Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар


Жанғыш шаңдарға арналған жарылыстың артық қысымын есептеубет12/20
Дата10.03.2018
өлшемі3.26 Mb.
#20459
түріРегламент
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

3. Жанғыш шаңдарға арналған жарылыстың артық қысымын есептеу
      15. Жарылыстың артық қысымын DP, кПа есептеу (4) формуласы бойынша жүргізіледі, мұндағы жарылыс кезінде өлшенген шаңның қатысу коэффициенті Z мынадай формула бойынша есептеледі:
Z = 0,5 F,             (14)
      мұндағы F - ауа өлшемінің артуымен ауыспалыдан кем болатын өлшемдегі шаң бөлшектерінің жарылыс қауіпсіз, яғни жалында таратуға қабілетсіз болуының салмақтық үлесі. Мәліметтер алу мүмкіндігі болмаған кезде, Z шамасын бағалау үшін, Z = 0,5 қабылдауға рұқсат етіледі.
      16. Апаттық оқиға нәтижесінде пайда болатын үй-жайдағы шаңның көлемінде өлшенген есептік салмағы m, кг, мынадай формула бойынша анықталады:
m = m вз + m ав               (15)
      мұндағы m вз - құйындатылған шаңның есептік салмағы, кг;
      m ав - үй-жайға апатты оқиға нәтижесінде келіп түсетін шаңның есептік салмағы, кг.
      17. Құйындатылған шаңның есептік салмағы m вз мынадай формула
бойынша анықталады:
m вз = K вз m n ,         (16)
      мұндағы К вз - апатты оқиға нәтижесінде, өлшенген күйге өтуге қабілетті үй-жайдағы шаңның сақталған үлесі. Шамасы К вз туралы тәжірибелік мәліметтер болмаған кезде, К вз = 0,9 қабылдауға рұқсат етіледі;
      m n - апат сәтінде үй-жайда сақталып шаңның салмағы, кг.
      18. Апаттық оқиға нәтижесінде үй-жайға келіп түскен шаңның есептік салмағы, m ав мынадай формула бойынша анықталады:
m ав =(m an +qT)K n ,          (17)
      мұндағы m аn - үй-жайға аппараттан тасталатын ыстық шаңның салмағы, кг;
      q - күлдей заттардың құбыр желілері бойымен апаттық аппаратқа оларды сөндіргенге дейін келіп түсуінің жалғасатын өндірушілігі, кг/с;
      Т - осы қосымшаның 5.3) тармағы бойынша анықталған сөндіру уақыты, c;
      К n - ауада асылған шаңның үй-жайға аппараттан келіп түсетін шаңның барлық салмағына қатысын көрсететін шаңдану коэффициенті. K n шамасы туралы тәжірибелік мәліметтер болмаған кезде, мыналарды қабылдауға болады:
      1) K n = 0,5 - 350 мкм кем болмай шашырайтын шаңдар үшін;
      2) K n = 1,0 - 350 мкм кем болып шашырайтын шаңдар үшін.
      m аn шамасы 4 және 6-әдістеменің тармақтарына сәйкес қабылданады.
      19. Үй-жайда сақталған шаңның апат сәтіндегі салмағы мынадай формула бойынша анықталады:
           (18)
      мұндағы К r - шаң қыртыстарындағы ыстық шаңның жалпы салмағының үлесі;
      m 1 - негізгі жинау арасындағы уақыт кезеңінде үй-жайдың үстіңгі беттерін жинау үшін, қол жетпейтін жерлерде тұнып қалған шаңның салмағы, кг;
      m 2 - ағымдағы жинаулар арасындағы уақыт кезеңінде үй-жайдың үстіңгі беттерінің қол жететін жерлерінде тұнып қалған шаңның салмағы, кг;
      К у - шаң жинаудың тиімділік коэффициенті:
      1) құрғақ - 0,6;
      2) дымқыл - 0,7.
      Механикаландырылған вакуумдық жинау кезінде:
      1) тегіс еден - 0,9;
      2) шұңқырлары болатын еден (5 % алаңға дейін) - 0,7.
      Жинау үшін қол жетпейтін алаңдар деп өндірістік үй-жайлардың негізгі жинаулар кезінде ғана тазарту іске асырылатын үстіңгі беттерін атайды. Ағымдағы шаң жинау процесінде, шаңы кетірілетін үстіңгі беттер жинау үшін қол жететін жерлер болып табылады (ай сайын, тәулік сайын және т.с.с).
      20. Жинау аралығындағы кезеңде үй-жайдың әр түрлі беттерінде тұрып қалатын шаңның салмағы m i (i = 1,2) мынадай формула бойынша анықталады:
m i =M i (1-a)b i ,(i=1,2)          (19)
      мұндағы М і = - үй-жай көлеміне негізгі шаң жинаулар аралығындағы уақыт кезеңінде бөлінетін шаңның салмағы, кг;
      M 1j - шаңдататын жабдықтың бірлігінен аталған кезеңде бөлінетін шаңның салмағы, кг;
      M 2 = - үй-жай көлеміне ағымдағы шаң жинаулар аралығындағы уақыт кезеңінде бөлінетін шаңның салмағы, кг;
      М 2j - шаңдататын жабдықтың бірлігінен аталған кезеңде бөлінетін шаңның салмағы, кг;
      а - үй-жай көлеміне бөлінетін шаңның соратын желдеткіш жүйелермен кетірілетін үлесі. Шамасы а туралы тәжірибелік мәліметтер болмаған кезде, а = 0 қабылдайды;
      b 1 , b 2 - үй-жай көлеміне бөлінетін шаңның үй-жайдың үстіңгі беттерін жинауға арналған тиісінше қол жетпейтін және қол жететін жерлерде тұрып қалған шаңның үлесі (b 1 + b 2 = 1).
      b 1 және b 2 коэффициенттерінің шамасы туралы мәліметтер болмаған кезде, b 1 = 1, b 2 = 0 қабылдауға рұқсат етіледі.
      21. М і (i = 1,2) шамасы сондай-ақ мынадай формула бойынша, максималды жүктеу кезеңінде тәжірибе жүзінде (немесе өндірістің қолданыстағы үлгілерімен ұқсастығы бойынша) анықталуы мүмкін:
           (20)
      мұндағы G 1j , G 2j , - алаңдардағы тиісінше қол жетпейтін F 1j 2 ) және жететін F 2j 2 ) жерлердегі шаң қыртыстарының қарқындылығы, кг/м 2 с;
      t 1 , t 2 - негізгі және ағымдағы шаң жинаулар арасындағы уақытқа сәйкесті аралық, с.
4. В1 - В4 үй-жайларының санатын анықтау
      22. Өрт сөндіру жүктемесі кезінде жанғыш, жануы қиын сұйықтықтарды, жанғыш қатты және жануы қиын заттар материалдарды өрт қауіпті учаске шегінде түрлі үйлесімдерді (қоспалар) қамти алатын өрт сөндіру жүктемесі Q, МДж, мынадай формула бойынша анықталады:
              (21)
      мұндағы G i - өрт сөндіру жүктемесінің і-ші материалының саны, кг;
      Q p ні - өрт сөндіру жүктемесінің і-ші материалының ең төменгі жану жылуы, МДж/кг.
      Меншікті өрт сөндіру жүктемесі g, МДж/м 2 , мынадай қатынастардан анықталады:
                (22)
      мұндағы S - өрт сөндіру жүктемесінің орналасу ауданы, м 2 (бірақ 10 м 2 кем емес).
      В1 - В4 санатындағы үй-жайларда осы қосымшаның 5-кестесінде берілген мәндерден аспайтын өрт сөндіру жүктемесі болатын бірнеше учаскелердің болуына рұқсат етіледі.
      В4 санатындағы үй-жайларда осы учаскелер арасындағы арақашықтық шекті мәндерден артық болып қабылданады.
      5-кестеде жанғыш қатты және жануы қиын материалдардан құралатын өрт сөндіру жүктемесі үшін, құлайтын сәулелі ағындардың q кр , кВт/м ауыспалы тығыздығының шамасына байланысты, шекті арақашықтықтың ұсынылатын мәндері l пр берілген.
      5-кестеде берілген мәндерді l пр егер:
      1) Н - өрт сөндіру жүктемесінің үстіңгі бетінен бастап, аражабын (жабын) фермаларының төменгі белдеуіне дейінгі минималды арақашықтық, м - 11 м артық болса;
      2) егер Н-11 м кем болса, онда шекті арақашықтық l=l+(11-H) сияқты анықтау ұсынылады, мұндағы l пр - 5-кесте бойынша анықтайды.
                                                             5-кестеq кр , кВт/м 2

5

10

15

20

25

30

40

50

l пр

12

8

6

5

4

3,8

3,2

2,8

      Өрт сөндіру жүктемесінің кейбір материалдарына арналған мәндер q кр осы қосымшаның 6-кестесінде берілген.


                                                             6-кестеМатериал

q кр , кВт/м 2

Ағаш (ылғалдылығы 12 % қарағай)

13,9

Ағаш-жаңқалы тақтайлар (тығыздығы 417 кг*м -3 )

8,3

Мақта-талшық

7,5

Қабатты икемдік

15,4

Шыныикемдік

15,3

Пергамин

17,4

Резеңке

14,8

Көмір

35,0

Орамды төбе

17,4

Шөп, сабан (8%-ға дейінгі минималды ылғалдылық кезінде)

7,0

      Егер өрт сөндіру жүктемесі түрлі материалдардан тұратын болса, онда q кр мәні материал бойынша минималды q кр мәнімен анықталады.


      Белгісіз мәндері болатын q кр өрт жүктемесінің материалдары үшін шекті арақашықтар мәні ретінде l кр > 12 м қабылданады.
      ТЖС немесе ЖС тұратын өрт сөндіру жүктемесі үшін, өрт сөндіру жүктемесі орналастырылатын (құю) көршілес учаскелер арасындағы ұсынылатын арақашықтық l кр мынадай формулалар бойынша анықталады:
l пр > 15 м, H > 11 кезінде, (23)
l пр > 26 - H H < 11 кезінде, (24)
      Егер В2 немесе В3 санаттарын анықтау кезінде, 21-формула бойынша анықталған өрт сөндіру жүктемесінің саны Q теңсіздікке жауап беретін болса:
Q > 0,64 g т Н 2 ,
      мұндағы, g т = 2200 МДж*м 2 , 1401 МДж*м 2   кезінде,
      g < 2200 МДж*м 2 және g т = 1401 МДж*м 2 , 181 МДж*м 2 ішінде
       g < 1401 МДж*м 2
      онда үй-жай тиісінше В1 немесе В2 санаттарына қатысты болады.
5. Сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара әрекет өткенде, жарылуға және жануға қабілетті заттар мен материалдар үшін жарылыстың артық қысымын анықтау
      23. Сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара әрекет еткенде, жарылуға және жануға қабілетті заттар мен материалдар үшін, жарылыстың есептік артық қысымы DР Z = 1 шамалай отырып, жоғарыда берілген әдістеме және өзара әрекет кезінде (өзара әрекеттесу өнімдерінің соңғы қосылысқа дейін жануы ескеріліп) бөлінетін энергия шамасы H т ретінде немесе табиғи сынауларда тәжірибе бойынша анықталады. DР шамасын анықтау мүмкін болмаған жағдайда, оны 5 кПа асатын етіп қабылдау керек.
6. Құрамында жанғыш газдар (булар) және шаңдар болатын жарылыс қауіпті қоспалар үшін жарылыстың артық қысымын анықтау
      24. Құрамында жанғыш газдар (булар) және шаңдар болатын жарылыс қауіпті гибридті қоспалар үшін, жарылыстың есептік артық қысымы DP мынадай формула бойынша анықталады:
DР = DР 1 + DP 2             (25)
      мұндағы DP 1 - 8 және 9-тармақтарға сәйкес, жанғыш газ үшін есептелген жарылыс қысымы;
      DP 2 - осы қосымшаның 15-тармағына сәйкес, жанғыш шаңдар үшін есептелген жарылыс қысымы.
3-бөлім. Ғимараттардың жарылыс қауіптілігі және өрт қауіптілігі бойынша санаттары
      25. Ғимарат егер онда А санатты үй-жайдың жиынтық ауданы барлық үй-жайлар ауданынан немесе 200 м 2 5 %-ға артық болса, А санатына жатады.
      Ғимаратты егер А санатты үй-жайдың ғимараттағы жиынтық ауданы онда орналасқан барлық үй-жай ауданының жиынтық ауданының 25 %-ынан аспайтын болса (бірақ 1 мың м 2 артық емес) және осы үй-жайлар автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталатын болса, А санатына жатқызбауға рұқсат етіледі.
      26. Егер мынадай екі жағдай бір мезгілде орындалса, ғимарат Б санатына жатқызылады:
      ғимарат А санатына жатпайды;
      А және Б санатты үй-жайлардың жиынтық ауданы барлық үй-жайлардың жиынтық ауданының немесе 200 м 2 5 %-ынан асатын болса.
      Егер ғимараттағы А және Б санатты үй-жайлардың жиынтық ауданы онда орналасқан барлық үй-жай ауданының жиынтық ауданының 25 %-ынан аспайтын болса (бірақ 1 мың м 2 артық емес) және осы үй-жайлар автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталатын болса, Б санатына жатқызбауға рұқсат етіледі.
      27. Егер мынадай екі жағдай бір мезгілде орындалса, ғимарат В1 - В4 санатына жатады:
      ғимарат А немесе Б санаттарына жатпайды;
      А, Б және В1- В4 санатты үй-жайлардың жиынтық ауданы барлық үй-жайлардың жиынтық ауданының 5 %-ынан (егер ғимаратта А және Б санатты үй-жайлар болмаса, 10 %) асатын болса.
      Егер ғимараттағы А, Б және В1 - В4 санатты үй-жайлардың жиынтық ауданы онда орналасқан барлық үй-жайлардың жиынтық ауданының 25%-ынан аспайтын болса (бірақ 3,5 мың м 2 артық емес) және автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталған болса, ғимаратты В1 - В4 санатына жатқызбауға рұқсат етіледі.
      28. Егер мынадай екі жағдай бір мезгілде орындалса, ғимарат Г санатына жатады:
      ғимарат А, Б немесе В1 - В4 санаттарына жатпайды;
      А, Б, В1 - В4 және Г санатындағы үй-жайлардың жиынтық ауданы барлық үй-жайлардың жиынтық ауданының 5 %-ынан аспайды.
      Егер ғимараттағы А, Б, В1 - В4 және Г санатты үй-жайлардың онда орналасқан барлық үй-жайлардың жиынтық ауданының 25 %-ынан аспайтын болса (бірақ 5 мың м 2 артық емес) және А, Б, В1 - В4 санатты үй-жайлар автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталған болса, ғимаратты Г санатына жатқызбауға рұқсат етіледі.
      29. Ғимарат егер ол А, Б, В1 - В4 немесе Г санаттарына жатпайтын болса, Д санатына жатады.
4-бөлім. Сыртқы қондырғылардың өрт қауіптілігі бойынша санаттары
      30. Сыртқы қондырғылардың өрт қауіптілігі бойынша санаттары осы қосымшаның 7-кестесіне сәйкес қабылданады.
      31. Сыртқы қондырғылардың санаттарын анықтау жоғарғыдан (A н ) бастап төменге (Д н ) дейін, 7-кестеде берілген санаттарға олардың тиесілігін кезекті тексеру жолымен іске асырылуы керек.
                                                              7-кестеСыртқы қондырғы санаты

Сыртқы қондырғының өрт қауіптілігі бойынша сол және өзге санаттарға қатынасының критерийлері

А н (жарылыс-өрт қауіптілігі жоғары)

Қондырғы егер онда жанғыш газдар; тұтану температурасы 28 o С артық болмайтын тез тұтанатын сұйықтықтар; сумен, ауа оттегісімен және бір-бірімен өзара әрекеттесуде жануға қабілетті заттар мен (немесе) материалдар болатын болса (сақталатын, қайта өңделетін, тасымалданатын), аталған заттардың қысым толқынын түзіп ықтимал жануы кезінде жеке қауіптілік шамасы сыртқы қондырғыдан 30 м арақашықтықта жылына 10 -6 асатын жағдайда, А н санатына жатады

Б н (жарылыс-өрт қауіптілігі)

Қондырғы егер онда жанғыш шаңдар және/немесе талшықтар; тұтану температурасы 28 o С артық болатын тез тұтанатын сұйықтықтар болатын болса (сақталатын, қайта өңделетін, тасымалданатын), шаң және (немесе) бу-ауа қоспаларының қысым толқындарын түзіп ықтимал жануы кезінде, сыртқы қондырғыдан 30 м арақашықтықтағы жеке қауіптілік шамасы жылына 10 -6 асатын жағдайда, Б н санатына жатады

B н (өрт қауіптілігі)

Қондырғы егер онда жанғыш және (немесе) жануы қиын сұйықтықтар (оның ішінде шаң және (немесе) талшық); жанғыш қатты және (немесе) жануы қиын заттар және (немесе) сумен, ауа оттегісімен және (немесе) бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде жануға қабілетті материалдар болатын болса (сақталатын, қайта өңделетін, тасымалданатын), А н немесе Б н санаттарына қондырғыны жатқызуға мүмкіндік беретін критерийлер жүзеге асырылмаса, аталған заттар және (немесе) материалдардың ықтимал жануы кезінде, сыртқы қондырғыдан 30 м арақашықтықта жеке қауіптілік шамасы жылына 10 -6 асатын болса, B н санатына жатады

Г н (орташа өрт қауіптілігі)

Қондырғы егер онда өңдеу процесі сәулелік жылу, ұшқын және (немесе) жалын арқылы жүретін жанбайтын заттар және (немесе) материалдар ыстық, қыздырылған және (немесе) балқытылған күйінде, сондай-ақ отын ретінде жағылатын немесе пайдаға асырылатын жанғыш газдар, сұйықтықтар және (немесе) қатты заттар болатын болса (сақталатын, қайта өңделетін, тасымалданатын), Г н санатына жатады

Д н (төменгі өрт қауіптілігі)

Қондырғы егер онда негізінен жанғыш заттар және (немесе) материалдар салқын күйінде болатын болса (сақталатын, қайта өңделетін, тасымалданатын) және жоғарыда аталған санаттар бойынша А н , Б н , B н немесе Г н санаттарына жатпайтын болса, Д н санатына жатқызылады

      32. Егер деректер болмауына байланысты, жеке қауіптілік шамасын бағалау мүмкін болмайтын жағдайда, оның орнына мынадай критерийлерді пайдалануға рұқсат етіледі:


      А н және Б н санаттары үшін:
      Жалынның төменгі концентрациялық таралу шегінен жоғары газ-бу-ауа қоспаларының жанғыш концентрациясын шектейтін аймақтың көлденең өлшемі (бұдан әрі мәтін бойынша - ЖТКШ), 30 м асады (аталған критерий тек жанғыш газдар мен булар үшін қолданылады) және (немесе) сыртқы қондырғыдан 30 м арақашықтықта газ-бу немесе шаң-ауа қоспаларының жануы кезіндегі есептік артық қысым 5 кПа асады.
      B н санаты үшін:
      Сыртқы қондырғыдан 30 м арақашықтықта B н санаты үшін көрсетілген заттар және (немесе) материалдардың өрт ошағынан жылулық сәулелену қарқындылығы 4 кВт м 2 асады.
5-бөлім. Сыртқы қондырғылардың өрт қауіптілігі критерийлерінің мәндерін есептеу әдістері 1. Жанғыш газдар мен булар үшін, өрт қауіптілігі критерийлерінің мәндерін есептеу әдістері. Есептеу нұсқасын таңдау және негіздеу
      33. Есептеу нұсқасын таңдауды сол және өзге апаттық оқиғалардың жылдық жүзеге асу жиілігін және зардаптарын ескеріп іске асыру қажет. Жанғыш газдар және булар үшін, өрт қауіптілігі критерийлерін есептеуге арналған есептеу ретінде осы нұсқаны Qw жылдық жүзеге асыру жиілігі және аталған нұсқаны максималды іске асыру жағдайында, газ-бу-ауа қоспалар жанған кезде, есептік артық қысымды DP апат нұсқасы ретінде қабылдау керек, яғни:
G = Q w * DР = max      (26)
      G шамасын есептеу мынадай жүйелілікпен жүргізіледі:
      1) апаттың түрлі нұсқалары қарастырылады және статистикалық деректерден немесе осы нұсқалардың газ-бу-ауа қоспаларының Q wi жануымен болатын апаттардың жылдық жиілігі негізінде анықталады;
      2) қарастырылатын нұсқалардың әрқайсысы үшін, есептік артық қысым мәнінің DP i төменде баяндалған әдістемесі бойынша анықталады;
      3) арасында барынша үлкен мәні болатын G i нұсқа таңдалып
қарастырылатын апат нұсқаларының әрқайсысы үшін G i =Q wi* D P шамалары
есептеледі;
      4) өрт қауіптілігінің критерийлерін анықтауға арналған есептеу ретінде G i шамасы максималды болатын нұсқа қабылданады. Мұндайда атмосфераға шығатын жанғыш газдар мен булар мөлшері осы қосымшаның 35 - 40-тармақтары ескеріліп, қарастырылатын апат сценарийіне байланысты есептеледі.
      34. Жоғары сипатталған әдісті есептік ретінде іске асыру мүмкін
болмаған кезде, жанғыш газ-бу-ауа қоспалары құрамында, осы қоспалардың жануы салдарына қатысты барынша қауіпті газдар мен булардың барынша көп мөлшері қатысатын барынша қолайсыз нұсқаны немесе аппараттардың қалыпты жұмыс кезеңін таңдау керек. Бұндай жағдайда, атмосфераға шығатын газдар мен булардың мөлшері осы қосымшаның 35 - 40-тармақтарына сәйкес есептеледі.
      35. Жанғыш газ-ауа немесе бу-ауа қоспаларын түзуі мүмкін келіп түсетін заттар мөлшері мынадай алғы шарттарға байланысты анықталады:
      1) есептік апат аппараттардың бірінен осы қосымшаның 33 немесе 34-тармақтарына сәйкес жүргізіледі (апаттың есептік нұсқасын анықтауға тәсілдердің қайсысын негіз ретінде қабылдауға байланысты);
      2) аппараттың ішіндегісінің бәрі қоршаған кеңістікке келіп түседі;
      3) құбыр желілерді сөндіру үшін қажетті уақыт көлемінде тура және кері ағын бойынша аппаратты қоректендіретін құбыр желісіндегі заттардың кемуі бір мезгілде жүргізіледі.
      Құбыр желісін сөндірудің есептік уақыты шынайы жағдайға байланысты, әрбір нақты жағдайда анықталады және ілгекті құрылғыларға, технологиялық процестің сипатына және есептік апаттың түріне арналған паспорттық деректер ескеріліп, минималды болуға тиіс.
      Құбыр желісін сөндірудің есептік уақытын бірдей деп қабылдау қажет:
      егер автоматика жүйелерінің істен шығу ықтималдығы жылына 10 -6 аспайтын болса немесе оның элементтерін резервте сақтау қамтамасыз етілген болса (бірақ 120 с артық емес), қондырғының паспорттық деректеріне сәйкес құбыр желісін сөндірудің автоматика жүйелерінің іске қосылу уақытын;
      егер автоматика жүйелерінің істен шығу ықтималдығы жылына 10 -6 аспайтын болса немесе оның элементтерін резервте сақтау қамтамасыз етілмеген болса, 120 с;
      қолмен сөндіру кезінде 300 с.
      Сөндіру уақыты жоғарыда берілген мәндерден асатын, құбыр желісін сөндіруге арналған техникалық құралдарды пайдалануға рұқсат етілмейді.
      Ерекше жағдайларда, белгіленген тәртіпте жоғарыда берілген мәндердің құбыр желісін сөндіру уақытынан асуына рұқсат етіледі;
      4) төгілген сұйықтықтың бетінен булану жүреді; көлденең бетке төгілген кезде, булану ауданы құрамында 70 % және одан аз (салмағы бойынша) еріткіштер болатын 1 л қоспалар мен ерітінділердің есебіне байланысты анықталады (анықтамалық немесе өзге тәжірибелік деректер болмаған кезде, 0,10 м 2 ауданға төгіледі, ал қалған сұйықтықтар үшін - 0,15 м 2 ;
      5) сондай-ақ сұйықтықтың беті ашық пайдаланылатын сыйымдылықтардан және жаңадан боялған беттерден сұйықтықтардың булануы жүреді;
      6) сұйықтықтың булану ұзақтығы оның толық уақытына тең болып қабылданады, бірақ 60 минуттан артық емес.
      Ескертпе - "Іске қосылу уақыты" және "сөндірілу уақыты" деген сөздерді құбыр желісінен жанғыш заттардың ықтимал келіп түсуінен бастап (перфорация, үзілу, номиналды қысымның өзгеруі және т.с.с.) қоршаған кеңістікке газдың немесе сұйықтықтың келіп түсуінің толық тоқтауына дейінгі уақыт аралығы деп түсіну керек. Тез әрекет ететін клапан-айырғыштар электрмен жабдықтау жүйесі бұзылған кезде, газдың немесе сұйықтықтың берілуін автоматты түрде тоқтатуға тиіс
      36. Есептік апат кезінде қоршаған кеңістікке келіп түсетін газдың салмағы т, кг, мынадай формула бойынша анықталады:
m = (V a + V T )*r r ,         (27)
      мұндағы V a - аппараттан шыққан газдың көлемі, м 3 ;
      V т - құбыр желісінен шыққан газдың көлемі, м 3 ;
      r r - газдың тығыздығы, кг/м 3 .
      Мұндайда:
V a = 0,01 * P 1 V,         (28)
      мұндағы P 1 - аппараттағы қысым, кПа;
      V - аппараттың көлемі, м 3 ;
V T = V 1T + V 2T ,           (29)
      мұндағы V - құбыр желісінен оны сөндіргенге дейін шыққан газдың көлемі, м 3 ;
      V - құбыр желісіне оны сөндіргеннен кейін шыққан газдың көлемі, м 3 ;
V 1T = q*T,              (30)
      мұндағы q - құбыр желісіндегі қысымға, оның диаметріне, газды ортаның температурасына байланысты, технологиялық регламентке сәйкес анықталған газ шығыны, м 3 /с;
      Т - 35-тармақ бойынша анықталған уақыт, с;
V 2r = 0,01 * п* P 2 * (r 1 2 L 1 + r 2 2 L 2 + ... + r n 2 L n ),   (31)
      мұндағы Р 2 - технологиялық регламент бойынша құбыр желісіндегі максималды қысым, кПа;
      r - құбыр желілерінің ішкі радиусы, м;
      L - құбыр желісінің апаттық аппараттан бастап ысырмаларға дейінгі ұзындығы, м.
      37. Бірнеше булану көздері болатын кезде (төгілген сұйықтықтың беті, жаңа салынған құрамы болатын беті, ашық сыйымдылықтар), қоршаған кеңістікке келіп түсетін сұйықтық буларының салмағы т, кг, мынадай өрнекпен анықталады:
m = m p + m сый + m св.окр + m пер ,      (32)
      мұндағы m р - құю бетінен буланатын сұйықтықтың салмағы, кг;
      m емк - ашық сыйымдылықтардың бетінен буланатын сұйықтық салмағы, кг;
      m св.окр - қолданылатын құрам салынған беттерден буланатын сұйықтық салмағы, кг;
      m пер - қоршаған кеңістікке оны қыздырған кезде буланатын сұйықтық салмағы, кг.
      Мұндайда (32) формуласына қосылатындардың (mp, m емк , m св.окр ) әрқайсысы мынадай өрнектен анықталады:
m = W * F и * T,           (33)
      мұндағы W - булану қарқындылығы, кг/с м 2 ;
      F и - қоршаған кеңістікке шығатын сұйықтық салмағына m n байланысты, 35-тармаққа сәйкес анықталатын булану ауданы, м 2 ;
      Т - қоршаған кеңістікке тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың осы қосымшаның 38-тармағына сәйкес, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың келіп түсу ұзақтығы, с.
      m пер шамасын мынадай формула бойынша анықтайды (T а > Т кип кезінде):
       (34)
      мұндағы m n - шығатын қыздырылатын сұйықтық салмағы, кг;
      С р - сұйықтықты қыздыру кезіндегі сұйықтықтың меншікті жылу сыйымдылығы T а , Дж/кг*К;
      T a - технологиялық аппаратта немесе жабдықта технологиялық регламентке сәйкес қыздырылған сұйықтық температурасы, К;
      T кип - сұйықтықтың қалыпты қайнау температурасы, К;
      L исп - сұйықтықты қыздыру кезіндегі буланудың меншікті жылуы T a , Дж/кг.
      Егер апатты жағдай сұйықтықтың қыздырылған күйінде ықтимал келіп түсуімен байланысты болса, онда ол олардың жұмысының ұзақтығына байланысты, қыздыру құрылғыларынан келіп түсетін сұйықтықтың қосымша қосылатын жалпы салмағы ескеріліп, (32) формуласында ескерілуге тиіс.
      38. Шығатын сұйықтықтың салмағы m п , кг, осы қосымшаның 35-тармағына сәйкес анықталады.
      39. Булану қарқындылығы W анықтамалық және тәжірибелік деректер бойынша анықталады. Деректер болмаған кезде, қыздырылмаған ТЖС үшін W мынадай формула бойынша есептеуге рұқсат етіледі:
              (35)
      мұндағы М - молярлық масса, г/моль;
      Р н - анықтамалық деректер бойынша анықталған сұйықтықтың есептік температурасы кезіндегі қаныққан бу қысымы, кПа.
      40. Деректер болмаған кезде, сұйытылған көміртекті газдар үшін (бұдан әрі мәтін бойынша - СКГ) ағызудан буланатын СКГ m суг меншікті салмағын мынадай формула бойынша есептеуге рұқсат етіледі, кг/м 2 :
        (36)
      мұндағы М - молярлық масса СУГ, кг/моль;
      L исп - СКГ Т ж бастапқы температура кезіндегі мольдік булану жылуы, Дж/моль;
      T 0 - бетіне СКГ төгілетін материалдың бастапқы температурасы, К;
      T ж - СКГ бастапқы температурасы, К;
         - бетіне СКГ төгілетін материалдың жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/мК;
       - бетіне СКГ төгілетін материалдың температура өткізгіштік коэффициенті, м 2 /с;
      С тв - бетіне СКГ төгілетін материалдың жылу сыйымдылығы, Дж/кг*К;
      r тв - бетіне СКГ төгілетін материалдың тығыздығы, кг/м 3 ;
      t - СКГ толық булану уақытына тең болып қабылданатын ағымдағы уақыт, с, бірақ 60 минуттан артық емес;
       - Рейнольдс саны;
      U — ауа ағынының жылдамдығы, м/с;
       - СКГ ағызудың сипатты өлшемі, м;
      v B - ауаның кинематикалық тұтқырлығы, м 2 /с;
         - ауаның жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/м*К.
      (36) формуласы температурасы Т ж < T кип .болатын СКГ үшін қолданылады.
      СКГ Т ж > Т кип температурасы кезінде (34) формуласы бойынша қыздырылған СКГ m пер салмағы қосымша есептеледі.
Каталог: images -> stories -> 2015 -> yanvar -> 29.01
29.01 -> "Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар" техникалық регламентін бекіту
29.01 -> Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
29.01 -> Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгілеулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар
2015 -> Вьетнам: 70 лет независимости
yanvar -> Келісілді «амтг» АҚ Басқарма Төрағасы С. Данбаев


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет