегі айналым уақытында негізгі жұмыс 1 сағаттық қарапайым білдек бағасы;
tзi және t’зi - основным рабочим и рабочим-заточникам; жұмысшы және жұмысшы – қайраушының құрал түрінің бір қайрауышының уақыты сәйкес
Ен - үлестік салымның экономикалық пайдалылығының коэффиценті;
К1 және К2 - құрылғыны қайрауды ұйымдастырудың бірінші және кеінші нұсқасы бойынша өндірістік факторларының бағасы сәйкесінше;
РСЭО және РСЭОпл - Қамтаматсыз ету және құрылғыны пайдалану және бірінші және екінші нұсқадағы аймағының шығындары


4.6 Құралғының зауытта қозғалауы
Орталық құрылғы қоймасы (ОҚҚ) жүзеге асырады:
- сақтау, қабылдау, есептеу және беру бойынша құрылғы жұмыстары;

- өндірісті, сапасын бақылау;


- құрлығының қалпына келтірілуін және жөнделуін, шығынын бақылау.
Кәсіпорынға барлық қаралаулар Орталық құрылғы қоймасы арқылы іске асырылады.

6.5.1 Құрылығының қозғаласының реті. Сатылмалы құрылғы құрылығы зауыттан немесе құрылғының сапасына куа болатын сертификат не құжатпен бірге жабдықталу аймағына келіп түседі. ОҚҚ – да оның мөлшерін қоймашы – қабылдаушы, сапасын – ОҚҚ техникалық бөлімінің бақылаушы арқылы тексеріледі. Осыдан кейін ғана барып құрылғы маркаланады.


Құрылғылар цехынан құрылғы ОҚҚ құжатымен бірге келіп түседі. Қабылдау тек саны бойынша жүргізіледі. Құжаттама құралды қабылдау жайындағы белгішелінген көшірмесімен құрылғылар бөлімшеснің жоспарлы – ақпараттық бөліміне тапсырысты орындау белгішесіне жіберіледі.
ОҚҚ – дан кеін құрылғы қабылдау, сақтау, бөлімдеу және жұмыс орындарына құрылғыларды беру функцияларын орындайтын құрылғылы – таратқыш қоймалық цехқа тапсырылады. Құрылғыны ҚТҚ тапсыру цехта бекітілген талаптар негізінде іске асады. Әр жаңа құрылғы топтамасы ескірген құралға айырбас ретінде цехқа жіберіледі.

5 ЖӨНДЕУ – ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ5.1 Жөндеу шаруашылығының құрамы мен тағайындалуы

Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы технологиялық құралдардың техникалық жағдайын анализдеумен айналасатын бөлімдердің және өндірістік тараулардың біртұтастығын, оның жағдайын бақылау, техникалық қызмет көрсетуін, қолдануылуы дұрысталу үшін ескірген құралды ауыстыру шарасын дайындауды көрсететін кәсіпорын. Осы жұмыстарды орындауды ұйымдастыру кезінде аз мөлшерлі шығынмен және сапалы, және уақытында тез арада аз мөлшерде құрылғыны құрастыру ұйымдастыруылу керек болып табылады.

Жоғары машинақұрылыс кәсіпорынның жөндеу шаруашылығының құрамына кіреді:

- жөндеу - құрылыс цехы,салымшылық құрылысты басқаруға немесе бөлімге бағынған имараттар мен ғимараттарды жөндеуші

- электржөндеу цехы (немесе шеберхана) басты энергетикаға бағынышты және жөндеуді орындаушы;

- жөндеу-механикалық цехы, құрылғының барлық түрін және технологиялық жөнделуін орындаушы, ауысымдық бөлімді дайындап, бастапқы механикаға тәуелді цех.


5.2 Энергошаруашылықтың құрамы

Машинақұрылыс кәсіпорынының қуатты үнемдеу келесі құрамдардан тұрады: 1. Жылу қуат орталықты әдетте қуатты сыйымды өндірістерге ие, немесе аймақта жетекші кәсіпорынды, үлкен комбинаттарда кәсіпорындарда жобалайды.

 2. Дайындаушы аялдамалар оларда электорлизді цехтар болады (ауыспалы токты жасау, күнделікті)

 3. Электркүшті шаруашылық, олар өздеріне қажетті кернеумен кәсіпорын цехын қамтамасыз етеді, төмендеткіш аялдамалар, қуаттаушы аядлдамалардың генераторлы орнатпаларын, компрессорлы орнатпаларға қуаттықозғалтқыштарға жоғары кернеулерді, балқымалы агрегеаттарды, электрлі желіліерді трансформаторлы орнатпаларға қосады.

 4. Жылулық күшті шаруашылық, ол отындық, компрессорлық орнатпаларды, булық және ауалық желілерді, сумен қамтамасыз етуді, суды тасалау құралдарын қосады.

 5. Газдық шаруашылық, газбен қамтамасыз ету желісінде кәсіпорынды газбен жабдықтайды немесе генераторлы газшығарушы, өндірістік желдетуді, газдық желіні, ацетиленді, қышқылдық, газды генераторды құрамына кіреді.

 6. Электржөндеу шаруашылығы.

 7. Негізгі цехтардың энергия үнемдеуі.

 8. электрбайланыс қызметі (телефон, радиоорнатпалар және т.б.).

5.2.2 Кәсіпорындағы үздіксіз өндіріс мақсатында жоспарлы – ескертпелі жөндеу (ЖЕЖ) іске асырылады – жұмысқа икемділікті қалпына келтіруге бағытталған және жатқан жағдайда негізгі салымды растауда ұйымдастырушылық – техникалық шаралар біртұтастығы.

5.3 Жөндеу түрі және кәсіпорындағы жөндеу шаруашылығының функциясы

Жөндеу шаруашылығы аз мөлшерлі шығынмен құралдарды жөндеуде және техникалық қызмет көрсетуде кәсіпорын бөлімшелерінің өндірістік қажеттіліктерін толық көлемде және уақытылы қамтамасыз етуі керек.

Жөндеу шаруашылығы келесі функцияларды атқарады:

- құралдарды бағалау және құжаттандыру;

- технологиялық үрдістерді жөндеу және оларды жабдықтауды дайындау

- жөндеу қызметкерлерінің еңбегін, құралдарды жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді жобалау және ұйымдастыру;

- құралдарды жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді жобалау бойынша жұмыстар жасау

5.4 Орындалатын жұмыс мен жөндеу түрлері.

Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру мен құралдардың техникалық қызмет көрсетуі жоспарлы – ескертпелі жөндеуге (ЖЕЖ) негізделеді, және ол отандық кәсіпорынмен қатар шетел кәсіпорындарында да қолданылады.

Жөндеудің қайталануы мен реттілігі құралды тағайындаумен, оның құрылымдық және жөндеудегі ерекшеліктеріне, сонымен қатар жөндеу шарттарына сәйкес анықталады. ЖЕЖ құралдары келесі жұмыстардың істелінуін қарастырады:

- Жөндеу аралық қызмет көрсету;

- мерзімдік қаралу;

- мерзімдік жоспарлы жөндеуді: кіші, орта, салымдылық.


6 КӨЛІК ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Барлық заманауй жалған кәсіпорынның жұмысы сол кәсіпорын ішінде, сонымен қатар оның сыртында әр қилы жүктердің көп бөлігін ауыстырумен байланысты. Зауыттың жалпы зауыттық немесе цехтық қоймасына материалдар, мұнай, құрылымдық бұйымдар және бағалық материалдар, ал қоймалар мен цехтардан өндірістен қалған қалдықтар немесе дайын өнім шығарылады.6.1 Кәсіпорындағы көлік шаруашылығының құрамы мен тағайындалуы

Кәсіпорындағы көлік шаруашылығының тағайындалуы – аз мөлшерлі көлік әрекеттерінің сәйкестенуі мен көп мөлшерде көлік құралдарын жүк тасымалдауда пайдаланғанда кәсіпорын бөлімшелерінің толық қанағаттануы Бұл технологиялық көлік үрдістердің және өндірістің дұрыс пайдалануында, олардың жұмыс кестесінің келісуінде, кәсіпорынның көлік шаруашылығын дұрыс ұйымдастыруда және де жүк тасымалдаудың ұтымдылығында ған мүмкін болып табылады. Қөлік шаруашылығы кәсіпорынның жүк тасымалдауды қамтамасыз ету аймағындағы қажеттіліктерді өтейді.6.2 Көлікпен қамтамасыз етуді жобалау және ұйымдастыру

Көліктік құрылғыларда жүкті дәстүрлі ұйымдастыру және қажеттілікті есептеу үшін кәсіпорынның газ айналымын, жүктік ағынды және әкелінетін жүктердің топталуын анықтауы қажет болып саналады.

Газайналым – белгілі уақытқа (тәулік, ай, тоқсан, жыл) кәсіпорынға ауыстырылған жүктердің мөлшері (тоннамен).

Жүктік ағын —Бір уақыт аралығындағы кәсіпорын шекарасында шығару және кіргізу бөлімшелері арасында белгілі бағыттағы ауысқан жүктер мөлшері.

Жүк айналым кәсіпорын бойынша оның барлық жүктік ағындар мөлшерлемесіне тең. Берілген жүк көлемі негізінде ( тоннамен) белгілі арақашықтыққа (киллометрмен) ауысқандағы көлік жұмысының көлемі (тонна – километрмен) анықталады.

7 ҚОЙМА ШАРУШАЛЫҒЫН ҮЙЫМДАСТЫРУ

Кәсіпорынның материалды-техникалық қамбасының басым бөлігі қоймалар арқылы өтеді, олар маңызды орын алады. Завод территориясында, бүкіл өндіріс циклында. Бұдан қойма шаруашылығы кез келген өндірістің маңызды бөлігі болып табылатынынын байқаймыз.

Қойма шаруашылығын жай ғана қоймалар арасында жұмыс атқаратын шаруашылық деп қарастырсақ, бұл қате пікір болар еді. Қойма шаруашылығы қосалқы бөлшектерді сақтайтын және материалмен қамтуда логистикалық қатардың жеткізілімі жатады. Қойма шаруашылығы көбінесе кәсіпорынның шығысын азайтуға керек болғанда пайдаланады.

Қойма шаруашылығының негізгі жұмысы:


 • Кәсіпорынды үздіксіз керек материалдармен қамтамасыз ету

 • Материалдардың сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ету

 • Тетіктерді, материалдарды комплекттеу және тағы басқа даярлаушы ақырғы жұмыстарды орындайды.

Қойманың жұмысы сәйкес мен грузопереработки технологиялық үдерісі технологиялық карталармен ұйымдастырылған. Карта негізгі операцияның тізбесін, тәртіпті, шарттарды және қажетті жабдықтың бейімдеменің құрамында, бригаданың құрамының және персоналдың орналастыруының айтылмыш оның орындалуына деген талаптарды асырайтын. Картада тізбектілік және операцияның орындалуының негізгі шарттары жүктің тиелу, оның әдісінің санға және сапаға, пакеттеудің және қалаудың әдіс-айлалары көрсетіледі.

7.1 Материалды қабылдау

Материалды қабылдау кезінде саны мен сапасына мән беріледі. Қабылдауды қойма жұмыскерлерімен қабылданатын материалға байланысты іс атқаратын маман өткізеді. Мысалға жабдықтарды қабылдау кезінде бас механик бөлімінің маманы қатысса, негізгі материалдарды қабылдағанда техникалық бақылау бөлімінің мамандары қатысады.


7.2 Материалдарды сақтау

Әр материалға қоймада арнайы орын бекітіледі. Орын бекіткенде материалдарды қабылдауға және жіберуге қалатын орынды ескеру қажет. Онымен қоса өртке қарсы сақтануды да ұмытпау қажет.


7.3 Материалдың шығымын бақылау
Қоймадағы материалдарды бақылау былайша жүзеге асады:

 • Материалдың уақытында берілуін қамтамасыз ету цех аралық қоймаға, одан цех қоймаларына, одан тура жұмыс орнына.

 • Қойма арасында материалдың дұрыс есеппен жеткізілуін бақылау

 • Цехтарға шамадан тыс материал берілмеуін бақылау

 • Босалқы қорлардың барлық көрінісінің тағайынды өлшемінің дұрыстығының тексеру

 • Қоймадағы материалдың шамадан тыс мөлшерінің жоғалу себебін анықтау

Қойманың бөлмесінің игерушілігінің тиімділігінің маңызды көрсеткішімен қойманың ауданының пайдалы игерушілігінің лайықты еселігі болып табылады:

Бұндағы Sпол мен Sобщ – пайдалы және ортақ қойманың ауданы. Қойманың пайдалы ауданы былай есептеледі. Стеллажда сақталатын материалдар үшінбұндағы Sст – бір стеллаждын алатын орны nст – қажет стеллаждың саны.

Қажет стеллаждың саны былай анықталады

бұндағы Зст – материалдардың максималды қоры, стеллажда сақталатын, V – стеллаж көлемі , - стеллаж көлемін толтырылу коэфиценті, – материал тығыздығы т/м3; кг/см3; г/см3


2 штабельдар мен ыдыстарда сақталатын материалдар үшін

Бұндағы – штабельдарда сақталатын максималды материалдар саны (ыдыстарда) т, кг. Н – жіберілетін жүктеме 1 қойма ауданына т, кг.

8 ӨНIМНІҢ САПАСЫН БАСҚАРУ


Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Лекции: 5 Практические работы: 30 срмп: 15 срм: 75 Экзамен: семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Силлабус «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр»
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В074500 «Көлік құрылысы» Өскемен Усть-Каменогорск 2014


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет